Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yay Dalgaları Soruları

Farklı kalınlıktaki yaylar, O noktasından şekildeki gibi birles-
tirilmiştir.
ince
Sabit
Buna göre,
1. Yayları geren kuvvet eşit büyüklüktedir.
II. X yayındaki dalganın hızı, Y yayındakinden fazladır. V
III. X yayında oluşturulan atma O noktasından yansıdıktan
sonra ters döner.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
17
-B)-Yalnız II
Dve ll
Sabit
C-Yalnız III
E) Il ve III
Fizik
Yay Dalgaları
Farklı kalınlıktaki yaylar, O noktasından şekildeki gibi birles- tirilmiştir. ince Sabit Buna göre, 1. Yayları geren kuvvet eşit büyüklüktedir. II. X yayındaki dalganın hızı, Y yayındakinden fazladır. V III. X yayında oluşturulan atma O noktasından yansıdıktan sonra ters döner. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I 17 -B)-Yalnız II Dve ll Sabit C-Yalnız III E) Il ve III
Turdes ideal bir yayda oluşturulan X ve Y atmaları üzerinde
ki K ve L noktalarının titreşim yönleri şekildeki gibidir
A
Bu atmalar için;
1. Yayılma hızlanı eşittir.
II. Genlikleri eşittir.
aynı ortam
III. Aynı yöne ilerlemektedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Al Yalnız
B) Yalnız III
D) I ve II
-Gt+veti
E) |ve||!
Fizik
Yay Dalgaları
Turdes ideal bir yayda oluşturulan X ve Y atmaları üzerinde ki K ve L noktalarının titreşim yönleri şekildeki gibidir A Bu atmalar için; 1. Yayılma hızlanı eşittir. II. Genlikleri eşittir. aynı ortam III. Aynı yöne ilerlemektedir. yargılarından hangileri doğrudur? Al Yalnız B) Yalnız III D) I ve II -Gt+veti E) |ve||!
Ardışık bir tepe ve bir çukur noktası arasındaki yatay
uzaklığı 4 cm olan dalgalar üreten kaynağın frekansı 5
Hz dir.
Buna göre dalgaların bu ortamda yayılma hızları
kaç cm/s dir?
A) 20
50
BY 30
C) 40 D) 60
4= 60
5
dave
E) 80
I=25onls
Fizik
Yay Dalgaları
Ardışık bir tepe ve bir çukur noktası arasındaki yatay uzaklığı 4 cm olan dalgalar üreten kaynağın frekansı 5 Hz dir. Buna göre dalgaların bu ortamda yayılma hızları kaç cm/s dir? A) 20 50 BY 30 C) 40 D) 60 4= 60 5 dave E) 80 I=25onls
Serbest
LIC
Dem
Turdeş esnek bir yayda oluşturulan atmalar bulunduklan
konumdan ok yönünde 2 birim/saniye hızları ile hareket et-
mektedir.
C)
7.
Buna göre, 4 saniye sonra atmaların görünümü aşağı-
dakilerden hangisi gibi olur? (Birim kareler özdeştir.)
A
cerems
geamis
D)
MO
EX
Sabt
UC
IM
W
45
Tabloda dalga hareketine örnek verilen dalgaların frekans
Fizik
Yay Dalgaları
Serbest LIC Dem Turdeş esnek bir yayda oluşturulan atmalar bulunduklan konumdan ok yönünde 2 birim/saniye hızları ile hareket et- mektedir. C) 7. Buna göre, 4 saniye sonra atmaların görünümü aşağı- dakilerden hangisi gibi olur? (Birim kareler özdeştir.) A cerems geamis D) MO EX Sabt UC IM W 45 Tabloda dalga hareketine örnek verilen dalgaların frekans
raçlarında
geçtiğin
Bonebilir?
klıkta
0111
Yatay sürtünmesiz düzlemde r yarıçaplı yörüngede
düzgün çomborsel hareket yapan bir clamin aynı yo.
rüngede kalacak şekilde periyodu azaltılıyor
Buna göre clame alt
I. Açısal hiz
11. Kinetik enerji
III. Merkezcil ivme
nicellklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
B) I ve il
D) Il ve ill
A)
v
10)
Düşey düzlemde gösterilen aşağıdaki ray sisteminin K
noktasından serbest bırakılan deney arabasının M nok-
tasından düşmeden geçebildiği biliniyor.
M
Vo = 0
44
C) Ive ill
E) I, II ve II
Buna göre, deney arabası L noktasından geçerken
arabanın hızı v, arabaya etki eden merkezcil kuvvet
Fu ve merkezcil lvme a'nın yönü aşağıdakilerin han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
P
0.
4
B) V
D) V
1
Fizik
Yay Dalgaları
raçlarında geçtiğin Bonebilir? klıkta 0111 Yatay sürtünmesiz düzlemde r yarıçaplı yörüngede düzgün çomborsel hareket yapan bir clamin aynı yo. rüngede kalacak şekilde periyodu azaltılıyor Buna göre clame alt I. Açısal hiz 11. Kinetik enerji III. Merkezcil ivme nicellklerinden hangileri artar? A) Yalnız I B) I ve il D) Il ve ill A) v 10) Düşey düzlemde gösterilen aşağıdaki ray sisteminin K noktasından serbest bırakılan deney arabasının M nok- tasından düşmeden geçebildiği biliniyor. M Vo = 0 44 C) Ive ill E) I, II ve II Buna göre, deney arabası L noktasından geçerken arabanın hızı v, arabaya etki eden merkezcil kuvvet Fu ve merkezcil lvme a'nın yönü aşağıdakilerin han- gisinde doğru olarak verilmiştir? P 0. 4 B) V D) V 1
6. Aynı kuvvetle gerilmiş, özdeş yaylarda oluşturulan X ve Y dal-
galanı şekildeki gibidir.
Y dalgası
X dalgası
Buna göre X dalgasına ait, 1x=4² <^y=62
Dalga boyu
2= V 42=✓ bil=k
f
fy
Frekans
III. Yayılma hızının büyüklüğü XV.
niceliklerinden hangileri Y'ninkinden büyüktür?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Ive II
fx= = = ² ² > fy= = f
f
EII ve III
C) Yalnız III
2
(NE
Fizik
Yay Dalgaları
6. Aynı kuvvetle gerilmiş, özdeş yaylarda oluşturulan X ve Y dal- galanı şekildeki gibidir. Y dalgası X dalgası Buna göre X dalgasına ait, 1x=4² <^y=62 Dalga boyu 2= V 42=✓ bil=k f fy Frekans III. Yayılma hızının büyüklüğü XV. niceliklerinden hangileri Y'ninkinden büyüktür? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız I B) Yalnız II D) Ive II fx= = = ² ² > fy= = f f EII ve III C) Yalnız III 2 (NE
7. O, ve O₂ noktalarında birbirine eklenmiş farklı kalınlık-
lardaki K, L, M tellerinden L telinde Şekil 1'deki gibi bir
atma oluşturuluyor. O, ve O₂ noktalarından yansıyan ile
iletilen atmaların görünümleri Şekil 2'deki gibi oluyor.
K teli
M teli
K teli
A) K > L > M
L teli
0₁
1
0
L teli
Şekil 1
B) K>M>L
D) M > K>L
0₂
Şekil 2
Buna göre, tellerin kalınlıkları arasındaki ilişki aşağı-
dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
02
M teli
C) L>M>K
E) M > L > K
Fizik
Yay Dalgaları
7. O, ve O₂ noktalarında birbirine eklenmiş farklı kalınlık- lardaki K, L, M tellerinden L telinde Şekil 1'deki gibi bir atma oluşturuluyor. O, ve O₂ noktalarından yansıyan ile iletilen atmaların görünümleri Şekil 2'deki gibi oluyor. K teli M teli K teli A) K > L > M L teli 0₁ 1 0 L teli Şekil 1 B) K>M>L D) M > K>L 0₂ Şekil 2 Buna göre, tellerin kalınlıkları arasındaki ilişki aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 02 M teli C) L>M>K E) M > L > K
Serbest K ve L uçlarına gerilmiş türdeş bir telde to = 0
anında biçimleri ve ilerleme yönleri aşağıdaki gibi olan
iki atma oluşturulmuştur.
A) 3
serbest K
uç
Atmalar saniyede 1 birim ilerlediğine göre, ikinci kez
kaç saniye sonra birbirini tamamen sönümler?
(Bölmeler eşit aralıklı ve 1 birimdir.)
B) 4 C) 6
nelo
L serbest
uç
D) 9
de E) 14
Fizik
Yay Dalgaları
Serbest K ve L uçlarına gerilmiş türdeş bir telde to = 0 anında biçimleri ve ilerleme yönleri aşağıdaki gibi olan iki atma oluşturulmuştur. A) 3 serbest K uç Atmalar saniyede 1 birim ilerlediğine göre, ikinci kez kaç saniye sonra birbirini tamamen sönümler? (Bölmeler eşit aralıklı ve 1 birimdir.) B) 4 C) 6 nelo L serbest uç D) 9 de E) 14
Özdeş yaylarda oluşturulan atmalar Şekil 1'deki yönler-
de hareket ediyor. Atmanın K ucundan yansıması sıra-
sında yapıcı girişim gerçekleşirken L ucundan yansıma-
si sırasında yıkıcı girişim gerçekleşiyor.
tinte
A YAY
Şekil 1
= mnd nid obeyinsa siend libid
K
ucu
K
ucu
D) I ve III
L
ucu
Şekil 2
K ve L uçları arasına aynı şekilde bağlanarak geril-
miş türdeş bir telde oluşturulan özdeş atmalar Şekil
2'deki gibi ilerlediğine göre, atmalar uçlardan birer
kez yansıdıktan sonra,
1. Birbirini güçlendirecek şekilde girişim yaparlar.
II. Birbirini zayıflatacak şekilde girişim yaparlar.
III. Atmalar baş yukarı olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
ucu
C) Yalnız III
Fizik
Yay Dalgaları
Özdeş yaylarda oluşturulan atmalar Şekil 1'deki yönler- de hareket ediyor. Atmanın K ucundan yansıması sıra- sında yapıcı girişim gerçekleşirken L ucundan yansıma- si sırasında yıkıcı girişim gerçekleşiyor. tinte A YAY Şekil 1 = mnd nid obeyinsa siend libid K ucu K ucu D) I ve III L ucu Şekil 2 K ve L uçları arasına aynı şekilde bağlanarak geril- miş türdeş bir telde oluşturulan özdeş atmalar Şekil 2'deki gibi ilerlediğine göre, atmalar uçlardan birer kez yansıdıktan sonra, 1. Birbirini güçlendirecek şekilde girişim yaparlar. II. Birbirini zayıflatacak şekilde girişim yaparlar. III. Atmalar baş yukarı olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III ucu C) Yalnız III
ARI
4.
Z
Duvar
KONU
TEST
UZMAN
YAYINLARI
1
Bir ucu duvara sabitlenmiş sarmal bir yay, yatay doğrultuda
geriliyor.
Yayın boşta kalan ucunu,
1. önce +x yönünde, sonra -x yönünde çekip hareketi tek-
rarlama,
II. önce +y yönünde, sonra -y yönünde çekip hareketi tek-
rarlama,
D) I ve II
08760C34
III. önce +z yönünde, sonra -z yönünde çekip hareketi tek-
rarlama
B) Yalnız II
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa sarmal yayda
enine dalga oluşur?
A) Yalnız I
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Yay Dalgaları
ARI 4. Z Duvar KONU TEST UZMAN YAYINLARI 1 Bir ucu duvara sabitlenmiş sarmal bir yay, yatay doğrultuda geriliyor. Yayın boşta kalan ucunu, 1. önce +x yönünde, sonra -x yönünde çekip hareketi tek- rarlama, II. önce +y yönünde, sonra -y yönünde çekip hareketi tek- rarlama, D) I ve II 08760C34 III. önce +z yönünde, sonra -z yönünde çekip hareketi tek- rarlama B) Yalnız II işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa sarmal yayda enine dalga oluşur? A) Yalnız I E) II ve III C) Yalnız III
10. İnce ve kalın yaylar bir noktadan birbirine bağlanıyor. Ka-
lan uçları da gerilerek iki çiviye gergin olarak takılıyor.
Buna göre;
I. Her iki yayı geren kuvvet,
II. Her iki yaydaki dalgaların süratı,
III. Her iki yaydaki dalgaların genişliği,
niceliklerinden hangileri aynıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Il
II
E) I ve III
Fizik
Yay Dalgaları
10. İnce ve kalın yaylar bir noktadan birbirine bağlanıyor. Ka- lan uçları da gerilerek iki çiviye gergin olarak takılıyor. Buna göre; I. Her iki yayı geren kuvvet, II. Her iki yaydaki dalgaların süratı, III. Her iki yaydaki dalgaların genişliği, niceliklerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Il II E) I ve III
9.
Periyodik yay dalgaları ince telden kalın tele geçerse;
1. Yayılma süratı azalır.
I.
II. Frekansı azalır.
III. Genişliği artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Yay Dalgaları
9. Periyodik yay dalgaları ince telden kalın tele geçerse; 1. Yayılma süratı azalır. I. II. Frekansı azalır. III. Genişliği artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
Y yayı
X yayı
X ince sarmal yayı ile Y kalın sarmal yayı şekildeki gibi
bağlanmıştır.
X yayından gelen atmanın yansıyanı, iletileni aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
X
X
X
Gelen
atma
X
E) X
Y
Y
Y
Y
Y
Fizik
Yay Dalgaları
Y yayı X yayı X ince sarmal yayı ile Y kalın sarmal yayı şekildeki gibi bağlanmıştır. X yayından gelen atmanın yansıyanı, iletileni aşağıda- kilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) X X X Gelen atma X E) X Y Y Y Y Y
3.
4
3
M
2 A 5
1
Şekildeki sarmal yay iki ucundan bağlı olup A noktasına
kurdele bağlanıyor.
Periyodik dalgaların periyodu T olup T/4 süre sonra
kurdele hangi nokta üzerinde olur? (Bölmeler eşit ara-
lıklıdır.)
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
E) 5
Fizik
Yay Dalgaları
3. 4 3 M 2 A 5 1 Şekildeki sarmal yay iki ucundan bağlı olup A noktasına kurdele bağlanıyor. Periyodik dalgaların periyodu T olup T/4 süre sonra kurdele hangi nokta üzerinde olur? (Bölmeler eşit ara- lıklıdır.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Sıra Sizde -7
Bir yayda oluşturulan atmanın hızı yayı geren kuvvet arttıkça artarken
yayın birim uzunluğunun kütlesi arttıkça azalır. Aynı maddeden yapıl-
mış türdeş K ve L yaylarına sırasıyla F₁ ve F2 kuvvetleri uygulanıyor.
Yaylarda oluşan atmaların hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki
902 olduğuna göre
Yaylar özdeş ise F₁ > F₂ dir.
Yaylar eşit uzunlukta ve F₁ = F₂ ise K yayının kütlesi L yayının
kütlesinden küçüktür.
N. F₁ = F₂ ve yayların kütleleri eşit ise K yayının boyu L yayının
boyundan büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Fizik
Yay Dalgaları
Sıra Sizde -7 Bir yayda oluşturulan atmanın hızı yayı geren kuvvet arttıkça artarken yayın birim uzunluğunun kütlesi arttıkça azalır. Aynı maddeden yapıl- mış türdeş K ve L yaylarına sırasıyla F₁ ve F2 kuvvetleri uygulanıyor. Yaylarda oluşan atmaların hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki 902 olduğuna göre Yaylar özdeş ise F₁ > F₂ dir. Yaylar eşit uzunlukta ve F₁ = F₂ ise K yayının kütlesi L yayının kütlesinden küçüktür. N. F₁ = F₂ ve yayların kütleleri eşit ise K yayının boyu L yayının boyundan büyüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur?
an
6. Kyayında oluşturulan baş aşağı atma, kalınlığı K yayından
farklı olan L yayına doğru şekildeki gibi gönderiliyor.
K
Buna göre, K yayında oluşturulan atmanın;
1. sürat, X
II. enerj
III. genişlik
niceliklerinden hangileri L yayındaki iletilen atmadan
kesinlikle daha büyüktür?
A) Yalnız II
D) Lve tit
B) Yalnız III
168
E) Il ve
C) Lvs H
Fizik
Yay Dalgaları
an 6. Kyayında oluşturulan baş aşağı atma, kalınlığı K yayından farklı olan L yayına doğru şekildeki gibi gönderiliyor. K Buna göre, K yayında oluşturulan atmanın; 1. sürat, X II. enerj III. genişlik niceliklerinden hangileri L yayındaki iletilen atmadan kesinlikle daha büyüktür? A) Yalnız II D) Lve tit B) Yalnız III 168 E) Il ve C) Lvs H