Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Üstel ve Logaritmik Denklemler Soruları

20.
2
7
A) 2
türünün sayısi 1000 dir.
Hayvan bilimcileri tarafından bu sayının yıllık %20
100000'e çıkarılması planlanmıştır.
2.31 2 * = $464 3
13
Buna göre, yaklaşık olarak kaç yıl sonra planlanan
sayıya ulasılabilir? (log(1, 2) = 0,08)
A) 22
B) 25
C) 28
A
= 81
log 3
log2
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
B) log34
³27
+
x - y =
lę
(s) (x+y)
D) 4
100=/ 1+1/2
12. (x+5)
= 3
4
4
=3
D) 30
E) log227
E) 32
pr-2722173
GA₂00
nas
14-15-x2
D
St
C) log₂8
(x+y)
2*2=81
A
M
A
L
So
8
A
22.
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
20. 2 7 A) 2 türünün sayısi 1000 dir. Hayvan bilimcileri tarafından bu sayının yıllık %20 100000'e çıkarılması planlanmıştır. 2.31 2 * = $464 3 13 Buna göre, yaklaşık olarak kaç yıl sonra planlanan sayıya ulasılabilir? (log(1, 2) = 0,08) A) 22 B) 25 C) 28 A = 81 log 3 log2 olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? B) log34 ³27 + x - y = lę (s) (x+y) D) 4 100=/ 1+1/2 12. (x+5) = 3 4 4 =3 D) 30 E) log227 E) 32 pr-2722173 GA₂00 nas 14-15-x2 D St C) log₂8 (x+y) 2*2=81 A M A L So 8 A 22.
1g
17.
ý le
AYT/Matematik
x = log₂ 10
y = log 5 lg 5 Vign
z = log53
3
2 Lass
A) 8
8
t = log27 3haj
sayıları aşağıda görülen yıldızlara her yıldıza bir sayı gelecek
şekilde yerleştirilecektir.
3
log 10
3/gg3
5 19³
31925
A
3
J
B) 9
ZY
(08²₁ (0²7₁
xsy
X
Buna göre, A sayısının alabileceği en büyük değer aşağı-
dakilerden hangisidir?
tsz
G
C) 10
D) 12
31 og 3. 102 10
E) 15
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
1g 17. ý le AYT/Matematik x = log₂ 10 y = log 5 lg 5 Vign z = log53 3 2 Lass A) 8 8 t = log27 3haj sayıları aşağıda görülen yıldızlara her yıldıza bir sayı gelecek şekilde yerleştirilecektir. 3 log 10 3/gg3 5 19³ 31925 A 3 J B) 9 ZY (08²₁ (0²7₁ xsy X Buna göre, A sayısının alabileceği en büyük değer aşağı- dakilerden hangisidir? tsz G C) 10 D) 12 31 og 3. 102 10 E) 15
14. log2 = 0,301
(12) 20
ve log 3 ≈ 0,477 olmak üzere,
20 (log4+bg3)
= 9
-ibis rinish
sayısı kaç basamaklı bir sayıdır?bo, 9477
(C) 22
D) 23
20.1079
A) 20
B) 21
Tog 12²0 = 109 9 10
20.log/2.2.3 = loga
E) 24
50
21
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
14. log2 = 0,301 (12) 20 ve log 3 ≈ 0,477 olmak üzere, 20 (log4+bg3) = 9 -ibis rinish sayısı kaç basamaklı bir sayıdır?bo, 9477 (C) 22 D) 23 20.1079 A) 20 B) 21 Tog 12²0 = 109 9 10 20.log/2.2.3 = loga E) 24 50 21
fee
3
12²³
13. x = 0,
xe0
12
logosx(1 – sinx) = A, log(1 + sinx) cosx = B
olduğuna göre, A ile B arasındaki bağıntı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) A = B
egx3x129x²
D) A+
B) A = B + 1
1
B
= 2
C) A+B=2
E) A.B=2
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
fee 3 12²³ 13. x = 0, xe0 12 logosx(1 – sinx) = A, log(1 + sinx) cosx = B olduğuna göre, A ile B arasındaki bağıntı aşağıda- kilerden hangisidir? A) A = B egx3x129x² D) A+ B) A = B + 1 1 B = 2 C) A+B=2 E) A.B=2
A
19. n kenarlı bir çokgende T pozitif bir gerçel sayı olmak
üzere,
T
modellemesi veriliyor.
Örneğin;
16 =
36
log, T
Buna göre,
log 16
eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır?
A) 4
B) 2
C) 1/1/201
N|-
D)=1/3
AYT/MA
21.
Yı
d
to
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
A 19. n kenarlı bir çokgende T pozitif bir gerçel sayı olmak üzere, T modellemesi veriliyor. Örneğin; 16 = 36 log, T Buna göre, log 16 eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? A) 4 B) 2 C) 1/1/201 N|- D)=1/3 AYT/MA 21. Yı d to
9.
10.
1.
D) f(3) = 0 dir.
E) < x < 5 için fonksiyon azalandır.
f(x) = f(3x² + 2x - 1) dx ve f(1) = -2
olduğuna göre, f(2) kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 6
Tanımlı olduğu değerler için,
f(x) = log5 (x-3) + 2
olduğuna göre, f (3) kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
2
$(x)
-2
2 4
D) 7
D) 8
E) 8
E) 10
Yukarıda grafiği verilen f(x) fonksiyonu için
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
9. 10. 1. D) f(3) = 0 dir. E) < x < 5 için fonksiyon azalandır. f(x) = f(3x² + 2x - 1) dx ve f(1) = -2 olduğuna göre, f(2) kaçtır? A) 2 B) 3 C) 6 Tanımlı olduğu değerler için, f(x) = log5 (x-3) + 2 olduğuna göre, f (3) kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 2 $(x) -2 2 4 D) 7 D) 8 E) 8 E) 10 Yukarıda grafiği verilen f(x) fonksiyonu için
∞o yukhki
8.
0
h(x)
Şekilde
f(x) = log x, g(x) = logx, h(x) = log₂x
fonksiyonların grafikleri verilmiştir.
A) 1 < a <b< c
C) b< c < a < 1
g(x)
f(x)
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?
E) b< 1<c<a
-X
B) c < b < a < 1
D) b<c< 1<a
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
∞o yukhki 8. 0 h(x) Şekilde f(x) = log x, g(x) = logx, h(x) = log₂x fonksiyonların grafikleri verilmiştir. A) 1 < a <b< c C) b< c < a < 1 g(x) f(x) Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? E) b< 1<c<a -X B) c < b < a < 1 D) b<c< 1<a
6 a, b ve c gerçel sayıları için
ab = 6
ab=6
ab+1 = 12
ab+c
2⁰
₁0=12
960²=18
3
INTUL CONG
Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
Aya<b<c 3) a<c<b
= 18
M÷
...) 40
eşitlikleri veriliyor.
0=2
c<a<b
C
9² = 3
b<a<c
E) c < b <a
Ⓒ3
¹2
b><
6
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
6 a, b ve c gerçel sayıları için ab = 6 ab=6 ab+1 = 12 ab+c 2⁰ ₁0=12 960²=18 3 INTUL CONG Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Aya<b<c 3) a<c<b = 18 M÷ ...) 40 eşitlikleri veriliyor. 0=2 c<a<b C 9² = 3 b<a<c E) c < b <a Ⓒ3 ¹2 b>< 6
2-3
24√3
18.
Buna göre, sa
atb
2
a²b²
-
+
2a²-b
= 343
log₂7 = a + b
olduğuna göre, a - b ifadesi kaça eşittir?
A) 7
B) log,2
C) log₂7
= 7
2
(opb) (c-b)
2 2
7
2
(a+b). (0-6)
(a+b) (ob)
7
6. log4, log32, log16, log2 ve log8
sayılarının tamamı şekildeki 5 kutuya, her bir
olacak biçimde yerleştirildiğinde işlemle
çıkıyor.
-2
(4-6) (641) =>
EX
C
7
B
20211407
45
042
log₂₁ = -1
2 F
X = 81
109944
D) 3
a+b=1
0-6=25
2
0+3=1
0-6=2
20-0
D) 9
E) 2
20.
TOP
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
2-3 24√3 18. Buna göre, sa atb 2 a²b² - + 2a²-b = 343 log₂7 = a + b olduğuna göre, a - b ifadesi kaça eşittir? A) 7 B) log,2 C) log₂7 = 7 2 (opb) (c-b) 2 2 7 2 (a+b). (0-6) (a+b) (ob) 7 6. log4, log32, log16, log2 ve log8 sayılarının tamamı şekildeki 5 kutuya, her bir olacak biçimde yerleştirildiğinde işlemle çıkıyor. -2 (4-6) (641) => EX C 7 B 20211407 45 042 log₂₁ = -1 2 F X = 81 109944 D) 3 a+b=1 0-6=25 2 0+3=1 0-6=2 20-0 D) 9 E) 2 20. TOP
4. Aşağıda y = logax fonksiyonunun grafiği ve birer köşesi
fonksiyon üzerinde olan üç dikdörtgen gösterilmiştir.
AY
0
2 3
Yeşil dikdörtgenlerin alanları toplamı, kahverengi
dikdörtgenin alanının 2 birimkare fazlasına eşit olduğuna
göre, a kaçtır?
A) V3
B)
√3
ga² loga
C)
√6
-f(x) = log₂x
1601 1/2 =
√6
D) V6
E) √6
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
4. Aşağıda y = logax fonksiyonunun grafiği ve birer köşesi fonksiyon üzerinde olan üç dikdörtgen gösterilmiştir. AY 0 2 3 Yeşil dikdörtgenlerin alanları toplamı, kahverengi dikdörtgenin alanının 2 birimkare fazlasına eşit olduğuna göre, a kaçtır? A) V3 B) √3 ga² loga C) √6 -f(x) = log₂x 1601 1/2 = √6 D) V6 E) √6
15.
A
A) 10-6
4
x, y ve z 1'den farklı pozitif gerçel sayılar olmak
üzere_log₂x², logy ve log z⁹ sayıları pozitif terimli
bir geometrik dizinin ardışık üç terimidir.
9
MATEMATİK
Buna göre, y'nin alabileceği değerlerin çarpımı
kaçtır?
bivee flip iting
C) 1
B) 10-²
A
D) 10²
beyibuy nek
E) 106
Ayse (ngob Xerog snugriblo silney lesmanc
Stock imsiqot manal
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
15. A A) 10-6 4 x, y ve z 1'den farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere_log₂x², logy ve log z⁹ sayıları pozitif terimli bir geometrik dizinin ardışık üç terimidir. 9 MATEMATİK Buna göre, y'nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? bivee flip iting C) 1 B) 10-² A D) 10² beyibuy nek E) 106 Ayse (ngob Xerog snugriblo silney lesmanc Stock imsiqot manal
2. Insan kulağının duyarlı olduğu en düşük ses şiddeti
1-10-12 watt/m2'dir. I, bir ses kaynağının ses şiddeti
olmak üzere, bu kaynağın ses düzeyi
10-log desibel
L
BOLE
denklemiyle bulunur.
Buna göre, ses şiddeti 10-10 watt/m² olan bir ses
kaynağının ses düzeyi kaç desibeldir?
A) 10
B) 12
C) 20
D) 24
E) 30
5
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
2. Insan kulağının duyarlı olduğu en düşük ses şiddeti 1-10-12 watt/m2'dir. I, bir ses kaynağının ses şiddeti olmak üzere, bu kaynağın ses düzeyi 10-log desibel L BOLE denklemiyle bulunur. Buna göre, ses şiddeti 10-10 watt/m² olan bir ses kaynağının ses düzeyi kaç desibeldir? A) 10 B) 12 C) 20 D) 24 E) 30 5
26.
2-3(n-1)!
Log"
^!
(ogle-1)!
log n(n-1)!
>
In(x4. y) = 7
= 4
(og (1-1)
Movie
1
n(n-1)!
max² + log
+ ing = 7
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, x-y ifadesinin değeri kaçtır?
A) e-3
B)e-2
C) e-1
nx - | ny² = 4
1
7)
D) e
inviting tiny 2 ing? = !!.
1/3+1/4
y²) = 11
K-
E) e²
fujo hap bielabell
iny
1 sant (A
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
26. 2-3(n-1)! Log" ^! (ogle-1)! log n(n-1)! > In(x4. y) = 7 = 4 (og (1-1) Movie 1 n(n-1)! max² + log + ing = 7 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, x-y ifadesinin değeri kaçtır? A) e-3 B)e-2 C) e-1 nx - | ny² = 4 1 7) D) e inviting tiny 2 ing? = !!. 1/3+1/4 y²) = 11 K- E) e² fujo hap bielabell iny 1 sant (A
5.
I: Ses kaynağının şiddeti, watt/m²
L: Ses düzeyi (dB)
Bir ses kaynağının ses düzeyi;
L = log(1012. I)10 (dB)
bağıntısı ile verilmektedir.
Bu ses kaynağının şiddeti 16 katına çıkarılırsa ses düze-
yi kaç (dB) artar? (log2 = 0,3)
A) 4
B) 6
C) 8
28,0 3
D) 9
E) 12
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
5. I: Ses kaynağının şiddeti, watt/m² L: Ses düzeyi (dB) Bir ses kaynağının ses düzeyi; L = log(1012. I)10 (dB) bağıntısı ile verilmektedir. Bu ses kaynağının şiddeti 16 katına çıkarılırsa ses düze- yi kaç (dB) artar? (log2 = 0,3) A) 4 B) 6 C) 8 28,0 3 D) 9 E) 12
58
Bir hasta 1 gr etkin madde miktarına sa-
hip bir ilaç kullanıyor. Kullanılan ilacın etkin
maddesi, hasta vücudunda her saat
kadar azalıyor.
Hastanın vücudunda kalan etkin madde
miktarı yaklaşık kaç saat sonra 100 mg
olur? (log3= 0,477)
A) 18,2
B) 20,8
D) 22,4
E) 23,2
1
10
'u
C) 21,7
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
58 Bir hasta 1 gr etkin madde miktarına sa- hip bir ilaç kullanıyor. Kullanılan ilacın etkin maddesi, hasta vücudunda her saat kadar azalıyor. Hastanın vücudunda kalan etkin madde miktarı yaklaşık kaç saat sonra 100 mg olur? (log3= 0,477) A) 18,2 B) 20,8 D) 22,4 E) 23,2 1 10 'u C) 21,7
14.
-9
10
12
L
loga b
2943
6
5
A.
Id
18
D) log24144
20
**
3
(20+2)
16
23 24 1
log b
holdba
14
13
22
12 n
Şekil I
Şekil II
Yukarıda verilen I. Şekilde onikilik, II. Şekilde ise yirmidört-
lük özel olarak tasarlanmış duvar saatleri gösterilmiştir. Sa-
atlerin iç kısımlarında gösterilen çerçevenin içindeki log b
ifadesinde,
a: Akrebin gösterdiği sayı
b: Yelkovanın gösterdiği sayı
legű
12
A
24
los y
****
olarak alınacaktır.
Örneğin; öğleden önce saat tam olarak üçü gösterdiğinde
1. Şeklin çerçevesinin içinde log312 ve II. Şeklin çerçevesi-
nin içinde log324 değerleri gözükecektir.
E) log2472
17
ACIL MATEMATIK
Buna göre, saat öğleden sonra tam olarak dördü gös-
terdiğinde her iki saatin çerçevelerinin içinde yazan
değerlerin oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(Saatlerin her ikisinin de akrep 1 sayısını gösterdiğinde çer-
çeveli kısımları çalışmamaktadır.)
A) log1272
B) log 48
C) log₁248
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Denklemler
14. -9 10 12 L loga b 2943 6 5 A. Id 18 D) log24144 20 ** 3 (20+2) 16 23 24 1 log b holdba 14 13 22 12 n Şekil I Şekil II Yukarıda verilen I. Şekilde onikilik, II. Şekilde ise yirmidört- lük özel olarak tasarlanmış duvar saatleri gösterilmiştir. Sa- atlerin iç kısımlarında gösterilen çerçevenin içindeki log b ifadesinde, a: Akrebin gösterdiği sayı b: Yelkovanın gösterdiği sayı legű 12 A 24 los y **** olarak alınacaktır. Örneğin; öğleden önce saat tam olarak üçü gösterdiğinde 1. Şeklin çerçevesinin içinde log312 ve II. Şeklin çerçevesi- nin içinde log324 değerleri gözükecektir. E) log2472 17 ACIL MATEMATIK Buna göre, saat öğleden sonra tam olarak dördü gös- terdiğinde her iki saatin çerçevelerinin içinde yazan değerlerin oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Saatlerin her ikisinin de akrep 1 sayısını gösterdiğinde çer- çeveli kısımları çalışmamaktadır.) A) log1272 B) log 48 C) log₁248