Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Yay Dalgaları Soruları

6. Kendi içinde özellikleri değişmeyen özdeş K, L ve
M yaylarında oluşturulan eşit frekanslı X, Y ve Z
atmalarının genlik ve genişlikleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Atma
X
Y
Z
A) Vx > Vy= Vz
E₂>Ex = Ey
Genlik
2a
C) Vx = Vy = Vz
Ex = Ey = E₂
a
Buna göre; X, Y ve Z atmalarının yayılma süratleri
Vx, Vy ve vz ile enerjileri Ex, Ey ve E₂ arasındaki
ilişki nasıldır?
a
E) zx = Vy
Genişlik
3x
3x
4x
B) Vx = Vy > Vz
Éx > Ey=E₂
Ey = E₂ > Ex
D) Vy= V₂ > Vx
Ex = Ey > E₂
Fizik
Yay Dalgaları
6. Kendi içinde özellikleri değişmeyen özdeş K, L ve M yaylarında oluşturulan eşit frekanslı X, Y ve Z atmalarının genlik ve genişlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Atma X Y Z A) Vx > Vy= Vz E₂>Ex = Ey Genlik 2a C) Vx = Vy = Vz Ex = Ey = E₂ a Buna göre; X, Y ve Z atmalarının yayılma süratleri Vx, Vy ve vz ile enerjileri Ex, Ey ve E₂ arasındaki ilişki nasıldır? a E) zx = Vy Genişlik 3x 3x 4x B) Vx = Vy > Vz Éx > Ey=E₂ Ey = E₂ > Ex D) Vy= V₂ > Vx Ex = Ey > E₂
6. Hareket yönleri şekilde verilen X ve Y atmalarının
hızlarının büyüklüğü 2 bölme/saniyedir.
H
Sabit
UÇ
X
Sabit
uç
Buna göre, atmalar üst üste geldikleri anda
atmaların alacağı şekil nasıl olur gösteriniz.
Fizik
Yay Dalgaları
6. Hareket yönleri şekilde verilen X ve Y atmalarının hızlarının büyüklüğü 2 bölme/saniyedir. H Sabit UÇ X Sabit uç Buna göre, atmalar üst üste geldikleri anda atmaların alacağı şekil nasıl olur gösteriniz.
Sarmal bir yay üzerinde ilerleyen atmanın ilerlerken gen
ği artmaktadır.
Buna göre,
1. Yayı geren kuvvet arttırılmaktadır.
II. Kaynağın frekansı azaltılmaktadın.
III. Yay, atmanın ilerleme yönüne doğru incelmektedir.
12=1²1
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız 1
B) I ve II
D) II ve III
C) Ive-t
E) I, II ve III
Fizik
Yay Dalgaları
Sarmal bir yay üzerinde ilerleyen atmanın ilerlerken gen ği artmaktadır. Buna göre, 1. Yayı geren kuvvet arttırılmaktadır. II. Kaynağın frekansı azaltılmaktadın. III. Yay, atmanın ilerleme yönüne doğru incelmektedir. 12=1²1 yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız 1 B) I ve II D) II ve III C) Ive-t E) I, II ve III
Aynı büyüklükteki kuvvetlerle gerilmiş özdeş yaylarda şekil-
lerdeki dalgalar oluşturuluyor.
Buna göre, dalgaların
1. Dalga boyları
II. Süratleri
III. Frekansları
C
D) Yalnız 11
Şekil - I
niceliklerinden hangileri farklıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
1.C 2.B 3.D 4.D
Şekil - II
1=0.T
-
E) II ve fil
C) I ve III
A
Ç
Y
A
Y
I
N
I
L
I
K
51
Fizik
Yay Dalgaları
Aynı büyüklükteki kuvvetlerle gerilmiş özdeş yaylarda şekil- lerdeki dalgalar oluşturuluyor. Buna göre, dalgaların 1. Dalga boyları II. Süratleri III. Frekansları C D) Yalnız 11 Şekil - I niceliklerinden hangileri farklıdır? A) Yalnız I B) I ve II 1.C 2.B 3.D 4.D Şekil - II 1=0.T - E) II ve fil C) I ve III A Ç Y A Y I N I L I K 51
4.
C
ok
K
WH
M
P, R sabit duvarları arasına bağlanarak gerilmiş esnek
yayda ok yönünde giden bir dalganın t = 0 anındaki ko-
numu şekildeki gibidir.
Buna göre, yayın K, L, M noktalarından hangilerinin
t = 0 anını takip eden ilk periyotluk sürede, gen-
2
likleri sıfırdır?
2
A) Yalnız K
D) L ve M
R
B) Yalnız L
E) K ve M
C) K ve L
Fizik
Yay Dalgaları
4. C ok K WH M P, R sabit duvarları arasına bağlanarak gerilmiş esnek yayda ok yönünde giden bir dalganın t = 0 anındaki ko- numu şekildeki gibidir. Buna göre, yayın K, L, M noktalarından hangilerinin t = 0 anını takip eden ilk periyotluk sürede, gen- 2 likleri sıfırdır? 2 A) Yalnız K D) L ve M R B) Yalnız L E) K ve M C) K ve L
Şekildeki K ve L yayları özdeş olup her iki yayda, aynı anda
atmalar oluşturulunca K yayında oluşturulan atma L yayında
oluşturulan atmadan daha önce diğer uca varıyor.
K-
Buna göre, bu olay;
I. Atmaların titreşim genlikleri farklıdır.
nak II. Atmaların titreşim periyotları farklıdır.
III. Yayları germek için uygulanan kuvvetler farklıdır.
IV. Atmaların titreşim genlikleri aynıdır.
yargılarından hangileri ile açıklanabilir?
Fizik
Yay Dalgaları
Şekildeki K ve L yayları özdeş olup her iki yayda, aynı anda atmalar oluşturulunca K yayında oluşturulan atma L yayında oluşturulan atmadan daha önce diğer uca varıyor. K- Buna göre, bu olay; I. Atmaların titreşim genlikleri farklıdır. nak II. Atmaların titreşim periyotları farklıdır. III. Yayları germek için uygulanan kuvvetler farklıdır. IV. Atmaların titreşim genlikleri aynıdır. yargılarından hangileri ile açıklanabilir?
1-
7.
Şekildeki periyodik dalgaların üzerindeki K ve L noktala
arası uzaklık 25 cm ve dalgaların frekansı 5 s¹ dir.
A
Buna göre, bu dalgaların ilerleme hızı kaç cm/s dir?
A) 50
B) 100
C) 125
D) 150
2. Bir fizik
mdolu b
ği kur
taşırm
uyarıs
E) 200
HOY
Fizik
Yay Dalgaları
1- 7. Şekildeki periyodik dalgaların üzerindeki K ve L noktala arası uzaklık 25 cm ve dalgaların frekansı 5 s¹ dir. A Buna göre, bu dalgaların ilerleme hızı kaç cm/s dir? A) 50 B) 100 C) 125 D) 150 2. Bir fizik mdolu b ği kur taşırm uyarıs E) 200 HOY
6. Gergin ve esnek yayda oluşturulan özdeş K, L ve M at-
maları üzerindeki I, II ve III noktalarının titreşim yönleri
şekildeki gibi verilmiştir.
201
(K)
A) Yalnız I
(L)
Buna göre,
I. K atması 1 yönünde ilerlemektedir.
II. K ve M atmaları bir süre sonra birbirlerini sönümler.
III. K ve L atmalarının yayılma yönleri aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
D) I ve III
(M)
C) I ve II
E) I, II ve III
9.
Fizik
Yay Dalgaları
6. Gergin ve esnek yayda oluşturulan özdeş K, L ve M at- maları üzerindeki I, II ve III noktalarının titreşim yönleri şekildeki gibi verilmiştir. 201 (K) A) Yalnız I (L) Buna göre, I. K atması 1 yönünde ilerlemektedir. II. K ve M atmaları bir süre sonra birbirlerini sönümler. III. K ve L atmalarının yayılma yönleri aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III D) I ve III (M) C) I ve II E) I, II ve III 9.
Esnek bir yay iki duvar arasına gerilerek üzerinde bir atma oluş-
turuluyor. t = 0 anında konumu şekildeki gibi olan atma t süre-
de ok yönünde bir bölme ilerliyor.
K
L
D) Il ve Ill
M
NU
N
Buna göre, (0 - t) zaman aralığında,
1.
K ve L'nin titreşim yönleri zıttır. V
II. L ve M'nin titreşim yönleri aynıdır.
III. K ve N'nin titreşim yönleri zıttır.
✔
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) ve Il
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Yay Dalgaları
Esnek bir yay iki duvar arasına gerilerek üzerinde bir atma oluş- turuluyor. t = 0 anında konumu şekildeki gibi olan atma t süre- de ok yönünde bir bölme ilerliyor. K L D) Il ve Ill M NU N Buna göre, (0 - t) zaman aralığında, 1. K ve L'nin titreşim yönleri zıttır. V II. L ve M'nin titreşim yönleri aynıdır. III. K ve N'nin titreşim yönleri zıttır. ✔ yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) ve Il E) I, II ve III C) I ve III
3.
ince
V
F>>
O, ve O₂ noktalarından birbirine eklenmiş üç farklı yay-
dan X yayında oluşturulan bir atmanın Z ye iletilen ile
O, ve O₂ noktalarından ilk defa yansıyan kısımları şe-
kildeki gibidir.
Buna göre, X, Y ve Z yaylarındaki atmaların hızları
arasındaki ilişki nedir?
A) Vx = Vy > Vz
CxVx = Vy < Vz
galer
atu
2 by
Vy > V₂ > Vx
B) Vx > Vy > Vz
0 V₂ > Vy > Vx
y ince
bolalik
Fizik
Yay Dalgaları
3. ince V F>> O, ve O₂ noktalarından birbirine eklenmiş üç farklı yay- dan X yayında oluşturulan bir atmanın Z ye iletilen ile O, ve O₂ noktalarından ilk defa yansıyan kısımları şe- kildeki gibidir. Buna göre, X, Y ve Z yaylarındaki atmaların hızları arasındaki ilişki nedir? A) Vx = Vy > Vz CxVx = Vy < Vz galer atu 2 by Vy > V₂ > Vx B) Vx > Vy > Vz 0 V₂ > Vy > Vx y ince bolalik
K
K
M
K yayında oluşturulan atmaların L ve M yaylarına iletilenleri ve bu yaylardan yansıyanları şekildeki gibidir. Buna
göre K, L, M yaylarının kalınlıklarını sıralayınız.(yansıyan ve iletilen atmaları gösteriniz)
Fizik
Yay Dalgaları
K K M K yayında oluşturulan atmaların L ve M yaylarına iletilenleri ve bu yaylardan yansıyanları şekildeki gibidir. Buna göre K, L, M yaylarının kalınlıklarını sıralayınız.(yansıyan ve iletilen atmaları gösteriniz)
10. Türdeş bir yayda oluşturulan şekildeki K, L, M at-
malarının güçleri sırasıyla PK, PL, PM dir.
splab
K
X
X
nein A) PL > PK > PM
C) PK > PL > PM
2r
M
r
Buna göre PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir?
melion B) PM = PK <PL
E) PK = PL = PM
2x
D) PM> PK > PL
Fizik
Yay Dalgaları
10. Türdeş bir yayda oluşturulan şekildeki K, L, M at- malarının güçleri sırasıyla PK, PL, PM dir. splab K X X nein A) PL > PK > PM C) PK > PL > PM 2r M r Buna göre PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir? melion B) PM = PK <PL E) PK = PL = PM 2x D) PM> PK > PL
Özelliği değişmeyen ortamlarda oluşturulan X ve Y dalgalarının bir anlık görünama şekildeki gi-
bidir.
Kaynak
1 br
1 br
X dalgası
Vk
Kaynak
X ve Y dalgalarının dalga boyları ve olduğuna göre.
1 br
1 br
Y dalgası
oranı kaçtır?
L dalgası
Fizik
Yay Dalgaları
Özelliği değişmeyen ortamlarda oluşturulan X ve Y dalgalarının bir anlık görünama şekildeki gi- bidir. Kaynak 1 br 1 br X dalgası Vk Kaynak X ve Y dalgalarının dalga boyları ve olduğuna göre. 1 br 1 br Y dalgası oranı kaçtır? L dalgası
8. Homojen bir yayda özdeş K ve L atmaları üzerindeki nokta-
ların titreşim yönleri verilmiştir.
sabit
tyt
H
uç
72 cm----
sabit
uç
Atmaların ilerleme hızlarının büyüklüğü 6 cm/s oldu-
ğuna göre, atmalar kaç saniye sonra birbirini tamamen
söndürürler? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 12
K
Fizik
Yay Dalgaları
8. Homojen bir yayda özdeş K ve L atmaları üzerindeki nokta- ların titreşim yönleri verilmiştir. sabit tyt H uç 72 cm---- sabit uç Atmaların ilerleme hızlarının büyüklüğü 6 cm/s oldu- ğuna göre, atmalar kaç saniye sonra birbirini tamamen söndürürler? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 K
KELİMELERİ KULLANINIZ
Kendi cümlelerinizle atma, peri-
yodik dalga, yansıma, iletilme
kavramlarını tanımlayınız.
BÖLÜM DEG
Yapıcı girişim, yıkıcı girişim
ve genlik terimleriyle birer cüm-
le kurunuz.
UYGULAMA
5. Sabit uzunlukta bir yayda atma
oluşturulmaktadır.
Konum
a) Bu atmaların yaydaki ilerleme
hızı değişebilir mi? Açıklayınız.
b) Atmaların yaydaki frekansı deği-
şebilir mi? Açıklayınız.
6. Birbirine doğru gelen iki atma bir-
birleriyle karşılaştığında hiç atma
yokmuş gibi görünüyor. Gelen at-
malar hangi özelliktedir?
Fizik
Yay Dalgaları
KELİMELERİ KULLANINIZ Kendi cümlelerinizle atma, peri- yodik dalga, yansıma, iletilme kavramlarını tanımlayınız. BÖLÜM DEG Yapıcı girişim, yıkıcı girişim ve genlik terimleriyle birer cüm- le kurunuz. UYGULAMA 5. Sabit uzunlukta bir yayda atma oluşturulmaktadır. Konum a) Bu atmaların yaydaki ilerleme hızı değişebilir mi? Açıklayınız. b) Atmaların yaydaki frekansı deği- şebilir mi? Açıklayınız. 6. Birbirine doğru gelen iki atma bir- birleriyle karşılaştığında hiç atma yokmuş gibi görünüyor. Gelen at- malar hangi özelliktedir?
iz
eki atmaların
rünümü aşa- A
3. Eşit bölmeli düzlemlerde K, L, M dalgaları şekildeki gibidir.
K
Buna göre, dalgaların dalga boyu AK AL AM arasındaki
ilişki nedir?
A)^>^>^M
B) >>AK
M
D)=√₁₁ > M
C)^M>2>2
E) >^= M
K
C)
K
Fizik
Yay Dalgaları
iz eki atmaların rünümü aşa- A 3. Eşit bölmeli düzlemlerde K, L, M dalgaları şekildeki gibidir. K Buna göre, dalgaların dalga boyu AK AL AM arasındaki ilişki nedir? A)^>^>^M B) >>AK M D)=√₁₁ > M C)^M>2>2 E) >^= M K C) K