Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su Dalgası Soruları

1. Bir dalga leğeninde K ortamında üretilen bir dalganın L
ortamına geçişi şekildeki gibidir.
L ortamı
K ortamı
AVK
Ara kesit
Buna göre,
1. K ortamı L ortamından daha derindir. he
II. L ortamındaki dalganın sürati K ortamındaki dalga-
nın süratinden daha büyüktür.
D) I ve III
III. K ve L ortamındaki dalgaların frekansları birbirine
eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
3.
4.
Fizik
Su Dalgası
1. Bir dalga leğeninde K ortamında üretilen bir dalganın L ortamına geçişi şekildeki gibidir. L ortamı K ortamı AVK Ara kesit Buna göre, 1. K ortamı L ortamından daha derindir. he II. L ortamındaki dalganın sürati K ortamındaki dalga- nın süratinden daha büyüktür. D) I ve III III. K ve L ortamındaki dalgaların frekansları birbirine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III 3. 4.
34. 40 cm/s hızla ilerlemekte olan su dalgasına 4 yanıklı bir
stroboskop arkasından bakılmaktadır.
Stroboskop'un frekansı kaç s olduğunda stroskop
arkasından bakan gözlemci 5 cm dalga boylu algaları
durgun olarak görür?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Su Dalgası
34. 40 cm/s hızla ilerlemekte olan su dalgasına 4 yanıklı bir stroboskop arkasından bakılmaktadır. Stroboskop'un frekansı kaç s olduğunda stroskop arkasından bakan gözlemci 5 cm dalga boylu algaları durgun olarak görür? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
eme doğrul
alganın iler
ina eşittir.
ÖRNEK - 2
Birbirine dik X ve Y engel-
leri şekildeki gibi konuluyor.
X engeline doğru gönderi-
len ABC dalgasının B
noktası Y engeli üzerinde
olduğu anda dalganın
şekli nasıl olur?
ÇÖZÜM
X engeli
Tekra
60°
Nihat Bilgin Yayincik
Y engell
Su dal
yansıt
OR
Der
rula
Fizik
Su Dalgası
eme doğrul alganın iler ina eşittir. ÖRNEK - 2 Birbirine dik X ve Y engel- leri şekildeki gibi konuluyor. X engeline doğru gönderi- len ABC dalgasının B noktası Y engeli üzerinde olduğu anda dalganın şekli nasıl olur? ÇÖZÜM X engeli Tekra 60° Nihat Bilgin Yayincik Y engell Su dal yansıt OR Der rula
6.
Derinliği sabit olan yeterince büyük dalga leğeninin
ortasına noktasal dalga kaynağı ile dalgalar üreti-
liyor.
Yayılan dalgalar ilerledikçe,
1. Genişlediği için genlik azalır.
II. Hızı değişmez.
III. Tepelerin yerine çukurların gelme süresi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
8. De
ol
Fizik
Su Dalgası
6. Derinliği sabit olan yeterince büyük dalga leğeninin ortasına noktasal dalga kaynağı ile dalgalar üreti- liyor. Yayılan dalgalar ilerledikçe, 1. Genişlediği için genlik azalır. II. Hızı değişmez. III. Tepelerin yerine çukurların gelme süresi artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III 8. De ol
O
DALGALAR
1. Su dalgalarının yayılma hızları ile ilgili;
ON 1. Suyun derinliği arttıkça hızı artak
Kaynağın frekansı hızı etkilemez
II.
III. Dalga boyu artarsa hız artar
01/B
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
SA
C) I ve III
E) I, II ve III
=M.
J
4. Su
I.
11.
III
ya
Fizik
Su Dalgası
O DALGALAR 1. Su dalgalarının yayılma hızları ile ilgili; ON 1. Suyun derinliği arttıkça hızı artak Kaynağın frekansı hızı etkilemez II. III. Dalga boyu artarsa hız artar 01/B yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III SA C) I ve III E) I, II ve III =M. J 4. Su I. 11. III ya
9. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde
periyodik su dalgaları oluşturuluyor.
Buna göre,
Kaynağın sadece frekansı azaltılırsa, dalganın
yayılma hızı azalır.
II. Leğene su ilave edilirse dalganın yayılma hızı
artar.
1.
III. Kaynağın sadece
yayılma hızı artar
penyod
penyodu artırılırsa, dalganın
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
D) II ve III
C) I ve II
E) I, ILve III
Fizik
Su Dalgası
9. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde periyodik su dalgaları oluşturuluyor. Buna göre, Kaynağın sadece frekansı azaltılırsa, dalganın yayılma hızı azalır. II. Leğene su ilave edilirse dalganın yayılma hızı artar. 1. III. Kaynağın sadece yayılma hızı artar penyod penyodu artırılırsa, dalganın yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız D) II ve III C) I ve II E) I, ILve III
8. Periyodik dalgalar üzerinde ardışık n tane dalga
tepesi ya da n tane dalga çukuru arası uzaklık (n-1)
kadardır.
8 saniyede 16 dalga üreten bir kaynağın ürettiği 6
dalga tepesi arası uzaklık 30 cm dir.
Yukarıdaki bilgiye göre dalgaların yayılma hızı kaç
cm/s dir?
A) 18
15-2
B) 16
C) 14
D) 12
E) 10
3. P
S
E
Fizik
Su Dalgası
8. Periyodik dalgalar üzerinde ardışık n tane dalga tepesi ya da n tane dalga çukuru arası uzaklık (n-1) kadardır. 8 saniyede 16 dalga üreten bir kaynağın ürettiği 6 dalga tepesi arası uzaklık 30 cm dir. Yukarıdaki bilgiye göre dalgaların yayılma hızı kaç cm/s dir? A) 18 15-2 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 3. P S E
6.
Bir fizik öğretmeni, ortam değiştiren doğrusal su
dalgalarının kırılmasını gösteren araba modelini şekildeki
gibi tahtaya çiziyor. Çizilen modellemede, asfalt yoldan
toprak yola giren araba doğrultu değiştirerek yoluna devam
etmektedir.
IN
Buna göre, öğretmenin çizdiği bu modellemede,
Asfalt yol, su leğenindeki derin ortamı
göstermektedir.
Je
A) Yalnız I
5.A 6.A
Asfalt yol
Toprak yol
a açısı, dalgaların gelme açısını, 0 açısı ise
dalgaların kırılma açısını temsil etmektedir.
III. Toprak yol, su leğeninde ilerleyen dalgaların hızının
büyük olduğu yeri göstermektedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
299
Fizik
Su Dalgası
6. Bir fizik öğretmeni, ortam değiştiren doğrusal su dalgalarının kırılmasını gösteren araba modelini şekildeki gibi tahtaya çiziyor. Çizilen modellemede, asfalt yoldan toprak yola giren araba doğrultu değiştirerek yoluna devam etmektedir. IN Buna göre, öğretmenin çizdiği bu modellemede, Asfalt yol, su leğenindeki derin ortamı göstermektedir. Je A) Yalnız I 5.A 6.A Asfalt yol Toprak yol a açısı, dalgaların gelme açısını, 0 açısı ise dalgaların kırılma açısını temsil etmektedir. III. Toprak yol, su leğeninde ilerleyen dalgaların hızının büyük olduğu yeri göstermektedir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II 299
2
Derinliği değişmeyen dalga leğeninde bulunan düz engele KOL
atması Şekil - I'deki gibi gönderiliyor. Atmanın O noktası enge-
le çarptığı andaki görünümü Şekil - Il'deki gibidir.
:135°
Buna göre,
K
Şekil -1
II. a = ß= 35° dir.
Su Dalgalarında Yansıma
PEKİŞTİRME TESTİ
D) I ve II
Atmanın engele gelme açısı 55° dir.
Düz engel
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
K
III. 8 açısıyansıma açısının iki katına eşittir.
Şekil - Il
E) II ve III
Düz engel
C) Yalnız III
Fizik
Su Dalgası
2 Derinliği değişmeyen dalga leğeninde bulunan düz engele KOL atması Şekil - I'deki gibi gönderiliyor. Atmanın O noktası enge- le çarptığı andaki görünümü Şekil - Il'deki gibidir. :135° Buna göre, K Şekil -1 II. a = ß= 35° dir. Su Dalgalarında Yansıma PEKİŞTİRME TESTİ D) I ve II Atmanın engele gelme açısı 55° dir. Düz engel yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II K III. 8 açısıyansıma açısının iki katına eşittir. Şekil - Il E) II ve III Düz engel C) Yalnız III
JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI
notitgep Hal
D)
4.
Revi(0
ill ev #1.1 (3.
AND
E)
Shop
A) Yalnız I
Il sinley (8
msho nheb
B) Yalnız II
D) I ve III
telaglab Isangob Kel gol-Ne? suhet
M
ibetlemehe Lidip ix-DE
msho Gra
016g anua
pob sinos
Il evi (0
nobielbiabığspe leigsig smive nime
anu8
Saydam K, L ve M ortamlarında ilerleyen bir dalganın yayıl-
ma doğrultusu şekildeki gibidir.
Buna göre;
nned
1 sinley -
1.
L ortamı en derindir.
II. M ortamının dalga boyu L'ninkinden büyüktür.
III. Dalganın K ortamındaki hızı L'ninkinden küçüktür.
yargılarından hangisi doğrudur?
E) II ve III
TƯ DU
(0
C) Yalnız III
KAZANIM DEĞERLENDİRME MODÜLÜ -5
219
Fizik
Su Dalgası
JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI notitgep Hal D) 4. Revi(0 ill ev #1.1 (3. AND E) Shop A) Yalnız I Il sinley (8 msho nheb B) Yalnız II D) I ve III telaglab Isangob Kel gol-Ne? suhet M ibetlemehe Lidip ix-DE msho Gra 016g anua pob sinos Il evi (0 nobielbiabığspe leigsig smive nime anu8 Saydam K, L ve M ortamlarında ilerleyen bir dalganın yayıl- ma doğrultusu şekildeki gibidir. Buna göre; nned 1 sinley - 1. L ortamı en derindir. II. M ortamının dalga boyu L'ninkinden büyüktür. III. Dalganın K ortamındaki hızı L'ninkinden küçüktür. yargılarından hangisi doğrudur? E) II ve III TƯ DU (0 C) Yalnız III KAZANIM DEĞERLENDİRME MODÜLÜ -5 219
gelden yansıması ışıktaki yansımaya benzer. Duzlem bir engele pa-
ralel gelen dogrusal dalga tepesinin ilerleme doğrultusu engele dik olduğundan;
dalgalar engele çarptıktan sonra geldikleri doğrultu ile geri dönerler.
Doğrusal dalgalar düzlem engele paralel gelmiyorsa yansıma doğrultusu gelme
doğrultusundan farklı olur. Gelen dalgaların düzlem engelle yaptığı açı yansıyan
dalgaların düzlem engelle yaptığı açıya eşittir.
dekt
raki
eis
Taynian
*********
Örnek: 4
A)
Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde düzlem engele
KOL atması şekildeki gibi gönderiliyor.
40°
Buna göre, O noktası engele geldiği anda atmanın görünümü
nasıl olur?
40°
O
O
K
K
40°
40°
O
B)
D)
40
L
K
L
50%
50%
O
O
50⁰
K
3
Fizik
Su Dalgası
gelden yansıması ışıktaki yansımaya benzer. Duzlem bir engele pa- ralel gelen dogrusal dalga tepesinin ilerleme doğrultusu engele dik olduğundan; dalgalar engele çarptıktan sonra geldikleri doğrultu ile geri dönerler. Doğrusal dalgalar düzlem engele paralel gelmiyorsa yansıma doğrultusu gelme doğrultusundan farklı olur. Gelen dalgaların düzlem engelle yaptığı açı yansıyan dalgaların düzlem engelle yaptığı açıya eşittir. dekt raki eis Taynian ********* Örnek: 4 A) Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde düzlem engele KOL atması şekildeki gibi gönderiliyor. 40° Buna göre, O noktası engele geldiği anda atmanın görünümü nasıl olur? 40° O O K K 40° 40° O B) D) 40 L K L 50% 50% O O 50⁰ K 3
Bir dalga leğeninin yandan görünüşü şekil - 1, üstten görü-
nüşü ise şekil-Il deki gibidir.
Su
Şekil - 1
E)
O
Şekil - II
usluk açılıp O noktasından sabit periyotla dalgalar
üretilirse, oluşan dalgaların görünümü aşağıdakiler-
den hangisi gibi olur?
A)
B)
C)
Fizik
Su Dalgası
Bir dalga leğeninin yandan görünüşü şekil - 1, üstten görü- nüşü ise şekil-Il deki gibidir. Su Şekil - 1 E) O Şekil - II usluk açılıp O noktasından sabit periyotla dalgalar üretilirse, oluşan dalgaların görünümü aşağıdakiler- den hangisi gibi olur? A) B) C)
1. Derinliği her yerinde aynı olan dalga le-
ğeninde oluşturulan KL atması düzlem
engele şekildeki gibi ilerlemektedir.
53⁰0
A)
Buna göre, atmanın düzlem engel-
den tamamen yansımış hali aşağı-
dakilerden hangisidir?
2
B)
VAA
37° K
K
53⁰ K
E)
L
D)
/
53° L
37° L
K
K
alme Yayınevi
Fizik
Su Dalgası
1. Derinliği her yerinde aynı olan dalga le- ğeninde oluşturulan KL atması düzlem engele şekildeki gibi ilerlemektedir. 53⁰0 A) Buna göre, atmanın düzlem engel- den tamamen yansımış hali aşağı- dakilerden hangisidir? 2 B) VAA 37° K K 53⁰ K E) L D) / 53° L 37° L K K alme Yayınevi
2.
U) X
X
Z
Doğrusal bir su dalgası kendi içlerinde derinlikleri sabit
olan X, Y, Z ortamlarında şekildeki gibi ilerlemektedir.
Buna göre, dalga leğenindeki bu ortamların derin-
likleri, h, h, h, büyüklük ilişkisi nedir?
A))h>h₂>h₂
C) h₂>h₂>h₂
B) h₂h >h
D) h₂>h₂>hx
V=I
T
5. Fizi
1.
11.
ifa
A)
Fizik
Su Dalgası
2. U) X X Z Doğrusal bir su dalgası kendi içlerinde derinlikleri sabit olan X, Y, Z ortamlarında şekildeki gibi ilerlemektedir. Buna göre, dalga leğenindeki bu ortamların derin- likleri, h, h, h, büyüklük ilişkisi nedir? A))h>h₂>h₂ C) h₂>h₂>h₂ B) h₂h >h D) h₂>h₂>hx V=I T 5. Fizi 1. 11. ifa A)
i
L
6
i
$
S
R
M
ļ
8.
hechu cit
Su dalgaları camdan yapılmış ve üzerinde aydınlatma-
si bulunan dalga leğenlerinde incelenir. Dalga leğeninde
oluşturulan doğrusal dalgalar paralel ışık demeti ile aydın-
latılır ve masanın altında bir gölge deseni oluşur.
Işık
og rishnisy ni
Bu durumda,
I. Dalga tepeleri ışığı dağıtır.
II. Dalga çukurları ışığı dağıtır.
X
III. Dalga tepeleri aydınlık çizgiler, dalga çukurları da ka-
ranlık çizgiler şeklinde görülür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
nammutauio spadater
D) I ve III
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Su Dalgası
i L 6 i $ S R M ļ 8. hechu cit Su dalgaları camdan yapılmış ve üzerinde aydınlatma- si bulunan dalga leğenlerinde incelenir. Dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalgalar paralel ışık demeti ile aydın- latılır ve masanın altında bir gölge deseni oluşur. Işık og rishnisy ni Bu durumda, I. Dalga tepeleri ışığı dağıtır. II. Dalga çukurları ışığı dağıtır. X III. Dalga tepeleri aydınlık çizgiler, dalga çukurları da ka- ranlık çizgiler şeklinde görülür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II nammutauio spadater D) I ve III E) II ve III C) Yalnız III
)
nda
onra
gibi
ğru
I
Palme Yayınevi
III. Dalgalar L ortamında daha hızlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
K
8. Derinliği sabit dalga leğeninde oluşturulan
doğrusal atmanın t, anındaki görünümü
şekil - 1, t₂ anındaki görünümü şekil - 2 deki
gibidir.
L
Düzlem engel
Normal
7
Düzlem engel
C) I ve III
E) I, II ve III
D) I ve III
t₁ ani
t₂ ani
Şekil - 1
Şekil -2
Buna göre, X, Y, Z açıları ile ilgili,
I. X = Y
II. X=Z
III. Y = Z
ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Su Dalgası
) nda onra gibi ğru I Palme Yayınevi III. Dalgalar L ortamında daha hızlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III K 8. Derinliği sabit dalga leğeninde oluşturulan doğrusal atmanın t, anındaki görünümü şekil - 1, t₂ anındaki görünümü şekil - 2 deki gibidir. L Düzlem engel Normal 7 Düzlem engel C) I ve III E) I, II ve III D) I ve III t₁ ani t₂ ani Şekil - 1 Şekil -2 Buna göre, X, Y, Z açıları ile ilgili, I. X = Y II. X=Z III. Y = Z ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III