Niceleyiciler Soruları

5.
Katı ya da gaz olduğu bilinen X, Y ve Z maddeleri
arasında oluşan bir tepkimenin denge bağıntısı,
[Z1²
[M]
Buna göre,
KC
1.
N
şeklindedir.
X katı, Y ve Z gaz haldedir.
II Tepkime denklemi,
2Z) şeklindedir.
*(g)
X(k) + Y₁
(g)
III. K = K. (RT) dir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve Ill
-→27
C) Yalnız III
8.
Lise Matematik
Niceleyiciler
5. Katı ya da gaz olduğu bilinen X, Y ve Z maddeleri arasında oluşan bir tepkimenin denge bağıntısı, [Z1² [M] Buna göre, KC 1. N şeklindedir. X katı, Y ve Z gaz haldedir. II Tepkime denklemi, 2Z) şeklindedir. *(g) X(k) + Y₁ (g) III. K = K. (RT) dir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve Ill -→27 C) Yalnız III 8.
ıdakilerden
6.
[(7 - 3 = 5) ^ (4 #7)]'
bileşik önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) (7+3 # 5) v (4 = 7)
(B) (7-35) v (4 = 7)
C) (7 + 3 #5) ^ (4 = 7)
D) (7-3 #5) ^ (4 = 7)
E) (7-3 #5) v (4 #7)
7
Lise Matematik
Niceleyiciler
ıdakilerden 6. [(7 - 3 = 5) ^ (4 #7)]' bileşik önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden han- gisidir? A) (7+3 # 5) v (4 = 7) (B) (7-35) v (4 = 7) C) (7 + 3 #5) ^ (4 = 7) D) (7-3 #5) ^ (4 = 7) E) (7-3 #5) v (4 #7) 7
D
3.
p: "En küçük asal sayı 2'dir."
q: "32+42 = 3+4"
r: x, y, z tam sayı ve x-y-z tek ise x, y ve z tektir.
önermeleri veriliyor.
A)
B)
C) V
D)
E)
Û Û
||
V
p
1 > 1
q'
q
D
=
ifadelerindeki I, II ve III numaralı kutuların içerisine ise
(→) ancak ve ancak (), ya da (v) bağlaçları hangi sıray
la yerleştirilirse üç önermenin de doğruluk değeri 0 olur?
=> 0 1 >
||
|||
q
p
r
5.
Lise Matematik
Niceleyiciler
D 3. p: "En küçük asal sayı 2'dir." q: "32+42 = 3+4" r: x, y, z tam sayı ve x-y-z tek ise x, y ve z tektir. önermeleri veriliyor. A) B) C) V D) E) Û Û || V p 1 > 1 q' q D = ifadelerindeki I, II ve III numaralı kutuların içerisine ise (→) ancak ve ancak (), ya da (v) bağlaçları hangi sıray la yerleştirilirse üç önermenin de doğruluk değeri 0 olur? => 0 1 > || ||| q p r 5.
Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir kağıt parçası Şekil l'de-
ki gibi kesilerek iki parçaya ayrılıyor.
J
5
Şekil Il'de,
D
A
D
A
45°
F
E
a
Şekil I
60° G
H
40°
K
O
R 95°
Şekil II
S
M
B
T
35°
N
19
C
B
m(DEF) = 45°,
m(ORT) = 95°
m(FGH) = 60°,
m(HKL) = 40°, m(TSN) = 35°
Buna göre, m(ALK) = a açısı kaç derecedir?
A) 150
B) 155
C) 160
D) 165
E) 170
Lise Matematik
Niceleyiciler
Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir kağıt parçası Şekil l'de- ki gibi kesilerek iki parçaya ayrılıyor. J 5 Şekil Il'de, D A D A 45° F E a Şekil I 60° G H 40° K O R 95° Şekil II S M B T 35° N 19 C B m(DEF) = 45°, m(ORT) = 95° m(FGH) = 60°, m(HKL) = 40°, m(TSN) = 35° Buna göre, m(ALK) = a açısı kaç derecedir? A) 150 B) 155 C) 160 D) 165 E) 170
1
9.
DOK
Bu türde sözcükler belirgin anlamlı değil, görevlidir. Cümle
içerisinde kazandığı anlamlar geçicidir. lyelik, hâl ve çoğul
eki gibi bütün isim çekim eklerini alabilirken yapım ekini
alamazlar. Yapım eki aldıklarında tür değişikliğine uğrarlar.
Türetilme özelliği olmadığı için dildeki sayıları fazla
değildir. İsim tamlamalarında hem tamlayan hem de
tamlanan görevinde kullanılabilirler fakat sıfat
tamlamalarında sadece tamlanan görevini alabilirler. Ek fiil
alarak yüklem görevinde de bulunabilirler. Kendi içinde
çeşitleri olan bu sözcük türü, cümle içerisinde bütün
ögeleri karşılayabilir.
Bu parçada bahsedilen türden bir sözcük
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Bazı insanlar yağmuru hisseder, bazıları ise sadece
ıslanır.
B) Küçük işlere gereğinden çok önem verenler, hiçbir işe
yaramayan kişilerdir.
C) Her yolu denerim fakat yalnızca yapabildiklerimi
yaparım.
D) Bilmediğimi bildiğim için etrafımdaki bütün insanlardan
akıllıyım.
E) Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak, atomu parçalamaktan
daha güçtür.
Lise Matematik
Niceleyiciler
1 9. DOK Bu türde sözcükler belirgin anlamlı değil, görevlidir. Cümle içerisinde kazandığı anlamlar geçicidir. lyelik, hâl ve çoğul eki gibi bütün isim çekim eklerini alabilirken yapım ekini alamazlar. Yapım eki aldıklarında tür değişikliğine uğrarlar. Türetilme özelliği olmadığı için dildeki sayıları fazla değildir. İsim tamlamalarında hem tamlayan hem de tamlanan görevinde kullanılabilirler fakat sıfat tamlamalarında sadece tamlanan görevini alabilirler. Ek fiil alarak yüklem görevinde de bulunabilirler. Kendi içinde çeşitleri olan bu sözcük türü, cümle içerisinde bütün ögeleri karşılayabilir. Bu parçada bahsedilen türden bir sözcük aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Bazı insanlar yağmuru hisseder, bazıları ise sadece ıslanır. B) Küçük işlere gereğinden çok önem verenler, hiçbir işe yaramayan kişilerdir. C) Her yolu denerim fakat yalnızca yapabildiklerimi yaparım. D) Bilmediğimi bildiğim için etrafımdaki bütün insanlardan akıllıyım. E) Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak, atomu parçalamaktan daha güçtür.
0
42
8. A ve B kümeleri,
A = {x|
B = {y 1-y| <3, y doğal sayı}
15-3x > 3, x pozitif tam sayı}
şeklinde veriliyor.
-3x>-12
5036
Buna göre,
(3, 3)
1. (0, 2)
(3, 1)
ibigab Ines
ifadelerindeki (x, y) ikililerinden hangileri A x B
kartezyen çarpım kümesinin bir elemanıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I ve III
3-4
X24
E) I, II ve III
1,2,3
Lise Matematik
Niceleyiciler
0 42 8. A ve B kümeleri, A = {x| B = {y 1-y| <3, y doğal sayı} 15-3x > 3, x pozitif tam sayı} şeklinde veriliyor. -3x>-12 5036 Buna göre, (3, 3) 1. (0, 2) (3, 1) ibigab Ines ifadelerindeki (x, y) ikililerinden hangileri A x B kartezyen çarpım kümesinin bir elemanıdır? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) I ve III 3-4 X24 E) I, II ve III 1,2,3
R
Sayı
1. işlem
2. işlem
→
→
3. işlem
Yukarıda sadece karekök ve küp alma işlemlerinin ya-
pıldığı bir diyagramda girilen sayıya 1. işlem uygulanıp
çıkan sonuç 2. işlemde kullanılıyor, 2. işlemden çıkan so-
nuç 3. işlemde kullanılıyor.
Yapılan işlemlerle ilgili aşağıdaki önermeler veriliyor.
p: "1. işlemde karekök alınıyor."
q: "2. işlemde küp alınıyor."
r: "3. işlemde küp alınıyor."
(p^r)⇒q
önermesinin yanlış olduğu bilinmektedir.
Buna göre, diyagrama girilen sayı 224 ise yapılan üç
işlemin sonuçlarının çarpımı kaçtır?
A) 236
B) 238
C) 240
D) 244
E) 248
Lise Matematik
Niceleyiciler
R Sayı 1. işlem 2. işlem → → 3. işlem Yukarıda sadece karekök ve küp alma işlemlerinin ya- pıldığı bir diyagramda girilen sayıya 1. işlem uygulanıp çıkan sonuç 2. işlemde kullanılıyor, 2. işlemden çıkan so- nuç 3. işlemde kullanılıyor. Yapılan işlemlerle ilgili aşağıdaki önermeler veriliyor. p: "1. işlemde karekök alınıyor." q: "2. işlemde küp alınıyor." r: "3. işlemde küp alınıyor." (p^r)⇒q önermesinin yanlış olduğu bilinmektedir. Buna göre, diyagrama girilen sayı 224 ise yapılan üç işlemin sonuçlarının çarpımı kaçtır? A) 236 B) 238 C) 240 D) 244 E) 248
V
10. p, q ve r önermeleri ile ilgili;
P:"VxEN, x² > 0"
19
X +
q: "3x = z, xt1 ez
Z,
EZ"
3
r: "VxEZ, 2x + 1 € Z"
ifadeleri verilmektedir.
21
p
-0-00
Buna göre; p, q ve s önermelerinin doğruluk değerleri han-
gi seçenekte doğru
verilmiştir?
1
A)
B)
C)
D) 0
E)
1
C
10-010
1
0
ww
1
0
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Matematik
Niceleyiciler
V 10. p, q ve r önermeleri ile ilgili; P:"VxEN, x² > 0" 19 X + q: "3x = z, xt1 ez Z, EZ" 3 r: "VxEZ, 2x + 1 € Z" ifadeleri verilmektedir. 21 p -0-00 Buna göre; p, q ve s önermelerinin doğruluk değerleri han- gi seçenekte doğru verilmiştir? 1 A) B) C) D) 0 E) 1 C 10-010 1 0 ww 1 0 Diğer sayfaya geçiniz
7. x ve y pozitif tam sayıları için;
"x çift bir tamsayı ⇒ x. y çift bir tamsayıdır."
önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir?
A) "x tek bir tamsayıx. y tek bir tamsayıdır."
B) "x. y tek bir tamsayıx çift bir tamsayıdır."
C) "x gift bir tamsay⇒x. y tek bir tamsayıdır."
D) "x. y çift bir tamsayıx çift bir tamsayıdır."
E) "x. y tek bir tamsayı ⇒x tek bir tamsayıdır."
fo
Lise Matematik
Niceleyiciler
7. x ve y pozitif tam sayıları için; "x çift bir tamsayı ⇒ x. y çift bir tamsayıdır." önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir? A) "x tek bir tamsayıx. y tek bir tamsayıdır." B) "x. y tek bir tamsayıx çift bir tamsayıdır." C) "x gift bir tamsay⇒x. y tek bir tamsayıdır." D) "x. y çift bir tamsayıx çift bir tamsayıdır." E) "x. y tek bir tamsayı ⇒x tek bir tamsayıdır." fo
dab tolayithe ipnad sbr tabirbalead yo
2. Sadece Eren, Betül, Kerem, Sinan ve Arzu'nun katıldığı bir
koşu yarışı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
Eren yarışı bitirdiğinde arkasında 3 kişi vardır.
Arzu önde olmak üzere Betül ile yarışı art arda bitir-
Bagabimişlerdir. Hi uoubnulud vuntaux mis abrild 19h
Sinan yarışı Eren'den sonra bitirmiştir.
Buna göre, yarışı birinci sırada bitiren kimdir?
sdump koalinen neulud stquan lonnia
B) Betül
A) Eren
●
●
dump C) Kerem
D) Sinand melo SE) Arzu dung
lquig lonhid nato stesy invs aluno
Lise Matematik
Niceleyiciler
dab tolayithe ipnad sbr tabirbalead yo 2. Sadece Eren, Betül, Kerem, Sinan ve Arzu'nun katıldığı bir koşu yarışı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Eren yarışı bitirdiğinde arkasında 3 kişi vardır. Arzu önde olmak üzere Betül ile yarışı art arda bitir- Bagabimişlerdir. Hi uoubnulud vuntaux mis abrild 19h Sinan yarışı Eren'den sonra bitirmiştir. Buna göre, yarışı birinci sırada bitiren kimdir? sdump koalinen neulud stquan lonnia B) Betül A) Eren ● ● dump C) Kerem D) Sinand melo SE) Arzu dung lquig lonhid nato stesy invs aluno
erden hangilerinin doğruluk değe-
B) I ve II
migh
EI ve III
O
CVII ve III
6. I. (1v0)^(1^1')
II. (0'v1)'^ (1v0')
III. (1✓1)'v (0^1)
Yukarıdaki bileşik önermelerden hangilerinin doğ
luk değeri 0'dır?
A) Yalnız 1
D) II ve III
B) Yalnız III
C) Ivel
E) I, II ve III
9. Aşağıdakiler
A) 1V1=0
Lise Matematik
Niceleyiciler
erden hangilerinin doğruluk değe- B) I ve II migh EI ve III O CVII ve III 6. I. (1v0)^(1^1') II. (0'v1)'^ (1v0') III. (1✓1)'v (0^1) Yukarıdaki bileşik önermelerden hangilerinin doğ luk değeri 0'dır? A) Yalnız 1 D) II ve III B) Yalnız III C) Ivel E) I, II ve III 9. Aşağıdakiler A) 1V1=0
14, a
5. Bir torbada 3 mavi, 5 yeşil ve 4 kırmızı top vardır.
Bu torbadan en az kaç top alınırsa.
a) Kırmızı toptan kesinlikle en az bir tane alınmış
niur?
b) Her renk toptan kesinlikle en az iki tane alınmış
olur?
4,5
Lise Matematik
Niceleyiciler
14, a 5. Bir torbada 3 mavi, 5 yeşil ve 4 kırmızı top vardır. Bu torbadan en az kaç top alınırsa. a) Kırmızı toptan kesinlikle en az bir tane alınmış niur? b) Her renk toptan kesinlikle en az iki tane alınmış olur? 4,5
3.
116
2.
3+x+(2-x)i
karmaşık sayısının reel ve sanal kısımlarının toplamı
kaçtır?
3
2
G
B) 3
21-
2
-
C) 2
xi
121
2
D) -2
-16 -9
√4
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12i B) 6i
C) 4i
D) -6
E) -5
alarmio ->
FT. √16. E. √9 21.31
-1
L
4
2
18-
E) -12
ORİJİNAL MATEMATIK
Pd
ulo 1-0 =3 ov 14e.
ORİJİNA
Lise Matematik
Niceleyiciler
3. 116 2. 3+x+(2-x)i karmaşık sayısının reel ve sanal kısımlarının toplamı kaçtır? 3 2 G B) 3 21- 2 - C) 2 xi 121 2 D) -2 -16 -9 √4 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 12i B) 6i C) 4i D) -6 E) -5 alarmio -> FT. √16. E. √9 21.31 -1 L 4 2 18- E) -12 ORİJİNAL MATEMATIK Pd ulo 1-0 =3 ov 14e. ORİJİNA
20. vx - (x kırmızıdır) önermesi aşağıdaki
evrenlerin hangisinde gerçekleşir?
A) E: (Peynir, yoğurt, süt)
B) E: (Kan, salça, domates)
C) E: (Kiremit, tuğla, çimento}
D) E: (Kuşburnu, çay, nane)
E) E: (Bayrak, sancak, flama)
Lise Matematik
Niceleyiciler
20. vx - (x kırmızıdır) önermesi aşağıdaki evrenlerin hangisinde gerçekleşir? A) E: (Peynir, yoğurt, süt) B) E: (Kan, salça, domates) C) E: (Kiremit, tuğla, çimento} D) E: (Kuşburnu, çay, nane) E) E: (Bayrak, sancak, flama)
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamları birer kez kullanılarak
9 hücreli bir tablo dolduruluyor. Tablonun her bir sütunund
en büyük rakam o sütunun altına yazılıyor.
Örnek;
a
1
7
b
2
B) 10
5
C
8
7 8 9
Doğru biçimde doldurulmuş
3
6
9
tablosunda a + b + c = 23 olduğuna göre, boyalı
sütundaki rakamların toplamı en az kaçtır?
C) 11
D) 12
E) 13
Diğer sayfaya gini
Lise Matematik
Niceleyiciler
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamları birer kez kullanılarak 9 hücreli bir tablo dolduruluyor. Tablonun her bir sütunund en büyük rakam o sütunun altına yazılıyor. Örnek; a 1 7 b 2 B) 10 5 C 8 7 8 9 Doğru biçimde doldurulmuş 3 6 9 tablosunda a + b + c = 23 olduğuna göre, boyalı sütundaki rakamların toplamı en az kaçtır? C) 11 D) 12 E) 13 Diğer sayfaya gini
9.
p: "VxEZ, 2x + 3 = 12"
q: "3 xEZ, 3x - 1 < 7"
x²
r: "VXEZ,
x ≥0"
oduğuna göre,
1. pvq = 1
II. q Ar = 1
III. q⇒ r = 1
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
I ve Il
E) I, II ve III
Lise Matematik
Niceleyiciler
9. p: "VxEZ, 2x + 3 = 12" q: "3 xEZ, 3x - 1 < 7" x² r: "VXEZ, x ≥0" oduğuna göre, 1. pvq = 1 II. q Ar = 1 III. q⇒ r = 1 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III I ve Il E) I, II ve III