Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Polinomlarla İşlemler Soruları

14. Gerçel katsayılı ve 3. dereceden bir P(x) polinomu her x ger-
çel sayısı için, P(-x) = -P(x) eşitliğini sağlamaktadır.
P(2-a)=P(0) = a
olduğuna göre,
BAA)-16
P(4)
P(1)
B)-9
kaçtır?
IZ
Be
C) 6
D) 9
55369
atik-
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
14. Gerçel katsayılı ve 3. dereceden bir P(x) polinomu her x ger- çel sayısı için, P(-x) = -P(x) eşitliğini sağlamaktadır. P(2-a)=P(0) = a olduğuna göre, BAA)-16 P(4) P(1) B)-9 kaçtır? IZ Be C) 6 D) 9 55369 atik-
17=0
4.
BAK
Buna göre,
A(x)
A) 3
Yukarıdaki şekilde modelleme "A(x)'in B(x) ile bölümünden
kalan C(x)'tir." olarak ifade ediliyor.
B(x)
1958 (1+x²)
3 + x1998
+ x2007
m
SD
B(x)
A(x)
- b ± √A
20
(1X)
x²+x+1=5
1-4
ifadesinde M değeri aşağıdakilerden hangisidir?
B) 4
C) 5
-3
C(x)
D) 6
3±
2
M
E) 7
Diğer sayfaya geçiniz.
TLO-
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
17=0 4. BAK Buna göre, A(x) A) 3 Yukarıdaki şekilde modelleme "A(x)'in B(x) ile bölümünden kalan C(x)'tir." olarak ifade ediliyor. B(x) 1958 (1+x²) 3 + x1998 + x2007 m SD B(x) A(x) - b ± √A 20 (1X) x²+x+1=5 1-4 ifadesinde M değeri aşağıdakilerden hangisidir? B) 4 C) 5 -3 C(x) D) 6 3± 2 M E) 7 Diğer sayfaya geçiniz. TLO-
28.
P(x) = xa+2-3xa-2-4
polinomu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) a, 2'den büyük veya 2'ye eşit bir doğal sayıdır.
B) Polinomun derecesi en az 4'tür.
C) Polinomun sabit terimi negatiftir.
D) Polinomun katsayılar toplamı negatiftir.
E) Polinomun derecesi 2 olabilir.
@x²+bx+
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
28. P(x) = xa+2-3xa-2-4 polinomu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) a, 2'den büyük veya 2'ye eşit bir doğal sayıdır. B) Polinomun derecesi en az 4'tür. C) Polinomun sabit terimi negatiftir. D) Polinomun katsayılar toplamı negatiftir. E) Polinomun derecesi 2 olabilir. @x²+bx+
a
11: P(x) polinomunun x-5x lle bölümünden elde
? edilen bölüm Q(x), kalan 3x-7 dir.
yog***
Buna göre, P(x) pollnomunun x-5 ile bölümün
dan elde edilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A)x+3
PIXY
B) x.Q(x)-3
D)x.Q(x)+3 E)Q(x)+3
G)x. Q(x)
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
a 11: P(x) polinomunun x-5x lle bölümünden elde ? edilen bölüm Q(x), kalan 3x-7 dir. yog*** Buna göre, P(x) pollnomunun x-5 ile bölümün dan elde edilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A)x+3 PIXY B) x.Q(x)-3 D)x.Q(x)+3 E)Q(x)+3 G)x. Q(x)
15.
P(-1)=3-5-6=-8
P(x) = 3x² + 5x-6 ve
Q(x) =X+2 = 1 x+3 (3x+5)-2
x+1+2
polinomları veriliyor. P(x) polinomunun Q(x + 1)
polinomuna bölümünden elde edilen bölüm ve ka-
lanın toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
1-2
A) 2x - 5
B) 2x-3
D) 3x + 2
3x²²+5x-6/1x+3
2
E)
C) 3x-6
3x + 5
x+1=0
X=-1
3x +5-2
on elde
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
15. P(-1)=3-5-6=-8 P(x) = 3x² + 5x-6 ve Q(x) =X+2 = 1 x+3 (3x+5)-2 x+1+2 polinomları veriliyor. P(x) polinomunun Q(x + 1) polinomuna bölümünden elde edilen bölüm ve ka- lanın toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1-2 A) 2x - 5 B) 2x-3 D) 3x + 2 3x²²+5x-6/1x+3 2 E) C) 3x-6 3x + 5 x+1=0 X=-1 3x +5-2 on elde
NIC
17. P(x) polinomunun (x - a) ile bölümünden kalan P(a)
değeridir. Birinci dereceden bir P(x) polinomunun
(x - P(1)) ile bölümünden kalan ile (x - 2) ile bölümün-
den kalan eşittir.
P
Buna göre P(x) polinomunun katsayılar toplamı
kaçtır?
P(x) = (x)
A) -1
B) 0
C) 1
D) 2
P(+)) =
= x-2
E) 3
POF
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
NIC 17. P(x) polinomunun (x - a) ile bölümünden kalan P(a) değeridir. Birinci dereceden bir P(x) polinomunun (x - P(1)) ile bölümünden kalan ile (x - 2) ile bölümün- den kalan eşittir. P Buna göre P(x) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? P(x) = (x) A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 P(+)) = = x-2 E) 3 POF
e ll
20
f(x + 1) = f(x) + x
f(3) = 7
olduğuna göre/f(10) kaçtır?
48
51
CY50
f(s)/
F(3)= F(₂+2
R(6)= F/(3743
FCsY = Funt
17. a bir reel sayı olmak üzere,
(x+2) P(x) 3x² + 4x + a
14
D) 52
25
57
32
Co
polinomu veriliyor.
Buna göre, P(a) polinomunun değeri kaçtır?
A) 28
B) 17 C) -14
D) 20
E) -10
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
e ll 20 f(x + 1) = f(x) + x f(3) = 7 olduğuna göre/f(10) kaçtır? 48 51 CY50 f(s)/ F(3)= F(₂+2 R(6)= F/(3743 FCsY = Funt 17. a bir reel sayı olmak üzere, (x+2) P(x) 3x² + 4x + a 14 D) 52 25 57 32 Co polinomu veriliyor. Buna göre, P(a) polinomunun değeri kaçtır? A) 28 B) 17 C) -14 D) 20 E) -10 Diğer sayfaya geçiniz
11.2. dereceden bir P(x) polinomu için P(x) > 0 olduğu biliniyor.
P(1) = 8 ve P(2) = 2
olduğuna göre, P(x) polinomunun baş katsayısının alabi-
leceği değerler toplamı kaçtır?
A) 160
B) 3
C) 180
90 108 116
D) 20
E) 170
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
11.2. dereceden bir P(x) polinomu için P(x) > 0 olduğu biliniyor. P(1) = 8 ve P(2) = 2 olduğuna göre, P(x) polinomunun baş katsayısının alabi- leceği değerler toplamı kaçtır? A) 160 B) 3 C) 180 90 108 116 D) 20 E) 170
13.
Matematik
B
12. Baş katsayısı 1 olan P(x) polinomu için
der[P(x)] = 3 tür.
P(x) polinomunun x sayılarına karşılık aldığı değerlerin
bazıları aşağıdaki tabloda, verilmiştir:
X
-3
P(x) -11
2
X
-3
1
Buna göre, tablodaki m değeri kaçtır?
A) 7
B) 3
C) -1
D) -3
+
O
1
2
m
2x²+x=7
D
3a-b-3
1. sütun 26+b=13
1 +10=27+7=0
2
-11
-27+90-3b +7 = -11
9a-3b= 9
B
E) -8
14.
tub
-10
S
ILARI
Stual+2b
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
13. Matematik B 12. Baş katsayısı 1 olan P(x) polinomu için der[P(x)] = 3 tür. P(x) polinomunun x sayılarına karşılık aldığı değerlerin bazıları aşağıdaki tabloda, verilmiştir: X -3 P(x) -11 2 X -3 1 Buna göre, tablodaki m değeri kaçtır? A) 7 B) 3 C) -1 D) -3 + O 1 2 m 2x²+x=7 D 3a-b-3 1. sütun 26+b=13 1 +10=27+7=0 2 -11 -27+90-3b +7 = -11 9a-3b= 9 B E) -8 14. tub -10 S ILARI Stual+2b
2.
P(x) bir polinom; n, bir doğal sayı ve a, bir gerçel sayı
olmak üzere,
n P(x) a = (x-a)n
tanımlaması yapılıyor.
Bu tanımlamaya göre,
3 P(x) 1 polinomunun
P(1)
katsayılarının toplamı
O'dir. P(x) = (x - 1) ² =) P(1) = (1-1)² =
Q
II. 4 P(x)) 2
kalan 1'dir.
761-6x-2) 4
polinomunun (x - 1) ile bölümünden
X-1=0
X=1
1.
polinomunun tek dereceli terimlerinin-
. 1 P(x) 3
katsayılarının toplamı -2'dir.(x-1) ₁
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DI ve II
(1)=(1-2) ² =) (141
P(1)-P(-1)
C) Yalnız III,
E) I, II ve III
P(1) = 2 ) =
P(-1)= (-4)
2 b
Arka
arka
Otopa
vardı
Bun:
A) 1
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
2. P(x) bir polinom; n, bir doğal sayı ve a, bir gerçel sayı olmak üzere, n P(x) a = (x-a)n tanımlaması yapılıyor. Bu tanımlamaya göre, 3 P(x) 1 polinomunun P(1) katsayılarının toplamı O'dir. P(x) = (x - 1) ² =) P(1) = (1-1)² = Q II. 4 P(x)) 2 kalan 1'dir. 761-6x-2) 4 polinomunun (x - 1) ile bölümünden X-1=0 X=1 1. polinomunun tek dereceli terimlerinin- . 1 P(x) 3 katsayılarının toplamı -2'dir.(x-1) ₁ ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II DI ve II (1)=(1-2) ² =) (141 P(1)-P(-1) C) Yalnız III, E) I, II ve III P(1) = 2 ) = P(-1)= (-4) 2 b Arka arka Otopa vardı Bun: A) 1
POLINOMLAR
mlarla İlgili İşlemler)
1-
P(x), Q(x) ve R(x) birer polinom olmak üzere,
P(x-1)= (x+3). Q(x)
Q(x - 2) = (x - 5). R(x)
P(x)
R(x+3)
olduğuna göre,
A) x² + 2x + 6
C) x² + x - 8
TEST 2
oranı kaçtır?
B) x² + 2x -8
D) x²-x-6
E) x²+x+6
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
POLINOMLAR mlarla İlgili İşlemler) 1- P(x), Q(x) ve R(x) birer polinom olmak üzere, P(x-1)= (x+3). Q(x) Q(x - 2) = (x - 5). R(x) P(x) R(x+3) olduğuna göre, A) x² + 2x + 6 C) x² + x - 8 TEST 2 oranı kaçtır? B) x² + 2x -8 D) x²-x-6 E) x²+x+6
11. P(x) bir polinom ve
P(x³) = (a - 2)x6 - (a +1)x5 -a + 1
olduğuna göre, P(x + 1) polinomu aşağıdakiler
den hangisidir?
A) 3x² + 6x - 1
C) -3x² - 6x +1
TEST-1
B) -3x² - 6x - 1.
D) 3x² - 6x +1
E) 3x² + 6x + 1
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
11. P(x) bir polinom ve P(x³) = (a - 2)x6 - (a +1)x5 -a + 1 olduğuna göre, P(x + 1) polinomu aşağıdakiler den hangisidir? A) 3x² + 6x - 1 C) -3x² - 6x +1 TEST-1 B) -3x² - 6x - 1. D) 3x² - 6x +1 E) 3x² + 6x + 1
8.
P(x-2) polinomunun (x + 3) ile bölümünden elde edilen
bölüm Q(x + 1) polinomu ve kalan 1-3x tir.
Q(x-1) polinomunun (x-5) ile bölümünden kalan 3 tür.
Buna göre, P(1) kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
8. P(x-2) polinomunun (x + 3) ile bölümünden elde edilen bölüm Q(x + 1) polinomu ve kalan 1-3x tir. Q(x-1) polinomunun (x-5) ile bölümünden kalan 3 tür. Buna göre, P(1) kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
L
6.
Qu
abris
a ve c sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, gerçel
katsayılı bir P(x) polinomu için
P(x) = 6x² + cx + 7
eşitliği veriliyor.
●
P(x) polinomunun x + c ile bölümünden kalan
12'dir.
P(x) polinomunun x-a ile bölümünden kalan,
x + 2a ile bölümünden kalana eşittir.
Buna göre, 12a + c ifadesinin değeri
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C) 4
A) 6
B) 5
D) 3
denkleminin
x²-(3
E) 2
by n
denkler
Buna
kac
F
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
L 6. Qu abris a ve c sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, gerçel katsayılı bir P(x) polinomu için P(x) = 6x² + cx + 7 eşitliği veriliyor. ● P(x) polinomunun x + c ile bölümünden kalan 12'dir. P(x) polinomunun x-a ile bölümünden kalan, x + 2a ile bölümünden kalana eşittir. Buna göre, 12a + c ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? C) 4 A) 6 B) 5 D) 3 denkleminin x²-(3 E) 2 by n denkler Buna kac F
K TESTİ
a işaretleyiniz.
Q(x-1)+2x
P (2x+1)+1
• P(x+3) polinomunun sabit terimi 3'tür.
• Q(x) polinomunun x ile bölümünden kalan 10'dur.
şeklinde veriliyor.
Buna göre, a kaçtır?
)-3
=x+x+a
B)-1
C) 1
D) 2
E) 4
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
K TESTİ a işaretleyiniz. Q(x-1)+2x P (2x+1)+1 • P(x+3) polinomunun sabit terimi 3'tür. • Q(x) polinomunun x ile bölümünden kalan 10'dur. şeklinde veriliyor. Buna göre, a kaçtır? )-3 =x+x+a B)-1 C) 1 D) 2 E) 4
3.
P(x) polinomu 3. dereceden bir polinom olmak üzere,
P(1) = 2, P(2) = 4, P(3) = 6 ve P(x)'in (x + 2) ile bölü-
münden kalan 56 olduğuna göre, P(x + 1) polinomu-
nun (x-4) ile bölümünden kalan kaçtır?
A)-14
B)-24 C) -34
D) 14
E) 34
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
3. P(x) polinomu 3. dereceden bir polinom olmak üzere, P(1) = 2, P(2) = 4, P(3) = 6 ve P(x)'in (x + 2) ile bölü- münden kalan 56 olduğuna göre, P(x + 1) polinomu- nun (x-4) ile bölümünden kalan kaçtır? A)-14 B)-24 C) -34 D) 14 E) 34