Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kosinüs-sinüs teoremleri Soruları

1.
mihid B BA
A)
3
8
8
BA| 4-10 cm 9-(08A)m.ne290 SA
Yukarıdaki verilere göre, cosx kaçtır?
B)
X
1
2
A
ABC üçgen
|AB| =8 birim
|AC| = 6 birim
|BC| =4 birim
m(BAC)=x
C)
58
mihid 8-10A1
aon anuğublo
3
D) -
4
78
E) //
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
1. mihid B BA A) 3 8 8 BA| 4-10 cm 9-(08A)m.ne290 SA Yukarıdaki verilere göre, cosx kaçtır? B) X 1 2 A ABC üçgen |AB| =8 birim |AC| = 6 birim |BC| =4 birim m(BAC)=x C) 58 mihid 8-10A1 aon anuğublo 3 D) - 4 78 E) //
Losinüs Teoremi ve Sinüs Teoremi
12-13
minde
X
cm
+
cest
√33
A
B)
6
BU
10
C
olduğuna göre, sec(DCB)
5
A) 5
3) 1/2/20
C) 1
D
5
2018
ABCD bir yamuk
[AD] // [BC]
IABI = √33 cm
IADI = 6 cm
IBCI=2-IDCI=10 cm
kaçtır?
*
2
D) // E) 1/2
ZDCB)
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
Losinüs Teoremi ve Sinüs Teoremi 12-13 minde X cm + cest √33 A B) 6 BU 10 C olduğuna göre, sec(DCB) 5 A) 5 3) 1/2/20 C) 1 D 5 2018 ABCD bir yamuk [AD] // [BC] IABI = √33 cm IADI = 6 cm IBCI=2-IDCI=10 cm kaçtır? * 2 D) // E) 1/2 ZDCB)
2.c
72.
13
3. ABC'nin kenar uzunlukları a, b, c dir.
c³-b³-a³
c²
=c-b-a
30°
olduğuna göre, m(C) kaç derecedir?
cesto
212/2
10612
53
29birs (
92+52-29b.
sonra kuze
mola veriy
Buna gör
kaç km
Jo
3. Bir otobü
sıyla 80
yorlar
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
2.c 72. 13 3. ABC'nin kenar uzunlukları a, b, c dir. c³-b³-a³ c² =c-b-a 30° olduğuna göre, m(C) kaç derecedir? cesto 212/2 10612 53 29birs ( 92+52-29b. sonra kuze mola veriy Buna gör kaç km Jo 3. Bir otobü sıyla 80 yorlar
go-2y-y
J
J
13 + 6sinx-9cos²x (1-3
ifadesinin alabileceği en büyük değeri kaçtır?
A) 14
B) 15
C) 17
D) 19
5.
6.
=
-(sinx cl
13+6 sinx-9 +95in²x
gsin^x + 6Sinx + 4
per alif
B) 2√2
A
946+4
C) 4
4√2
olduğuna göre, c • cosB + b cosc işleminin sonucu
kaçtır?
E) 8
A) 2
Jeta
QB
ABC bir üçgen
|BC| = 4√2 cm
7.
D) 4√2
Kenarlar
ifadesi
A) a
8.
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
go-2y-y J J 13 + 6sinx-9cos²x (1-3 ifadesinin alabileceği en büyük değeri kaçtır? A) 14 B) 15 C) 17 D) 19 5. 6. = -(sinx cl 13+6 sinx-9 +95in²x gsin^x + 6Sinx + 4 per alif B) 2√2 A 946+4 C) 4 4√2 olduğuna göre, c • cosB + b cosc işleminin sonucu kaçtır? E) 8 A) 2 Jeta QB ABC bir üçgen |BC| = 4√2 cm 7. D) 4√2 Kenarlar ifadesi A) a 8.
en
C
ABCD dikdörtgeni ve EFGC karesi şeklindeki iki
kâğıt panoya asılıyor.
A
BE
D) 4√29
IABI= 16 cm, ICEI = 12 cm ve tan(BCE) = √35
olduğuna göre, D ile G noktaları arasındaki
uzaklık kaç santimetredir?
A) 20
B) 12√3
G
E) 24
C) 21
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
en C ABCD dikdörtgeni ve EFGC karesi şeklindeki iki kâğıt panoya asılıyor. A BE D) 4√29 IABI= 16 cm, ICEI = 12 cm ve tan(BCE) = √35 olduğuna göre, D ile G noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? A) 20 B) 12√3 G E) 24 C) 21
B
Uçaktan paraşütle atlayış yapan Şifa'nın bir süre sonra
A noktasına geldiği andaki konumu verilmiştir.
Bu anlık durumdan sonra Şifa'nın hareketi ile ilgili bilgiler
aşağıdaki gibidir.
. Eğer rüzgar sol tarafa doğru sabit hızla eserse
[AB] doğrultusunda 5 km ilerleyip B noktasına iniş
yapacaktır.
C Yer
• Eğer rüzgar sağ tarafa doğru sabit hızla eserse
[AC] doğrultusunda 3 km ilerleyip C noktasına iniş
yapacaktır.
ABC üçgen, m(ABC) = a, m(ACB) = B ve a + B = 60°
Buna göre, B ile C noktaları arasındaki uzaklık kaç
km'dir?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
B Uçaktan paraşütle atlayış yapan Şifa'nın bir süre sonra A noktasına geldiği andaki konumu verilmiştir. Bu anlık durumdan sonra Şifa'nın hareketi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. . Eğer rüzgar sol tarafa doğru sabit hızla eserse [AB] doğrultusunda 5 km ilerleyip B noktasına iniş yapacaktır. C Yer • Eğer rüzgar sağ tarafa doğru sabit hızla eserse [AC] doğrultusunda 3 km ilerleyip C noktasına iniş yapacaktır. ABC üçgen, m(ABC) = a, m(ACB) = B ve a + B = 60° Buna göre, B ile C noktaları arasındaki uzaklık kaç km'dir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
12. Aşağıda ABCD kirişler dörtgeni verilmiştir.
steg
8.
0830
B
A)
48-13011
131
5
35
4
A
D)
C
Buna göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç br² dir?
35√3
4
5
7.C
3
D
B)
55
4
|AB| = 8 br
|BC| = |AD|= 5 br
|CD| = 3 br
E)
C)
55√3
4
8.A 9.B 10.A 11.A 12.E
25√2
4
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
12. Aşağıda ABCD kirişler dörtgeni verilmiştir. steg 8. 0830 B A) 48-13011 131 5 35 4 A D) C Buna göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç br² dir? 35√3 4 5 7.C 3 D B) 55 4 |AB| = 8 br |BC| = |AD|= 5 br |CD| = 3 br E) C) 55√3 4 8.A 9.B 10.A 11.A 12.E 25√2 4
Aşağıdaki şekilde ABC üçgeni verilmiştir.
0
B
♦
1960
4
• 3.IBDI=2.IDCI
A) 3
k
olduğuna göre,
D)
30 45
m(BAD)= 30° ve m(DAC) = 45°
m(ABC) = 0 ve m(ACB) = B
sin e
sin ß
B) 2/0
S
3,2
D
A
745
ifadesinin değeri kaçtır?
E)√2
C) 2√28, 2
56.56
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
Aşağıdaki şekilde ABC üçgeni verilmiştir. 0 B ♦ 1960 4 • 3.IBDI=2.IDCI A) 3 k olduğuna göre, D) 30 45 m(BAD)= 30° ve m(DAC) = 45° m(ABC) = 0 ve m(ACB) = B sin e sin ß B) 2/0 S 3,2 D A 745 ifadesinin değeri kaçtır? E)√2 C) 2√28, 2 56.56
Bir öğrenci aşağıdaki tahtaya yazılmış soruyu iki farklı yoldan
çözmüştür.
SORU:
B
B
2√2
ÇÖZÜM 1:
2
45%
A
135°
2 A
45 2√2
135⁰
6
(O
6
0
0
ABC bir üçgen,
m(BAC) = 135°
m(ACB) = 0
C |AB| = 2√2 birim
|AC| = 6 birim
tane kaçtır?
C
2/80
tan ²²=1/1/0
Buna göre, siz de sinüs ve kosinüs teoremlerini kullanarak
çözünüz.
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
Bir öğrenci aşağıdaki tahtaya yazılmış soruyu iki farklı yoldan çözmüştür. SORU: B B 2√2 ÇÖZÜM 1: 2 45% A 135° 2 A 45 2√2 135⁰ 6 (O 6 0 0 ABC bir üçgen, m(BAC) = 135° m(ACB) = 0 C |AB| = 2√2 birim |AC| = 6 birim tane kaçtır? C 2/80 tan ²²=1/1/0 Buna göre, siz de sinüs ve kosinüs teoremlerini kullanarak çözünüz.
29.
MATEMATİK
Okul
3 km
60°
Ömer 2 km
0000000
Tiyatro
Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi Ömer'in okulda
bulunan kardeşi Halis'e olan uzaklığı 3 km ve tiyat-
roda bulunan kardeşi Demir'e olan uzaklığı 2 km dir.
Buna göre, Halis'in Demir'e olan uzaklığı kaç km
dir?
D) 2√2 E) 3
A) √5 B) √6 C) √7
31.
E
32.
S
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
29. MATEMATİK Okul 3 km 60° Ömer 2 km 0000000 Tiyatro Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi Ömer'in okulda bulunan kardeşi Halis'e olan uzaklığı 3 km ve tiyat- roda bulunan kardeşi Demir'e olan uzaklığı 2 km dir. Buna göre, Halis'in Demir'e olan uzaklığı kaç km dir? D) 2√2 E) 3 A) √5 B) √6 C) √7 31. E 32. S
6.
D
B
mc C
10.8 1381
obrinengü 08A
ABC dik üçgeninde, D iç teğet çemberin merkezi,
|BD| = 4 cm, |CD| = 6√2 cm
Yukarıda verilenlere göre, A(BDC) kaç cm² dir?
sa (A) 8
B) 8√2 0 C) 12
4
üçgeninde
6√2
D) 12√2 E) 16
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
6. D B mc C 10.8 1381 obrinengü 08A ABC dik üçgeninde, D iç teğet çemberin merkezi, |BD| = 4 cm, |CD| = 6√2 cm Yukarıda verilenlere göre, A(BDC) kaç cm² dir? sa (A) 8 B) 8√2 0 C) 12 4 üçgeninde 6√2 D) 12√2 E) 16
23.
11. S
SINAVI
D
3
160-2
5
bot
D
Şekilde ABCD kirişler dörtgeni;
IABI= 2 cm, IADI= 5 cm, IBCI= 3 cm ve ICDI = 4 cm
olduğuna göre, cosD'nin değeri kaçtır?
5
7
7
C)
B)
D)
A)
13
11
13
15
26.
BEHLU
x²-(sina)x--
-1/
4
denkleminin bir
Buna göre, sin
A)
4) √/22 B)
27.
Lexie
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
23. 11. S SINAVI D 3 160-2 5 bot D Şekilde ABCD kirişler dörtgeni; IABI= 2 cm, IADI= 5 cm, IBCI= 3 cm ve ICDI = 4 cm olduğuna göre, cosD'nin değeri kaçtır? 5 7 7 C) B) D) A) 13 11 13 15 26. BEHLU x²-(sina)x-- -1/ 4 denkleminin bir Buna göre, sin A) 4) √/22 B) 27. Lexie
b+c
SinB+sin( Sin A
7.4sinA A
5
0
B 6 D
S
8
√3/201
22+10=2 ABC üçgeninde
22=12
8
|AC| = 8 cm
6 cm
a=s BD:
|AD| = 5 cm
m(ADC) = 60°
a
C
m(ACD) =
= A
8sind = S√3 m(ABD)
2
sina
kaçtır?
sine
√91
8
60°
sind
Lolduğuna göre,
√101
A) -
4
√5
2
D)
B)
= 0
Sin2 =
S
C)
E)
30
2
16
70
8
7) B
udb6 ONOW=
Ç
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
b+c SinB+sin( Sin A 7.4sinA A 5 0 B 6 D S 8 √3/201 22+10=2 ABC üçgeninde 22=12 8 |AC| = 8 cm 6 cm a=s BD: |AD| = 5 cm m(ADC) = 60° a C m(ACD) = = A 8sind = S√3 m(ABD) 2 sina kaçtır? sine √91 8 60° sind Lolduğuna göre, √101 A) - 4 √5 2 D) B) = 0 Sin2 = S C) E) 30 2 16 70 8 7) B udb6 ONOW= Ç
10:
A
SUPARA
11.
BC
Buna göre, tan(ABC) değeri kaçtır?
A) 6
B) 3
(C)=1/3
D)
B
D
ABC üçgen, m(DAB) = 30°
|BD| = |DC|
sin (ACD)
Buna göre,
sin(ABD)
27/12/2
A)
D)
1
2√2
A
30% 45°
B) √2
oranı kaçtır?
C
m(DAC) = 45°
9
E)
6
1
4√2
E)
C) 2√2
4
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
10: A SUPARA 11. BC Buna göre, tan(ABC) değeri kaçtır? A) 6 B) 3 (C)=1/3 D) B D ABC üçgen, m(DAB) = 30° |BD| = |DC| sin (ACD) Buna göre, sin(ABD) 27/12/2 A) D) 1 2√2 A 30% 45° B) √2 oranı kaçtır? C m(DAC) = 45° 9 E) 6 1 4√2 E) C) 2√2 4
28.
A 3 br B
C
-
5 br
A
D
La
B
a
D'
54 51
D
C'
Şekil - I
Şekil - II
|AB| = 3 br, |AD| = 5 br olmak üzere;
Şekil - I de A ve B köşelerinden çivi ile duvara asıl-
muş dikdörtgen biçimindeki fotoğraf çerçevesi göste-
rilmiştir. B köşesindeki çivi yerinden çıkmış ve çer-
çeve Şekil - Il deki gibi konumlanmıştır.
Çerçevenin dönme açısı olan a açısının sinüsü
1
olduğuna göre, |B'D| kaç birimdir?
3
A) 2√6 B) 2√3 C) 4√3 D) 3√6 E) 3√3
B'
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
28. A 3 br B C - 5 br A D La B a D' 54 51 D C' Şekil - I Şekil - II |AB| = 3 br, |AD| = 5 br olmak üzere; Şekil - I de A ve B köşelerinden çivi ile duvara asıl- muş dikdörtgen biçimindeki fotoğraf çerçevesi göste- rilmiştir. B köşesindeki çivi yerinden çıkmış ve çer- çeve Şekil - Il deki gibi konumlanmıştır. Çerçevenin dönme açısı olan a açısının sinüsü 1 olduğuna göre, |B'D| kaç birimdir? 3 A) 2√6 B) 2√3 C) 4√3 D) 3√6 E) 3√3 B'
26.
Dağ
23°
30°
A 140 m B
D
|AB| = 140 metre olmak üzere A ve B noktalarında
bulunan iki keskin nişancı dağın tepesinde bulunan
hedefe birer atış yapıyorlar.
|CD|1|AD|, sin7° = 0,21, sin23° = 0,39
olduğuna göre, |BC| + |CD| kaçtır?
0,14
A) 260
B) 390
C) 130
D) 380
E) 230
28.
Lise Matematik
Kosinüs-sinüs teoremleri
26. Dağ 23° 30° A 140 m B D |AB| = 140 metre olmak üzere A ve B noktalarında bulunan iki keskin nişancı dağın tepesinde bulunan hedefe birer atış yapıyorlar. |CD|1|AD|, sin7° = 0,21, sin23° = 0,39 olduğuna göre, |BC| + |CD| kaçtır? 0,14 A) 260 B) 390 C) 130 D) 380 E) 230 28.