Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su Dalgası Soruları

Su Dalgalarında Hiz
5.
II. Sığ ortamdan derin ortama geçen su dalgaları-
nın dalga boyu artar.
III. Derin ortamdan sığ ortama geçen su dalgaları-
frekansı artar.
Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Derin ortamdan sığ ortama geçen su dalgaları-
nin hızı artar.
A)
Dive II
2/3
B) Yalnız II
X=TV
A fFVd
6. Bir dalga leğenlinde 36 m/s hızla yayılan dalgalar
derin bölgeye geçtiğinde hızı 48 m/s oluyor.
B)
C) Yalnız III
Dalgaların dalga boyu derin ortamda λ₁, sığ or-
2₁
kaçtır?
tamda olduğuna göre,
22
C) 1 D) 1/3
3
E) II ve III
8.
E) 13/12
Fizik
Su Dalgası
Su Dalgalarında Hiz 5. II. Sığ ortamdan derin ortama geçen su dalgaları- nın dalga boyu artar. III. Derin ortamdan sığ ortama geçen su dalgaları- frekansı artar. Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I Derin ortamdan sığ ortama geçen su dalgaları- nin hızı artar. A) Dive II 2/3 B) Yalnız II X=TV A fFVd 6. Bir dalga leğenlinde 36 m/s hızla yayılan dalgalar derin bölgeye geçtiğinde hızı 48 m/s oluyor. B) C) Yalnız III Dalgaların dalga boyu derin ortamda λ₁, sığ or- 2₁ kaçtır? tamda olduğuna göre, 22 C) 1 D) 1/3 3 E) II ve III 8. E) 13/12
A
tüsü verilmiştir.
ukarıdaki
n üzerinden
en havanın
alnız III
YAYINLARI
LIWIT
SD
4 Y
Bir grup öğrenci fizik laboratuvarında dalga leğeni ile
deney yapıyor. Dalganın karşı kıyıya varma süresi 1.
bölmede t,, II. bölmede to, III. bölmede t3 olarak
ölçülüyor.
1.
m
11.
Fen Bilimleri
Ölçülen süreler arasında t₁ > t3> t2 ilişkisi
oluduğuna göre öğrencilerin kullandığı dalga
leğeninin kesiti aşağıdakilerden hangisidir?
|||
||
B)
7,25
|||
1
11
48
5.
Fizik
Su Dalgası
A tüsü verilmiştir. ukarıdaki n üzerinden en havanın alnız III YAYINLARI LIWIT SD 4 Y Bir grup öğrenci fizik laboratuvarında dalga leğeni ile deney yapıyor. Dalganın karşı kıyıya varma süresi 1. bölmede t,, II. bölmede to, III. bölmede t3 olarak ölçülüyor. 1. m 11. Fen Bilimleri Ölçülen süreler arasında t₁ > t3> t2 ilişkisi oluduğuna göre öğrencilerin kullandığı dalga leğeninin kesiti aşağıdakilerden hangisidir? ||| || B) 7,25 ||| 1 11 48 5.
3.
Ortam moleküllerinin uzanım-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Uzanım
TV=LX. f
a
0
-a
Buna göre;
1.
a değeri artarsa, dalganın enerjisi artar./
II.
T değeri artarsa, dalganın frekansı azalır. X
III. Dalganın sürati artarsa, T değeri azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Zaman
C) I ve II
E) I, II ve III
5. Üç öğr
rencin
PALME
YAYINEVI
İkinci
turur
azalt
Bun
süra
A) v
C) v
Fizik
Su Dalgası
3. Ortam moleküllerinin uzanım-zaman grafiği şekildeki gibidir. Uzanım TV=LX. f a 0 -a Buna göre; 1. a değeri artarsa, dalganın enerjisi artar./ II. T değeri artarsa, dalganın frekansı azalır. X III. Dalganın sürati artarsa, T değeri azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II Zaman C) I ve II E) I, II ve III 5. Üç öğr rencin PALME YAYINEVI İkinci turur azalt Bun süra A) v C) v
4.
Sabit su derinliği olan dalga leğeninde üretilen dalgaların
üstten görünüşü şekildeki gibidir.
N
M
Buna göre,
I. K nin frekansı L den büyüktür.
II. N nin frekansı M den büyüktür.
III. N nin peryodu L ninkine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
K
C) Yalnız III
Fizik
Su Dalgası
4. Sabit su derinliği olan dalga leğeninde üretilen dalgaların üstten görünüşü şekildeki gibidir. N M Buna göre, I. K nin frekansı L den büyüktür. II. N nin frekansı M den büyüktür. III. N nin peryodu L ninkine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III K C) Yalnız III
Odağı F, merkezi M olan küresel engel ile doğrusal engel
şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Z
D)
Y
T
X
Çukur engel Doğrusal engel
O noktasından küresel engele doğru gönderilen X, Y, Z
dairesel su dalgasının doğrusal engelden yansıdıktan
sonra görünümü aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A) X
X
B) X
Z
O
fl
Z
M
E) X
Z
C) Z
#
Fizik
Su Dalgası
Odağı F, merkezi M olan küresel engel ile doğrusal engel şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Z D) Y T X Çukur engel Doğrusal engel O noktasından küresel engele doğru gönderilen X, Y, Z dairesel su dalgasının doğrusal engelden yansıdıktan sonra görünümü aşağıdakilerden hangisi gibidir? A) X X B) X Z O fl Z M E) X Z C) Z #
Şekildeki dalga leğeninde periyodik su dalgaları elde edi-
liyor. Dalga kaynağının periyodu T iken art arda gelen 5
dalga tepesi arası 40 cm ölçülüyor. Başka bir değişiklik
yapmadan dalga kaynağının periyodu 2T yapılıyor.
40 cm
B) 2
Dalga leğeni
Bu durumda, 40 cm lik mesafede en az kaç tane dalga
tepesi gözlenir?
A) 1
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Su Dalgası
Şekildeki dalga leğeninde periyodik su dalgaları elde edi- liyor. Dalga kaynağının periyodu T iken art arda gelen 5 dalga tepesi arası 40 cm ölçülüyor. Başka bir değişiklik yapmadan dalga kaynağının periyodu 2T yapılıyor. 40 cm B) 2 Dalga leğeni Bu durumda, 40 cm lik mesafede en az kaç tane dalga tepesi gözlenir? A) 1 C) 3 D) 4 E) 5
10. Tek renkli K ışık kaynağı ile yapılan bir Young deneyinde,
düşey kesiti şekildeki gibi olan iki bölmeli boş bir kap
kullanılıyor. Deney sonucunda perdede aydınlık ve karan-
lık saçaklar gözleniyor.
K
ışık kaynağı
bölmesi
Çift yarıklar
düzlemi
D.
Y
bölmesi
Buna göre,
1. X bölmesi suyla doldurulursa saçak aralıkları azalır.
II. Y bölmesi suyla doldurulursa perdedeki K - L aralı-
ğında oluşan saçak sayısı artar.
D) II ve III
III. Hem X hem de Y bölmesi suyla doldurulursa merkezi
aydınlık saçak aşağı yönlü kayar.
yargılarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B) I ve II
E) I, II ve III
38
Fizik
Su Dalgası
10. Tek renkli K ışık kaynağı ile yapılan bir Young deneyinde, düşey kesiti şekildeki gibi olan iki bölmeli boş bir kap kullanılıyor. Deney sonucunda perdede aydınlık ve karan- lık saçaklar gözleniyor. K ışık kaynağı bölmesi Çift yarıklar düzlemi D. Y bölmesi Buna göre, 1. X bölmesi suyla doldurulursa saçak aralıkları azalır. II. Y bölmesi suyla doldurulursa perdedeki K - L aralı- ğında oluşan saçak sayısı artar. D) II ve III III. Hem X hem de Y bölmesi suyla doldurulursa merkezi aydınlık saçak aşağı yönlü kayar. yargılarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II B) I ve II E) I, II ve III 38
5. Dalga leğeninde oluşturulan dalgaların dalga boyunu artır-
mak için,
1. Dalga leğenine su ilave etmek
II. Kaynağın periyodunu artırmak
III. Kaynağın titreşim genliğini artırmak
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Il
C) Yalnız III
E) Il ve III
Fizik
Su Dalgası
5. Dalga leğeninde oluşturulan dalgaların dalga boyunu artır- mak için, 1. Dalga leğenine su ilave etmek II. Kaynağın periyodunu artırmak III. Kaynağın titreşim genliğini artırmak işlemlerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Il C) Yalnız III E) Il ve III
Derinliği sabit dalga leğeninde oluşturulan doğru-
sal K-L su dalgası şekilde belirtilen yolu izleyerek
engelden yansıyor.
120°
<>
Buna göre, engelden yansıyan dalga aşağıda-
kilerden hangisidir?
K
A)
B) K 1
D) K,
-120°(
60°
E) L
120°
K
K
L
60°
Fizik
Su Dalgası
Derinliği sabit dalga leğeninde oluşturulan doğru- sal K-L su dalgası şekilde belirtilen yolu izleyerek engelden yansıyor. 120° <> Buna göre, engelden yansıyan dalga aşağıda- kilerden hangisidir? K A) B) K 1 D) K, -120°( 60° E) L 120° K K L 60°
na
$
11. Bir öğretmen öğrencilerine dalgalar ile ilgili genel kavram-
ları anlatıyor.
Öğretmen tebeşir ile tahtaya kısa aralıklarla vuruyor ve öğ-
rencilere iki tik sesi arası geçen sürenin dalgalara ait hangi
kavrama benzetilebileceğini soruyor.
Buna göre, öğrencilerin vermesi gereken doğru cevap
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Frekans
B) Hız
D) Genişlik
E) Periyot
C) Genlik
Fizik
Su Dalgası
na $ 11. Bir öğretmen öğrencilerine dalgalar ile ilgili genel kavram- ları anlatıyor. Öğretmen tebeşir ile tahtaya kısa aralıklarla vuruyor ve öğ- rencilere iki tik sesi arası geçen sürenin dalgalara ait hangi kavrama benzetilebileceğini soruyor. Buna göre, öğrencilerin vermesi gereken doğru cevap aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Frekans B) Hız D) Genişlik E) Periyot C) Genlik
7.
Denizin açıklarında oluşan doğrusal bir dalga kıyıya
doğru yaklaşırken,
1. Hızı azalır.
II. Genliği artar.
III. Frekansı artar.
A) Yalnız I
h↓
hd vd
20
yargılarından hangileri doğrudur?
EF
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Testokul
10. F
le
t
H
Fizik
Su Dalgası
7. Denizin açıklarında oluşan doğrusal bir dalga kıyıya doğru yaklaşırken, 1. Hızı azalır. II. Genliği artar. III. Frekansı artar. A) Yalnız I h↓ hd vd 20 yargılarından hangileri doğrudur? EF B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III Testokul 10. F le t H
1. Musluk altındaki tamamen su dolu kovaya musluk-
tan t süre aralıklarla m kütleli su damlatıldığında
kovada dalgalar oluşuyor.
F
Su damlaları 2m kütleli olsaydı,
I. Dalganın yayılma hızı
II. Dalga boyu
III. Genlik
niceliklerinden hangileri farklı olurdu?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
stup smua
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Su Dalgası
1. Musluk altındaki tamamen su dolu kovaya musluk- tan t süre aralıklarla m kütleli su damlatıldığında kovada dalgalar oluşuyor. F Su damlaları 2m kütleli olsaydı, I. Dalganın yayılma hızı II. Dalga boyu III. Genlik niceliklerinden hangileri farklı olurdu? B) Yalnız II A) Yalnız I stup smua D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
1
TEST-6
32
B) 2
+X
Derinliği sabit dalga leğeninde O kaynağı periyodik
dairesel dalgalar oluşturuyor. Kaynak +x yönünde
Vk hızı ile ilerlerken hareket doğrultusundaki dalga
boyları şekildeki gibi 32 ve 2 oluyor.
Dalgaların yayılma hızı V olduğuna göre,
kaçtır?
A) 3
C) 3/
2
su
4
E) 1
2. Bir dalga leğeninde oluşturulan periyodik dal-,
gaların dalga boylarını büyütmek için;
suyun derinliğini artırma,
a je t
Şek
peri
Kay
niye
dalg
A) 3
Fizik
Su Dalgası
1 TEST-6 32 B) 2 +X Derinliği sabit dalga leğeninde O kaynağı periyodik dairesel dalgalar oluşturuyor. Kaynak +x yönünde Vk hızı ile ilerlerken hareket doğrultusundaki dalga boyları şekildeki gibi 32 ve 2 oluyor. Dalgaların yayılma hızı V olduğuna göre, kaçtır? A) 3 C) 3/ 2 su 4 E) 1 2. Bir dalga leğeninde oluşturulan periyodik dal-, gaların dalga boylarını büyütmek için; suyun derinliğini artırma, a je t Şek peri Kay niye dalg A) 3
32.
31. K ortamında oluşturulan doğrusal bir su
dalgasının L ve M ortamlarındaki ilerleyişi
şekildeki gibidir.
Dalga
kaynağı
K
A) Yalnız I
ve III
L
Buna göre
VI. K ve M ortamlarının derinlikleri aynıdır.
D) lyve 111
II. Dalganın K, L ve M ortamlarındaki periyo-
du eşittir.
III. Dalga en yavaş L ortamında ilerler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) ve 11
C) I ve III
M
E) I, ve III
X
111@3
oluşturulan su da
tak leheys pekidek
Fizik
Su Dalgası
32. 31. K ortamında oluşturulan doğrusal bir su dalgasının L ve M ortamlarındaki ilerleyişi şekildeki gibidir. Dalga kaynağı K A) Yalnız I ve III L Buna göre VI. K ve M ortamlarının derinlikleri aynıdır. D) lyve 111 II. Dalganın K, L ve M ortamlarındaki periyo- du eşittir. III. Dalga en yavaş L ortamında ilerler. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) ve 11 C) I ve III M E) I, ve III X 111@3 oluşturulan su da tak leheys pekidek
i
11
10. Stroboskop ile ilgili;
Su dalgalarının duruyormuş gibi görünmesini sağlar.
Yarık sayısı n olan bir stroboskobun frekansı fs olmak üze-
re, dalganın frekansı n.fs olduğunda dalgaboyu ölçülebilir.
III. Yarığın birinden dalganın bir tepesini gördükten sonra,
sıradaki yarıktan diğer tepe görülüyorsa dalga hareketsiz
algılanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D:
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgası
i 11 10. Stroboskop ile ilgili; Su dalgalarının duruyormuş gibi görünmesini sağlar. Yarık sayısı n olan bir stroboskobun frekansı fs olmak üze- re, dalganın frekansı n.fs olduğunda dalgaboyu ölçülebilir. III. Yarığın birinden dalganın bir tepesini gördükten sonra, sıradaki yarıktan diğer tepe görülüyorsa dalga hareketsiz algılanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D: D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
7. Şekildeki dalga leğeninde derin ortamdan sığ ortama doğru
gönderilen doğrusal dalgaların görünümü şekildeki gibidir.
Sığ
A)
↑
Buna göre, dalgaların sığ ortama geçişteki görünümü
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B)
D)
Derin
*
E)
C)
Fizik
Su Dalgası
7. Şekildeki dalga leğeninde derin ortamdan sığ ortama doğru gönderilen doğrusal dalgaların görünümü şekildeki gibidir. Sığ A) ↑ Buna göre, dalgaların sığ ortama geçişteki görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) D) Derin * E) C)