Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çarpımın ve Bölümün Türevi Soruları

-2
y A
A) Yalnız I
16
(x), çift fonksiyondur.
f(x), artan fonksiyondur.
Yukarıda f:1-24/→ R olmak üzere, y = f(x) fonks
yonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre,
MET
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Ditve #
fonksiyonunun tanım kümesi [-3, 6) dir.
B) Tamiz if
f(x) = x²
4 X
Ett ve III
C) Yalnız III
BİLGİ NOTU
✓ y = f(x) fonksiyonunur
metriği y = -f(x) fonks
1.
y
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
-2 y A A) Yalnız I 16 (x), çift fonksiyondur. f(x), artan fonksiyondur. Yukarıda f:1-24/→ R olmak üzere, y = f(x) fonks yonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, MET ifadelerinden hangileri doğrudur? Ditve # fonksiyonunun tanım kümesi [-3, 6) dir. B) Tamiz if f(x) = x² 4 X Ett ve III C) Yalnız III BİLGİ NOTU ✓ y = f(x) fonksiyonunur metriği y = -f(x) fonks 1. y
27.
X ve x işlemleri
x = 2x + 1 ve
şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre,
X +3
X +
X-2
X+1
D)
- 6. x - 18
-
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?
A)
x-1
X-2
X =
= x²
X-3
B)
X+4
x-1
E)
X+2
x+1
C)
x+1
X+2
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
27. X ve x işlemleri x = 2x + 1 ve şeklinde tanımlanıyor. Buna göre, X +3 X + X-2 X+1 D) - 6. x - 18 - ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisinde doğru veril- miştir? A) x-1 X-2 X = = x² X-3 B) X+4 x-1 E) X+2 x+1 C) x+1 X+2
24. Bir AVM nin farklı noktalarında bulunan 4 ayrı kapısı vardır.
Buna göre, AVM ye gelen 3 arkadaşın aynı kapıdan
girip birbirinden farklı kapılardan çıktığı kaç farklı
durum vardır?
A) 16
B) 48
C) 96
D) 150
E) 576
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
24. Bir AVM nin farklı noktalarında bulunan 4 ayrı kapısı vardır. Buna göre, AVM ye gelen 3 arkadaşın aynı kapıdan girip birbirinden farklı kapılardan çıktığı kaç farklı durum vardır? A) 16 B) 48 C) 96 D) 150 E) 576
8.
TEMA
TEMA Vakfına üye olan 4 öğrenci; vakıftan aldığı çam
ağaçlarının 6 tanesini okulun bahçesine diktikten son-
ra, kalanını evlerinin bahçesine dikmek için eşit olarak
paylaşıyorlar.
Her bir öğrenciye düşen çam ağacı sayısına ait ce-
birsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A.x-4:6
C. (x + 4).6
A. 44
B.
B. 52
X-6
4
a=8 için, 7a-12 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır?
D. 4. (x-6)
C. 55
D. 66
Berkay Yayınları
11.
13
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
8. TEMA TEMA Vakfına üye olan 4 öğrenci; vakıftan aldığı çam ağaçlarının 6 tanesini okulun bahçesine diktikten son- ra, kalanını evlerinin bahçesine dikmek için eşit olarak paylaşıyorlar. Her bir öğrenciye düşen çam ağacı sayısına ait ce- birsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A.x-4:6 C. (x + 4).6 A. 44 B. B. 52 X-6 4 a=8 için, 7a-12 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? D. 4. (x-6) C. 55 D. 66 Berkay Yayınları 11. 13
f(x) =
9. f fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı
olmak üzere;
A
A) Yalnız I
x≤ f(x) ≤2x,
4x≤ f(x) ≤ 2x,
D) I ve II
X20
şeklinde veriliyor.
Buna göre,
I. f fonksiyonu birebirdir.
II. f fonksiyonu örtendir.
III. f(0) = 0
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I ve III
x < 0
A
odp
11.
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
f(x) = 9. f fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı olmak üzere; A A) Yalnız I x≤ f(x) ≤2x, 4x≤ f(x) ≤ 2x, D) I ve II X20 şeklinde veriliyor. Buna göre, I. f fonksiyonu birebirdir. II. f fonksiyonu örtendir. III. f(0) = 0 ifadelerinden hangileri daima doğrudur? B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III x < 0 A odp 11.
DOĞRUNUN ANALİTİĞİ
Analitik düzlemde
doğrusunun
gra-fiği verilmiştir.
9.
Buna göre, taralı
bölge aşağıdaki-
lerden hangisi ile
ifade edilir?
A) y≤x+2
x>0
y>0
D) y<x+2
x ≥ 0
y o
N
O
B)ys-x+2
X≥0
y≥0
4+X-2=0
X=0 4=2
y=ox=2
E) ys-x+2
X>0
y>0
C) y<-x+2
x ≥ 0
y≥0
birey eğitim yayınları
birey eğitim yayınları
birey eğitim yayınları
eğitim yayınları
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
DOĞRUNUN ANALİTİĞİ Analitik düzlemde doğrusunun gra-fiği verilmiştir. 9. Buna göre, taralı bölge aşağıdaki- lerden hangisi ile ifade edilir? A) y≤x+2 x>0 y>0 D) y<x+2 x ≥ 0 y o N O B)ys-x+2 X≥0 y≥0 4+X-2=0 X=0 4=2 y=ox=2 E) ys-x+2 X>0 y>0 C) y<-x+2 x ≥ 0 y≥0 birey eğitim yayınları birey eğitim yayınları birey eğitim yayınları eğitim yayınları
16.
4Y
10-
9
8
7
6
5
3
2
Şekilde,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
t: [0, 10]
[0, 10]
g: [0, 10]
[0, 10]
h: [0, 10][0, 10]
olmak üzere, y = f(x), y = g(x) ve y=h(x)
fonksiyonları tanımlanmıştır.
Buna göre,
1. f(x) = g(x) denklemini sağlayan x = [0, 10]
değeri vardır.
II. x) = 7 denklemini sağlayan 4 tane x tam
sayı değeri vardır.
Ill. g(x)=h(x) denklemini sağlayan yalnız
2 tane x tam sayı değeri vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) II ve III
CLIVET
E) I, II ve III
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
16. 4Y 10- 9 8 7 6 5 3 2 Şekilde, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t: [0, 10] [0, 10] g: [0, 10] [0, 10] h: [0, 10][0, 10] olmak üzere, y = f(x), y = g(x) ve y=h(x) fonksiyonları tanımlanmıştır. Buna göre, 1. f(x) = g(x) denklemini sağlayan x = [0, 10] değeri vardır. II. x) = 7 denklemini sağlayan 4 tane x tam sayı değeri vardır. Ill. g(x)=h(x) denklemini sağlayan yalnız 2 tane x tam sayı değeri vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II D) II ve III CLIVET E) I, II ve III
34. Aşağıda koordinat sistemi üzerinde konumlandırılmış çevre
uzunluğu 144 birim zemindeki kağıt ve köşegenlerinin kesi-
şim noktası orijin olan ABCD karesi verilmiştir.
14414
12 136
DAS
Al 8
18 C
do
18
18 B
Bu kağıt sırayla y eksenine paralel 12 birim yukarı, sonra da
x eksenine parale (2 birim sola öteleniyor.
Buna göre kağıdın C noktasının son durumdaki konu-
munun orijine olan en kısa uzaklığı kaç birimdir?
A) 40
B) 36
C) 35
D) 34
E) 32
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
34. Aşağıda koordinat sistemi üzerinde konumlandırılmış çevre uzunluğu 144 birim zemindeki kağıt ve köşegenlerinin kesi- şim noktası orijin olan ABCD karesi verilmiştir. 14414 12 136 DAS Al 8 18 C do 18 18 B Bu kağıt sırayla y eksenine paralel 12 birim yukarı, sonra da x eksenine parale (2 birim sola öteleniyor. Buna göre kağıdın C noktasının son durumdaki konu- munun orijine olan en kısa uzaklığı kaç birimdir? A) 40 B) 36 C) 35 D) 34 E) 32
24.
A
36
km
28
km
B
A noktasında bulunan kargo ana dağıtım deposundan B nok-
tasındaki kargo şubesine yapılacak bir teslimat için kullanılan
yolların uzunlukları yukarıdaki harita üzerinde belirtilmiştir.
Teslimat 36 km lik mavi hattı kullanarak V km/sa hızla giden
bir araçla yapıldığında geçen süre, 28 km lik kırmızı hattı kul-
lanarak 2V km/sa hızla giden bir araçla yapıldığında geçen
süreden 20 dakika fazladır.
36
Buna göre, V kaçtır?
A) 48
B) 54
C) 60 D) 66
E) 72
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
24. A 36 km 28 km B A noktasında bulunan kargo ana dağıtım deposundan B nok- tasındaki kargo şubesine yapılacak bir teslimat için kullanılan yolların uzunlukları yukarıdaki harita üzerinde belirtilmiştir. Teslimat 36 km lik mavi hattı kullanarak V km/sa hızla giden bir araçla yapıldığında geçen süre, 28 km lik kırmızı hattı kul- lanarak 2V km/sa hızla giden bir araçla yapıldığında geçen süreden 20 dakika fazladır. 36 Buna göre, V kaçtır? A) 48 B) 54 C) 60 D) 66 E) 72
Türev Alma Kuralları II
√√x+1²+
(x+1)² + (14) ²
E
(x-11) 6
XER,
olmak üzere,
f(x) =
13
(x + 1) = 1 +
1/4+ (x + 1) 53
(x+1) ²+ (x+1)
=√x
= √X
x =√x
X
X+1 + X+1
8. k ve m reel sayılardır
f(x) = 1kx² - 6x +2
X+1
3
A) 2/1 B) 3/1/20 C) 1/2D) 2
1 + √x+1+1 7+(x + 1) =
+3.(x+1)
2
(x+1)+
fonksiyonu için f'(0) ifadesinin sonucu kaçtır?
+
E)
Thu
3/2
3
AYT
inutiv
olmak üzere, f'(m) = 0 olduğuna göre, m - k çarpımı
kaçtır?
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
Türev Alma Kuralları II √√x+1²+ (x+1)² + (14) ² E (x-11) 6 XER, olmak üzere, f(x) = 13 (x + 1) = 1 + 1/4+ (x + 1) 53 (x+1) ²+ (x+1) =√x = √X x =√x X X+1 + X+1 8. k ve m reel sayılardır f(x) = 1kx² - 6x +2 X+1 3 A) 2/1 B) 3/1/20 C) 1/2D) 2 1 + √x+1+1 7+(x + 1) = +3.(x+1) 2 (x+1)+ fonksiyonu için f'(0) ifadesinin sonucu kaçtır? + E) Thu 3/2 3 AYT inutiv olmak üzere, f'(m) = 0 olduğuna göre, m - k çarpımı kaçtır?
Bölüm/Chapter 13
1. @ERT,
A) 1
Matros
ol Me
X-2
f(x)=X=3. f(a)= ⇒ a = ?
B) 2
pol Metropol
of Me
i Metropol Mati
Türevin Tanımı ve Fonksiyonlann Türevi/Definition de
opol Me
Metropol Men
Metrop
Metropol Metropol Metrop
rodinge
D) 4
now todos odony od
pol Metropol Motropol
dosen
E) 5
pol Metropol Metropol Metropol Copol Metropol Matr
o Metropol Metropol Metropol Me
pol Metropol Metropol
Metropol
5.
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
Bölüm/Chapter 13 1. @ERT, A) 1 Matros ol Me X-2 f(x)=X=3. f(a)= ⇒ a = ? B) 2 pol Metropol of Me i Metropol Mati Türevin Tanımı ve Fonksiyonlann Türevi/Definition de opol Me Metropol Men Metrop Metropol Metropol Metrop rodinge D) 4 now todos odony od pol Metropol Motropol dosen E) 5 pol Metropol Metropol Metropol Copol Metropol Matr o Metropol Metropol Metropol Me pol Metropol Metropol Metropol 5.
- 1
66
ÖRNEK SORU
of
60-2x
of
Şekildeki bir kenarı 60 cm olan kare şeklindeki bir kartonun
köşelerinden bir kısmı x cm olan özdeş kareler makas yardı-
mıyla kesilip atılıyor. Kalan kısımlar katlanarak alttaki gibi üs-
tü açık dikdörtgenler prizması biçiminde bir kutu elde ediliyor.
60-2x
60-24
Bu kutunun hacmi A(x) polinomu ile gösteriliyor.
Buna göre, A(20) kaç kaçtır?
ÇÖZÜM
ÜNİTE
3
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
- 1 66 ÖRNEK SORU of 60-2x of Şekildeki bir kenarı 60 cm olan kare şeklindeki bir kartonun köşelerinden bir kısmı x cm olan özdeş kareler makas yardı- mıyla kesilip atılıyor. Kalan kısımlar katlanarak alttaki gibi üs- tü açık dikdörtgenler prizması biçiminde bir kutu elde ediliyor. 60-2x 60-24 Bu kutunun hacmi A(x) polinomu ile gösteriliyor. Buna göre, A(20) kaç kaçtır? ÇÖZÜM ÜNİTE 3
8. Kilogramı 28 TL'den alınan 10 kg yaş sabun kuru-
tulduğunda kg'ı 70 TL'den satılırsa kâr ya da zarar
edilmiyor.
10 Buna göre yaş sabunlar kurutulduğunda kaç
kg kayıp olmuştur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5 E) 6
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
8. Kilogramı 28 TL'den alınan 10 kg yaş sabun kuru- tulduğunda kg'ı 70 TL'den satılırsa kâr ya da zarar edilmiyor. 10 Buna göre yaş sabunlar kurutulduğunda kaç kg kayıp olmuştur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
9. m bir gerçel sayı olmak üzere,
f(x) = m (x - m)² + m
nin
parabolü ile
y = mx
doğrusu birbirine teğet olduğuna göre, m kaçtır?
B840
E) 2
A) - 1 B) 1/20 c) 3/
4
204
D)
3
M-2
20¹=20
20¹-10-0
ORIJINAL
Y
MATE
YAYINLARI
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 9. m bir gerçel sayı olmak üzere, f(x) = m (x - m)² + m nin parabolü ile y = mx doğrusu birbirine teğet olduğuna göre, m kaçtır? B840 E) 2 A) - 1 B) 1/20 c) 3/ 4 204 D) 3 M-2 20¹=20 20¹-10-0 ORIJINAL Y MATE YAYINLARI
52.
2
2
x+y=16
y = √16-x²
X-√√√16-x²
2
√16x² - y²
2
4-
A) √2
B
4
y
4
X
N
KA
32x=6x³
X=2D
212 252
AR
Yukarıdaki şekilde, merkezi O, yarıçapı IOAI=IOBI=4 cm
olan dörtte bir çember yayı üzerindeki bir N noktasından ya-
riçaplara inen dikme ayakları K ve L dir. Buna göre, OKNL
dikdörtgeninin en büyük alanı kaç cm² dir?
B) √/3
C) 2√/3
D) 6
E) 8
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
52. 2 2 x+y=16 y = √16-x² X-√√√16-x² 2 √16x² - y² 2 4- A) √2 B 4 y 4 X N KA 32x=6x³ X=2D 212 252 AR Yukarıdaki şekilde, merkezi O, yarıçapı IOAI=IOBI=4 cm olan dörtte bir çember yayı üzerindeki bir N noktasından ya- riçaplara inen dikme ayakları K ve L dir. Buna göre, OKNL dikdörtgeninin en büyük alanı kaç cm² dir? B) √/3 C) 2√/3 D) 6 E) 8
18. f. gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir bir fonksi-
yondur. f(x-1) fonksiyonu bir çift fonksiyon olmak üzere,
g(x) = (x² + 3x). f(5-2x)
eşitliği veriliyor.
f(-3) = 4
f¹(-3) = -2
olduğuna göre, g'(2) değeri kaçtır?
A)-12
B) -8 C) -6
D) 18
E) 24
Lise Matematik
Çarpımın ve Bölümün Türevi
18. f. gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir bir fonksi- yondur. f(x-1) fonksiyonu bir çift fonksiyon olmak üzere, g(x) = (x² + 3x). f(5-2x) eşitliği veriliyor. f(-3) = 4 f¹(-3) = -2 olduğuna göre, g'(2) değeri kaçtır? A)-12 B) -8 C) -6 D) 18 E) 24