Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yay Dalgaları Soruları

K
K
L
M
K yayında oluşturulan atmaların L ve M yaylarına iletilenleri ve bu yaylardan yansıyanları şekildeki gibidir. Buna
göre K, L, M yaylarının kalınlıklarını sıralayınız.(yansıyan ve iletilen atmaları gösteriniz)
Fizik
Yay Dalgaları
K K L M K yayında oluşturulan atmaların L ve M yaylarına iletilenleri ve bu yaylardan yansıyanları şekildeki gibidir. Buna göre K, L, M yaylarının kalınlıklarını sıralayınız.(yansıyan ve iletilen atmaları gösteriniz)
1211121
D) I ve III
A) Yalnız !
B) Tam
D) I ve III
E) I, II ve III
ÖRNEK:3
Bir yayda oluşturulan atma Ile Ilgill,
I. Dalga ile aynı özelliklere sahiptir.
Genlik ve genişliği vardır.
III. Yayılma hızı yayı geren kuvvete ve yayın boyca yo-
ğunluğuna bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
C) ve
C) Yalnız III
E) I, II ve III
ÖRNEK:4
F kuvveti ile gergin hale getirilmiş düzgün türdeş bir yayda oluşturulan dalganın
Fizik
Yay Dalgaları
1211121 D) I ve III A) Yalnız ! B) Tam D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEK:3 Bir yayda oluşturulan atma Ile Ilgill, I. Dalga ile aynı özelliklere sahiptir. Genlik ve genişliği vardır. III. Yayılma hızı yayı geren kuvvete ve yayın boyca yo- ğunluğuna bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) ve C) Yalnız III E) I, II ve III ÖRNEK:4 F kuvveti ile gergin hale getirilmiş düzgün türdeş bir yayda oluşturulan dalganın
2.
Birer uçları duvara sabitlenmiş eşit uzunluktaki K ve L
yaylarında, aynı düşey doğrultuda bulunan O, ve 02
kaynakları ile şekildeki atmalar oluşturuluyor.
Düşey
0₁
0₂
A) Yalnız I
K yayı
L yayı
Atmalar aynı anda oluşmasına rağmen L yayındaki
atma duvardan yansıyarak kaynağa daha kısa sürede
geldiğine göre, bu durumun nedeni,
Duvar
1.
K yayının, L yayına göre daha ağır olması
II. K yayındaki atmanın enerjisinin, L yayındakine göre
daha küçük olması
Duvar
III. L yayındaki atmanın genişliğinin, K yayındakine göre
daha küçük olması
ile verilenlerden hangileri olabilir?
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yay Dalgaları
2. Birer uçları duvara sabitlenmiş eşit uzunluktaki K ve L yaylarında, aynı düşey doğrultuda bulunan O, ve 02 kaynakları ile şekildeki atmalar oluşturuluyor. Düşey 0₁ 0₂ A) Yalnız I K yayı L yayı Atmalar aynı anda oluşmasına rağmen L yayındaki atma duvardan yansıyarak kaynağa daha kısa sürede geldiğine göre, bu durumun nedeni, Duvar 1. K yayının, L yayına göre daha ağır olması II. K yayındaki atmanın enerjisinin, L yayındakine göre daha küçük olması Duvar III. L yayındaki atmanın genişliğinin, K yayındakine göre daha küçük olması ile verilenlerden hangileri olabilir? D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
F Şekil-I
- 4F Şekil-ll
Özdeş yaylar F, 4F kuvvetleriyle geriliyor. Şekil-l'deki yada
oluşturulan atmanın hızı V, dir. Şekil-ll'dekinin hızı ise V₂
dir.
Buna göre V/₁2 oranı kaçtır?
A) 1/1
B) C) 1 D) 2 E) 4
Fizik
Yay Dalgaları
F Şekil-I - 4F Şekil-ll Özdeş yaylar F, 4F kuvvetleriyle geriliyor. Şekil-l'deki yada oluşturulan atmanın hızı V, dir. Şekil-ll'dekinin hızı ise V₂ dir. Buna göre V/₁2 oranı kaçtır? A) 1/1 B) C) 1 D) 2 E) 4
arı-
ne-
ve-
12.
A
A)
Şekil-l
Farklı yaylarda oluşturan periyodik dalgaların frekansları
sırasıyla 2f ve 8f dir. X ve Y dalgaların bulunduğu düzlem-
ler eşit bölmelidir.
Bune göre dalga hızlarının büyüklük oranı kaçtır?
1
B)
D) 1/2
E) 1
C)
Şekil-II
3
G
Fizik
Yay Dalgaları
arı- ne- ve- 12. A A) Şekil-l Farklı yaylarda oluşturan periyodik dalgaların frekansları sırasıyla 2f ve 8f dir. X ve Y dalgaların bulunduğu düzlem- ler eşit bölmelidir. Bune göre dalga hızlarının büyüklük oranı kaçtır? 1 B) D) 1/2 E) 1 C) Şekil-II 3 G
dir.
7 = 41
$
05
"
miş
11
10 Bir periyodik dalga kaynağı 4 saniyede 8 dalga üretiyor.
1
B) 64
40 cm
840 =
=
Dalgalar
Dalgaların 40 cm lik uzunlukta bir anlık konumu şekil-
deki gibi olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç
cm/s dir?
A) 80
C) 48
Ex
2dolge
D) 32
E) 16
2
Şekil - I ve Şekil - II deki gibi K ve L periyodik dalgaları üretil-
mistir
Fizik
Yay Dalgaları
dir. 7 = 41 $ 05 " miş 11 10 Bir periyodik dalga kaynağı 4 saniyede 8 dalga üretiyor. 1 B) 64 40 cm 840 = = Dalgalar Dalgaların 40 cm lik uzunlukta bir anlık konumu şekil- deki gibi olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cm/s dir? A) 80 C) 48 Ex 2dolge D) 32 E) 16 2 Şekil - I ve Şekil - II deki gibi K ve L periyodik dalgaları üretil- mistir
11.
A)
-6
serbest
uç
Türdeş bir yayda oluşturulan atmalar şekilde gösteriler
yönlerde ilerlemektedir.
Atmaların hızları 1 bölme/saniye olduğuna göre 5₁
sonra atmaların şekli aşağıdakilerden hangisi gibi
olur?
(Bölmeler eşit ve 1 br'dir.)
C)
E)
F
D)
sabit
uç
H
Fizik
Yay Dalgaları
11. A) -6 serbest uç Türdeş bir yayda oluşturulan atmalar şekilde gösteriler yönlerde ilerlemektedir. Atmaların hızları 1 bölme/saniye olduğuna göre 5₁ sonra atmaların şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (Bölmeler eşit ve 1 br'dir.) C) E) F D) sabit uç H
1
) 2
A)
Şekildeki gibi yayılan periyodik dal-
gaların hızı 10 cm/s dir.
B)
K ile L noktalan arasındaki uzak-
lık 45 cm lae dalgalann perlyodu
kaç saniyedir?
1
6
C) 1
B) 1
C) 3
40 cm
D) 2
D)
E) 4
No
Tom
dalga
f.
E) 6
Fizik
Yay Dalgaları
1 ) 2 A) Şekildeki gibi yayılan periyodik dal- gaların hızı 10 cm/s dir. B) K ile L noktalan arasındaki uzak- lık 45 cm lae dalgalann perlyodu kaç saniyedir? 1 6 C) 1 B) 1 C) 3 40 cm D) 2 D) E) 4 No Tom dalga f. E) 6
9. Bir yayı geren kuvvet iki katına çıkarılırken,
yu da iki katına çıkarılıyor.
Dalgaların hızı nasıl değişir?
İki katına çıkar
B) Dört katına çıkan
C) Yarıya iner.
D) Dörtte birine iner.
E) Değişmez.
Fizik
Yay Dalgaları
9. Bir yayı geren kuvvet iki katına çıkarılırken, yu da iki katına çıkarılıyor. Dalgaların hızı nasıl değişir? İki katına çıkar B) Dört katına çıkan C) Yarıya iner. D) Dörtte birine iner. E) Değişmez.
4.
A)
A
1
7
3cm
B)
3
7
Şekildeki periyodik dalgalar, A-B noktaları arasını 7-sa-
I dalga 2sn
niyede alıyor.
150
Isn
Buna göre dalgaların frekansı kaç Hertz'dir?
C)
A
21 cm
2
Crict
B
D) 2
3.5
75
E) —
2
= bem
Fizik
Yay Dalgaları
4. A) A 1 7 3cm B) 3 7 Şekildeki periyodik dalgalar, A-B noktaları arasını 7-sa- I dalga 2sn niyede alıyor. 150 Isn Buna göre dalgaların frekansı kaç Hertz'dir? C) A 21 cm 2 Crict B D) 2 3.5 75 E) — 2 = bem
=
yay-
O noktasında uç uca eklenmiş, farklı kalınlıktaki X ve
0 anında X yayından O
ları iki duvar arasına gerilmiştir. to
noktasına doğru ilerleyen bir atma oluşturuluyor. Bu atma t
anında şekilde belirtilen L, M atmalarına dönüşüyor.
A) Yalnız I
O
X yayı
Y yayı
M atması duvardan yansıyıp dönüğüne göre;
1. to anında X yayında oluşturulan atma baş yukarıdır.
II. X yayı, Y yayından daha incedir.
III. Latmasının hareket yönü M'ninki ile aynıdır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
D) I ve II
B) Yalnız II
M
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Yay Dalgaları
= yay- O noktasında uç uca eklenmiş, farklı kalınlıktaki X ve 0 anında X yayından O ları iki duvar arasına gerilmiştir. to noktasına doğru ilerleyen bir atma oluşturuluyor. Bu atma t anında şekilde belirtilen L, M atmalarına dönüşüyor. A) Yalnız I O X yayı Y yayı M atması duvardan yansıyıp dönüğüne göre; 1. to anında X yayında oluşturulan atma baş yukarıdır. II. X yayı, Y yayından daha incedir. III. Latmasının hareket yönü M'ninki ile aynıdır. yargılarından hangileri doğru olabilir? D) I ve II B) Yalnız II M E) I, II ve III C) I ve III
Türdeş bir yayda oluşturulan iki atma şekildeki gibi ilerle-
mektedir.
K
esgevib SY Xpelb
Atmaların K ve L noktaları çakıştığı anda atmaların
görünümü nasıldır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A)
D
C)
snub
B)
EMM
E);
Fizik
Yay Dalgaları
Türdeş bir yayda oluşturulan iki atma şekildeki gibi ilerle- mektedir. K esgevib SY Xpelb Atmaların K ve L noktaları çakıştığı anda atmaların görünümü nasıldır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) D C) snub B) EMM E);
DO
A
B
A) Yalnız A
C
A, B, C atmaları ok yönünde ilerleyerek sabit K, M ve
serbest L engellerinden yansıyorlar.
L
H
M
Buna göre, hangi atmaların görünümü yansıdıktan
sonra değişmemiştir?
D) A ve B
B) Yalnız B
E) B ve C
C) Yalnız C
Fizik
Yay Dalgaları
DO A B A) Yalnız A C A, B, C atmaları ok yönünde ilerleyerek sabit K, M ve serbest L engellerinden yansıyorlar. L H M Buna göre, hangi atmaların görünümü yansıdıktan sonra değişmemiştir? D) A ve B B) Yalnız B E) B ve C C) Yalnız C
X
ile ilgili 20 soru vardır.
eri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
MLERİ TESTİ
3. Bir dalga kaynağından türdeş esnek bir yayda üretilen yay dalga-
larının oluşturduğu görüntü şekildeki gibidir.
İlerleme yönü
Dalga
kaynağı
Buna göre oluşturulan dalgalar ile ilgili,
1. Frekansı artmaktadır.
II. Hızı artmaktadır.
III. Frekansı azalmaktadır.
IV. Hızı azalmaktadır.
B
B
ifadelerinden hangileri yanlıştır? (Sürtünmeler ihmal ediliyor.)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) III ve IV
E) II, III ve IV
e
Fizik
Yay Dalgaları
X ile ilgili 20 soru vardır. eri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. MLERİ TESTİ 3. Bir dalga kaynağından türdeş esnek bir yayda üretilen yay dalga- larının oluşturduğu görüntü şekildeki gibidir. İlerleme yönü Dalga kaynağı Buna göre oluşturulan dalgalar ile ilgili, 1. Frekansı artmaktadır. II. Hızı artmaktadır. III. Frekansı azalmaktadır. IV. Hızı azalmaktadır. B B ifadelerinden hangileri yanlıştır? (Sürtünmeler ihmal ediliyor.) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) III ve IV E) II, III ve IV e
K noktasından birbirine bağlanmış X ve Y esnek, tür-
deş yayları şekildeki gibidir. X yayından K noktasına
gelen bir atmanın belirli bir zaman sonra yansıyan ve
iletilenin görüntüsü şekildeki gibidir.
Sabit
uç
X
A
-, 1'den büyüktür.
K
Buna göre,
I. Y yayı, X yayından kalınder.
II. A ve B atmalarının hızlarının büyüklükleri oranı
ỦA
yargılarından hangileri doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız I
D) II ve III
B
ÜB
III. A atması sabit uçtan bir kez yansımıştır.
Y
B) I ve II
Sabit
uç
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yay Dalgaları
K noktasından birbirine bağlanmış X ve Y esnek, tür- deş yayları şekildeki gibidir. X yayından K noktasına gelen bir atmanın belirli bir zaman sonra yansıyan ve iletilenin görüntüsü şekildeki gibidir. Sabit uç X A -, 1'den büyüktür. K Buna göre, I. Y yayı, X yayından kalınder. II. A ve B atmalarının hızlarının büyüklükleri oranı ỦA yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız I D) II ve III B ÜB III. A atması sabit uçtan bir kez yansımıştır. Y B) I ve II Sabit uç C) I ve III E) I, II ve III
5. O noktasından birleştirilip gerilerek diğer uçlarından X,
Y noktalarına tutturulan K, L yaylarının her birinin gergin
hâldeki boyu 80 cm'dir. X noktasındaki kaynak tarafından
üretilen atma, O noktasına 4 saniyede varıyor. İletilen atma
O'dan Y'ye 8 saniyede geliyor.
K
O
ORO
PROG
L
Buna göre iletilen atmanın önü Y noktasına geldiği an
da, yansıyan atmanın önüne olan uzaklığı kaç cm'dir?
Fizik
Yay Dalgaları
5. O noktasından birleştirilip gerilerek diğer uçlarından X, Y noktalarına tutturulan K, L yaylarının her birinin gergin hâldeki boyu 80 cm'dir. X noktasındaki kaynak tarafından üretilen atma, O noktasına 4 saniyede varıyor. İletilen atma O'dan Y'ye 8 saniyede geliyor. K O ORO PROG L Buna göre iletilen atmanın önü Y noktasına geldiği an da, yansıyan atmanın önüne olan uzaklığı kaç cm'dir?