Belirsiz İntegral Soruları

atte 50 km
karşılaş-
ru hareket
saat sonra
B
et eden iki
açtır?
14.
<-80 m/dk
360 m
→ 60 m/dk
B
Şekilde A noktasında bulunan Yavuz ile B noktasında bulunan
Yaşar aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar.
Yavuz, Yaşar'ı C noktasında yakalıyor.
Buna göre, B ile C arası kaç metredir?
15. Bir araç belli bir yolu 75 km/sa hızla gidip, 50 km/sa hızla
geri dönmüştür.
Buna göre, bu gidiş dönüşte aracın ortalama hızı saat-
te kaç km'dir?
16. Bir araç gideceği yolu 50 km/sa hızla 6 saat ve 60 km/sa
hızla 4 saat gitmiştir.
Buna göre, aracın tüm yol boyunca ortalama hızı saat-
te kaç km'dir?
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
atte 50 km karşılaş- ru hareket saat sonra B et eden iki açtır? 14. <-80 m/dk 360 m → 60 m/dk B Şekilde A noktasında bulunan Yavuz ile B noktasında bulunan Yaşar aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Yavuz, Yaşar'ı C noktasında yakalıyor. Buna göre, B ile C arası kaç metredir? 15. Bir araç belli bir yolu 75 km/sa hızla gidip, 50 km/sa hızla geri dönmüştür. Buna göre, bu gidiş dönüşte aracın ortalama hızı saat- te kaç km'dir? 16. Bir araç gideceği yolu 50 km/sa hızla 6 saat ve 60 km/sa hızla 4 saat gitmiştir. Buna göre, aracın tüm yol boyunca ortalama hızı saat- te kaç km'dir?
TEMATIK
iç s
smalı
dır.
tiği
, Y
aire
6
ax.12
EJİ
23. 3 madeni para ile 2 zar aynı anda atılıyor.
B
YT
A)
B)
C)
yt
y T
Paraların en az birinin yazı gelmesi ile zarların
üstüne gelen sayıların toplamının 9 dan büyük
olma olasılığı kaçtır?
D)
E)
Para
7
8
7
-100 100 100|00|2|00
10 -10 +
8
5
zar
8
8
Zar
1
9
1
6
5
36
6
zar
4
doga
KOLEJI
S
XX
36
XX
Xx
45
MATEMATİK
5.4055
64
6
85
9
J
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
TEMATIK iç s smalı dır. tiği , Y aire 6 ax.12 EJİ 23. 3 madeni para ile 2 zar aynı anda atılıyor. B YT A) B) C) yt y T Paraların en az birinin yazı gelmesi ile zarların üstüne gelen sayıların toplamının 9 dan büyük olma olasılığı kaçtır? D) E) Para 7 8 7 -100 100 100|00|2|00 10 -10 + 8 5 zar 8 8 Zar 1 9 1 6 5 36 6 zar 4 doga KOLEJI S XX 36 XX Xx 45 MATEMATİK 5.4055 64 6 85 9 J
0269 2 189₁²
12 bay 2 18d²+1
9. (n + 2)!-(n + 1)! -n! = 2³.3.52.7
olduğuna göre, n kaçtır?
B) 6.
267 +1
180² 0910
^! [(^+2) (^+) _(^~^=) -+]
+)-
10B+A
69(3a-1 DC 96-
k
A) 5
C) 7
D) 8
(1+2). (^+1)-n! (^*₁).n! _n!
1
Buna göre,
A 0
BA +9
B
3
E9
13. 5 e tam o
çükten bü
Bu sırala
gisidir?
A)
n! (^ +1). ^ +1) -1 ₁/120
^! (^^ +1²
1 2 34
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
0269 2 189₁² 12 bay 2 18d²+1 9. (n + 2)!-(n + 1)! -n! = 2³.3.52.7 olduğuna göre, n kaçtır? B) 6. 267 +1 180² 0910 ^! [(^+2) (^+) _(^~^=) -+] +)- 10B+A 69(3a-1 DC 96- k A) 5 C) 7 D) 8 (1+2). (^+1)-n! (^*₁).n! _n! 1 Buna göre, A 0 BA +9 B 3 E9 13. 5 e tam o çükten bü Bu sırala gisidir? A) n! (^ +1). ^ +1) -1 ₁/120 ^! (^^ +1² 1 2 34
M
ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıdaki üçgenlerden benzer olanları belirleyiniz.
E
a)
A
E
50
m(A) = 100"
m(B)=50"
60
2. Aşağıda verilen üçgenlerin benzer olup olmadığını inceleyiniz.
K
8
100⁰
B
50%
3
KL = 3 cm
|KM| = x cm
A
D
D
m(B) = 60°
m(A) = 50°
|BA| = 8 br
E, B, D ile A, B, C noktalan doğrusaldır.
m (AEB) = m(BDC)
C
m(E)= 30°
m(D) = 50°
3. Aşağıdaki üçgenlerin benzerliği hangi benzerlik şartına göre belirlenebilir?
b) F
G
R
4. Aşağıdaki üçgenlerde verilen bilgilere göre x kaç cm dir?
R
D
50⁰
5
70°
m(P) = 70°
m(S)=30"
N
|RN| = 5 cm
|PN| = (x + 4) cm
16
X+4
30 S
30
60°
P
K
F, L, K ile F, G, H noktaları doğrusaldır.
[GL] [FK] ve [FH] [KH]
E
D
m(D) = 50°
m(E)= 60°
DE=16 br
H
5. Aga
a) A
6.
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
M ALIŞTIRMALAR 1. Aşağıdaki üçgenlerden benzer olanları belirleyiniz. E a) A E 50 m(A) = 100" m(B)=50" 60 2. Aşağıda verilen üçgenlerin benzer olup olmadığını inceleyiniz. K 8 100⁰ B 50% 3 KL = 3 cm |KM| = x cm A D D m(B) = 60° m(A) = 50° |BA| = 8 br E, B, D ile A, B, C noktalan doğrusaldır. m (AEB) = m(BDC) C m(E)= 30° m(D) = 50° 3. Aşağıdaki üçgenlerin benzerliği hangi benzerlik şartına göre belirlenebilir? b) F G R 4. Aşağıdaki üçgenlerde verilen bilgilere göre x kaç cm dir? R D 50⁰ 5 70° m(P) = 70° m(S)=30" N |RN| = 5 cm |PN| = (x + 4) cm 16 X+4 30 S 30 60° P K F, L, K ile F, G, H noktaları doğrusaldır. [GL] [FK] ve [FH] [KH] E D m(D) = 50° m(E)= 60° DE=16 br H 5. Aga a) A 6.
2. Yoğun bir egzersizden sonra dinlenme durumunda,
Glikoz + O₂ → CO₂ + H₂O + ATP
1
II. Laktik asit
-> Pirüvat
Ift. Pirüvat
IV. Glikoz
tepkimelerinden hangileri kas hücrelerinde gerçekle-
şebilir?
Ive IV
1
--
Glikoz
Glikojen
II ve IV
I ve III
I, II ve III
O. II, III ve IV
Ci:
ar
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
2. Yoğun bir egzersizden sonra dinlenme durumunda, Glikoz + O₂ → CO₂ + H₂O + ATP 1 II. Laktik asit -> Pirüvat Ift. Pirüvat IV. Glikoz tepkimelerinden hangileri kas hücrelerinde gerçekle- şebilir? Ive IV 1 -- Glikoz Glikojen II ve IV I ve III I, II ve III O. II, III ve IV Ci: ar
11. Analitik düzlemde
OABC karesinin
12
B köşesi y=2x-6
doğrusu
üzerindedir.
A) 2
O
4
O
Analitik düzlemdo
A
Buna göre, OABC karesinin alanı kaç br² dir?
O
C) 6
B
y=2x-6
D) 9
E) 16
birey ege
birey eğitia yayınları
birey eğitim yayınları
birey eğitim yayınları
birey eğitim yayınları
birey eğitim yayınları
15.
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
11. Analitik düzlemde OABC karesinin 12 B köşesi y=2x-6 doğrusu üzerindedir. A) 2 O 4 O Analitik düzlemdo A Buna göre, OABC karesinin alanı kaç br² dir? O C) 6 B y=2x-6 D) 9 E) 16 birey ege birey eğitia yayınları birey eğitim yayınları birey eğitim yayınları birey eğitim yayınları birey eğitim yayınları 15.
7
G
1
UNITE 8
5. Pelin, Selin ve Ceylin bir tekstil atölyesinin ilik açma bö-
lümünde çalışmaktadır. Aşağıdaki tabloda üç arkadaşın
çalışma saatleri ve açtıkları ilik sayısı verilmiştir.
Çalışma Saatleri
Pelin
Selin
Ceylin
İŞÇİ PROBLEMLERİ
07.30-11.30
07.00-11.00 Sest
07.30-12.000
Buna göre, 08.00 - 11.00 saatleri arasında üçü birlikte
kaç tane ilik açmıştır?
Set
(A) 160 B) 175
P
S
Isalt Jilik 25
193
C) 200
Açılan İlik Sayısı
120
100
90
165
D) 225
S
113
(5+)
E) 250
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
7 G 1 UNITE 8 5. Pelin, Selin ve Ceylin bir tekstil atölyesinin ilik açma bö- lümünde çalışmaktadır. Aşağıdaki tabloda üç arkadaşın çalışma saatleri ve açtıkları ilik sayısı verilmiştir. Çalışma Saatleri Pelin Selin Ceylin İŞÇİ PROBLEMLERİ 07.30-11.30 07.00-11.00 Sest 07.30-12.000 Buna göre, 08.00 - 11.00 saatleri arasında üçü birlikte kaç tane ilik açmıştır? Set (A) 160 B) 175 P S Isalt Jilik 25 193 C) 200 Açılan İlik Sayısı 120 100 90 165 D) 225 S 113 (5+) E) 250
MAESTRO
28. Aşağıdaki görselde santral dogmada gerçekleşen olaylar
numaralandırılarak gösterilmiştir.
DNA
mRNA
3¹
5¹
Amino asitler
GTCTG GAC
T
ACGGACIC
GCCT GAG TACCAGAC CTG
AUGC CUGAGUAC
III
CCUG
Met Pro Glu✔ Tyr ✔ Gin ThrV Stop
5¹
3¹
3¹
strst? 4/2/7!
Polipeptit
Ökaryot bir hücrede numaralandırılarak verilmiş olaylar-
la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
I ve II. olaylar çekirdek sıvısında gerçekleşebilir.
B) II. olayın çekirdekte gerçekleşmesi hücrenin bölünece-
ğini gösterir.
III. olay sırasında hücredeki serbest amino asit sayısı-
nın azalması beklenir.
D) I. ve II. olay sırasında hücredeki serbest nükleotit sayı-
sının azalması beklenir.
olayda meydana gelebilecek bir mutasyon popülas-
yonda gen çeşitliliğinde artışa neden olabilir.
29. Ko
ler
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
MAESTRO 28. Aşağıdaki görselde santral dogmada gerçekleşen olaylar numaralandırılarak gösterilmiştir. DNA mRNA 3¹ 5¹ Amino asitler GTCTG GAC T ACGGACIC GCCT GAG TACCAGAC CTG AUGC CUGAGUAC III CCUG Met Pro Glu✔ Tyr ✔ Gin ThrV Stop 5¹ 3¹ 3¹ strst? 4/2/7! Polipeptit Ökaryot bir hücrede numaralandırılarak verilmiş olaylar- la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I ve II. olaylar çekirdek sıvısında gerçekleşebilir. B) II. olayın çekirdekte gerçekleşmesi hücrenin bölünece- ğini gösterir. III. olay sırasında hücredeki serbest amino asit sayısı- nın azalması beklenir. D) I. ve II. olay sırasında hücredeki serbest nükleotit sayı- sının azalması beklenir. olayda meydana gelebilecek bir mutasyon popülas- yonda gen çeşitliliğinde artışa neden olabilir. 29. Ko ler
24. Aşağıda verilen kartonların üstlerinde yazılı olan sayılara,
aralarındaki işlemler uygulandığında A, B ve C sayıları elde
edilmektedir.
-3 12 A 4
5 = B 6 + 8 = C
Bu kartonların dört tanesinin yerleri değiştirilip aynı işlemler
uygulandığında A= B = C eşitliği sağlanmıştır.
Buna göre, yerleri değiştirilmeyen kartonların üstlerin-
de yazan sayıların toplamı kaçtır?
A) 18
B) 14
C) 11
D) 9
E) 3
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
24. Aşağıda verilen kartonların üstlerinde yazılı olan sayılara, aralarındaki işlemler uygulandığında A, B ve C sayıları elde edilmektedir. -3 12 A 4 5 = B 6 + 8 = C Bu kartonların dört tanesinin yerleri değiştirilip aynı işlemler uygulandığında A= B = C eşitliği sağlanmıştır. Buna göre, yerleri değiştirilmeyen kartonların üstlerin- de yazan sayıların toplamı kaçtır? A) 18 B) 14 C) 11 D) 9 E) 3
AO
Agadaki çubuk grafik, bir siniftaki öğrencilerin bir sınav
*akan puanian gösteriyor.
When
2
19
Buna göre, sınavdaki puanların medyanı ile modunun
toplam veri açıklığından kaç fazladır?
de will
12
B) 20
C) 21
D) 22
19
E) 23
ARI
11. g
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
AO Agadaki çubuk grafik, bir siniftaki öğrencilerin bir sınav *akan puanian gösteriyor. When 2 19 Buna göre, sınavdaki puanların medyanı ile modunun toplam veri açıklığından kaç fazladır? de will 12 B) 20 C) 21 D) 22 19 E) 23 ARI 11. g
5. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, y = f(x) eğrisi ile y ekseni
üzerindeki A noktasındaki teğeti olan d doğrusu görülmektedir.
.
135°
●
AY
O
ff"(x) dx = h(x)
h(0) = 8
olduğuna göre, h(3) değeri kaçtır?
A) 5
B) 6
B
7
3
y = f(x)
D) 8
7.
E) 9
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
5. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, y = f(x) eğrisi ile y ekseni üzerindeki A noktasındaki teğeti olan d doğrusu görülmektedir. . 135° ● AY O ff"(x) dx = h(x) h(0) = 8 olduğuna göre, h(3) değeri kaçtır? A) 5 B) 6 B 7 3 y = f(x) D) 8 7. E) 9
eri
7x
7.
'
+ '(1) = 6x4 m2 - ++C =0.
f(x, y) = -√3 ªy - Sª
f(1, 1) değeri kaçtır?
27
16
A) In
dx ve f(4, 3) = 0 olduğuna göre,
B) In 84
61
81
D) In 64
xs dy de
y
ÿS +
* eAg - yeux EC.
27
E) In 64
In 64
81
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
eri 7x 7. ' + '(1) = 6x4 m2 - ++C =0. f(x, y) = -√3 ªy - Sª f(1, 1) değeri kaçtır? 27 16 A) In dx ve f(4, 3) = 0 olduğuna göre, B) In 84 61 81 D) In 64 xs dy de y ÿS + * eAg - yeux EC. 27 E) In 64 In 64 81
34 B)
13/2D) VI EX
-SA) 3
9-4 = 1-2 Y
y = x² parabolü ile parabole x = 2 noktasından
çizilen teğet doğrusu ve x ekseni arasında
kalan alan kaç br² dir?
B)
C) 3
x-2xth
10. Yandaki şekilde
y=x²
8
14
DY'
E) 160
5x+4
Ex-4=y
y-six)
=
224
2
12
14.
Şekildeki taral
B2
64
32
4₁+6
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
34 B) 13/2D) VI EX -SA) 3 9-4 = 1-2 Y y = x² parabolü ile parabole x = 2 noktasından çizilen teğet doğrusu ve x ekseni arasında kalan alan kaç br² dir? B) C) 3 x-2xth 10. Yandaki şekilde y=x² 8 14 DY' E) 160 5x+4 Ex-4=y y-six) = 224 2 12 14. Şekildeki taral B2 64 32 4₁+6
ekilde
2
3
T
31.
165
A
|AB| = |AC|
|DE| = |DF|
B
ABC ve DEF ikizkenar üçgenler,
m(EDF) = 70°
C
D
165
B
E
A
170/
85
KE BA ve
70
m(KAC) + m(FDE) = 200°
130
olduğuna göre, m(BCD)
A) 10
B) 15
C) 20
Bu üçgenler A ve F köşeleri ile C ve E köşeleri çakışacak
biçimde yerleştiriliyor.
50
Temel Matematik
56
K
130
D
65
70°
35+
kaç derecedir?
D) 25
F
E) 30
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
ekilde 2 3 T 31. 165 A |AB| = |AC| |DE| = |DF| B ABC ve DEF ikizkenar üçgenler, m(EDF) = 70° C D 165 B E A 170/ 85 KE BA ve 70 m(KAC) + m(FDE) = 200° 130 olduğuna göre, m(BCD) A) 10 B) 15 C) 20 Bu üçgenler A ve F köşeleri ile C ve E köşeleri çakışacak biçimde yerleştiriliyor. 50 Temel Matematik 56 K 130 D 65 70° 35+ kaç derecedir? D) 25 F E) 30
f
3.
S₁
integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
4x4√/x
C)
5
✓ A)
4/x dx
2x4√/x
5
X
+ C
D)
(X
abyoliebigegs lige ninilangaini
8x4√√x
5
l
B)
+ C
+C
St
E)
10x¹x
5
6x4√√x
5
+ C
S
Ms
Itige ninilangeni
Kafadengi
+ C
18
1
1
1
7.
S₁
A)
x√xdx
integralinin eşiti aşa
2x²√x
E
5
8. 3+
+ C
x²√x
2
D)-
Y
+ C
alpnar neb
√x
-dx E
3√x
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
f 3. S₁ integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 4x4√/x C) 5 ✓ A) 4/x dx 2x4√/x 5 X + C D) (X abyoliebigegs lige ninilangaini 8x4√√x 5 l B) + C +C St E) 10x¹x 5 6x4√√x 5 + C S Ms Itige ninilangeni Kafadengi + C 18 1 1 1 7. S₁ A) x√xdx integralinin eşiti aşa 2x²√x E 5 8. 3+ + C x²√x 2 D)- Y + C alpnar neb √x -dx E 3√x
(8. √ √(x²+¹) αx-A
S
dx =
X
S-
2
X
2
X
olmak üzere,
A) 36
dx = B
fr-fr)
2
7+ f(u)(u)
A B = 4x³ + 6x-k (KER)
olduğuna göre, f(2) değeri aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
B) 48
C) 54
flu) (x4)
X
D) 64
E) 72
x+1=0
EU
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
(8. √ √(x²+¹) αx-A S dx = X S- 2 X 2 X olmak üzere, A) 36 dx = B fr-fr) 2 7+ f(u)(u) A B = 4x³ + 6x-k (KER) olduğuna göre, f(2) değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) 48 C) 54 flu) (x4) X D) 64 E) 72 x+1=0 EU