Olasılık Soru Çeşitleri Soruları

ARI
19. Cumhurbaşkanlığı seçimi için A, B, C, D ve E adayları yarış-
maktadır.
A'nın seçilme olasılığı, C'nin seçilme olasılığının 3 katıdır.
• B'nin seçilme olasılığı, E'nin seçilme olasılığının 4 katıdır.
. D'nin seçilme olasılığı C'nin seçilme olasılığının 2 katıdır.
D ile B'nin seçilme olasılıkları birbirine eşittir.
Buna göre, D'nin seçilme olasılığı kaçtır?
A)
1
10
B)
2
13
C)
4
15
D)
4
17
E)
5
17
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
ARI 19. Cumhurbaşkanlığı seçimi için A, B, C, D ve E adayları yarış- maktadır. A'nın seçilme olasılığı, C'nin seçilme olasılığının 3 katıdır. • B'nin seçilme olasılığı, E'nin seçilme olasılığının 4 katıdır. . D'nin seçilme olasılığı C'nin seçilme olasılığının 2 katıdır. D ile B'nin seçilme olasılıkları birbirine eşittir. Buna göre, D'nin seçilme olasılığı kaçtır? A) 1 10 B) 2 13 C) 4 15 D) 4 17 E) 5 17
e ka
gü-
aç-
1
10.
içerisinde sekiz yumurtanın olduğu bir yumurta ko-
lisinden üç yumurta alınıp rastgele kırılmıştır.
Kırılan yumurtaların yan yana ve aynı sırada bu-
lunan üç yumurta olma olasılığı kaçtır?
A)
3
56
C)
(3)
D) 1/72
8 değil
1
14
E)
6 +0
A
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
e ka gü- aç- 1 10. içerisinde sekiz yumurtanın olduğu bir yumurta ko- lisinden üç yumurta alınıp rastgele kırılmıştır. Kırılan yumurtaların yan yana ve aynı sırada bu- lunan üç yumurta olma olasılığı kaçtır? A) 3 56 C) (3) D) 1/72 8 değil 1 14 E) 6 +0 A
ES Master Serisi
5. Hikmet'in bir hedefi vurma olasılığı 'tir. 3 atış
yapan Hikmet'in bu üç atıştan en az birinde hedefi
5
vurma olasılığı kaçtır?
61
enez)) 125
B) C)
2
YAPRAK
OTEST
73
125
D)
7
25
12
E)
1
1
125
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
ES Master Serisi 5. Hikmet'in bir hedefi vurma olasılığı 'tir. 3 atış yapan Hikmet'in bu üç atıştan en az birinde hedefi 5 vurma olasılığı kaçtır? 61 enez)) 125 B) C) 2 YAPRAK OTEST 73 125 D) 7 25 12 E) 1 1 125
AUTU
3. "TUNA" kelimesinin harfleri ile 4 harfli kelimeler
oluşturulup bu kelimeler özdeş kağıtlara yazılarak
torbaya atılıyor. Seçilen bir kelimede sesli harfle-
rin alfabetik olma olasılığı kaçtır?
A)
2
B)
2
3
C)
3
D)
7
24
E)
/yediiklimyayıncılık
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
AUTU 3. "TUNA" kelimesinin harfleri ile 4 harfli kelimeler oluşturulup bu kelimeler özdeş kağıtlara yazılarak torbaya atılıyor. Seçilen bir kelimede sesli harfle- rin alfabetik olma olasılığı kaçtır? A) 2 B) 2 3 C) 3 D) 7 24 E) /yediiklimyayıncılık
SAYISAL
Olasılık
ALES Maste
1. A = {0, 1, 2, 3, 4, 5) kümesinin elemanları ile ra-
kamları farklı yazılan 5 basamaklı sayılardan birisi 5.
seçiliyor. Bu sayının tek olma olasılığı kaçtır?
37
A)
57
27
50
? 2
B)
C)
13
27
24
120
-
D)
1
12
25
J
E)
32
1/2
1-
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
SAYISAL Olasılık ALES Maste 1. A = {0, 1, 2, 3, 4, 5) kümesinin elemanları ile ra- kamları farklı yazılan 5 basamaklı sayılardan birisi 5. seçiliyor. Bu sayının tek olma olasılığı kaçtır? 37 A) 57 27 50 ? 2 B) C) 13 27 24 120 - D) 1 12 25 J E) 32 1/2 1-
26.
<< Sol
A)
0 1
-|-
2
10
Yukarıda O'dan 20'ye kadar olan 21 tane doğal sayının ya-
zılı olduğu kağıt şerit, her pozitif tam kare sayının hemen sağ
tarafından kesilerek parçalara ayrılıyor. Daha sonra bu kağıt
şeritler bir torbaya konulmuş ve torbadan rastgele bir kağıt
şerit çekilmiştir.
Buna göre, çekilen kağıt şerit üzerindeki sayılar soldan
sağa doğru okunduğunda elde edilen sayının 3 ile tam
bölünebilen bir sayı olması olasılığı kaçtır?
B)
01/1
5
18
C)
3
10
Sağ →
19
D)
9) 1/1
3
20
3
E) -—-—
5
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
26. << Sol A) 0 1 -|- 2 10 Yukarıda O'dan 20'ye kadar olan 21 tane doğal sayının ya- zılı olduğu kağıt şerit, her pozitif tam kare sayının hemen sağ tarafından kesilerek parçalara ayrılıyor. Daha sonra bu kağıt şeritler bir torbaya konulmuş ve torbadan rastgele bir kağıt şerit çekilmiştir. Buna göre, çekilen kağıt şerit üzerindeki sayılar soldan sağa doğru okunduğunda elde edilen sayının 3 ile tam bölünebilen bir sayı olması olasılığı kaçtır? B) 01/1 5 18 C) 3 10 Sağ → 19 D) 9) 1/1 3 20 3 E) -—-— 5
ya-
ev-
ak,
ek-
ün
ni
BAHÇE
lop
=/08
$
of
10
A
17.
X
Soner 1'den 25'e kadar tüm çift doğal sayıların
kareköklerini özdeş kâğıtlara yazıp Özgür'e veri-
yor. Özgür ise bu kâğıtların üzerinde yazan sayı 4
ile 5 arasında olanları boş olan X torbasına, üze-
rinde 3'ten küçük bir irrasyonel sayı yazılı olanları
ise boş olan Y torbasına atıyor.
A)
Buna göre, X torbasından rastgele çekilen bir
kâğıdın üzerinde yazan sayı ile Y torbasından
rastgele çekilen bir kâğıdın üzerinde yazan
sayı çarpıldığında çıkan sonucun rasyonel
sayı olma olasılığı kaçtır?
C) 1/1/1
D) 1/2
3
16
Y
B)
1
6
Diğer sayfaya geçiniz.
A A A A A A A
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
ya- ev- ak, ek- ün ni BAHÇE lop =/08 $ of 10 A 17. X Soner 1'den 25'e kadar tüm çift doğal sayıların kareköklerini özdeş kâğıtlara yazıp Özgür'e veri- yor. Özgür ise bu kâğıtların üzerinde yazan sayı 4 ile 5 arasında olanları boş olan X torbasına, üze- rinde 3'ten küçük bir irrasyonel sayı yazılı olanları ise boş olan Y torbasına atıyor. A) Buna göre, X torbasından rastgele çekilen bir kâğıdın üzerinde yazan sayı ile Y torbasından rastgele çekilen bir kâğıdın üzerinde yazan sayı çarpıldığında çıkan sonucun rasyonel sayı olma olasılığı kaçtır? C) 1/1/1 D) 1/2 3 16 Y B) 1 6 Diğer sayfaya geçiniz. A A A A A A A
ektup
(22)
45)
a atma-
ayabili-
E) 80
25~
kk
(²))
km
5 kırmızı ve 4 mavi bilye bulunan bir kutudan-ren-
gine bakılmaksızın iki bilye alınarak dışarı bırakılı-
yor.
Buna göre, çekilecek üçüncü bilyenin mavi
olma olasılığı kaçtır?
A)
20
63
I~ that G
B)
11
17
11~
C) ²1
49
1,
17
D)
5/8
E) 1/2
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
ektup (22) 45) a atma- ayabili- E) 80 25~ kk (²)) km 5 kırmızı ve 4 mavi bilye bulunan bir kutudan-ren- gine bakılmaksızın iki bilye alınarak dışarı bırakılı- yor. Buna göre, çekilecek üçüncü bilyenin mavi olma olasılığı kaçtır? A) 20 63 I~ that G B) 11 17 11~ C) ²1 49 1, 17 D) 5/8 E) 1/2
8.
a, b, c, d ve e birer gerçel sayı olmak üzere,
A = {a, b, c, d} ve B = {-a, -d, e} kümeleri veriliyor.
Buna göre, BX A kartezyen kümesinden seçilen
herhangi bir elemanın bileşenlerinin toplamının sıfır
olma olasılığı kaçtır?
A)
11/12
1
B) 3 C) D) E)
11 4
//
6
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
8. a, b, c, d ve e birer gerçel sayı olmak üzere, A = {a, b, c, d} ve B = {-a, -d, e} kümeleri veriliyor. Buna göre, BX A kartezyen kümesinden seçilen herhangi bir elemanın bileşenlerinin toplamının sıfır olma olasılığı kaçtır? A) 11/12 1 B) 3 C) D) E) 11 4 // 6
Silik
10. Bir madenî para ile bir zar birlikte atılıyor.
Buna göre, paranın yazı ve zarın çift sayı gelme ola-
sılığı kaçtır?
A) 1/2
B)
C)
Test
2
D)
7|2
56
Test
3
Bir zar ve bir ma
Zarın üst yüze
ve paranın tur
A)
15
B
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
Silik 10. Bir madenî para ile bir zar birlikte atılıyor. Buna göre, paranın yazı ve zarın çift sayı gelme ola- sılığı kaçtır? A) 1/2 B) C) Test 2 D) 7|2 56 Test 3 Bir zar ve bir ma Zarın üst yüze ve paranın tur A) 15 B
ÖRNEK-26
Her bir yüzünde 1'den 6'ya kadar olan rakamların yazılı olduğu
hileli bir zarda, her bir rakamın üst yüze gelme olasılığı, üzerin-
de yazılı sayı ile ters orantılıdır.
Bu zar art arda iki kez atılırsa ilk atışta 1, ikinci atışta 4 gel-
me olasılığını bulunuz. 100/2401
k
B
b
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
ÖRNEK-26 Her bir yüzünde 1'den 6'ya kadar olan rakamların yazılı olduğu hileli bir zarda, her bir rakamın üst yüze gelme olasılığı, üzerin- de yazılı sayı ile ters orantılıdır. Bu zar art arda iki kez atılırsa ilk atışta 1, ikinci atışta 4 gel- me olasılığını bulunuz. 100/2401 k B b
LASILIK
4. A ve B, E örnek uzayında tanımlı iki olay olmak üzere;
P(A) = 1/
A)
A)
6
1
8
P(B') =
- 3/4
P(AUB) = 33
8
olduğuna göre, P(ANB) kaçtır?
PIANBYK
B)
Y T
5
24
EN AYT
Zapr
x=²
X+ ²4 = 1/² X+4+7= 3
8
B)
M
A
5
C4
Test - 1
x (4/2
5. İki madeni para birlikte atıldığında ikisinin de yazı gelme
olasılığı kaçtır?
D)
Z=
7
24
X+y=1
3
32/
Xte=3
G
x+y+z=3_1
8
You t
D) 1/13
1|2
2
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
LASILIK 4. A ve B, E örnek uzayında tanımlı iki olay olmak üzere; P(A) = 1/ A) A) 6 1 8 P(B') = - 3/4 P(AUB) = 33 8 olduğuna göre, P(ANB) kaçtır? PIANBYK B) Y T 5 24 EN AYT Zapr x=² X+ ²4 = 1/² X+4+7= 3 8 B) M A 5 C4 Test - 1 x (4/2 5. İki madeni para birlikte atıldığında ikisinin de yazı gelme olasılığı kaçtır? D) Z= 7 24 X+y=1 3 32/ Xte=3 G x+y+z=3_1 8 You t D) 1/13 1|2 2
7.
Bir futbol müsabakasının galibiyet, beraberlik ve
mağlubiyet olmak üzere üç farklı sonucu vardır.
İki devreden oluşan bir futbol müsabakasının ilk devresi
ev sahibi takımın 1-0 mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır.
Müsabakanın ikinci devresinde toplam 5 gol atılmıştır.
Müsabaka sonunda ev sahibi takımın galip gelmediği
bilindiğine göre, konuk takımın en az 3 farkla galip
gelmiş olma olasılığı kaçtır?
A) 1/2 B)
91/D/B/
D) //
E) ---
2
10.
Bir öğretmen, 2 kişilik 2 farkl
3'ü kız 3'ü erkek olan 6 kişil
seçecektir.
Buna göre, bu öğretmen
öğrencilerin cinsiyeti a
bu sıralara kaç farklı s
A) 36
EE
B) 48
veya
36
Hilal okuluna ot
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
7. Bir futbol müsabakasının galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet olmak üzere üç farklı sonucu vardır. İki devreden oluşan bir futbol müsabakasının ilk devresi ev sahibi takımın 1-0 mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır. Müsabakanın ikinci devresinde toplam 5 gol atılmıştır. Müsabaka sonunda ev sahibi takımın galip gelmediği bilindiğine göre, konuk takımın en az 3 farkla galip gelmiş olma olasılığı kaçtır? A) 1/2 B) 91/D/B/ D) // E) --- 2 10. Bir öğretmen, 2 kişilik 2 farkl 3'ü kız 3'ü erkek olan 6 kişil seçecektir. Buna göre, bu öğretmen öğrencilerin cinsiyeti a bu sıralara kaç farklı s A) 36 EE B) 48 veya 36 Hilal okuluna ot
İ
L
G
İ
S
A
R
M
A
L
17.
Yukarıdaki 64 birim karelik satranç tahtasında şekilde
gösterilen birim kareye A harfi yazılmıştır. Satranç tah-
tasındaki geri kalan birim karelerden birine de B harfi
ud ansial be
yazılacaktır.
A
Buna göre, A ve B harfinin aynı satırda ya da aynı
sütunda bulunma olasılığı kaçtır?
A) — B)
4
21
5
21
C) D)
2²/12
E)
-/-/-
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
İ L G İ S A R M A L 17. Yukarıdaki 64 birim karelik satranç tahtasında şekilde gösterilen birim kareye A harfi yazılmıştır. Satranç tah- tasındaki geri kalan birim karelerden birine de B harfi ud ansial be yazılacaktır. A Buna göre, A ve B harfinin aynı satırda ya da aynı sütunda bulunma olasılığı kaçtır? A) — B) 4 21 5 21 C) D) 2²/12 E) -/-/-
7. Ahmet, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının yaptığı
bir futbol karşılaşmasının 4-4 berabere biteceğini maçı
izlemeden bilmiştir.
1.
2.
gol gol
F
3.
gol
A) 6
4.
gol
5.
6.
gol gol
B) 15
Maçı izleyen Ahmet'in arkadaşı ilk golü Fenerbahçe
takımının, son golü ise Galatasaray takımının attığını
söyledikten sonra Ahmet'ten gollerin sıralamasını
tahmin ederek yukarıdaki tabloyu doğru bir şekilde
doldurmasını istemiştir.
7.
gol
Ahmet en az kaçıncı tahmininde tabloyu doğru gol
sıralamasında doldurmayı garantilemiş olur?
D) 32
8.
gol
G
C) 20
E) 64
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
7. Ahmet, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının yaptığı bir futbol karşılaşmasının 4-4 berabere biteceğini maçı izlemeden bilmiştir. 1. 2. gol gol F 3. gol A) 6 4. gol 5. 6. gol gol B) 15 Maçı izleyen Ahmet'in arkadaşı ilk golü Fenerbahçe takımının, son golü ise Galatasaray takımının attığını söyledikten sonra Ahmet'ten gollerin sıralamasını tahmin ederek yukarıdaki tabloyu doğru bir şekilde doldurmasını istemiştir. 7. gol Ahmet en az kaçıncı tahmininde tabloyu doğru gol sıralamasında doldurmayı garantilemiş olur? D) 32 8. gol G C) 20 E) 64
16. Aşağıda x = 5 ve y = 8 doğruları ile eksenler arasında kalan
sarı boyalı bölge verilmiştir.
- 24-
11/13
A)
Buna göre, sarı boyalı bölgeden seçilen (x, y) sıralı ikili-
lerinden birinin 2x+y-1220 denklemini sağlama ola-
sılığı kaçtır?
O
B)
IL
9
40
x = 5
9212
1
4
C)
- y = 8
2x-1220
x26
D)
11
40
E)
10
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
16. Aşağıda x = 5 ve y = 8 doğruları ile eksenler arasında kalan sarı boyalı bölge verilmiştir. - 24- 11/13 A) Buna göre, sarı boyalı bölgeden seçilen (x, y) sıralı ikili- lerinden birinin 2x+y-1220 denklemini sağlama ola- sılığı kaçtır? O B) IL 9 40 x = 5 9212 1 4 C) - y = 8 2x-1220 x26 D) 11 40 E) 10 Diğer sayfaya geçiniz.