%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Belirsiz İntegral Soruları

TEMATIK
iç s
smalı
dır.
tiği
, Y
aire
6
ax.12
EJİ
23. 3 madeni para ile 2 zar aynı anda atılıyor.
B
YT
A)
B)
C)
yt
y T
Paraların en az birinin yazı gelmesi ile zarların
üstüne gelen sayıların toplamının 9 dan büyük
olma olasılığı kaçtır?
D)
E)
Para
7
8
7
-100 100 100|00|2|00
10 -10 +
8
5
zar
8
8
Zar
1
9
1
6
5
36
6
zar
4
doga
KOLEJI
S
XX
36
XX
Xx
45
MATEMATİK
5.4055
64
6
85
9
J
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
TEMATIK iç s smalı dır. tiği , Y aire 6 ax.12 EJİ 23. 3 madeni para ile 2 zar aynı anda atılıyor. B YT A) B) C) yt y T Paraların en az birinin yazı gelmesi ile zarların üstüne gelen sayıların toplamının 9 dan büyük olma olasılığı kaçtır? D) E) Para 7 8 7 -100 100 100|00|2|00 10 -10 + 8 5 zar 8 8 Zar 1 9 1 6 5 36 6 zar 4 doga KOLEJI S XX 36 XX Xx 45 MATEMATİK 5.4055 64 6 85 9 J
0269 2 189₁²
12 bay 2 18d²+1
9. (n + 2)!-(n + 1)! -n! = 2³.3.52.7
olduğuna göre, n kaçtır?
B) 6.
267 +1
180² 0910
^! [(^+2) (^+) _(^~^=) -+]
+)-
10B+A
69(3a-1 DC 96-
k
A) 5
C) 7
D) 8
(1+2). (^+1)-n! (^*₁).n! _n!
1
Buna göre,
A 0
BA +9
B
3
E9
13. 5 e tam o
çükten bü
Bu sırala
gisidir?
A)
n! (^ +1). ^ +1) -1 ₁/120
^! (^^ +1²
1 2 34
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
0269 2 189₁² 12 bay 2 18d²+1 9. (n + 2)!-(n + 1)! -n! = 2³.3.52.7 olduğuna göre, n kaçtır? B) 6. 267 +1 180² 0910 ^! [(^+2) (^+) _(^~^=) -+] +)- 10B+A 69(3a-1 DC 96- k A) 5 C) 7 D) 8 (1+2). (^+1)-n! (^*₁).n! _n! 1 Buna göre, A 0 BA +9 B 3 E9 13. 5 e tam o çükten bü Bu sırala gisidir? A) n! (^ +1). ^ +1) -1 ₁/120 ^! (^^ +1² 1 2 34
M
ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıdaki üçgenlerden benzer olanları belirleyiniz.
E
a)
A
E
50
m(A) = 100"
m(B)=50"
60
2. Aşağıda verilen üçgenlerin benzer olup olmadığını inceleyiniz.
K
8
100⁰
B
50%
3
KL = 3 cm
|KM| = x cm
A
D
D
m(B) = 60°
m(A) = 50°
|BA| = 8 br
E, B, D ile A, B, C noktalan doğrusaldır.
m (AEB) = m(BDC)
C
m(E)= 30°
m(D) = 50°
3. Aşağıdaki üçgenlerin benzerliği hangi benzerlik şartına göre belirlenebilir?
b) F
G
R
4. Aşağıdaki üçgenlerde verilen bilgilere göre x kaç cm dir?
R
D
50⁰
5
70°
m(P) = 70°
m(S)=30"
N
|RN| = 5 cm
|PN| = (x + 4) cm
16
X+4
30 S
30
60°
P
K
F, L, K ile F, G, H noktaları doğrusaldır.
[GL] [FK] ve [FH] [KH]
E
D
m(D) = 50°
m(E)= 60°
DE=16 br
H
5. Aga
a) A
6.
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
M ALIŞTIRMALAR 1. Aşağıdaki üçgenlerden benzer olanları belirleyiniz. E a) A E 50 m(A) = 100" m(B)=50" 60 2. Aşağıda verilen üçgenlerin benzer olup olmadığını inceleyiniz. K 8 100⁰ B 50% 3 KL = 3 cm |KM| = x cm A D D m(B) = 60° m(A) = 50° |BA| = 8 br E, B, D ile A, B, C noktalan doğrusaldır. m (AEB) = m(BDC) C m(E)= 30° m(D) = 50° 3. Aşağıdaki üçgenlerin benzerliği hangi benzerlik şartına göre belirlenebilir? b) F G R 4. Aşağıdaki üçgenlerde verilen bilgilere göre x kaç cm dir? R D 50⁰ 5 70° m(P) = 70° m(S)=30" N |RN| = 5 cm |PN| = (x + 4) cm 16 X+4 30 S 30 60° P K F, L, K ile F, G, H noktaları doğrusaldır. [GL] [FK] ve [FH] [KH] E D m(D) = 50° m(E)= 60° DE=16 br H 5. Aga a) A 6.
2. Yoğun bir egzersizden sonra dinlenme durumunda,
Glikoz + O₂ → CO₂ + H₂O + ATP
1
II. Laktik asit
-> Pirüvat
Ift. Pirüvat
IV. Glikoz
tepkimelerinden hangileri kas hücrelerinde gerçekle-
şebilir?
Ive IV
1
--
Glikoz
Glikojen
II ve IV
I ve III
I, II ve III
O. II, III ve IV
Ci:
ar
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
2. Yoğun bir egzersizden sonra dinlenme durumunda, Glikoz + O₂ → CO₂ + H₂O + ATP 1 II. Laktik asit -> Pirüvat Ift. Pirüvat IV. Glikoz tepkimelerinden hangileri kas hücrelerinde gerçekle- şebilir? Ive IV 1 -- Glikoz Glikojen II ve IV I ve III I, II ve III O. II, III ve IV Ci: ar
11. Analitik düzlemde
OABC karesinin
12
B köşesi y=2x-6
doğrusu
üzerindedir.
A) 2
O
4
O
Analitik düzlemdo
A
Buna göre, OABC karesinin alanı kaç br² dir?
O
C) 6
B
y=2x-6
D) 9
E) 16
birey ege
birey eğitia yayınları
birey eğitim yayınları
birey eğitim yayınları
birey eğitim yayınları
birey eğitim yayınları
15.
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
11. Analitik düzlemde OABC karesinin 12 B köşesi y=2x-6 doğrusu üzerindedir. A) 2 O 4 O Analitik düzlemdo A Buna göre, OABC karesinin alanı kaç br² dir? O C) 6 B y=2x-6 D) 9 E) 16 birey ege birey eğitia yayınları birey eğitim yayınları birey eğitim yayınları birey eğitim yayınları birey eğitim yayınları 15.
7
G
1
UNITE 8
5. Pelin, Selin ve Ceylin bir tekstil atölyesinin ilik açma bö-
lümünde çalışmaktadır. Aşağıdaki tabloda üç arkadaşın
çalışma saatleri ve açtıkları ilik sayısı verilmiştir.
Çalışma Saatleri
Pelin
Selin
Ceylin
İŞÇİ PROBLEMLERİ
07.30-11.30
07.00-11.00 Sest
07.30-12.000
Buna göre, 08.00 - 11.00 saatleri arasında üçü birlikte
kaç tane ilik açmıştır?
Set
(A) 160 B) 175
P
S
Isalt Jilik 25
193
C) 200
Açılan İlik Sayısı
120
100
90
165
D) 225
S
113
(5+)
E) 250
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
7 G 1 UNITE 8 5. Pelin, Selin ve Ceylin bir tekstil atölyesinin ilik açma bö- lümünde çalışmaktadır. Aşağıdaki tabloda üç arkadaşın çalışma saatleri ve açtıkları ilik sayısı verilmiştir. Çalışma Saatleri Pelin Selin Ceylin İŞÇİ PROBLEMLERİ 07.30-11.30 07.00-11.00 Sest 07.30-12.000 Buna göre, 08.00 - 11.00 saatleri arasında üçü birlikte kaç tane ilik açmıştır? Set (A) 160 B) 175 P S Isalt Jilik 25 193 C) 200 Açılan İlik Sayısı 120 100 90 165 D) 225 S 113 (5+) E) 250
MAESTRO
28. Aşağıdaki görselde santral dogmada gerçekleşen olaylar
numaralandırılarak gösterilmiştir.
DNA
mRNA
3¹
5¹
Amino asitler
GTCTG GAC
T
ACGGACIC
GCCT GAG TACCAGAC CTG
AUGC CUGAGUAC
III
CCUG
Met Pro Glu✔ Tyr ✔ Gin ThrV Stop
5¹
3¹
3¹
strst? 4/2/7!
Polipeptit
Ökaryot bir hücrede numaralandırılarak verilmiş olaylar-
la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
I ve II. olaylar çekirdek sıvısında gerçekleşebilir.
B) II. olayın çekirdekte gerçekleşmesi hücrenin bölünece-
ğini gösterir.
III. olay sırasında hücredeki serbest amino asit sayısı-
nın azalması beklenir.
D) I. ve II. olay sırasında hücredeki serbest nükleotit sayı-
sının azalması beklenir.
olayda meydana gelebilecek bir mutasyon popülas-
yonda gen çeşitliliğinde artışa neden olabilir.
29. Ko
ler
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
MAESTRO 28. Aşağıdaki görselde santral dogmada gerçekleşen olaylar numaralandırılarak gösterilmiştir. DNA mRNA 3¹ 5¹ Amino asitler GTCTG GAC T ACGGACIC GCCT GAG TACCAGAC CTG AUGC CUGAGUAC III CCUG Met Pro Glu✔ Tyr ✔ Gin ThrV Stop 5¹ 3¹ 3¹ strst? 4/2/7! Polipeptit Ökaryot bir hücrede numaralandırılarak verilmiş olaylar- la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I ve II. olaylar çekirdek sıvısında gerçekleşebilir. B) II. olayın çekirdekte gerçekleşmesi hücrenin bölünece- ğini gösterir. III. olay sırasında hücredeki serbest amino asit sayısı- nın azalması beklenir. D) I. ve II. olay sırasında hücredeki serbest nükleotit sayı- sının azalması beklenir. olayda meydana gelebilecek bir mutasyon popülas- yonda gen çeşitliliğinde artışa neden olabilir. 29. Ko ler
24. Aşağıda verilen kartonların üstlerinde yazılı olan sayılara,
aralarındaki işlemler uygulandığında A, B ve C sayıları elde
edilmektedir.
-3 12 A 4
5 = B 6 + 8 = C
Bu kartonların dört tanesinin yerleri değiştirilip aynı işlemler
uygulandığında A= B = C eşitliği sağlanmıştır.
Buna göre, yerleri değiştirilmeyen kartonların üstlerin-
de yazan sayıların toplamı kaçtır?
A) 18
B) 14
C) 11
D) 9
E) 3
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
24. Aşağıda verilen kartonların üstlerinde yazılı olan sayılara, aralarındaki işlemler uygulandığında A, B ve C sayıları elde edilmektedir. -3 12 A 4 5 = B 6 + 8 = C Bu kartonların dört tanesinin yerleri değiştirilip aynı işlemler uygulandığında A= B = C eşitliği sağlanmıştır. Buna göre, yerleri değiştirilmeyen kartonların üstlerin- de yazan sayıların toplamı kaçtır? A) 18 B) 14 C) 11 D) 9 E) 3
AO
Agadaki çubuk grafik, bir siniftaki öğrencilerin bir sınav
*akan puanian gösteriyor.
When
2
19
Buna göre, sınavdaki puanların medyanı ile modunun
toplam veri açıklığından kaç fazladır?
de will
12
B) 20
C) 21
D) 22
19
E) 23
ARI
11. g
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
AO Agadaki çubuk grafik, bir siniftaki öğrencilerin bir sınav *akan puanian gösteriyor. When 2 19 Buna göre, sınavdaki puanların medyanı ile modunun toplam veri açıklığından kaç fazladır? de will 12 B) 20 C) 21 D) 22 19 E) 23 ARI 11. g
5. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, y = f(x) eğrisi ile y ekseni
üzerindeki A noktasındaki teğeti olan d doğrusu görülmektedir.
.
135°
●
AY
O
ff"(x) dx = h(x)
h(0) = 8
olduğuna göre, h(3) değeri kaçtır?
A) 5
B) 6
B
7
3
y = f(x)
D) 8
7.
E) 9
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
5. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, y = f(x) eğrisi ile y ekseni üzerindeki A noktasındaki teğeti olan d doğrusu görülmektedir. . 135° ● AY O ff"(x) dx = h(x) h(0) = 8 olduğuna göre, h(3) değeri kaçtır? A) 5 B) 6 B 7 3 y = f(x) D) 8 7. E) 9
eri
7x
7.
'
+ '(1) = 6x4 m2 - ++C =0.
f(x, y) = -√3 ªy - Sª
f(1, 1) değeri kaçtır?
27
16
A) In
dx ve f(4, 3) = 0 olduğuna göre,
B) In 84
61
81
D) In 64
xs dy de
y
ÿS +
* eAg - yeux EC.
27
E) In 64
In 64
81
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
eri 7x 7. ' + '(1) = 6x4 m2 - ++C =0. f(x, y) = -√3 ªy - Sª f(1, 1) değeri kaçtır? 27 16 A) In dx ve f(4, 3) = 0 olduğuna göre, B) In 84 61 81 D) In 64 xs dy de y ÿS + * eAg - yeux EC. 27 E) In 64 In 64 81
34 B)
13/2D) VI EX
-SA) 3
9-4 = 1-2 Y
y = x² parabolü ile parabole x = 2 noktasından
çizilen teğet doğrusu ve x ekseni arasında
kalan alan kaç br² dir?
B)
C) 3
x-2xth
10. Yandaki şekilde
y=x²
8
14
DY'
E) 160
5x+4
Ex-4=y
y-six)
=
224
2
12
14.
Şekildeki taral
B2
64
32
4₁+6
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
34 B) 13/2D) VI EX -SA) 3 9-4 = 1-2 Y y = x² parabolü ile parabole x = 2 noktasından çizilen teğet doğrusu ve x ekseni arasında kalan alan kaç br² dir? B) C) 3 x-2xth 10. Yandaki şekilde y=x² 8 14 DY' E) 160 5x+4 Ex-4=y y-six) = 224 2 12 14. Şekildeki taral B2 64 32 4₁+6
ekilde
2
3
T
31.
165
A
|AB| = |AC|
|DE| = |DF|
B
ABC ve DEF ikizkenar üçgenler,
m(EDF) = 70°
C
D
165
B
E
A
170/
85
KE BA ve
70
m(KAC) + m(FDE) = 200°
130
olduğuna göre, m(BCD)
A) 10
B) 15
C) 20
Bu üçgenler A ve F köşeleri ile C ve E köşeleri çakışacak
biçimde yerleştiriliyor.
50
Temel Matematik
56
K
130
D
65
70°
35+
kaç derecedir?
D) 25
F
E) 30
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
ekilde 2 3 T 31. 165 A |AB| = |AC| |DE| = |DF| B ABC ve DEF ikizkenar üçgenler, m(EDF) = 70° C D 165 B E A 170/ 85 KE BA ve 70 m(KAC) + m(FDE) = 200° 130 olduğuna göre, m(BCD) A) 10 B) 15 C) 20 Bu üçgenler A ve F köşeleri ile C ve E köşeleri çakışacak biçimde yerleştiriliyor. 50 Temel Matematik 56 K 130 D 65 70° 35+ kaç derecedir? D) 25 F E) 30
f
3.
S₁
integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
4x4√/x
C)
5
✓ A)
4/x dx
2x4√/x
5
X
+ C
D)
(X
abyoliebigegs lige ninilangaini
8x4√√x
5
l
B)
+ C
+C
St
E)
10x¹x
5
6x4√√x
5
+ C
S
Ms
Itige ninilangeni
Kafadengi
+ C
18
1
1
1
7.
S₁
A)
x√xdx
integralinin eşiti aşa
2x²√x
E
5
8. 3+
+ C
x²√x
2
D)-
Y
+ C
alpnar neb
√x
-dx E
3√x
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
f 3. S₁ integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 4x4√/x C) 5 ✓ A) 4/x dx 2x4√/x 5 X + C D) (X abyoliebigegs lige ninilangaini 8x4√√x 5 l B) + C +C St E) 10x¹x 5 6x4√√x 5 + C S Ms Itige ninilangeni Kafadengi + C 18 1 1 1 7. S₁ A) x√xdx integralinin eşiti aşa 2x²√x E 5 8. 3+ + C x²√x 2 D)- Y + C alpnar neb √x -dx E 3√x
(8. √ √(x²+¹) αx-A
S
dx =
X
S-
2
X
2
X
olmak üzere,
A) 36
dx = B
fr-fr)
2
7+ f(u)(u)
A B = 4x³ + 6x-k (KER)
olduğuna göre, f(2) değeri aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
B) 48
C) 54
flu) (x4)
X
D) 64
E) 72
x+1=0
EU
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
(8. √ √(x²+¹) αx-A S dx = X S- 2 X 2 X olmak üzere, A) 36 dx = B fr-fr) 2 7+ f(u)(u) A B = 4x³ + 6x-k (KER) olduğuna göre, f(2) değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) 48 C) 54 flu) (x4) X D) 64 E) 72 x+1=0 EU
du
•F(x₂)=
8.
1
xách du
O
Gerçel sayılar kümesi
her x gerçel sayısı için,
• f'(x) = f'(5 - x)
f(3) = 7
f(2)=5
deşitlikleri vardır.
üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu
5-x=4
-du= dx
f(1) =f
Buna göre, f(1) + f(4) toplamı kaçtır?
A)-12
B) O
C) 2
f(1) = f(u)+2
D) 12
S
E) 18
MA
Lise Matematik
Belirsiz İntegral
du •F(x₂)= 8. 1 xách du O Gerçel sayılar kümesi her x gerçel sayısı için, • f'(x) = f'(5 - x) f(3) = 7 f(2)=5 deşitlikleri vardır. üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu 5-x=4 -du= dx f(1) =f Buna göre, f(1) + f(4) toplamı kaçtır? A)-12 B) O C) 2 f(1) = f(u)+2 D) 12 S E) 18 MA