Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Yay Dalgaları Soruları

Esnek ve gergin ideal bir yayda oluşturulan baş
aşağı bir atma, bir uçtan yansıdıktan sonra baş yu-
kanı oluyor.
Buna göre,
nyansımışt
1. Atma, sabit bir uçtanyansımıştır.
II. Yansıyan atmanın enerjisi geleninkine göre
azalmışıtr.
Ill. Yansıyan atmanın genişliği geleninkine göre
azalmıştır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) I ve il
Bo
B) Yalnız II
E) Il ve Ill
C) Yalnız III
Fizik
Yay Dalgaları
Esnek ve gergin ideal bir yayda oluşturulan baş aşağı bir atma, bir uçtan yansıdıktan sonra baş yu- kanı oluyor. Buna göre, nyansımışt 1. Atma, sabit bir uçtanyansımıştır. II. Yansıyan atmanın enerjisi geleninkine göre azalmışıtr. Ill. Yansıyan atmanın genişliği geleninkine göre azalmıştır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I D) I ve il Bo B) Yalnız II E) Il ve Ill C) Yalnız III
0.09
Eetinin Temel Değişkenleri
4. X ve Y dalgaları, aynı sürede şekildeki yolları almax.
tadır.
AB=2
X
M
A
Buna göre;
✓
1. Frekansları eşittir.
II. Y nin genliği daha büyüktür.V
III. X in yayılma hızı daha büyüktür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
(Birim kareler özdeştir.)
A) Yalnız I
D) I ve Il
DB =4
Y
λ=U.X
B) Yalnız II
J
4
E) I ve Ill
Yalnız III
al
Fizik
Yay Dalgaları
0.09 Eetinin Temel Değişkenleri 4. X ve Y dalgaları, aynı sürede şekildeki yolları almax. tadır. AB=2 X M A Buna göre; ✓ 1. Frekansları eşittir. II. Y nin genliği daha büyüktür.V III. X in yayılma hızı daha büyüktür. yargılarından hangileri yanlıştır? (Birim kareler özdeştir.) A) Yalnız I D) I ve Il DB =4 Y λ=U.X B) Yalnız II J 4 E) I ve Ill Yalnız III al
edir.
lıktan
lidir.)
UDA
4.
YAY DALGALARI - IV
Şekilde verilen K ve L atmaları birbirlerine doğru ilerle-
mektedir.
Se
A)
L
Buna göre, atmalar tamamen üst üste bindiklerinde
görünümleri nasıl olur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
B)
C)
K
D)
E)
14
Esnek ve ideal bir yayda oluşturulan özdeş iki atmanın
erleyişi şekildeki gibidir.
UG
Fizik
Yay Dalgaları
edir. lıktan lidir.) UDA 4. YAY DALGALARI - IV Şekilde verilen K ve L atmaları birbirlerine doğru ilerle- mektedir. Se A) L Buna göre, atmalar tamamen üst üste bindiklerinde görünümleri nasıl olur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) B) C) K D) E) 14 Esnek ve ideal bir yayda oluşturulan özdeş iki atmanın erleyişi şekildeki gibidir. UG
INT
K
Birim kareli düzlemde verilen K ve Latmaları 1 s'de 1 böl-
me ilerlemektedir.
A)
Buna göre yayın şekildeki konumdan itibaren 4 sani-
ye sonraki görünümü aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru verilmiştir?
C)
B)
E'N
H
D)
H
V
E)
1
II
Lisn
Sabit
EUG
DI
1
3
NHI
||||||
$
Fizik
Yay Dalgaları
INT K Birim kareli düzlemde verilen K ve Latmaları 1 s'de 1 böl- me ilerlemektedir. A) Buna göre yayın şekildeki konumdan itibaren 4 sani- ye sonraki görünümü aşağıdakilerin hangisinde doğ- ru verilmiştir? C) B) E'N H D) H V E) 1 II Lisn Sabit EUG DI 1 3 NHI |||||| $
6. Gergin K, L ve M yaylarında hareket yönleri verilen şekilde-
ki atmalar oluşturuluyor.
H M
D) L ve M
K
Buna göre, hangi yaydaki atmalar birbirlerini söndürür-
ler?
(Birim kareler özdeştir.)
A) Yalnız K
B) Yalnız L
M
C) K ve L
E) K, L ve M
10. Sınıf Fizik Modüler Soru Bankası
17
Fizik
Yay Dalgaları
6. Gergin K, L ve M yaylarında hareket yönleri verilen şekilde- ki atmalar oluşturuluyor. H M D) L ve M K Buna göre, hangi yaydaki atmalar birbirlerini söndürür- ler? (Birim kareler özdeştir.) A) Yalnız K B) Yalnız L M C) K ve L E) K, L ve M 10. Sınıf Fizik Modüler Soru Bankası 17
an dalgaların
ř
20 = V
ştir.)
Yay Dalgaları
3. Ünite
RUNTU
Kavrama 08
Testi
4. Gergin bir yayda şekildeki gibi birbirine doğru ilerleyen iki
atma oluşturuluyor.
Bu atmalar birbiri içine girip tamamen ayrıldıklarında;
1. Genişlik
II. Genlik
III. Hız
niceliklerinden hangileri değişmez?
A) Yalnız I
<B) Yalnız II
D) II ve III
C)Ive III
E) I, ILve III
Fizik
Yay Dalgaları
an dalgaların ř 20 = V ştir.) Yay Dalgaları 3. Ünite RUNTU Kavrama 08 Testi 4. Gergin bir yayda şekildeki gibi birbirine doğru ilerleyen iki atma oluşturuluyor. Bu atmalar birbiri içine girip tamamen ayrıldıklarında; 1. Genişlik II. Genlik III. Hız niceliklerinden hangileri değişmez? A) Yalnız I <B) Yalnız II D) II ve III C)Ive III E) I, ILve III
sk
nuza-
5. Gergin ve esnek bir yay üzerinde oluşturulan atmaların t = 0
anında konum ve titreşim yönü şekil l'deki gibi verilmiştir.
my n
Serbest
uç
Sabit
uç
Şekil 1
Şekil II
Atmalar saniyede bir birim ilerlediğine göre kaç saniye
sonra atmalar Şekil Il'deki konumu alır?
A) 3
B) 4
C) 4,5 D) 5
E) 5,5
Fizik
Yay Dalgaları
sk nuza- 5. Gergin ve esnek bir yay üzerinde oluşturulan atmaların t = 0 anında konum ve titreşim yönü şekil l'deki gibi verilmiştir. my n Serbest uç Sabit uç Şekil 1 Şekil II Atmalar saniyede bir birim ilerlediğine göre kaç saniye sonra atmalar Şekil Il'deki konumu alır? A) 3 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 5,5
AP
11.
Sabit uç
v
Şekil - 1
Sabit uç
Şekil - III
L
Serbest uç
Şekil - II
KAVRAMA
Şekildeki ideal yay ortamında oluşturulan
özdeş atmalardan hangileri ilk karşılaştıkların- 25
da birbirini sönümleyebilir?
Fizik
Yay Dalgaları
AP 11. Sabit uç v Şekil - 1 Sabit uç Şekil - III L Serbest uç Şekil - II KAVRAMA Şekildeki ideal yay ortamında oluşturulan özdeş atmalardan hangileri ilk karşılaştıkların- 25 da birbirini sönümleyebilir?
36)
Yay
X
Y
N
Dalga Boyu
A) vy > Vx = Vz
λ
2)
3λ
D) V₂ > Vx = Vy
Frekans
B) V₂ = Vx > Vy
3f
Sabit iki nokta arasına gerilmiş X, Y, Z yaylarında oluşturulan
dalgaların dalga boyu ve frekans değerleri yukarıdaki tablo-
daki gibidir.
21
X, Y, Z yaylarındaki dalgaların hızları sırasıyla v V V₂
olduğuna göre, aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi
doğrudur?
f
E) vx = V₁ > Vz
C) vx = V₁ > V₂
Fizik
Yay Dalgaları
36) Yay X Y N Dalga Boyu A) vy > Vx = Vz λ 2) 3λ D) V₂ > Vx = Vy Frekans B) V₂ = Vx > Vy 3f Sabit iki nokta arasına gerilmiş X, Y, Z yaylarında oluşturulan dalgaların dalga boyu ve frekans değerleri yukarıdaki tablo- daki gibidir. 21 X, Y, Z yaylarındaki dalgaların hızları sırasıyla v V V₂ olduğuna göre, aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? f E) vx = V₁ > Vz C) vx = V₁ > V₂
20.
02 M yayı
Kalınlıkları arasındaki ilişki L > KM olan yaylar
şekildeki gibi birbirlerine eklenmiştir.
Kyayı 01
L yayı
L'den ok yönünde oluşturulan atma, M yayında
bir atma oluşturduğunda atmaların görünümü
nasıl olur?
Fizik
Yay Dalgaları
20. 02 M yayı Kalınlıkları arasındaki ilişki L > KM olan yaylar şekildeki gibi birbirlerine eklenmiştir. Kyayı 01 L yayı L'den ok yönünde oluşturulan atma, M yayında bir atma oluşturduğunda atmaların görünümü nasıl olur?
2
Eş karelere bölünmüş düzlemlerde bulunan yaylarda K, L
ve M dalgalanı oluşturuluyor.
CAVA
K
M
K. L ve M dalgalarının genlikleri sırasıyla ve fu
dir.
Buna göre dalgalanın genlikleri arasındaki ilişki aşa-
Gıdakilerden hangisidir?
A)
C)
21Y4YE
B)-M
D)
E) 5-
Fizik
Yay Dalgaları
2 Eş karelere bölünmüş düzlemlerde bulunan yaylarda K, L ve M dalgalanı oluşturuluyor. CAVA K M K. L ve M dalgalarının genlikleri sırasıyla ve fu dir. Buna göre dalgalanın genlikleri arasındaki ilişki aşa- Gıdakilerden hangisidir? A) C) 21Y4YE B)-M D) E) 5-
6
O
Birbirine O noktasından eklenmiş X, Y yaylanndan Y
yayında oluşturulan bir atmanın X e iletileni ve Y ye yansı-
yanı şekildeki gibidir.
Buna göre,
A) Yalnız I
I. Gelen atmanın frekansı iletilen atmanın frekansından
büyüktür.
1
11. Yansıyan atmanın hızı iletilen atmanın hızından bü-
yüktür.
III. Gelen, iletilen ve yansıyan atmanın genişlikleri aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
Y
B) Yalnız II
E) Il ve III
C) I ve II
Fizik
Yay Dalgaları
6 O Birbirine O noktasından eklenmiş X, Y yaylanndan Y yayında oluşturulan bir atmanın X e iletileni ve Y ye yansı- yanı şekildeki gibidir. Buna göre, A) Yalnız I I. Gelen atmanın frekansı iletilen atmanın frekansından büyüktür. 1 11. Yansıyan atmanın hızı iletilen atmanın hızından bü- yüktür. III. Gelen, iletilen ve yansıyan atmanın genişlikleri aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III Y B) Yalnız II E) Il ve III C) I ve II
2.
*
Birer uçları duvara sabitlenmiş eşit uzunluktaki K ve L
yaylarında, aynı düşey doğrultuda bulunan
kaynakları ile şekildeki atmalar oluşturuluyor.
ve 0₂
cl
Bes
Düşey
0₁
02
K yayı
L yayı
Duvar
Atmalar aynı anda oluşmasına rağmen L yayındaki
atma duvardan yansıyarak kaynağa daha kısa sürede
geldiğine göre, bu durumun nedeni,
Duvar
I.
K yayının, L yayına göre daha ağır olması
II.
K yayındaki atmanın enerjisinin, L yayındakine göre
daha küçük olması
D) II ve III
III. L yayındaki atmanın genişliğinin, K yayındakine göre
daha küçük olması
ile verilenlerden hangileri olabilir?
ANYalnız I
BI ve II
C) I ve III
F) ve III
ya
A)
Fizik
Yay Dalgaları
2. * Birer uçları duvara sabitlenmiş eşit uzunluktaki K ve L yaylarında, aynı düşey doğrultuda bulunan kaynakları ile şekildeki atmalar oluşturuluyor. ve 0₂ cl Bes Düşey 0₁ 02 K yayı L yayı Duvar Atmalar aynı anda oluşmasına rağmen L yayındaki atma duvardan yansıyarak kaynağa daha kısa sürede geldiğine göre, bu durumun nedeni, Duvar I. K yayının, L yayına göre daha ağır olması II. K yayındaki atmanın enerjisinin, L yayındakine göre daha küçük olması D) II ve III III. L yayındaki atmanın genişliğinin, K yayındakine göre daha küçük olması ile verilenlerden hangileri olabilir? ANYalnız I BI ve II C) I ve III F) ve III ya A)
for
11.
X yayı
F
INVE
Y yayı
A) 1
4F
Esnek, gergin ve özdeş X ve Y yaylarına şekillerdeki gibi
F, 4F kuvvetleri uygulandığında oluşan periyodik dalgaların
periyotları T. ve 1₂ olmaktadır.
Buna göre,
göre, 2 oranı kaçtır?
B) 12/2
C) / D)
1/
D) 1/12 E) 1/12
//
2
Fizik
Yay Dalgaları
for 11. X yayı F INVE Y yayı A) 1 4F Esnek, gergin ve özdeş X ve Y yaylarına şekillerdeki gibi F, 4F kuvvetleri uygulandığında oluşan periyodik dalgaların periyotları T. ve 1₂ olmaktadır. Buna göre, göre, 2 oranı kaçtır? B) 12/2 C) / D) 1/ D) 1/12 E) 1/12 // 2
O₁, O₂ noktalarından birleştirilen esnek X, Y ve Z yaylarından
X yayından bir atma gönderiliyor. Bir süre sonra Zyayına iletilen
ve X, Y yaylarında yansıyan atmalar şekildeki gibi görülüyor.
X yayı
Buna göre,
Y yayı
X'ten gelen atma baş yukarıdır.
I.
II. Y yayı Z yayından incedir.
III. X yayı Y yayından kalındır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
2
Z yayı
C) I vell
E) I ve III
3.
Fizik
Yay Dalgaları
O₁, O₂ noktalarından birleştirilen esnek X, Y ve Z yaylarından X yayından bir atma gönderiliyor. Bir süre sonra Zyayına iletilen ve X, Y yaylarında yansıyan atmalar şekildeki gibi görülüyor. X yayı Buna göre, Y yayı X'ten gelen atma baş yukarıdır. I. II. Y yayı Z yayından incedir. III. X yayı Y yayından kalındır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III 2 Z yayı C) I vell E) I ve III 3.
Türdeş bir yay üzerinde oluşturulmuş X, Y, Z atmalarının gen-
likleri sırasıyla r, 2r, 2r; genişlikleri de sırasıyla a, a, 2a olarak
şekildeki gibi belirtilmiştir.
X
2r
a
A) Vz > Vx > Vy
C) Vz> Vy > Vx
YO
2a
Bu atmaların hızlarının büyüklüğü sırasıyla vx, Vy Vz olduğun
göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
E) Vy > Vx > Vz
2r
N
B) Vy= Vy= Vz
D) V₂ = Vx > Vy
Fizik
Yay Dalgaları
Türdeş bir yay üzerinde oluşturulmuş X, Y, Z atmalarının gen- likleri sırasıyla r, 2r, 2r; genişlikleri de sırasıyla a, a, 2a olarak şekildeki gibi belirtilmiştir. X 2r a A) Vz > Vx > Vy C) Vz> Vy > Vx YO 2a Bu atmaların hızlarının büyüklüğü sırasıyla vx, Vy Vz olduğun göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? E) Vy > Vx > Vz 2r N B) Vy= Vy= Vz D) V₂ = Vx > Vy