Rasyonel Sayılar Soruları

uz
ta
n
10. İki kaptan
●
I. de 4 kg şeker 26 kg su
II. de 20 kg şeker 60 kg su
bulunmaktadır.
İki kaptan belli miktarda şekerli-su alınıp karıştırıldı-
ğında oluşan yeni karışımın şeker oranı %20 dir.
A) 1,6
Buna göre, I. ve II. kaplardan alınan şeker mik-
tarları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabi-
lir?
+6=
wis
(199
15
D) 3, 12
5+256=2501205
ca
ma
1009
756-1006
B) 2,3 38-4C) 2,5
2 3
E) 3, 15
3
atb
a + b
100.2 125 2.0
9-2
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
uz ta n 10. İki kaptan ● I. de 4 kg şeker 26 kg su II. de 20 kg şeker 60 kg su bulunmaktadır. İki kaptan belli miktarda şekerli-su alınıp karıştırıldı- ğında oluşan yeni karışımın şeker oranı %20 dir. A) 1,6 Buna göre, I. ve II. kaplardan alınan şeker mik- tarları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabi- lir? +6= wis (199 15 D) 3, 12 5+256=2501205 ca ma 1009 756-1006 B) 2,3 38-4C) 2,5 2 3 E) 3, 15 3 atb a + b 100.2 125 2.0 9-2
ta boş
oruk 4
ye alıp
yor ve
7 bilye
iyorlar
utusu-
Bre, A
192
A
20. Kural: Her bir karenin içindeki sayı, kendisine komşu
olan iki çemberin içindeki sayıların arasındaki uzak
ğa eşittir.
Şekillerin içine yazılan sayılar gerçek sayılar olmak
üzere, -1 < x <y <0 dir.
Yukarıdaki şekle göre içi boş karelerin içine yazı-
lacak sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
C) ²-6
A)
21
14+1
x y
D) 6-
B) 6-
32
2
X IN
2
y
E)
217
6
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
ta boş oruk 4 ye alıp yor ve 7 bilye iyorlar utusu- Bre, A 192 A 20. Kural: Her bir karenin içindeki sayı, kendisine komşu olan iki çemberin içindeki sayıların arasındaki uzak ğa eşittir. Şekillerin içine yazılan sayılar gerçek sayılar olmak üzere, -1 < x <y <0 dir. Yukarıdaki şekle göre içi boş karelerin içine yazı- lacak sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi- dir? C) ²-6 A) 21 14+1 x y D) 6- B) 6- 32 2 X IN 2 y E) 217 6
4
5
3
0
1
2
2
7
1
5
8
4
233
2
3
3
3
6
3
'si kadardır.
8
6
38
4
5
5
Yukarıda 108 kareden oluşan sayı bulmacası görülmektedir. Bir dergide bu bulmacayı
gören Mine, bulmacayı çözmeden önce, bulmacadaki kareleri renklerine göre saydı ve
kesirlerle ifade ederek değerlendirdi.
3
Mine'nin bulmacaya bakarak yaptığı aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A Bulmacadaki mavi ve pembe renkli kareler, bütün karelerin
1
3
B) Mavi, pembe ve beyaz karelerin kesirleri karşılaştırılırsa sıralama
olur.
-'i kadardır.
72 28 8
108 108 108
>
+
En büyük kesre denk gelen kare sayısı, en küçük kesre denk gelen kare sayısından 44 faz-
ladır.
D) Beyaz kareler, bütün karelerin
şeklinde
Mavi = 8
Pembe-28
702=72
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
4 5 3 0 1 2 2 7 1 5 8 4 233 2 3 3 3 6 3 'si kadardır. 8 6 38 4 5 5 Yukarıda 108 kareden oluşan sayı bulmacası görülmektedir. Bir dergide bu bulmacayı gören Mine, bulmacayı çözmeden önce, bulmacadaki kareleri renklerine göre saydı ve kesirlerle ifade ederek değerlendirdi. 3 Mine'nin bulmacaya bakarak yaptığı aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A Bulmacadaki mavi ve pembe renkli kareler, bütün karelerin 1 3 B) Mavi, pembe ve beyaz karelerin kesirleri karşılaştırılırsa sıralama olur. -'i kadardır. 72 28 8 108 108 108 > + En büyük kesre denk gelen kare sayısı, en küçük kesre denk gelen kare sayısından 44 faz- ladır. D) Beyaz kareler, bütün karelerin şeklinde Mavi = 8 Pembe-28 702=72
AYT/Matematik
6. x ve y birer doğal sayıdır.
(x-1). (y-2) = 15
olduğuna göre, y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
7. Dik koordinat düzleminde denklemi f(x) = x² + bx + olan pa-
rabol aşağıda verilmiştir.
Z
9.
x(x+b-
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
AYT/Matematik 6. x ve y birer doğal sayıdır. (x-1). (y-2) = 15 olduğuna göre, y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 7. Dik koordinat düzleminde denklemi f(x) = x² + bx + olan pa- rabol aşağıda verilmiştir. Z 9. x(x+b-
KASI
ankasi.net
3
23
11. a
b=
4
21
gisi doğrudur?
A) a<c<b
72
C=
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan
MAS UR
B) b<c<a
D) c < a <b
5
11
₂
C) b<a
E) a<b<c
15.
noydse iniasmio nieax Masd ninheed
0,02
0.005
işlemin
A)-10
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
KASI ankasi.net 3 23 11. a b= 4 21 gisi doğrudur? A) a<c<b 72 C= olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan MAS UR B) b<c<a D) c < a <b 5 11 ₂ C) b<a E) a<b<c 15. noydse iniasmio nieax Masd ninheed 0,02 0.005 işlemin A)-10
16.1'den 15'e kadar numaralandırılmış 15 sorudan
oluşan bir testte, bir öğrencinin herhangi bir so-
ruyu çözebilme süresi, soru numarası "n" olmak
üzere 2n + 1 dakikadır.
5
Buna göre, bu öğrencinin testin tamamını çöz-
me süresi kaç dakikadır?
A) 45
B) 48
C) 49 D) 51
E) 55
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
16.1'den 15'e kadar numaralandırılmış 15 sorudan oluşan bir testte, bir öğrencinin herhangi bir so- ruyu çözebilme süresi, soru numarası "n" olmak üzere 2n + 1 dakikadır. 5 Buna göre, bu öğrencinin testin tamamını çöz- me süresi kaç dakikadır? A) 45 B) 48 C) 49 D) 51 E) 55
denkleminin büyük kökü
B) 17 C) S
3. a, b, c gerçel sayılar ve -1 < a <0 olmak üzere,
b+a.c=0
b+c=a
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
A) a<b<c
14
B) a<c<b
D) c < b <a
AYT Deneme Sınavı
C) b<c<a
E) c<a<b
Buna g
ğıdakil
A) z <
6.
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
denkleminin büyük kökü B) 17 C) S 3. a, b, c gerçel sayılar ve -1 < a <0 olmak üzere, b+a.c=0 b+c=a olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) a<b<c 14 B) a<c<b D) c < b <a AYT Deneme Sınavı C) b<c<a E) c<a<b Buna g ğıdakil A) z < 6.
2.
TYT / Temel Matematik
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan k
bhist aba
1.
Bir bütün a tane eş parçaya ayrılıp bu parçalardan b tanesi
kesri ifade edilmektedir.
boyanarak
Örneğin
modeli ile
36
Buna göre,
A)
a
kesri ifade edilmektedir.
O
ifadesinin eşiti kaçtır?
B) 4
1
C)/1/201
TEMEL MATEMATIK
27
a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere,
E) 1
3.
S
A
A 4.
M
to
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
2. TYT / Temel Matematik 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan k bhist aba 1. Bir bütün a tane eş parçaya ayrılıp bu parçalardan b tanesi kesri ifade edilmektedir. boyanarak Örneğin modeli ile 36 Buna göre, A) a kesri ifade edilmektedir. O ifadesinin eşiti kaçtır? B) 4 1 C)/1/201 TEMEL MATEMATIK 27 a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere, E) 1 3. S A A 4. M to
B)
C)
D)
A)
A) I
$20223-1
2. Şekil l'de dikdörtgen şeklinde bir zarf ve bir kenar uzunluğu 5 santimetre olan kare şeklinde bir kart
verilmiştir.
Zarf
Uzun Kenar (cm)
24
5
B) II
Buna göre, zarfın kapalı hâlindeki uzun ve kısa kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?
27
4
28
5
Şekil 1
Şekil II
Bu kart, bir kenarı zarfın alt kenarına değecek şekilde katlanmadan zarfa yerleştirildiğinde Şekil Il'deki
görünüm elde edilmiştir.
32
6
Kart
5 cm
C) III
Kısa Kenar (cm)
9
2
20
4
18
5
D) IV
16
3
19
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
B) C) D) A) A) I $20223-1 2. Şekil l'de dikdörtgen şeklinde bir zarf ve bir kenar uzunluğu 5 santimetre olan kare şeklinde bir kart verilmiştir. Zarf Uzun Kenar (cm) 24 5 B) II Buna göre, zarfın kapalı hâlindeki uzun ve kısa kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi ola- bilir? 27 4 28 5 Şekil 1 Şekil II Bu kart, bir kenarı zarfın alt kenarına değecek şekilde katlanmadan zarfa yerleştirildiğinde Şekil Il'deki görünüm elde edilmiştir. 32 6 Kart 5 cm C) III Kısa Kenar (cm) 9 2 20 4 18 5 D) IV 16 3 19 Diğer sayfaya geçiniz.
A
5. SINIF
A
SAYISAL BÖLÜM
1.
Bu testte 15 soru vardır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
► Hamsi
A
Mezgit
► Alabalık
1. Bir balıkçı sattığı balık çeşitlerinden hamsi, alabalık, mezgit ve sazanın birer tanesinin uzunluklarını
ölçerek aşağıdaki kartlara yazmıştır.
Sazan
A
m
IV
Buna göre, kaç numaralı kartta yazan kesir alabalığın boy uzunluğu olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
MATEMATİK
Sekil I'de dikdörtgen şeklinde bir zarf ve bir kenar uzunluğu 5 santimetre olan
A
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
A 5. SINIF A SAYISAL BÖLÜM 1. Bu testte 15 soru vardır. 2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. ► Hamsi A Mezgit ► Alabalık 1. Bir balıkçı sattığı balık çeşitlerinden hamsi, alabalık, mezgit ve sazanın birer tanesinin uzunluklarını ölçerek aşağıdaki kartlara yazmıştır. Sazan A m IV Buna göre, kaç numaralı kartta yazan kesir alabalığın boy uzunluğu olur? A) I B) II C) III D) IV MATEMATİK Sekil I'de dikdörtgen şeklinde bir zarf ve bir kenar uzunluğu 5 santimetre olan A
Sınavda
Sorarlar
10
Bu tarz
Bir veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölümü,
grubun aritmetik ortalamasını verir.
6
20
5
A) aritmetik ort.
18
4
6 5 4 3 2 1
C) aritmetik ort.
EX
Yukarıda bir inşaat alanında üzerinde kaç ton yük taşıdıkları
yazılı 6 kamyon vardır. 1 den başlayarak sırayla yüklerini bo-
şaltarak inşaat alanından teker teker ayrılıyorlar.
Buna göre, en baştan itibaren inşaat alanında bulunan
kamyonların taşıdıkları yüklerin aritmetik ortalamasının
sürecini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
17
3
garajdaki
kamyon
sayısı
E) aritmetik ort.
garajdaki
6 5 4 3 2 1 kamyon
sayısı
CTY
B) aritmetik ort.
10
2
D) aritmetik ort.
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
15
1
6 5 4 3 2 1
garajdaki
kamyon
sayısı
garajdaki
kamyon
sayısı
Hel
garajdaki
kamyon
sayısı
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
Sınavda Sorarlar 10 Bu tarz Bir veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölümü, grubun aritmetik ortalamasını verir. 6 20 5 A) aritmetik ort. 18 4 6 5 4 3 2 1 C) aritmetik ort. EX Yukarıda bir inşaat alanında üzerinde kaç ton yük taşıdıkları yazılı 6 kamyon vardır. 1 den başlayarak sırayla yüklerini bo- şaltarak inşaat alanından teker teker ayrılıyorlar. Buna göre, en baştan itibaren inşaat alanında bulunan kamyonların taşıdıkları yüklerin aritmetik ortalamasının sürecini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? 17 3 garajdaki kamyon sayısı E) aritmetik ort. garajdaki 6 5 4 3 2 1 kamyon sayısı CTY B) aritmetik ort. 10 2 D) aritmetik ort. 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 15 1 6 5 4 3 2 1 garajdaki kamyon sayısı garajdaki kamyon sayısı Hel garajdaki kamyon sayısı
Reel sayılar kümesinde verilen;
1. Çıkarma işleminin etkisiz elemanı O'dır.
II. Bölme işleminin etkisiz elemanı 1'dir.
III. Çarpma işleminin yutan elemanı O'dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
18964
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
Il ve III
t
B
C) I ve III
a
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
Reel sayılar kümesinde verilen; 1. Çıkarma işleminin etkisiz elemanı O'dır. II. Bölme işleminin etkisiz elemanı 1'dir. III. Çarpma işleminin yutan elemanı O'dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? 18964 A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III Il ve III t B C) I ve III a
Reel sayılar kümesinde verilen;
1. Çıkarma işleminin etkisiz elemanı O'dır.
II. Bölme işleminin etkisiz elemanı 1'dir.
III. Çarpma işleminin yutan elemanı O'dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
18964
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
Il ve III
t
B
C) I ve III
a
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
Reel sayılar kümesinde verilen; 1. Çıkarma işleminin etkisiz elemanı O'dır. II. Bölme işleminin etkisiz elemanı 1'dir. III. Çarpma işleminin yutan elemanı O'dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? 18964 A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III Il ve III t B C) I ve III a
Reel sayılar kümesinde verilen;
1. Çıkarma işleminin etkisiz elemanı O'dır.
II. Bölme işleminin etkisiz elemanı 1'dir.
III. Çarpma işleminin yutan elemanı O'dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
1964
B) Yalnız III
Il ve III
x
C) I ve III
a
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
Reel sayılar kümesinde verilen; 1. Çıkarma işleminin etkisiz elemanı O'dır. II. Bölme işleminin etkisiz elemanı 1'dir. III. Çarpma işleminin yutan elemanı O'dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III 1964 B) Yalnız III Il ve III x C) I ve III a
saat sonra
) 8
öne doğ-
şlayan iki
da, diğe-
ir.
2
15.
5 m/sn
A
8 m/sn
Saniyede 5 metre ve 8 metre yol alan iki araç çevre
uzunluğu 260 metre olan şekildeki dairesel pistin çevre-
si üzerinde hareket edecektir. Araçlar aynı anda A nok-
tasından zıt yönde harekete başlıyor.
Buna göre, araçlar ilk kez kaç saniye sonra karşıla-
Şır?
A) 15 B) 16 C) 18 D) 20
E) 22
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
saat sonra ) 8 öne doğ- şlayan iki da, diğe- ir. 2 15. 5 m/sn A 8 m/sn Saniyede 5 metre ve 8 metre yol alan iki araç çevre uzunluğu 260 metre olan şekildeki dairesel pistin çevre- si üzerinde hareket edecektir. Araçlar aynı anda A nok- tasından zıt yönde harekete başlıyor. Buna göre, araçlar ilk kez kaç saniye sonra karşıla- Şır? A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22
ASL
4.
s
ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere,
a
b
ifadesi basit kesirdir.
A)
40
1.2
4 37-42
Buna göre, bu koşulu sağlayan tüm ab iki basa-
maklı sayılarından rastgele seçilen bir tanesinin
rakamları toplamının 15 olma olasılığı kaçtır?
14.
15
16
10. Sınıf BIS - 3
3
B)
36
C)
24
4 g
5 g
69
D)
18
eis
E)
12
.h:
2x4+6+5+4+3+
21 26
1
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
ASL 4. s ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, a b ifadesi basit kesirdir. A) 40 1.2 4 37-42 Buna göre, bu koşulu sağlayan tüm ab iki basa- maklı sayılarından rastgele seçilen bir tanesinin rakamları toplamının 15 olma olasılığı kaçtır? 14. 15 16 10. Sınıf BIS - 3 3 B) 36 C) 24 4 g 5 g 69 D) 18 eis E) 12 .h: 2x4+6+5+4+3+ 21 26 1