Trigonometrik Fonksiyonlar Soruları

7.
A
B
15%
D
C
olduğuna göre, cosa + tanß toplamı kaçtır?
A) √3+1
B) 1
√√3
3
Cos 60+ 1975
D)
= α
m(BAC)
m(ACD) = B
m(BAD) = 15°
sin 45°.cos x + cos 45°.sinx
cos²x-sin²x
FINAN
=
C)
3+
+2+r3
√√√3+4+263
2
1
32
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
7. A B 15% D C olduğuna göre, cosa + tanß toplamı kaçtır? A) √3+1 B) 1 √√3 3 Cos 60+ 1975 D) = α m(BAC) m(ACD) = B m(BAD) = 15° sin 45°.cos x + cos 45°.sinx cos²x-sin²x FINAN = C) 3+ +2+r3 √√√3+4+263 2 1 32
1
MATEMATIK BRANG DENEMESI
36. Bir A köyündeki çocuklar okula gitmek için her gün eğimi 60
olan [AB] ve [CD] yolu ile sıfır eğimli [BC] yolunu yürümek
zorundadır.
A) 90
60
Sonra A ve D noktaları arasına bir köprü yapılarak çocukların
çileli yolculuğu sonlandırılmıştır.
B) 120
60
B
bu D
|AB| = |BC| = |CD| = 60 metre olduğuna göre, yapılan
köprünün uzunluğu en az kaç metredir?
(Çocukların en kısa yolu takip ettiği var sayılacaktır.)
C) 150
2
TEACH
D) 180
20
cekera wagen
37. Özdeş 12 tane
rilerek aynt uzu
kare dik prizma
SORU KALESI YAYINLARI
E) 240
Buna göre
alanı kaç
A) 31
38. Bir ke
Aşağ
iki es
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
1 MATEMATIK BRANG DENEMESI 36. Bir A köyündeki çocuklar okula gitmek için her gün eğimi 60 olan [AB] ve [CD] yolu ile sıfır eğimli [BC] yolunu yürümek zorundadır. A) 90 60 Sonra A ve D noktaları arasına bir köprü yapılarak çocukların çileli yolculuğu sonlandırılmıştır. B) 120 60 B bu D |AB| = |BC| = |CD| = 60 metre olduğuna göre, yapılan köprünün uzunluğu en az kaç metredir? (Çocukların en kısa yolu takip ettiği var sayılacaktır.) C) 150 2 TEACH D) 180 20 cekera wagen 37. Özdeş 12 tane rilerek aynt uzu kare dik prizma SORU KALESI YAYINLARI E) 240 Buna göre alanı kaç A) 31 38. Bir ke Aşağ iki es
Cosi_105.8/1
Sm
27.
cota
tana + cota
Cos
Sin
512
A)-1 + √2
54
+ 300
= 4sina - 3
olduğuna göre, sina değeri kaçtır?
D) -2 + 2√2
12. Sınıf / Çalışma Kitabı - 7
= 45²203
Cos
B) 1-√3
2= ksinke-3
E)-2+√3
2
Sin + cos
Cosasin
- cos ²2+4561-3
2
C) -1+√3
6
30. cos4x = cos
denklemini
A) 4
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
Cosi_105.8/1 Sm 27. cota tana + cota Cos Sin 512 A)-1 + √2 54 + 300 = 4sina - 3 olduğuna göre, sina değeri kaçtır? D) -2 + 2√2 12. Sınıf / Çalışma Kitabı - 7 = 45²203 Cos B) 1-√3 2= ksinke-3 E)-2+√3 2 Sin + cos Cosasin - cos ²2+4561-3 2 C) -1+√3 6 30. cos4x = cos denklemini A) 4
19. a E
30
+45°
(4) olmak üzere,
x = cos a
y = cos (2a) →>
z = cos (3a)~ A egotif
veye
sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) x <y<z
B) x <z<y
x >y> z
O
D) z<x<y
C) y<x<z
E)z<y<x
21. G
P
P
es
P
0
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
19. a E 30 +45° (4) olmak üzere, x = cos a y = cos (2a) →> z = cos (3a)~ A egotif veye sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) x <y<z B) x <z<y x >y> z O D) z<x<y C) y<x<z E)z<y<x 21. G P P es P 0
9.
10.
Ayça aşağıda verilen kartları üçerli iki gruba rastgele
ayırıyor ve I. grup ile . gruptaki kartları ayrı ayrı yan
yana koyarak üç basamaklı iki sayı elde ediyor.
A)
A)
0
Buna göre, 1. gruptaki sayının 5'e bölünebilen ve
II. gruptaki sayının 10'a bölünebilen bir sayı olma
olasılığı kaçtır?
E) 20
monito
1
120
92 (3
a+1
a
Cosx
B)
1
60
tanx = a
olduğuna göre, (sinx + cosx)² ifadesinin a türünden
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
a
(a + 1)²
=
C)
TA (0
B)
D)
tenx=sinxleanorab
6
1
40
esitliği veriliyor.
(a + 1)²
a²
7 √26 √23
sinA sinB sinC
8
D)
1
30
met tuisoggetid
a +1
E)
9
C)
(0+1)2
rög snupubic of = {-((x)0)9hab
(x)0 (Fq
Putos laborab munumoniloq
1519
er (a
(a + 1)²
a²+1
a²+1
monumentioq (x)9.
11. Bir ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri A, B ve C olmak
üzere,
12. >
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
9. 10. Ayça aşağıda verilen kartları üçerli iki gruba rastgele ayırıyor ve I. grup ile . gruptaki kartları ayrı ayrı yan yana koyarak üç basamaklı iki sayı elde ediyor. A) A) 0 Buna göre, 1. gruptaki sayının 5'e bölünebilen ve II. gruptaki sayının 10'a bölünebilen bir sayı olma olasılığı kaçtır? E) 20 monito 1 120 92 (3 a+1 a Cosx B) 1 60 tanx = a olduğuna göre, (sinx + cosx)² ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? a (a + 1)² = C) TA (0 B) D) tenx=sinxleanorab 6 1 40 esitliği veriliyor. (a + 1)² a² 7 √26 √23 sinA sinB sinC 8 D) 1 30 met tuisoggetid a +1 E) 9 C) (0+1)2 rög snupubic of = {-((x)0)9hab (x)0 (Fq Putos laborab munumoniloq 1519 er (a (a + 1)² a²+1 a²+1 monumentioq (x)9. 11. Bir ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri A, B ve C olmak üzere, 12. >
6.
ÇIĞI
olduğuna göre f'(-10) ifadesi aşağıdakilerden
hangisine eşit olabilir?
A) 12
X
X
X
B)
5
= COSX
= secx
= tanx
olduğuna göre
(₁-1
1209 1 +
.
C) 57
7
225
D)
1+(330°) ins
işleminin sonucu aşağıdakilerden
D) 2√3 + 12
A) 24 + 4√3 B) 24+ 12√3
d ljolovane
5
12
E)
5T
3
be 18.86
hangisidir?
E) 4√3
C) 24-12√3
nus
2022 2023
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
6. ÇIĞI olduğuna göre f'(-10) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? A) 12 X X X B) 5 = COSX = secx = tanx olduğuna göre (₁-1 1209 1 + . C) 57 7 225 D) 1+(330°) ins işleminin sonucu aşağıdakilerden D) 2√3 + 12 A) 24 + 4√3 B) 24+ 12√3 d ljolovane 5 12 E) 5T 3 be 18.86 hangisidir? E) 4√3 C) 24-12√3 nus 2022 2023
rencilerden hangisi
şekilde yapmaktır.
ya iyilik etmektir.
Meler kurmasını
grencilerin-
kilde yapmaktır.
iyi olmayı tercih et-
lah rızasını gözet-
A
1.
2.
1.
A
tanx + cotx = √3
olduğuna göre,
tan²x + cot²x
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 2/1/2
B) 1
C) 2
A
MATEMATİK TESTİ
Bu testte 30 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
D) 3
y no
E) 7
4.
Aşa
miş
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
rencilerden hangisi şekilde yapmaktır. ya iyilik etmektir. Meler kurmasını grencilerin- kilde yapmaktır. iyi olmayı tercih et- lah rızasını gözet- A 1. 2. 1. A tanx + cotx = √3 olduğuna göre, tan²x + cot²x ifadesinin değeri kaçtır? A) 2/1/2 B) 1 C) 2 A MATEMATİK TESTİ Bu testte 30 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. D) 3 y no E) 7 4. Aşa miş
10. Dik koordinat düzleminde O merkezli birim çemberin
eksenleri kestiği noktalar A(1, 0) ve B(0, 1) olmak üzere,
m(AOC) = 70° dir.
B(0.1)
70°
Buna göre, |AC| + |BC| toplamının sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) sin70° + sin20°
C) 2sin35° +2sin10°
A(1,0)
B) 2sin70° +2sin20
D) 2cos35 + 2cos10°
E) sin35° + sin10°
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
10. Dik koordinat düzleminde O merkezli birim çemberin eksenleri kestiği noktalar A(1, 0) ve B(0, 1) olmak üzere, m(AOC) = 70° dir. B(0.1) 70° Buna göre, |AC| + |BC| toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) sin70° + sin20° C) 2sin35° +2sin10° A(1,0) B) 2sin70° +2sin20 D) 2cos35 + 2cos10° E) sin35° + sin10°
9,6
9,66
16
2,16
b
Aşağıdaki şekilde ABCD bir karedir.
WZ
2
2
tik
22
2-1DEI = 21EFI = IAFI ve m (CKB) = a'dır.
Buna göre, cota kaçtır?
A) 1/12 B) -1/2
C) 1
0<x< 2x olmak üzere
cos(2x)-cos(x)+1-2 cos²(x)
B
D) 2
E) 3
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
9,6 9,66 16 2,16 b Aşağıdaki şekilde ABCD bir karedir. WZ 2 2 tik 22 2-1DEI = 21EFI = IAFI ve m (CKB) = a'dır. Buna göre, cota kaçtır? A) 1/12 B) -1/2 C) 1 0<x< 2x olmak üzere cos(2x)-cos(x)+1-2 cos²(x) B D) 2 E) 3
11. n E (0, 1, 2} olmak üzere,
f(x): [nx, (n + 1)) → R
f(x) = (n + 1)sinx
fonksiyonları tanımlanıyor.
Buna göre, f(x) = 2 eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri
vardır?
AY2
B) 3
(nt)sink-2
sind
2Jinx =2
sixel
(*, 2K)
C) 4
Jinxe
(2, 4)
DENEME - 25
sixe 2
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
11. n E (0, 1, 2} olmak üzere, f(x): [nx, (n + 1)) → R f(x) = (n + 1)sinx fonksiyonları tanımlanıyor. Buna göre, f(x) = 2 eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? AY2 B) 3 (nt)sink-2 sind 2Jinx =2 sixel (*, 2K) C) 4 Jinxe (2, 4) DENEME - 25 sixe 2 D) 5 E) 6
31.
A)
A)
2
ens
30. Aşağıda dik koordinat düzleminde birim çember ve çem-
bere A noktasında teğet olan d doğrusu verilmiştir.
2
tan a
2
A
E)
Buna göre, AOB üçgeninin alanının a türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
seca tana
se 24
339
1+ sina
2
a
B) 1
A
B)
(D)
coseca-seca
2
sin 18° cos 48°-sin 72°
cos 24 sin 36 cot 49 cos 66° 524
ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
cot a
2
5518
A
C) 2
cos48
A
32. k gerçel sayı
sinx + co
denkleminin [C
hıdır.
Buna göre, k
5
11.
2
23T
6
III. 4x
değerlerinden
A) Yalnız I
517
25/12
D)
(80
362
3.2
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
31. A) A) 2 ens 30. Aşağıda dik koordinat düzleminde birim çember ve çem- bere A noktasında teğet olan d doğrusu verilmiştir. 2 tan a 2 A E) Buna göre, AOB üçgeninin alanının a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? seca tana se 24 339 1+ sina 2 a B) 1 A B) (D) coseca-seca 2 sin 18° cos 48°-sin 72° cos 24 sin 36 cot 49 cos 66° 524 ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? cot a 2 5518 A C) 2 cos48 A 32. k gerçel sayı sinx + co denkleminin [C hıdır. Buna göre, k 5 11. 2 23T 6 III. 4x değerlerinden A) Yalnız I 517 25/12 D) (80 362 3.2
>
Zeminde A noktasında bulunan bir kedi zemine dik konumda
bulunan duvara 14 metre yaklaşarak B noktasına
gelmektedir.
37°
53°
A ile B noktalarından duvarın tamamına bakış açısının
ölçüleri 37° ve 53° dir.
Buna göre, B noktasındaki kedinin duvara ulaşabilmesi
için kaç metre yürümesi gerekir?
(tan37° = 0,75 alınız.)
A) 14
B) 15
C) 16
D) 18
E) 20
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
> Zeminde A noktasında bulunan bir kedi zemine dik konumda bulunan duvara 14 metre yaklaşarak B noktasına gelmektedir. 37° 53° A ile B noktalarından duvarın tamamına bakış açısının ölçüleri 37° ve 53° dir. Buna göre, B noktasındaki kedinin duvara ulaşabilmesi için kaç metre yürümesi gerekir? (tan37° = 0,75 alınız.) A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20
27.
[AC] 1 [CB]
m(ABC) = a
A
O
1
Şekilde ACB dik üçgeninin bir dik kenarı, yarıçap uzunluğu
1 birim olan O merkezli yarım çembere T noktasında teğettir.
B) 1 + cos a
Deneme 8
E
D) 1 + sina
|AC| =
= x birimdir.
Buna göre, x'in a cinsinden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) sin a
(MBA)net
a
E) 1 + tana
B
C) tana + cota
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
27. [AC] 1 [CB] m(ABC) = a A O 1 Şekilde ACB dik üçgeninin bir dik kenarı, yarıçap uzunluğu 1 birim olan O merkezli yarım çembere T noktasında teğettir. B) 1 + cos a Deneme 8 E D) 1 + sina |AC| = = x birimdir. Buna göre, x'in a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) sin a (MBA)net a E) 1 + tana B C) tana + cota
AYT/Matematik
21.
cosec²x-cot²x+cos (2x)
cotx
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) sin(2x)
S²x
s²x+che=1
D
B) cos(2x)
D) cot(2x)
Six
25x.cx
(1-C²x)
cos²x
54
C) tan(2x)
E) cosec(2x)
TA
+ C2x
14(2x)
CX
√x
endemik-
23. x
24.
A
B
O
E
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
AYT/Matematik 21. cosec²x-cot²x+cos (2x) cotx ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden han- gisidir? A) sin(2x) S²x s²x+che=1 D B) cos(2x) D) cot(2x) Six 25x.cx (1-C²x) cos²x 54 C) tan(2x) E) cosec(2x) TA + C2x 14(2x) CX √x endemik- 23. x 24. A B O E
Udik üçgen,
=] [BC]
] [AC]
= 20 birim
= 16 birim
AC) = a
-den hangisi-
4
3.
A)
B
B
4
A) 14 B)
4
32
CH
13
10
C)
D)
1
C
Yukarıdaki verilenlere göre, tan (ABC) nin eşiti aşağıda-
kilerden hangisidir?
sila
D)
ABC bir üçgen,
IACI= 10 birim
WA
IBCI= 32 birim
4
sin (ACB)
5
3
13
E)
4
13
5.
X
9
D
8
B
E
Yukarıda verilenlere göre, I
A) 5
B) 6
C) 7
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
Udik üçgen, =] [BC] ] [AC] = 20 birim = 16 birim AC) = a -den hangisi- 4 3. A) B B 4 A) 14 B) 4 32 CH 13 10 C) D) 1 C Yukarıdaki verilenlere göre, tan (ABC) nin eşiti aşağıda- kilerden hangisidir? sila D) ABC bir üçgen, IACI= 10 birim WA IBCI= 32 birim 4 sin (ACB) 5 3 13 E) 4 13 5. X 9 D 8 B E Yukarıda verilenlere göre, I A) 5 B) 6 C) 7
han-
23. x € (2) olmak üzere,
A= (cosx)cosx
B = (sinx)cosx
C = (cosx)sinx
olduğu biliniyor.
Buna göre A, B ve C'nin doğru sıralanışı aşağıdakiler-
den
hangisidir?
A) A <B<C
B) A << B
D) B<C<A
CB/A<C
E) C<A <B
(6)
AYT/M
25. Gem
P(x
P(
eş
P(
ol
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonlar
han- 23. x € (2) olmak üzere, A= (cosx)cosx B = (sinx)cosx C = (cosx)sinx olduğu biliniyor. Buna göre A, B ve C'nin doğru sıralanışı aşağıdakiler- den hangisidir? A) A <B<C B) A << B D) B<C<A CB/A<C E) C<A <B (6) AYT/M 25. Gem P(x P( eş P( ol