Polinomlarla İşlemler Soruları

bölümünden
6x - 7 ve
ak veriliyor. Bu
i ile
gisine eşittir?
(7) + X²==SX
-7
28. x². P(x) = (m-1)x² + (3n-3)x+m-n+2 ve
P(x) bir polinom belirttiğine göre, P(-1) + P(0)
toplamı kaçtır?
n = 1
A)-3
B)-2
C)-1
D) 0
E) 1
;)
sab
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
bölümünden 6x - 7 ve ak veriliyor. Bu i ile gisine eşittir? (7) + X²==SX -7 28. x². P(x) = (m-1)x² + (3n-3)x+m-n+2 ve P(x) bir polinom belirttiğine göre, P(-1) + P(0) toplamı kaçtır? n = 1 A)-3 B)-2 C)-1 D) 0 E) 1 ;) sab
un
11. P(x) ve Q(x) birer polinomdur.
+ ax+b
-axtb
ASELSAN MTAL
P(Q(x-2) + 3) = 6x² + 2x-1 eşitliği veriliyor.
Q(x-1) polinomunun (x-3) ile bölümünden kalan -1
olduğuna göre, P(2x) polimonunun katsayılar toplamı
kaçtır?
Q12) = -1
A) 99
B) 101
C) 103
DJ 105
E) 107
P(2) = 7
6.16 +8 -1 = 13
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
un 11. P(x) ve Q(x) birer polinomdur. + ax+b -axtb ASELSAN MTAL P(Q(x-2) + 3) = 6x² + 2x-1 eşitliği veriliyor. Q(x-1) polinomunun (x-3) ile bölümünden kalan -1 olduğuna göre, P(2x) polimonunun katsayılar toplamı kaçtır? Q12) = -1 A) 99 B) 101 C) 103 DJ 105 E) 107 P(2) = 7 6.16 +8 -1 = 13
omu veriliyor.
I ve Q(x-2)
munun (x + 2)
PL-21=13
E)
ol+a@(+²) 519
a 2
X = 1
14. P(x+1)= x³ + 12x+m-3 polinomu veriliyor. P(x)
polinomu (x-2) ile tam bölünebildiğine göre, m
kaçtır?
P(2)
A)-5
(C)-10
DU
43-4
2
1+12+M-3 =
3=116
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
omu veriliyor. I ve Q(x-2) munun (x + 2) PL-21=13 E) ol+a@(+²) 519 a 2 X = 1 14. P(x+1)= x³ + 12x+m-3 polinomu veriliyor. P(x) polinomu (x-2) ile tam bölünebildiğine göre, m kaçtır? P(2) A)-5 (C)-10 DU 43-4 2 1+12+M-3 = 3=116
7. P(x) bir polinomdur ve x + P(x) ile x - P(x) polinom-
larının dereceleri birbirlerinden farklıdır.
Her n = N* için,
P(n-1) > P(n)
P(3) = 0
olduğuna göre, P(5) değeri kaçtır?
A) -2 B)-1 C) 2
D) 3 E) 5
10.
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
7. P(x) bir polinomdur ve x + P(x) ile x - P(x) polinom- larının dereceleri birbirlerinden farklıdır. Her n = N* için, P(n-1) > P(n) P(3) = 0 olduğuna göre, P(5) değeri kaçtır? A) -2 B)-1 C) 2 D) 3 E) 5 10.
3. P(x) polinom,
12
P(x) = 3x + 4x^-3 +3
2A) 30
1-1
49 Günde TYT Matematik
3,2,1
C) 24
0-320
olduğuna göre, n'nin alabileceği tam sayı değerle-
rinin toplamı kaçtır?
B) 25
2/
23
D) 20 E) 18
6.
18:
REHBER
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
3. P(x) polinom, 12 P(x) = 3x + 4x^-3 +3 2A) 30 1-1 49 Günde TYT Matematik 3,2,1 C) 24 0-320 olduğuna göre, n'nin alabileceği tam sayı değerle- rinin toplamı kaçtır? B) 25 2/ 23 D) 20 E) 18 6. 18: REHBER
sinin de-
E)-6
6.
P(x-1)=ax²+3x-6
** Q(x+1)=x²-bx+4
P(x)=Q(x) olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?
A) -8
B) -7 X
E)-4
C) -6
D) -5
Bonuyod uğuduo,be1öp nu
dup gb inisir emilşiğob 10
emirgičeb sey nineylid nebe
E (A
FAB
9.
a
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
sinin de- E)-6 6. P(x-1)=ax²+3x-6 ** Q(x+1)=x²-bx+4 P(x)=Q(x) olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? A) -8 B) -7 X E)-4 C) -6 D) -5 Bonuyod uğuduo,be1öp nu dup gb inisir emilşiğob 10 emirgičeb sey nineylid nebe E (A FAB 9. a
6.
2x - 1
(x + 1)²
-1<-
(x+11²
ato
1
<1
eşitsizlik sistemini sağlamayan negatif tam sayıların
-toplamı kaçtır?
A)-4
·2+1 +1
C) -6
x²+2x+1
24-1-*-**-1
£²+₁(x+1²
>0
-9+4
6
D) -7
-2-x²
(x+112
C) -1
2
24
eşitliği veriliyor.
Buna göre, P(i) sayısının gerçel kısmı kaçtır?
A) -5
-2-x²30
2+1/²+x²+2x7² x²44x
(x+112
B)-2
1-1/P(1) -
IP-PO-Hims
E) -10
2
-x92
7. ² = -1 ve P(x) bir polinom ve m gerçel sayı olmak üzere,
(x-1). P(x) = x² + mx + 5
X→-
D) O
+im+S
E) 1
22
9.
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
6. 2x - 1 (x + 1)² -1<- (x+11² ato 1 <1 eşitsizlik sistemini sağlamayan negatif tam sayıların -toplamı kaçtır? A)-4 ·2+1 +1 C) -6 x²+2x+1 24-1-*-**-1 £²+₁(x+1² >0 -9+4 6 D) -7 -2-x² (x+112 C) -1 2 24 eşitliği veriliyor. Buna göre, P(i) sayısının gerçel kısmı kaçtır? A) -5 -2-x²30 2+1/²+x²+2x7² x²44x (x+112 B)-2 1-1/P(1) - IP-PO-Hims E) -10 2 -x92 7. ² = -1 ve P(x) bir polinom ve m gerçel sayı olmak üzere, (x-1). P(x) = x² + mx + 5 X→- D) O +im+S E) 1 22 9.
13
14. P(x)=x¹3+x¹2
+ ... +x+1 ve
Q(x)= x³ + x² + ... +x+1 polinomları
veriliyor.
D) 2
XXX FX
x+1
P(x) polinomunun Q(x) polinomuna bölü-
münden elde edilen kalan polinomunun
katsayıları toplamı kaçtır?
A) 5
B) 4
E) 1
FX+X+X4X-
C) 3
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
13 14. P(x)=x¹3+x¹2 + ... +x+1 ve Q(x)= x³ + x² + ... +x+1 polinomları veriliyor. D) 2 XXX FX x+1 P(x) polinomunun Q(x) polinomuna bölü- münden elde edilen kalan polinomunun katsayıları toplamı kaçtır? A) 5 B) 4 E) 1 FX+X+X4X- C) 3
X
5.
01:01
(x - 2)P(x-3) = x² + mx - 6
eşitliği veriliyor.
Buna göre, P(x - 3) polinomunun x - 2 ile bölü-
münden kalan kaçtır?
A) 8
x = 2
B) 7
için m = 1
P(x-3)=x+3
P(-1) = 5
C) 6
7-sonu
D) 5
E) 4
24
4 ile bölümünden kalan
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
X 5. 01:01 (x - 2)P(x-3) = x² + mx - 6 eşitliği veriliyor. Buna göre, P(x - 3) polinomunun x - 2 ile bölü- münden kalan kaçtır? A) 8 x = 2 B) 7 için m = 1 P(x-3)=x+3 P(-1) = 5 C) 6 7-sonu D) 5 E) 4 24 4 ile bölümünden kalan
14. P(x)=x¹3+x¹2
+ ... +x+1 ve
13
x+1
Q(x) = x³ + x² + ... +x+1 polinomları
veriliyor.
P(x) polinomunun Q(x) polinomuna bölü-
münden elde edilen kalan polinomunun
katsayıları toplamı kaçtır?
A) 5
B) 4
D) 2
E) 1
-X+X+X+X+
C) 3
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
14. P(x)=x¹3+x¹2 + ... +x+1 ve 13 x+1 Q(x) = x³ + x² + ... +x+1 polinomları veriliyor. P(x) polinomunun Q(x) polinomuna bölü- münden elde edilen kalan polinomunun katsayıları toplamı kaçtır? A) 5 B) 4 D) 2 E) 1 -X+X+X+X+ C) 3
ktas
ozitif
lamı
S
}
AYT Deneme Sınavı - 1
D) Ø
AYT Deneme Sınavı - 1
6. P(x) ikinci dereceden bir polinom olmak üzere
P(x) ≤0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdaki-
lerden hangisi olamaz?
A) X
B) {2}
C) R-{0}
E) (-∞, 0]U[2, ∞ )
x²+bx+< <O
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
ktas ozitif lamı S } AYT Deneme Sınavı - 1 D) Ø AYT Deneme Sınavı - 1 6. P(x) ikinci dereceden bir polinom olmak üzere P(x) ≤0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdaki- lerden hangisi olamaz? A) X B) {2} C) R-{0} E) (-∞, 0]U[2, ∞ ) x²+bx+< <O
24. Dördüncü dereceden P(x) polinomu x³ +2 ile tam
bölünüyor.
P(x) polinomunun x² +1 ile bölümünden kalan
5x+15 ise P(x) polinomunun x-1 ile bölümünden
kalan kaçtır?
p(D)=3
C) 21
A) 6
P(X) = (x -x³-2). (-a)
B) 17
D) 25
E) 30
020
15. P
P
They
a
A
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
24. Dördüncü dereceden P(x) polinomu x³ +2 ile tam bölünüyor. P(x) polinomunun x² +1 ile bölümünden kalan 5x+15 ise P(x) polinomunun x-1 ile bölümünden kalan kaçtır? p(D)=3 C) 21 A) 6 P(X) = (x -x³-2). (-a) B) 17 D) 25 E) 30 020 15. P P They a A
yarıçap
5.
P(x) = (x² + x + 2)8
polinomu veriliyor.
Buna göre, P(x) polinomununun
çift dereceli te-
rimlerinin katsayıları toplamının 128 eksiği aşa-
ğıdakilerden hangisine eşittir?
A) 215
B) 215 +2
D) 2¹⁰ + 2
C) 216
E) 216 +4
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
yarıçap 5. P(x) = (x² + x + 2)8 polinomu veriliyor. Buna göre, P(x) polinomununun çift dereceli te- rimlerinin katsayıları toplamının 128 eksiği aşa- ğıdakilerden hangisine eşittir? A) 215 B) 215 +2 D) 2¹⁰ + 2 C) 216 E) 216 +4
8. K ve L gerçel sayıdır.
K
L
x+3 X-3
9.
X
²-9
=
+
olduğuna göre, K-L değeri kaçtır?
1
A) 1/12/2
3) 1/1/1
B)
6
C)
B) 1
P(x + 3) = x².Q(x + 1) + 3x - 5
D) 1/
8
C) 2
eşitliği veriliyor.
P(2x) polinomunun sabit terimi 4 olduğuna
göre, Q(x - 3) polinomunun katsayıları toplamı
kaçtır?
A) -1
E)
D) 3
1
12
E) 4
yarıçap
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
8. K ve L gerçel sayıdır. K L x+3 X-3 9. X ²-9 = + olduğuna göre, K-L değeri kaçtır? 1 A) 1/12/2 3) 1/1/1 B) 6 C) B) 1 P(x + 3) = x².Q(x + 1) + 3x - 5 D) 1/ 8 C) 2 eşitliği veriliyor. P(2x) polinomunun sabit terimi 4 olduğuna göre, Q(x - 3) polinomunun katsayıları toplamı kaçtır? A) -1 E) D) 3 1 12 E) 4 yarıçap
3
³-6m² +12m-8=125
BOS
10.
P(x) = (x³ - 2x² + m)4
polinomunun sabit terimi 16 olduğuna göre, katsayıları
toplamının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?
D) 84
E) 86
A) 78
B) 80
1-x)9+(x)9
C) 82
X=1
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
3 ³-6m² +12m-8=125 BOS 10. P(x) = (x³ - 2x² + m)4 polinomunun sabit terimi 16 olduğuna göre, katsayıları toplamının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? D) 84 E) 86 A) 78 B) 80 1-x)9+(x)9 C) 82 X=1
O< ab
305.
3. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere, x = (x) 9
P(x) = (x + a). (x + b) + x - x
(x) 0
polinomunun katsayıları toplamı 55 olduğuna göre,
1
a + b toplamı kaçtır?
A) 13
B) 14
C) 15
964
D) 16
E) 17
Lise Matematik
Polinomlarla İşlemler
O< ab 305. 3. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere, x = (x) 9 P(x) = (x + a). (x + b) + x - x (x) 0 polinomunun katsayıları toplamı 55 olduğuna göre, 1 a + b toplamı kaçtır? A) 13 B) 14 C) 15 964 D) 16 E) 17