Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Rasyonel Sayılar Soruları

n
1
3
d
C
1/2
13. a + b c doğal sayısı bir asal sayıya eşit ise bu sayıya
"toplamlı asal" denir.
2022-TYT/Temel Matematik
Buna göre; a, b ve c birbirinden farklı asal rakam
olmak üzere, kaç farklı toplamlı asal yazılabilir?
B) 5
C) 6
A) 4
2.5
9
2,3,5,7
D) 7
E) 3
14. Aşağıda verilen bilgilerden 2'sinin doğru 1'inin yanlış
olduğu biliniyor.
ndiki basamaklı sayısı 4'ün katıdır.
3,5
2 - 13 5 * b
21=2 3 + 14 =
15=1703 +10
2+
T
PPP =
16.
+ b = 13
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
n 1 3 d C 1/2 13. a + b c doğal sayısı bir asal sayıya eşit ise bu sayıya "toplamlı asal" denir. 2022-TYT/Temel Matematik Buna göre; a, b ve c birbirinden farklı asal rakam olmak üzere, kaç farklı toplamlı asal yazılabilir? B) 5 C) 6 A) 4 2.5 9 2,3,5,7 D) 7 E) 3 14. Aşağıda verilen bilgilerden 2'sinin doğru 1'inin yanlış olduğu biliniyor. ndiki basamaklı sayısı 4'ün katıdır. 3,5 2 - 13 5 * b 21=2 3 + 14 = 15=1703 +10 2+ T PPP = 16. + b = 13
t.
x bir gerçel sayı olmak üzere, (x) ifadesi
x bir tam sayı ise x'e
●
x bir tam sayı değil ise x'ten küçük en büyük tam sayı-
ya eşit olacak biçimde tanımlanmıştır.
Buna göre,
12
a
+
a
12
=1
pa
eşitliğini sağlayan kaç farklı a tam sayısı vardır?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
t. x bir gerçel sayı olmak üzere, (x) ifadesi x bir tam sayı ise x'e ● x bir tam sayı değil ise x'ten küçük en büyük tam sayı- ya eşit olacak biçimde tanımlanmıştır. Buna göre, 12 a + a 12 =1 pa eşitliğini sağlayan kaç farklı a tam sayısı vardır? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18
MATİK TESTİ
an
4. n kenarlı bir çokgenin içine yazılan bir m doğal sayısı ile In - m
sayısı ifade edilmektedir.
Örnek:
8 = 13-81=1-51 = 5
Buna göre,
A.QA
+
7
eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?
A) 24
B) 28
C) 32
D) 35
14-71=3
(3-3)=0
7
0416-X1 = 1
15-61=1
5.12
E) 42
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
MATİK TESTİ an 4. n kenarlı bir çokgenin içine yazılan bir m doğal sayısı ile In - m sayısı ifade edilmektedir. Örnek: 8 = 13-81=1-51 = 5 Buna göre, A.QA + 7 eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? A) 24 B) 28 C) 32 D) 35 14-71=3 (3-3)=0 7 0416-X1 = 1 15-61=1 5.12 E) 42
i çift
likle
+
3
=12
3. a doğal sayısı için,
a 1
II.
a
10
işlemleri tanımlanıyor.
Buna göre,
15 +
165
ve
165
III. 16,5
=
a
165255 +
16553
sembollerinden hangileri ile gösterilebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
15 işleminin sonucu
1650
D) I ve II
a
100
165
-
E) II ve III
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
i çift likle + 3 =12 3. a doğal sayısı için, a 1 II. a 10 işlemleri tanımlanıyor. Buna göre, 15 + 165 ve 165 III. 16,5 = a 165255 + 16553 sembollerinden hangileri ile gösterilebilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III 15 işleminin sonucu 1650 D) I ve II a 100 165 - E) II ve III
Destek Kampı 2. Gün
139. Aşağıda verilen sayı piramidinde her satırdaki en büyük
sayının bulunduğu bölge kırmızıya boyanıp diğer sayılar
silinecektir.
1
2.
pav
2
1
-2
2
B)
7
3
1
N
−1+
24
1/10/4
3
4
15
4
6
2
-100
5
137
Buna göre, son durumda sayı piramidinin görüntüsü
nasıl olur?
A)
A
VAA
E)
4.
C)
141
sbye) ov shie8 VA
blet
Stop ande
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
Destek Kampı 2. Gün 139. Aşağıda verilen sayı piramidinde her satırdaki en büyük sayının bulunduğu bölge kırmızıya boyanıp diğer sayılar silinecektir. 1 2. pav 2 1 -2 2 B) 7 3 1 N −1+ 24 1/10/4 3 4 15 4 6 2 -100 5 137 Buna göre, son durumda sayı piramidinin görüntüsü nasıl olur? A) A VAA E) 4. C) 141 sbye) ov shie8 VA blet Stop ande
11.
10.
A)
NIG
A) 37 =
43
B) 38-¹1
¹7-2
= 3/1/2
Doğru
4 adet
3 adet
2 adet
Okul müdürü İsmet Bey, okulunda yapılacak olan 9 farklı yarışmada birinci olan öğrencilere hediye etmek üzere
yukarıda verilen 9 parça ürünü satın almıştır. İsmet Bey'in bu alışverişten sonra cebinde hiç parası kalmamıştır.
15
17
Yukarıda verilen ürünlerin birim fiyatları lira,
7
liradan herhangi biri olduğuna göre, Ismet
2
Bey'in cebinde en az kaç lirası vardı?
lira ve
C) -3
-3-
21
5
C) 38.
Yanlış
Sim
35
D) 1
Boş
38 6
35
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
11. 10. A) NIG A) 37 = 43 B) 38-¹1 ¹7-2 = 3/1/2 Doğru 4 adet 3 adet 2 adet Okul müdürü İsmet Bey, okulunda yapılacak olan 9 farklı yarışmada birinci olan öğrencilere hediye etmek üzere yukarıda verilen 9 parça ürünü satın almıştır. İsmet Bey'in bu alışverişten sonra cebinde hiç parası kalmamıştır. 15 17 Yukarıda verilen ürünlerin birim fiyatları lira, 7 liradan herhangi biri olduğuna göre, Ismet 2 Bey'in cebinde en az kaç lirası vardı? lira ve C) -3 -3- 21 5 C) 38. Yanlış Sim 35 D) 1 Boş 38 6 35
y=3
2.
y=-3
x² + y² = 34
x-y=2
=2x=-2
(2/3) (2,-3) (-2,3) (-²,-23),
+ +
denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) {(5, 3), (-5, -3)}
C) {(5,3), (-3,-5)}
B) {(5, 3), (-5, 3)}
D) {(3, 1), (-3,-5)}
E) {(4,2), (5,3)}
sonuç yayınları
-5 y=2-2
3
denklem sis
den hangisi
A) {(-1, 1)
B) (3, 1),
CY{(3, 1).
{(-1, 1
(-1,2
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
y=3 2. y=-3 x² + y² = 34 x-y=2 =2x=-2 (2/3) (2,-3) (-2,3) (-²,-23), + + denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {(5, 3), (-5, -3)} C) {(5,3), (-3,-5)} B) {(5, 3), (-5, 3)} D) {(3, 1), (-3,-5)} E) {(4,2), (5,3)} sonuç yayınları -5 y=2-2 3 denklem sis den hangisi A) {(-1, 1) B) (3, 1), CY{(3, 1). {(-1, 1 (-1,2
8.
12
+2
1. şekil
2. şekil
3. şekil
4. şekil
Semih, 1. şekildeki kareyi 2. şekildeki gibi 4 eş parçaya,
daha sonra parçalardan birini 3. şekildeki gibi 4 eş
parçaya, daha sonra bu küçük parçalardan birini
4. şekildeki gibi 4 eş parçaya ayırıp 3 parçayı boyuyor.
Buna göre, boyalı bölgeyi ifade eden kesir
aşağıdakilerden hangisidir
A)
M/00
B)
3
16
-
C)
H
3
32
D)
u
3
64
E)
3
128
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
8. 12 +2 1. şekil 2. şekil 3. şekil 4. şekil Semih, 1. şekildeki kareyi 2. şekildeki gibi 4 eş parçaya, daha sonra parçalardan birini 3. şekildeki gibi 4 eş parçaya, daha sonra bu küçük parçalardan birini 4. şekildeki gibi 4 eş parçaya ayırıp 3 parçayı boyuyor. Buna göre, boyalı bölgeyi ifade eden kesir aşağıdakilerden hangisidir A) M/00 B) 3 16 - C) H 3 32 D) u 3 64 E) 3 128
12
es
4. Belirli bir parçası verilen bütün bulunurken
sayı paya bölünür, payda ile çarpılır.
sayı paydaya bölünür, pay ile çarpılır.
Bir bütünün belirli bir parçası bulunurken
3
5-C sınıfındaki öğrenci sayısının si, 5-D
sınıfındaki öğrenci sayısının -
ü kadardır.
5-C sınıfında 42 öğrenci olduğuna göre
5-D sinifında kaç öğrenci vardır?
A) 18
B) 24
C) 28
a
D) 32
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
12 es 4. Belirli bir parçası verilen bütün bulunurken sayı paya bölünür, payda ile çarpılır. sayı paydaya bölünür, pay ile çarpılır. Bir bütünün belirli bir parçası bulunurken 3 5-C sınıfındaki öğrenci sayısının si, 5-D sınıfındaki öğrenci sayısının - ü kadardır. 5-C sınıfında 42 öğrenci olduğuna göre 5-D sinifında kaç öğrenci vardır? A) 18 B) 24 C) 28 a D) 32
z.
8
o
?
3.
10% 20
0,072 : 0,72
Işleminin sonucu lle 0,04 0,001
Işleminin sonucunun toplamı kaç-
tır?
A) 40,1
C) 42,1
B) 41,1
D) 43,1
(7,4 x 0,1): 0,074
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
A) 12
C) 1200
B) 10 C) 100 D) 1000
0,12 x = 144
Yukarıda verilen eşitliğe göre,
A'nin değerl kaçtır?
B) 120
D) 12000
Başarının tadı bambaşka!
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
z. 8 o ? 3. 10% 20 0,072 : 0,72 Işleminin sonucu lle 0,04 0,001 Işleminin sonucunun toplamı kaç- tır? A) 40,1 C) 42,1 B) 41,1 D) 43,1 (7,4 x 0,1): 0,074 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 A) 12 C) 1200 B) 10 C) 100 D) 1000 0,12 x = 144 Yukarıda verilen eşitliğe göre, A'nin değerl kaçtır? B) 120 D) 12000 Başarının tadı bambaşka!
5. Rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı bir sayının herhangi
iki rakamı kullanılarak yazılabilecek tüm iki basamaklı
sayıların toplamı 110 dur.
Buna göre, bu şartı sağlayan kaç farklı üç basamaklı
sayı yazılabilir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) 12
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
5. Rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı bir sayının herhangi iki rakamı kullanılarak yazılabilecek tüm iki basamaklı sayıların toplamı 110 dur. Buna göre, bu şartı sağlayan kaç farklı üç basamaklı sayı yazılabilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 12
1.
Aşağıda verilen karelerde maviye boyanan parça sayı-
sının tüm parça sayısına oranı bir kesir olarak ifade edi-
liyor.
A) 12
+
+
Kareler arasındaki işlemler işlem önceliğine göre yapı-
liyor.
Buna göre, yukarıda tanımlanan işlemin sonucu
kaçtır?
7
1001
B) 4/3
C) 110
6
•1•
6
D) 2
3.
E) 1/2/2
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
1. Aşağıda verilen karelerde maviye boyanan parça sayı- sının tüm parça sayısına oranı bir kesir olarak ifade edi- liyor. A) 12 + + Kareler arasındaki işlemler işlem önceliğine göre yapı- liyor. Buna göre, yukarıda tanımlanan işlemin sonucu kaçtır? 7 1001 B) 4/3 C) 110 6 •1• 6 D) 2 3. E) 1/2/2
11. Tatha'nın belirli aralıklarda kullanacağı bir ilaç aşağıda
Şekil A da gösterilmiştir.
Şekil - A
Şekil - B
Şekil - C
Talha, ilacı her kullanımdan sonra ambalajdaki ilaçlardan
boşalan kısımlarını kesip atmaktadır. Şekil B'de ilk
kullanım sonrası, Şekil C'de ikinci kullanım sonrası ilacın
kalan kısımları gösterilmiştir.
123T HITAM TAM
Talha, ilk kullanımda ambalajdaki ilacın x katını, ikinci
kullanımda kalan ilacın y katını kullanmıştır.
Buna göre, x.y çarpımı kaçtır?
10
C)
3
A)-
B)
52
ô
2/3
E)
15
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
11. Tatha'nın belirli aralıklarda kullanacağı bir ilaç aşağıda Şekil A da gösterilmiştir. Şekil - A Şekil - B Şekil - C Talha, ilacı her kullanımdan sonra ambalajdaki ilaçlardan boşalan kısımlarını kesip atmaktadır. Şekil B'de ilk kullanım sonrası, Şekil C'de ikinci kullanım sonrası ilacın kalan kısımları gösterilmiştir. 123T HITAM TAM Talha, ilk kullanımda ambalajdaki ilacın x katını, ikinci kullanımda kalan ilacın y katını kullanmıştır. Buna göre, x.y çarpımı kaçtır? 10 C) 3 A)- B) 52 ô 2/3 E) 15
BENIM HOCAM
TIP 11
A
TYT-MATEMATIK Video Ders De
11/2
"16
Yukarıdaki şekillerde verilen taralı bölgeler rasyonel şekilde ifade
ediliyor.
(A+C).D
2/3+1/12/20
işleminin sonucu kaçtır?
(1) 31/1/20 c) 9/
C
4
291
D
D) / B) /
TIP
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
BENIM HOCAM TIP 11 A TYT-MATEMATIK Video Ders De 11/2 "16 Yukarıdaki şekillerde verilen taralı bölgeler rasyonel şekilde ifade ediliyor. (A+C).D 2/3+1/12/20 işleminin sonucu kaçtır? (1) 31/1/20 c) 9/ C 4 291 D D) / B) / TIP
35. A ve B mumlarının yanmaya başladıktan sonra
uzunluklarının zamana göre değişimi aşağıdaki
doğrusal grafikte gösterilmiştir.
Uzunluk (cm)
A)
B
A
5
B)
8
9
14
12
Buna göre, yanmaya başlamadan önce B mu-
munun uzunluğunun A mumunun uzunluğuna
oranı kaçtır?
DGS SAYISAL
5
→ Zaman (saat)
D)
11
14
E)
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
35. A ve B mumlarının yanmaya başladıktan sonra uzunluklarının zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir. Uzunluk (cm) A) B A 5 B) 8 9 14 12 Buna göre, yanmaya başlamadan önce B mu- munun uzunluğunun A mumunun uzunluğuna oranı kaçtır? DGS SAYISAL 5 → Zaman (saat) D) 11 14 E)
12
7. Bir sınıf içi çalışmasında aEZ* olmak üzere
ifadesinin bir basit kesir,
5a-7
a +9
şik kesir olduğu söyleniyor.
4a+5
a +32
ifadesinin ise bir bile-
Buna göre a yerine gelecek sayıların toplamı kaç
olur?
A) 26 B) 27 C) 28
Gas
D) 29 E) 30
2
G
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
12 7. Bir sınıf içi çalışmasında aEZ* olmak üzere ifadesinin bir basit kesir, 5a-7 a +9 şik kesir olduğu söyleniyor. 4a+5 a +32 ifadesinin ise bir bile- Buna göre a yerine gelecek sayıların toplamı kaç olur? A) 26 B) 27 C) 28 Gas D) 29 E) 30 2 G