Seriler Soruları

yılar
Başlangıç
1. katlanış 2. katlanış
Yukarıda kare şeklinde verilen kağıt her defasında or-
tadan ikiye katlanıyor.
Başlangıçta kağıdın alanı 2x metrekaredir.
6. katlanışta oluşan karenin çevresi 2 metre oldu-
ğuna göre kağıdın başlangıçtaki alanı kaç metre-
karedir?
A) 2
5. x0.4 = 9
B) 4
C) 8
ve y0,6 = 64
olduğuna göre
Test 5
D) 16
carnımı kaçtır?
E) 32
Lise Matematik
Seriler
yılar Başlangıç 1. katlanış 2. katlanış Yukarıda kare şeklinde verilen kağıt her defasında or- tadan ikiye katlanıyor. Başlangıçta kağıdın alanı 2x metrekaredir. 6. katlanışta oluşan karenin çevresi 2 metre oldu- ğuna göre kağıdın başlangıçtaki alanı kaç metre- karedir? A) 2 5. x0.4 = 9 B) 4 C) 8 ve y0,6 = 64 olduğuna göre Test 5 D) 16 carnımı kaçtır? E) 32
6
n pozitif tam sayı olmak üzere,
n
(n+1)!
n =
ifadesi tanımlanıyor. si sonunce nimate in
Buna göre,
işlelemtud unuğublo
10lod xejenurod
1+ 2+ 3+ +49
nipomo
toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
A) 1
2 9063
1
D) 2
B) 1-
49!
0 nebl
E) 1--
C) 1 +
50!
1
49!
Sublo
DIEV
Lise Matematik
Seriler
6 n pozitif tam sayı olmak üzere, n (n+1)! n = ifadesi tanımlanıyor. si sonunce nimate in Buna göre, işlelemtud unuğublo 10lod xejenurod 1+ 2+ 3+ +49 nipomo toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 1 2 9063 1 D) 2 B) 1- 49! 0 nebl E) 1-- C) 1 + 50! 1 49! Sublo DIEV
x+6=-2
Q-b=-4
3. 2 metre yükseklikten bırakılan bir top yere her çarptığın-b-6=4
da bir önceki düştüğü yüksekliğin 'si kadar yükselmek-
tedir.
T
41
C
2 m
1-C
1. çarpma
Buna göre, top x defa yere çarptığında çıkacağı yük.
sekliği (y) gösteren denklem aşağıdakilerden hangisi-
dir?
2. çarpma
D) y=2x-1
2-B
y=(¹1)
B) y =
(2)
E) y = 2*
3-A
C) y =
y=(1)***
4-D
7.
fo
de
A
5
Lise Matematik
Seriler
x+6=-2 Q-b=-4 3. 2 metre yükseklikten bırakılan bir top yere her çarptığın-b-6=4 da bir önceki düştüğü yüksekliğin 'si kadar yükselmek- tedir. T 41 C 2 m 1-C 1. çarpma Buna göre, top x defa yere çarptığında çıkacağı yük. sekliği (y) gösteren denklem aşağıdakilerden hangisi- dir? 2. çarpma D) y=2x-1 2-B y=(¹1) B) y = (2) E) y = 2* 3-A C) y = y=(1)*** 4-D 7. fo de A 5
14. Bir (an) sonlu dizisinde,
an+1
A) 2
=
012
n+1
35-n
a₁=2 olduğuna göre, a34 kaçtır?
B) 3
ala
an
03.
933
934
15. k tam sayı olmak üzere,
2,5,10 2+ b
2 + 10
4+1
C) 4
3
3516 Ju
MAZ
34 1027
17
n - Ak
92
az
D) 5
sly mo
Ju
-13
34
934 = 171933
E) 6
2 + P
9+1
Lise Matematik
Seriler
14. Bir (an) sonlu dizisinde, an+1 A) 2 = 012 n+1 35-n a₁=2 olduğuna göre, a34 kaçtır? B) 3 ala an 03. 933 934 15. k tam sayı olmak üzere, 2,5,10 2+ b 2 + 10 4+1 C) 4 3 3516 Ju MAZ 34 1027 17 n - Ak 92 az D) 5 sly mo Ju -13 34 934 = 171933 E) 6 2 + P 9+1
12. Geçmiş zamanda bir kişiyi ödüllendirmek isteyen kral, ödül
olarak neyi istediğini sorar. Cevap olarak bir satranç tahta-
sında ilk kareye 1 pirinç, diğer kareye 2 ve takip eden tüm
karelere bir önceki kareye konulan pirinç tanesinin 2 katı
olacak şekilde prinç koyulmasını ve kendisine hediye edil-
mesini istemiştir.
Kral ilk başta küçümsese de gerçek anlaşılınca istenen pi-
rinç miktarının ne o yılki ne de takip eden bir kaç yıllık ha-
sat ile bile karşılanamayacağını görmüştür.
Buna göre, bir satranç tahtasında 64 kare olmak üzere
istenen pirinç miktarı kaç tanedir?
A) 263-1 B) 263
C) 264
D) 264-1
E) 265
Lise Matematik
Seriler
12. Geçmiş zamanda bir kişiyi ödüllendirmek isteyen kral, ödül olarak neyi istediğini sorar. Cevap olarak bir satranç tahta- sında ilk kareye 1 pirinç, diğer kareye 2 ve takip eden tüm karelere bir önceki kareye konulan pirinç tanesinin 2 katı olacak şekilde prinç koyulmasını ve kendisine hediye edil- mesini istemiştir. Kral ilk başta küçümsese de gerçek anlaşılınca istenen pi- rinç miktarının ne o yılki ne de takip eden bir kaç yıllık ha- sat ile bile karşılanamayacağını görmüştür. Buna göre, bir satranç tahtasında 64 kare olmak üzere istenen pirinç miktarı kaç tanedir? A) 263-1 B) 263 C) 264 D) 264-1 E) 265
8. Bir (an) geometrik dizisinde ilk n terimin toplamı S
veriliyor.
S3 = 4
S6 = 112
olduğuna göre, 25 oranı kaçtır?
a3
A) 1
B) 4
C) 9
D) 16
olarak
E) 25
a₁ + a₁.r+a₁^² = 4
(a₁ + air+a₁^³ + air ²³+a₁²+9₁ €
Lise Matematik
Seriler
8. Bir (an) geometrik dizisinde ilk n terimin toplamı S veriliyor. S3 = 4 S6 = 112 olduğuna göre, 25 oranı kaçtır? a3 A) 1 B) 4 C) 9 D) 16 olarak E) 25 a₁ + a₁.r+a₁^² = 4 (a₁ + air+a₁^³ + air ²³+a₁²+9₁ €
ÖSYM Sorusu
n pozitif bir tam sayı olmak üzere,
k=1
15
[(− 1)ķ+¹ .k] = 10
3
eşitliği veriliyor.
Buna göre, n kaçtır?
A) 18
B) 19
2
(-1)²+ 2 +
C) 20
D) 21
E) 22
2017 LYS
1 + (-2) + 3 + (-4) + 5 + (-6)
ÖR
Mur
ayc
Sor
M
nu
Lise Matematik
Seriler
ÖSYM Sorusu n pozitif bir tam sayı olmak üzere, k=1 15 [(− 1)ķ+¹ .k] = 10 3 eşitliği veriliyor. Buna göre, n kaçtır? A) 18 B) 19 2 (-1)²+ 2 + C) 20 D) 21 E) 22 2017 LYS 1 + (-2) + 3 + (-4) + 5 + (-6) ÖR Mur ayc Sor M nu
etkili matematik
80 metre yüksel
düştüğü yüksekliğin
80 m
20
(A)
3
10
B)
u kadar yükseliyor.
1 to
40
3
&
hn: Topun yere n. çarpışında çıkabileceği en yüksek değer.
h₁: Topun yere birinci çarpışının ardından çıkabileceği en yük-
sek değer.
h₁
Buna göre, topun durana kadar alabileceği h değerleri.
nin toplamı kaçtır?
or h₂
80
3
D)
80
9
E)
100
3
3.
Lise Matematik
Seriler
etkili matematik 80 metre yüksel düştüğü yüksekliğin 80 m 20 (A) 3 10 B) u kadar yükseliyor. 1 to 40 3 & hn: Topun yere n. çarpışında çıkabileceği en yüksek değer. h₁: Topun yere birinci çarpışının ardından çıkabileceği en yük- sek değer. h₁ Buna göre, topun durana kadar alabileceği h değerleri. nin toplamı kaçtır? or h₂ 80 3 D) 80 9 E) 100 3 3.
9
1. Adım
(1)
2. Adım
(5)
Yukarıdaki fraktalın ilk üç adımı ve oluşan toplam
üçgen sayıları verilmektedir.
B) 37
Buna göre, bu fraktalın 4. adımında toplam
üçgen sayısı kaçtır?
A) 34
3. Adım
(17)
C) 47
D) 51
E) 53
Lise Matematik
Seriler
9 1. Adım (1) 2. Adım (5) Yukarıdaki fraktalın ilk üç adımı ve oluşan toplam üçgen sayıları verilmektedir. B) 37 Buna göre, bu fraktalın 4. adımında toplam üçgen sayısı kaçtır? A) 34 3. Adım (17) C) 47 D) 51 E) 53
30 YAYINLARI-
2
tml 4+m/
1
2 3 4
Açık hal yukanda verilen düzgün
tekerlek aşağıda verilmiştir
5
Bu tekerleğin ok yönünde her 60° lik hareketine bir devinim
denmektedir.
a₁=\
(an) dizisi
A) Yalnız I
ax=3
a4=5
"Tekerlek yukandaki konumundayken ok yönünde hareket
ettirilip n + 1 devinim yaptığında üst yüze gelen
olarak tanımlanıyor.
6
Buna göre,
1. (a6n+2) dizisi sabit dizidir.
11. a3 + a5 = 6
III. S₁2 = 42
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
48=914 91=
91=27=4
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
149
Lise Matematik
Seriler
30 YAYINLARI- 2 tml 4+m/ 1 2 3 4 Açık hal yukanda verilen düzgün tekerlek aşağıda verilmiştir 5 Bu tekerleğin ok yönünde her 60° lik hareketine bir devinim denmektedir. a₁=\ (an) dizisi A) Yalnız I ax=3 a4=5 "Tekerlek yukandaki konumundayken ok yönünde hareket ettirilip n + 1 devinim yaptığında üst yüze gelen olarak tanımlanıyor. 6 Buna göre, 1. (a6n+2) dizisi sabit dizidir. 11. a3 + a5 = 6 III. S₁2 = 42 ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II 48=914 91= 91=27=4 D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III 149
4
ik Basamaklı pozitif x tamsayıları için
A(x): "x tam sayısının basamaklarını oluşturan rakamların pozitif
farkı"
şeklinde bir fonksiyon tanımlanıyor.
Örneğin;
A(25) = 5 - 2 = 3
A(83) = 8-3 = 5 dir.
Buna göre, A(10) + A(11) + ... +A(99) toplamı kaçtır?
A) 217
4
Je
32
B) 235
1 2
7
9
01.
4321
5 332
C) 266
34 5
G
23
5 4 3 2
6
54 3
7 6 5 4 3
9 8 7 6 5 4
2
9
8
-2 -3 -4
45+36 +28 +26+21
+20+21+24+29+36
¿
2
0
S
3
1
9
32
D) 272
6.
S
3
5
0
1
b
5
32
Opr
2
1
7
I553
3.
E) 285
kampüs
iki
bi
B
Lise Matematik
Seriler
4 ik Basamaklı pozitif x tamsayıları için A(x): "x tam sayısının basamaklarını oluşturan rakamların pozitif farkı" şeklinde bir fonksiyon tanımlanıyor. Örneğin; A(25) = 5 - 2 = 3 A(83) = 8-3 = 5 dir. Buna göre, A(10) + A(11) + ... +A(99) toplamı kaçtır? A) 217 4 Je 32 B) 235 1 2 7 9 01. 4321 5 332 C) 266 34 5 G 23 5 4 3 2 6 54 3 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 2 9 8 -2 -3 -4 45+36 +28 +26+21 +20+21+24+29+36 ¿ 2 0 S 3 1 9 32 D) 272 6. S 3 5 0 1 b 5 32 Opr 2 1 7 I553 3. E) 285 kampüs iki bi B
3.
Aritmetik Ortalama Sayısal verilerin toplamının veri
sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıya, o grubun
aritmetik ortalaması denir.
Pozitif tam sayılar aşağıdaki gibi sıralanarak bir sayı
dizisi oluşturuluyor.
1. satır
2. satır
3. satır
4. satır
:
16
11
7
12
24
4 5
31.
1
2 3
18
6
8 9
13
:
25 26
10
14 15
20 21
28
24
22
23
29
32.
33
34
as
Buna göre, bu sayı dizisinin 15. satırındaki
aritmetik ortalaması kaçtır?
Si
A) 110 B) 111
C) 112
36
sayıların
52 53 54 SS
E) 114
D) 113
Lise Matematik
Seriler
3. Aritmetik Ortalama Sayısal verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıya, o grubun aritmetik ortalaması denir. Pozitif tam sayılar aşağıdaki gibi sıralanarak bir sayı dizisi oluşturuluyor. 1. satır 2. satır 3. satır 4. satır : 16 11 7 12 24 4 5 31. 1 2 3 18 6 8 9 13 : 25 26 10 14 15 20 21 28 24 22 23 29 32. 33 34 as Buna göre, bu sayı dizisinin 15. satırındaki aritmetik ortalaması kaçtır? Si A) 110 B) 111 C) 112 36 sayıların 52 53 54 SS E) 114 D) 113
CC + 20
16. x tane sayının aritmetik ortalamasi y,
y tane sayının aritmetik ortalaması x dir.
1
12
Bu x + y tane sayının aritmetik ortalaması
olduğu
na göre, x ile y'nin çarpmaya göre terslerinin aritme-
tik ortalaması kaçtır?
A) 48
B) 36
C) 24
D) 12
E) 6
Lise Matematik
Seriler
CC + 20 16. x tane sayının aritmetik ortalamasi y, y tane sayının aritmetik ortalaması x dir. 1 12 Bu x + y tane sayının aritmetik ortalaması olduğu na göre, x ile y'nin çarpmaya göre terslerinin aritme- tik ortalaması kaçtır? A) 48 B) 36 C) 24 D) 12 E) 6
27. Bir önermenin belirttiği hüküm doğru ise önermenin doğ-
ruluk değeri 1 ile, hüküm yanlış ise önermenin doğruluk
değeri 0 ile sembolize edilir. p, q, r ve t önermeler olmak
üzere,
3.2.
(p'>>q) v(r⇒t)=1
3.2
denkliğini sağlayan p, q, r, t önermelerinin doğruluk değer-
leri yan yana yazılarak 0 ve 1 sembollerinden oluşan dört
haneli şifreler oluşturuluyor.
Örneğin, 1 0 1 0 gibi.
Buna göre, verilen denkliği sağlayan p, q, r, t önermeleri
için kaç tane farklı şifre oluşturulabilir?
A) 15
B) 14
feis
Yayınları
C) 13
D) 12
E) 11
Lise Matematik
Seriler
27. Bir önermenin belirttiği hüküm doğru ise önermenin doğ- ruluk değeri 1 ile, hüküm yanlış ise önermenin doğruluk değeri 0 ile sembolize edilir. p, q, r ve t önermeler olmak üzere, 3.2. (p'>>q) v(r⇒t)=1 3.2 denkliğini sağlayan p, q, r, t önermelerinin doğruluk değer- leri yan yana yazılarak 0 ve 1 sembollerinden oluşan dört haneli şifreler oluşturuluyor. Örneğin, 1 0 1 0 gibi. Buna göre, verilen denkliği sağlayan p, q, r, t önermeleri için kaç tane farklı şifre oluşturulabilir? A) 15 B) 14 feis Yayınları C) 13 D) 12 E) 11
]
]
en
AYDIN YAYINLARI
28
A) 4
038 52
B) 5
C) 6
A) 78
27. Zeynep kareli defterinin bir bölümünü karalayarak bir
motif elde etmiştir. Motifi oluştururken önce 1 kare,
sonra üst üste 2 kare, üst üste 3 kare olacak şekilde
karalama işlemine devam etmiştir.
Karalama işleminin adımları aşağıdaki şekilde veril-
miştir.
B) 90
...
D) 8
:
Zeynep'in elde ettiği motifin en büyük sütununda üst
üste 13 tane karalanmış kare bulunmaktadır.
Buna göre, Zeynep'in karaladığı toplam kare sayısı
kaçtır?
C) 91
E) 9
...
D) 104
E) 105
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Seriler
] ] en AYDIN YAYINLARI 28 A) 4 038 52 B) 5 C) 6 A) 78 27. Zeynep kareli defterinin bir bölümünü karalayarak bir motif elde etmiştir. Motifi oluştururken önce 1 kare, sonra üst üste 2 kare, üst üste 3 kare olacak şekilde karalama işlemine devam etmiştir. Karalama işleminin adımları aşağıdaki şekilde veril- miştir. B) 90 ... D) 8 : Zeynep'in elde ettiği motifin en büyük sütununda üst üste 13 tane karalanmış kare bulunmaktadır. Buna göre, Zeynep'in karaladığı toplam kare sayısı kaçtır? C) 91 E) 9 ... D) 104 E) 105 Diğer sayfaya geçiniz.
lar
0100 Bu
8
DO
S
25
(xy) cm
BÖLÜM
1
Şekil-1
Şekil-2
K cm
1
(ab) cm
2
Yukarıda Şekil-1'deki yerden yükseklikleri sırasıyla iki basa-
maklı xy cm ve iki basamaklı ab cm olan karton kutular şekil-
2'deki gibi üst üste konularak yerden yüksekliği K cm olan bir
yerleştirme yapılıyor.
157
netlux 16916 sayed ev deyi
10
va
Karton kutuların yerden yükseklikleri tek sayı olduğuna
göre, K'nin alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 177
B) 148
C) 136 D) 107 d E) 89
10 (3
SO
se (0
82 (A
Lise Matematik
Seriler
lar 0100 Bu 8 DO S 25 (xy) cm BÖLÜM 1 Şekil-1 Şekil-2 K cm 1 (ab) cm 2 Yukarıda Şekil-1'deki yerden yükseklikleri sırasıyla iki basa- maklı xy cm ve iki basamaklı ab cm olan karton kutular şekil- 2'deki gibi üst üste konularak yerden yüksekliği K cm olan bir yerleştirme yapılıyor. 157 netlux 16916 sayed ev deyi 10 va Karton kutuların yerden yükseklikleri tek sayı olduğuna göre, K'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 177 B) 148 C) 136 D) 107 d E) 89 10 (3 SO se (0 82 (A