%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Seriler Soruları

x+6=-2
Q-b=-4
3. 2 metre yükseklikten bırakılan bir top yere her çarptığın-b-6=4
da bir önceki düştüğü yüksekliğin 'si kadar yükselmek-
tedir.
T
41
C
2 m
1-C
1. çarpma
Buna göre, top x defa yere çarptığında çıkacağı yük.
sekliği (y) gösteren denklem aşağıdakilerden hangisi-
dir?
2. çarpma
D) y=2x-1
2-B
y=(¹1)
B) y =
(2)
E) y = 2*
3-A
C) y =
y=(1)***
4-D
7.
fo
de
A
5
Lise Matematik
Seriler
x+6=-2 Q-b=-4 3. 2 metre yükseklikten bırakılan bir top yere her çarptığın-b-6=4 da bir önceki düştüğü yüksekliğin 'si kadar yükselmek- tedir. T 41 C 2 m 1-C 1. çarpma Buna göre, top x defa yere çarptığında çıkacağı yük. sekliği (y) gösteren denklem aşağıdakilerden hangisi- dir? 2. çarpma D) y=2x-1 2-B y=(¹1) B) y = (2) E) y = 2* 3-A C) y = y=(1)*** 4-D 7. fo de A 5
12. Geçmiş zamanda bir kişiyi ödüllendirmek isteyen kral, ödül
olarak neyi istediğini sorar. Cevap olarak bir satranç tahta-
sında ilk kareye 1 pirinç, diğer kareye 2 ve takip eden tüm
karelere bir önceki kareye konulan pirinç tanesinin 2 katı
olacak şekilde prinç koyulmasını ve kendisine hediye edil-
mesini istemiştir.
Kral ilk başta küçümsese de gerçek anlaşılınca istenen pi-
rinç miktarının ne o yılki ne de takip eden bir kaç yıllık ha-
sat ile bile karşılanamayacağını görmüştür.
Buna göre, bir satranç tahtasında 64 kare olmak üzere
istenen pirinç miktarı kaç tanedir?
A) 263-1 B) 263
C) 264
D) 264-1
E) 265
Lise Matematik
Seriler
12. Geçmiş zamanda bir kişiyi ödüllendirmek isteyen kral, ödül olarak neyi istediğini sorar. Cevap olarak bir satranç tahta- sında ilk kareye 1 pirinç, diğer kareye 2 ve takip eden tüm karelere bir önceki kareye konulan pirinç tanesinin 2 katı olacak şekilde prinç koyulmasını ve kendisine hediye edil- mesini istemiştir. Kral ilk başta küçümsese de gerçek anlaşılınca istenen pi- rinç miktarının ne o yılki ne de takip eden bir kaç yıllık ha- sat ile bile karşılanamayacağını görmüştür. Buna göre, bir satranç tahtasında 64 kare olmak üzere istenen pirinç miktarı kaç tanedir? A) 263-1 B) 263 C) 264 D) 264-1 E) 265
ÖSYM Sorusu
n pozitif bir tam sayı olmak üzere,
k=1
15
[(− 1)ķ+¹ .k] = 10
3
eşitliği veriliyor.
Buna göre, n kaçtır?
A) 18
B) 19
2
(-1)²+ 2 +
C) 20
D) 21
E) 22
2017 LYS
1 + (-2) + 3 + (-4) + 5 + (-6)
ÖR
Mur
ayc
Sor
M
nu
Lise Matematik
Seriler
ÖSYM Sorusu n pozitif bir tam sayı olmak üzere, k=1 15 [(− 1)ķ+¹ .k] = 10 3 eşitliği veriliyor. Buna göre, n kaçtır? A) 18 B) 19 2 (-1)²+ 2 + C) 20 D) 21 E) 22 2017 LYS 1 + (-2) + 3 + (-4) + 5 + (-6) ÖR Mur ayc Sor M nu
30 YAYINLARI-
2
tml 4+m/
1
2 3 4
Açık hal yukanda verilen düzgün
tekerlek aşağıda verilmiştir
5
Bu tekerleğin ok yönünde her 60° lik hareketine bir devinim
denmektedir.
a₁=\
(an) dizisi
A) Yalnız I
ax=3
a4=5
"Tekerlek yukandaki konumundayken ok yönünde hareket
ettirilip n + 1 devinim yaptığında üst yüze gelen
olarak tanımlanıyor.
6
Buna göre,
1. (a6n+2) dizisi sabit dizidir.
11. a3 + a5 = 6
III. S₁2 = 42
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
48=914 91=
91=27=4
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
149
Lise Matematik
Seriler
30 YAYINLARI- 2 tml 4+m/ 1 2 3 4 Açık hal yukanda verilen düzgün tekerlek aşağıda verilmiştir 5 Bu tekerleğin ok yönünde her 60° lik hareketine bir devinim denmektedir. a₁=\ (an) dizisi A) Yalnız I ax=3 a4=5 "Tekerlek yukandaki konumundayken ok yönünde hareket ettirilip n + 1 devinim yaptığında üst yüze gelen olarak tanımlanıyor. 6 Buna göre, 1. (a6n+2) dizisi sabit dizidir. 11. a3 + a5 = 6 III. S₁2 = 42 ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II 48=914 91= 91=27=4 D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III 149
CC + 20
16. x tane sayının aritmetik ortalamasi y,
y tane sayının aritmetik ortalaması x dir.
1
12
Bu x + y tane sayının aritmetik ortalaması
olduğu
na göre, x ile y'nin çarpmaya göre terslerinin aritme-
tik ortalaması kaçtır?
A) 48
B) 36
C) 24
D) 12
E) 6
Lise Matematik
Seriler
CC + 20 16. x tane sayının aritmetik ortalamasi y, y tane sayının aritmetik ortalaması x dir. 1 12 Bu x + y tane sayının aritmetik ortalaması olduğu na göre, x ile y'nin çarpmaya göre terslerinin aritme- tik ortalaması kaçtır? A) 48 B) 36 C) 24 D) 12 E) 6
12. Bir aritmetik dizinin ortak farkı d dir. Bu dizinin ilk 20 tèri-
minin toplamı, ilk terimin 25 katıdır.
Buna göre ilk 30 terim toplamının d türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
B) 1325d
A) 1250d
D) 1475d
E) 1575d
C) 1450d
ed
Lise Matematik
Seriler
12. Bir aritmetik dizinin ortak farkı d dir. Bu dizinin ilk 20 tèri- minin toplamı, ilk terimin 25 katıdır. Buna göre ilk 30 terim toplamının d türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? B) 1325d A) 1250d D) 1475d E) 1575d C) 1450d ed
32.
Yarıçapı 1 birim olan Ç₁ çemberinin içine şekildeki gibi
bir eşkenar üçgen çiziliyor. Bu üçgenin kenar orta nok-
talarından geçen çember Ç2 olsun.
Ç₁
G₂
Aynı işlem Ç₂ çemberi için de yapılıyor ve Ç3 çemberi
elde ediliyor. Bu işlemin sonsuz sayıda tekrarlanması ile
C₁, C2, C3, çember dizisi elde ediliyor.
...
Her k pozitif tam sayısı için Çk çemberinin sınırladığı
alan Ak birim kare olduğuna göre,
ŽAK
k=1
toplamının sonucu kaçtır?
A) 3T
D) 6T
B) 4T
3
E)
9t
8
C) 5T
4
Lise Matematik
Seriler
32. Yarıçapı 1 birim olan Ç₁ çemberinin içine şekildeki gibi bir eşkenar üçgen çiziliyor. Bu üçgenin kenar orta nok- talarından geçen çember Ç2 olsun. Ç₁ G₂ Aynı işlem Ç₂ çemberi için de yapılıyor ve Ç3 çemberi elde ediliyor. Bu işlemin sonsuz sayıda tekrarlanması ile C₁, C2, C3, çember dizisi elde ediliyor. ... Her k pozitif tam sayısı için Çk çemberinin sınırladığı alan Ak birim kare olduğuna göre, ŽAK k=1 toplamının sonucu kaçtır? A) 3T D) 6T B) 4T 3 E) 9t 8 C) 5T 4
7.
63
Hasan
ifadesindeki n sayısının yerine
100⁰
sırasıyla 1, 2, 3, 4 ... sayılarını yazarak bul-
duğu sonuçları yan yana yazıp topluyor.
63 63 63
+
+
+ ....
100
100²
100² 100³
a ve b aralarında asal olduğuna göre,
a + b toplamı kaçtır?
18 B) 42
C) 54
D) 154 E) 162
11
D
Lise Matematik
Seriler
7. 63 Hasan ifadesindeki n sayısının yerine 100⁰ sırasıyla 1, 2, 3, 4 ... sayılarını yazarak bul- duğu sonuçları yan yana yazıp topluyor. 63 63 63 + + + .... 100 100² 100² 100³ a ve b aralarında asal olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 18 B) 42 C) 54 D) 154 E) 162 11 D
7.
4
I. adım
II. adim
III. adim
1. adımdaki karenin bir kenan 6 cm dir. Bu kare-
nin bütün kenarları üç eşit parçaya bölünerek
ortada kalan parçasından II. adımda görüldüğü
gibi yeni bir kare çıkmaktadır.
Bu işlem sonsuza kadar tekrar edilirse olu-
şan şeklin toplam alanı kaç cm² olur?
A) 42 B) 48 C) 54 D) 60
E) 72
Lise Matematik
Seriler
7. 4 I. adım II. adim III. adim 1. adımdaki karenin bir kenan 6 cm dir. Bu kare- nin bütün kenarları üç eşit parçaya bölünerek ortada kalan parçasından II. adımda görüldüğü gibi yeni bir kare çıkmaktadır. Bu işlem sonsuza kadar tekrar edilirse olu- şan şeklin toplam alanı kaç cm² olur? A) 42 B) 48 C) 54 D) 60 E) 72
B. Ilk n terim toplami Sn :n² 2n
1. 8. terim 13'tür.
II. Genel terimi 3n - 4'tür.
III. İlk 20 teriminin toplamı 360'tır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Seriler
B. Ilk n terim toplami Sn :n² 2n 1. 8. terim 13'tür. II. Genel terimi 3n - 4'tür. III. İlk 20 teriminin toplamı 360'tır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
16.
GD₁
GD₂
1
AD,
Yukarıdaki şekilde AD, dizisi ok yönünde artan bir arit-
metik dizi, GD, dizisi ok yönünde artan bir geometrik
dizi, AD, dizisi ok yönünde azalan bir aritmetik dizi ve
GD₂ dizisi ok yönünde azalan bir geometrik dizidir.
Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır?
C) 12
B) 9
D) 14
E) 20
A) 8
27
AD 2
A
32
B
Lise Matematik
Seriler
16. GD₁ GD₂ 1 AD, Yukarıdaki şekilde AD, dizisi ok yönünde artan bir arit- metik dizi, GD, dizisi ok yönünde artan bir geometrik dizi, AD, dizisi ok yönünde azalan bir aritmetik dizi ve GD₂ dizisi ok yönünde azalan bir geometrik dizidir. Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır? C) 12 B) 9 D) 14 E) 20 A) 8 27 AD 2 A 32 B
5.
1. mavi çizgi
2. mavi çizgi -+
7
3
5
10
2
6
CO
Co
1
2358
Test-
Test-3
8.
10 5
1
1
6
15
20
15
1
Şekildeki Pascal üçgeninde mavi çizgilerin üzerinde bulu
nan sayıların toplamı, o mavi çizginin bitimine 1, 1,2,3,5,
8, ... olarak yazılmıştır.
Buna göre, 10. mavi çizginin bitimine hangi sayı
yazılır?
A) 55
B) 65
C) 72
D) 85
E) 89
X
ifade
A) 6
9.
Lise Matematik
Seriler
5. 1. mavi çizgi 2. mavi çizgi -+ 7 3 5 10 2 6 CO Co 1 2358 Test- Test-3 8. 10 5 1 1 6 15 20 15 1 Şekildeki Pascal üçgeninde mavi çizgilerin üzerinde bulu nan sayıların toplamı, o mavi çizginin bitimine 1, 1,2,3,5, 8, ... olarak yazılmıştır. Buna göre, 10. mavi çizginin bitimine hangi sayı yazılır? A) 55 B) 65 C) 72 D) 85 E) 89 X ifade A) 6 9.
5. Beşinci terimi bilinen bir geometrik dizide
I. Ortak çarpan
II. Üçüncü terim
III. Sekizinci terim
yukarıdakilerden hangileri tek başına verilirse
bu dizinin on ikinci terimi kesinlikle bulunabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Seriler
5. Beşinci terimi bilinen bir geometrik dizide I. Ortak çarpan II. Üçüncü terim III. Sekizinci terim yukarıdakilerden hangileri tek başına verilirse bu dizinin on ikinci terimi kesinlikle bulunabilir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
NO
KR12MGSB20-038
1. tren
2 ton
Kısa yolu?
2. tren
4 ton
6 ton
3. tren-
8 ton
10 ton
18 ton
Yukarıda, bir istasyondan harekete başlayacak olan yük
trenlerine bağlanacak vagon sayısını gösteren ve vagon-
larda bulunacak yük miktarının vagon üzerinde yazılı oldu-
ğu bir faaliyet sistemi gösterilmiştir.
Bu sisteme göre 15. trenin taşıyacağı yük kaç tondur?
A) 3000
B) 3400
C) 3390
D) 3420
E) 3480
92
212
2167
216
218
14
Lise Matematik
Seriler
NO KR12MGSB20-038 1. tren 2 ton Kısa yolu? 2. tren 4 ton 6 ton 3. tren- 8 ton 10 ton 18 ton Yukarıda, bir istasyondan harekete başlayacak olan yük trenlerine bağlanacak vagon sayısını gösteren ve vagon- larda bulunacak yük miktarının vagon üzerinde yazılı oldu- ğu bir faaliyet sistemi gösterilmiştir. Bu sisteme göre 15. trenin taşıyacağı yük kaç tondur? A) 3000 B) 3400 C) 3390 D) 3420 E) 3480 92 212 2167 216 218 14
ÜSTATLX Ösym TARZI
ÜSTATLA Ö
TEST-4
d,
erimi al-
24
Pozitif terimli bir geometrik dizinin ilk sekiz terim toplamı x, ilk
dört terin toplamı y dir.
- 17 olduğuna göre, ise
2100 değeri kaçtır?
y
a99
A) 2
B) 3
C) 4
D) 8
E) 9
x
5
dy
2
Yuka
-S
a,
1
Bu
Lise Matematik
Seriler
ÜSTATLX Ösym TARZI ÜSTATLA Ö TEST-4 d, erimi al- 24 Pozitif terimli bir geometrik dizinin ilk sekiz terim toplamı x, ilk dört terin toplamı y dir. - 17 olduğuna göre, ise 2100 değeri kaçtır? y a99 A) 2 B) 3 C) 4 D) 8 E) 9 x 5 dy 2 Yuka -S a, 1 Bu
10. a = az = 1 ven > 2 için an = an-2 + an- 1 olarak tanımlanıyor.
Buna göre,
1. (a) aritmetik dizidir.
II. 210 = 55 tir.
an
III. değeri n'nin artan değerleri için
1
yaklaşır.
V5 + 1
2
sayısına
an-1
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve Ill
Lise Matematik
Seriler
10. a = az = 1 ven > 2 için an = an-2 + an- 1 olarak tanımlanıyor. Buna göre, 1. (a) aritmetik dizidir. II. 210 = 55 tir. an III. değeri n'nin artan değerleri için 1 yaklaşır. V5 + 1 2 sayısına an-1 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve Ill