%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bileşke Fonksiyon Soruları

kaç farklı a tam sayısı olabilir?
A) 7
B) 6
C) 5
iğini sağlayan en fazla
D) 4
E) 3
13. İki basamaklı AB doğal sayısı, {10, 11, 12} kümesindeki
sayılarının istenilen kadarının toplamı olarak
yazılabiliyorsa bu sayıya ortaklı sayı denir.
Örneğin,
10 = 10
22 = 10 +12
56 = 10 + 11 + 11 + 12 + 12
olduğundan 10, 22 ve 56 sayıları ortaklı sayıdır.
Buna göre, iki basamaklı kaç ortaklı sayı vardır?
A) 66
B) 68
C) 70
D) 72
E) 74
16. Bir ve
sırala
veri g
ortal:
veri
grub
Dah
takı
gös
K
Bu
ol
ta
ol
İk
it
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
kaç farklı a tam sayısı olabilir? A) 7 B) 6 C) 5 iğini sağlayan en fazla D) 4 E) 3 13. İki basamaklı AB doğal sayısı, {10, 11, 12} kümesindeki sayılarının istenilen kadarının toplamı olarak yazılabiliyorsa bu sayıya ortaklı sayı denir. Örneğin, 10 = 10 22 = 10 +12 56 = 10 + 11 + 11 + 12 + 12 olduğundan 10, 22 ve 56 sayıları ortaklı sayıdır. Buna göre, iki basamaklı kaç ortaklı sayı vardır? A) 66 B) 68 C) 70 D) 72 E) 74 16. Bir ve sırala veri g ortal: veri grub Dah takı gös K Bu ol ta ol İk it
6
Yukarıda bir evin görünümü, aşağıda ev ile ilgili bazı bilgi-
ler verilmiştir.
2x² +6x +4
x² +√x+6
t
Evin dış cephesi pencereleri ve kapısı dikdörtgen
şeklindedir.
A) 115
Dış cephenin kenar uzunlukları 3x + 2 m ve 2x + 5 m
dir.
. Pencerelerin kenar uzunlukları x + 1 m ve x + 2 m dir.
. Kapının kenar uzunlukları x+ 2 m ve x + 3 m dir.
XER* olmak üzere, pencereler ve kapı dışında kalan
dış cephesinin boyanacak kısmının alanını m² cinsin-
den veren fonksiyon f(x), x m² için maliyeti veren fonk-
siyon g(x) = 2x + 100 olduğuna göre, (gof)(5) kaçtır?
2
C) 215
B) 130
D) 280
E) 330
Bur
1
6
5
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
6 Yukarıda bir evin görünümü, aşağıda ev ile ilgili bazı bilgi- ler verilmiştir. 2x² +6x +4 x² +√x+6 t Evin dış cephesi pencereleri ve kapısı dikdörtgen şeklindedir. A) 115 Dış cephenin kenar uzunlukları 3x + 2 m ve 2x + 5 m dir. . Pencerelerin kenar uzunlukları x + 1 m ve x + 2 m dir. . Kapının kenar uzunlukları x+ 2 m ve x + 3 m dir. XER* olmak üzere, pencereler ve kapı dışında kalan dış cephesinin boyanacak kısmının alanını m² cinsin- den veren fonksiyon f(x), x m² için maliyeti veren fonk- siyon g(x) = 2x + 100 olduğuna göre, (gof)(5) kaçtır? 2 C) 215 B) 130 D) 280 E) 330 Bur 1 6 5
3
Soru: 62
7
f(x)
||
Yukarıda verilen düzenekte f(x) ve g(x) girdileri için
I. çıkış (fog)(x) fonksiyonunu
II. çıkış (gof)(x) fonksiyonunu temsil etmektedir.
Buna göre, f(x) = x²-1 ve g(x) = 5-x fonksiyonları-
nın girdi olarak verildiği düzenek için (1-11) (2) ifadesi-
nin değeri kaçtır?
A) 4
B) 6
g(x)
C) 8 D) 10
E) 12
Çözüm
f: A Bise
f = {(1, 2),
A = {1, 2, 3
f¹ = {(2, 1
Örnek
f(x) = 3
ğuna g
A) 2
Çözüm
f(x) =
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
3 Soru: 62 7 f(x) || Yukarıda verilen düzenekte f(x) ve g(x) girdileri için I. çıkış (fog)(x) fonksiyonunu II. çıkış (gof)(x) fonksiyonunu temsil etmektedir. Buna göre, f(x) = x²-1 ve g(x) = 5-x fonksiyonları- nın girdi olarak verildiği düzenek için (1-11) (2) ifadesi- nin değeri kaçtır? A) 4 B) 6 g(x) C) 8 D) 10 E) 12 Çözüm f: A Bise f = {(1, 2), A = {1, 2, 3 f¹ = {(2, 1 Örnek f(x) = 3 ğuna g A) 2 Çözüm f(x) =
çıkış
T
+3
kan
Soru: 62
f(x)
g(x)
11
Yukarıda verilen düzenekte f(x) ve g(x) girdileri için
1. çıkış (fog)(x) fonksiyonunu
II. çıkış (gof)(x) fonksiyonunu temsil etmektedir.
Buna göre, f(x) = x²-1 ve g(x) = 5-x fonksiyonları-
nın girdi olarak verildiği düzenek için (1-11) (2) ifadesi-
nin değeri kaçtır?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12
A =
f-1
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
çıkış T +3 kan Soru: 62 f(x) g(x) 11 Yukarıda verilen düzenekte f(x) ve g(x) girdileri için 1. çıkış (fog)(x) fonksiyonunu II. çıkış (gof)(x) fonksiyonunu temsil etmektedir. Buna göre, f(x) = x²-1 ve g(x) = 5-x fonksiyonları- nın girdi olarak verildiği düzenek için (1-11) (2) ifadesi- nin değeri kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 A = f-1
f(g(₂1)=5
3.
f(x) = 2x² = ₁5
22²-15
g(x) = 3x - 1 S
h(x) = x² + 1
fonksiyonları veriliyor.
Buna göre, (fogoh)(2) değeri kaçtır?
D) 28
A) 22
f(g(21)
B) 24
C) 26
30+1=31
ens
Eğitimde Nitelikli Sayfa
KONU ANLATIM FÖYÜ
377
7. VİDEO
E) 30
7. VIDEO
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
f(g(₂1)=5 3. f(x) = 2x² = ₁5 22²-15 g(x) = 3x - 1 S h(x) = x² + 1 fonksiyonları veriliyor. Buna göre, (fogoh)(2) değeri kaçtır? D) 28 A) 22 f(g(21) B) 24 C) 26 30+1=31 ens Eğitimde Nitelikli Sayfa KONU ANLATIM FÖYÜ 377 7. VİDEO E) 30 7. VIDEO
S
6.
2.
8.
f(x) = 5x + 6
(gof)(x) = 3x + 4
olduğuna göre, g(x) aşağıdakilerden hangisidir?
3x - 2
A) -
2
D)
B)
3x - 2
5
3x - 2
3
E) 2x + 3
5
g(x) = 2x + 3
(fog)(x) = 6x + 5
olduğuna göre, f(1) kaçtır?
A) -2
B) -1
C) O
g(x) = 4x - 3
(fog)(x) = 8x - 7
olduğuna göre, f(-3) kaçtır?
A) -1
B)-12/12
C) 3x + 2
5
D) 1 E) 2
C)0 D) 1/12
E) 1
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
S 6. 2. 8. f(x) = 5x + 6 (gof)(x) = 3x + 4 olduğuna göre, g(x) aşağıdakilerden hangisidir? 3x - 2 A) - 2 D) B) 3x - 2 5 3x - 2 3 E) 2x + 3 5 g(x) = 2x + 3 (fog)(x) = 6x + 5 olduğuna göre, f(1) kaçtır? A) -2 B) -1 C) O g(x) = 4x - 3 (fog)(x) = 8x - 7 olduğuna göre, f(-3) kaçtır? A) -1 B)-12/12 C) 3x + 2 5 D) 1 E) 2 C)0 D) 1/12 E) 1
14. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g doğrusal
fonksiyonları,
(fog) 1¹(x) = x + 1
-1
(fog)(x) = x + 3
eşitliklerini sağlamaktadır.
f(2)=3 olduğuna göre, f(4) değeri kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
14. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g doğrusal fonksiyonları, (fog) 1¹(x) = x + 1 -1 (fog)(x) = x + 3 eşitliklerini sağlamaktadır. f(2)=3 olduğuna göre, f(4) değeri kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
13.
TYT
n pozitif bir tam sayı olmak üzere, gerçel sayılar
kümesi üzerinde tanımlı olan f fonksiyonu için f(x)
gösterimi fonksiyonlarda bileşke işlemi kullanılarak,
f(x) = (fofo... of)(x)
n tane f
biçiminde tanımlanıyor.
f(x) = -x + 7 olduğuna göre,
2022,
2021 (0) + f
-7
toplamının değeri kaçtır?
A) O
B) 7
C) 14
(7) + f2023 (0) + f2024
(7)
D) 21
E) 28
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
13. TYT n pozitif bir tam sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı olan f fonksiyonu için f(x) gösterimi fonksiyonlarda bileşke işlemi kullanılarak, f(x) = (fofo... of)(x) n tane f biçiminde tanımlanıyor. f(x) = -x + 7 olduğuna göre, 2022, 2021 (0) + f -7 toplamının değeri kaçtır? A) O B) 7 C) 14 (7) + f2023 (0) + f2024 (7) D) 21 E) 28
D) 12
ksiyonları için;
E 13
MERT HOCA
3<x< 10, XEZ)
g(x) = (2x-31 4 <x< 15,XEZ)
şeklinde tanımlıyor.
Buna göre, f(a) + g(a) toplamının en büyük ve en küçük
değeri arasındaki fark kaçtır?
A) 41
B) 38
C) 32
sidwnld
D) 28
12 Tanımlı olduğu aralıkta her x sayısı için
f(x + 2) = f(x) + 3
00
E) 25
ve f(2)= 4 olduğuna göre, f(10) kaçtır?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
Haj=112)=3
1₁
E) 20
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
D) 12 ksiyonları için; E 13 MERT HOCA 3<x< 10, XEZ) g(x) = (2x-31 4 <x< 15,XEZ) şeklinde tanımlıyor. Buna göre, f(a) + g(a) toplamının en büyük ve en küçük değeri arasındaki fark kaçtır? A) 41 B) 38 C) 32 sidwnld D) 28 12 Tanımlı olduğu aralıkta her x sayısı için f(x + 2) = f(x) + 3 00 E) 25 ve f(2)= 4 olduğuna göre, f(10) kaçtır? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 Haj=112)=3 1₁ E) 20
DUNYASI EGİTİM DÜNYASI EĞİTİM DÜNYASI EĞİTİM DÜNYASI
5.
C)
shot (x)
Grafiği verilen y = f(x) fonksiyonu için,
y = -f(-x + 1) fonksiyonunun grafiği aşağıdakiler-
den hangisidir?
A)
-20
-2
-1
E)
AY
2
-1
B)
y=f(x)
D)
-2
-2
downl
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
DUNYASI EGİTİM DÜNYASI EĞİTİM DÜNYASI EĞİTİM DÜNYASI 5. C) shot (x) Grafiği verilen y = f(x) fonksiyonu için, y = -f(-x + 1) fonksiyonunun grafiği aşağıdakiler- den hangisidir? A) -20 -2 -1 E) AY 2 -1 B) y=f(x) D) -2 -2 downl
In ve
n=1
!. f:x →
0
fveg N→N ye tanımlı iki fonksiyondur.
Buna göre, (gof)(2) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 13 B) 15 C) 18
D) 21
E) 25
n ve g:x→ 2n+3 olmak üzere
91f12)
1x
n=1
913)
br
5. (a) bir
a
FLIK Yayıncılık
●
oldu
A)
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
In ve n=1 !. f:x → 0 fveg N→N ye tanımlı iki fonksiyondur. Buna göre, (gof)(2) ifadesinin değeri kaçtır? A) 13 B) 15 C) 18 D) 21 E) 25 n ve g:x→ 2n+3 olmak üzere 91f12) 1x n=1 913) br 5. (a) bir a FLIK Yayıncılık ● oldu A)
14
13. a bir pozitif tam sayı olmak üzere, gerçel sayılarda tanımlı
bir f fonksiyonu
f(x) = ax - a
biçiminde tanımlanıyor.
(fof)(a) = f(a)
olduğuna göre, f(3) kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
A[a
D) 4
E) 5
30-9
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
14 13. a bir pozitif tam sayı olmak üzere, gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu f(x) = ax - a biçiminde tanımlanıyor. (fof)(a) = f(a) olduğuna göre, f(3) kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 A[a D) 4 E) 5 30-9
22. f:x-"x gerçel sayısının 4 katının 2 eksiği"
g: x→ "x gerçel sayısının 2 fazlasının çeyreği"
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
I. gof birim fonksiyondur.
II. f(x) fonksiyonunun y = x doğrusuna göre simetriği g(x)
dir.
III. fog doğrusal fonksiyondur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
2.
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
22. f:x-"x gerçel sayısının 4 katının 2 eksiği" g: x→ "x gerçel sayısının 2 fazlasının çeyreği" biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, I. gof birim fonksiyondur. II. f(x) fonksiyonunun y = x doğrusuna göre simetriği g(x) dir. III. fog doğrusal fonksiyondur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III 2.
7. A kümesinden A kümesine aşağıdaki gibi bir f fonksiyo-
nu tanımlanıyor.
$t (3
A
Le
a
.b
B) b
C
d
e
f
a
.b
Buna göre, (fofofof)(a) ifadesi aşağıdakilerden han-
gisine eşittir?
A) a
C) C
C
•d
e
D) d
squžeblo
EXA
E) e
9. A
re
d
emu
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
7. A kümesinden A kümesine aşağıdaki gibi bir f fonksiyo- nu tanımlanıyor. $t (3 A Le a .b B) b C d e f a .b Buna göre, (fofofof)(a) ifadesi aşağıdakilerden han- gisine eşittir? A) a C) C C •d e D) d squžeblo EXA E) e 9. A re d emu
Turk Telekom Ill
<
16. a bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi
üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için
(fog)(x-a) = 4x-2
f(x + a) = x
eşitlikleri veriliyor.
g(a-1)= 12 olduğuna göre, a kaçtır?
A)-2
B)-1
23
*10*
O
C) 1
D) 2
321 01:53
0
E) 3
X-2
25
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
Turk Telekom Ill < 16. a bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için (fog)(x-a) = 4x-2 f(x + a) = x eşitlikleri veriliyor. g(a-1)= 12 olduğuna göre, a kaçtır? A)-2 B)-1 23 *10* O C) 1 D) 2 321 01:53 0 E) 3 X-2 25
34. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g
fonksiyonları için
(fog)(x) = x² + 3x + 1
let
(gof)(x)=x²-x+1 EMI
eşitlikleri sağlanıyor.
f(2)= 1 olduğuna göre,
vinsiminsi sbnimipid
(1)1 = (c)(B+1)
f(3) değeri kaçtır?
Lise Matematik
Bileşke Fonksiyon
34. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için (fog)(x) = x² + 3x + 1 let (gof)(x)=x²-x+1 EMI eşitlikleri sağlanıyor. f(2)= 1 olduğuna göre, vinsiminsi sbnimipid (1)1 = (c)(B+1) f(3) değeri kaçtır?