Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atom Teorileri Soruları

Bohr atom modeline göre, taban enerji durumun-
da bulunan hidrojen atomunda elektronun toplam
enerjisi E₁, 2. enerji düzeyine uyarılmış He*¹ iyo-
nunda elektronun toplam enerjisi E, dir.
E1
Buna göre, oranı kaçtır?
E₂
Fizik
Atom Teorileri
Bohr atom modeline göre, taban enerji durumun- da bulunan hidrojen atomunda elektronun toplam enerjisi E₁, 2. enerji düzeyine uyarılmış He*¹ iyo- nunda elektronun toplam enerjisi E, dir. E1 Buna göre, oranı kaçtır? E₂
15.
Şekilde, Civa atomuna ait bazı enerji düzeyleri ile, civa
atomlarının uyarılmasıyla meydana gelebilecek bazı ışıma-
lar verilmiştir.
E(ev)
10,40
8,84
7,80
6,67
4,86
O
X
iyonlaşma
z↓
Temel Hal
n=5
n=4
n=3
n=2
n=1
Buna göre; X, Y, Z fotonlarının dalga boyları ve
arasındaki ilişki nedir?
Fizik
Atom Teorileri
15. Şekilde, Civa atomuna ait bazı enerji düzeyleri ile, civa atomlarının uyarılmasıyla meydana gelebilecek bazı ışıma- lar verilmiştir. E(ev) 10,40 8,84 7,80 6,67 4,86 O X iyonlaşma z↓ Temel Hal n=5 n=4 n=3 n=2 n=1 Buna göre; X, Y, Z fotonlarının dalga boyları ve arasındaki ilişki nedir?
Şekilde hidrojen atomu-
nun bazı enerji düzey-
leri verilmiştir. n = 4 13,60
enerji düzeyine uyarıl-
13,06
12,75
mış hidrojen atomu, bir
tek foton salarak, açısal
12,10
momentumunu
ka-
dar azaltıyor.
h
TC
Salınan bu fotonun
enerjisi kaç eV tur?
(h: Planck sabitidir.)
enerji (ev)
10,20
0
iyonlaşma
taban enerji durumu
Fizik
Atom Teorileri
Şekilde hidrojen atomu- nun bazı enerji düzey- leri verilmiştir. n = 4 13,60 enerji düzeyine uyarıl- 13,06 12,75 mış hidrojen atomu, bir tek foton salarak, açısal 12,10 momentumunu ka- dar azaltıyor. h TC Salınan bu fotonun enerjisi kaç eV tur? (h: Planck sabitidir.) enerji (ev) 10,20 0 iyonlaşma taban enerji durumu
- Bohr atom modeline göre, n = 3 düzeyine uyarılmış
hidrojen atomunda elektronun enerjisi E, dir. Bu hid-
rojen atomu bir foton salarak açısal momentumunu
h azaltması sonucunda elektronun enerjisi E₂
2T
oluyor.
Buna göre,
E.
oranı kaçtır?
Fizik
Atom Teorileri
- Bohr atom modeline göre, n = 3 düzeyine uyarılmış hidrojen atomunda elektronun enerjisi E, dir. Bu hid- rojen atomu bir foton salarak açısal momentumunu h azaltması sonucunda elektronun enerjisi E₂ 2T oluyor. Buna göre, E. oranı kaçtır?
48-
Temel parçacıklar ile ilgili;
1. Pauli dışarlama ilkesine uyarlar.
II. Yükleri elektronun -1, 0, 1 katı şeklindedir.
III. Bir kuark ve bir karşıt kuarktan oluşurlar.
yargılarından hangileri baryon ve mezonlar için ortak
özelliktir?
A) Yalnız I.
D) I ve II.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
E) II ve III.
Fizik
Atom Teorileri
48- Temel parçacıklar ile ilgili; 1. Pauli dışarlama ilkesine uyarlar. II. Yükleri elektronun -1, 0, 1 katı şeklindedir. III. Bir kuark ve bir karşıt kuarktan oluşurlar. yargılarından hangileri baryon ve mezonlar için ortak özelliktir? A) Yalnız I. D) I ve II. B) Yalnız II. C) Yalnız III. E) II ve III.
45-
"Büyük patlamadan 3.105 yıl sonra daha önceleri yüksek
yoğunluktaki elektronlar ve fotonlar nedeniyle yol alama-
yan ışık evrende yayılmaya başlamış fotonlar serbest ka-
lip evrenin ilk elektromanyetik sinyalini oluşturmuşlardır."
Büyük patlama teorisinin bu şekilde açıkladığı ışınım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) a ışınımı
C) Kozmik fon ışınımı
E) c ışınımı
B) b işınımı
D) Pozitron işınımı
Fizik
Atom Teorileri
45- "Büyük patlamadan 3.105 yıl sonra daha önceleri yüksek yoğunluktaki elektronlar ve fotonlar nedeniyle yol alama- yan ışık evrende yayılmaya başlamış fotonlar serbest ka- lip evrenin ilk elektromanyetik sinyalini oluşturmuşlardır." Büyük patlama teorisinin bu şekilde açıkladığı ışınım aşağıdakilerden hangisidir? A) a ışınımı C) Kozmik fon ışınımı E) c ışınımı B) b işınımı D) Pozitron işınımı
50-
Nötrinolar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden han-
gisi yanlıştır?
A) Elektrik ve manyetik alanda etkileşmeye girerler.
B) Kütleleri sıfıra yakındır.
C) Temel kaynakları yıldızlardır.
D) Yakalanmaları zordur.
E) Madde içinde hiçbir etki yapmadan geçebilirler.
Fizik
Atom Teorileri
50- Nötrinolar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden han- gisi yanlıştır? A) Elektrik ve manyetik alanda etkileşmeye girerler. B) Kütleleri sıfıra yakındır. C) Temel kaynakları yıldızlardır. D) Yakalanmaları zordur. E) Madde içinde hiçbir etki yapmadan geçebilirler.
19-
Pozitif ve negatif yükler, atomun yapısında
hareketsiz bir şekilde bulunmaktadır. Yükler,
atomun yapısında homojen olarak dağılmıştır.
Atomla ilgili yukarıda ifade edilen model
hangi bilim adamına aittir?
A) J. Dalton
B) J. J. Thomson
C) E. Rutherford D) N. Bohr E) de Broglie
Fizik
Atom Teorileri
19- Pozitif ve negatif yükler, atomun yapısında hareketsiz bir şekilde bulunmaktadır. Yükler, atomun yapısında homojen olarak dağılmıştır. Atomla ilgili yukarıda ifade edilen model hangi bilim adamına aittir? A) J. Dalton B) J. J. Thomson C) E. Rutherford D) N. Bohr E) de Broglie
10.
Rutherford atom modeline göre;
L.Atomun çekirdeği pozitif yükten oluşmuştur.
Elektronlar çekirdek çevresinde dolanırlar.
Çekirdek ile elektronlar arasında boşluk var-
dır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
11.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisine ait
bir atom modeli yoktur?
Fizik
Atom Teorileri
10. Rutherford atom modeline göre; L.Atomun çekirdeği pozitif yükten oluşmuştur. Elektronlar çekirdek çevresinde dolanırlar. Çekirdek ile elektronlar arasında boşluk var- dır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I 11. B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III Aşağıdaki bilim insanlarından hangisine ait bir atom modeli yoktur?
7.
Thomson atom modeline göre,
Atom çekirdekli yapıya sahiptir.
II. Atom nötrdür.
III. Atom küreseldir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve ill
C) Yalnız III
E) II ve III
Bohr atom modelinin incelediği atom aşağı-
Fizik
Atom Teorileri
7. Thomson atom modeline göre, Atom çekirdekli yapıya sahiptir. II. Atom nötrdür. III. Atom küreseldir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve ill C) Yalnız III E) II ve III Bohr atom modelinin incelediği atom aşağı-
Hidrojen atomunun
enerji düzeyleri diyagra-
mı şekildeki gibidir. 5. 13,60
enerji düzeyine uyarıl- 13,06
mış hidrojen atomu 12,75
taban enerji durumuna 12,10
dönerken bir ışıma 10,20
yaparak elektronun açı-
h
sal momentumu ka-
TC
enerji (ev)
0,00
iyonlaşma
taban enerji durumu
n=∞
n=5
n=4
n=3
n=2
n=1
dar azalıyor.
Buna göre, salinan fotonun enerjisi kaç eV tur?
(h: Planck sabiti; : sabit sayı)
Fizik
Atom Teorileri
Hidrojen atomunun enerji düzeyleri diyagra- mı şekildeki gibidir. 5. 13,60 enerji düzeyine uyarıl- 13,06 mış hidrojen atomu 12,75 taban enerji durumuna 12,10 dönerken bir ışıma 10,20 yaparak elektronun açı- h sal momentumu ka- TC enerji (ev) 0,00 iyonlaşma taban enerji durumu n=∞ n=5 n=4 n=3 n=2 n=1 dar azalıyor. Buna göre, salinan fotonun enerjisi kaç eV tur? (h: Planck sabiti; : sabit sayı)
12-
K
P
K, L ve P parçacıklarının iç yapılarındaki kuarklar
şekilde gösterilmiştir.
Buna göre, bu parçacıklardan hangileri baryon
grubuna girer?
13- Y atomu
19-
0,6 c hi
yolculuk
günde s
Astron
20- Işık hız
min, Di
1. Har
II. Zam
Fizik
Atom Teorileri
12- K P K, L ve P parçacıklarının iç yapılarındaki kuarklar şekilde gösterilmiştir. Buna göre, bu parçacıklardan hangileri baryon grubuna girer? 13- Y atomu 19- 0,6 c hi yolculuk günde s Astron 20- Işık hız min, Di 1. Har II. Zam
12-
u
K
d
U
L
P
d
K, L ve P parçacıklarının iç yapılarındaki kuarklar
şekilde gösterilmiştir.
Buna göre, bu parçacıklardan hangileri baryon
grubuna girer?
13- X atomu ardarda 1a, 18 işıması yaparak Yato-
muna dönüşüyor.
Buna göre, X atomunun atom ve kütle numarası
14- kaçtır?
2x atomu ardarda 2a, 38 işıması yaparak Y
92
atomuna dönüşüyor.
Buna göre, Y atomunun proton ve nötron sayı-
si kaçtır?
Fizik
Atom Teorileri
12- u K d U L P d K, L ve P parçacıklarının iç yapılarındaki kuarklar şekilde gösterilmiştir. Buna göre, bu parçacıklardan hangileri baryon grubuna girer? 13- X atomu ardarda 1a, 18 işıması yaparak Yato- muna dönüşüyor. Buna göre, X atomunun atom ve kütle numarası 14- kaçtır? 2x atomu ardarda 2a, 38 işıması yaparak Y 92 atomuna dönüşüyor. Buna göre, Y atomunun proton ve nötron sayı- si kaçtır?
15-Şekildeki grafik bir
radyoaktif elementin
236
dönüşümüne ait rad-
234
yoaktif bozunum ba-
samaklarını göster- 232
mektedir.
230
kütle no
Buna göre element,
X-Y, Y-Z, Z-T geçiş-
lerinde hangi işımaları yapmıştır?
N
88 89 90 91 atom no
Fizik
Atom Teorileri
15-Şekildeki grafik bir radyoaktif elementin 236 dönüşümüne ait rad- 234 yoaktif bozunum ba- samaklarını göster- 232 mektedir. 230 kütle no Buna göre element, X-Y, Y-Z, Z-T geçiş- lerinde hangi işımaları yapmıştır? N 88 89 90 91 atom no
7-
Bohr atom modeline göre, taban enerji durumun-
da bulunan hidrojen atomunda elektronun toplam
enerjisi E₁, 2. enerji düzeyine uyarılmış He" iyo-
nunda elektronun toplam enerjisi E, dir.
Buna göre, oranı kaçtır?
Fizik
Atom Teorileri
7- Bohr atom modeline göre, taban enerji durumun- da bulunan hidrojen atomunda elektronun toplam enerjisi E₁, 2. enerji düzeyine uyarılmış He" iyo- nunda elektronun toplam enerjisi E, dir. Buna göre, oranı kaçtır?
6- Bohr atom modeline göre, n = 3 düzeyine uyarılmış
hidrojen atomunda elektronun enerjisi E, dir. Bu hid-
rojen atomu bir foton salarak açısal momentumunu
h azaltması sonucunda elektronun enerjisi E₂
2n
oluyor.
Buna göre,
E.
oranı kaçtır?
in-
Fizik
Atom Teorileri
6- Bohr atom modeline göre, n = 3 düzeyine uyarılmış hidrojen atomunda elektronun enerjisi E, dir. Bu hid- rojen atomu bir foton salarak açısal momentumunu h azaltması sonucunda elektronun enerjisi E₂ 2n oluyor. Buna göre, E. oranı kaçtır? in-