Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Taban Aritmetiği Soruları

4.
ABC üçgeninin kenar uzunlukları arasında
a²=b²+c²-bc bağıntısı olduğuna göre, m(Â) kaç
derecedir?
A) 30
B) 45
C) 60
D) 75 E) 90
-o blabnaxuy nolibe able levelingilux qüamhid th
Sulpet hogeb (OAB)200 obmi
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
4. ABC üçgeninin kenar uzunlukları arasında a²=b²+c²-bc bağıntısı olduğuna göre, m(Â) kaç derecedir? A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 -o blabnaxuy nolibe able levelingilux qüamhid th Sulpet hogeb (OAB)200 obmi
Ortak katlarınn en küçüğü 120 olan iki doğal sayının
toplamı en az kaçtır?
A) 23
B) 22
kok-120
C) 21
D) 20
eğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
way
12
5. A=23-3.5 ve
katı kaçtır?
A) 120
Ekok
2³.3²
((
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
Ortak katlarınn en küçüğü 120 olan iki doğal sayının toplamı en az kaçtır? A) 23 B) 22 kok-120 C) 21 D) 20 eğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü way 12 5. A=23-3.5 ve katı kaçtır? A) 120 Ekok 2³.3² ((
arasında
III. 73 sayısı ile 103 sayısı
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
12
A) Yalnız II
9.31
•
D) I ve II
25. A ve B ülkelerindeki kıyafet ölçüleri arasında karşılaştırma
işlemi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
A ülkesinde kıyafetler en az 11 beden, en fazla 21 be
dendir.
.
CI ve III
EH, Il ve Ill
A ülkesinde beden numaraları tam sayıdır.
A ülkesindeki beden ölçüsü, B ülkesindeki ölçüye çevrilirken
aşağıdaki işlemler uygulanır.
Ölçü 2,6 ile çarpılır.
Çıkan sonuç tam sayı ise olduğu gibi alınır. Değilse çıkan
sonuçtan küçük en büyük tam sayı alınır.
C) 36
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi B ülkesindeki ölçü-
lerden biri olabilir?
A) 27
B) 30
D) 43
21-B 22-A 23-A
51
27.
24-D
25-C
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
arasında III. 73 sayısı ile 103 sayısı ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız III 12 A) Yalnız II 9.31 • D) I ve II 25. A ve B ülkelerindeki kıyafet ölçüleri arasında karşılaştırma işlemi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. A ülkesinde kıyafetler en az 11 beden, en fazla 21 be dendir. . CI ve III EH, Il ve Ill A ülkesinde beden numaraları tam sayıdır. A ülkesindeki beden ölçüsü, B ülkesindeki ölçüye çevrilirken aşağıdaki işlemler uygulanır. Ölçü 2,6 ile çarpılır. Çıkan sonuç tam sayı ise olduğu gibi alınır. Değilse çıkan sonuçtan küçük en büyük tam sayı alınır. C) 36 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi B ülkesindeki ölçü- lerden biri olabilir? A) 27 B) 30 D) 43 21-B 22-A 23-A 51 27. 24-D 25-C
18
9.
x ile y aralarında asal sayılar olmak üzere,
EBOB(x,y) + EKOK(x,y) = 361
A
eşitliği veriliyor.
Buna göre, bu eşitliği sağlayan kaç farklı (x, y) sıralı
ikilisi vardır?
A) 4 B) 1 C) 2
2+2
D) 16
360
E) 8
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
18 9. x ile y aralarında asal sayılar olmak üzere, EBOB(x,y) + EKOK(x,y) = 361 A eşitliği veriliyor. Buna göre, bu eşitliği sağlayan kaç farklı (x, y) sıralı ikilisi vardır? A) 4 B) 1 C) 2 2+2 D) 16 360 E) 8 Diğer Sayfaya Geçiniz.
Örnek 9:
f(x) = y = x² + 2kx + k + 6
parabolü yatay ekseni iki farklı noktada kesmektedir.
f(x) fonksiyonunun en küçük değeri 3k - 9 olduğuna
göre, parabolün yatay ekseni kestiği noktalar arasında-
ki uzaklık kaç birimdir?
A) 2√23
B) 4√6
D) 2√26
E) 6√3
C) 10
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
Örnek 9: f(x) = y = x² + 2kx + k + 6 parabolü yatay ekseni iki farklı noktada kesmektedir. f(x) fonksiyonunun en küçük değeri 3k - 9 olduğuna göre, parabolün yatay ekseni kestiği noktalar arasında- ki uzaklık kaç birimdir? A) 2√23 B) 4√6 D) 2√26 E) 6√3 C) 10
5.
f: R→ R fonksiyonu, bire bir ve örten fonksiyondur.
f(3) = 8
f¹(68) = 21
olmak üzere,
f(2x + 3) = f(2x + 1) + m.x
olduğuna göre, m gerçel sayısı kaçtır?
5
C) 2
3
A)
3
B)
f(21) = 68
f(3) = 8
7|2
D) 1/2/2
E) 4
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
5. f: R→ R fonksiyonu, bire bir ve örten fonksiyondur. f(3) = 8 f¹(68) = 21 olmak üzere, f(2x + 3) = f(2x + 1) + m.x olduğuna göre, m gerçel sayısı kaçtır? 5 C) 2 3 A) 3 B) f(21) = 68 f(3) = 8 7|2 D) 1/2/2 E) 4
th
19,5 doktor, 2 uzman, 4 profesör yan
yana duran 11 farklı sandalyeye,
profesörlerin tümü bir arada olma-
mak üzere, kaç farklı şekilde otura-
bilirler?
WA
TETUNJIC -
UP PF PT THE
22.
20. "MUTLAK"
kelimesinin harfleri kullanılarak elde
edilen anlamlı yada anlamsız 6 harfli
n
10-n
n nin a
kaçtır?
23. 8 e
ma
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
th 19,5 doktor, 2 uzman, 4 profesör yan yana duran 11 farklı sandalyeye, profesörlerin tümü bir arada olma- mak üzere, kaç farklı şekilde otura- bilirler? WA TETUNJIC - UP PF PT THE 22. 20. "MUTLAK" kelimesinin harfleri kullanılarak elde edilen anlamlı yada anlamsız 6 harfli n 10-n n nin a kaçtır? 23. 8 e ma
8.
●
·
100002313
Bir giyim mağazasında kullanılan barkod sistemi
aşağıdaki gibi çalışmaktadır.
Önce her ürüne 1 den başlayarak numara verili-
yor.
Daha sonra ürünün numarasına göre 8 basa-
maklı bir barkod numarası veriliyor.
00002313 barkod numarasına sahip ürünün, ürün
numarasını hesaplamak için,
3.40 + 1.4¹ +3.4² +243 +0.44
+0.45 +0.46 +0.47
= 3 + 4 + 48 + 128 = 183 işlemi yapılıyor.
Buna göre, 623 numaralı ürünün barkod numara-
sının rakamlarının toplamı kaçtır?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11
(02 kök bilgiyi içermektedir)
nep ve
ediyorl
da bul
Buna
dıkla
dir?
A) E
10.
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
8. ● · 100002313 Bir giyim mağazasında kullanılan barkod sistemi aşağıdaki gibi çalışmaktadır. Önce her ürüne 1 den başlayarak numara verili- yor. Daha sonra ürünün numarasına göre 8 basa- maklı bir barkod numarası veriliyor. 00002313 barkod numarasına sahip ürünün, ürün numarasını hesaplamak için, 3.40 + 1.4¹ +3.4² +243 +0.44 +0.45 +0.46 +0.47 = 3 + 4 + 48 + 128 = 183 işlemi yapılıyor. Buna göre, 623 numaralı ürünün barkod numara- sının rakamlarının toplamı kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 (02 kök bilgiyi içermektedir) nep ve ediyorl da bul Buna dıkla dir? A) E 10.
A
B
A) 1452
C
Yukarıda dört basamaklı bir doğal sayı olan kasa şifre-
si görülmektedir. Bu şifreyi oluşturan rakamlar arasında
A·B+C = A·C+B=D²-B-C = 8 eşitliği vardır.
Ayrıca şifrenin doğru olması için A B C D çarpımı
en büyük değerini almalıdır.
D
Buna göre, rakamları birbirinden farklı olan bu şifre
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) 1453
D) 1348
E) 1534
C) 1235
12
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
A B A) 1452 C Yukarıda dört basamaklı bir doğal sayı olan kasa şifre- si görülmektedir. Bu şifreyi oluşturan rakamlar arasında A·B+C = A·C+B=D²-B-C = 8 eşitliği vardır. Ayrıca şifrenin doğru olması için A B C D çarpımı en büyük değerini almalıdır. D Buna göre, rakamları birbirinden farklı olan bu şifre aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) 1453 D) 1348 E) 1534 C) 1235 12
MATEMATİK /14. BÖLÜM
5
9. Bir su deposunun si su ile doludur. Bu depoda-
ki suyun ü kullanılırsa geriye 90 litre su kalıyor.
1
4
Buna göre, deponun tamamı kaç litre su alır?
A) 168 B) 172
C) 175 D) 180 E) 184
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
MATEMATİK /14. BÖLÜM 5 9. Bir su deposunun si su ile doludur. Bu depoda- ki suyun ü kullanılırsa geriye 90 litre su kalıyor. 1 4 Buna göre, deponun tamamı kaç litre su alır? A) 168 B) 172 C) 175 D) 180 E) 184
AJ
29.C
0 < x < olmak üzere,
1 + secx
1 + cosecx
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) tanx
B) cotx
C) tan²x
30.E
1-secx
1-cosecx
D) cot²x
E) 1
x² - 4x +3m-1=1 denkleminin kökleri x₁ = cotA ve
A)
34.D
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
AJ 29.C 0 < x < olmak üzere, 1 + secx 1 + cosecx ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) tanx B) cotx C) tan²x 30.E 1-secx 1-cosecx D) cot²x E) 1 x² - 4x +3m-1=1 denkleminin kökleri x₁ = cotA ve A) 34.D
Yukanda farklı maddelerden yapılmış iki mumun
boyları oranı tür. Bu mumlardan kısa olanı 4 sa-
atte, uzun olanı 6 saatte yanıp bitmektedir.
Bu mumlar aynı anda yakıldıktan en az kaç saat
sonra kısa olan mumun yanan kısmı, uzun olan
mumun kalan kısmına eşit olur?
B) 2737
A) 300
11
41
C) 3/7/7D) 19
E) 444
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
Yukanda farklı maddelerden yapılmış iki mumun boyları oranı tür. Bu mumlardan kısa olanı 4 sa- atte, uzun olanı 6 saatte yanıp bitmektedir. Bu mumlar aynı anda yakıldıktan en az kaç saat sonra kısa olan mumun yanan kısmı, uzun olan mumun kalan kısmına eşit olur? B) 2737 A) 300 11 41 C) 3/7/7D) 19 E) 444
a_2
A) -4
a ²+ b² - 2a+
3. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere,
X
B)-2
A a² - 2a + 4
-
B = -b²-4b + 1
2
olduğuna göre, A - B farkı en az kaçtır?
Y
C) 0
1.-1
20
D) 3
E) 5
$//s
A
110
Buna gör
nının en
-4-8 +1
-11
A) 6
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
a_2 A) -4 a ²+ b² - 2a+ 3. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, X B)-2 A a² - 2a + 4 - B = -b²-4b + 1 2 olduğuna göre, A - B farkı en az kaçtır? Y C) 0 1.-1 20 D) 3 E) 5 $//s A 110 Buna gör nının en -4-8 +1 -11 A) 6
19. Bir tüccar, 1 kg yaş üzümü 16t'ye alıyor. Yaş üzümü
kuruttuğunda %60 fire verdiğini görüyor.
Tüccarın bu alışverişten zarar etmemesi için kuru
üzümün kilosunu en az kaç t'den satması gere-
kir?
10
16 ald,
9/8
1550.6
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
19. Bir tüccar, 1 kg yaş üzümü 16t'ye alıyor. Yaş üzümü kuruttuğunda %60 fire verdiğini görüyor. Tüccarın bu alışverişten zarar etmemesi için kuru üzümün kilosunu en az kaç t'den satması gere- kir? 10 16 ald, 9/8 1550.6
C = 3, D = 1 olu
Buna göre, 118 km sonunda sayaçta 13127
Bu şekilde O'dan başlayıp 9 yerine n sayısından sonra iki basamak!!
sayma sistemi denir. Yukarıdaki sayaç 4 lük sayma sisteminde çalışmakta
1. Ali, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarını kullanarak küçük-
ten büyüğe sayma sayıları yazacaktır.
Buna göre, Ali'nin yazdığı 172. sayı kaçtır?
A) 213
C) 260 D) 322
B) 226
E) 334
17216
3. Aşağıda öz
karekök
Bu say
su için.
mesi
artıyo
mak
Bu
ca
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
C = 3, D = 1 olu Buna göre, 118 km sonunda sayaçta 13127 Bu şekilde O'dan başlayıp 9 yerine n sayısından sonra iki basamak!! sayma sistemi denir. Yukarıdaki sayaç 4 lük sayma sisteminde çalışmakta 1. Ali, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarını kullanarak küçük- ten büyüğe sayma sayıları yazacaktır. Buna göre, Ali'nin yazdığı 172. sayı kaçtır? A) 213 C) 260 D) 322 B) 226 E) 334 17216 3. Aşağıda öz karekök Bu say su için. mesi artıyo mak Bu ca
13. Aşağıda A marka otomobilin eşit bölmelerle oluşturulmuş yakıt göstergesi verilmiştir.
50:10=5
A
Boş
A
Gösterge yukarıdaki durumda iken aracın deposunda 50 L yakıt bulunmaktadır.
3
Deponun içindeki yakıtın -ü kullanıldığında yakıt göstergesinin son hali aşağıdakilerden
hangisi olur?
5
Boş
E
Dolu
will
Dolu
B)
Boş
Dolu
Boş
502=299
||||||
1
noc
SETZ
Dolu
Lise Matematik
Taban Aritmetiği
13. Aşağıda A marka otomobilin eşit bölmelerle oluşturulmuş yakıt göstergesi verilmiştir. 50:10=5 A Boş A Gösterge yukarıdaki durumda iken aracın deposunda 50 L yakıt bulunmaktadır. 3 Deponun içindeki yakıtın -ü kullanıldığında yakıt göstergesinin son hali aşağıdakilerden hangisi olur? 5 Boş E Dolu will Dolu B) Boş Dolu Boş 502=299 |||||| 1 noc SETZ Dolu