İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bileşik Önermeler Soruları

32. p, q, r bileşenleri bir arada değerler aldığında
(p⇒q) v (q^r)
önermesi ile ilgili yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) p doğru, q yanlış, r yanlış olduğunda sonuç yanlış olur
B) p yanlış, q doğru, r doğru olduğunda sonuç doğru olur.
C) p doğru, q doğru, r doğru olduğunda sonuç doğru olur.
D) p doğru, q yanlış, r doğru olduğunda sonuç yanlış olur.
E) p yanlış, q yanlış, r yanlış olduğunda sonuç yanlış olur.
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
32. p, q, r bileşenleri bir arada değerler aldığında (p⇒q) v (q^r) önermesi ile ilgili yorumlardan hangisi yanlıştır? A) p doğru, q yanlış, r yanlış olduğunda sonuç yanlış olur B) p yanlış, q doğru, r doğru olduğunda sonuç doğru olur. C) p doğru, q doğru, r doğru olduğunda sonuç doğru olur. D) p doğru, q yanlış, r doğru olduğunda sonuç yanlış olur. E) p yanlış, q yanlış, r yanlış olduğunda sonuç yanlış olur.
19. Gizem, üyesi olduğu Yönetim Kurulu Whatsapp grubuna
saat 10.00'da aşağıdaki gibi bir mesaj göndermiştir.
Yönetim Kurulu
Semih için acil ARh+
kan lazım.
10:00 -
Lütfen bu mesajı
okuduktan
5 dakika sonra
2 arkadaşınıza daha
gönderin.
10:00
Bu mesajı gören herkes söyleneni yaptığında saat 10.21
iken bu mesajı Yönetim Kurulu üyeleri dışında 300 kişi
görmüş oluyor.
Bu mesajı bahsi geçen kişiler, sadece 1 kez
gördüğüne göre, Yönetim Kurulu Whatsapp grubuna
Gizem dışında kaç kişi üyedir? (Mesaj atılan herkes,
mesaj atıldığı anda mesajı görmüştür.)
A) 15
B) 20
C) 10
D) 12
E) 25
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
19. Gizem, üyesi olduğu Yönetim Kurulu Whatsapp grubuna saat 10.00'da aşağıdaki gibi bir mesaj göndermiştir. Yönetim Kurulu Semih için acil ARh+ kan lazım. 10:00 - Lütfen bu mesajı okuduktan 5 dakika sonra 2 arkadaşınıza daha gönderin. 10:00 Bu mesajı gören herkes söyleneni yaptığında saat 10.21 iken bu mesajı Yönetim Kurulu üyeleri dışında 300 kişi görmüş oluyor. Bu mesajı bahsi geçen kişiler, sadece 1 kez gördüğüne göre, Yönetim Kurulu Whatsapp grubuna Gizem dışında kaç kişi üyedir? (Mesaj atılan herkes, mesaj atıldığı anda mesajı görmüştür.) A) 15 B) 20 C) 10 D) 12 E) 25
18. p bir önerme olmak üzere
p... p' = 0, p...... 0 = p' ve p...... 1 = p_denklikleri veri-
liyor.
Boş bırakılan yerlere sırasıyla
1.
I. ^, ⇒,
⇒
II. , V, A
HI. ^, , V
bağlaçları yazılıyor.
Buna göre, hangilerinde üç bileşik önermede de
denklik sağlanır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
18. p bir önerme olmak üzere p... p' = 0, p...... 0 = p' ve p...... 1 = p_denklikleri veri- liyor. Boş bırakılan yerlere sırasıyla 1. I. ^, ⇒, ⇒ II. , V, A HI. ^, , V bağlaçları yazılıyor. Buna göre, hangilerinde üç bileşik önermede de denklik sağlanır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
1. Aşağıda p ve q önermelerine ait doğurluk tablosu ve-
rilmiştir.
P
1
1
0
0
q
1
0
1
0
B) 1, 1, 0
D) 1, 0, 1
(PKI)IQ
a
b
Buna göre, a, b ve c yerine sırasıyla aşağıdakilerin
hangisi gelmelidir?
A) 1, 1, 1
C
1
C) 1, 0, 0
E) 0, 1, 1
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
1. Aşağıda p ve q önermelerine ait doğurluk tablosu ve- rilmiştir. P 1 1 0 0 q 1 0 1 0 B) 1, 1, 0 D) 1, 0, 1 (PKI)IQ a b Buna göre, a, b ve c yerine sırasıyla aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? A) 1, 1, 1 C 1 C) 1, 0, 0 E) 0, 1, 1
22. p, q ve r birer önerme olmak üzere,
O
p: "q önermesi yanlıştır."
Xq: "V ER, x² + 1 <0" /
r: "p önermesi doğrudur."
2
şeklinde veriliyor.
Buna göre,
• p=9
• qvr
•рлq
2107
D) 1, 1,0
1
√ X J
HOM
0
105
0X 1-4
Lao-O
bileşik önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0, 1,0
B) 0, 0, 0
E) 0, 1, 1
C) 1,0, 1
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
22. p, q ve r birer önerme olmak üzere, O p: "q önermesi yanlıştır." Xq: "V ER, x² + 1 <0" / r: "p önermesi doğrudur." 2 şeklinde veriliyor. Buna göre, • p=9 • qvr •рлq 2107 D) 1, 1,0 1 √ X J HOM 0 105 0X 1-4 Lao-O bileşik önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) 0, 1,0 B) 0, 0, 0 E) 0, 1, 1 C) 1,0, 1
9.
p: "√8 - √2 = √2"
q: "√-2. √-8= 4"
2√10
√√5
önermeleri veriliyor.
p, q ve r önermelerinin doğruluk değerlerine göre,
I. p^ (qvr)
II. p'x (q⇒r)
III. p'⇒ (q' ^r')
0
bileşik önermelerinden hangilerinin doğruluk de-
ğeri 1'dir?
A) Yalnız I
3
= 2√2"
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
9. p: "√8 - √2 = √2" q: "√-2. √-8= 4" 2√10 √√5 önermeleri veriliyor. p, q ve r önermelerinin doğruluk değerlerine göre, I. p^ (qvr) II. p'x (q⇒r) III. p'⇒ (q' ^r') 0 bileşik önermelerinden hangilerinin doğruluk de- ğeri 1'dir? A) Yalnız I 3 = 2√2" D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
r?
adi-
genel
1-2 TESTİ BITTI
STINE GEÇINIZ
AYT Matematik
1.
1. Bu testte Matematik alanına ait toplam 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının MATEMATIK TESTI için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
MATEMATIK TESTİ
p bir asal sayi olmak üzere, 1'den p + 1'e kadar olan
asal sayıların toplamı da bir asal sayı iso p'ye sigma
asalı denir.
Omeğin, 3 bir asal sayı ve 1'den 4'e kadar olan asal
sayıların toplamı 2+3=5'tir. O halde, 3 sayısı sig-
ma asalıdır.
Buna göre,
1.7
II. 11
III. 13
sayılarından hangileri sigma asalıdır?
A) Yalnız 1
B) I ve Il
2.
D) II ve III
E) I, II ve III
57A 2B
1B
C) I ve Ill
11. Sınıf AYT. 4. DENEME
3.
Raunt
21
Yukarıdaki bölme işleminde 57A üç basamaklı, 2B
ve 1B iki basamaklı doğal sayılardır.
Buna göre, A. B çarpımının sonucu kaçtır?
B) 12
A) 9
C) 15
D) 18
E) 21
2x+3y=5
4x+(2m-1)y=6
x ve y değişkenlerine bağlı birinci dereceden iki bi
linmeyenli denklem sisteminin çözüm kümesi boş
kümedir.
Buna göre, m kaçtır?
A) 2
4.
21
B)
C) 3
D)
7
E) 4
p'A(q-p) = 1
bileşik önermesi veriliyor.
Buna göre, aşağıdaki önermelerden hangisinin
doğruluk değeri diğerlerinden farklıdır?
A) pvq
C) p'^q
B) p^q
D) p q'
E) q-p'
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
r? adi- genel 1-2 TESTİ BITTI STINE GEÇINIZ AYT Matematik 1. 1. Bu testte Matematik alanına ait toplam 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının MATEMATIK TESTI için ayrılan kısmına işaretleyiniz. MATEMATIK TESTİ p bir asal sayi olmak üzere, 1'den p + 1'e kadar olan asal sayıların toplamı da bir asal sayı iso p'ye sigma asalı denir. Omeğin, 3 bir asal sayı ve 1'den 4'e kadar olan asal sayıların toplamı 2+3=5'tir. O halde, 3 sayısı sig- ma asalıdır. Buna göre, 1.7 II. 11 III. 13 sayılarından hangileri sigma asalıdır? A) Yalnız 1 B) I ve Il 2. D) II ve III E) I, II ve III 57A 2B 1B C) I ve Ill 11. Sınıf AYT. 4. DENEME 3. Raunt 21 Yukarıdaki bölme işleminde 57A üç basamaklı, 2B ve 1B iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, A. B çarpımının sonucu kaçtır? B) 12 A) 9 C) 15 D) 18 E) 21 2x+3y=5 4x+(2m-1)y=6 x ve y değişkenlerine bağlı birinci dereceden iki bi linmeyenli denklem sisteminin çözüm kümesi boş kümedir. Buna göre, m kaçtır? A) 2 4. 21 B) C) 3 D) 7 E) 4 p'A(q-p) = 1 bileşik önermesi veriliyor. Buna göre, aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri diğerlerinden farklıdır? A) pvq C) p'^q B) p^q D) p q' E) q-p' Diğer sayfaya geçiniz.
Gizem, üyesi olduğu Yönetim Kurulu Whatsapp grubuna
saat 10.00'da aşağıdaki gibi bir mesaj göndermiştir.
Lütfen bu mesaji
okuduktan
Bu mesaj gören herkes söyleneni yaptığında saat 10.21
iken bu mesajı Yönetim Kurulu üyeleri dışında 300 kişi
görmüş oluyor.
A) 15
2 arkadaşınıza daha
gönderin.
Bu mesajı bahsi geçen kişiler, sadece 1 kez
gördüğüne göre, Yönetim Kurulu Whatsapp grubuna
Gizem dışında kaç kişi üyedir? (Mesaj atılan herkes,
mesaj atıldığı anda mesajı görmüştür.)
B) 20
2) 10
D) 12
E) 25
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
Gizem, üyesi olduğu Yönetim Kurulu Whatsapp grubuna saat 10.00'da aşağıdaki gibi bir mesaj göndermiştir. Lütfen bu mesaji okuduktan Bu mesaj gören herkes söyleneni yaptığında saat 10.21 iken bu mesajı Yönetim Kurulu üyeleri dışında 300 kişi görmüş oluyor. A) 15 2 arkadaşınıza daha gönderin. Bu mesajı bahsi geçen kişiler, sadece 1 kez gördüğüne göre, Yönetim Kurulu Whatsapp grubuna Gizem dışında kaç kişi üyedir? (Mesaj atılan herkes, mesaj atıldığı anda mesajı görmüştür.) B) 20 2) 10 D) 12 E) 25
ur?
⇒P
GS)
S)
eis
D) +,- +
E) +.--
Önermenin Karşıtı, Tersi ve Karşıt Tersi
* p⇒q önermesinin karşıtı q⇒P
* p q önermesinin tersi p'⇒q
p⇒q önermesinin karşıt tersi q'⇒p
Örnek: (8
a) (pvq) (p^q) önermesinin karşıtını bulunuz.
b) (p'vq) (q'vp) önermesinin tersini bulunuz.
c) p⇒q' önermesinin karşıt tersini bulunuz.
(2018/AYT)
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
ur? ⇒P GS) S) eis D) +,- + E) +.-- Önermenin Karşıtı, Tersi ve Karşıt Tersi * p⇒q önermesinin karşıtı q⇒P * p q önermesinin tersi p'⇒q p⇒q önermesinin karşıt tersi q'⇒p Örnek: (8 a) (pvq) (p^q) önermesinin karşıtını bulunuz. b) (p'vq) (q'vp) önermesinin tersini bulunuz. c) p⇒q' önermesinin karşıt tersini bulunuz. (2018/AYT)
1. Çark
2. Çark
3. Çark
Yukarıdaki üç çarktan 1. çark ve 2. çark 6 eşit bölmeye,
3. çark 4 eşit bölmeye ayrılmıştır.
1. çark 15 saniyede saat yönünde 30°,
2. çark 36 saniyede saatin tersi yönde 120°,
3. çark 60 saniyede saat yönünde 30° dönmektedir.
Bu üç çark aynı anda yukarıdaki hızlarda
döndürülürse, 3 dakika sonra okların gösterdiği
renkler sırasıyla hangileri olur?
180 sn
A) Sarı-Kırmızı-Mavi
(B) Sarı-Mavi-Kırmızı
C) Mavi-Mavi-Sarı
D) Sarı-Kırmızı-Sarı
E)
Kırmızı-Mavi-Sari
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
1. Çark 2. Çark 3. Çark Yukarıdaki üç çarktan 1. çark ve 2. çark 6 eşit bölmeye, 3. çark 4 eşit bölmeye ayrılmıştır. 1. çark 15 saniyede saat yönünde 30°, 2. çark 36 saniyede saatin tersi yönde 120°, 3. çark 60 saniyede saat yönünde 30° dönmektedir. Bu üç çark aynı anda yukarıdaki hızlarda döndürülürse, 3 dakika sonra okların gösterdiği renkler sırasıyla hangileri olur? 180 sn A) Sarı-Kırmızı-Mavi (B) Sarı-Mavi-Kırmızı C) Mavi-Mavi-Sarı D) Sarı-Kırmızı-Sarı E) Kırmızı-Mavi-Sari
DIM
68
YON OLASILIK
46. Aşağıda verilen şekil iki şehrin birbirini
dik kesen yollarını vermektedir.
A
G
D
Güneye gitmemek ve geçilen yoldan tekrar
geçmemek üzere A şehrinden B şehrine kaç
farklı yolla gidilir?
A) 428 B) 430 C) 432 D) 434 E) 436
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
DIM 68 YON OLASILIK 46. Aşağıda verilen şekil iki şehrin birbirini dik kesen yollarını vermektedir. A G D Güneye gitmemek ve geçilen yoldan tekrar geçmemek üzere A şehrinden B şehrine kaç farklı yolla gidilir? A) 428 B) 430 C) 432 D) 434 E) 436
7.
Antika bir araba, 120 bin TL açılış fiyatıyla üç kişinin ka-
tıldığı bir açık artırmada satışa sunulmuştur.
Katılımcıların yaptıkları artış miktarıyla ilgili olarak aşağı-
dakiler bilinmektedir:
Her katılımcının yaptığı ilk artış miktarı 10 bin TL
dir.
Bir katılımcının yapacağı her bir artış, yaptığı son
artışın 5 bin TL fazlasıdır.
Her katılımcı en az bir kez artış yapmıştır.
Hiçbir katılımcı art arda iki kez artış yapmamıştır.
Bu antika araba, 8. artırmada satıldığına göre, ara-
baya en çok kaç bin TL ödenmiştir?
A) 185
B) 200
C) 215
D) 230
E245
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
7. Antika bir araba, 120 bin TL açılış fiyatıyla üç kişinin ka- tıldığı bir açık artırmada satışa sunulmuştur. Katılımcıların yaptıkları artış miktarıyla ilgili olarak aşağı- dakiler bilinmektedir: Her katılımcının yaptığı ilk artış miktarı 10 bin TL dir. Bir katılımcının yapacağı her bir artış, yaptığı son artışın 5 bin TL fazlasıdır. Her katılımcı en az bir kez artış yapmıştır. Hiçbir katılımcı art arda iki kez artış yapmamıştır. Bu antika araba, 8. artırmada satıldığına göre, ara- baya en çok kaç bin TL ödenmiştir? A) 185 B) 200 C) 215 D) 230 E245
iz.
ya da (v) Bağlacının Özellikleri
a)
:eis
Yayınları
c)
"Comp
Örnek: (21)
Aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.
p
* Değişme Özelliği : pxq=qxp
★ Birleşme Özelliği: (pxq) xr=px(qvr)
pvp=..
p
pv1=...
p' pvp'
810
1 pv1
Splantise
ek Vizyonu
b)
d)
27€
p
pvp=...
p
pv0=..
eis
Yayınlanı
P pvp
0
pvo
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
iz. ya da (v) Bağlacının Özellikleri a) :eis Yayınları c) "Comp Örnek: (21) Aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. p * Değişme Özelliği : pxq=qxp ★ Birleşme Özelliği: (pxq) xr=px(qvr) pvp=.. p pv1=... p' pvp' 810 1 pv1 Splantise ek Vizyonu b) d) 27€ p pvp=... p pv0=.. eis Yayınlanı P pvp 0 pvo
32.
Aşağıda gösterilen kare şeklindeki ABCD pisti
üzerinde Kemal, dairesel pist üzerindo iso Aylin
koşmaktadır.
314
150
12
5
1234
Tam bir turu Aylin 12 dakikada, Kemal 20 dakikada
tamamlamaktadır. Her ikisi de A noktasında aynı
anda başlayıp saat yönünün tersi yönünde
koşmaya başlıyorlar.
Buna göre, en az kaç dakika sonra tekrar aynı
anda A, B, C ve D noktalarından birinde
buluşurlar?
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
32. Aşağıda gösterilen kare şeklindeki ABCD pisti üzerinde Kemal, dairesel pist üzerindo iso Aylin koşmaktadır. 314 150 12 5 1234 Tam bir turu Aylin 12 dakikada, Kemal 20 dakikada tamamlamaktadır. Her ikisi de A noktasında aynı anda başlayıp saat yönünün tersi yönünde koşmaya başlıyorlar. Buna göre, en az kaç dakika sonra tekrar aynı anda A, B, C ve D noktalarından birinde buluşurlar?
+ X) + 8 = 3 (10x + (1)
-8
8
126
10
20. Gizem, üyesi olduğu Yönetim Kurulu Whatsapp grubu
saat 10.00'da aşağıdaki gibi bir mesaj göndermiştir.
coled
X
252
Yönetim Kurulu
Semih için acil A Rh(+)
kan lazım.
10:00
8+x=200
Lütfen bu mesajı
okuduktan
5 dakika sonra
2 arkadaşınıza daha
gönderin.
10:00
E
Bu mesajı gören herkes söyleneni yaptığında saat 10
iken bu mesajı Yönetim Kurulu üyeleri dışında 300 kiş
görmüş oluyor.
Bu mesajı bahsi geçen kişiler, sadece 1 kez
gördüğüne göre, Yönetim Kurulu Whatsapp grubu
Gizem dışında kaç kişi üyedir? (Mesaj atılan herkes
mesaj atıldığı anda mesaj görmüştür.)
A) 15
B) 20
C) 10
D) 12
6065 60110 115 10:20
20110416
X+2
x+4
xảo xHo
E)
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
+ X) + 8 = 3 (10x + (1) -8 8 126 10 20. Gizem, üyesi olduğu Yönetim Kurulu Whatsapp grubu saat 10.00'da aşağıdaki gibi bir mesaj göndermiştir. coled X 252 Yönetim Kurulu Semih için acil A Rh(+) kan lazım. 10:00 8+x=200 Lütfen bu mesajı okuduktan 5 dakika sonra 2 arkadaşınıza daha gönderin. 10:00 E Bu mesajı gören herkes söyleneni yaptığında saat 10 iken bu mesajı Yönetim Kurulu üyeleri dışında 300 kiş görmüş oluyor. Bu mesajı bahsi geçen kişiler, sadece 1 kez gördüğüne göre, Yönetim Kurulu Whatsapp grubu Gizem dışında kaç kişi üyedir? (Mesaj atılan herkes mesaj atıldığı anda mesaj görmüştür.) A) 15 B) 20 C) 10 D) 12 6065 60110 115 10:20 20110416 X+2 x+4 xảo xHo E)
x²+3 x 5 + 3x² + x²³²+x²³² +6²x³².
S
3+1-6=-
13. P(x) ve Q(x) polinomları için,
3
P(x + 1) = (x³-x + 1).Q(x) + x² + 2
eşitliği veriliyor.
Q(x) polinomunun katsayılar toplamı 5 olduğuna
göre, P(x + 2) polinomunun sabit terimi kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7 (0
D) 8
10. Sınıf / Extra Matematik
E) 9
P(2) =
18.
83
Lise Matematik
Bileşik Önermeler
x²+3 x 5 + 3x² + x²³²+x²³² +6²x³². S 3+1-6=- 13. P(x) ve Q(x) polinomları için, 3 P(x + 1) = (x³-x + 1).Q(x) + x² + 2 eşitliği veriliyor. Q(x) polinomunun katsayılar toplamı 5 olduğuna göre, P(x + 2) polinomunun sabit terimi kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 (0 D) 8 10. Sınıf / Extra Matematik E) 9 P(2) = 18. 83