Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Binom Soruları

TYT/Temel Matematik
29. (3-1)
ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımı yapıl-
dığında elde edilen terimlerin katsayıları sırasıyla
a₁, a, a,
...ag
dir. Bir P(x) polinomu
P(x) = ax + a₂x6+ + ...:
biçiminde tanımlanıyor.
E
Buna göre, P(x) polinomunun x - 1 ile bölümün-
den kalan kaçtır?
A) 32
B) 64
3²-3
33-36
2.36 +2.0"
162
agxº
(7) 2 (0 (1)
162
+
C) 72
37+-36 +3²³-3² +3 -3
30. Şekildeki G noktası, ABC'nin ağırlık merkezidir.
3:3
3
6
t
D) 76
P()=)
2₁3² +2
E) 128
6/
31.
Nitelik Yayıncılık
Lise Matematik
Binom
TYT/Temel Matematik 29. (3-1) ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımı yapıl- dığında elde edilen terimlerin katsayıları sırasıyla a₁, a, a, ...ag dir. Bir P(x) polinomu P(x) = ax + a₂x6+ + ...: biçiminde tanımlanıyor. E Buna göre, P(x) polinomunun x - 1 ile bölümün- den kalan kaçtır? A) 32 B) 64 3²-3 33-36 2.36 +2.0" 162 agxº (7) 2 (0 (1) 162 + C) 72 37+-36 +3²³-3² +3 -3 30. Şekildeki G noktası, ABC'nin ağırlık merkezidir. 3:3 3 6 t D) 76 P()=) 2₁3² +2 E) 128 6/ 31. Nitelik Yayıncılık
Örnek-62
(5x-2y)6
açılımındaki terimlerin katsayıları birer karta yazılıyor ve
bir torbaya atılıyor.
to Spring
Buna göre, seçilen bir kartın 15 ile bölünebilme ola-
sılığı kaçtır?
5
A) 1/4
çözüm-62
B)
C) 1/1/2
D) 1/1/72
Lise Matematik
Binom
Örnek-62 (5x-2y)6 açılımındaki terimlerin katsayıları birer karta yazılıyor ve bir torbaya atılıyor. to Spring Buna göre, seçilen bir kartın 15 ile bölünebilme ola- sılığı kaçtır? 5 A) 1/4 çözüm-62 B) C) 1/1/2 D) 1/1/72
20+10p+
2p+k=-4
+ b-k
(a-p) x
12. m ve n tam sayılar olmak üzere,
(2x-3y)4+ (3x + 2y)4
3a-b-g
ifadesinin açılımında terimlerden biri m³nx¹y²
olduğuna göre, m değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8
10a -up +h-b = 0
Lise Matematik
Binom
20+10p+ 2p+k=-4 + b-k (a-p) x 12. m ve n tam sayılar olmak üzere, (2x-3y)4+ (3x + 2y)4 3a-b-g ifadesinin açılımında terimlerden biri m³nx¹y² olduğuna göre, m değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 10a -up +h-b = 0
ATIK SORU BANKASI
2) (2
413
Binoms + 10.6=60
11.
(2x - 5y + 1)5
açılımında elde edilen terimlerin katsayılar toplamı kaç-
tır?
(
A) -64
B)-32
-368
168
5
O
5
Ind
C) -16
2
32.5 16x² sy
5
↓
D) 16
555
s
42.
8.3. 25y
(203
2
E) 32
5429
B
L
G
i
S
A
A
M
A
L
Lise Matematik
Binom
ATIK SORU BANKASI 2) (2 413 Binoms + 10.6=60 11. (2x - 5y + 1)5 açılımında elde edilen terimlerin katsayılar toplamı kaç- tır? ( A) -64 B)-32 -368 168 5 O 5 Ind C) -16 2 32.5 16x² sy 5 ↓ D) 16 555 s 42. 8.3. 25y (203 2 E) 32 5429 B L G i S A A M A L
6
T
14. Cemil ile Kerem beraber bir soru yazıp Gökay'a soracak-
lardır. Her ikisi de soruda sormak istedikleri kısımları bir
karta yazmıştır.
Cemil'in yazdığı kart:
8
(9). .7² + +
***
(8.7
.7°+
8
9
.7+
(8).
= C
Kerem'in yazdığı kart:
6
(3). 7²-(7). 7° +...+(2).7-(7)=
6
DS
K
Kartlar yazıldıktan sonra Gökay'a sorulan soru aşağıda
ifade edilmiştir.
C.K çarpımının pozitif bölen sayısı kaçtır?
Gökay'ın cevabı aşağıdakilerden hangisi olursa soru-
yu doğru bilmiş olur?
A) 64 B) 128 C) 196 D) 217 E) 256
Lise Matematik
Binom
6 T 14. Cemil ile Kerem beraber bir soru yazıp Gökay'a soracak- lardır. Her ikisi de soruda sormak istedikleri kısımları bir karta yazmıştır. Cemil'in yazdığı kart: 8 (9). .7² + + *** (8.7 .7°+ 8 9 .7+ (8). = C Kerem'in yazdığı kart: 6 (3). 7²-(7). 7° +...+(2).7-(7)= 6 DS K Kartlar yazıldıktan sonra Gökay'a sorulan soru aşağıda ifade edilmiştir. C.K çarpımının pozitif bölen sayısı kaçtır? Gökay'ın cevabı aşağıdakilerden hangisi olursa soru- yu doğru bilmiş olur? A) 64 B) 128 C) 196 D) 217 E) 256
3.
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 15
B) 24-
C) 30
(80.60) ebob-
7
A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere
B
A
8
K
ifadesinde K = EKOK(A,B,C)'dir.
Buna göre,
12
C
120
B
A
21
D) 36
ifadesinde B değeri en az kaçtır?
A) 140
B) 180 C) 210
E) 45
D) 280 E) 420
Lise Matematik
Binom
3. ifadesinin değeri kaçtır? A) 15 B) 24- C) 30 (80.60) ebob- 7 A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere B A 8 K ifadesinde K = EKOK(A,B,C)'dir. Buna göre, 12 C 120 B A 21 D) 36 ifadesinde B değeri en az kaçtır? A) 140 B) 180 C) 210 E) 45 D) 280 E) 420
9.
75
(2x-3y)7 ifadesinin açılımındaki kat sayılardan
rastgele biri seçiliyor.
Seçilen kat sayının pozitif olduğu bilindiğine
göre, çift sayı olma olasılığı kaçtır?
A) 1
B)
3
4
6
58
ô
38
4
6
(71625² (~^)(2x).
Lise Matematik
Binom
9. 75 (2x-3y)7 ifadesinin açılımındaki kat sayılardan rastgele biri seçiliyor. Seçilen kat sayının pozitif olduğu bilindiğine göre, çift sayı olma olasılığı kaçtır? A) 1 B) 3 4 6 58 ô 38 4 6 (71625² (~^)(2x).
(2x + 1)³
(3x-4)³
8
O
3. terim
Yukarıda verilen binom bulmacasında elipsler içerisindeki
ifadenin açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında
her terimin katsayısı sırası ile oklar yönünde daireler içe-
risine yazılıyor. Yeşil renkli daireye her iki katsayı toplamı
yazılıyor.
Buna göre, yeşil dairede yazılı sayı kaçtır?
A) 64
B) 96
C) 150
D) 172
E) 196
Lise Matematik
Binom
(2x + 1)³ (3x-4)³ 8 O 3. terim Yukarıda verilen binom bulmacasında elipsler içerisindeki ifadenin açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında her terimin katsayısı sırası ile oklar yönünde daireler içe- risine yazılıyor. Yeşil renkli daireye her iki katsayı toplamı yazılıyor. Buna göre, yeşil dairede yazılı sayı kaçtır? A) 64 B) 96 C) 150 D) 172 E) 196
3.
(a + b)" ifadesi a'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında
baştan (r + 1). terim
ile bulunur.
olduğuna göre,
A) 8
(1).
ab
P(x) = (x - 2)²
x².P(x) + x.P(x - 1)
polinomunda x³ lü terimin katsayısı kaçtır?
B) 12
C) 22
D) 36
E) 54
6.
Lise Matematik
Binom
3. (a + b)" ifadesi a'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan (r + 1). terim ile bulunur. olduğuna göre, A) 8 (1). ab P(x) = (x - 2)² x².P(x) + x.P(x - 1) polinomunda x³ lü terimin katsayısı kaçtır? B) 12 C) 22 D) 36 E) 54 6.
28²1=2x-3
1-2x+1)
-6
na göre, P(5) kaçtır?
D) 14
+ 3 =17
-3 =2
Wr
E) 17
fa
$
82)
x²-x+1)9 polinomu,
a + ax + ax² + x³ + ...
biçiminde ifade edilirse,
a₁ + a₂ +3 + ... + a17
toplamı kaçtır?
A)-2
B)-1
218x18
C) 0
+918-1
PVC-FP
a = b=3
D) 1
X→ 1-1
E) 2
Lise Matematik
Binom
28²1=2x-3 1-2x+1) -6 na göre, P(5) kaçtır? D) 14 + 3 =17 -3 =2 Wr E) 17 fa $ 82) x²-x+1)9 polinomu, a + ax + ax² + x³ + ... biçiminde ifade edilirse, a₁ + a₂ +3 + ... + a17 toplamı kaçtır? A)-2 B)-1 218x18 C) 0 +918-1 PVC-FP a = b=3 D) 1 X→ 1-1 E) 2
12. (x+2y) ifadesi x in azalan kuvvetlerine göre açıldığında
baştan 4. terim aşağıdakilerden hangisidir?
11231 1075 baştan
0033
A) 2x³y³
B) 160x²y4
unan
çok
D) 80x³y³
Stilldstrasy
OST (0
E) 160x³y³
C) 20x³y³
1. A
Lise Matematik
Binom
12. (x+2y) ifadesi x in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 4. terim aşağıdakilerden hangisidir? 11231 1075 baştan 0033 A) 2x³y³ B) 160x²y4 unan çok D) 80x³y³ Stilldstrasy OST (0 E) 160x³y³ C) 20x³y³ 1. A
ys
tir?
A) 512
(12)2¹² + (12) 2¹¹3+(12) 2¹032 + ... + (12)312
10 +.
0
binom açılımı aşağıdakilerden hangisine eşit-
B) 612
J
C) 511
ys
D) 611 E)
510
SHOT ON MI NOTE 3
MI DUAL CAMERA
3 evli çift, eşlerden bir veya daha fazlası yan
nak koşuluyla düz bir sıra hâlinde
Lise Matematik
Binom
ys tir? A) 512 (12)2¹² + (12) 2¹¹3+(12) 2¹032 + ... + (12)312 10 +. 0 binom açılımı aşağıdakilerden hangisine eşit- B) 612 J C) 511 ys D) 611 E) 510 SHOT ON MI NOTE 3 MI DUAL CAMERA 3 evli çift, eşlerden bir veya daha fazlası yan nak koşuluyla düz bir sıra hâlinde
>150
-8
4
C
11. ABC dik üçgeni biçimindeki karton [AD] boyunca katlan-
dığında B köşesi [AC] üzerindeki E noktası ile çakışıyor.
B 3 D
[AB] [BC], IBDI = 3 br
|AC| = |ABI + 4 olduğuna göre, ICDI = x kaç birimdir?
A) 5
B) 6
C)7
D) 8
10 20 30 40 80 *C mandlindame u klupaman depan daags 114
Lise Matematik
Binom
>150 -8 4 C 11. ABC dik üçgeni biçimindeki karton [AD] boyunca katlan- dığında B köşesi [AC] üzerindeki E noktası ile çakışıyor. B 3 D [AB] [BC], IBDI = 3 br |AC| = |ABI + 4 olduğuna göre, ICDI = x kaç birimdir? A) 5 B) 6 C)7 D) 8 10 20 30 40 80 *C mandlindame u klupaman depan daags 114
1. Aşağıdaki piramitte sayılar satırlara belirli bir ku-
rala göre yerleştirilmiştir.
12. satır
3. satır
4. satır
5. satır
1₁ X
2. satır
1. satır
B) 84
1
1 1
1 2 1
1
1 3
4
6
YENİ NESİL
3 1
4
X
1
Buna göre, boyalı bölgelerde bulunan sayıla-
rin toplamı kaçtır?
A) 66
00
C) 112 D) 128 E) 132
Lise Matematik
Binom
1. Aşağıdaki piramitte sayılar satırlara belirli bir ku- rala göre yerleştirilmiştir. 12. satır 3. satır 4. satır 5. satır 1₁ X 2. satır 1. satır B) 84 1 1 1 1 2 1 1 1 3 4 6 YENİ NESİL 3 1 4 X 1 Buna göre, boyalı bölgelerde bulunan sayıla- rin toplamı kaçtır? A) 66 00 C) 112 D) 128 E) 132
MIRAY YAYINLARI
11. n pozitif bir doğal sayıdır.
(2x + 4) - (2x - 4)"
açılımında beş tane terim vardır.
Buna göre n'in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
insmeis
A) 13
B) 15
C) 17
D) 19
nineteg
brinem
E) 21
Lise Matematik
Binom
MIRAY YAYINLARI 11. n pozitif bir doğal sayıdır. (2x + 4) - (2x - 4)" açılımında beş tane terim vardır. Buna göre n'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? insmeis A) 13 B) 15 C) 17 D) 19 nineteg brinem E) 21
empap inivena l
ES
sviesta
igibilg ob ninionepö sü
2. (3x - y)" ifadesinin açılımında, katsayılar toplamı
128 olduğuna göre, x in azalan kuvvetlerine göre
açılımında baştan 4. terimin katsayısı kaçtır?
A) -35.34
B) 35.34
C) -25.34
D) 35.35
E) -30.34
Lise Matematik
Binom
empap inivena l ES sviesta igibilg ob ninionepö sü 2. (3x - y)" ifadesinin açılımında, katsayılar toplamı 128 olduğuna göre, x in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan 4. terimin katsayısı kaçtır? A) -35.34 B) 35.34 C) -25.34 D) 35.35 E) -30.34