Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri Soruları

mi
R
K
C
2.
1+ sine + cose
1+ sine-cose
A)
ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisi-
dir?
sin 9
1+ cose
D)
B)
1+ sine
cose
1 + cose
sin e
4 ex
E)
C)
1- cose
sin 0
cose
1+ sine
Aydın Yayınları
5. A
olma
olam
A)
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
mi R K C 2. 1+ sine + cose 1+ sine-cose A) ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisi- dir? sin 9 1+ cose D) B) 1+ sine cose 1 + cose sin e 4 ex E) C) 1- cose sin 0 cose 1+ sine Aydın Yayınları 5. A olma olam A)
A)
2
COSX
1+ sinx
COSX
COSX
1+ sinx
(l-Sar) ( Cost)
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
C)
+
D)
2
1
sinx
Konu Tekrar Testi-2
B)
1 + sin ²x + 1 + sinx Losk+
cos²x
1
COSX
E)
1+ sin²³= + (ost
1 Sax.Cosx
sinx
COSX
2
sinx
2
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
A) 2 COSX 1+ sinx COSX COSX 1+ sinx (l-Sar) ( Cost) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? C) + D) 2 1 sinx Konu Tekrar Testi-2 B) 1 + sin ²x + 1 + sinx Losk+ cos²x 1 COSX E) 1+ sin²³= + (ost 1 Sax.Cosx sinx COSX 2 sinx 2
k
UDA
5.
meghbalb GOBA
A
50
B
D
3
hip
arsi + komşu
E
C
F
K
Yukarıda verilenlere göre, tan(CAF) kaçtır?
MACR
A) 31/12
B) 1/1
ABCD ve EFKC birer kare
IABI= 5 birim
IFKI = 2 birim
B, C ve K doğrusal
C) 1/1/
9
2
210
D)
2/5
E) 9/10
3/5
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
k UDA 5. meghbalb GOBA A 50 B D 3 hip arsi + komşu E C F K Yukarıda verilenlere göre, tan(CAF) kaçtır? MACR A) 31/12 B) 1/1 ABCD ve EFKC birer kare IABI= 5 birim IFKI = 2 birim B, C ve K doğrusal C) 1/1/ 9 2 210 D) 2/5 E) 9/10 3/5
12.
B
Bilgi:
A)
y
121
119
B)
B
120
119
O merkezli çem-
berde AOB üçgeni
her zaman ikizke-
nar üçgendir.
C
Yukarıdaki verilere göre, tany değeri kaçtır?
118
119
O, çemberin
merkezidir.
m(OAC) = x
m(AOB) = y
5
12
tanx =
C) 1 D)
E)
117
119
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
12. B Bilgi: A) y 121 119 B) B 120 119 O merkezli çem- berde AOB üçgeni her zaman ikizke- nar üçgendir. C Yukarıdaki verilere göre, tany değeri kaçtır? 118 119 O, çemberin merkezidir. m(OAC) = x m(AOB) = y 5 12 tanx = C) 1 D) E) 117 119
B
X
A) 1
B
ABC üçgeninde
a
b
sin (A) sin(B) sin(C)
6
90° + x
B)
=
5
12
C
a
Yukarıdaki verilere göre, tan2x değeri kaçtır?
12
5
C)
2+mx
4
2
-box
C
5
13
A ABC bir üçgen
|AB| = 6 cm
|AC| = 4 cm
m(ABC)
m(BCA) = 90° +x
= X
D)
E)
13
5
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
B X A) 1 B ABC üçgeninde a b sin (A) sin(B) sin(C) 6 90° + x B) = 5 12 C a Yukarıdaki verilere göre, tan2x değeri kaçtır? 12 5 C) 2+mx 4 2 -box C 5 13 A ABC bir üçgen |AB| = 6 cm |AC| = 4 cm m(ABC) m(BCA) = 90° +x = X D) E) 13 5
AJ 16
8)
B) 17
A) 44
C) 18
cos²1+ cos²2 + cos²3 +
toplamının sonucu kaçtır?
C) 45
89
B) 2
DJ 20
-cos³x 1
******
P.) 22
+ cos²89
91
D) 2/12/2
101
E) 2
A) sin²x
D) cos³x
B)-1
A) a² - 2a
E) tanx
12) tanx + cotx=a olduğuna
tan²x + cotx ifadesinin
değeri aşağıdakilerden ha
B) a+
13)
D) a²-2
C
E
sinx
1+ COSX
aşağıdakilerd
+ cot
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
AJ 16 8) B) 17 A) 44 C) 18 cos²1+ cos²2 + cos²3 + toplamının sonucu kaçtır? C) 45 89 B) 2 DJ 20 -cos³x 1 ****** P.) 22 + cos²89 91 D) 2/12/2 101 E) 2 A) sin²x D) cos³x B)-1 A) a² - 2a E) tanx 12) tanx + cotx=a olduğuna tan²x + cotx ifadesinin değeri aşağıdakilerden ha B) a+ 13) D) a²-2 C E sinx 1+ COSX aşağıdakilerd + cot
9.
2tanx 2 2-2ter²¹²x
1-ta²³²x 2 tax
2x
51
sin 85= sin (45+ 40) = sinus. cos 40 + sin 40-cos 45
✓2 (cos40+sin 40) = 9
640
A) 2a² - 1
12
●
B) a²-1 C)a²--1/2
sin85° = a
Costa
olduğuna göre, sin40° sin50° ifadesinin a türünden eşiti
Cos40
aşağıdakilerden hangisidir?
1-ten
N
²-D)
Leter
D) 2²-=-1
2
Tonk
The
E) 1-a
12.
ABC üc
|AB| =
|AC| =
m (ABC
2
fari
av olduğ
avz
2-√₂
A)
2
5
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
9. 2tanx 2 2-2ter²¹²x 1-ta²³²x 2 tax 2x 51 sin 85= sin (45+ 40) = sinus. cos 40 + sin 40-cos 45 ✓2 (cos40+sin 40) = 9 640 A) 2a² - 1 12 ● B) a²-1 C)a²--1/2 sin85° = a Costa olduğuna göre, sin40° sin50° ifadesinin a türünden eşiti Cos40 aşağıdakilerden hangisidir? 1-ten N ²-D) Leter D) 2²-=-1 2 Tonk The E) 1-a 12. ABC üc |AB| = |AC| = m (ABC 2 fari av olduğ avz 2-√₂ A) 2 5
1.
2.
Aşağıda verilen ifadelerin en sade hâlini bulunuz.
a. (tanx + cotx).sinx
b.
sinx.cos²x - sinx
cos³x
tanx - cotx=1
olduğuna göre, tan²x + cot2x ifadesinin değeri
kaçtır?
1. a.
COS X
sonuç yayınları
3.
18
Aş
a.
b.
G
b. - tan³ x
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
1. 2. Aşağıda verilen ifadelerin en sade hâlini bulunuz. a. (tanx + cotx).sinx b. sinx.cos²x - sinx cos³x tanx - cotx=1 olduğuna göre, tan²x + cot2x ifadesinin değeri kaçtır? 1. a. COS X sonuç yayınları 3. 18 Aş a. b. G b. - tan³ x
ACIL MATEE
√3=1
2a
SB
2
7
36.
2
X
50.
y
49
Birim çember üzerinde hareket eden Ozan ile Mustafa A
noktasındadır.
A) O
Ozan 1970° lik yol alıp K noktasında, Mustafa ise
-3670° lik yol alıp L noktasında durmuştur.
A
A
Buna göre, K ile L noktaları arasındaki uzaklık kaç
birimdir?
B) 1
X
C) √2
sin
D) √3 E)
Hashi
8
CO
ta
Ri
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
ACIL MATEE √3=1 2a SB 2 7 36. 2 X 50. y 49 Birim çember üzerinde hareket eden Ozan ile Mustafa A noktasındadır. A) O Ozan 1970° lik yol alıp K noktasında, Mustafa ise -3670° lik yol alıp L noktasında durmuştur. A A Buna göre, K ile L noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? B) 1 X C) √2 sin D) √3 E) Hashi 8 CO ta Ri
7. ÜNİTE Trigonometri
12.
140
tan x-cot x = 5
olduğuna göre,
tan² x +
cot² x
toplamının değeri kaçtır?
A) 23
B) 27
C) 28
D) 34
cosy
Cos
E) 36
YAYINDA
16.
Sin²
sin a
1 + cosa
olduğuna göre,
14 COS*
X =
na
sec
C1-cosa
sin a
tan a
ifadesinin x türünder
dir?
2
A) =/ ) B) =/(
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
7. ÜNİTE Trigonometri 12. 140 tan x-cot x = 5 olduğuna göre, tan² x + cot² x toplamının değeri kaçtır? A) 23 B) 27 C) 28 D) 34 cosy Cos E) 36 YAYINDA 16. Sin² sin a 1 + cosa olduğuna göre, 14 COS* X = na sec C1-cosa sin a tan a ifadesinin x türünder dir? 2 A) =/ ) B) =/(
ocoil t
strx test+
10.
+ sind
sin 2a - cos2a + 1 3
sin 2a + cos2a +1 4
23
A) 3
B) 3 C) 3
4
5
==
olduğuna göre, cosa nın değeri aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
26
17 17
1
7 281
17239
D)
95
E)
56
239
221
122
6°
2
4512a-429₂6 +4 = 351-20 + 362320+3
51120-7caspatl
5+1=256
4-21-28
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
ocoil t strx test+ 10. + sind sin 2a - cos2a + 1 3 sin 2a + cos2a +1 4 23 A) 3 B) 3 C) 3 4 5 == olduğuna göre, cosa nın değeri aşağıdakiler- den hangisi olabilir? 26 17 17 1 7 281 17239 D) 95 E) 56 239 221 122 6° 2 4512a-429₂6 +4 = 351-20 + 362320+3 51120-7caspatl 5+1=256 4-21-28
9.
8.
10.
(sinx+ cosx)2
sinx
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
1
COSX
A)-
D) sinx
sin 2x + 2 sinx. co³x + cos²x
- 125x.cosx
2cosx
smx
1
A) 4
-2cosx
(B)
tan36° +
1 + 2 siaxeosx-I cossesinx _ 1
597x
B) 6
3
cot36°
ifadesinin değeri kaçtır?
1
sinx
nla
=)
)— cosx
C) 9
500x
cot36° +
C) -1
2
tan36°
D) 12
E) 15
sinx-cos4x+2cos²x
Medeninin esiti asağıdakilerden hangisidir?
11.
(1
1
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
9. 8. 10. (sinx+ cosx)2 sinx ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 COSX A)- D) sinx sin 2x + 2 sinx. co³x + cos²x - 125x.cosx 2cosx smx 1 A) 4 -2cosx (B) tan36° + 1 + 2 siaxeosx-I cossesinx _ 1 597x B) 6 3 cot36° ifadesinin değeri kaçtır? 1 sinx nla =) )— cosx C) 9 500x cot36° + C) -1 2 tan36° D) 12 E) 15 sinx-cos4x+2cos²x Medeninin esiti asağıdakilerden hangisidir? 11. (1 1
Örnek-5
0° < a < 90° olmak üzere,
6
5
olduğuna göre, sina cosa ifadesinin değeri kaçtır?
sina + cosa =
11
25
DEĞERLENDİR
B)
Çözüm:
9
50
Temel Özdeşlikler-1
5
D)
sin so + casso = 6
11
50
E)
13
50
Örnek-7
(1 + s
ifadesin
A) sina
Çöz
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Örnek-5 0° < a < 90° olmak üzere, 6 5 olduğuna göre, sina cosa ifadesinin değeri kaçtır? sina + cosa = 11 25 DEĞERLENDİR B) Çözüm: 9 50 Temel Özdeşlikler-1 5 D) sin so + casso = 6 11 50 E) 13 50 Örnek-7 (1 + s ifadesin A) sina Çöz
(
2
7
5.
S.C
2
coll
sin2a.cos2a
2
B
α
sin2a).cos2a
n2a).
O merkezli birim çemberde m(ABD) = a olduğuna göre,
ADB üçgeninin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
C
→X
+ cos2a).cos2a
2
sin2a+ cos2a
D) (1 + cos2α).sin2a
2
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
( 2 7 5. S.C 2 coll sin2a.cos2a 2 B α sin2a).cos2a n2a). O merkezli birim çemberde m(ABD) = a olduğuna göre, ADB üçgeninin alanı aşağıdakilerden hangisidir? C →X + cos2a).cos2a 2 sin2a+ cos2a D) (1 + cos2α).sin2a 2
4.
065
for
cos65°).sin65°
2
y
(1 – sin65°).cos65°
-
2
O
P
65°
B
O noktası çemberin merkezi olduğuna göre, ABP üçge-
ninin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
B)
→→X
sin65°.cos65°
2
D1-cos65°).cos65°
2
(1 - cos25°).(1 - sin25°)
59).(
2
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
4. 065 for cos65°).sin65° 2 y (1 – sin65°).cos65° - 2 O P 65° B O noktası çemberin merkezi olduğuna göre, ABP üçge- ninin alanı aşağıdakilerden hangisidir? A B) →→X sin65°.cos65° 2 D1-cos65°).cos65° 2 (1 - cos25°).(1 - sin25°) 59).( 2
3.
V3.sinx + cosx = 1
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) {x| x =
B) {x| X =
c) {x| x =
T
3
π
+2kt, k€ Z}
6
5π
D) {x| x=-
+ 2kπ, k€ Z}
6
2π
3
2π
3
E) {x| x=-
+ 2kπ, k€Z}
+ kπ, KEZ}
+2kt Ax = 2kπ, KEZ}
... tonguç kampüs...
X-60=0
60
420
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
3. V3.sinx + cosx = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han- gisidir? A) {x| x = B) {x| X = c) {x| x = T 3 π +2kt, k€ Z} 6 5π D) {x| x=- + 2kπ, k€ Z} 6 2π 3 2π 3 E) {x| x=- + 2kπ, k€Z} + kπ, KEZ} +2kt Ax = 2kπ, KEZ} ... tonguç kampüs... X-60=0 60 420