Parabol Soruları

yna ile yaptık-
B)
A(-1, 3)
72
C(5,-3)
Satta
B(4,7)
Köşelerinin koordinatları verilen ABC üçgeninde V. ken
ortayını taşıyan doğrunun eğimi kaçtır?
A) 4
C) 3
D)
5
2
Eğimi
ve Bir Noktası Bilinen Doğru
Eğimi m olan ve A(x, y,) noktasından g
y-y₁=m-(x-x₁) dir.
E) 2
Doğru üzerinde rastgele bir K(x, y) m
A(X₁,Y₁)
m=
K(x, y)
y-Y₁
olur.
X-X₁
İçler dışlar çarpımı yapıldığın
y-y₁ = m(x-x₁) denklemi.
D
Lise Matematik
Parabol
yna ile yaptık- B) A(-1, 3) 72 C(5,-3) Satta B(4,7) Köşelerinin koordinatları verilen ABC üçgeninde V. ken ortayını taşıyan doğrunun eğimi kaçtır? A) 4 C) 3 D) 5 2 Eğimi ve Bir Noktası Bilinen Doğru Eğimi m olan ve A(x, y,) noktasından g y-y₁=m-(x-x₁) dir. E) 2 Doğru üzerinde rastgele bir K(x, y) m A(X₁,Y₁) m= K(x, y) y-Y₁ olur. X-X₁ İçler dışlar çarpımı yapıldığın y-y₁ = m(x-x₁) denklemi. D
Mon anpinovioino neKonu Testi
10. y=4x²-16x+m-4 parabolünün x eksenini A ve B gibi
iki farklı noktada kesmektedir.
Buna göre, A ve B noktalarının apsisleri toplamı
kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
kroonini A vo B noktalarında kesen
E) 6
Lise Matematik
Parabol
Mon anpinovioino neKonu Testi 10. y=4x²-16x+m-4 parabolünün x eksenini A ve B gibi iki farklı noktada kesmektedir. Buna göre, A ve B noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 kroonini A vo B noktalarında kesen E) 6
a eşittir?
2 D) 63
E) 72
1.
TEST-9
x² + 7x² + 16)
x³ - x² + 4x
16 ) : (x + + + + + 1)
Te ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
B) 1
1
A) x + 2 B)
C)
x
C) x D) x² +1 E)
x² +1
X+2
5.
Ça
x² - 4x
ifadesinin
ğuna gör
A) 7
Lise Matematik
Parabol
a eşittir? 2 D) 63 E) 72 1. TEST-9 x² + 7x² + 16) x³ - x² + 4x 16 ) : (x + + + + + 1) Te ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? B) 1 1 A) x + 2 B) C) x C) x D) x² +1 E) x² +1 X+2 5. Ça x² - 4x ifadesinin ğuna gör A) 7
10.
6m
Kost
A
B
Şekildeki gibi yerden yüksekliği 6 m olan platfor-
mun, A ve B noktaları arasındaki bölümü parabol
şeklindedir. Bu platform üzerinde kaykay ile kayan
Berra'nın A noktasından B noktasına kayma süresi
4 saniyedir.
Buna göre, Berra'nın kaymaya başladığı andan
3 saniye sonra yerden yüksekliği kaç metredir?
A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3
Lise Matematik
Parabol
10. 6m Kost A B Şekildeki gibi yerden yüksekliği 6 m olan platfor- mun, A ve B noktaları arasındaki bölümü parabol şeklindedir. Bu platform üzerinde kaykay ile kayan Berra'nın A noktasından B noktasına kayma süresi 4 saniyedir. Buna göre, Berra'nın kaymaya başladığı andan 3 saniye sonra yerden yüksekliği kaç metredir? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3
8.
Buna göre,
b
L a=-
2
11. c =-3
III. a.b.c> 0
Şekilde f(x) = ax² + bx+c fonksiyonunun grafiği ve-
rilmiştir.
f(x) = ax² + bx + c
A) Yalnız I
0
D) I ve III
-3
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Parabol
8. Buna göre, b L a=- 2 11. c =-3 III. a.b.c> 0 Şekilde f(x) = ax² + bx+c fonksiyonunun grafiği ve- rilmiştir. f(x) = ax² + bx + c A) Yalnız I 0 D) I ve III -3 ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
P=0
10.
r=2
#126 6=a₁ (-1)-3
6= 3a a=2
A)-311
8
f(x) = 2x² + 3x + m + 1
13. f(
2ײ-8x+6
2.7-8.2 +
B
fonksiyon eğrisinin tepe noktasby = 4x - 1 doğrusu -
üzerinde olduğuna göre, m kaçtır?
8-16
m
22
B)
2.x²4x+3
15
4
C)-29
8
20
D) -7
+3×-
E)-6
148
A
C
Lise Matematik
Parabol
P=0 10. r=2 #126 6=a₁ (-1)-3 6= 3a a=2 A)-311 8 f(x) = 2x² + 3x + m + 1 13. f( 2ײ-8x+6 2.7-8.2 + B fonksiyon eğrisinin tepe noktasby = 4x - 1 doğrusu - üzerinde olduğuna göre, m kaçtır? 8-16 m 22 B) 2.x²4x+3 15 4 C)-29 8 20 D) -7 +3×- E)-6 148 A C
il vodafone TR
JOT) = 10 D
A) 32
B) 44
A) C> 0
0
D) -
23:41
C) 46
b
->0
2a
y=ax2+bx+c
B) a > 0
D) 52
Analitik düzlemde grafiği verilen y = f(x) para-
bolüne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?
x
1 %58
E) 58
b
24-25.
2a
ppy
C) A = 0
>0
C
Lise Matematik
Parabol
il vodafone TR JOT) = 10 D A) 32 B) 44 A) C> 0 0 D) - 23:41 C) 46 b ->0 2a y=ax2+bx+c B) a > 0 D) 52 Analitik düzlemde grafiği verilen y = f(x) para- bolüne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış- tır? x 1 %58 E) 58 b 24-25. 2a ppy C) A = 0 >0 C
il vodafone TR
23:40
D) √14
8. y = x² + ax + 4 parabolüne başlangıç noktasın-
dan çizilen teğetler birbirine dik olduğuna göre,
a reel sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) √17
B) 4
C) √15
E)√13
1 %58
x
C
157
Lise Matematik
Parabol
il vodafone TR 23:40 D) √14 8. y = x² + ax + 4 parabolüne başlangıç noktasın- dan çizilen teğetler birbirine dik olduğuna göre, a reel sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) √17 B) 4 C) √15 E)√13 1 %58 x C 157
il vodafone TR
X
E) 6
23:41
D)-√6
TEST
Denklemi y=x²-mx + 1 olan parabol veriliyor.
noktasından parabole çizilen teğetler birbiri-
in nin hangi negatif değeri için, başlangıç
ne dik olur?
B)-2
27
x
1 %58
E)-2√2
C) - √5
C
Lise Matematik
Parabol
il vodafone TR X E) 6 23:41 D)-√6 TEST Denklemi y=x²-mx + 1 olan parabol veriliyor. noktasından parabole çizilen teğetler birbiri- in nin hangi negatif değeri için, başlangıç ne dik olur? B)-2 27 x 1 %58 E)-2√2 C) - √5 C
il vodafone TR
olünün
mdir?
18
23:42
4. y=x²-(m²-9) x + 7
parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde ol-
duğuna göre, m nin pozitif değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 7
(TEMATİK SORU BANKASI
1 %58
x
E) 10
C
Lise Matematik
Parabol
il vodafone TR olünün mdir? 18 23:42 4. y=x²-(m²-9) x + 7 parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde ol- duğuna göre, m nin pozitif değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 7 (TEMATİK SORU BANKASI 1 %58 x E) 10 C
il vodafone TR
23:31
11. f(x) = 3x² + ax-3 ve g(x) = bx² + 3x - 1 para-
bollerinin tepe noktalarının apsisleri eşit olduğu-
na göre, a . b çarpımının değeri aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 6 B) 7
C) 8 D) 9
1 %56
x
E) 10
C
Lise Matematik
Parabol
il vodafone TR 23:31 11. f(x) = 3x² + ax-3 ve g(x) = bx² + 3x - 1 para- bollerinin tepe noktalarının apsisleri eşit olduğu- na göre, a . b çarpımının değeri aşağıdakiler- den hangisidir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 1 %56 x E) 10 C
B
Yay
11.
12. Sinif (MF) TYT Deneme-16
T
D E F
2
Yukarıdaki şekilde iki ağaç arasına bağlanmış olan
parabolik şeklinde duran hamağın görüntüsü verk
miştir. D, E ve F noktalarında duran çiçekler hama
temas etmektedir, Yer düzlemi x ekseni kabul edilirse
hamak f(x) = x + 10x + 37 fonksiyonu ile modellen
miştir. Hamağın yere en yakın noktası T noktasıdır.
|AE| = 28 cm ve EF = 2|DE| olduğuna göre, D
noktasında duran çiçeğin hamağa temas ettiği
noktanın yerden yüksekliği kaç cm dir?
A) 64
B) 56
C) 48
D) 36
E) 24
Lise Matematik
Parabol
B Yay 11. 12. Sinif (MF) TYT Deneme-16 T D E F 2 Yukarıdaki şekilde iki ağaç arasına bağlanmış olan parabolik şeklinde duran hamağın görüntüsü verk miştir. D, E ve F noktalarında duran çiçekler hama temas etmektedir, Yer düzlemi x ekseni kabul edilirse hamak f(x) = x + 10x + 37 fonksiyonu ile modellen miştir. Hamağın yere en yakın noktası T noktasıdır. |AE| = 28 cm ve EF = 2|DE| olduğuna göre, D noktasında duran çiçeğin hamağa temas ettiği noktanın yerden yüksekliği kaç cm dir? A) 64 B) 56 C) 48 D) 36 E) 24
3.
AYT MATEMATİK SORU BANKASI
D) { 2,2}
X 2=4.x = 4
u-8=
B) (-2, 2)
2.
E) Ø
m=
M-3=0
x2²-9=0
lerden hangisidir?
A) {2}
D) (3, 3)
B) (-3, 3)
denkleminin gerçel sayılardaki çöz
3
x² - 4x + 4 = 0
denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) {2}
denklemi
m+n topla
A) 19
C) [-2, 2]
De
lerir
Cozün
58
B
n=le
E) Ø
Lise Matematik
Parabol
3. AYT MATEMATİK SORU BANKASI D) { 2,2} X 2=4.x = 4 u-8= B) (-2, 2) 2. E) Ø m= M-3=0 x2²-9=0 lerden hangisidir? A) {2} D) (3, 3) B) (-3, 3) denkleminin gerçel sayılardaki çöz 3 x² - 4x + 4 = 0 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) {2} denklemi m+n topla A) 19 C) [-2, 2] De lerir Cozün 58 B n=le E) Ø
26. Şekilde eşit bölmeler hâlinde çizilmiş ama üzerine değerler
yazılmamış koordinat düzleminde y=x2-3x + 4 para-
bolünün grafiği verilmiştir.
2
N
P
A)-9 B)
Buna göre, P noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
15
2
C) -6
YKS Deneme Sınavı - 7 / Alan Yeterlilik Testi
➜X
D)
11
2
E) -3
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
28.
26
Lise Matematik
Parabol
26. Şekilde eşit bölmeler hâlinde çizilmiş ama üzerine değerler yazılmamış koordinat düzleminde y=x2-3x + 4 para- bolünün grafiği verilmiştir. 2 N P A)-9 B) Buna göre, P noktasının koordinatları toplamı kaçtır? 15 2 C) -6 YKS Deneme Sınavı - 7 / Alan Yeterlilik Testi ➜X D) 11 2 E) -3 FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 28. 26
14
IL
23. f(x) = x² - 6x + 11
A)-x² + 6x-7
C) -x² + 6x - 5
X=O
X = 1
y=1²1 4=6
parabolünün y = 2 doğrusuna göre simetriği aşağıda-
kilerden hangisidir?
2
E)-x² + 8x-7
X=2
7
B)-x² - 6x-7
D)-x² + 5x-7
- 12/10 - 12 = 3
Lise Matematik
Parabol
14 IL 23. f(x) = x² - 6x + 11 A)-x² + 6x-7 C) -x² + 6x - 5 X=O X = 1 y=1²1 4=6 parabolünün y = 2 doğrusuna göre simetriği aşağıda- kilerden hangisidir? 2 E)-x² + 8x-7 X=2 7 B)-x² - 6x-7 D)-x² + 5x-7 - 12/10 - 12 = 3
+₂
EX5
56
6. Önder Bey 20 m x 40 m ebatlarındaki dikdörtgen
arsasına ev yaptırmayı planlamaktadır. Arsanın enini
ve boyunu eşit miktarda kısaltarak evin yapılacağı 224
metrekare alanı şekildeki gibi belirlemiştir.
40
20
224 m²
Buna göre, Önder Bey arsanın enini ve boyunu kaçar
metre kısaltarak evin yapılacağı bölgeyi oluşturmuştur?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18
(2
9. a
C
1.A
Lise Matematik
Parabol
+₂ EX5 56 6. Önder Bey 20 m x 40 m ebatlarındaki dikdörtgen arsasına ev yaptırmayı planlamaktadır. Arsanın enini ve boyunu eşit miktarda kısaltarak evin yapılacağı 224 metrekare alanı şekildeki gibi belirlemiştir. 40 20 224 m² Buna göre, Önder Bey arsanın enini ve boyunu kaçar metre kısaltarak evin yapılacağı bölgeyi oluşturmuştur? A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 (2 9. a C 1.A