Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Soruları

de
SI
kuş
79
80
19
17. Taha, 12 cm ve 16 cm uzunluğundaki kalemlerini dik
olacak şekilde birleştirerek masanın üzerine koyuyor.
Sonra 12 cm'lik kalemin boşta kalan ucunu saat
yönünde x derece döndürüyor.
12 cm
16 cm
X
Şekil - I
Şekil - II
Son durumda kalemlerin boşta kalan uçları arasındaki
uzaklık ilk duruma göre 6 cm kısaldığına göre, sinx
değeri kaçtır?
A) 1/12
B) = 13
() 1/1/2
D)
π
17
32
E)
11. SINIF
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
de SI kuş 79 80 19 17. Taha, 12 cm ve 16 cm uzunluğundaki kalemlerini dik olacak şekilde birleştirerek masanın üzerine koyuyor. Sonra 12 cm'lik kalemin boşta kalan ucunu saat yönünde x derece döndürüyor. 12 cm 16 cm X Şekil - I Şekil - II Son durumda kalemlerin boşta kalan uçları arasındaki uzaklık ilk duruma göre 6 cm kısaldığına göre, sinx değeri kaçtır? A) 1/12 B) = 13 () 1/1/2 D) π 17 32 E) 11. SINIF
ik 3 terimi-
715-C0315
5.CO315.
in15.com15
Finjo
E)=
√3
2
x!-
- (- / why)
dir?
sec²x
€
tab
9.
ISOJE
A) 1
B) √3
1
A) -—-—
C);
X
arcsin + arcsin
√3
√3 2
olduğuna göre x² + y2 toplamı kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D)
√3
B)
√²+1
10. sin4 = x olduğuna göre sin47"'nin x türünden eşiti aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
D)-√3
√X²+1
X.
D) 6
E).
E)-1
T
E) 9
X+1
2
Bir önrenci 10 soruluk bir sınavda 7 soru cevaplayacak-
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
ik 3 terimi- 715-C0315 5.CO315. in15.com15 Finjo E)= √3 2 x!- - (- / why) dir? sec²x € tab 9. ISOJE A) 1 B) √3 1 A) -—-— C); X arcsin + arcsin √3 √3 2 olduğuna göre x² + y2 toplamı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) √3 B) √²+1 10. sin4 = x olduğuna göre sin47"'nin x türünden eşiti aşa- ğıdakilerden hangisidir? D)-√3 √X²+1 X. D) 6 E). E)-1 T E) 9 X+1 2 Bir önrenci 10 soruluk bir sınavda 7 soru cevaplayacak-
14.
16
arcsin cos-
2π
3
A) -- 3
ore sig
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
C) D) 3
B) - 1/6
Cos 120 = Cas (90+10)
=-SM30
penanalloy hot Alliga
shilidalud Inhohopeb
5T
E) -
2A + 208= "801
TS
tip "a Ost="801-
clip "A+
temonophi ansige ud
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
14. 16 arcsin cos- 2π 3 A) -- 3 ore sig ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? C) D) 3 B) - 1/6 Cos 120 = Cas (90+10) =-SM30 penanalloy hot Alliga shilidalud Inhohopeb 5T E) - 2A + 208= "801 TS tip "a Ost="801- clip "A+ temonophi ansige ud
off
12 SCO
15
E) 1
-12 544 1
20¹5.
y=
arccosx + 3
4
I
fonksiyonunun alabileceği tam say değerlerinin
toplamı kaçtır?
21. TESTMATİK
B) 10
(3-1):457 x
A) 6
(1-3) I-crecosx
4
C) 15
cos arcsin-
(3-3)= X
0<x< olmak üzere,
rcsin!
COL
D) 25
E) 28
co (wig-15) = 1
415
musyen 1354
.
Cosaekh
1-3
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
off 12 SCO 15 E) 1 -12 544 1 20¹5. y= arccosx + 3 4 I fonksiyonunun alabileceği tam say değerlerinin toplamı kaçtır? 21. TESTMATİK B) 10 (3-1):457 x A) 6 (1-3) I-crecosx 4 C) 15 cos arcsin- (3-3)= X 0<x< olmak üzere, rcsin! COL D) 25 E) 28 co (wig-15) = 1 415 musyen 1354 . Cosaekh 1-3
Hastanete mnyen atars Batum ya
da actan atmak için Finstarye
tad nezaneye ugrayarak Baglarin
23
GGZane ve
ugranadan evine gidiyor Hastanagar yor
evin bulundugu noktalar bir oogenin kögelen ola-
cak şekilde modelleniyor. Eczanenin bulunduğu
köşedeki iç açının ölçüso 75", Sedat in evinin bu
lunduğu köşedeki iç açının ölçüsü 45" dir.
Buna göre, Sedat eczaneden evine kaç km yü-
rümüştür?
A) √3
B) 2√2
D) 2√3
9. arctan3 = x olduğuna göre,
sinx.cosx + tanx
toplamı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 2,4
E) 4
D) 3
C) 3
E) 3,3
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
Hastanete mnyen atars Batum ya da actan atmak için Finstarye tad nezaneye ugrayarak Baglarin 23 GGZane ve ugranadan evine gidiyor Hastanagar yor evin bulundugu noktalar bir oogenin kögelen ola- cak şekilde modelleniyor. Eczanenin bulunduğu köşedeki iç açının ölçüso 75", Sedat in evinin bu lunduğu köşedeki iç açının ölçüsü 45" dir. Buna göre, Sedat eczaneden evine kaç km yü- rümüştür? A) √3 B) 2√2 D) 2√3 9. arctan3 = x olduğuna göre, sinx.cosx + tanx toplamı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 2,4 E) 4 D) 3 C) 3 E) 3,3 Diğer sayfaya geçiniz.
27. a bir gerçel sayı olmak üzere,
f(x) = arcsin
ax - 2
a
fonksiyonunun tanım kümesi [-5, -3] kapalı aralığı
olduğuna göre, arcsin(a) ifadesi aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) ---
3
B)
70
3
C) - F
6
D)
TO
6
E)
K|N
J
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
27. a bir gerçel sayı olmak üzere, f(x) = arcsin ax - 2 a fonksiyonunun tanım kümesi [-5, -3] kapalı aralığı olduğuna göre, arcsin(a) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) --- 3 B) 70 3 C) - F 6 D) TO 6 E) K|N J
ne po nici Vamqisy nixte id nemie po ladie os
nas: ponil615
(63-1 16/20b6 RA onvei
mumiedis m
hapat meminim nahe smi
15 mp
valinn
4. tan arcsin) 2 arccos
ifadesinin değeri kaçtır?
√3
3
(-2)
A)
als
B) 1
C) √3
(2)
15 anhaholico
15
D) -1
E)
UAQ
Ankara Yayıncılık
co/co
nop enca
insinjong
nos av norluisa (8
haps by ung to
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
ne po nici Vamqisy nixte id nemie po ladie os nas: ponil615 (63-1 16/20b6 RA onvei mumiedis m hapat meminim nahe smi 15 mp valinn 4. tan arcsin) 2 arccos ifadesinin değeri kaçtır? √3 3 (-2) A) als B) 1 C) √3 (2) 15 anhaholico 15 D) -1 E) UAQ Ankara Yayıncılık co/co nop enca insinjong nos av norluisa (8 haps by ung to
31. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı,
f(x) = arctan(x² -2x + 1) =
fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) (-227/12)
B)(0]
DENEME-2 H
D) (-5,0]
Perind
C) [0)
E) [0,-)
ton2= x²2x+1
jod id nebe to
/
extdo
(x-1)= tand
A=
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
31. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı, f(x) = arctan(x² -2x + 1) = fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) (-227/12) B)(0] DENEME-2 H D) (-5,0] Perind C) [0) E) [0,-) ton2= x²2x+1 jod id nebe to / extdo (x-1)= tand A=
tugceppncrc@gmail.com
2023-AYT/Matematik
29. xe
435
-, π olmak üzere,
4
3r
|2cotx +
1
sin² x
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1+cotx
B) 1-tanx
D) 1+tanx
2. Cos
Sin
C Sin
Sin¹x
E)-1-cotx
C) 1-
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
tugceppncrc@gmail.com 2023-AYT/Matematik 29. xe 435 -, π olmak üzere, 4 3r |2cotx + 1 sin² x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 1+cotx B) 1-tanx D) 1+tanx 2. Cos Sin C Sin Sin¹x E)-1-cotx C) 1-
17.
AY
O
A) 16
A
α
B
Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen AB ve CB
doğruları x ekseni üzerindeki B noktasında kesişmek-
tedir.
m(ÓAB) = a = arctan3
m(ÓCB) = B = arctan4
olmak üzere |AC| = 14 birim veriliyor.
Buna göre, B noktasının apsisi kaçtır?
B
B) 18
C) 20
X
D) 22
E) 24
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
17. AY O A) 16 A α B Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen AB ve CB doğruları x ekseni üzerindeki B noktasında kesişmek- tedir. m(ÓAB) = a = arctan3 m(ÓCB) = B = arctan4 olmak üzere |AC| = 14 birim veriliyor. Buna göre, B noktasının apsisi kaçtır? B B) 18 C) 20 X D) 22 E) 24
360
P
24134
PMATEMATIK TESTİ
(011809)x=>
28.0 ≤ x ≤ T olmak üzere,
cos x • cos 2x • cos 4x = 12. sinx2
8 Kitapodi
8
eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
2 sinx cosx
21 sin 2xcos 2x
2. Sinuxcas4x
K
O
E) 8
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
360 P 24134 PMATEMATIK TESTİ (011809)x=> 28.0 ≤ x ≤ T olmak üzere, cos x • cos 2x • cos 4x = 12. sinx2 8 Kitapodi 8 eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 2 sinx cosx 21 sin 2xcos 2x 2. Sinuxcas4x K O E) 8
60
26.
27.
işleminin sonucu kaçtır?
A)
J.
3
D)
B)
4л
3
60 + 120 = 180
a
2л
3
A) 8) 2 C) =
B)
3
3
arsin (cosa) = b
sibb = cas a
arcsin(cos(arctan-√3))
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
3x
4
E)
5
sin arccos-+2. arcsin-
13
C) F
5m
3
D) B
E)
4
bra=go
√2
2
6
arcco 5-a
=
P
30.
H
cosa = S
3
9 +1/2
tır?
A)
denklemini sağlaya
31.
rc cot( 3x²-2x-4
5
9
3
82
cot
B)-1
= 2
a., B, 0 bir ABC
re
arccot (-2)
olduğuna gö
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
60 26. 27. işleminin sonucu kaçtır? A) J. 3 D) B) 4л 3 60 + 120 = 180 a 2л 3 A) 8) 2 C) = B) 3 3 arsin (cosa) = b sibb = cas a arcsin(cos(arctan-√3)) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 3x 4 E) 5 sin arccos-+2. arcsin- 13 C) F 5m 3 D) B E) 4 bra=go √2 2 6 arcco 5-a = P 30. H cosa = S 3 9 +1/2 tır? A) denklemini sağlaya 31. rc cot( 3x²-2x-4 5 9 3 82 cot B)-1 = 2 a., B, 0 bir ABC re arccot (-2) olduğuna gö
90
KLM üçgeninde m(KLM) = a ve |KM| = x olsun.
KLM üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı r olmak
üzere
X
sina
= 2r'dir.
00
a
Şekildeki ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı
8 birim ve sin(A + B):
3,
4
Buna göre, |AB| = c kaç birimdir?
A) 4
B) 6
C) 8
'tür.
D) 8√2
E) 12
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
90 KLM üçgeninde m(KLM) = a ve |KM| = x olsun. KLM üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı r olmak üzere X sina = 2r'dir. 00 a Şekildeki ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı 8 birim ve sin(A + B): 3, 4 Buna göre, |AB| = c kaç birimdir? A) 4 B) 6 C) 8 'tür. D) 8√2 E) 12
T-
ek
8:27
258
28/5
29. Şekil 1 de bir reklam panosundaki F harfi gösterilmiştir.
6
15 birim
A
$44-7
A) 12
S
24
S1
1255
260
YAL
2385
X = (
Bu harfin üst parçası eklem yerinden kırılmış ve Şekil 2
deki konumunu almıştır.
10
7 birim
4 birim
M
IS
3 birim
D) 2√42
4
Şekil 1
Buna göre, son durumda M ile N noktaları arasındaki
mesafe kaç birim olmuştur?
B) 2√37
N
2
a
162
M
E) 4√11
32
285
GO
Deneme-3
16407
Şekil 2
85
N
5
18
C) 4√10
D
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
T- ek 8:27 258 28/5 29. Şekil 1 de bir reklam panosundaki F harfi gösterilmiştir. 6 15 birim A $44-7 A) 12 S 24 S1 1255 260 YAL 2385 X = ( Bu harfin üst parçası eklem yerinden kırılmış ve Şekil 2 deki konumunu almıştır. 10 7 birim 4 birim M IS 3 birim D) 2√42 4 Şekil 1 Buna göre, son durumda M ile N noktaları arasındaki mesafe kaç birim olmuştur? B) 2√37 N 2 a 162 M E) 4√11 32 285 GO Deneme-3 16407 Şekil 2 85 N 5 18 C) 4√10 D
KAVRAMA BÖLÜMÜ
Örnek : 71
arctan(−1) + arctan
3
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
7π
TU
B)
12
Çözüm
arctan(−1) = x ve arctan
A)
5T
12
X
arctan(−1) = x=tanx
1
arctan = y ⇒ tany=
√√√3
Buna göre
arctan( −1)+arctan
y
tan45° = 1 arctan1 = 45°
arctan√3 = 60° ⇒ tan60° = √3
C)
=
3
√√3
-1 ⇒ x = 315° =
1
√√3
=
= y olsun.
D)
⇒ y = 30°=
7T
4
Arccot Fonksiyonu
+
6
=
7T
4
T
6
E)
23T
12
-bulunur.
23T
12
(IV. Bölge)
dir.
Soru
Cevap: E
a
ifade
A)
kivonu (0) aralığın
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
KAVRAMA BÖLÜMÜ Örnek : 71 arctan(−1) + arctan 3 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 7π TU B) 12 Çözüm arctan(−1) = x ve arctan A) 5T 12 X arctan(−1) = x=tanx 1 arctan = y ⇒ tany= √√√3 Buna göre arctan( −1)+arctan y tan45° = 1 arctan1 = 45° arctan√3 = 60° ⇒ tan60° = √3 C) = 3 √√3 -1 ⇒ x = 315° = 1 √√3 = = y olsun. D) ⇒ y = 30°= 7T 4 Arccot Fonksiyonu + 6 = 7T 4 T 6 E) 23T 12 -bulunur. 23T 12 (IV. Bölge) dir. Soru Cevap: E a ifade A) kivonu (0) aralığın
I
3) Içine Fonksiyon: Değer kümesinde açıkta eleman
kalıyorsa içine fonksiyondur. Insmiligey
4) Birim Fonksiyon: f(x) = x şeklinde fonksiyonlardır.
augumosy stad strobe o
567 767
VITO
faimosy sisi Ebmi
VE
f: x x şeklinde tanımlı bire bir ve örten fonksi-
yondur.
1. x = {1, 2, 3, 4} kümesi veriliyor.
Xemio novi
Isaugob
f = {(1, 4), (2, a -b), (3, 2), (3a + 2b, 1)}
8=70)1
olduğuna göre, a . b kaçtır?
snuğublo
A)-2
S ter nage
B)-1 C) 1 D) 2
chistan
E) 4
spod uvue Nebrilievox GXSIA SI
sedd ue entil T nipi sxbieb
bra
f(-x
ve ç
7) C
siyc
4.
Lise Matematik
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
I 3) Içine Fonksiyon: Değer kümesinde açıkta eleman kalıyorsa içine fonksiyondur. Insmiligey 4) Birim Fonksiyon: f(x) = x şeklinde fonksiyonlardır. augumosy stad strobe o 567 767 VITO faimosy sisi Ebmi VE f: x x şeklinde tanımlı bire bir ve örten fonksi- yondur. 1. x = {1, 2, 3, 4} kümesi veriliyor. Xemio novi Isaugob f = {(1, 4), (2, a -b), (3, 2), (3a + 2b, 1)} 8=70)1 olduğuna göre, a . b kaçtır? snuğublo A)-2 S ter nage B)-1 C) 1 D) 2 chistan E) 4 spod uvue Nebrilievox GXSIA SI sedd ue entil T nipi sxbieb bra f(-x ve ç 7) C siyc 4.