%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trigonometrik Fonksiyonlar Soruları

24
20.
B
[AB] [AC] ve [AD] 1 [BC] xhel risbutia nay m.At
IABI= 2 birim
m(ABC) = xº
olmak üzere, IDCI uzunluğunun x açısı türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
ses imislqot
A) 4sin²x
D) tanx
B)
COSX
2sinx
E) 2cotx
C)
nua
2sin²x
COSX
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
24 20. B [AB] [AC] ve [AD] 1 [BC] xhel risbutia nay m.At IABI= 2 birim m(ABC) = xº olmak üzere, IDCI uzunluğunun x açısı türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? ses imislqot A) 4sin²x D) tanx B) COSX 2sinx E) 2cotx C) nua 2sin²x COSX Diğer sayfaya geçiniz.
AYT/Matematik
29.
9-1
C
O
B
D) 2 sin a
A
Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen birim
çemberde A, B, C noktaları doğrusaldır.
|AB| = seca birim olduğuna göre, |AC| uzunluğu
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) coseca
B) tan² a
E) 2 cos a
31. As
fa
C) cot² a
sa
sa
X4 X sec
D
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
AYT/Matematik 29. 9-1 C O B D) 2 sin a A Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen birim çemberde A, B, C noktaları doğrusaldır. |AB| = seca birim olduğuna göre, |AC| uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) coseca B) tan² a E) 2 cos a 31. As fa C) cot² a sa sa X4 X sec D
fanzo
1
tona
th
(0 (180420) - cot (0+10)
tan (2+0+20)
(0+ 10)
14. tan20° = k olmak üzere,
tan 200°-cot 110°
tan 290°
ifadesinin k türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
2
k² 2
2
A) -2k²
k²
B)
-
C)
6-1
Ek
D)
2
k²
E)
k
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
fanzo 1 tona th (0 (180420) - cot (0+10) tan (2+0+20) (0+ 10) 14. tan20° = k olmak üzere, tan 200°-cot 110° tan 290° ifadesinin k türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 2 k² 2 2 A) -2k² k² B) - C) 6-1 Ek D) 2 k² E) k
İZİLER
ON
log6:
D) IV
alandığında hangisi bastan
tümleler anlamlı bir bütün
E)V
70
Suk dergileri bunlar ara
raat, Vasita-i Terakki
dergileri de takip
bir bilgi edin
Amanda hat
Tercüman
dilar.
D)
adini
DU
DENEME - 6
log,cosx + log,arccosy
toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?
1
A) O
B) -
C) 1
max lour
• log cosx max olması için cosx boy te once
3
2
log}=0
log arccosy max olması fain
E) 2
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
İZİLER ON log6: D) IV alandığında hangisi bastan tümleler anlamlı bir bütün E)V 70 Suk dergileri bunlar ara raat, Vasita-i Terakki dergileri de takip bir bilgi edin Amanda hat Tercüman dilar. D) adini DU DENEME - 6 log,cosx + log,arccosy toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? 1 A) O B) - C) 1 max lour • log cosx max olması için cosx boy te once 3 2 log}=0 log arccosy max olması fain E) 2
7.
6.
5.
A)
f(x) =
tır?
4) 1/1/20
A)
a
1
2
B) 1
fonksiyonu x = 0 noktasında sürekli olduğuna göre a kaç-
sinx
sin 2x
D) 4
1
2
, x > 0
B)
1
x≤0
sin2x+sinx−2=0
denkleminin [0, 2] aralığında
kaç farklı kökü vardır?
A) 1
3
4
3
B) 2
y = x³ + mx² - 6x + 1
3
D) 2
eğrisinin yerel minimum ve yerel maksimum nokt
larının apsisleri toplamı olduğuna göre, m kaçtı
C)
E) 5
3
E)
C) 3
D) 2
5
E) 3
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
7. 6. 5. A) f(x) = tır? 4) 1/1/20 A) a 1 2 B) 1 fonksiyonu x = 0 noktasında sürekli olduğuna göre a kaç- sinx sin 2x D) 4 1 2 , x > 0 B) 1 x≤0 sin2x+sinx−2=0 denkleminin [0, 2] aralığında kaç farklı kökü vardır? A) 1 3 4 3 B) 2 y = x³ + mx² - 6x + 1 3 D) 2 eğrisinin yerel minimum ve yerel maksimum nokt larının apsisleri toplamı olduğuna göre, m kaçtı C) E) 5 3 E) C) 3 D) 2 5 E) 3
1 = 1₂ + 1₂
63m.tr
www.isler.
Kitabevieri
*a?
Lixte
dagnar
beg
yestr
KAYON
A KİTAPÇIĞI
27. xe (0, ) olmak üzere,
a =tan(3x)
b =tan(4x)
gerçel sayıları tanımlanıyor.
XL
a>b
37
olduğuna göre, x açısı derece türünden kaç fark-
li tam sayı değeri alabilir?
A) 5
B) 6
C) 7
3r
19
5. Deneme
D) 8
2
X 183
E) 9
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
1 = 1₂ + 1₂ 63m.tr www.isler. Kitabevieri *a? Lixte dagnar beg yestr KAYON A KİTAPÇIĞI 27. xe (0, ) olmak üzere, a =tan(3x) b =tan(4x) gerçel sayıları tanımlanıyor. XL a>b 37 olduğuna göre, x açısı derece türünden kaç fark- li tam sayı değeri alabilir? A) 5 B) 6 C) 7 3r 19 5. Deneme D) 8 2 X 183 E) 9
38.
y
A
A) 15
15
0
P(x,y)
d
Analitik düzlemde d: 3x+4y-60 = 0 doğrusu üzerinde bulu-
nan, koordinatları tam sayı olan P(x,y) noktaları belirleniyor.
Buna göre P noktalarından orijine en yakın olanının
koordinatları toplamı kaçtır?
B) 16
20
17
D) 18
E) 19
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
38. y A A) 15 15 0 P(x,y) d Analitik düzlemde d: 3x+4y-60 = 0 doğrusu üzerinde bulu- nan, koordinatları tam sayı olan P(x,y) noktaları belirleniyor. Buna göre P noktalarından orijine en yakın olanının koordinatları toplamı kaçtır? B) 16 20 17 D) 18 E) 19
NOMETRI-1
XI
6.
5.
a ³-63 = (a-67³
3
A)
tan² x
tan² x
1+ cos x
1- cos x
(KCOSX) + COX
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
2
COS X
D)--
2
COS X
B)
+3abla-6)
1
COS X
E)
C) -
1
sin x
tan x – cot K =1
olduğuna göre, tan³x-cot³ x kaçtır?
A) 9
B) 8
cy6
DJ 5
1
COSX
E) 4
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
NOMETRI-1 XI 6. 5. a ³-63 = (a-67³ 3 A) tan² x tan² x 1+ cos x 1- cos x (KCOSX) + COX ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 2 COS X D)-- 2 COS X B) +3abla-6) 1 COS X E) C) - 1 sin x tan x – cot K =1 olduğuna göre, tan³x-cot³ x kaçtır? A) 9 B) 8 cy6 DJ 5 1 COSX E) 4
10
tonguç kampus
10
IB
Yukarıdaki birim çemberde,
[CD]I AX, m(COB) =
olduğuna göre OCD üçgeninin alanının a tür
den eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) sina-cosa B) 2-sina-cosa
D)-sina-cos a
C)-sin
E)-2sin a cos a
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
10 tonguç kampus 10 IB Yukarıdaki birim çemberde, [CD]I AX, m(COB) = olduğuna göre OCD üçgeninin alanının a tür den eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) sina-cosa B) 2-sina-cosa D)-sina-cos a C)-sin E)-2sin a cos a
matik
11. Dik koordinat düzleminde verilen A(k, 1) noktasıyla
orijini birleştiren doğru parçası gösterilmiştir.
y
40°
A(k, 1)
x
A noktasının y = kx doğrusuna göre simetriği olan B
noktası işaretleniyor.
Buna göre, m(AOB) kaç derecedir?
A) 100 B) 80
C) 50
D) 30 E) 20
14.
15
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
matik 11. Dik koordinat düzleminde verilen A(k, 1) noktasıyla orijini birleştiren doğru parçası gösterilmiştir. y 40° A(k, 1) x A noktasının y = kx doğrusuna göre simetriği olan B noktası işaretleniyor. Buna göre, m(AOB) kaç derecedir? A) 100 B) 80 C) 50 D) 30 E) 20 14. 15
Aparta. O merkezli birim çemberin merkezinden g
B
C) sina-cosß
Au
84
D
[BC] ve [AD], çembere teğet ve kestikleri eksene diktir.
Buna göre, A(AOD) + A(BOC) toplamı aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) tana - cot
B)
tana cosß
2
2
1
2
(tana+tang)
D)-(tanp-cota)
2
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
Aparta. O merkezli birim çemberin merkezinden g B C) sina-cosß Au 84 D [BC] ve [AD], çembere teğet ve kestikleri eksene diktir. Buna göre, A(AOD) + A(BOC) toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) tana - cot B) tana cosß 2 2 1 2 (tana+tang) D)-(tanp-cota) 2
birim sağa ötelenme
si ile elde edilen fonksiyon aşağıdakilerden hangi
sidir?
sinx
10. f(x) = sinx fonksiyonunun
A) f(x) =–cosx-cor
B) f(x) = -sinx
C) f(x) = sinx
D) f(x) = cosx
E) f(x) = tanx
-siny
COSY
(0.0) (3
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
birim sağa ötelenme si ile elde edilen fonksiyon aşağıdakilerden hangi sidir? sinx 10. f(x) = sinx fonksiyonunun A) f(x) =–cosx-cor B) f(x) = -sinx C) f(x) = sinx D) f(x) = cosx E) f(x) = tanx -siny COSY (0.0) (3
16.
O
A)
E(0,-1)
Şekildeki dik koordinat düzleminde, ABCD kare,
C(5,2) dir.
5
√10
d doğrusu A ve E(0, -1) noktalarından geçtiğine
göre, D noktasının d doğrusuna uzaklığı kaç
birimdir?
LO
D) (15
C(5,2)
B)
√10
E)
√15
00
C) √TO
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
16. O A) E(0,-1) Şekildeki dik koordinat düzleminde, ABCD kare, C(5,2) dir. 5 √10 d doğrusu A ve E(0, -1) noktalarından geçtiğine göre, D noktasının d doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? LO D) (15 C(5,2) B) √10 E) √15 00 C) √TO
1. 0<x< olmak üzere,
5
2
tanx + cotx =
eşitliği veriliyor.
Buna göre,
1. tan2x =
4
3
II. cos²x - sin²x = 8
15
III. sinx. cosx =
2
Sinx
5
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
1. 0<x< olmak üzere, 5 2 tanx + cotx = eşitliği veriliyor. Buna göre, 1. tan2x = 4 3 II. cos²x - sin²x = 8 15 III. sinx. cosx = 2 Sinx 5 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
Pit
11
(12)
(13
O
14
(15)
ilk terimi
dizinin genel terimini bul-nuz.
COSX =l
= — olduğuna göre cos2x kestir?
8 sin5.cos5.costo.co20 ifadesinin eşiti kaçtır?
(sinx-cosx)
koa
3 ve ortak Gorponi 2 olan geometrik
Cose
2
+
2sinx
cos 3x = cos(x+120)
kökü vardır?
ifadesinin
esiti kaçtır?
denkleminin [0,211) oralıyğında
Sin25 cos 5 tros 25 Jins ifadesinin değoi
kaat
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
Pit 11 (12) (13 O 14 (15) ilk terimi dizinin genel terimini bul-nuz. COSX =l = — olduğuna göre cos2x kestir? 8 sin5.cos5.costo.co20 ifadesinin eşiti kaçtır? (sinx-cosx) koa 3 ve ortak Gorponi 2 olan geometrik Cose 2 + 2sinx cos 3x = cos(x+120) kökü vardır? ifadesinin esiti kaçtır? denkleminin [0,211) oralıyğında Sin25 cos 5 tros 25 Jins ifadesinin değoi kaat
e katsayılar
1)=P(-2)
E) //
uiz. 2²
<<+24)
2i
2S
D) 1-sinx
f(x) = sin [arcos (1) + 4.arcsin 12
olduğuna göre, f(2) kaçtır)?
A)-12 B)-1 C) 1 D)¹3
2
2
3
2
Ecosx.sinx
751160
T
co360
/1
sin 3x + coś 3x = 1
2
sinx
E) 1
3^²=5=11²=
olduğuna göre,
kaçtır?
A) 1
aralığındaki kökü aşağıdakiler-
31/
X
B) 3
f(2+
olduğu
hangis
A) A
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
e katsayılar 1)=P(-2) E) // uiz. 2² <<+24) 2i 2S D) 1-sinx f(x) = sin [arcos (1) + 4.arcsin 12 olduğuna göre, f(2) kaçtır)? A)-12 B)-1 C) 1 D)¹3 2 2 3 2 Ecosx.sinx 751160 T co360 /1 sin 3x + coś 3x = 1 2 sinx E) 1 3^²=5=11²= olduğuna göre, kaçtır? A) 1 aralığındaki kökü aşağıdakiler- 31/ X B) 3 f(2+ olduğu hangis A) A