Taban Aritmetiği Soruları

4.
ABC üçgeninin kenar uzunlukları arasında
a²=b²+c²-bc bağıntısı olduğuna göre, m(Â) kaç
derecedir?
A) 30
B) 45
C) 60
D) 75 E) 90
-o blabnaxuy nolibe able levelingilux qüamhid th
Sulpet hogeb (OAB)200 obmi
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
4. ABC üçgeninin kenar uzunlukları arasında a²=b²+c²-bc bağıntısı olduğuna göre, m(Â) kaç derecedir? A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 -o blabnaxuy nolibe able levelingilux qüamhid th Sulpet hogeb (OAB)200 obmi
9.
T
O
y=f(x)
-2
A) (fog)(-2) = 4
C) (fog-¹)(2) = 1
32
O
E) (fog)-¹(1) = -2
3
y=g(x)
Yukarıdaki şekilde, y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının
grafikleri verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
t
B) (gof)(-1) = 2
D) (f ¹og)(3) = -1
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
9. T O y=f(x) -2 A) (fog)(-2) = 4 C) (fog-¹)(2) = 1 32 O E) (fog)-¹(1) = -2 3 y=g(x) Yukarıdaki şekilde, y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? t B) (gof)(-1) = 2 D) (f ¹og)(3) = -1
Ortak katlarınn en küçüğü 120 olan iki doğal sayının
toplamı en az kaçtır?
A) 23
B) 22
kok-120
C) 21
D) 20
eğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
way
12
5. A=23-3.5 ve
katı kaçtır?
A) 120
Ekok
2³.3²
((
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
Ortak katlarınn en küçüğü 120 olan iki doğal sayının toplamı en az kaçtır? A) 23 B) 22 kok-120 C) 21 D) 20 eğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü way 12 5. A=23-3.5 ve katı kaçtır? A) 120 Ekok 2³.3² ((
arasında
III. 73 sayısı ile 103 sayısı
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
12
A) Yalnız II
9.31
•
D) I ve II
25. A ve B ülkelerindeki kıyafet ölçüleri arasında karşılaştırma
işlemi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
A ülkesinde kıyafetler en az 11 beden, en fazla 21 be
dendir.
.
CI ve III
EH, Il ve Ill
A ülkesinde beden numaraları tam sayıdır.
A ülkesindeki beden ölçüsü, B ülkesindeki ölçüye çevrilirken
aşağıdaki işlemler uygulanır.
Ölçü 2,6 ile çarpılır.
Çıkan sonuç tam sayı ise olduğu gibi alınır. Değilse çıkan
sonuçtan küçük en büyük tam sayı alınır.
C) 36
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi B ülkesindeki ölçü-
lerden biri olabilir?
A) 27
B) 30
D) 43
21-B 22-A 23-A
51
27.
24-D
25-C
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
arasında III. 73 sayısı ile 103 sayısı ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız III 12 A) Yalnız II 9.31 • D) I ve II 25. A ve B ülkelerindeki kıyafet ölçüleri arasında karşılaştırma işlemi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. A ülkesinde kıyafetler en az 11 beden, en fazla 21 be dendir. . CI ve III EH, Il ve Ill A ülkesinde beden numaraları tam sayıdır. A ülkesindeki beden ölçüsü, B ülkesindeki ölçüye çevrilirken aşağıdaki işlemler uygulanır. Ölçü 2,6 ile çarpılır. Çıkan sonuç tam sayı ise olduğu gibi alınır. Değilse çıkan sonuçtan küçük en büyük tam sayı alınır. C) 36 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi B ülkesindeki ölçü- lerden biri olabilir? A) 27 B) 30 D) 43 21-B 22-A 23-A 51 27. 24-D 25-C
18
9.
x ile y aralarında asal sayılar olmak üzere,
EBOB(x,y) + EKOK(x,y) = 361
A
eşitliği veriliyor.
Buna göre, bu eşitliği sağlayan kaç farklı (x, y) sıralı
ikilisi vardır?
A) 4 B) 1 C) 2
2+2
D) 16
360
E) 8
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
18 9. x ile y aralarında asal sayılar olmak üzere, EBOB(x,y) + EKOK(x,y) = 361 A eşitliği veriliyor. Buna göre, bu eşitliği sağlayan kaç farklı (x, y) sıralı ikilisi vardır? A) 4 B) 1 C) 2 2+2 D) 16 360 E) 8 Diğer Sayfaya Geçiniz.
= n(n+¹)
621
462
Emi
564/22
50
Aşağıdaki tabloda bir otomobil fabrikasında üretilen
binek ve ticari araçların dağılımı verilmiştir.
Binek Araç
Ticari Araç
Elektrikli Benzinli Dizel
Z.....
.........
120
Benzinli Dizel
........150
Bu fabrikada bir günde toplam 1200 adet araç üretil-
mektedir. Binek araçların 150 adedi dizel, 120 adedi
elektriklidir.
Bu fabrikada bir günde üretilen toplam dizel araç
sayısı, toplam benzinli araç sayısının 3 katı olduğu-
na göre, kaç adet dizel ticari araç üretilmektedir?
A) 400
B) 480
C) 540
150+ x = 3y raz
D) 660
E) 680
7.
Üç basamaklı c
şılaştırılırken A
rılırken B puar
ken C puanı
G veriliyor.
• A Puanı:
mağındal
eşit ise (
B Puanı:
mağında
eşit ise
C Puar
mağine
eşit ise
G Pua
ÖRNEK
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
= n(n+¹) 621 462 Emi 564/22 50 Aşağıdaki tabloda bir otomobil fabrikasında üretilen binek ve ticari araçların dağılımı verilmiştir. Binek Araç Ticari Araç Elektrikli Benzinli Dizel Z..... ......... 120 Benzinli Dizel ........150 Bu fabrikada bir günde toplam 1200 adet araç üretil- mektedir. Binek araçların 150 adedi dizel, 120 adedi elektriklidir. Bu fabrikada bir günde üretilen toplam dizel araç sayısı, toplam benzinli araç sayısının 3 katı olduğu- na göre, kaç adet dizel ticari araç üretilmektedir? A) 400 B) 480 C) 540 150+ x = 3y raz D) 660 E) 680 7. Üç basamaklı c şılaştırılırken A rılırken B puar ken C puanı G veriliyor. • A Puanı: mağındal eşit ise ( B Puanı: mağında eşit ise C Puar mağine eşit ise G Pua ÖRNEK
Örnek 9:
f(x) = y = x² + 2kx + k + 6
parabolü yatay ekseni iki farklı noktada kesmektedir.
f(x) fonksiyonunun en küçük değeri 3k - 9 olduğuna
göre, parabolün yatay ekseni kestiği noktalar arasında-
ki uzaklık kaç birimdir?
A) 2√23
B) 4√6
D) 2√26
E) 6√3
C) 10
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
Örnek 9: f(x) = y = x² + 2kx + k + 6 parabolü yatay ekseni iki farklı noktada kesmektedir. f(x) fonksiyonunun en küçük değeri 3k - 9 olduğuna göre, parabolün yatay ekseni kestiği noktalar arasında- ki uzaklık kaç birimdir? A) 2√23 B) 4√6 D) 2√26 E) 6√3 C) 10
44
6.
x² + (2a +3)x+ a² - 2 = 0
denkleminin kökleri birer gerçek sayıdır.
Buna göre, kökler toplamı aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
19
4
A)
-(2a+3)
11
D=16-(4.1.-4) +32
462
103
B)
1-1/5/20
3
C)-/D)
2
D)-12/12
E) - 1/1/0
8
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
44 6. x² + (2a +3)x+ a² - 2 = 0 denkleminin kökleri birer gerçek sayıdır. Buna göre, kökler toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 19 4 A) -(2a+3) 11 D=16-(4.1.-4) +32 462 103 B) 1-1/5/20 3 C)-/D) 2 D)-12/12 E) - 1/1/0 8
AYINLARI
(X
6. x² + (2a +3)x+ a² - 2 = 0
Z
-
denkleminin kökleri birer gerçek sayıdır.
58
Buna göre, kökler toplamı aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
3
A) - 19B)-
3)--/5/20 C) -2 -2 E)-1
B)
8
4
8
17+1201
O
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
AYINLARI (X 6. x² + (2a +3)x+ a² - 2 = 0 Z - denkleminin kökleri birer gerçek sayıdır. 58 Buna göre, kökler toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3 A) - 19B)- 3)--/5/20 C) -2 -2 E)-1 B) 8 4 8 17+1201 O
5.
f: R→ R fonksiyonu, bire bir ve örten fonksiyondur.
f(3) = 8
f¹(68) = 21
olmak üzere,
f(2x + 3) = f(2x + 1) + m.x
olduğuna göre, m gerçel sayısı kaçtır?
5
C) 2
3
A)
3
B)
f(21) = 68
f(3) = 8
7|2
D) 1/2/2
E) 4
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
5. f: R→ R fonksiyonu, bire bir ve örten fonksiyondur. f(3) = 8 f¹(68) = 21 olmak üzere, f(2x + 3) = f(2x + 1) + m.x olduğuna göre, m gerçel sayısı kaçtır? 5 C) 2 3 A) 3 B) f(21) = 68 f(3) = 8 7|2 D) 1/2/2 E) 4
th
19,5 doktor, 2 uzman, 4 profesör yan
yana duran 11 farklı sandalyeye,
profesörlerin tümü bir arada olma-
mak üzere, kaç farklı şekilde otura-
bilirler?
WA
TETUNJIC -
UP PF PT THE
22.
20. "MUTLAK"
kelimesinin harfleri kullanılarak elde
edilen anlamlı yada anlamsız 6 harfli
n
10-n
n nin a
kaçtır?
23. 8 e
ma
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
th 19,5 doktor, 2 uzman, 4 profesör yan yana duran 11 farklı sandalyeye, profesörlerin tümü bir arada olma- mak üzere, kaç farklı şekilde otura- bilirler? WA TETUNJIC - UP PF PT THE 22. 20. "MUTLAK" kelimesinin harfleri kullanılarak elde edilen anlamlı yada anlamsız 6 harfli n 10-n n nin a kaçtır? 23. 8 e ma
E) 9
ğuna göre, x en az
O) 15
E) 30
5.B 6.C 7.A 8.B 9.C
13.
12.5
-3
5653
●
sand
G&
2[(6-1)} ]!=a!
32
a> b
a! ≤ 5.b!
SOYOL
şartını sağlayan kaç tane (a, b) ikilisi vardır?
A) 8
D) A
B) 3
10.E 11.D 12.A 13.C
C) 6
E) 5
45
814
√T
A)x2yz
71
VE
olduğuna göre,
D)x=
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
E) 9 ğuna göre, x en az O) 15 E) 30 5.B 6.C 7.A 8.B 9.C 13. 12.5 -3 5653 ● sand G& 2[(6-1)} ]!=a! 32 a> b a! ≤ 5.b! SOYOL şartını sağlayan kaç tane (a, b) ikilisi vardır? A) 8 D) A B) 3 10.E 11.D 12.A 13.C C) 6 E) 5 45 814 √T A)x2yz 71 VE olduğuna göre, D)x=
6.
B
Yukarıda verilen ABC üçgeninde,
37
|AC| kenarının uzunluğu, |BD| kenarının uzunluğunun
2 katından 3 fazladır.
A(ABC) = 22 br² dir.
A) 4
B) 8
2x+3
ay 11
x?
C
2x
33 48
Buna göre, |AC| kenarının uzunluğu kaç birimdir?
De
C
+12
+3x
r
2x² + 3x = 22
D) 13
-
FO
9.
E) 14
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
6. B Yukarıda verilen ABC üçgeninde, 37 |AC| kenarının uzunluğu, |BD| kenarının uzunluğunun 2 katından 3 fazladır. A(ABC) = 22 br² dir. A) 4 B) 8 2x+3 ay 11 x? C 2x 33 48 Buna göre, |AC| kenarının uzunluğu kaç birimdir? De C +12 +3x r 2x² + 3x = 22 D) 13 - FO 9. E) 14
L
3. 5 defter, 3 silgi ve 2 kalemin fiyatı 30t dır. 2 defter, 4
silgi ve 5 kalemin fiyatı ise 26t dir.
C
Buna göre, defter, silgi ve kalemden birer tane
alan biri kaç lira öder?
A) 6
C) 8
B) 7
J
20
27
D) 9 E) 10
B
66.
3k
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
L 3. 5 defter, 3 silgi ve 2 kalemin fiyatı 30t dır. 2 defter, 4 silgi ve 5 kalemin fiyatı ise 26t dir. C Buna göre, defter, silgi ve kalemden birer tane alan biri kaç lira öder? A) 6 C) 8 B) 7 J 20 27 D) 9 E) 10 B 66. 3k
MOS
AR
ile ilgili
üdür.
han-
8.
7.
XIZI
P(x) = x²0
LAV
SINTEZ
MONIZE
P(x) = x++ kx² - mx + 4
Polinomu (x-2) ve (x - 1) polinomları ile tam bölüne-
bildiğine göre m-k çarpımı kaçtır?
A) 20
B) 10
C) 0
D) -10 E) -20
P(X=(x-2)(x-1)
10. Ü
ile
P
S
A
P(Z) = 16+4h-√2+
16+4h-Rm+4
P(₁) = 1 +h-4-0
-17=54-3²² 20 = 144-
4=√133=7²²
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
MOS AR ile ilgili üdür. han- 8. 7. XIZI P(x) = x²0 LAV SINTEZ MONIZE P(x) = x++ kx² - mx + 4 Polinomu (x-2) ve (x - 1) polinomları ile tam bölüne- bildiğine göre m-k çarpımı kaçtır? A) 20 B) 10 C) 0 D) -10 E) -20 P(X=(x-2)(x-1) 10. Ü ile P S A P(Z) = 16+4h-√2+ 16+4h-Rm+4 P(₁) = 1 +h-4-0 -17=54-3²² 20 = 144- 4=√133=7²²
54
4
50
co
Yukarıda verilen duvar saati 2.00'ı göstermektedir.
Bu saatin dakika kısmı olan yelkovan 1260° lik açı ta-
radığında bu saatin görünümü aşağıdakilerden
gibi olur?
hangisi
10
a
co
11 12 1
11 12 1
90
11 12
N...
3.5
3
C
...
(B)
11 12
a
3
11 12 1
.......
6
N
N...
11 12 1
....
+
....
esos
201
11. D
ç
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
54 4 50 co Yukarıda verilen duvar saati 2.00'ı göstermektedir. Bu saatin dakika kısmı olan yelkovan 1260° lik açı ta- radığında bu saatin görünümü aşağıdakilerden gibi olur? hangisi 10 a co 11 12 1 11 12 1 90 11 12 N... 3.5 3 C ... (B) 11 12 a 3 11 12 1 ....... 6 N N... 11 12 1 .... + .... esos 201 11. D ç