Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Niceleyiciler Soruları

12. A ve B kümeleri sırasıyla p ve q önermeleri ile ilişkilidir.
(pvq) ^ (pv q') = pv (qq)
=pv0
= p
Bu işlemler ile aşağıdaki eşitliklerin hangisinin geçerl
olduğu gösterilmiştir?
A) (AUB) n (AUB) = A
B) (ANB) U (ANB) = A
C) (AUB) U (AUB) = A
D) (AUA) n (AU A') = A
E) (AUB) n (An B') = A
1
Lise Matematik
Niceleyiciler
12. A ve B kümeleri sırasıyla p ve q önermeleri ile ilişkilidir. (pvq) ^ (pv q') = pv (qq) =pv0 = p Bu işlemler ile aşağıdaki eşitliklerin hangisinin geçerl olduğu gösterilmiştir? A) (AUB) n (AUB) = A B) (ANB) U (ANB) = A C) (AUB) U (AUB) = A D) (AUA) n (AU A') = A E) (AUB) n (An B') = A 1
3.5
2.
B) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
1.
"3x € Z için 3x - 2 = 0" önermesinin olumsuzu 3x-20
dır.
152
"Vxe R için x² + 1 ≤ 0" önermesinin olumsuzu Xx²1>0
dır.
Dax
3. (vx e Z için x+5>0) X
Suzu
dır.
e R için x² < 0) önermesinin olum-
Uz.
A) Vx
R, q(x): x² - 5x<
B) 3x
R, p(x): x-5
-55
C) Vxe N, q(x): 3x - 8> $
D) VX E N, R(x): 2 tek say
4. (3x € R için 4x-10) v (vx e R için x + 3 > x) önermesinin
olumsuzu
dur.
3x için 3x+1
*x için 2x² +
önermesinin de
Lise Matematik
Niceleyiciler
3.5 2. B) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 1. "3x € Z için 3x - 2 = 0" önermesinin olumsuzu 3x-20 dır. 152 "Vxe R için x² + 1 ≤ 0" önermesinin olumsuzu Xx²1>0 dır. Dax 3. (vx e Z için x+5>0) X Suzu dır. e R için x² < 0) önermesinin olum- Uz. A) Vx R, q(x): x² - 5x< B) 3x R, p(x): x-5 -55 C) Vxe N, q(x): 3x - 8> $ D) VX E N, R(x): 2 tek say 4. (3x € R için 4x-10) v (vx e R için x + 3 > x) önermesinin olumsuzu dur. 3x için 3x+1 *x için 2x² + önermesinin de
7.
Xitem AYT
Aykut, Can ve Özgür'ün gittikleri pastaneden yedikleri tatlılarla
ilgili aşağıdaki önermeler verilmiştir.
011 p: "Aykut baklava yemiş ise, Can künefe yemiştir."
q:
"Özgür katmer yemiş ise, Can baklava yemiştir."
1: r:
"Özgür künefe yemiş ve Can baklava yemiştir."
heinoyexingt
100
1004
Bu üç arkadaşın her biri birer çeşit olmak üzere, biri baklava, biri
künefe, diğeri de katmer yemiştir.
VA
-D)
E)
p, q ve r önermeleri ile ilgili olarak,
löposlidsis mimsiqo
blo
(pva)⇒r=0
futorl
denkliği bilindiğine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Baklava yiyen
Can
Aykut
Can
Aykut
Özgür
Künefe yiyen
Özgür
Can
Aykut
Özgür
Can
A
(= 1
Katmer yiyen
Aykut
Özgür
Özgür
Can
Aykut
Lise Matematik
Niceleyiciler
7. Xitem AYT Aykut, Can ve Özgür'ün gittikleri pastaneden yedikleri tatlılarla ilgili aşağıdaki önermeler verilmiştir. 011 p: "Aykut baklava yemiş ise, Can künefe yemiştir." q: "Özgür katmer yemiş ise, Can baklava yemiştir." 1: r: "Özgür künefe yemiş ve Can baklava yemiştir." heinoyexingt 100 1004 Bu üç arkadaşın her biri birer çeşit olmak üzere, biri baklava, biri künefe, diğeri de katmer yemiştir. VA -D) E) p, q ve r önermeleri ile ilgili olarak, löposlidsis mimsiqo blo (pva)⇒r=0 futorl denkliği bilindiğine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Baklava yiyen Can Aykut Can Aykut Özgür Künefe yiyen Özgür Can Aykut Özgür Can A (= 1 Katmer yiyen Aykut Özgür Özgür Can Aykut
B
11. Telefona kablosuz bir şekilde bağlanan kulaklıklara "Bluetooth ku-
laklık denir. Bluetooth kulaklık ve telefonun ses kontrolü arasında
fark bulunmaktadır. Her ikisinde de 7 kademe olmasına rağmen te-
lefon her kademede 10,2 dB ses arttırıp azaltırken, bluetooth kulak-
lik her kademede dB ses arttırıp azalmaktadır.
2
19
Ayşenin telefonunun ve bluetooth kulaklığının ses durumu yanda
verilmiştir.
Ayşe'nin seste yaptığı değişikliklerle ilgili söyledikleri aşağıda verilmiştir.
A) 68,3
Telefonun sesini 3 kademe açtım sonra 1 kademe kıstım
kulaklığın sesini ise 2 kademe kısıp 1 kademe açtım.
Telefon
B) 68,6
C) 69,3
MATEMATIK TESTI
www
Ayşe
Telefon ve kulaklıkta 0 kademede ses 0 dB olduğuna göre, telefondan çıkan ses ile kulaklıktan çıkan ses
toplam kaç dB'dir?
LOOTON!!
Bluetooth Kulaklık
D) 70,1
MATEMATIK TESTİ
www
13. Şekildeki dolabın alt kapağı x
2x + 80 cm ve vazonun boyu
Vazonun en üst noktas
ği 200 cm ise dolabın C
cm'dir?
A) 110
B) 90
Lise Matematik
Niceleyiciler
B 11. Telefona kablosuz bir şekilde bağlanan kulaklıklara "Bluetooth ku- laklık denir. Bluetooth kulaklık ve telefonun ses kontrolü arasında fark bulunmaktadır. Her ikisinde de 7 kademe olmasına rağmen te- lefon her kademede 10,2 dB ses arttırıp azaltırken, bluetooth kulak- lik her kademede dB ses arttırıp azalmaktadır. 2 19 Ayşenin telefonunun ve bluetooth kulaklığının ses durumu yanda verilmiştir. Ayşe'nin seste yaptığı değişikliklerle ilgili söyledikleri aşağıda verilmiştir. A) 68,3 Telefonun sesini 3 kademe açtım sonra 1 kademe kıstım kulaklığın sesini ise 2 kademe kısıp 1 kademe açtım. Telefon B) 68,6 C) 69,3 MATEMATIK TESTI www Ayşe Telefon ve kulaklıkta 0 kademede ses 0 dB olduğuna göre, telefondan çıkan ses ile kulaklıktan çıkan ses toplam kaç dB'dir? LOOTON!! Bluetooth Kulaklık D) 70,1 MATEMATIK TESTİ www 13. Şekildeki dolabın alt kapağı x 2x + 80 cm ve vazonun boyu Vazonun en üst noktas ği 200 cm ise dolabın C cm'dir? A) 110 B) 90
A
16. a, b, c ve d birer pozitif tam sayı olmak üzere
p: a tek sayıdır.
2.T
X q: a b çift sayıdır.
Vr: b + c tek sayıdır.
w: a c+d çift sayıdır.
önermeleri veriliyor.
DENEME 3
(p⇒q) v (r⇒w)
önermesi yanlış olduğuna göre, a + b + c + d toplamı
en az kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Lise Matematik
Niceleyiciler
A 16. a, b, c ve d birer pozitif tam sayı olmak üzere p: a tek sayıdır. 2.T X q: a b çift sayıdır. Vr: b + c tek sayıdır. w: a c+d çift sayıdır. önermeleri veriliyor. DENEME 3 (p⇒q) v (r⇒w) önermesi yanlış olduğuna göre, a + b + c + d toplamı en az kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
si
²)
B
2x² - (m-3)x - 7m = 0
denkleminin x, ve x₂ kökleri arasında
x₁ <0x₂ ve|x₁|> x₂ bağıntısı vardır.
Buna göre, m'nin alabileceği tam sayı değerleri topla-
mı kaçtır?
A) 6
B) 5
A
•M-320 B
26) ACİL
O
+
O
C) 4
3
(0,3)
11,21
3
+
D) 3
y = f(x)
E) 2
g(x) = x² - 2x
olmak üzere, (fog)(x) ≥ 4 şartını sağlayan x tam sayı
değerlerinin toplamı kaçtır?
A)-12
B)-4
C) -1
D) 5
D
E) 6
D
Lise Matematik
Niceleyiciler
si ²) B 2x² - (m-3)x - 7m = 0 denkleminin x, ve x₂ kökleri arasında x₁ <0x₂ ve|x₁|> x₂ bağıntısı vardır. Buna göre, m'nin alabileceği tam sayı değerleri topla- mı kaçtır? A) 6 B) 5 A •M-320 B 26) ACİL O + O C) 4 3 (0,3) 11,21 3 + D) 3 y = f(x) E) 2 g(x) = x² - 2x olmak üzere, (fog)(x) ≥ 4 şartını sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A)-12 B)-4 C) -1 D) 5 D E) 6 D
5.
Katı ya da gaz olduğu bilinen X, Y ve Z maddeleri
arasında oluşan bir tepkimenin denge bağıntısı,
[Z1²
[M]
Buna göre,
KC
1.
N
şeklindedir.
X katı, Y ve Z gaz haldedir.
II Tepkime denklemi,
2Z) şeklindedir.
*(g)
X(k) + Y₁
(g)
III. K = K. (RT) dir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve Ill
-→27
C) Yalnız III
8.
Lise Matematik
Niceleyiciler
5. Katı ya da gaz olduğu bilinen X, Y ve Z maddeleri arasında oluşan bir tepkimenin denge bağıntısı, [Z1² [M] Buna göre, KC 1. N şeklindedir. X katı, Y ve Z gaz haldedir. II Tepkime denklemi, 2Z) şeklindedir. *(g) X(k) + Y₁ (g) III. K = K. (RT) dir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve Ill -→27 C) Yalnız III 8.
ıdakilerden
6.
[(7 - 3 = 5) ^ (4 #7)]'
bileşik önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) (7+3 # 5) v (4 = 7)
(B) (7-35) v (4 = 7)
C) (7 + 3 #5) ^ (4 = 7)
D) (7-3 #5) ^ (4 = 7)
E) (7-3 #5) v (4 #7)
7
Lise Matematik
Niceleyiciler
ıdakilerden 6. [(7 - 3 = 5) ^ (4 #7)]' bileşik önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden han- gisidir? A) (7+3 # 5) v (4 = 7) (B) (7-35) v (4 = 7) C) (7 + 3 #5) ^ (4 = 7) D) (7-3 #5) ^ (4 = 7) E) (7-3 #5) v (4 #7) 7
D
3.
p: "En küçük asal sayı 2'dir."
q: "32+42 = 3+4"
r: x, y, z tam sayı ve x-y-z tek ise x, y ve z tektir.
önermeleri veriliyor.
A)
B)
C) V
D)
E)
Û Û
||
V
p
1 > 1
q'
q
D
=
ifadelerindeki I, II ve III numaralı kutuların içerisine ise
(→) ancak ve ancak (), ya da (v) bağlaçları hangi sıray
la yerleştirilirse üç önermenin de doğruluk değeri 0 olur?
=> 0 1 >
||
|||
q
p
r
5.
Lise Matematik
Niceleyiciler
D 3. p: "En küçük asal sayı 2'dir." q: "32+42 = 3+4" r: x, y, z tam sayı ve x-y-z tek ise x, y ve z tektir. önermeleri veriliyor. A) B) C) V D) E) Û Û || V p 1 > 1 q' q D = ifadelerindeki I, II ve III numaralı kutuların içerisine ise (→) ancak ve ancak (), ya da (v) bağlaçları hangi sıray la yerleştirilirse üç önermenin de doğruluk değeri 0 olur? => 0 1 > || ||| q p r 5.
Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir kağıt parçası Şekil l'de-
ki gibi kesilerek iki parçaya ayrılıyor.
J
5
Şekil Il'de,
D
A
D
A
45°
F
E
a
Şekil I
60° G
H
40°
K
O
R 95°
Şekil II
S
M
B
T
35°
N
19
C
B
m(DEF) = 45°,
m(ORT) = 95°
m(FGH) = 60°,
m(HKL) = 40°, m(TSN) = 35°
Buna göre, m(ALK) = a açısı kaç derecedir?
A) 150
B) 155
C) 160
D) 165
E) 170
Lise Matematik
Niceleyiciler
Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir kağıt parçası Şekil l'de- ki gibi kesilerek iki parçaya ayrılıyor. J 5 Şekil Il'de, D A D A 45° F E a Şekil I 60° G H 40° K O R 95° Şekil II S M B T 35° N 19 C B m(DEF) = 45°, m(ORT) = 95° m(FGH) = 60°, m(HKL) = 40°, m(TSN) = 35° Buna göre, m(ALK) = a açısı kaç derecedir? A) 150 B) 155 C) 160 D) 165 E) 170
1
9.
DOK
Bu türde sözcükler belirgin anlamlı değil, görevlidir. Cümle
içerisinde kazandığı anlamlar geçicidir. lyelik, hâl ve çoğul
eki gibi bütün isim çekim eklerini alabilirken yapım ekini
alamazlar. Yapım eki aldıklarında tür değişikliğine uğrarlar.
Türetilme özelliği olmadığı için dildeki sayıları fazla
değildir. İsim tamlamalarında hem tamlayan hem de
tamlanan görevinde kullanılabilirler fakat sıfat
tamlamalarında sadece tamlanan görevini alabilirler. Ek fiil
alarak yüklem görevinde de bulunabilirler. Kendi içinde
çeşitleri olan bu sözcük türü, cümle içerisinde bütün
ögeleri karşılayabilir.
Bu parçada bahsedilen türden bir sözcük
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Bazı insanlar yağmuru hisseder, bazıları ise sadece
ıslanır.
B) Küçük işlere gereğinden çok önem verenler, hiçbir işe
yaramayan kişilerdir.
C) Her yolu denerim fakat yalnızca yapabildiklerimi
yaparım.
D) Bilmediğimi bildiğim için etrafımdaki bütün insanlardan
akıllıyım.
E) Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak, atomu parçalamaktan
daha güçtür.
Lise Matematik
Niceleyiciler
1 9. DOK Bu türde sözcükler belirgin anlamlı değil, görevlidir. Cümle içerisinde kazandığı anlamlar geçicidir. lyelik, hâl ve çoğul eki gibi bütün isim çekim eklerini alabilirken yapım ekini alamazlar. Yapım eki aldıklarında tür değişikliğine uğrarlar. Türetilme özelliği olmadığı için dildeki sayıları fazla değildir. İsim tamlamalarında hem tamlayan hem de tamlanan görevinde kullanılabilirler fakat sıfat tamlamalarında sadece tamlanan görevini alabilirler. Ek fiil alarak yüklem görevinde de bulunabilirler. Kendi içinde çeşitleri olan bu sözcük türü, cümle içerisinde bütün ögeleri karşılayabilir. Bu parçada bahsedilen türden bir sözcük aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Bazı insanlar yağmuru hisseder, bazıları ise sadece ıslanır. B) Küçük işlere gereğinden çok önem verenler, hiçbir işe yaramayan kişilerdir. C) Her yolu denerim fakat yalnızca yapabildiklerimi yaparım. D) Bilmediğimi bildiğim için etrafımdaki bütün insanlardan akıllıyım. E) Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak, atomu parçalamaktan daha güçtür.
0
42
8. A ve B kümeleri,
A = {x|
B = {y 1-y| <3, y doğal sayı}
15-3x > 3, x pozitif tam sayı}
şeklinde veriliyor.
-3x>-12
5036
Buna göre,
(3, 3)
1. (0, 2)
(3, 1)
ibigab Ines
ifadelerindeki (x, y) ikililerinden hangileri A x B
kartezyen çarpım kümesinin bir elemanıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I ve III
3-4
X24
E) I, II ve III
1,2,3
Lise Matematik
Niceleyiciler
0 42 8. A ve B kümeleri, A = {x| B = {y 1-y| <3, y doğal sayı} 15-3x > 3, x pozitif tam sayı} şeklinde veriliyor. -3x>-12 5036 Buna göre, (3, 3) 1. (0, 2) (3, 1) ibigab Ines ifadelerindeki (x, y) ikililerinden hangileri A x B kartezyen çarpım kümesinin bir elemanıdır? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) I ve III 3-4 X24 E) I, II ve III 1,2,3
R
Sayı
1. işlem
2. işlem
→
→
3. işlem
Yukarıda sadece karekök ve küp alma işlemlerinin ya-
pıldığı bir diyagramda girilen sayıya 1. işlem uygulanıp
çıkan sonuç 2. işlemde kullanılıyor, 2. işlemden çıkan so-
nuç 3. işlemde kullanılıyor.
Yapılan işlemlerle ilgili aşağıdaki önermeler veriliyor.
p: "1. işlemde karekök alınıyor."
q: "2. işlemde küp alınıyor."
r: "3. işlemde küp alınıyor."
(p^r)⇒q
önermesinin yanlış olduğu bilinmektedir.
Buna göre, diyagrama girilen sayı 224 ise yapılan üç
işlemin sonuçlarının çarpımı kaçtır?
A) 236
B) 238
C) 240
D) 244
E) 248
Lise Matematik
Niceleyiciler
R Sayı 1. işlem 2. işlem → → 3. işlem Yukarıda sadece karekök ve küp alma işlemlerinin ya- pıldığı bir diyagramda girilen sayıya 1. işlem uygulanıp çıkan sonuç 2. işlemde kullanılıyor, 2. işlemden çıkan so- nuç 3. işlemde kullanılıyor. Yapılan işlemlerle ilgili aşağıdaki önermeler veriliyor. p: "1. işlemde karekök alınıyor." q: "2. işlemde küp alınıyor." r: "3. işlemde küp alınıyor." (p^r)⇒q önermesinin yanlış olduğu bilinmektedir. Buna göre, diyagrama girilen sayı 224 ise yapılan üç işlemin sonuçlarının çarpımı kaçtır? A) 236 B) 238 C) 240 D) 244 E) 248
V
10. p, q ve r önermeleri ile ilgili;
P:"VxEN, x² > 0"
19
X +
q: "3x = z, xt1 ez
Z,
EZ"
3
r: "VxEZ, 2x + 1 € Z"
ifadeleri verilmektedir.
21
p
-0-00
Buna göre; p, q ve s önermelerinin doğruluk değerleri han-
gi seçenekte doğru
verilmiştir?
1
A)
B)
C)
D) 0
E)
1
C
10-010
1
0
ww
1
0
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Matematik
Niceleyiciler
V 10. p, q ve r önermeleri ile ilgili; P:"VxEN, x² > 0" 19 X + q: "3x = z, xt1 ez Z, EZ" 3 r: "VxEZ, 2x + 1 € Z" ifadeleri verilmektedir. 21 p -0-00 Buna göre; p, q ve s önermelerinin doğruluk değerleri han- gi seçenekte doğru verilmiştir? 1 A) B) C) D) 0 E) 1 C 10-010 1 0 ww 1 0 Diğer sayfaya geçiniz
7. x ve y pozitif tam sayıları için;
"x çift bir tamsayı ⇒ x. y çift bir tamsayıdır."
önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir?
A) "x tek bir tamsayıx. y tek bir tamsayıdır."
B) "x. y tek bir tamsayıx çift bir tamsayıdır."
C) "x gift bir tamsay⇒x. y tek bir tamsayıdır."
D) "x. y çift bir tamsayıx çift bir tamsayıdır."
E) "x. y tek bir tamsayı ⇒x tek bir tamsayıdır."
fo
Lise Matematik
Niceleyiciler
7. x ve y pozitif tam sayıları için; "x çift bir tamsayı ⇒ x. y çift bir tamsayıdır." önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir? A) "x tek bir tamsayıx. y tek bir tamsayıdır." B) "x. y tek bir tamsayıx çift bir tamsayıdır." C) "x gift bir tamsay⇒x. y tek bir tamsayıdır." D) "x. y çift bir tamsayıx çift bir tamsayıdır." E) "x. y tek bir tamsayı ⇒x tek bir tamsayıdır." fo
dab tolayithe ipnad sbr tabirbalead yo
2. Sadece Eren, Betül, Kerem, Sinan ve Arzu'nun katıldığı bir
koşu yarışı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
Eren yarışı bitirdiğinde arkasında 3 kişi vardır.
Arzu önde olmak üzere Betül ile yarışı art arda bitir-
Bagabimişlerdir. Hi uoubnulud vuntaux mis abrild 19h
Sinan yarışı Eren'den sonra bitirmiştir.
Buna göre, yarışı birinci sırada bitiren kimdir?
sdump koalinen neulud stquan lonnia
B) Betül
A) Eren
●
●
dump C) Kerem
D) Sinand melo SE) Arzu dung
lquig lonhid nato stesy invs aluno
Lise Matematik
Niceleyiciler
dab tolayithe ipnad sbr tabirbalead yo 2. Sadece Eren, Betül, Kerem, Sinan ve Arzu'nun katıldığı bir koşu yarışı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Eren yarışı bitirdiğinde arkasında 3 kişi vardır. Arzu önde olmak üzere Betül ile yarışı art arda bitir- Bagabimişlerdir. Hi uoubnulud vuntaux mis abrild 19h Sinan yarışı Eren'den sonra bitirmiştir. Buna göre, yarışı birinci sırada bitiren kimdir? sdump koalinen neulud stquan lonnia B) Betül A) Eren ● ● dump C) Kerem D) Sinand melo SE) Arzu dung lquig lonhid nato stesy invs aluno