Kar - Zarar Problemleri Soruları

9.
Arızalı olduğu için tüm cisimleri olduğundan aynı
miktarda eksik ölçen bir terazide x ve y cisimleri tar-
tılmıştır. Ölçüm sonucunda y'nin ağırlığı, x'in 3 ka-
tından 4 kg fazla çıkmıştır.
Eğer x ve y cisimleri bu terazide birlikte tartılsaydı
toplam ağırlıkları 9 kg olacaktı.
Terazinin ölçüm değerleri ve cisimlerin ağırlık-
ları birer pozitif tam sayı değeri belirttiğine gö-
re, terazi cisimleri olduğundan kaç kg eksik ölç-
mektedir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
9. Arızalı olduğu için tüm cisimleri olduğundan aynı miktarda eksik ölçen bir terazide x ve y cisimleri tar- tılmıştır. Ölçüm sonucunda y'nin ağırlığı, x'in 3 ka- tından 4 kg fazla çıkmıştır. Eğer x ve y cisimleri bu terazide birlikte tartılsaydı toplam ağırlıkları 9 kg olacaktı. Terazinin ölçüm değerleri ve cisimlerin ağırlık- ları birer pozitif tam sayı değeri belirttiğine gö- re, terazi cisimleri olduğundan kaç kg eksik ölç- mektedir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
AYINCILIK TEOREM YAYINCILIK
12. Bir malin % 20'si % 20 kârla, % 40 % 10 zararla satı-
liyor.
Tüm satıştan % 12 kâr elde edebilmek için kalan
mal % kaç kârla satılmalıdır?
A) 30
B) 32
C) 34
D) 35
E) 36
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
AYINCILIK TEOREM YAYINCILIK 12. Bir malin % 20'si % 20 kârla, % 40 % 10 zararla satı- liyor. Tüm satıştan % 12 kâr elde edebilmek için kalan mal % kaç kârla satılmalıdır? A) 30 B) 32 C) 34 D) 35 E) 36
Yuzu oblemleri
16. Bir satıcı, bir üründe son satış fiyatı üzerinden art
arda üç kez % 10 indirim yapıyor.
Buna göre, bu üründe yapılan toplam indirim
yüzde kaçtır?
A) 72,9 B) 50,8 C) 42,2 D) 28,2 E) 27,1
1.
52
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
Yuzu oblemleri 16. Bir satıcı, bir üründe son satış fiyatı üzerinden art arda üç kez % 10 indirim yapıyor. Buna göre, bu üründe yapılan toplam indirim yüzde kaçtır? A) 72,9 B) 50,8 C) 42,2 D) 28,2 E) 27,1 1. 52
16. Oyun merkezine ortak olan 5 arkadaş işyerine aynı fiyattan
playstationlar satın alıyorlar. Bu 5 arkadaştan;
3 Aysel 5 tane sy
2000. Türkan 4 tane LX
1000
Hasan 3 tane 3x
Uğur 2 tane 2X
Nazan 1 tane X
15 X
S
abry
playstation alıyor.
16yeb
Uğur ve Nazan diğerlerinden daha az playstation aldıkları için
aralarında 9000 TL toplayarak diğer arkadaşlarına playstati-
on ücreti olarak ödüyorlar.
2
Buna göre Aysel kaç TL alır?
(A) 3000
6000 C) 9000
D) 12000 E) 15000
VZZV
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
16. Oyun merkezine ortak olan 5 arkadaş işyerine aynı fiyattan playstationlar satın alıyorlar. Bu 5 arkadaştan; 3 Aysel 5 tane sy 2000. Türkan 4 tane LX 1000 Hasan 3 tane 3x Uğur 2 tane 2X Nazan 1 tane X 15 X S abry playstation alıyor. 16yeb Uğur ve Nazan diğerlerinden daha az playstation aldıkları için aralarında 9000 TL toplayarak diğer arkadaşlarına playstati- on ücreti olarak ödüyorlar. 2 Buna göre Aysel kaç TL alır? (A) 3000 6000 C) 9000 D) 12000 E) 15000 VZZV
19. Aşağıdaki grafiklerde iki farklı tuzlu su karışımında bulu-
nan maddelerin miktarları arasındaki ilişki gösteriliyor.
Tuz miktarı (gram)
Tuz miktarı (gram)
240
360
280
Su miktarı
(gram)
120
Su miktarı
(gram)
Buna göre, bu karışımlardan eşit miktarlarda alınarak
elde edilen yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır?
A) 45
B) 50
C) 55
D) 60 E) 65
20. a, b, c ve d sifirdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere.
11
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
19. Aşağıdaki grafiklerde iki farklı tuzlu su karışımında bulu- nan maddelerin miktarları arasındaki ilişki gösteriliyor. Tuz miktarı (gram) Tuz miktarı (gram) 240 360 280 Su miktarı (gram) 120 Su miktarı (gram) Buna göre, bu karışımlardan eşit miktarlarda alınarak elde edilen yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 20. a, b, c ve d sifirdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere. 11
inin
113
en önce
ohh anos hranbr
3. Bir adam borcunun
ünü ödüyor.
Geriye 35 TL borcu kaldığına göre, adamın ilk ödediği
miktar kaç TL dir?
A) 18
sını sonra da kalan borcunun
B) 21
C) 24
D) 28
E) 35
38
O hald
1
3
x +
3x +
Ö
i su da
3
nun
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
inin 113 en önce ohh anos hranbr 3. Bir adam borcunun ünü ödüyor. Geriye 35 TL borcu kaldığına göre, adamın ilk ödediği miktar kaç TL dir? A) 18 sını sonra da kalan borcunun B) 21 C) 24 D) 28 E) 35 38 O hald 1 3 x + 3x + Ö i su da 3 nun
4.
31
63
130
40
Satış (TL)
120
Alış (TL)
Yukarıdaki grafik bir mağazanın sattığı malların alış ve sa-
tış fiyatları arasındaki bağıntıyı göstermektedir.
Buna göre, bu mağazanın % 75 kâr elde edebilmesi için
sattığı malların satış fiyatı kaç TL olmalıdır?
A) 100
B) 90
C) 80
D) 70
E) 60
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
4. 31 63 130 40 Satış (TL) 120 Alış (TL) Yukarıdaki grafik bir mağazanın sattığı malların alış ve sa- tış fiyatları arasındaki bağıntıyı göstermektedir. Buna göre, bu mağazanın % 75 kâr elde edebilmesi için sattığı malların satış fiyatı kaç TL olmalıdır? A) 100 B) 90 C) 80 D) 70 E) 60
ye sat-
e etti-
Ha bu
lir?
10
alt gr
meyve
=roo
oliyet
ctrl
13. Bir manavın elindeki portakallar % 20 oranında çürüyerek
fire veriyor.
Buna göre, portakalların maliyeti % kaç artar?
A) 25
B) 26
D) 30
C) 28
curr
E) 32
C
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
ye sat- e etti- Ha bu lir? 10 alt gr meyve =roo oliyet ctrl 13. Bir manavın elindeki portakallar % 20 oranında çürüyerek fire veriyor. Buna göre, portakalların maliyeti % kaç artar? A) 25 B) 26 D) 30 C) 28 curr E) 32 C
S.6) Üç ortak sırasıyla A-9.000, B-12.000 ve C-16.000 TL sermaye koyarak bir şirket kuruyorlar.
Kuruluştan 4 ay sonra D=10.000 TL sermaye ile şirkete katılıyor. Şirket yıl sonunda 5.000 TL kâr
elde ettiğine göre D ortağının alacağı kâr payını bulunuz?
rim
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
S.6) Üç ortak sırasıyla A-9.000, B-12.000 ve C-16.000 TL sermaye koyarak bir şirket kuruyorlar. Kuruluştan 4 ay sonra D=10.000 TL sermaye ile şirkete katılıyor. Şirket yıl sonunda 5.000 TL kâr elde ettiğine göre D ortağının alacağı kâr payını bulunuz? rim
Ders
3.
10
Tuncay tanesi 2x - 10 liradan x tane kalem almış ve
bunların tanesini x + 20 liradan satmıştır.
ER MAT
Tuncay bu satıştan elde edilebilecek en fazla kârı
elde ettiğine göre, kalemlerin tanesini kaç liradan
almıştır?
A) 15 B) 20
C) 25.
D) 30
E) 35
REHBER
MATEMATIK
·1. y=x².
noktala
Parab
ta nok
A) √T
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
Ders 3. 10 Tuncay tanesi 2x - 10 liradan x tane kalem almış ve bunların tanesini x + 20 liradan satmıştır. ER MAT Tuncay bu satıştan elde edilebilecek en fazla kârı elde ettiğine göre, kalemlerin tanesini kaç liradan almıştır? A) 15 B) 20 C) 25. D) 30 E) 35 REHBER MATEMATIK ·1. y=x². noktala Parab ta nok A) √T
10.a
Aynı mal b = a-
100
tılırsa kaç liraya satılmış olur?
A) 6 500
. Maliyeti a lira, olan bir mal b = a +
ğıntısına göre satılırsa 1 500 lira kâr elde ediliyor.
D) 6 850
20.a
100
B) 6 750
ba-
bağıntısına göre sa-
E) 7 500
C) 6 800
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
10.a Aynı mal b = a- 100 tılırsa kaç liraya satılmış olur? A) 6 500 . Maliyeti a lira, olan bir mal b = a + ğıntısına göre satılırsa 1 500 lira kâr elde ediliyor. D) 6 850 20.a 100 B) 6 750 ba- bağıntısına göre sa- E) 7 500 C) 6 800
8.
80 t
rist hid stabilsis müsóa nelineap sonusunpol
ubiyse cislaid sbriglie s mikdo nel
Satış fiyatı 80 t olan bir çantaya en az %5, en fazla %15 indirim yapılmaktadır.
inluğunusu moneres [BA] nin
rules Dob wyce (Giamon II uquinusu
10.
Car
tam
su
Buna göre, indirimden yararlanarak alınan çantaya ödenebilecek fiyatı cinsinden gösteren eşitsizliğin sayı doğ sü
rununda gösterimi nasıldır?
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
8. 80 t rist hid stabilsis müsóa nelineap sonusunpol ubiyse cislaid sbriglie s mikdo nel Satış fiyatı 80 t olan bir çantaya en az %5, en fazla %15 indirim yapılmaktadır. inluğunusu moneres [BA] nin rules Dob wyce (Giamon II uquinusu 10. Car tam su Buna göre, indirimden yararlanarak alınan çantaya ödenebilecek fiyatı cinsinden gösteren eşitsizliğin sayı doğ sü rununda gösterimi nasıldır?
ayı
mobil
er.
alıcı
I kaç
MATEMATİK
Ve Her Gün Biraz Problem
Baha
41. Bir otobüs firması sattığı bilet ve yaptığı indirimi tablo
olarak aşağıdaki gibi hazırlıyor.
Satılan
Bilet
Indirim
Oranı
LESIA)
İlk 10
lo
%50
To
11 - 20
arası
B) 18
%40
SA
Firma 50 biletin tamamını satarak %25 kâr ediyor.
P5444A
21-30 31-40 41 - 50
arası
arası
arası
%30
Buna göre, firma bilet sattığı 25. kişiden yüzde kaç kâr
eder?
A) 12
C) 20
%20
D) 25
%10
E) 30
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
ayı mobil er. alıcı I kaç MATEMATİK Ve Her Gün Biraz Problem Baha 41. Bir otobüs firması sattığı bilet ve yaptığı indirimi tablo olarak aşağıdaki gibi hazırlıyor. Satılan Bilet Indirim Oranı LESIA) İlk 10 lo %50 To 11 - 20 arası B) 18 %40 SA Firma 50 biletin tamamını satarak %25 kâr ediyor. P5444A 21-30 31-40 41 - 50 arası arası arası %30 Buna göre, firma bilet sattığı 25. kişiden yüzde kaç kâr eder? A) 12 C) 20 %20 D) 25 %10 E) 30
8. Etiket fiyatının %30 eksiğine alınıp, etiket fiyatının
-%15 fazlasına satılan bir maldan 135 lira kâr elde
ediliyor.
Buna göre, bu malın etiket fiyatı kaç liradır?
A) 360 B) 300 C) 240 D) 180 E) 120
RA
SUPA
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
8. Etiket fiyatının %30 eksiğine alınıp, etiket fiyatının -%15 fazlasına satılan bir maldan 135 lira kâr elde ediliyor. Buna göre, bu malın etiket fiyatı kaç liradır? A) 360 B) 300 C) 240 D) 180 E) 120 RA SUPA
cağını öğrenmiştir.
Buna göre, müşteri düşünmüş olduğu durumdan yüzde
kaç fazla ödeme yapacaktır?
A) 120
B) 130
C) 140
A) 8b+10c-9a
C) 10b+10c-9a
god quais teim
11. Zekeriya, bankadan çekmiş olduğu a TL maaşının bir kıs-
een mıyla dolar kalanı ile de euro almıştır. Oss abrid
6. Sun
FASİKÜL TYT Hazırlık
yapila-
D) 145
Bir sene sonra aldığı dolar ve euroyu bozdurduğunda do-
lardan %40 zarar ederek eline b TL, eurodan %20 kâr elde
Jarda
ederek eline c TL geçmiştir.
Buna göre, aşağıdaki bağıntılardan hangisi a, b ve c
er arasındaki ilişkiyi ifade eder?
E) 7b+2c=5a
E) 150
1000)
B) 10b+5c=6a
D) 6b+3c=4a
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
cağını öğrenmiştir. Buna göre, müşteri düşünmüş olduğu durumdan yüzde kaç fazla ödeme yapacaktır? A) 120 B) 130 C) 140 A) 8b+10c-9a C) 10b+10c-9a god quais teim 11. Zekeriya, bankadan çekmiş olduğu a TL maaşının bir kıs- een mıyla dolar kalanı ile de euro almıştır. Oss abrid 6. Sun FASİKÜL TYT Hazırlık yapila- D) 145 Bir sene sonra aldığı dolar ve euroyu bozdurduğunda do- lardan %40 zarar ederek eline b TL, eurodan %20 kâr elde Jarda ederek eline c TL geçmiştir. Buna göre, aşağıdaki bağıntılardan hangisi a, b ve c er arasındaki ilişkiyi ifade eder? E) 7b+2c=5a E) 150 1000) B) 10b+5c=6a D) 6b+3c=4a
21. Bir tuhafiyeci aldığı 15 metre kumaşla, 6 metre astara
toplam 3780 TL ödemiştir. 25
Tuhafiyeci aldığı,
Kumaşın tamamını 3750 TL ye
●
• Astarın tamamını 210 TL ye
satmıştır.
Tuhafiyecinin bir metre kumaştan elde ettiği
kâr, bir metre astardan elde ettiği kârın iki katı
olduğuna göre, kumaşın bir metresini kaç TL ye
almıştır?
●
A) 180
94
B) 200
1014
C) 210
D) 215
E) 240
Lise Matematik
Kar - Zarar Problemleri
21. Bir tuhafiyeci aldığı 15 metre kumaşla, 6 metre astara toplam 3780 TL ödemiştir. 25 Tuhafiyeci aldığı, Kumaşın tamamını 3750 TL ye ● • Astarın tamamını 210 TL ye satmıştır. Tuhafiyecinin bir metre kumaştan elde ettiği kâr, bir metre astardan elde ettiği kârın iki katı olduğuna göre, kumaşın bir metresini kaç TL ye almıştır? ● A) 180 94 B) 200 1014 C) 210 D) 215 E) 240