Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Polinomların Çarpanlara Ayrılması Soruları

at
2.
galata
x² + 2mx +
at galatsidir
49 = 0
denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangi-
gal 7-mt
gamaa y
X) = 2.8
galata yorden galata yös
galata yon bir galata
D) m
s sat galat/om
s sat galatay
is sat gala yös so galatayös
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
at 2. galata x² + 2mx + at galatsidir 49 = 0 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangi- gal 7-mt gamaa y X) = 2.8 galata yorden galata yös galata yon bir galata D) m s sat galat/om s sat galatay is sat gala yös so galatayös
2.
1,2 km
Ev
Okul
Meryem'in evi ile okulu arası uzaklık 1,2 km dir.
Dakikada 100 m giden Meryem'in evden okula
giderken kalan yolunu metre cinsinden veren,
dakika cinsinden zamana bağlı fonksiyonun kuralı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) f(t) = 100t
C) f(t) = 1,2-100t
bell
B) f(t) = 100t + 1200
D) f(t) = 1200-100t
E) f(t) = 120-100t
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
2. 1,2 km Ev Okul Meryem'in evi ile okulu arası uzaklık 1,2 km dir. Dakikada 100 m giden Meryem'in evden okula giderken kalan yolunu metre cinsinden veren, dakika cinsinden zamana bağlı fonksiyonun kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) f(t) = 100t C) f(t) = 1,2-100t bell B) f(t) = 100t + 1200 D) f(t) = 1200-100t E) f(t) = 120-100t
11. Bir kuru yemiş toptancisi 1 kg leblebiyi 18 TL'ye, 1 kg
yer fıstığını 27 TL'ye satmaktadır. Bu kuru yemişçi leb-
lebileri üçer kg'lik torbalarda, yer fıstıklarını da dörder
kg'lik paketlerde satmaktadır. Bu toptancıdan leblebi
ve yer fıstığı alan bir kuruyemişçi her iki ürün için de
eşit miktarda para ödemiştir.
Kuru yemişçinin ödediği toplam para miktarı 900 TL
den fazla olduğuna göre, aldığı leblebi ve yer fıstık-
larının kütleleri toplamı en az kaç kg olabilir?
A) 80
B) 60
C) 50
D) 40
4D Se
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
11. Bir kuru yemiş toptancisi 1 kg leblebiyi 18 TL'ye, 1 kg yer fıstığını 27 TL'ye satmaktadır. Bu kuru yemişçi leb- lebileri üçer kg'lik torbalarda, yer fıstıklarını da dörder kg'lik paketlerde satmaktadır. Bu toptancıdan leblebi ve yer fıstığı alan bir kuruyemişçi her iki ürün için de eşit miktarda para ödemiştir. Kuru yemişçinin ödediği toplam para miktarı 900 TL den fazla olduğuna göre, aldığı leblebi ve yer fıstık- larının kütleleri toplamı en az kaç kg olabilir? A) 80 B) 60 C) 50 D) 40 4D Se
vili P(x)
ES
=5
-5
3
15. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir
P(x) polinomu veriliyor. m ve n pozitif gerçel sayılar olmak
üzere,
P(x)=
x ²2+bx+ g
x²-6x+g
P(x) - m
polinomunun yalnızca bir kökü varken
P(x)-m-9
polinomunun kökleri -n ve n olmaktadır.
3-3
P(n) = 12
olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır?
3
A) 6
B) 7
C) 8
9+18+9
18
D) 9
36-m=12
24.
E) 10
15
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
vili P(x) ES =5 -5 3 15. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir P(x) polinomu veriliyor. m ve n pozitif gerçel sayılar olmak üzere, P(x)= x ²2+bx+ g x²-6x+g P(x) - m polinomunun yalnızca bir kökü varken P(x)-m-9 polinomunun kökleri -n ve n olmaktadır. 3-3 P(n) = 12 olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır? 3 A) 6 B) 7 C) 8 9+18+9 18 D) 9 36-m=12 24. E) 10 15
2.
der(Q²(x4)) = 48
der(P(x²)) = 6
olduğuna göre,
der(P(x) x + Q(x) ·x²)
.
ifadesinin değeri kaçtır?
B) 7
A) 6
P(x) = x 6
Q(x) = x
3
Q(x) = x³ = 6
P(x) = xn
C) 8
X
Bm
X
x²0= 6
n=3
D) 9
+x5
8m=48
E) 10
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
2. der(Q²(x4)) = 48 der(P(x²)) = 6 olduğuna göre, der(P(x) x + Q(x) ·x²) . ifadesinin değeri kaçtır? B) 7 A) 6 P(x) = x 6 Q(x) = x 3 Q(x) = x³ = 6 P(x) = xn C) 8 X Bm X x²0= 6 n=3 D) 9 +x5 8m=48 E) 10
ç
4
5.
E
Ü
Y
L
Eylül, ismindeki harfleri birer kartona yazarak yukarıdaki gibi yan yana diziyor.
Daha sonra bu kartonların dört tanesini alıp yan yana dizerek anlamlı ya da
anlamsız yeni kelimeler oluşturuyor.
Örnek:
L
L
E
Buna göre, Eylül dört kartonla anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime
oluşturabilir?
A) 28
B) 36
D
L
C) 40
D) 48
E) 60
8.
1
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
ç 4 5. E Ü Y L Eylül, ismindeki harfleri birer kartona yazarak yukarıdaki gibi yan yana diziyor. Daha sonra bu kartonların dört tanesini alıp yan yana dizerek anlamlı ya da anlamsız yeni kelimeler oluşturuyor. Örnek: L L E Buna göre, Eylül dört kartonla anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime oluşturabilir? A) 28 B) 36 D L C) 40 D) 48 E) 60 8. 1
od
matik
10.
26
(x (1)
A kg
A = x³ + 3x² + 4x + 14
B = x² + 5x+9
C=x+3
M
UN
Bir fabrikada yukarıda verilen A kilogramlık ve B kilog-
ramlık iki çuvalda bulunan unlar birbirlerine karıştırılma-
dan C kilogramlık paketler hâline getirilecektir.
Un fabrikası A, B ve C ifadelerini x pozitif tam sayı olmak
üzere,
B) 3
B kg
6. B 7. A 8. D 9. E/10. D
olarak modellemiştir.
Buna göre, en fazla sayıda C kilogramlık paketler
oluşturulduğunda çuvalların içerisinde toplam kaç kg
un kalır?
A) 2
C kg
3x = 23
C) 4
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
od matik 10. 26 (x (1) A kg A = x³ + 3x² + 4x + 14 B = x² + 5x+9 C=x+3 M UN Bir fabrikada yukarıda verilen A kilogramlık ve B kilog- ramlık iki çuvalda bulunan unlar birbirlerine karıştırılma- dan C kilogramlık paketler hâline getirilecektir. Un fabrikası A, B ve C ifadelerini x pozitif tam sayı olmak üzere, B) 3 B kg 6. B 7. A 8. D 9. E/10. D olarak modellemiştir. Buna göre, en fazla sayıda C kilogramlık paketler oluşturulduğunda çuvalların içerisinde toplam kaç kg un kalır? A) 2 C kg 3x = 23 C) 4 D) 5 E) 6
9
Dimon
5. P(x) ve Q(x) birer polinom olmak üzere,
P(x) + 3Q(x)
9x + 6
3/2P(x) - Q(x) = 4x - 9
A) 15
PC-30
GRO)-300)
Polinomlar
TEST 2
olduğuna göre, Q(3) kaçtır?
B) 3
C) 9
bt
$100
D) 6
68(8
1
Polinomla
(x19
). ✔ P
OGEL
E)
Q
F
bilgi
Bu
A)
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
9 Dimon 5. P(x) ve Q(x) birer polinom olmak üzere, P(x) + 3Q(x) 9x + 6 3/2P(x) - Q(x) = 4x - 9 A) 15 PC-30 GRO)-300) Polinomlar TEST 2 olduğuna göre, Q(3) kaçtır? B) 3 C) 9 bt $100 D) 6 68(8 1 Polinomla (x19 ). ✔ P OGEL E) Q F bilgi Bu A)
P(x)| Q(x)
x² +
+ 1
tax² + bx
Sx² + 3x+6
+3
x-2
Yukarıda P(x) polinomu, Q(x) polinomuna bölündügünde
bölüm x² + 1, kalan x4 - 2 olmaktadır.
Buna göre, P²(x) polinomunun derecesi en az kaçtır?
A) 14
B) 16
C) 18 D) 20
E) 22
P(x) = Q(x). (x²+1) +x²-4
3. Bir P(x) polinomunun (x-a) ile bölümünden kalan P(a) de-
ğerine eşittir.
Aşağıdaki tabloda gösterilen her biri dördüncü dereceden
olan P(x), Q(x) ve R(x) polinomlarının çarpanları, bulunduk-
ları satır ve sütunlardaki ifadelerdir.
P(x) (x-2)(x-3)
8
1
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
P(x)| Q(x) x² + + 1 tax² + bx Sx² + 3x+6 +3 x-2 Yukarıda P(x) polinomu, Q(x) polinomuna bölündügünde bölüm x² + 1, kalan x4 - 2 olmaktadır. Buna göre, P²(x) polinomunun derecesi en az kaçtır? A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 P(x) = Q(x). (x²+1) +x²-4 3. Bir P(x) polinomunun (x-a) ile bölümünden kalan P(a) de- ğerine eşittir. Aşağıdaki tabloda gösterilen her biri dördüncü dereceden olan P(x), Q(x) ve R(x) polinomlarının çarpanları, bulunduk- ları satır ve sütunlardaki ifadelerdir. P(x) (x-2)(x-3) 8 1
Öğreten Matematik Tasiklilleri
Logaritma Fonksiyonunun Tersi-3
ÖĞRETEN SORU
33
2
f(x) = log₂ (4x - a)
r¹(3)=2
olduğuna göre, f¹(4) nedir?
ÇÖZÜM:
f(3) = 2 = f(2)= 3 tür.
f(2)= log₂ (8-a) = 3
⇒33=8-a⇒ 27 = 8-a⇒a= -19 olur.
f(x) = log₂ (4x + 19) bulunur.
f¹ (4) = tf(t) = 4 olur.
f(t) = log₂ (4t+19) = 4
→ 34 = 4t + 1962 = 4t ⇒ t =
O halde, f¹(4) = t =
312
31
2
bulunur.
dir.
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
Öğreten Matematik Tasiklilleri Logaritma Fonksiyonunun Tersi-3 ÖĞRETEN SORU 33 2 f(x) = log₂ (4x - a) r¹(3)=2 olduğuna göre, f¹(4) nedir? ÇÖZÜM: f(3) = 2 = f(2)= 3 tür. f(2)= log₂ (8-a) = 3 ⇒33=8-a⇒ 27 = 8-a⇒a= -19 olur. f(x) = log₂ (4x + 19) bulunur. f¹ (4) = tf(t) = 4 olur. f(t) = log₂ (4t+19) = 4 → 34 = 4t + 1962 = 4t ⇒ t = O halde, f¹(4) = t = 312 31 2 bulunur. dir.
4. Aşağıdaki şekilde birer ayrıtlarının uzunluğu x ve y bi-
rim olan iki küp verilmiştir.
Verilen küplerin hacimler farkı 189 birim küp ve ayrıt-
ların uzunlukları arasındaki fark 3 birim ise x.y çarpı-
mı kaçtır?
A) 27
B) 9
y
C) 18
D) 6
E) 24
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
4. Aşağıdaki şekilde birer ayrıtlarının uzunluğu x ve y bi- rim olan iki küp verilmiştir. Verilen küplerin hacimler farkı 189 birim küp ve ayrıt- ların uzunlukları arasındaki fark 3 birim ise x.y çarpı- mı kaçtır? A) 27 B) 9 y C) 18 D) 6 E) 24
7. Temel hâlde son enerji düzeyindeki s orbitali tam
dolu olan bir elementin bulunduğu grubun özel adı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A Alkali metaller (s
Is1
B) Toprak alkali metaller 15²
C) Toprak metalleri Is²2st (a)
D) Halojenler
E Soygazlar 15²
15 ² 25² 2p 635²
2
15°2
1
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
7. Temel hâlde son enerji düzeyindeki s orbitali tam dolu olan bir elementin bulunduğu grubun özel adı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A Alkali metaller (s Is1 B) Toprak alkali metaller 15² C) Toprak metalleri Is²2st (a) D) Halojenler E Soygazlar 15² 15 ² 25² 2p 635² 2 15°2 1
(11. a, b, c ER ve a 0 olmak üzere ax² + bx + c
polinomunu çarpanlarına ayırmak için a = m. r,
c=n.sve b=m.s+n rolacak biçimde m, n, r, s, ER
sayıları aranır. Bu şartları sağlayan sayılar bulunabiliyorsa
ax² + bx + c = (mx + n) (rx + s) şeklinde çarpanlarına ayrılır.
ax² + bx + ç
mx
rx
n
Buna göre, b kaçtır?
A) 11
B) 12
S
Yukarıda anlatılan metodu kullanarak b ER olmak üzere
3x²2+bx-21 polinomunu çarpanlarına ayırmak isteyen
Sude, verilen şartları sağlayan m, n, r ve s gerçel sayılarını
bulduktan sonra bu sayıların birer tam sayı olduğunu fark
etmiştir. Daha sonra, n ve s sayılarını yazacağı yerleri
karıştırarak polinomu (mx + n) (rx + s) yerine yanlışlıkla
(mx+s) (rx + n) şeklinde çarpanlarına ayırmış ve
3x²+2x-21 polinomunun çarpanlarını bulmuştur.
Çarpanlar
-18
D) -16
E)-15
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
(11. a, b, c ER ve a 0 olmak üzere ax² + bx + c polinomunu çarpanlarına ayırmak için a = m. r, c=n.sve b=m.s+n rolacak biçimde m, n, r, s, ER sayıları aranır. Bu şartları sağlayan sayılar bulunabiliyorsa ax² + bx + c = (mx + n) (rx + s) şeklinde çarpanlarına ayrılır. ax² + bx + ç mx rx n Buna göre, b kaçtır? A) 11 B) 12 S Yukarıda anlatılan metodu kullanarak b ER olmak üzere 3x²2+bx-21 polinomunu çarpanlarına ayırmak isteyen Sude, verilen şartları sağlayan m, n, r ve s gerçel sayılarını bulduktan sonra bu sayıların birer tam sayı olduğunu fark etmiştir. Daha sonra, n ve s sayılarını yazacağı yerleri karıştırarak polinomu (mx + n) (rx + s) yerine yanlışlıkla (mx+s) (rx + n) şeklinde çarpanlarına ayırmış ve 3x²+2x-21 polinomunun çarpanlarını bulmuştur. Çarpanlar -18 D) -16 E)-15
**FABER CASTELL,
TEXTLINER 48 REFILL
PAPER COPY FAX
** FABER CASTELL
STANDART SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
a + b = 8 ve a.b = -20
olduğuna göre, a - b nin pozitif değeri kaç olur?
A) 14
B) 13
C) 12
D) 11
E) 10
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
**FABER CASTELL, TEXTLINER 48 REFILL PAPER COPY FAX ** FABER CASTELL STANDART SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ a + b = 8 ve a.b = -20 olduğuna göre, a - b nin pozitif değeri kaç olur? A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10
/benim
1
1
1
1
5
Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan bir aile
yan yana fotoğraf çekinmek istiyor.
Buna göre, anne başta olmak koşulu ile
kaç farklı fotoğraf çekinebilirler?
A) 8 B) 6
C) 4
D) 3
E) 1
5.4
tura
K
SI
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
/benim 1 1 1 1 5 Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan bir aile yan yana fotoğraf çekinmek istiyor. Buna göre, anne başta olmak koşulu ile kaç farklı fotoğraf çekinebilirler? A) 8 B) 6 C) 4 D) 3 E) 1 5.4 tura K SI
11.
EPIZOT
KENDİNİ DENE-1
B
Şekilde A, B ve C kentlerini birbirine bağlayan farklı
yollar gösterilmiştir.
A) 120
A kentinden C kentine gidip geri dönecek olan bir
kişi kullandığı yolları tekrar kullanmamak şartıyla
kaç farklı şekilde gidip geri dönebilir?
C) 132
B) 124
D) 144
12. 20 soruluk bir matematik testi için 5 şıklı cevap anah-
tarı hazırlanacaktır.
Bu cevap anahtarı kaç farklı şekilde hazırlanabilir?
A) 5:30
B) 520
C) 510
C) 5-420
D) 20!
E) 160
13. 20 soruluk bir matematik testi için 5 şıklı cevap anah-
tanı hazırlanacaktır.
B) 8-55
10. Sınıf Matematik
Aynı şık ard arda doğru cevap olmayacak şekilde
kaç farklı cevap anahtarı hazırlanabilir?
A) 520
B) 420
Temel Sayma Kuralları
D) 5-419
C) 2¹0
E) 100
14. 8 kravatı bulunan bir kişi, üst üste iki gün aynı kravatı
takmamaktadır.
D) 75
Beş iş gününde bu kişi kravatları kaç farklı şekil-
de takabilir?
A) 2¹5
15. 5 katlı bir binanır
dan biri ile boya
4D Serisi Ⓡ
E) 419
E) 8-74
Üst üste iki katı
bu boyama işi
A) 243
16. 3 hediye pake
cektir.
Bu işlem kaç
A) 60
6
B)
17. A = {M, E, H
rak,
B)
1. 4 harfli a
zılabilir.
II. "M" har
kelime
III. Sesli(Ü
ten 4 ha
IV. "P" har
me yaz
A) 1
V. Harfler
li, 240
Yargıların
18. A = {0,
rak raka
samaklı
A) 15
Lise Matematik
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
11. EPIZOT KENDİNİ DENE-1 B Şekilde A, B ve C kentlerini birbirine bağlayan farklı yollar gösterilmiştir. A) 120 A kentinden C kentine gidip geri dönecek olan bir kişi kullandığı yolları tekrar kullanmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidip geri dönebilir? C) 132 B) 124 D) 144 12. 20 soruluk bir matematik testi için 5 şıklı cevap anah- tarı hazırlanacaktır. Bu cevap anahtarı kaç farklı şekilde hazırlanabilir? A) 5:30 B) 520 C) 510 C) 5-420 D) 20! E) 160 13. 20 soruluk bir matematik testi için 5 şıklı cevap anah- tanı hazırlanacaktır. B) 8-55 10. Sınıf Matematik Aynı şık ard arda doğru cevap olmayacak şekilde kaç farklı cevap anahtarı hazırlanabilir? A) 520 B) 420 Temel Sayma Kuralları D) 5-419 C) 2¹0 E) 100 14. 8 kravatı bulunan bir kişi, üst üste iki gün aynı kravatı takmamaktadır. D) 75 Beş iş gününde bu kişi kravatları kaç farklı şekil- de takabilir? A) 2¹5 15. 5 katlı bir binanır dan biri ile boya 4D Serisi Ⓡ E) 419 E) 8-74 Üst üste iki katı bu boyama işi A) 243 16. 3 hediye pake cektir. Bu işlem kaç A) 60 6 B) 17. A = {M, E, H rak, B) 1. 4 harfli a zılabilir. II. "M" har kelime III. Sesli(Ü ten 4 ha IV. "P" har me yaz A) 1 V. Harfler li, 240 Yargıların 18. A = {0, rak raka samaklı A) 15