Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sayı Problemleri Soruları

2215 3
1351
272
403
S
3k
21. Dört yanlışın bir doğruyu götürmesi şeklinde net
sayısı hesaplanan bir sınava giren Ayşe tüm soruları
yanıtlamıştır.
Ayşe ile birlikte aynı sınava giren Bülent ve Cemre'nin net
sayılarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
26
4050-50k
324a - bak
6
Bülent'in net sayısı, Ayşe'nin net sayısının %75'ine
Keşittir.
A) 48
80 SO
24
32
Cemre'nin net sayısı, Bülent'in net sayısının %20'sinden
20 fazladır.
Bülent ve Cemre'nin net sayıları toplamı Ayşe'nin
doğru sayısına eşittir.
Üçünün net sayıları toplamı 210'dur.
80-8
Buna göre, Cemre'nin yanlış sayısı en çok kaçtır?
C) 58
0176
Elez
225
5
-80-976
M=103
yeny
T = TOE
B) 49
643
= 415
B
15k
A
20 k
35k +20=219
38k= 390
34+20
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Sayı Problemleri
2215 3 1351 272 403 S 3k 21. Dört yanlışın bir doğruyu götürmesi şeklinde net sayısı hesaplanan bir sınava giren Ayşe tüm soruları yanıtlamıştır. Ayşe ile birlikte aynı sınava giren Bülent ve Cemre'nin net sayılarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 26 4050-50k 324a - bak 6 Bülent'in net sayısı, Ayşe'nin net sayısının %75'ine Keşittir. A) 48 80 SO 24 32 Cemre'nin net sayısı, Bülent'in net sayısının %20'sinden 20 fazladır. Bülent ve Cemre'nin net sayıları toplamı Ayşe'nin doğru sayısına eşittir. Üçünün net sayıları toplamı 210'dur. 80-8 Buna göre, Cemre'nin yanlış sayısı en çok kaçtır? C) 58 0176 Elez 225 5 -80-976 M=103 yeny T = TOE B) 49 643 = 415 B 15k A 20 k 35k +20=219 38k= 390 34+20 Diğer sayfaya geçiniz.
. Bir lokanta sahibi mandırayı arayarak her gün 5 litre
veya 6 litre süt istemektedir. Mandıra sahibi ise 5 lit-
relik siparişi 5 litrelik tek şişeyle, 6 litrelik siparişi ise
1,5 litrelik 4 şişeyle getirmektedir.
Buna göre, kaçıncı günün sonunda mandira sa-
hibinin lokantaya getirdiği toplam süt miktarı 136
litre, toplam şişe sayısı ise 72 tane olur?
A) 18
B) 20
C) 21
D) 24
E) 25
Lise Matematik
Sayı Problemleri
. Bir lokanta sahibi mandırayı arayarak her gün 5 litre veya 6 litre süt istemektedir. Mandıra sahibi ise 5 lit- relik siparişi 5 litrelik tek şişeyle, 6 litrelik siparişi ise 1,5 litrelik 4 şişeyle getirmektedir. Buna göre, kaçıncı günün sonunda mandira sa- hibinin lokantaya getirdiği toplam süt miktarı 136 litre, toplam şişe sayısı ise 72 tane olur? A) 18 B) 20 C) 21 D) 24 E) 25
23. Bir öğretmen, sınıftaki öğrencileri 18 kişilik bir A grubu ve
12 kişilik bir B grubu olmak üzere iki gruba ayırdıktan sonra
her iki gruba eşit sayıda misket veriyor. Bu misketler grup
içindeki öğrenciler arasında eşit olarak paylaşılıyor.
Daha sonra, her bir gruptan bazı öğrenciler misketleriyle
beraber ayrılıyor.
Son durumda; B grubunun toplam misket sayısı A gru-
bunun toplam misket sayısının % 50'si olduğuna göre, A
ve B gruplarından ayrılan öğrencilerle ilgili,
I. A grubunda 3, B grubunda ise 7 kişi
II. A grubunda 9, B grubunda ise 9 kişi
III. A grubunda 5, B grubunda ise 4 kişi
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Lise Matematik
Sayı Problemleri
23. Bir öğretmen, sınıftaki öğrencileri 18 kişilik bir A grubu ve 12 kişilik bir B grubu olmak üzere iki gruba ayırdıktan sonra her iki gruba eşit sayıda misket veriyor. Bu misketler grup içindeki öğrenciler arasında eşit olarak paylaşılıyor. Daha sonra, her bir gruptan bazı öğrenciler misketleriyle beraber ayrılıyor. Son durumda; B grubunun toplam misket sayısı A gru- bunun toplam misket sayısının % 50'si olduğuna göre, A ve B gruplarından ayrılan öğrencilerle ilgili, I. A grubunda 3, B grubunda ise 7 kişi II. A grubunda 9, B grubunda ise 9 kişi III. A grubunda 5, B grubunda ise 4 kişi yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
28. Bir markette, alışverişini tamamladıktan sonra ödeme
yapmak için kasaya gelen Sinem'e kasadaki görevli,
aldığı ürünlerin toplamının 96 TL tuttuğunu, fakat
100 TL ve üzeri alışverişlerde bazı ürünleri 2,5 TL daha
ucuza alabileceğini söylüyor.
-15.
Bunun üzerine son bir ürün daha alan Sinem, yalnızca
önceden almış olduğu ürünlerden 6 tanesine uygulanan
bu indirimle görevliye 89 TL ödüyor.
QUROIGE NOT
Buna göre, Sinem'in son aldığı ürünün fiyatı kaç
TL'dir? mhid
n
or (A) 4
B) 5
8 (C) 6
D) 7
E) 8
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Sayı Problemleri
28. Bir markette, alışverişini tamamladıktan sonra ödeme yapmak için kasaya gelen Sinem'e kasadaki görevli, aldığı ürünlerin toplamının 96 TL tuttuğunu, fakat 100 TL ve üzeri alışverişlerde bazı ürünleri 2,5 TL daha ucuza alabileceğini söylüyor. -15. Bunun üzerine son bir ürün daha alan Sinem, yalnızca önceden almış olduğu ürünlerden 6 tanesine uygulanan bu indirimle görevliye 89 TL ödüyor. QUROIGE NOT Buna göre, Sinem'in son aldığı ürünün fiyatı kaç TL'dir? mhid n or (A) 4 B) 5 8 (C) 6 D) 7 E) 8 Diğer sayfaya geçiniz.
a-
A
a-
an
ör
bir
e-
S-
1
karekök
Problem 55
80 soruluk bir sınavda 40 matematik, 20 Türkçe, 10 ta-
rih ve 10 coğrafya sorusu vardır. Cevaplar puanlanır-
ken, doğru cevaplanmış her matematik sorusu için 2,
her Türkçe sorusu için 1,5, her tarih sorusu için 1 ve
her coğrafya sorusu için 0,5 puan verilmektedir. Yanlış
cevaplanan ya da boş bırakılan sorulara puan verilme-
mektedir.
Bu sınava giren Elif ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir?
Tarih sorularının hepsini doğru cevaplamıştır.
Matematikten doğru cevapladığı soru sayısı, coğ-
rafyadan doğru cevapladığı soru sayısının 3 katıdır.
Sınavdan toplam 92 puan almıştır.
78
●
Sivaplamıştır?
A) 30
●
Buna göre, Elif kaç matematik sorusunu doğru ce-
7114
40
2.
B) 27
3x. 2
117
C) 24
1, S
b
1
10
D) 21
92
0,5
xpr
E) 18
164
15x436429-184
2b
164
Problem 56
orunun sorulduğu bir sınavda doğru cevaplanan her
Lise Matematik
Sayı Problemleri
a- A a- an ör bir e- S- 1 karekök Problem 55 80 soruluk bir sınavda 40 matematik, 20 Türkçe, 10 ta- rih ve 10 coğrafya sorusu vardır. Cevaplar puanlanır- ken, doğru cevaplanmış her matematik sorusu için 2, her Türkçe sorusu için 1,5, her tarih sorusu için 1 ve her coğrafya sorusu için 0,5 puan verilmektedir. Yanlış cevaplanan ya da boş bırakılan sorulara puan verilme- mektedir. Bu sınava giren Elif ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir? Tarih sorularının hepsini doğru cevaplamıştır. Matematikten doğru cevapladığı soru sayısı, coğ- rafyadan doğru cevapladığı soru sayısının 3 katıdır. Sınavdan toplam 92 puan almıştır. 78 ● Sivaplamıştır? A) 30 ● Buna göre, Elif kaç matematik sorusunu doğru ce- 7114 40 2. B) 27 3x. 2 117 C) 24 1, S b 1 10 D) 21 92 0,5 xpr E) 18 164 15x436429-184 2b 164 Problem 56 orunun sorulduğu bir sınavda doğru cevaplanan her
21. Aşağıdaki sütun grafiğinde karpuz satan bir kış
hafta içi 5 günde satmış olduğu karpuz sayıları
verilmiştir.
Karpuz sayısı
88
84-
72-
66
56-
P.tesi
Sali
A) 16 B) 18
Çarş.
Perş.
Cuma
Yukarıda verilen sütun grafiğine göre, cuma günü
satılan karpuz sayısı, salı günü satılan karpuz
sayısından kaç fazladır?
C) 20
Günler
22
E) 24
Lise Matematik
Sayı Problemleri
21. Aşağıdaki sütun grafiğinde karpuz satan bir kış hafta içi 5 günde satmış olduğu karpuz sayıları verilmiştir. Karpuz sayısı 88 84- 72- 66 56- P.tesi Sali A) 16 B) 18 Çarş. Perş. Cuma Yukarıda verilen sütun grafiğine göre, cuma günü satılan karpuz sayısı, salı günü satılan karpuz sayısından kaç fazladır? C) 20 Günler 22 E) 24
20. Bir sinemada A ve B isimli iki farklı salon bulunmaktadır.
A salonunda her bir sırada 20. koltuk, B salonunda her bir
sırada 30 koltuk olmak üzere, her iki salonda toplam 650
koltuk bulunmaktadır.
Bu sinemadaki bir seansta;
• A salonunda bir sıra koltuğun tamamı,
B salonunda bir sıra koltuğun tamamının
boş kaldığı bilinmektedir.
Her iki salonda da kalan tüm koltuklar tamamen doludur ve
A salonundaki dolu koltuk sayısı B salonundaki dolu koltuk
sayısının katıdır.
3
A) 23
—
2
Buna göre, A ve B salonlarında toplam kaç sıra koltuk
bulunmaktadır?
B) 24
C) 26
B
2
D) 27 28
E)
200
Lise Matematik
Sayı Problemleri
20. Bir sinemada A ve B isimli iki farklı salon bulunmaktadır. A salonunda her bir sırada 20. koltuk, B salonunda her bir sırada 30 koltuk olmak üzere, her iki salonda toplam 650 koltuk bulunmaktadır. Bu sinemadaki bir seansta; • A salonunda bir sıra koltuğun tamamı, B salonunda bir sıra koltuğun tamamının boş kaldığı bilinmektedir. Her iki salonda da kalan tüm koltuklar tamamen doludur ve A salonundaki dolu koltuk sayısı B salonundaki dolu koltuk sayısının katıdır. 3 A) 23 — 2 Buna göre, A ve B salonlarında toplam kaç sıra koltuk bulunmaktadır? B) 24 C) 26 B 2 D) 27 28 E) 200
OSO
a ve-
I en
-
raki
çö-
200
karekök
83
A) 36
●
●
HY
●
B) 40
1
12
C) 48
Problem 60
Bir otelde 12 tane tek kişilik, 18 tane çift kişilik ve 25
tane üç kişilik olmak üzere toplam 55 oda bulunmakta-
dır. Tam kapasite dolu olan bu otelle ilgili aşağıdakiler
bilinmektedir.
45
B) 45
(Jabny
D) 54
2.t=up
6
Otelin 30 odasında yerli müşteriler kalmaktadır.
Yerli müşteriler çift kişilik odalarda kalmamaktadır.
Yabancı müşteriler tek veya çift kişilik odalarda kal-
maktadır.
12 + 7/4/17/²/2/2
C) 48
Buna göre, bu oteldeki yabancı müşteri sayısı
kaçtır?
A) 43
E) 60
D) 50
3
Jest 30
Jo hay you!
25
E) 56.
Gerçekçi Hayat Problemleri
Lise Matematik
Sayı Problemleri
OSO a ve- I en - raki çö- 200 karekök 83 A) 36 ● ● HY ● B) 40 1 12 C) 48 Problem 60 Bir otelde 12 tane tek kişilik, 18 tane çift kişilik ve 25 tane üç kişilik olmak üzere toplam 55 oda bulunmakta- dır. Tam kapasite dolu olan bu otelle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 45 B) 45 (Jabny D) 54 2.t=up 6 Otelin 30 odasında yerli müşteriler kalmaktadır. Yerli müşteriler çift kişilik odalarda kalmamaktadır. Yabancı müşteriler tek veya çift kişilik odalarda kal- maktadır. 12 + 7/4/17/²/2/2 C) 48 Buna göre, bu oteldeki yabancı müşteri sayısı kaçtır? A) 43 E) 60 D) 50 3 Jest 30 Jo hay you! 25 E) 56. Gerçekçi Hayat Problemleri
nda
dő-
nin
5,
13. Aşağıdaki tabloda bir anne ve çocuğunun farkıl yıllara
ait yaşları ile ilgili bilgiler verilmiştir.
5 yıl önce
n yıl sonra
Annenin Yaşı Çocuğun Yaşı
38
7a
B) 53
Buna göre, anne ile çocuğun bugünkü yaşlarının
toplamı kaçtır?
8(A) 48
a
42
C) 58 D) 63
F) 68
3.
Lise Matematik
Sayı Problemleri
nda dő- nin 5, 13. Aşağıdaki tabloda bir anne ve çocuğunun farkıl yıllara ait yaşları ile ilgili bilgiler verilmiştir. 5 yıl önce n yıl sonra Annenin Yaşı Çocuğun Yaşı 38 7a B) 53 Buna göre, anne ile çocuğun bugünkü yaşlarının toplamı kaçtır? 8(A) 48 a 42 C) 58 D) 63 F) 68 3.
7.
Aşağıdaki görselde bir sitenin evleri ve evlerin kapı
numaraları verilmiştir
Site girişi
2
3
4
5
CO
6
A
Site girişinin sağına yapılan evlerin kapı
numaraları toplamı, girişin soluna yapılan
evlerin kapı numaraları toplamından 22 fazla
olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır?
A) 80
B) 85
C) 87
D) 94
B
Kapı numaraları verilen evler, site girişinin sağ ve
soluna karşılıklı olarak yapılmıştı
E) 100
Lise Matematik
Sayı Problemleri
7. Aşağıdaki görselde bir sitenin evleri ve evlerin kapı numaraları verilmiştir Site girişi 2 3 4 5 CO 6 A Site girişinin sağına yapılan evlerin kapı numaraları toplamı, girişin soluna yapılan evlerin kapı numaraları toplamından 22 fazla olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? A) 80 B) 85 C) 87 D) 94 B Kapı numaraları verilen evler, site girişinin sağ ve soluna karşılıklı olarak yapılmıştı E) 100
ÖRNEK 8
Selçuk ile Tuncay'ın yaşları toplamı 30 dur.
3 yıl sonra, Tuncay'ın yaşı Selçuk'un yaşının 2 ka-
tından 3 eksik olacağına göre, Tuncay bugün kaç
yaşındadır?
néc;=X
Aydın Yayınları
ÖRNEK 13
Ata, Cans
su'nun ya
ikisinin
Lise Matematik
Sayı Problemleri
ÖRNEK 8 Selçuk ile Tuncay'ın yaşları toplamı 30 dur. 3 yıl sonra, Tuncay'ın yaşı Selçuk'un yaşının 2 ka- tından 3 eksik olacağına göre, Tuncay bugün kaç yaşındadır? néc;=X Aydın Yayınları ÖRNEK 13 Ata, Cans su'nun ya ikisinin
2.
daß die ander
E) ¹4
A)3
Bir araç A ile B noktaları arasındaki yola a km/s
hızla gidip b km/s hızla dönüyor.
Gidiş-dönüş toplam c saat sürdüğüne göre,
A ve B noktaları arasındaki yol uzunluğunun
a, b ve c türünden eşiti aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) a-b
C
D)
C) 4
a b c
C + 1
B)
a.b.c
a+b
E)
c) a +
C
a.b.c
2
Bir bisikletli A'dan B'ye saatte 20 km hızla gidip hi
durmadan saatte 30 km hızla geri dönüyor.
Buna göre, bisikletlinin bu gidiş dönüşteki o
Lise Matematik
Sayı Problemleri
2. daß die ander E) ¹4 A)3 Bir araç A ile B noktaları arasındaki yola a km/s hızla gidip b km/s hızla dönüyor. Gidiş-dönüş toplam c saat sürdüğüne göre, A ve B noktaları arasındaki yol uzunluğunun a, b ve c türünden eşiti aşağıdakilerden han- gisidir? A) a-b C D) C) 4 a b c C + 1 B) a.b.c a+b E) c) a + C a.b.c 2 Bir bisikletli A'dan B'ye saatte 20 km hızla gidip hi durmadan saatte 30 km hızla geri dönüyor. Buna göre, bisikletlinin bu gidiş dönüşteki o
A
23. Sinem ile kardeşi Erol aralarında aşağıdaki oyunu
oynuyorlar.
ilk olarak Sinem iki basamaklı bir doğal sayı söyledikten
sonra Erol bu sayının her basamağındaki rakam için
•
tek ise bu rakama 1 ekleyip elde ettiği sayının
yarısının 6 fazlasının rakamları toplamını bu
basamağa,
• çift ise bu rakamın yarısına 9 ekleyip elde ettiği
sayının rakamları toplamını bu basamağa
gelecek biçimde yeni bir sayı söylüyor. Daha sonra
Sinem bu sayıya aynı işlemi uygulamaya devam edip
yeni bir sayı söylüyor. Bu şekilde oyuna sırasıyla devam
ediyorlar.
Örneğin, Sinem'in söylediği ilk sayı 23 ise Erol'un
söylediği sayı 18, Sinem'in söylediği sayı 74,... olur.
Oyuna ilk olarak Sinem 43 sayısını söyleyerek başlıyor.
Buna göre, rakamları aynı olan ilk sayıyı söyleyeni
ve bu sayı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
verilmiştir?
A) Sinem, 22
C) Erol, 55
Sinem
43
E) Sinem, 11
B) Erol, 66
D) Sinem, 44
Lise Matematik
Sayı Problemleri
A 23. Sinem ile kardeşi Erol aralarında aşağıdaki oyunu oynuyorlar. ilk olarak Sinem iki basamaklı bir doğal sayı söyledikten sonra Erol bu sayının her basamağındaki rakam için • tek ise bu rakama 1 ekleyip elde ettiği sayının yarısının 6 fazlasının rakamları toplamını bu basamağa, • çift ise bu rakamın yarısına 9 ekleyip elde ettiği sayının rakamları toplamını bu basamağa gelecek biçimde yeni bir sayı söylüyor. Daha sonra Sinem bu sayıya aynı işlemi uygulamaya devam edip yeni bir sayı söylüyor. Bu şekilde oyuna sırasıyla devam ediyorlar. Örneğin, Sinem'in söylediği ilk sayı 23 ise Erol'un söylediği sayı 18, Sinem'in söylediği sayı 74,... olur. Oyuna ilk olarak Sinem 43 sayısını söyleyerek başlıyor. Buna göre, rakamları aynı olan ilk sayıyı söyleyeni ve bu sayı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) Sinem, 22 C) Erol, 55 Sinem 43 E) Sinem, 11 B) Erol, 66 D) Sinem, 44
V+10
XA X B
2 x
C
Yukarıda verilen resimde, doğrusal bir yolda A noktasın-
dan (V+ 10) m/dk. hızla anne, B noktasından (V) m/sn.
hızla yürüyen çocuğu ile aynı yönde, C noktasındaki ço-
cuğun babası (2V) m/dk. hızla zıt yönde birbirlerine doğru
aynı anda yürümeye başlıyorlar.
A)
2x
21ABI= IBCI olan bu yolda üç kişi de aynı anda bir-
birleriyle buluştuklarına göre çocuğun hızı kaç m/dk
dir?
5
3
B)
10
3
C) 5
2V
D)
20
3
E)
25
3
Lise Matematik
Sayı Problemleri
V+10 XA X B 2 x C Yukarıda verilen resimde, doğrusal bir yolda A noktasın- dan (V+ 10) m/dk. hızla anne, B noktasından (V) m/sn. hızla yürüyen çocuğu ile aynı yönde, C noktasındaki ço- cuğun babası (2V) m/dk. hızla zıt yönde birbirlerine doğru aynı anda yürümeye başlıyorlar. A) 2x 21ABI= IBCI olan bu yolda üç kişi de aynı anda bir- birleriyle buluştuklarına göre çocuğun hızı kaç m/dk dir? 5 3 B) 10 3 C) 5 2V D) 20 3 E) 25 3
1.
Türk pilot yu
tmiştir.
tini H
Aşa
ya
m
de bu cümledeki
vanil-
yapiliff
A KİTAPÇIĞI
10. Her katın yüksekliği birbirine eşit olan bir binanın en üst daireye eşyalar Şekil 1'deki gibi düzeneğe bağlı olarak zemin-
de duran yükü, 12 m yukarı çektiğinde Şekil 2'deki konuma gelmektedir.
6. SINIF/Matematik
Zemin
Şekil 1
Buna göre binanın yerden yüksekliği kaç metredir?
A) 16,8
B) 17,6
Zemin
Şekil 2
C) 18,8
12 metre
DY21,6
AK
1
Lise Matematik
Sayı Problemleri
1. Türk pilot yu tmiştir. tini H Aşa ya m de bu cümledeki vanil- yapiliff A KİTAPÇIĞI 10. Her katın yüksekliği birbirine eşit olan bir binanın en üst daireye eşyalar Şekil 1'deki gibi düzeneğe bağlı olarak zemin- de duran yükü, 12 m yukarı çektiğinde Şekil 2'deki konuma gelmektedir. 6. SINIF/Matematik Zemin Şekil 1 Buna göre binanın yerden yüksekliği kaç metredir? A) 16,8 B) 17,6 Zemin Şekil 2 C) 18,8 12 metre DY21,6 AK 1
duğuna
14.
B
b
3
8
Temel Matematik
Dairelerin içine a, b, c, d, 8, 3 pozitif tam sayıları
yazılmıştır. Ok ile gösterilen sayı, okların çıktığı sayılardan
büyük sayının küçük şayıya bölünmesiyle oluşmaktadır.
Buna göre, a + b + c toplamının değeri en az kaçtır?
A) 24
B) 28
C) 33
D) 36
E) 38
Lise Matematik
Sayı Problemleri
duğuna 14. B b 3 8 Temel Matematik Dairelerin içine a, b, c, d, 8, 3 pozitif tam sayıları yazılmıştır. Ok ile gösterilen sayı, okların çıktığı sayılardan büyük sayının küçük şayıya bölünmesiyle oluşmaktadır. Buna göre, a + b + c toplamının değeri en az kaçtır? A) 24 B) 28 C) 33 D) 36 E) 38