Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Su Dalgası Soruları

8
Ornek
kaynağının yaydığı periyotlu dalgaların üstten görü-
Bir dalga leğeninde, K noktasındaki doğrusal dalga
nüşü şekildeki gibidir.
Bu görünümün nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Kaynağın titreşim frekansı artmaktadır.
B) Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği artmaktadır.
C) Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği azalmaktadır.
D) Kaynağın titreşim genliği küçülmektedir.
E) Dalga leğeninde duraklı dalgalar oluşmaktadır.
ÖSYM Sorusu
Ornek
Şekildeki c
oluşturduğ
derin bölg
Legende
bir andal
sine ber
rinlikleri
Dale
Fizik
Su Dalgası
8 Ornek kaynağının yaydığı periyotlu dalgaların üstten görü- Bir dalga leğeninde, K noktasındaki doğrusal dalga nüşü şekildeki gibidir. Bu görünümün nedeni aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Kaynağın titreşim frekansı artmaktadır. B) Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği artmaktadır. C) Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği azalmaktadır. D) Kaynağın titreşim genliği küçülmektedir. E) Dalga leğeninde duraklı dalgalar oluşmaktadır. ÖSYM Sorusu Ornek Şekildeki c oluşturduğ derin bölg Legende bir andal sine ber rinlikleri Dale
I ortamında oluşturulan periyodik su
dalgalarının II ortamına geçişi şekil-
deki gibidir.
Buna göre;
1. Su dalgalannın dalga boyu, II or-
Gurdlove
tamında daha büyüktür.
II. Su dalgalarının periyodu I ortamında daha büyüktür.
III. ß, gelme açısı; a, kırılma açısıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
||
EXI, II ve III
C)Yalnız III
Fizik
Su Dalgası
I ortamında oluşturulan periyodik su dalgalarının II ortamına geçişi şekil- deki gibidir. Buna göre; 1. Su dalgalannın dalga boyu, II or- Gurdlove tamında daha büyüktür. II. Su dalgalarının periyodu I ortamında daha büyüktür. III. ß, gelme açısı; a, kırılma açısıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II || EXI, II ve III C)Yalnız III
11.
A)
(2)
onog embrio
abmeho 512
Sabit derinlikli dalga leğeninde 1. engele şekildeki gi-
bi gönderilen KL atması 2. engelden yansıdıktan sonra
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
41
C)
L
30
K
60°
K
(1)
30%
60°
77
K
L
yatay
yatay
E)
K
B)
D)
1
L
K
60%
-yatay
K 30°
yatay
.81
yatay
Fizik
Su Dalgası
11. A) (2) onog embrio abmeho 512 Sabit derinlikli dalga leğeninde 1. engele şekildeki gi- bi gönderilen KL atması 2. engelden yansıdıktan sonra aşağıdakilerden hangisi gibi olur? 41 C) L 30 K 60° K (1) 30% 60° 77 K L yatay yatay E) K B) D) 1 L K 60% -yatay K 30° yatay .81 yatay
sa-
Bu-
nra
nra
nra
AYDIN YAYINLARI
2. Su derinliği sabit olan bir dalga leğeninde noktasal bir kay-
nak S noktasında şekildeki gibi periyodik çembersel dalga-
lar oluşturuyor. Bu dalgalar yansıtıcı çukur yüzeyden S nok-
tasında odaklanacak şekilde yansıyor.
P
R
Yansıtıcı
çukur yüzey
Su Dalgaları 105
D) I ve III
S
T
Dalga leğeni
|PR| = |RS| = |ST| olduğuna göre;
1. Bu noktasal kaynak, R noktasında titreştirildiğinde olu-
şan su dalgaları yansıtıcı yüzeyden doğrusal su dalga-
ları olarak yansır.
II. Bu noktasal kaynak, S ve T noktaları arasında titreşti-
rildiğinde yansıtıcı yüzeyden yansıyan dalgalar
ve S
noktaları arasında odaklanır.
III. S noktasındaki noktasal kaynağın frekansı artırıldığın-
da yansıtıcı yüzeyden yansıyan dalgalar S ve T nokta-
ları arasında odaklanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
BÖLÜM
C) I ve II
E) I, II ve III
3. Derin ve sığ ortamları ayıran kesitleri eğrisel olan şekilde-
Inlenenlerinde periyodik doğrusal dalgalar
qu
nme
hwert
ador p
ka Otóv
Fizik
Su Dalgası
sa- Bu- nra nra nra AYDIN YAYINLARI 2. Su derinliği sabit olan bir dalga leğeninde noktasal bir kay- nak S noktasında şekildeki gibi periyodik çembersel dalga- lar oluşturuyor. Bu dalgalar yansıtıcı çukur yüzeyden S nok- tasında odaklanacak şekilde yansıyor. P R Yansıtıcı çukur yüzey Su Dalgaları 105 D) I ve III S T Dalga leğeni |PR| = |RS| = |ST| olduğuna göre; 1. Bu noktasal kaynak, R noktasında titreştirildiğinde olu- şan su dalgaları yansıtıcı yüzeyden doğrusal su dalga- ları olarak yansır. II. Bu noktasal kaynak, S ve T noktaları arasında titreşti- rildiğinde yansıtıcı yüzeyden yansıyan dalgalar ve S noktaları arasında odaklanır. III. S noktasındaki noktasal kaynağın frekansı artırıldığın- da yansıtıcı yüzeyden yansıyan dalgalar S ve T nokta- ları arasında odaklanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III BÖLÜM C) I ve II E) I, II ve III 3. Derin ve sığ ortamları ayıran kesitleri eğrisel olan şekilde- Inlenenlerinde periyodik doğrusal dalgalar qu nme hwert ador p ka Otóv
en
7.
r.
masu
sahin.com
7. Frekansı sabit bir kaynaktan gelen dalgaların farklı su
ortamlarındaki ilerleyişi şekildeki gibidir.
yatay
K
normal
D) I ve III
60° Yaklaşsa
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Ortamlar ve dalgalarla ilgili,
1. En derin ortam K, en sığ ortam M'dir.
II. Dalgaların K, L ve M ortamlarındaki süratleri farklıdır.
III. En büyük dalga boyu K ortamında, en küçük dalga boyu
L ortamında olur.
K
M
yatay
E) I, II ve III
C) I ve II
8. Derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan atma Şekil
l'deki gibi doğrusal engelden yansıyor.
Fizik
Su Dalgası
en 7. r. masu sahin.com 7. Frekansı sabit bir kaynaktan gelen dalgaların farklı su ortamlarındaki ilerleyişi şekildeki gibidir. yatay K normal D) I ve III 60° Yaklaşsa yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Ortamlar ve dalgalarla ilgili, 1. En derin ortam K, en sığ ortam M'dir. II. Dalgaların K, L ve M ortamlarındaki süratleri farklıdır. III. En büyük dalga boyu K ortamında, en küçük dalga boyu L ortamında olur. K M yatay E) I, II ve III C) I ve II 8. Derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan atma Şekil l'deki gibi doğrusal engelden yansıyor.
6.108
alga leğeninde
tiği doğrusal su
mlerindeki dal-
r.
um)
ALZANDAK
aki ilişki nedir?
3) K>^>^M
D) ^M> ^L = 2K
M
1 = 4
A)
2 = ce
&
Les A. f
sbC)
su
K
D
engel
30°
Bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal su at-
ması, ngele şekildeki gibi gönderiliyor.
yatay
fd = 4.8
f₂=32
Buna göre, tümüyle engelden yansıdıktan son-
ra atmanın görünümü aşağıdakilerden hangi-
si gibidir?
yatay
Yle: 2,32
E)
30°
ce: 64
B)
D)
60°
K.
yatay
30%
yatay
yatay
yatay
yatay
LUCACI
FİZİK
17
Fizik
Su Dalgası
6.108 alga leğeninde tiği doğrusal su mlerindeki dal- r. um) ALZANDAK aki ilişki nedir? 3) K>^>^M D) ^M> ^L = 2K M 1 = 4 A) 2 = ce & Les A. f sbC) su K D engel 30° Bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal su at- ması, ngele şekildeki gibi gönderiliyor. yatay fd = 4.8 f₂=32 Buna göre, tümüyle engelden yansıdıktan son- ra atmanın görünümü aşağıdakilerden hangi- si gibidir? yatay Yle: 2,32 E) 30° ce: 64 B) D) 60° K. yatay 30% yatay yatay yatay yatay LUCACI FİZİK 17
9.
1. Frekans
II. Dalga boyu
III. Yayılma doğrultusu
büyüklüklerinden hangileri değişir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
1.A
A) 24
X
Frekansı 6s-¹ olan kaynakla X ortamında üretilen dalgala-
rin Y ortamına geçişi şekildeki gibidir.
2.D
Dalgaların X ortamındaki dalga boyu 4 cm olduğuna
göre, Y ortamındaki hızı kaç cm/s dir?
(sin37°=0,6; sin53°=0,8)
37% 53%
B) 30
3.C
C) 32
E) II ve III
4.A
C) Yalnız III
D) 40
5.D
E) 48
6.A
7.D
2
Fizik
Su Dalgası
9. 1. Frekans II. Dalga boyu III. Yayılma doğrultusu büyüklüklerinden hangileri değişir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 1.A A) 24 X Frekansı 6s-¹ olan kaynakla X ortamında üretilen dalgala- rin Y ortamına geçişi şekildeki gibidir. 2.D Dalgaların X ortamındaki dalga boyu 4 cm olduğuna göre, Y ortamındaki hızı kaç cm/s dir? (sin37°=0,6; sin53°=0,8) 37% 53% B) 30 3.C C) 32 E) II ve III 4.A C) Yalnız III D) 40 5.D E) 48 6.A 7.D 2
3. Bir dalga leğeninde dalga süratinin su derinliğine bağlı
grafiği aşağıdaki gibi elde ediliyor.
dalga surati
A)
B)
C)
2v
h
Su derinliği h olan bir dalga leğeninde oluşturulan bir
dalganın dalga boyu 2, frekandi f'dir. Dalga, leğenin
öteki ucuna doğru hareket ederken leğene su ilave
edilerek su derinliği 4h oluyor.
D)
V
E)
0
Buna göre, leğenin öteki ucuna ulaşan dalgaların
dalga boyu ve frekansı aşağıdakilerin hangisindeki
gibi olur?
Dalga boyu
2
2
2
2λ
2A
21
Frekansı
f
4h
2f
f
su derinliği
2
21
Fizik
Su Dalgası
3. Bir dalga leğeninde dalga süratinin su derinliğine bağlı grafiği aşağıdaki gibi elde ediliyor. dalga surati A) B) C) 2v h Su derinliği h olan bir dalga leğeninde oluşturulan bir dalganın dalga boyu 2, frekandi f'dir. Dalga, leğenin öteki ucuna doğru hareket ederken leğene su ilave edilerek su derinliği 4h oluyor. D) V E) 0 Buna göre, leğenin öteki ucuna ulaşan dalgaların dalga boyu ve frekansı aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur? Dalga boyu 2 2 2 2λ 2A 21 Frekansı f 4h 2f f su derinliği 2 21
Şekildeki gibi farklı derinliklere sahip K ve L ortamlarıyla
oluşturulan dalga leğeninde periyodik su dalgaları üretil-
mektedir.
K ortamından L ortamına geçen dalgalar şekildeki gibi
kırılıyor.
A) Yalnız I
K
Buna göre;
1. Dalgaların gelme açısı kırılma açısından büyüktür.
II. K ortamı derin, L ortamı sığdır.
III. K ortamındaki dalgaların yayılma hızı L ortamındakin-
den daha büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
DII ve III
B) Yalnız II
L
C) I ve II
E) I, II ve III
Bir dalga leğeninde K ortamında oluşturulan atma L orta-
mina geçişte şekildeki yolu izliyor.
3.
b
d
0
b
do
yo
Su
da
yo
K
1.
11.
III.
yar
A) Y
4. Doğru
ortami
/ SV
Fizik
Su Dalgası
Şekildeki gibi farklı derinliklere sahip K ve L ortamlarıyla oluşturulan dalga leğeninde periyodik su dalgaları üretil- mektedir. K ortamından L ortamına geçen dalgalar şekildeki gibi kırılıyor. A) Yalnız I K Buna göre; 1. Dalgaların gelme açısı kırılma açısından büyüktür. II. K ortamı derin, L ortamı sığdır. III. K ortamındaki dalgaların yayılma hızı L ortamındakin- den daha büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? DII ve III B) Yalnız II L C) I ve II E) I, II ve III Bir dalga leğeninde K ortamında oluşturulan atma L orta- mina geçişte şekildeki yolu izliyor. 3. b d 0 b do yo Su da yo K 1. 11. III. yar A) Y 4. Doğru ortami / SV
2022-TYT/FEN
6. Bir gözlem sırasında açık denizde oluşan dalgaların,
kıyıya yaklaşırken şekildeki gibi art arda gelen
dalgaların dalga cephelerinin sıklaştığı
gözlemlenmektedir. Şekildeki çizgiler, aynı kaynaktan
çıkan su dalgalarının dalga cephelerini temsil
etmektedir.
Açık deniz
Kıyı
Buna göre dalga cephelerinin sıklaştığı kıyıya yakın
bölgedeki dalgaların;
I. dalga boyu,
II. frekans,
III. sürat
niceliklerinden hangileri şekildeki açık deniz
bölgesindekine göre daha küçüktür?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Fizik
Su Dalgası
2022-TYT/FEN 6. Bir gözlem sırasında açık denizde oluşan dalgaların, kıyıya yaklaşırken şekildeki gibi art arda gelen dalgaların dalga cephelerinin sıklaştığı gözlemlenmektedir. Şekildeki çizgiler, aynı kaynaktan çıkan su dalgalarının dalga cephelerini temsil etmektedir. Açık deniz Kıyı Buna göre dalga cephelerinin sıklaştığı kıyıya yakın bölgedeki dalgaların; I. dalga boyu, II. frekans, III. sürat niceliklerinden hangileri şekildeki açık deniz bölgesindekine göre daha küçüktür? A) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) II ve III
2.
Buna göre, yapılan deneyde
1. Işık yayılırken doğrusal yol izler.
II. Mum alevinin boyu her durumda ekran üzerindeki görüntü
III. Mum, deliğe doğru yaklaştıkça alevinin görüntüsü büyür.
sünün boyundan büyüktür.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve j
B) Yalnız II
E) I've III
D) I ve III
C) Yahiz III
Yaz tatili için bir otele giden Çınar akşam olduğunda otelin yüz-
me havuzunun tabanında bulunan noktasal ışık kaynaklarının
yandığını ve kaynaklardan çıkan ışınların su yüzeyinde şekil-
deki gibi dairesel bir alanı aydınlattığını görüyor.
bre, a
her iki kayna
A) Yaing
4. Eşit kare
TOPR aynalar
Yüzme havuzunun düşey kesiti şekildeki gibi olup nokta-
sal kaynak yeşil ışık yaydığına göre, ışıklı dairesel bölge-
nin alanını artırmak için,
I. Havuzun derinliğini artırma
e
enys reption 2016
II. Yeşil ışık kaynağı yerine kırmızı ışık kaynağı kullanma
III. Kaynağın ışık şiddetini artırma
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) ve III
C) I ve I
300
Fizik
Su Dalgası
2. Buna göre, yapılan deneyde 1. Işık yayılırken doğrusal yol izler. II. Mum alevinin boyu her durumda ekran üzerindeki görüntü III. Mum, deliğe doğru yaklaştıkça alevinin görüntüsü büyür. sünün boyundan büyüktür. sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve j B) Yalnız II E) I've III D) I ve III C) Yahiz III Yaz tatili için bir otele giden Çınar akşam olduğunda otelin yüz- me havuzunun tabanında bulunan noktasal ışık kaynaklarının yandığını ve kaynaklardan çıkan ışınların su yüzeyinde şekil- deki gibi dairesel bir alanı aydınlattığını görüyor. bre, a her iki kayna A) Yaing 4. Eşit kare TOPR aynalar Yüzme havuzunun düşey kesiti şekildeki gibi olup nokta- sal kaynak yeşil ışık yaydığına göre, ışıklı dairesel bölge- nin alanını artırmak için, I. Havuzun derinliğini artırma e enys reption 2016 II. Yeşil ışık kaynağı yerine kırmızı ışık kaynağı kullanma III. Kaynağın ışık şiddetini artırma işlemlerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) ve III C) I ve I 300
6. Bir gözlem sırasında açık denizde oluşan dalgaların,
kıyıya yaklaşırken şekildeki gibi art arda gelen
dalgaların dalga cephelerinin sıklaştığı
gözlemlenmektedir. Şekildeki çizgiler, aynı kaynaklan
çıkan su dalgalarının dalga cephelerini temsil
etmektedir.
Açık deniz
Kryi
Louey
Buna göre dalga cephelerinin sıklaştığı kiyya yakın
bölgedeki dalgaların;
dalga boyu,
11. frekans,
Kuul
Tsürat
niceliklerinden hangileri şekildeki açık deniz
bölgesindekine göre daha küçüktür?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve ill
C) Ive Il
E) Il vell
Agric
Fizik
Su Dalgası
6. Bir gözlem sırasında açık denizde oluşan dalgaların, kıyıya yaklaşırken şekildeki gibi art arda gelen dalgaların dalga cephelerinin sıklaştığı gözlemlenmektedir. Şekildeki çizgiler, aynı kaynaklan çıkan su dalgalarının dalga cephelerini temsil etmektedir. Açık deniz Kryi Louey Buna göre dalga cephelerinin sıklaştığı kiyya yakın bölgedeki dalgaların; dalga boyu, 11. frekans, Kuul Tsürat niceliklerinden hangileri şekildeki açık deniz bölgesindekine göre daha küçüktür? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve ill C) Ive Il E) Il vell Agric
2. Derinliği her yerde sabit olan dalga leğeninde oluşturulan
dalga boylu doğrusal su dalgaları w genişliğindeki yarıktan
geçtiğinde şekildeki gibi kırınım olayı gözlemleniyor.
FFF -
Buna göre,
I. Yarığa gelen dalgaların dalga boyu ile kırınıma uğra-
yan dalgaların dalgaboyu eşittir.
II. Yarığa gelen dalgaların frekansı ile kırınıma uğrayan
dalgaların frekansı eşittir.
III. Yarığa gelen dalgaların sürati ile kırınıma uğrayan
dalgaların sürati eşittir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
LIMIT YAYINLA
137
5
Fizik
Su Dalgası
2. Derinliği her yerde sabit olan dalga leğeninde oluşturulan dalga boylu doğrusal su dalgaları w genişliğindeki yarıktan geçtiğinde şekildeki gibi kırınım olayı gözlemleniyor. FFF - Buna göre, I. Yarığa gelen dalgaların dalga boyu ile kırınıma uğra- yan dalgaların dalgaboyu eşittir. II. Yarığa gelen dalgaların frekansı ile kırınıma uğrayan dalgaların frekansı eşittir. III. Yarığa gelen dalgaların sürati ile kırınıma uğrayan dalgaların sürati eşittir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III LIMIT YAYINLA 137 5
MHURIYET
MI
3x
77
MILLI
9. A, B ve C kentleri bir okyanusun çevresinde şekil l'deki gibi konumlara sahiptir. Bu üç kente de eşit uzaklıktaki O
noktasının izduşumündeki okyanus tabanında oluşan deprem sonucunda okyanusta tsunami dalgaları oluşmuştur.
A kenti
B kenti
3x O
3x
C kenti
Şekil I
Şekil Il'de ise A, B ve C kentlerinin depremin merkez üssüne uzaklığı boyunca okyanus derinliğindeki değişimler verilmiştir
O
BO
Şekil II
Buna göre şekil I ve şekil Il'deki verilere bakarak tsunami dalgasının kentlere ulaşma süresindeki
karşılaştırmanın nasıl olması beklenir?
A) te>t>tc
B) tA > tc>tB
C) t= B = tc
D) B > c>tA
E) tctAB
SITIM
AKAN
Fizik
Su Dalgası
MHURIYET MI 3x 77 MILLI 9. A, B ve C kentleri bir okyanusun çevresinde şekil l'deki gibi konumlara sahiptir. Bu üç kente de eşit uzaklıktaki O noktasının izduşumündeki okyanus tabanında oluşan deprem sonucunda okyanusta tsunami dalgaları oluşmuştur. A kenti B kenti 3x O 3x C kenti Şekil I Şekil Il'de ise A, B ve C kentlerinin depremin merkez üssüne uzaklığı boyunca okyanus derinliğindeki değişimler verilmiştir O BO Şekil II Buna göre şekil I ve şekil Il'deki verilere bakarak tsunami dalgasının kentlere ulaşma süresindeki karşılaştırmanın nasıl olması beklenir? A) te>t>tc B) tA > tc>tB C) t= B = tc D) B > c>tA E) tctAB SITIM AKAN
5. Derinliği sabit bir dalga leğeninde noktasal bir kaynakla
oluşturulan dairesel su dalgaları şekildeki gibidir.
Su
Koyu çizgiler dalga tepelerini, kesikli çizgiler dalga
çukurlarını gösterdiğine göre,
I.
a mesafesi, dalga boyunun yarısına eşittir.
II.
b mesafesi, c mesafesinin iki katına eşittir.
III. Leğendeki su derinliği artarsa, c mesafesi değişmez.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Sov Y.(3
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) II ve III
E) Yalnız III
7.
Filc
Fizik
Su Dalgası
5. Derinliği sabit bir dalga leğeninde noktasal bir kaynakla oluşturulan dairesel su dalgaları şekildeki gibidir. Su Koyu çizgiler dalga tepelerini, kesikli çizgiler dalga çukurlarını gösterdiğine göre, I. a mesafesi, dalga boyunun yarısına eşittir. II. b mesafesi, c mesafesinin iki katına eşittir. III. Leğendeki su derinliği artarsa, c mesafesi değişmez. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Sov Y.(3 A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve III E) Yalnız III 7. Filc
r.
N
az
7. Bir dalga leğeninde sabit frekansla çalışan kaynak
tarafından üretilen doğrusal dalgaların üstten görünümü
şekildeki gibidir.
K Bölgesi
L Bölgesi
Buna göre;
1. K bölgesinin derinliği, L bölgesinin derinliğinden
fazladır.
II. L bölgesindeki dalgaların frekansı, K bölgesindeki
dalgatarin frekansından büyüktür.
III. L bölgesinde dalgaların yayılma hızının büyüklüğü, K
bölgesinde dalgaların yayılma hızının büyüklüğünden
fazladır.
Dick
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve IL
B) Yalnız/11
A) Yalnız I
D) I vell
A
Dalga Kaynağı
E) ve III
Fizik
Su Dalgası
r. N az 7. Bir dalga leğeninde sabit frekansla çalışan kaynak tarafından üretilen doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. K Bölgesi L Bölgesi Buna göre; 1. K bölgesinin derinliği, L bölgesinin derinliğinden fazladır. II. L bölgesindeki dalgaların frekansı, K bölgesindeki dalgatarin frekansından büyüktür. III. L bölgesinde dalgaların yayılma hızının büyüklüğü, K bölgesinde dalgaların yayılma hızının büyüklüğünden fazladır. Dick yargılarından hangileri doğrudur? C) I ve IL B) Yalnız/11 A) Yalnız I D) I vell A Dalga Kaynağı E) ve III