Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su Dalgaları Soruları

FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
plab izebipoes
og sud
3.
K noktasal kaynağının oluşturduğu dairesel dalgalar şekil-
deki parabolik engele çarpıp yansıyor.
K
++))
K
Buna göre yansıyan dalgaların görünümü,
A) Yalnız I
Şekil I
nelepleb
penys: spleb
K
T
D) I ve III
TEST
13
Şekil III
Şeki I, Şekil II ve Şekil III tekilerden hangisi gibi olabi-
lir?
B) Yalnız II
Parabolik
Engel
Joy
T
Şekil II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
oghog nagulo sexinelis ue neblim id eninetel alco
Fizik
Su Dalgaları
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI plab izebipoes og sud 3. K noktasal kaynağının oluşturduğu dairesel dalgalar şekil- deki parabolik engele çarpıp yansıyor. K ++)) K Buna göre yansıyan dalgaların görünümü, A) Yalnız I Şekil I nelepleb penys: spleb K T D) I ve III TEST 13 Şekil III Şeki I, Şekil II ve Şekil III tekilerden hangisi gibi olabi- lir? B) Yalnız II Parabolik Engel Joy T Şekil II C) Yalnız III E) I, II ve III oghog nagulo sexinelis ue neblim id eninetel alco
DALGALAR
SU DALGALARI
5.
Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde hareket
eden dalgaların engelden yansımaları gözleniyor.
6.
Buna göre, aşağıdaki dalgalardan hangisi engelden
yansıdıktan sonra doğrusal hareket edebilir?
B)
HEC
A)
Todenn
C)
Engel
(
Engel
nimeish no ----
E)
**
11.2
D)
Engel
-Idata idig izlased nabyfixed G
Engel
Unle2
Engel
UB
#boble2
Il soley (8
Sv.J
Derinliği sabit bir dalga leğeninde periyodik
Shil
Isinley (A
7.
N BİLİMLERİ YAYINLARI
Fizik
Su Dalgaları
DALGALAR SU DALGALARI 5. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde hareket eden dalgaların engelden yansımaları gözleniyor. 6. Buna göre, aşağıdaki dalgalardan hangisi engelden yansıdıktan sonra doğrusal hareket edebilir? B) HEC A) Todenn C) Engel ( Engel nimeish no ---- E) ** 11.2 D) Engel -Idata idig izlased nabyfixed G Engel Unle2 Engel UB #boble2 Il soley (8 Sv.J Derinliği sabit bir dalga leğeninde periyodik Shil Isinley (A 7. N BİLİMLERİ YAYINLARI
5. Periyodik bir dalga kaynağı dakikada 120 dalga üretmek-
tedir.
dole
En yakın dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki ba
uzaklık 5 cm olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı
kaç cm/s'dir?
A) 10 B) 20
C) 30
D) 40
E) 50
Sn-
Fizik
Su Dalgaları
5. Periyodik bir dalga kaynağı dakikada 120 dalga üretmek- tedir. dole En yakın dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki ba uzaklık 5 cm olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cm/s'dir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 Sn-
2. Birdalga legeninde KM kenarında oluşturulan doğru-
sal dalgaların ilerlerken aldığı görünüm verilmiştir.
K
M
N
Buna göre, dalgaların böyle görünmesinin nede-
ni verilenlerden hangisi olabilir?
A) Dalga leģení L - N kenarına doğru derinleşmek-
tedir.
B) Dalga leğení K - L kenarına doğru derinleşmek-
tedir.
C) Dalga leğeni K - L kenarına doğru sığlaşmakta-
dır.
D) Dalga leğeni M - N kenarına doğru derinleşmek-
tedir.
5
R
R
M
8
E) Dalga leğení L - N kenarına doğru sığlaşmakta-
dir.
163
Bir dalga
doğrusa
Buna g
hangis
A) L
C)L
Fizik
Su Dalgaları
2. Birdalga legeninde KM kenarında oluşturulan doğru- sal dalgaların ilerlerken aldığı görünüm verilmiştir. K M N Buna göre, dalgaların böyle görünmesinin nede- ni verilenlerden hangisi olabilir? A) Dalga leģení L - N kenarına doğru derinleşmek- tedir. B) Dalga leğení K - L kenarına doğru derinleşmek- tedir. C) Dalga leğeni K - L kenarına doğru sığlaşmakta- dır. D) Dalga leğeni M - N kenarına doğru derinleşmek- tedir. 5 R R M 8 E) Dalga leğení L - N kenarına doğru sığlaşmakta- dir. 163 Bir dalga doğrusa Buna g hangis A) L C)L
K
h₂
Derinliği h, olan bölgede üretilen dalgaların h₂ ve h3
ortamlarında ilerlemesi şekildeki gibidir.
Derinlikler arasındaki ilişki için hangisi doğrudur?
Ch₂> h₂> h₂
Ah, > h> h₂ B) h₂> h₁ =h₂
D) h₂> h₁ > h3 E) h₁ =h₂> h₂
Fizik
Su Dalgaları
K h₂ Derinliği h, olan bölgede üretilen dalgaların h₂ ve h3 ortamlarında ilerlemesi şekildeki gibidir. Derinlikler arasındaki ilişki için hangisi doğrudur? Ch₂> h₂> h₂ Ah, > h> h₂ B) h₂> h₁ =h₂ D) h₂> h₁ > h3 E) h₁ =h₂> h₂
Oğrenme Alanı
K ortamından L ortamına gelen
dalgaların izlediği yol şekildeki
gibidir.
31 \\\\\\
Buna göre;
K
1.
a gelme, ß kırılma açısıdır.
II. L ortamındaki dalgaların ya-
yılma hızı Kortamındakin-
den daha büyüktür.
III. K ortamından L ortamına geçen dalganın frekansı artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
L
derth
Fizik
Su Dalgaları
Oğrenme Alanı K ortamından L ortamına gelen dalgaların izlediği yol şekildeki gibidir. 31 \\\\\\ Buna göre; K 1. a gelme, ß kırılma açısıdır. II. L ortamındaki dalgaların ya- yılma hızı Kortamındakin- den daha büyüktür. III. K ortamından L ortamına geçen dalganın frekansı artmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? L derth
B
5. Okyanus tabanında meydana gelen bir deprem sonucu oluşan
Tsunami dalgalarının, kıyıya uzak olan bu bölgedeki dalga bo-
yu λgenliği iser dir. Dalgaların kıyıya yaklaştıklarında dalga
boyu , genliği r₂ oluyor.
FEN BİLİMLERİ TESTİ
Buna göre; λ₁, ₂ ve r₁ r₂ arasındaki ilişki nedir?
A) ₁2₂ ve ₁</2
CX₂<^₁ ver₁ <1₂
_E₁₂<^₂ ver₁ = √₂
que
r
B)^₂ <ver₂ <₁
DX₁ <^₂ ver₂ <₁
2. f
11
Fizik
Su Dalgaları
B 5. Okyanus tabanında meydana gelen bir deprem sonucu oluşan Tsunami dalgalarının, kıyıya uzak olan bu bölgedeki dalga bo- yu λgenliği iser dir. Dalgaların kıyıya yaklaştıklarında dalga boyu , genliği r₂ oluyor. FEN BİLİMLERİ TESTİ Buna göre; λ₁, ₂ ve r₁ r₂ arasındaki ilişki nedir? A) ₁2₂ ve ₁</2 CX₂<^₁ ver₁ <1₂ _E₁₂<^₂ ver₁ = √₂ que r B)^₂ <ver₂ <₁ DX₁ <^₂ ver₂ <₁ 2. f 11
51
y ortamından x ortamına gönderilen doğrusal bir dal-
ganın x ortamına geçişi şekildeki gibidir.
x ortamı
y ortamı
B
x > ß olduğuna göre,
1. x ortamı y ortamma göre daha sığdır.
II. y ortamında dalgaların frekansı daha büyüktür.
III. Dalganın y ortamındaki yayılma hızı daha büyük-
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgaları
51 y ortamından x ortamına gönderilen doğrusal bir dal- ganın x ortamına geçişi şekildeki gibidir. x ortamı y ortamı B x > ß olduğuna göre, 1. x ortamı y ortamma göre daha sığdır. II. y ortamında dalgaların frekansı daha büyüktür. III. Dalganın y ortamındaki yayılma hızı daha büyük- yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
5. Su dalgaları ile ilgili olarak hazırlanan aşağıdaki
tabloda olan ifadelere doğruysa "D", yanlışsa "Y"
yazınız.
Dia's
Bilgi
Derinliği sabit dalga leğeninde kaynağın peri-
yodu artırılırsa su dalgalarının hızı değişmez.
Su dalgalarının hızı, dalga leğenindeki su derin-
liği azaltılırsa azalır.
Kaynağın frekansı artırılırsa dalgaların hızı artar.
Yönerge doğrultusunda tablo doldurulduğun-
da aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabi-
lir?
D
Oo
D
D
B)
D
D
C)
Y
D/Y
D
6. Bir dalga leğeninin düşey kesiti şekildeki gibidir.
x↓
Fizik
Su Dalgaları
5. Su dalgaları ile ilgili olarak hazırlanan aşağıdaki tabloda olan ifadelere doğruysa "D", yanlışsa "Y" yazınız. Dia's Bilgi Derinliği sabit dalga leğeninde kaynağın peri- yodu artırılırsa su dalgalarının hızı değişmez. Su dalgalarının hızı, dalga leğenindeki su derin- liği azaltılırsa azalır. Kaynağın frekansı artırılırsa dalgaların hızı artar. Yönerge doğrultusunda tablo doldurulduğun- da aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabi- lir? D Oo D D B) D D C) Y D/Y D 6. Bir dalga leğeninin düşey kesiti şekildeki gibidir. x↓
ğrusal
aki
OPR
C)
Derinliği sabit ve yatay kesiti şekildeki gibi olan sistemde doğ-
rusal su dalgaları K engeline gönderilmiştir.
Y
ÖRNEK-7
X
j
Buna göre; önce K sonra, L engelinden yansıyan doğru-
sal su dalgalarının görünümü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
60°
Go
E)
B)
y
X
dlsprengispich Y'
60°
30°
Düşey
L
X
60°
X 30°
yo
ebrillez
Fizik
Su Dalgaları
ğrusal aki OPR C) Derinliği sabit ve yatay kesiti şekildeki gibi olan sistemde doğ- rusal su dalgaları K engeline gönderilmiştir. Y ÖRNEK-7 X j Buna göre; önce K sonra, L engelinden yansıyan doğru- sal su dalgalarının görünümü aşağıdakilerden hangisidir? A) 60° Go E) B) y X dlsprengispich Y' 60° 30° Düşey L X 60° X 30° yo ebrillez
9.
K
L
A) K
FL
M
Derinliği sabit olan dalga leğeninde parabolik X engelinin
asal ekseni üzerindeki noktalar eşit aralıklı, F odak nok-
tasıdır.
B) K-L arası
Asal
Eksen
Buna göre, hangi noktadan üretilen dairesel dalgalar,
engelden yansıdıktan sonra tekrar bir noktada topla-
nır?
C) L-F arası D) F E) M
Fizik
Su Dalgaları
9. K L A) K FL M Derinliği sabit olan dalga leğeninde parabolik X engelinin asal ekseni üzerindeki noktalar eşit aralıklı, F odak nok- tasıdır. B) K-L arası Asal Eksen Buna göre, hangi noktadan üretilen dairesel dalgalar, engelden yansıdıktan sonra tekrar bir noktada topla- nır? C) L-F arası D) F E) M
h₁
H
h₂
h3
Doğrusal dalga kaynağından üretilen 'dalgaların h₁, h₂,
h3 derinliklerindeki ortamlardan geçerken izlediği yol şe-
kildeki gibidir.
Buna göre, h₁, h₂ ve h3 arasındaki ilişki aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) h₁ > h₂> h3 B) h₂> h3 > h₁ C) h3 > h₂> h₁
D) h₂> h₁ = h3
E) h₁ = h3> h₂
Fizik
Su Dalgaları
h₁ H h₂ h3 Doğrusal dalga kaynağından üretilen 'dalgaların h₁, h₂, h3 derinliklerindeki ortamlardan geçerken izlediği yol şe- kildeki gibidir. Buna göre, h₁, h₂ ve h3 arasındaki ilişki aşağıdakiler- den hangisidir? A) h₁ > h₂> h3 B) h₂> h3 > h₁ C) h3 > h₂> h₁ D) h₂> h₁ = h3 E) h₁ = h3> h₂
vanı
7. Derinliği sabit olan dalga leğeninde K, L ve M kaynakları-
nın ürettiği dairesel dalgalar verilmiştir.
Buna göre,
1.
I.
K
V
K ve L kaynakları zıt yönde hareket etmektedir.
Kaynakların oluşturduğu dalgaların yayılma hız-
ları birbirine eşittir.
M
III. Kaynakların hız büyüklükleri.farklıdı
hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgaları
vanı 7. Derinliği sabit olan dalga leğeninde K, L ve M kaynakları- nın ürettiği dairesel dalgalar verilmiştir. Buna göre, 1. I. K V K ve L kaynakları zıt yönde hareket etmektedir. Kaynakların oluşturduğu dalgaların yayılma hız- ları birbirine eşittir. M III. Kaynakların hız büyüklükleri.farklıdı hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
Türdeş bir ortamdan özellikleri farklı başka bir türdeş
ortama giren periyodik dalgaların,
VIT
Ĉ
f: Frekans
x: Genişlik
y: Genlik
Su tidse
niceliklerinden hangileri değişebilir?
bobrinosi
A) Yalnız x
umun 10
talab
B) Yalnız y
Dix ve y dip laigner-E) x-vef
D)
C) Yalnız f
Fizik
Su Dalgaları
Türdeş bir ortamdan özellikleri farklı başka bir türdeş ortama giren periyodik dalgaların, VIT Ĉ f: Frekans x: Genişlik y: Genlik Su tidse niceliklerinden hangileri değişebilir? bobrinosi A) Yalnız x umun 10 talab B) Yalnız y Dix ve y dip laigner-E) x-vef D) C) Yalnız f
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalgalara, n
yarıklı bir stroboskop f frekansı ile döndürülürken
bakıldığında dalgalar gerçek dalga boyunda gözle-
niyor.
E) I, II ve III
Stroboskobun yarık sayısı azaltıldığında dalga-
ların yine gerçek dalga boyunda duruyor gözle-
nebilmesi için;
fJj
A) Yalnız I
238
I. Kaynağın frekansı azaltılmalı
II. Stroboskobun frekansı arttırılmalı
III Dalgaların genliği arttırılmalı
C) I ve III
=V.1
fu
işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması
uygundur?
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
1.B 2.D 3.E 4. D
5. C
6. E
Fizik
Su Dalgaları
A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III Dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalgalara, n yarıklı bir stroboskop f frekansı ile döndürülürken bakıldığında dalgalar gerçek dalga boyunda gözle- niyor. E) I, II ve III Stroboskobun yarık sayısı azaltıldığında dalga- ların yine gerçek dalga boyunda duruyor gözle- nebilmesi için; fJj A) Yalnız I 238 I. Kaynağın frekansı azaltılmalı II. Stroboskobun frekansı arttırılmalı III Dalgaların genliği arttırılmalı C) I ve III =V.1 fu işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması uygundur? D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II 1.B 2.D 3.E 4. D 5. C 6. E
Saz
W
VA
Stir
2. Dalga leğeninde düz bir engele KOL doğrusal dal-
gasi gönderiliyor. Dalga tepesinin bir anlık görünü-
mü şekildeki gibi oluyor.
9.
L
B) 40
80°
C) 45
Ab
Buna göre, dalga tepesinin yansıma açısı kaç
derecedir?
A) 30
O
D) 50
L
E) 80
NİTELİK Yayıncılık
6.
Fizik
Su Dalgaları
Saz W VA Stir 2. Dalga leğeninde düz bir engele KOL doğrusal dal- gasi gönderiliyor. Dalga tepesinin bir anlık görünü- mü şekildeki gibi oluyor. 9. L B) 40 80° C) 45 Ab Buna göre, dalga tepesinin yansıma açısı kaç derecedir? A) 30 O D) 50 L E) 80 NİTELİK Yayıncılık 6.