Bileşik Önermeler Soruları

A
TYT/TEMEL MATEMATİK
12. Begüm'ün elinde bulunan ve üçgen ile kare biçimindeki 6
çıkartmadan oluşan bir kâğıdın görüntüsü aşağıdaki gibi-
dir.
A
Begüm bu çıkartmaları birer birer bu kâğıttan koparmıştır.
Begüm'ün çıkartmaları koparmasıyla ilgili
p: İlk iki tane kopardığı çıkartmalarda üçgen şekli
yoktur.
2600
q: Son iki tane kopardığı çıkartmalarda kare şekli
yoktur.
140
r: İlk üç tane kopardığı çıkartmalarda kırmızı renk
yoktur.
r=1
ANO
P=1
önermeleri veriliyor.
(p → q') ⇒ (r⇒ q) önermesinin yanlış olduğu bilin-
diğine göre, Begüm çıkartmaları koparırken herhangi
bir anda kâğıtta oluşan görüntü aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
^^
JE
G
A
13. Raka
raka
sind
elde
Bur
A) 1
14. Di
26
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
A TYT/TEMEL MATEMATİK 12. Begüm'ün elinde bulunan ve üçgen ile kare biçimindeki 6 çıkartmadan oluşan bir kâğıdın görüntüsü aşağıdaki gibi- dir. A Begüm bu çıkartmaları birer birer bu kâğıttan koparmıştır. Begüm'ün çıkartmaları koparmasıyla ilgili p: İlk iki tane kopardığı çıkartmalarda üçgen şekli yoktur. 2600 q: Son iki tane kopardığı çıkartmalarda kare şekli yoktur. 140 r: İlk üç tane kopardığı çıkartmalarda kırmızı renk yoktur. r=1 ANO P=1 önermeleri veriliyor. (p → q') ⇒ (r⇒ q) önermesinin yanlış olduğu bilin- diğine göre, Begüm çıkartmaları koparırken herhangi bir anda kâğıtta oluşan görüntü aşağıdakilerden han- gisi olabilir? ^^ JE G A 13. Raka raka sind elde Bur A) 1 14. Di 26
rılan kısmına işaretleyiniz.
3. Aşağıdaki şekillerde Eylül ve Zeynep'in işlem yaparken
kullanmış oldukları hesap makineleri gösterilmiştir. Bu
kişiler yaptıkları işlemlerde önce üzerinde rakam bulu-
nan bir tuşa, sonra üzerinde işlem bulunan bir tuşa ve
en sonunda üzerinde rakam bulunan bir tuşa daha basıp
eşittir tuşuna bastıklarında ekranlarda görünen sonuçları
elde etmişlerdir.
1
4
7
2
5
8
12
3
6
+
X
Eylül'ün kullandığı
hesap makinesi
1
(p^q) →
⇒r
9
6
3
A
8
5
2
7
4 +
1
X
Hesap makinelerinde birbirleriyle aynı anda tuşlara ba-
san Eylül ve Zeynep'in bastıkları tuşlar ve yaptıkları iş-
lemlerle aşağıdaki önermeler oluşturulmuştur.
1p:
1
Zeynep'in kullandığı
hesap makinesi
"Zeynep, kendi hesap makinesinde Eylül ile aynı ko-
numdaki tuşlara basmıştır."
"A = 12'dir."
O q:
Or: "Zeynep'in tuşladığı rakamlardan oluşan küme ile
gumila 10:
Eylül'ün tuşladığı rakamlardan oluşan kümenin ke-
sişimi boş kümedir." -
ortak bastıkları
tuş var.
D) 6
koşullu önermesi yanlış olduğuna göre, A sayısının
rakamları toplamı kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
2 purep
E) 7
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
rılan kısmına işaretleyiniz. 3. Aşağıdaki şekillerde Eylül ve Zeynep'in işlem yaparken kullanmış oldukları hesap makineleri gösterilmiştir. Bu kişiler yaptıkları işlemlerde önce üzerinde rakam bulu- nan bir tuşa, sonra üzerinde işlem bulunan bir tuşa ve en sonunda üzerinde rakam bulunan bir tuşa daha basıp eşittir tuşuna bastıklarında ekranlarda görünen sonuçları elde etmişlerdir. 1 4 7 2 5 8 12 3 6 + X Eylül'ün kullandığı hesap makinesi 1 (p^q) → ⇒r 9 6 3 A 8 5 2 7 4 + 1 X Hesap makinelerinde birbirleriyle aynı anda tuşlara ba- san Eylül ve Zeynep'in bastıkları tuşlar ve yaptıkları iş- lemlerle aşağıdaki önermeler oluşturulmuştur. 1p: 1 Zeynep'in kullandığı hesap makinesi "Zeynep, kendi hesap makinesinde Eylül ile aynı ko- numdaki tuşlara basmıştır." "A = 12'dir." O q: Or: "Zeynep'in tuşladığı rakamlardan oluşan küme ile gumila 10: Eylül'ün tuşladığı rakamlardan oluşan kümenin ke- sişimi boş kümedir." - ortak bastıkları tuş var. D) 6 koşullu önermesi yanlış olduğuna göre, A sayısının rakamları toplamı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 2 purep E) 7
5. 12 kişinin katıldığı bir yarışta Ayça ve Betül'ün yal-
nızca birinin ilk üç sıra içerisinde olduğu bilindiği-
ne göre, ilk üç sıralama kaç farklı biçimde oluşabi-
lir?
A) 270
neno Mario
B) 360 C) 480
D) 540
E) 600
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
5. 12 kişinin katıldığı bir yarışta Ayça ve Betül'ün yal- nızca birinin ilk üç sıra içerisinde olduğu bilindiği- ne göre, ilk üç sıralama kaç farklı biçimde oluşabi- lir? A) 270 neno Mario B) 360 C) 480 D) 540 E) 600
THISH
OSYM KÖŞESİ
13. a, b vc c sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere,
r:cco
önermaeleri veriliyor.
(p^q) == 0
önermesi yanlış olduğuna göre; a, b ve c sayılarının
işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A)-, +, +
9)--+
E) +-, -, -
www.
D) +,-. +
AYT - 2018
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
THISH OSYM KÖŞESİ 13. a, b vc c sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere, r:cco önermaeleri veriliyor. (p^q) == 0 önermesi yanlış olduğuna göre; a, b ve c sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A)-, +, + 9)--+ E) +-, -, - www. D) +,-. + AYT - 2018
sayılar
f"(x)
larak,
E) 28
el
226
fuok
S.
BİLİM ANAHTARI YAYINLARI
15.
A
A
I
to
TEMEL MATEMATİK
A
Bir yarışmaya katılan Aykut, Burak ve Cenk'in bitiş
çizgisine göre konumları şekilde verilmiştir.
p : "Bitiş çizgisine en yakın olan Burak'tır." X
q: "Aykut, Burak'ın hemen arkasındadır."
r: "Cenk, ikinci sıradadır." X
önermeleri veriliyor.
PAqr önermesi doğru olduğuna göre, Ay-
kut, Burak ve Cenk'in bitiş çizgisine, yakın
olandan uzak olana doğru sıralanışı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Aykut - Burak - Cenk
B) Cenk - Burak - Aykut
C) Burak - Cenk - Aykut
D) Aykut - Cenk - Burak
E) Burak - Aykut - Cenk
16. Bir ailede ikisi kız, ikisi erkek dört çocuk vardır.
Bu çocukların 2015 yılındaki yaşları toplamı 66'dır.
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
sayılar f"(x) larak, E) 28 el 226 fuok S. BİLİM ANAHTARI YAYINLARI 15. A A I to TEMEL MATEMATİK A Bir yarışmaya katılan Aykut, Burak ve Cenk'in bitiş çizgisine göre konumları şekilde verilmiştir. p : "Bitiş çizgisine en yakın olan Burak'tır." X q: "Aykut, Burak'ın hemen arkasındadır." r: "Cenk, ikinci sıradadır." X önermeleri veriliyor. PAqr önermesi doğru olduğuna göre, Ay- kut, Burak ve Cenk'in bitiş çizgisine, yakın olandan uzak olana doğru sıralanışı aşağıda- kilerden hangisidir? A) Aykut - Burak - Cenk B) Cenk - Burak - Aykut C) Burak - Cenk - Aykut D) Aykut - Cenk - Burak E) Burak - Aykut - Cenk 16. Bir ailede ikisi kız, ikisi erkek dört çocuk vardır. Bu çocukların 2015 yılındaki yaşları toplamı 66'dır.
6.
24
a, b ve c sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, p, q ve
r önermeleri
a
b
a.b
p:
-
q:
<
a.b
C
<0
C-
r:a.c<0
şeklinde veriliyor.
P₁9) = 1
önermesi yanlış olduğuna göre; a, b ve c sayılarının
işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
B)=+=
Q
D) + - +
E)-,-,-
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
6. 24 a, b ve c sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, p, q ve r önermeleri a b a.b p: - q: < a.b C <0 C- r:a.c<0 şeklinde veriliyor. P₁9) = 1 önermesi yanlış olduğuna göre; a, b ve c sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? B)=+= Q D) + - + E)-,-,- Diğer Sayfaya Geçiniz.
10.
a, b ve c tam sayıları için
0<a
C<0
eşitsizlikleri veriliyor.
Buna göre,
1.
II.
III.
MARUT HUOU-
b negatiftir.
b-c farkı pozitiftir.
a-c çarpımı negatiftir.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
D) I vell
nga chapib
B) Yalnız II c) Yalnız III
E) II ve III
1. Çevresi 128 br olan karenin kenarlarinin orta noktaları
are elde ediliyor
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
10. a, b ve c tam sayıları için 0<a C<0 eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre, 1. II. III. MARUT HUOU- b negatiftir. b-c farkı pozitiftir. a-c çarpımı negatiftir. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I D) I vell nga chapib B) Yalnız II c) Yalnız III E) II ve III 1. Çevresi 128 br olan karenin kenarlarinin orta noktaları are elde ediliyor
üzere
le
8
A
4x. 4 + 8 = x4.30
16014X+ 8 = 300XT 120
286x = 48
20. Gizem, üyesi olduğu Yönetim Kurulu Whatsapp grubuna
saat 10.00'da aşağıdaki gibi bir mesaj göndermiştir
Yönetim Kurulu
Semih için aq A Rh(+)
kan lazım
UcDört
Bes
10:00
Lütfen bu mesajı
okuduktan
5 dakika sonra
2 arkadaşınıza daha
gönderin.
10:05 2x
15:10 (4x)
10:15 (8x)
10:20+(16x)
10:00
Bu mesajı gören herkes söyleneni yaptığında saat 10.21
iken bu mesajı Yönetim Kurulu üyeleri dışında 300 KIŞT
görmüş oluyor.
O
Bu mesajı bahsi geçen kişiler, sadece 1 kez
gördüğüne göre, Yönetim Kurulu Whatsapp grubuna
Gizem dışında kaç kişi üyedir? (Mesaj atılan herkes,
mesaj atıldığı anda mesajı görmüştür.)
A) 15
B) 20
C) 10
D) 12
E) 25
56
3. 18.45 = 22.4.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
üzere le 8 A 4x. 4 + 8 = x4.30 16014X+ 8 = 300XT 120 286x = 48 20. Gizem, üyesi olduğu Yönetim Kurulu Whatsapp grubuna saat 10.00'da aşağıdaki gibi bir mesaj göndermiştir Yönetim Kurulu Semih için aq A Rh(+) kan lazım UcDört Bes 10:00 Lütfen bu mesajı okuduktan 5 dakika sonra 2 arkadaşınıza daha gönderin. 10:05 2x 15:10 (4x) 10:15 (8x) 10:20+(16x) 10:00 Bu mesajı gören herkes söyleneni yaptığında saat 10.21 iken bu mesajı Yönetim Kurulu üyeleri dışında 300 KIŞT görmüş oluyor. O Bu mesajı bahsi geçen kişiler, sadece 1 kez gördüğüne göre, Yönetim Kurulu Whatsapp grubuna Gizem dışında kaç kişi üyedir? (Mesaj atılan herkes, mesaj atıldığı anda mesajı görmüştür.) A) 15 B) 20 C) 10 D) 12 E) 25 56 3. 18.45 = 22.4. Diğer sayfaya geçiniz.
TYT
250
Yayılma hızlarının büyüklüğü sırasıyla 29, 39 ve 9 olan
periyodik K, L ve M dalgalarının görünümleri şekillerdeki
gibidir.
A) fk > fL = fm
C) fk=fL = fm
K
a
a
M
lin=lef
Buna göre, K, L ve M dalgalarını üreten kaynakların
frekansları fk, f ve fm arasındaki ilişki nedir?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
L
E) fm > fL > fK
a
B) fL > fk = fM
D) fk > fL > fM
-m
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
TYT 250 Yayılma hızlarının büyüklüğü sırasıyla 29, 39 ve 9 olan periyodik K, L ve M dalgalarının görünümleri şekillerdeki gibidir. A) fk > fL = fm C) fk=fL = fm K a a M lin=lef Buna göre, K, L ve M dalgalarını üreten kaynakların frekansları fk, f ve fm arasındaki ilişki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) L E) fm > fL > fK a B) fL > fk = fM D) fk > fL > fM -m
3. Aşağıdaki doğruluk tablosunda, ve ▲ sembolleri,
bulundukları sütundaki bileşik önermelerin doğruluk de-
ğerlerini göstermektedir.
p
1
1
0
0
q
1
0
1
0
Buna göre
olduğu önerme
A) A A
pvq
D) A
p' v q'
(VA) bileşik önermesinin denk
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
C)
p^q
E) (OV
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
3. Aşağıdaki doğruluk tablosunda, ve ▲ sembolleri, bulundukları sütundaki bileşik önermelerin doğruluk de- ğerlerini göstermektedir. p 1 1 0 0 q 1 0 1 0 Buna göre olduğu önerme A) A A pvq D) A p' v q' (VA) bileşik önermesinin denk aşağıdakilerden hangisidir? B) C) p^q E) (OV
25. a, b, c ve d sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere,
p: "a<b<c".
q: "b.c>0"
r: "c> d"
önermeleri veriliyor.
(p^r)⇒ q
önermesi yanlış olduğuna göre,
1. a. c < 0
II. a + b < 0
III. b + d > 0
eşitsizliklerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
25. a, b, c ve d sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere, p: "a<b<c". q: "b.c>0" r: "c> d" önermeleri veriliyor. (p^r)⇒ q önermesi yanlış olduğuna göre, 1. a. c < 0 II. a + b < 0 III. b + d > 0 eşitsizliklerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
İki basamaklı bir AB doğal sayısı için
p: A + B toplamı asal sayıdır.
q: A B çarpımı 3 ile tam bölünür.
r: B rakamı çift sayıdır.
önermeleri veriliyor.
r⇒ (pvq)
önermesi yanlış olduğuna göre, AB sayısının
alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
mus
E) 15
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
İki basamaklı bir AB doğal sayısı için p: A + B toplamı asal sayıdır. q: A B çarpımı 3 ile tam bölünür. r: B rakamı çift sayıdır. önermeleri veriliyor. r⇒ (pvq) önermesi yanlış olduğuna göre, AB sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 mus E) 15
5.
A KİTAPÇIĞI
I. p⇒ q
II. q⇒r
III. r p
önermelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
KİTAPÇIK TÜRÜ
(p' ^ q) ⇒ (p v r)'
bileşik önermesinin doğruluk değeri 0 olduğuna göre,
D) I ve II
(SOZ) (SAY
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
5. A KİTAPÇIĞI I. p⇒ q II. q⇒r III. r p önermelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II KİTAPÇIK TÜRÜ (p' ^ q) ⇒ (p v r)' bileşik önermesinin doğruluk değeri 0 olduğuna göre, D) I ve II (SOZ) (SAY E) I, II ve III C) Yalnız III
a
b
Tarık 3 yıl önce, Ferit 2 yıl sonra doğsaydı yaşları eşit ola-
caktı.
Buna göre, Tarık 20 yaşında iken Ferit kaç yaşındadır?
A) 15
B) 17
C) 22
D) 24
E) 25
a-3=b+2
a-6=5
b=1511
19.036
2.18
3-12
4.9.
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
a b Tarık 3 yıl önce, Ferit 2 yıl sonra doğsaydı yaşları eşit ola- caktı. Buna göre, Tarık 20 yaşında iken Ferit kaç yaşındadır? A) 15 B) 17 C) 22 D) 24 E) 25 a-3=b+2 a-6=5 b=1511 19.036 2.18 3-12 4.9.
10. Aşağıda verilen p, q ve r önermelerinden hangileri için
21
(pvq)-r
Th
A
C): 250
9: 1213-15
B
bileşik önermesinin doğruluk değeri 0'dır?
A) p: 2+3=150
C
9: 2² +23 = 2³ 1
r3-2-2-3
r:
(E)
0
-3)² -3
r:((-5)-(-5)3
|x²|+(x²)
B) p:33 3-1
Deneme - 5
4:8 2725
r:√2-11
p: 95
q:
11
58
312
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
10. Aşağıda verilen p, q ve r önermelerinden hangileri için 21 (pvq)-r Th A C): 250 9: 1213-15 B bileşik önermesinin doğruluk değeri 0'dır? A) p: 2+3=150 C 9: 2² +23 = 2³ 1 r3-2-2-3 r: (E) 0 -3)² -3 r:((-5)-(-5)3 |x²|+(x²) B) p:33 3-1 Deneme - 5 4:8 2725 r:√2-11 p: 95 q: 11 58 312
15. Üç çocuğu da aynı okula giden bir anne, veli toplantısı için
okula gitmiş ve çocuklarının öğretmeniyle konuşurken evde
akşamları çocuklarının ders çalışma saatleri ile ilgili olarak;
Ceyda'nın, Baki'den 1,5 saat sonra ders çalışma başla-
dığını ve Baki'den 30 dakika sonra ders çalışmayı bitir-
diğini
X+1.5+30=C
söylemiştir.
ALB <C
Ahmet, Baki ve Ceyda'nın evde akşamları ders çalışma
saatleri sırasıyla A, B ve C saat olduğuna göre, bu de-
ğerlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Ahmet'in, Baki'den 30 dakika önce ders çalışmaya baş-
ladığını ve Baki'den 1,5 saat önce ders çalışmayı bitirdi-
ğini
X+30
AA = C<B
A
30
a-90
BA<B<C
D) C <A = B
B
B C
9
am
0
a+90
C) B<A = C
E) C<A <B
17
20
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
15. Üç çocuğu da aynı okula giden bir anne, veli toplantısı için okula gitmiş ve çocuklarının öğretmeniyle konuşurken evde akşamları çocuklarının ders çalışma saatleri ile ilgili olarak; Ceyda'nın, Baki'den 1,5 saat sonra ders çalışma başla- dığını ve Baki'den 30 dakika sonra ders çalışmayı bitir- diğini X+1.5+30=C söylemiştir. ALB <C Ahmet, Baki ve Ceyda'nın evde akşamları ders çalışma saatleri sırasıyla A, B ve C saat olduğuna göre, bu de- ğerlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet'in, Baki'den 30 dakika önce ders çalışmaya baş- ladığını ve Baki'den 1,5 saat önce ders çalışmayı bitirdi- ğini X+30 AA = C<B A 30 a-90 BA<B<C D) C <A = B B B C 9 am 0 a+90 C) B<A = C E) C<A <B 17 20