Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri Soruları

mi
R
K
C
2.
1+ sine + cose
1+ sine-cose
A)
ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisi-
dir?
sin 9
1+ cose
D)
B)
1+ sine
cose
1 + cose
sin e
4 ex
E)
C)
1- cose
sin 0
cose
1+ sine
Aydın Yayınları
5. A
olma
olam
A)
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
mi R K C 2. 1+ sine + cose 1+ sine-cose A) ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisi- dir? sin 9 1+ cose D) B) 1+ sine cose 1 + cose sin e 4 ex E) C) 1- cose sin 0 cose 1+ sine Aydın Yayınları 5. A olma olam A)
AJ 16
8)
B) 17
A) 44
C) 18
cos²1+ cos²2 + cos²3 +
toplamının sonucu kaçtır?
C) 45
89
B) 2
DJ 20
-cos³x 1
******
P.) 22
+ cos²89
91
D) 2/12/2
101
E) 2
A) sin²x
D) cos³x
B)-1
A) a² - 2a
E) tanx
12) tanx + cotx=a olduğuna
tan²x + cotx ifadesinin
değeri aşağıdakilerden ha
B) a+
13)
D) a²-2
C
E
sinx
1+ COSX
aşağıdakilerd
+ cot
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
AJ 16 8) B) 17 A) 44 C) 18 cos²1+ cos²2 + cos²3 + toplamının sonucu kaçtır? C) 45 89 B) 2 DJ 20 -cos³x 1 ****** P.) 22 + cos²89 91 D) 2/12/2 101 E) 2 A) sin²x D) cos³x B)-1 A) a² - 2a E) tanx 12) tanx + cotx=a olduğuna tan²x + cotx ifadesinin değeri aşağıdakilerden ha B) a+ 13) D) a²-2 C E sinx 1+ COSX aşağıdakilerd + cot
9.
2tanx 2 2-2ter²¹²x
1-ta²³²x 2 tax
2x
51
sin 85= sin (45+ 40) = sinus. cos 40 + sin 40-cos 45
✓2 (cos40+sin 40) = 9
640
A) 2a² - 1
12
●
B) a²-1 C)a²--1/2
sin85° = a
Costa
olduğuna göre, sin40° sin50° ifadesinin a türünden eşiti
Cos40
aşağıdakilerden hangisidir?
1-ten
N
²-D)
Leter
D) 2²-=-1
2
Tonk
The
E) 1-a
12.
ABC üc
|AB| =
|AC| =
m (ABC
2
fari
av olduğ
avz
2-√₂
A)
2
5
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
9. 2tanx 2 2-2ter²¹²x 1-ta²³²x 2 tax 2x 51 sin 85= sin (45+ 40) = sinus. cos 40 + sin 40-cos 45 ✓2 (cos40+sin 40) = 9 640 A) 2a² - 1 12 ● B) a²-1 C)a²--1/2 sin85° = a Costa olduğuna göre, sin40° sin50° ifadesinin a türünden eşiti Cos40 aşağıdakilerden hangisidir? 1-ten N ²-D) Leter D) 2²-=-1 2 Tonk The E) 1-a 12. ABC üc |AB| = |AC| = m (ABC 2 fari av olduğ avz 2-√₂ A) 2 5
1.
2.
Aşağıda verilen ifadelerin en sade hâlini bulunuz.
a. (tanx + cotx).sinx
b.
sinx.cos²x - sinx
cos³x
tanx - cotx=1
olduğuna göre, tan²x + cot2x ifadesinin değeri
kaçtır?
1. a.
COS X
sonuç yayınları
3.
18
Aş
a.
b.
G
b. - tan³ x
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
1. 2. Aşağıda verilen ifadelerin en sade hâlini bulunuz. a. (tanx + cotx).sinx b. sinx.cos²x - sinx cos³x tanx - cotx=1 olduğuna göre, tan²x + cot2x ifadesinin değeri kaçtır? 1. a. COS X sonuç yayınları 3. 18 Aş a. b. G b. - tan³ x
ACIL MATEE
√3=1
2a
SB
2
7
36.
2
X
50.
y
49
Birim çember üzerinde hareket eden Ozan ile Mustafa A
noktasındadır.
A) O
Ozan 1970° lik yol alıp K noktasında, Mustafa ise
-3670° lik yol alıp L noktasında durmuştur.
A
A
Buna göre, K ile L noktaları arasındaki uzaklık kaç
birimdir?
B) 1
X
C) √2
sin
D) √3 E)
Hashi
8
CO
ta
Ri
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
ACIL MATEE √3=1 2a SB 2 7 36. 2 X 50. y 49 Birim çember üzerinde hareket eden Ozan ile Mustafa A noktasındadır. A) O Ozan 1970° lik yol alıp K noktasında, Mustafa ise -3670° lik yol alıp L noktasında durmuştur. A A Buna göre, K ile L noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? B) 1 X C) √2 sin D) √3 E) Hashi 8 CO ta Ri
Örnek-5
0° < a < 90° olmak üzere,
6
5
olduğuna göre, sina cosa ifadesinin değeri kaçtır?
sina + cosa =
11
25
DEĞERLENDİR
B)
Çözüm:
9
50
Temel Özdeşlikler-1
5
D)
sin so + casso = 6
11
50
E)
13
50
Örnek-7
(1 + s
ifadesin
A) sina
Çöz
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Örnek-5 0° < a < 90° olmak üzere, 6 5 olduğuna göre, sina cosa ifadesinin değeri kaçtır? sina + cosa = 11 25 DEĞERLENDİR B) Çözüm: 9 50 Temel Özdeşlikler-1 5 D) sin so + casso = 6 11 50 E) 13 50 Örnek-7 (1 + s ifadesin A) sina Çöz
4.
065
for
cos65°).sin65°
2
y
(1 – sin65°).cos65°
-
2
O
P
65°
B
O noktası çemberin merkezi olduğuna göre, ABP üçge-
ninin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
B)
→→X
sin65°.cos65°
2
D1-cos65°).cos65°
2
(1 - cos25°).(1 - sin25°)
59).(
2
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
4. 065 for cos65°).sin65° 2 y (1 – sin65°).cos65° - 2 O P 65° B O noktası çemberin merkezi olduğuna göre, ABP üçge- ninin alanı aşağıdakilerden hangisidir? A B) →→X sin65°.cos65° 2 D1-cos65°).cos65° 2 (1 - cos25°).(1 - sin25°) 59).( 2
3.
V3.sinx + cosx = 1
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) {x| x =
B) {x| X =
c) {x| x =
T
3
π
+2kt, k€ Z}
6
5π
D) {x| x=-
+ 2kπ, k€ Z}
6
2π
3
2π
3
E) {x| x=-
+ 2kπ, k€Z}
+ kπ, KEZ}
+2kt Ax = 2kπ, KEZ}
... tonguç kampüs...
X-60=0
60
420
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
3. V3.sinx + cosx = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han- gisidir? A) {x| x = B) {x| X = c) {x| x = T 3 π +2kt, k€ Z} 6 5π D) {x| x=- + 2kπ, k€ Z} 6 2π 3 2π 3 E) {x| x=- + 2kπ, k€Z} + kπ, KEZ} +2kt Ax = 2kπ, KEZ} ... tonguç kampüs... X-60=0 60 420
6.
(>==>
BD
3
D)
18
22
9000
7.
3
13
sin60° + tan30°
tan20 tan 70° + cos60°
işleminin sonucu kaçtır?
5√3
A) 5√3
9
D)
√3
3
B)
3
E)
B)
2
13
2
sin² 15° + cos²15°
cot45° +1
işleminin sonucu kaçtır?
A) 0
4√3
E) -
C)
CHE
9
113
√3
9
C) 1
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
6. (>==> BD 3 D) 18 22 9000 7. 3 13 sin60° + tan30° tan20 tan 70° + cos60° işleminin sonucu kaçtır? 5√3 A) 5√3 9 D) √3 3 B) 3 E) B) 2 13 2 sin² 15° + cos²15° cot45° +1 işleminin sonucu kaçtır? A) 0 4√3 E) - C) CHE 9 113 √3 9 C) 1
dir.
10. Bilgi:
ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı R vs
kenarları a, b ve c olmak üzere
b
a
= 2R
sinA sinB
dir.
B
6
C
sinc
A
O
C
5800
III
2.
sv10
O merkezli çember, ABC üçgeninin çevrel çemberi olup yarı-
çapı 6 br'dir.
sinA+ sinB + sinc = 4
3
olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir?
A) 16
B) 15
C) 12
D) 10
E) 8
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
dir. 10. Bilgi: ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı R vs kenarları a, b ve c olmak üzere b a = 2R sinA sinB dir. B 6 C sinc A O C 5800 III 2. sv10 O merkezli çember, ABC üçgeninin çevrel çemberi olup yarı- çapı 6 br'dir. sinA+ sinB + sinc = 4 3 olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? A) 16 B) 15 C) 12 D) 10 E) 8
B
A
SUTUR
sınavlarda çıkan sorular
paralelinde hazırlanmıştır.
Ayşe, renkleri dışında eş logolarıyla aşağıdaki gibi bir ABC üç-
geni oluşturmuştur.
8
A, B ve C noktaları logoların köşelerinin çakıştığı noktalardır.
Buna göre, cos(BAC) kaçtır?
A) 12/12
B) 3
C)
B
D) //
E)
3.
Aşağıdak
[CD]
BD
oldu
A) 1
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
B A SUTUR sınavlarda çıkan sorular paralelinde hazırlanmıştır. Ayşe, renkleri dışında eş logolarıyla aşağıdaki gibi bir ABC üç- geni oluşturmuştur. 8 A, B ve C noktaları logoların köşelerinin çakıştığı noktalardır. Buna göre, cos(BAC) kaçtır? A) 12/12 B) 3 C) B D) // E) 3. Aşağıdak [CD] BD oldu A) 1
C)
sin x
sinx-cosx
$
GIA
Derece Yayınla
(casx)
cos
1-(COX)
14.
1-
7
A)
cos'y
sintx
tan²x + cot²x+2
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine e
olabilir?
to
8
17
B) 2 C) / D) 7
E)
3
colx sincorr
cosecx
ifadesinin est aga
A) sinx
sin
1
Sinx
DI
Sinx
1+0
1cOSY
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
C) sin x sinx-cosx $ GIA Derece Yayınla (casx) cos 1-(COX) 14. 1- 7 A) cos'y sintx tan²x + cot²x+2 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine e olabilir? to 8 17 B) 2 C) / D) 7 E) 3 colx sincorr cosecx ifadesinin est aga A) sinx sin 1 Sinx DI Sinx 1+0 1cOSY
a pozitif tam sayı ve b negatif tam sayı olmak üzere,
(2a + 1).
5
B=
(3b-1). T
3
(a - b)'nin en küçük değeri için
(b-a).л
4
açısının esas ölçüsünü bulunuz.
a=
açısının esas ölçüsü 'dir.
5
açısının esas ölçüsü
3
-'tür.
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
a pozitif tam sayı ve b negatif tam sayı olmak üzere, (2a + 1). 5 B= (3b-1). T 3 (a - b)'nin en küçük değeri için (b-a).л 4 açısının esas ölçüsünü bulunuz. a= açısının esas ölçüsü 'dir. 5 açısının esas ölçüsü 3 -'tür.
Buna göre, a Ab değeri kaç radyandır?
D) 2T3
A)
4
ta(c+b)
1-A
B)
T
3
2-E
ta (a+b)
2+3
1-6
10. x+y= olduğuna göre,
C)
(1+tanx) (1 + tany)
.
tan (x + y)
3-D
TC
2
4-A
E)
= the +44b
verilmiştir.
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A)-1 B) 0
C) 1
D) 2
5-D
I-tha, tab
1+ lax...
1
6-C
135
th(0+b) = -1
45
7-E
45
3r
4
180
4X
E) 3
8-B
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Buna göre, a Ab değeri kaç radyandır? D) 2T3 A) 4 ta(c+b) 1-A B) T 3 2-E ta (a+b) 2+3 1-6 10. x+y= olduğuna göre, C) (1+tanx) (1 + tany) . tan (x + y) 3-D TC 2 4-A E) = the +44b verilmiştir. ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A)-1 B) 0 C) 1 D) 2 5-D I-tha, tab 1+ lax... 1 6-C 135 th(0+b) = -1 45 7-E 45 3r 4 180 4X E) 3 8-B
4.
denkleminin
C) 3
cos 6x cos 2x + sin 6x sin 2x = 1
çözüm kümesi nedir?
kπ
A) {x: x= KT, KEZ} B) {x: x=K, KEZ}
X
k
X:
3
2
2. D
da kaç kökü var
D) 4
E) 5
c) { x: x = KT, KEZ} D) {x x = kx, k€ Z}
X: X
9
E) {x: x = (k+ 1), k=Z}
3. A
4. B
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
4. denkleminin C) 3 cos 6x cos 2x + sin 6x sin 2x = 1 çözüm kümesi nedir? kπ A) {x: x= KT, KEZ} B) {x: x=K, KEZ} X k X: 3 2 2. D da kaç kökü var D) 4 E) 5 c) { x: x = KT, KEZ} D) {x x = kx, k€ Z} X: X 9 E) {x: x = (k+ 1), k=Z} 3. A 4. B
secx + cosx = 4 olduğuna göre,
²x+sec²x ifadesinin değeri kaçtır?
His de dro
sec²x+cos²x +2 (secx. cook) = 110
cos
Joak
10.
cosx kaçtır?
NO
16-2614
2019/AYT
- - cos
0<x< olmak üzere,
11-sinx = sinx+cosx olduğuna göre,
03 x2 90
E) 14
D
E)
2
(+siny = sin tx+cos³x | +Sinx = 1
1
SAK-O
2
Muhlis AKIN
2.609
COX=-
Cotk#-
coseck=
ANANTIL Omi
İsm
f
S
BİLGİ SARMAI
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
secx + cosx = 4 olduğuna göre, ²x+sec²x ifadesinin değeri kaçtır? His de dro sec²x+cos²x +2 (secx. cook) = 110 cos Joak 10. cosx kaçtır? NO 16-2614 2019/AYT - - cos 0<x< olmak üzere, 11-sinx = sinx+cosx olduğuna göre, 03 x2 90 E) 14 D E) 2 (+siny = sin tx+cos³x | +Sinx = 1 1 SAK-O 2 Muhlis AKIN 2.609 COX=- Cotk#- coseck= ANANTIL Omi İsm f S BİLGİ SARMAI