Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Parabol Soruları

6.
A) 27
B) 25
1+8+18
B) 15
C) 23
9 +18
A-SP
y = x² - 6x + 5 parabolünün eksenleri kestiği noktaları ve
tepe noktasını köşe kabul eden dörtgenin alanı kaç br²
dir?
A) 14
C) 16
C
D) 21
D) 17
j8+g
E) 19
0-8
E) 18
A 1
Lise Matematik
Parabol
6. A) 27 B) 25 1+8+18 B) 15 C) 23 9 +18 A-SP y = x² - 6x + 5 parabolünün eksenleri kestiği noktaları ve tepe noktasını köşe kabul eden dörtgenin alanı kaç br² dir? A) 14 C) 16 C D) 21 D) 17 j8+g E) 19 0-8 E) 18 A 1
2. f ve g reel sayılarda tanımlıdır.
g(x) = x² + 3x + m +1
f(x + m) = x
olmak üzere, (gof)(x) eğrisinin grafiği x eksenine teğet ol-
duğuna göre, m kaçtır?
(1-x
A)
34
B)
54
NIW
(x_m)
2/3
x²2x42
T MATMA ÖZEL
Lise Matematik
Parabol
2. f ve g reel sayılarda tanımlıdır. g(x) = x² + 3x + m +1 f(x + m) = x olmak üzere, (gof)(x) eğrisinin grafiği x eksenine teğet ol- duğuna göre, m kaçtır? (1-x A) 34 B) 54 NIW (x_m) 2/3 x²2x42 T MATMA ÖZEL
19.
34
Şekildeki tahta parçasının uzunluğu, başkatsayısı
3 olan ikinci dereceden bir polinom ile ifade edile-
bilmektedir. x > 33 olmak üzere,
●
Tahta parçası (x + 2) cm uzunluğundaki par-
çalara ayrılırsa 4 cm parça artmaktadır.
Tahta parçası (x-4) cm uzunluğundaki parça-
lara ayrıldığında 4 cm parça artmaktadır.
Buna göre, bu tahta (x - 5) cm uzunluğundaki
parçalara ayrılırsa, kaç cm'lik bir parça artar?
A) 23
B) 24
C) 25 D) 26 E) 27
Lise Matematik
Parabol
19. 34 Şekildeki tahta parçasının uzunluğu, başkatsayısı 3 olan ikinci dereceden bir polinom ile ifade edile- bilmektedir. x > 33 olmak üzere, ● Tahta parçası (x + 2) cm uzunluğundaki par- çalara ayrılırsa 4 cm parça artmaktadır. Tahta parçası (x-4) cm uzunluğundaki parça- lara ayrıldığında 4 cm parça artmaktadır. Buna göre, bu tahta (x - 5) cm uzunluğundaki parçalara ayrılırsa, kaç cm'lik bir parça artar? A) 23 B) 24 C) 25 D) 26 E) 27
6.
x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,
x³ - 3x²y = 3 → x²(x-3y) =3
y³ - 3xy² = 11
y²y-3x) = 11
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, x - y farkı kaçtır?
A) 3
C) 1
B) 2
= 15₂
y-11
y²
y ³-11
3y²
=3x
- X
D-2 E) -3
Lise Matematik
Parabol
6. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, x³ - 3x²y = 3 → x²(x-3y) =3 y³ - 3xy² = 11 y²y-3x) = 11 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, x - y farkı kaçtır? A) 3 C) 1 B) 2 = 15₂ y-11 y² y ³-11 3y² =3x - X D-2 E) -3
AYT/Matematik
17. y = ax² + bx+c fonksiyonunda,
a b>0
•
Schum momeN
a c>0
+ t
a+c<b
8 (3
kökler top=
11
Gor
T
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bu
fonksiyonun grafiği (parabol) olabilir?
(T, tepe noktasını göstermektedir.)
A)
8)
P
poulo
YA
T
Bryse Egad thismesdi nevalgs iniece
ff.
T
X
eşitsizliğini (E)
AY
O
(6)
T
FOR
CE
INO
Brim
X
b
29
C)
alomo
$ (8
T
cnu8
X
Lise Matematik
Parabol
AYT/Matematik 17. y = ax² + bx+c fonksiyonunda, a b>0 • Schum momeN a c>0 + t a+c<b 8 (3 kökler top= 11 Gor T olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonun grafiği (parabol) olabilir? (T, tepe noktasını göstermektedir.) A) 8) P poulo YA T Bryse Egad thismesdi nevalgs iniece ff. T X eşitsizliğini (E) AY O (6) T FOR CE INO Brim X b 29 C) alomo $ (8 T cnu8 X
4.
▼
40²2
18
- umex -4m.m-3 Buz_1
umilm- } qua
11
mmma
121
8
-x² + 4x +3 - m < 0
eşitsizliğini her x = R için sağlanıyorsa m en geniş hangi
aralıktadır?
A) (-2,5)
D) (7, ∞)
B) (0,5)
11. Sınıf Matematik Soru Bankası
R 2
IF
1
E) (-5,5)
h
C) (-∞, 7)
ya
152
8.
4
Lise Matematik
Parabol
4. ▼ 40²2 18 - umex -4m.m-3 Buz_1 umilm- } qua 11 mmma 121 8 -x² + 4x +3 - m < 0 eşitsizliğini her x = R için sağlanıyorsa m en geniş hangi aralıktadır? A) (-2,5) D) (7, ∞) B) (0,5) 11. Sınıf Matematik Soru Bankası R 2 IF 1 E) (-5,5) h C) (-∞, 7) ya 152 8. 4
bx+c = mx + n
bx+c-mx-n=0
b-m)x+c-n=0
minde A 0 ise parabol ile
un ortak noktası yoktur.
8.
9-415 (10+m) Le 9-200-20mta.
y = 5 - x doğrusu y = x² - mx - 1 parabolüne >
teğet olduğuna göre, m nin alabileceği değer- M=-3
ler çarpımı kaçtır?
9. y=x²-(m+1)x+ 2 parabolü ile y = x - m doğ-
Lise Matematik
Parabol
bx+c = mx + n bx+c-mx-n=0 b-m)x+c-n=0 minde A 0 ise parabol ile un ortak noktası yoktur. 8. 9-415 (10+m) Le 9-200-20mta. y = 5 - x doğrusu y = x² - mx - 1 parabolüne > teğet olduğuna göre, m nin alabileceği değer- M=-3 ler çarpımı kaçtır? 9. y=x²-(m+1)x+ 2 parabolü ile y = x - m doğ-
O
Şekilde tepe noktası T
A)
A(2.0)
12
2
ile parabolle B ve C noktalarında keşisen d doğrusu
görülmektedir.
B)
Buna göre, d doğrusuna dik ve A noktasından
geçen başka bir doğru parabolü A'dan farklı
hangi apsisli noktada keser?
T(1/ .K)
3
2
f(x) = x² + mx + n
k olan y = f(x) parabolü
52
C) 9/20
72
E)
Lise Matematik
Parabol
O Şekilde tepe noktası T A) A(2.0) 12 2 ile parabolle B ve C noktalarında keşisen d doğrusu görülmektedir. B) Buna göre, d doğrusuna dik ve A noktasından geçen başka bir doğru parabolü A'dan farklı hangi apsisli noktada keser? T(1/ .K) 3 2 f(x) = x² + mx + n k olan y = f(x) parabolü 52 C) 9/20 72 E)
17)
18)
Bir markette maliyeti x TL olan bir malın satış fiyatı y TL'dir.
y = x² - 5x + 30 olduğuna göre, marketin sahibinin bu
malın satışından elde edeceği kâr en fazla kaç TL'dir?
y = x² - (a + 4)x+ 2a-1
parabolünün tepe noktası y ekseni üzerindedir.
Buna göre, bu parabolün x eksenini kestiği noktalar ara-
sındaki uzaklık kaç birimdir?
Lise Matematik
Parabol
17) 18) Bir markette maliyeti x TL olan bir malın satış fiyatı y TL'dir. y = x² - 5x + 30 olduğuna göre, marketin sahibinin bu malın satışından elde edeceği kâr en fazla kaç TL'dir? y = x² - (a + 4)x+ 2a-1 parabolünün tepe noktası y ekseni üzerindedir. Buna göre, bu parabolün x eksenini kestiği noktalar ara- sındaki uzaklık kaç birimdir?
10. x² - (m + 2)x+ m - 1 = 0 denkleminin kökleri x, ve x₂ di
dir.
(x1+x2)² =5
(+2)²=5
X₁-1x₂=-(-M-2) x₁+x2=5
x1+x2=m+2
M-1
-
olduğu biliniyor.
Buna göre, m değeri
A-1
B) 0
kaçtır?
C) 1
D) 2
2.2m+19
443-140
129930
E) 3
Lise Matematik
Parabol
10. x² - (m + 2)x+ m - 1 = 0 denkleminin kökleri x, ve x₂ di dir. (x1+x2)² =5 (+2)²=5 X₁-1x₂=-(-M-2) x₁+x2=5 x1+x2=m+2 M-1 - olduğu biliniyor. Buna göre, m değeri A-1 B) 0 kaçtır? C) 1 D) 2 2.2m+19 443-140 129930 E) 3
1. f(x) = x²-3x
4.
11. g(x) = x² - 2x + 1
III. h(x)=x²-x+2
Yukarıda denklemleri verilen parabollerden
hangilerinin Ox ekseni ile ortak noktaları yoktur?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Parabol
1. f(x) = x²-3x 4. 11. g(x) = x² - 2x + 1 III. h(x)=x²-x+2 Yukarıda denklemleri verilen parabollerden hangilerinin Ox ekseni ile ortak noktaları yoktur? A) Yalnız II D) II ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
Aşağıda giriş kısmı parabol şeklinde verilen bir de-
ponun genişliği 6 metre, maksimum yüksekliği 4
metredir.
h
2m
A)
2 m
Ahmet Bey, depoya taban kenarları 2 m olan kare
dik prizma şeklinde kutu yerleştirecektir.
16
5
Tid m, 6m gubio 18012-10A1
Buna göre, kutunun yüksekliği (h) en fazla kaç
metre olmalıdır?
4 m
8)
32
9
8
3
D)
2
E) 2
Lise Matematik
Parabol
Aşağıda giriş kısmı parabol şeklinde verilen bir de- ponun genişliği 6 metre, maksimum yüksekliği 4 metredir. h 2m A) 2 m Ahmet Bey, depoya taban kenarları 2 m olan kare dik prizma şeklinde kutu yerleştirecektir. 16 5 Tid m, 6m gubio 18012-10A1 Buna göre, kutunun yüksekliği (h) en fazla kaç metre olmalıdır? 4 m 8) 32 9 8 3 D) 2 E) 2
f:R→ R, f(x) = x² + (2a-4)x+16
parabolü x eksenine eksenin pozitif tarafında
teğet olduğuna göre, a kaçtır?
A) -4
B)-2 C) -1
D) 4
E) 6
inineaze y ev nalo (@-1)T iashion eget stins u
maaed somestion (8-0)
Lise Matematik
Parabol
f:R→ R, f(x) = x² + (2a-4)x+16 parabolü x eksenine eksenin pozitif tarafında teğet olduğuna göre, a kaçtır? A) -4 B)-2 C) -1 D) 4 E) 6 inineaze y ev nalo (@-1)T iashion eget stins u maaed somestion (8-0)
ONKSİYONLAR
rinde bir
2
TEST
9. Gerçek sayılar kümesi üzerinde
f(x) = x² + nx-m.n
A) 4
C) 1
B) 3
D) -1
biçiminde tanımlanan f fonksiyonunun grafiğinin tepe nok-
tası (1, 3) noktasıdır.
Buna göre, m-n farkı kaça eşittir?
2ax + 1
fonksiyonunun grafiği 3 birim
g fonksiyonunun grafi
E) -2
ğuna
ğinin tepe n
Lise Matematik
Parabol
ONKSİYONLAR rinde bir 2 TEST 9. Gerçek sayılar kümesi üzerinde f(x) = x² + nx-m.n A) 4 C) 1 B) 3 D) -1 biçiminde tanımlanan f fonksiyonunun grafiğinin tepe nok- tası (1, 3) noktasıdır. Buna göre, m-n farkı kaça eşittir? 2ax + 1 fonksiyonunun grafiği 3 birim g fonksiyonunun grafi E) -2 ğuna ğinin tepe n
GS
3m $ 42m
T
* 39,
2104
2649
E) 2
f(x) = (m - 1)x² + (m - 2)x+ 3
parabolünün simetri ekseni x = -4 doğrusu ise
m kaçtır?
9:12am-21
Telef
25%
not (01
6
7
A) / B) // C) / D) - E)-9
-
6
(x)}
(01 issu Memlo
sal Xintomie enog
1-16
Lise Matematik
Parabol
GS 3m $ 42m T * 39, 2104 2649 E) 2 f(x) = (m - 1)x² + (m - 2)x+ 3 parabolünün simetri ekseni x = -4 doğrusu ise m kaçtır? 9:12am-21 Telef 25% not (01 6 7 A) / B) // C) / D) - E)-9 - 6 (x)} (01 issu Memlo sal Xintomie enog 1-16
E) 48
-12
+12
-6
-2
)=2
19=2/
9=3
2
(1)
3
ty
6.
ÖSYM İKİZİ
G₁3
41
3
1
I
B) 10
14
2
B
C) 12
y = a (x - 2)² + B
6
X
f(x)
Yukarıda verilen f(x) parabolü için Alan(ATB) kaç birim-
karedir?
A) 8
1/02
Gath=3
14
Uaz-l
a=-1₁
D) 14
- + (x ² - 4x + 4)
E) 16
1:
Lise Matematik
Parabol
E) 48 -12 +12 -6 -2 )=2 19=2/ 9=3 2 (1) 3 ty 6. ÖSYM İKİZİ G₁3 41 3 1 I B) 10 14 2 B C) 12 y = a (x - 2)² + B 6 X f(x) Yukarıda verilen f(x) parabolü için Alan(ATB) kaç birim- karedir? A) 8 1/02 Gath=3 14 Uaz-l a=-1₁ D) 14 - + (x ² - 4x + 4) E) 16 1: