Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Artan ve Azalan Fonksiyonlar Soruları

21. f(x) artan fonksiyon, g(x) azalan fonksiyon olmak üzere,
f(0) - f(3) = a
g(3)-g(-1) = b
Buna göre,
I. a < 0.
II. b>0
III. a + b < 0
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I ve II
C) I ve III
2
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
21. f(x) artan fonksiyon, g(x) azalan fonksiyon olmak üzere, f(0) - f(3) = a g(3)-g(-1) = b Buna göre, I. a < 0. II. b>0 III. a + b < 0 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I ve II C) I ve III 2
9.
(2-a)x² + 6x + a² - 9 = 0
denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki
gerçel kökü varsa a hangi aralıktadır?
A) (-3, ∞0)
C) (-3, 2) U (3, ∞)
B) (-3, 3) min m
D) (2, 3) U (3, 0)
2018
E) (-∞, ∞)
VE ES
13.
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
9. (2-a)x² + 6x + a² - 9 = 0 denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü varsa a hangi aralıktadır? A) (-3, ∞0) C) (-3, 2) U (3, ∞) B) (-3, 3) min m D) (2, 3) U (3, 0) 2018 E) (-∞, ∞) VE ES 13.
BENIM HOC
22.
0
f: x →
y
A(3, 5)
C
Yukarıda koordinat düzleminde verilen ABC üçge-
ninde A(3, 5) ve B(6, 0) olmak üzere C noktasının
ordinatı 2'dir. d doğrusu, y eksenine paralel olarak
hareket ettirildiğinde bir f(x) fonksiyonu,
biçiminde tanımlanmıştır.
Buna göre, f(4) kaçtır?
A) 31/12
B) 1
C) -5/35
B
(6, 0)
"Doğrunun sol tarafında
kalan boyalı bölgenin alanı"
5
D) 7/3
E) 2
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
BENIM HOC 22. 0 f: x → y A(3, 5) C Yukarıda koordinat düzleminde verilen ABC üçge- ninde A(3, 5) ve B(6, 0) olmak üzere C noktasının ordinatı 2'dir. d doğrusu, y eksenine paralel olarak hareket ettirildiğinde bir f(x) fonksiyonu, biçiminde tanımlanmıştır. Buna göre, f(4) kaçtır? A) 31/12 B) 1 C) -5/35 B (6, 0) "Doğrunun sol tarafında kalan boyalı bölgenin alanı" 5 D) 7/3 E) 2
17.
Test - 6
•
|ABI = 12 cm ve |BC| = 9 cm olan bir ABCD dikdört-
geni çiziliyor.
• ABCD dikdörtgeninin A köşesini merkez kabul eden
ve C noktasından geçen bir çember çiziliyor.
• AB doğrusu bu çemberi K ve L noktalarında kesiyor.
Buna göre, |BK| |BL| çarpımı kaçtır?
A) 64
B) 72
C) 75
D) 81
A
E) 90
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
17. Test - 6 • |ABI = 12 cm ve |BC| = 9 cm olan bir ABCD dikdört- geni çiziliyor. • ABCD dikdörtgeninin A köşesini merkez kabul eden ve C noktasından geçen bir çember çiziliyor. • AB doğrusu bu çemberi K ve L noktalarında kesiyor. Buna göre, |BK| |BL| çarpımı kaçtır? A) 64 B) 72 C) 75 D) 81 A E) 90
C
B) m +9>0
D) 4m-9 > 0
ÖRNEK
370
f: R→ R tanımlı,
f(x) = x4 + x³ - mx² + 4x + 1
fonksiyonuna ait grafik, bu eğriye herhangi bir nokta-
sında çizilen teğetin daima üst tarafında bulunduğuna
göre, m aşağıdaki bağıntılardan hangisini sağlar?
A) 4m +9 <0
Cevap: 2
$
HAKAN ONBAS
HAKAN ONBAŞI
E) 8m - 3 > 0
TEMATI
C) 8m + 3 <0
Cevap : C
238
f(x) =
olduğ
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
C B) m +9>0 D) 4m-9 > 0 ÖRNEK 370 f: R→ R tanımlı, f(x) = x4 + x³ - mx² + 4x + 1 fonksiyonuna ait grafik, bu eğriye herhangi bir nokta- sında çizilen teğetin daima üst tarafında bulunduğuna göre, m aşağıdaki bağıntılardan hangisini sağlar? A) 4m +9 <0 Cevap: 2 $ HAKAN ONBAS HAKAN ONBAŞI E) 8m - 3 > 0 TEMATI C) 8m + 3 <0 Cevap : C 238 f(x) = olduğ
8.
y = 2x² + 4x−2+ m² - 4x +220
olduğuna göre parabolünün tepe noktası analitik
düzlemin II. bölgesinde olduğuna göre m'nin ala-
bileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3 D) 4
E) 5
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
8. y = 2x² + 4x−2+ m² - 4x +220 olduğuna göre parabolünün tepe noktası analitik düzlemin II. bölgesinde olduğuna göre m'nin ala- bileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
terimi
E) 4
ul
eu
kalan
MERT HOCA
7.
1-3+5=3
P(x) = x3 + 3x² + 3x + 1
Q(x) = P(x-2) + P(x - 7)
olduğuna göre, Q(x + 2) polinomunun (x - 1) ile bölü-
münden kalan kaçtır?
A) -12
B) -14
Y-1
1+9+3
694361
X-1
C) -15
D) -19
)41+
E) -21
X-9
8. P(x-2) polinomunun (x - 1) ile bölümünden kalan 3'tür.
t
Buna göre, aşağıdaki polinomlardan hangisi (x + 2) ile
kesinlikle tam bölünür?
11.
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
terimi E) 4 ul eu kalan MERT HOCA 7. 1-3+5=3 P(x) = x3 + 3x² + 3x + 1 Q(x) = P(x-2) + P(x - 7) olduğuna göre, Q(x + 2) polinomunun (x - 1) ile bölü- münden kalan kaçtır? A) -12 B) -14 Y-1 1+9+3 694361 X-1 C) -15 D) -19 )41+ E) -21 X-9 8. P(x-2) polinomunun (x - 1) ile bölümünden kalan 3'tür. t Buna göre, aşağıdaki polinomlardan hangisi (x + 2) ile kesinlikle tam bölünür? 11.
üzerindedir.
0
miş 8 çiz-
maralandı-
ndaki me-
37.
ABCD kirişler dörtgeni, m(ACD) = x, m(ADB) = 4x,
m(BAC) = 2x, m(CBD) = 5x'tir.
D
A
12x
4x
E
5x
B
Buna göre, m(CBD) kaç derecedir?
A) 80
B) 75
C) 70
D) 60
C
E) 55
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
üzerindedir. 0 miş 8 çiz- maralandı- ndaki me- 37. ABCD kirişler dörtgeni, m(ACD) = x, m(ADB) = 4x, m(BAC) = 2x, m(CBD) = 5x'tir. D A 12x 4x E 5x B Buna göre, m(CBD) kaç derecedir? A) 80 B) 75 C) 70 D) 60 C E) 55
Cevap: (+9
2/3
2
ise,
ÖRNEK
262
Yandaki şekilde,
y=f(x) fonksiyo-
nunun [a, b] ara-
lığındaki grafiği
verilmiştir.
|d
0
Ax-f(x) B) x.f(x) Cx.f(-x)
fd
+
a
HAKAN ONBASH
SATSNAVIE
Cevap:
y = f(x)
b
f(x)
Buna göre, aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi, aynı ara-
likta kesinlikle artandır?
2
Ⓡ
HAKAN ONBAŞI
f(x)
X
EM
X
D) ayle caynı işaret
E) a ile czıt işaretli
Cevap: B
3avto
209
ÖR
f(x)= In²x+2=
f'(x)-f(
X-1
lim
limitinin de
filt
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
Cevap: (+9 2/3 2 ise, ÖRNEK 262 Yandaki şekilde, y=f(x) fonksiyo- nunun [a, b] ara- lığındaki grafiği verilmiştir. |d 0 Ax-f(x) B) x.f(x) Cx.f(-x) fd + a HAKAN ONBASH SATSNAVIE Cevap: y = f(x) b f(x) Buna göre, aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi, aynı ara- likta kesinlikle artandır? 2 Ⓡ HAKAN ONBAŞI f(x) X EM X D) ayle caynı işaret E) a ile czıt işaretli Cevap: B 3avto 209 ÖR f(x)= In²x+2= f'(x)-f( X-1 lim limitinin de filt
1.
f(x) =
4-x
g(x) = (√2)*+5 +2
p(x) = [(7-4√3)(7+4√3)] ²x+4
k(x) = x³ + 3x - e
h(x) = (-e)²-x-1
●
Logaritma ve Üs
Yukarıda verilen fonksiyonlardan
a tanesi üstel fonksiyondur. 3
b tanesi artan üstel fonksiyondur.
c tanesi azalan üstel fonksiyondur.
Buna göre, a - b + c ifadesinin sonucu kaçtır?
A) 0 B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
PALME
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
1. f(x) = 4-x g(x) = (√2)*+5 +2 p(x) = [(7-4√3)(7+4√3)] ²x+4 k(x) = x³ + 3x - e h(x) = (-e)²-x-1 ● Logaritma ve Üs Yukarıda verilen fonksiyonlardan a tanesi üstel fonksiyondur. 3 b tanesi artan üstel fonksiyondur. c tanesi azalan üstel fonksiyondur. Buna göre, a - b + c ifadesinin sonucu kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 PALME
20. Aşağıda zirai ürünleri üretimi yapan dünyadaki 5 farklı
ülkedeki o sektörde çalışan işçi sayıları dairesel grafikte
ve bu ülkedeki 1 yıl boyunca üretilen toplam zirai ürünle-
ri ise sütun grafiğinde gösterilmiştir.
İzlanda
60
Danimarka
60%
80
Almanya
Fransa
A) Fransa
spanya
32876
D) İzlanda
13
12
Almanya
İzlanda
B) İspanya
Buna göre hangi ülkedeki işçi başına üretilen zirai
ürün en fazladır?
Danimarka
E) Almanya
Fransa
İspanya
C) Danimarka
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
20. Aşağıda zirai ürünleri üretimi yapan dünyadaki 5 farklı ülkedeki o sektörde çalışan işçi sayıları dairesel grafikte ve bu ülkedeki 1 yıl boyunca üretilen toplam zirai ürünle- ri ise sütun grafiğinde gösterilmiştir. İzlanda 60 Danimarka 60% 80 Almanya Fransa A) Fransa spanya 32876 D) İzlanda 13 12 Almanya İzlanda B) İspanya Buna göre hangi ülkedeki işçi başına üretilen zirai ürün en fazladır? Danimarka E) Almanya Fransa İspanya C) Danimarka
20. Bir ipo mavi, kırmızı ve sarı boncuklar dizilmiştir. Bu ipteki
san renkli boncukların yarısı alinip yerine aynı sayıda kirm
zi boncuk konuluyor. Son durumda ipteki mavi boncuk sa
Yısı sarı boncuk sayısına eşit, kırmızı boncuk sayısı ise ipte-
ki tüm boncukların dörtte üçü oluyor.
Buna göre, başlangıçta ipteki boncuk sayıları aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
20. Bir ipo mavi, kırmızı ve sarı boncuklar dizilmiştir. Bu ipteki san renkli boncukların yarısı alinip yerine aynı sayıda kirm zi boncuk konuluyor. Son durumda ipteki mavi boncuk sa Yısı sarı boncuk sayısına eşit, kırmızı boncuk sayısı ise ipte- ki tüm boncukların dörtte üçü oluyor. Buna göre, başlangıçta ipteki boncuk sayıları aşağıda- kilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) E)
8.
alata yös s
alata yös sat
alata yös sat
galate
alata yös sat
yos
kaç TL dir?
galat
Yıllık % 20 bileşik faizle bankaya yatırılan bir miktar
at
para 10 yıl sonra bankadan tamamı 1500.
ayo
olarak çekildiğine göre,
6 11
5
erta undat
yo
A)
your gal 400 sat
047663
58
gala
compound interest rate. If it becomes 1500
after 10 years, how many TL is the capital?
tayo
D) 1700 15 sat
galat
palata vosankaya yatırılan ana para
galata yösan
gala
98latz yo 1. 1 doların 6 TL o
kişi, parasını da
kaya 1 yıllığına
lık % 5 basit fai
saydı
A capital is deposited in the bank with 20% annual
6 11
5
Buna göre 1
Eata yös sat galata yös sate galaer iki d
C) 1600
When $1 is E
a bank with
deposited th
5% annual s
amount of
According
yös sat
alata yös sat
TL
yös sat
ta yös sat galatayös sat
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
8. alata yös s alata yös sat alata yös sat galate alata yös sat yos kaç TL dir? galat Yıllık % 20 bileşik faizle bankaya yatırılan bir miktar at para 10 yıl sonra bankadan tamamı 1500. ayo olarak çekildiğine göre, 6 11 5 erta undat yo A) your gal 400 sat 047663 58 gala compound interest rate. If it becomes 1500 after 10 years, how many TL is the capital? tayo D) 1700 15 sat galat palata vosankaya yatırılan ana para galata yösan gala 98latz yo 1. 1 doların 6 TL o kişi, parasını da kaya 1 yıllığına lık % 5 basit fai saydı A capital is deposited in the bank with 20% annual 6 11 5 Buna göre 1 Eata yös sat galata yös sate galaer iki d C) 1600 When $1 is E a bank with deposited th 5% annual s amount of According yös sat alata yös sat TL yös sat ta yös sat galatayös sat
Tes
Test
5.
USTEL FONKSİYON
1. f(x) =-3x-5
II. g(x) = -55-3x
µ. h(x) = -
=-(-/-)¹-
UW.
3x
-3²-3
-5-3
-24
D) I ve III
Yukarıdaki fonksiyonlardan hangileri azalan fonksi-
yondur?
A) Yalnız I
125
B) Yalnız III
E) II ve III
C)I ve II
8
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
Tes Test 5. USTEL FONKSİYON 1. f(x) =-3x-5 II. g(x) = -55-3x µ. h(x) = - =-(-/-)¹- UW. 3x -3²-3 -5-3 -24 D) I ve III Yukarıdaki fonksiyonlardan hangileri azalan fonksi- yondur? A) Yalnız I 125 B) Yalnız III E) II ve III C)I ve II 8
KIŞ ÖDEV FÖYÜ
gün altıgen
şık ola-
38
34
duğu
r?
3.
Sayı Kesir Problemleri - Test 2
Pişmiş 100 gram pirinçte ortalama 1,5 mg demir ve 2 mg
çinko vardır. Pişmiş 100 gram fasulyede ortalama 7 mg de-
mir ve 3 mg çinko vardır.
Bir yetişkinin yaklaşık olarak günlük 12,25 mg demir ve
10 mg çinko gereksinimi olduğu bilinmektedir.
Buna göre, yetişkin bir kişinin günlük demir ve çinko
ihtiyacının sadece pirinç ve fasulye yiyerek karşılan-
ması ve vücudunun bu gıdalardaki tüm besinleri tama-
men emdiği varsayılırsa tarif edilen durumda bu kişi
sırasıyla günlük kaç gram pirinç ve fasulye yemelidir?
FASULYE
PİRİNÇ
58
A)
B)
200
C) 350
D) 375
E) 400
456
200
100
500
89
woy 1009
45. Xx
5.
Say
Nejat b
20. sır
Nejat
sırası
6.
A) 26
At
bir
At
ile
H
C
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
KIŞ ÖDEV FÖYÜ gün altıgen şık ola- 38 34 duğu r? 3. Sayı Kesir Problemleri - Test 2 Pişmiş 100 gram pirinçte ortalama 1,5 mg demir ve 2 mg çinko vardır. Pişmiş 100 gram fasulyede ortalama 7 mg de- mir ve 3 mg çinko vardır. Bir yetişkinin yaklaşık olarak günlük 12,25 mg demir ve 10 mg çinko gereksinimi olduğu bilinmektedir. Buna göre, yetişkin bir kişinin günlük demir ve çinko ihtiyacının sadece pirinç ve fasulye yiyerek karşılan- ması ve vücudunun bu gıdalardaki tüm besinleri tama- men emdiği varsayılırsa tarif edilen durumda bu kişi sırasıyla günlük kaç gram pirinç ve fasulye yemelidir? FASULYE PİRİNÇ 58 A) B) 200 C) 350 D) 375 E) 400 456 200 100 500 89 woy 1009 45. Xx 5. Say Nejat b 20. sır Nejat sırası 6. A) 26 At bir At ile H C
4.
11
113
STA
B
A) √√2-1
36
WHO
Konu Kavrama Serisi
2₁
1
2-1
işleminin sonucu kaçtır?
D) -√2-1
+3
TTO
-_-_^)
(-))
2
50 - 7/10
67/0
D
w|0
B) 1-√√2
Esine
| (√2-1)
√2-1. (12-1)
E) 1/1/2
E
C) √2
√2-1
2-√2-√2+1
Lise Matematik
Artan ve Azalan Fonksiyonlar
4. 11 113 STA B A) √√2-1 36 WHO Konu Kavrama Serisi 2₁ 1 2-1 işleminin sonucu kaçtır? D) -√2-1 +3 TTO -_-_^) (-)) 2 50 - 7/10 67/0 D w|0 B) 1-√√2 Esine | (√2-1) √2-1. (12-1) E) 1/1/2 E C) √2 √2-1 2-√2-√2+1