Üslü İfadeler ve Denklemler Soruları

10.
D
A) 3A
1-7
-4.7(5-1)
A=1+3+3² +3³ + ... + 36
olduğuna göre, 34 + 35 + ... + 310 ifadesinin eşiti
aşağıdakilerden
hangisidir?
B
+1.3=m
B) 9A C) 27A
A-49
D
5 (²2
21
3+
5:0+5:0
5.2+5.
D) 81A E) 120A
27
Çözümler www.tasariegit
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
10. D A) 3A 1-7 -4.7(5-1) A=1+3+3² +3³ + ... + 36 olduğuna göre, 34 + 35 + ... + 310 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? B +1.3=m B) 9A C) 27A A-49 D 5 (²2 21 3+ 5:0+5:0 5.2+5. D) 81A E) 120A 27 Çözümler www.tasariegit
10. 1'den başka ortak böleni olmayan sayılara "aralarında asal sayılar" denir.
AB üslü ifadesi; taban ve üs değiştirilip, değeri değiştirilmeden farklı şekillerde üslü ifade olarak yazılıyor.
Tablo: Değeri Aynı Olan Üslü İfadelerin Farklı İfade Edilişi
Taban
3
9
27
81
8. SINIF/LGS 3
Üs
84
6
587815
D
TAMS
per
E
Buna göre yazılacak üslü ifadelerden hangilerinde taban ve üs aralarında asal olur?
A) Yalnız 9C
B) Yalnız 27D
C) 9C ve 27D
D) 27D ve 81E
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
10. 1'den başka ortak böleni olmayan sayılara "aralarında asal sayılar" denir. AB üslü ifadesi; taban ve üs değiştirilip, değeri değiştirilmeden farklı şekillerde üslü ifade olarak yazılıyor. Tablo: Değeri Aynı Olan Üslü İfadelerin Farklı İfade Edilişi Taban 3 9 27 81 8. SINIF/LGS 3 Üs 84 6 587815 D TAMS per E Buna göre yazılacak üslü ifadelerden hangilerinde taban ve üs aralarında asal olur? A) Yalnız 9C B) Yalnız 27D C) 9C ve 27D D) 27D ve 81E
ATEMATİK
19. X₁
X₂ X3 X şeklinde n tane sayıdan oluşan
1
www
bir veri grubunun aritmetik ortalaması (x)
X₁ + X2 + X3 + ... + Xn
n
X =
şeklinde bulunur. Ayrıca bu veri grubuna ait
standart sapma
(X₁-X)² + (x₂-x)² + ... + (xn-x)²
n-1
S=1 V
şeklinde hesaplanır.
Aşağıdaki tabloda bir öğretmenin hafta içi
günlerde girdiği ders sayıları verilmiştir.
Günler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Ders
Sayısı
5
DENEME 4
4
-
2
Buna göre, öğretmenin günlük ders.
saatlerinin standart sapması kaçtır?
A) √2
B) √3
C) 2
D √5
6
x = 5+4+2+8+8
4
2
5-25 +
8
E) √6
= ?
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
ATEMATİK 19. X₁ X₂ X3 X şeklinde n tane sayıdan oluşan 1 www bir veri grubunun aritmetik ortalaması (x) X₁ + X2 + X3 + ... + Xn n X = şeklinde bulunur. Ayrıca bu veri grubuna ait standart sapma (X₁-X)² + (x₂-x)² + ... + (xn-x)² n-1 S=1 V şeklinde hesaplanır. Aşağıdaki tabloda bir öğretmenin hafta içi günlerde girdiği ders sayıları verilmiştir. Günler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Ders Sayısı 5 DENEME 4 4 - 2 Buna göre, öğretmenin günlük ders. saatlerinin standart sapması kaçtır? A) √2 B) √3 C) 2 D √5 6 x = 5+4+2+8+8 4 2 5-25 + 8 E) √6 = ?
21.
Depo
Yukarıda gösterilen boş su deposuna ilk gün 512 litre su
konulmuştur. 2. gün ilk günün yarısı kadar, 3. gün 2. günün
yarısı kadar su konularak depo doldurulmuştur. Hep aynı
sistem ile doldurulan bu depo 8. gün, 7. gün doldurulan
suyun yarısı kadar su doldurulunca tamamen doluyor.
Buna göre, deponun tamamı kaç litre su alır?
A) 768 B) 1020 C) 1532 D) 2040 E) 4080
itif bir tam saying yer birbirinden farklı asal sayı-
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
21. Depo Yukarıda gösterilen boş su deposuna ilk gün 512 litre su konulmuştur. 2. gün ilk günün yarısı kadar, 3. gün 2. günün yarısı kadar su konularak depo doldurulmuştur. Hep aynı sistem ile doldurulan bu depo 8. gün, 7. gün doldurulan suyun yarısı kadar su doldurulunca tamamen doluyor. Buna göre, deponun tamamı kaç litre su alır? A) 768 B) 1020 C) 1532 D) 2040 E) 4080 itif bir tam saying yer birbirinden farklı asal sayı-
24. C, C₁, C₂, C₁0 tam sayılar olmak üzere,
A(x) = (1 + x + x² + x³ + x4 + x5) ²
B(x) = Co + C₁x + C₂x² + ... + C₁0x¹0
CX
eşitlikleri veriliyor.
A(x) = B(x)
olduğuna göre, c, kaçtır?
B) 3
C) 4
A) 2
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
24. C, C₁, C₂, C₁0 tam sayılar olmak üzere, A(x) = (1 + x + x² + x³ + x4 + x5) ² B(x) = Co + C₁x + C₂x² + ... + C₁0x¹0 CX eşitlikleri veriliyor. A(x) = B(x) olduğuna göre, c, kaçtır? B) 3 C) 4 A) 2 D) 5 E) 6
likleri ve İşlemler
x ve y pozitif tam sayıdır.
X
y
y
X
A =
= 1 + x
6
= 1 + x1 + x2
4
10
ve B =
değeri kaçtır?
B) 210
10
4
A) 220
1+4+4²+---
......+ xy şeklinde tanımlanıyor.
A
B
1+4²1 +4
olduğuna göre,
-2
+
C) 1
D) 2-10
ifadesini
E) 2-20
1th th?
5. Kenar uzunlukları (6,25) metre ve 4n+2 metre olan dik
Inki bir sahanın zemini kenar uzunluğu 50 cm
on ile kaplanacaktır.
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
likleri ve İşlemler x ve y pozitif tam sayıdır. X y y X A = = 1 + x 6 = 1 + x1 + x2 4 10 ve B = değeri kaçtır? B) 210 10 4 A) 220 1+4+4²+--- ......+ xy şeklinde tanımlanıyor. A B 1+4²1 +4 olduğuna göre, -2 + C) 1 D) 2-10 ifadesini E) 2-20 1th th? 5. Kenar uzunlukları (6,25) metre ve 4n+2 metre olan dik Inki bir sahanın zemini kenar uzunluğu 50 cm on ile kaplanacaktır.
2.
3.
m> 0 olmak üzere,
f(x) = |2x|- m
fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasında kalan böl-
genin alanı 72 br² olduğuna göre, m kaçtır?
A) 12
B) 9
C) 8
D) 6
A) (3, 1)
(x = 35
f(x) = 3+√5-x
fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
D) (-∞0, 1]
B) [-3,00)
y=3+√5-x
E) [1,00)
E) 4
(-34655-x)
kare
€) 13,00)
6.
Şekildel
verilmişt
fonksiyo
Buna g
A) 45
f(x
g(
h(
Yukar
simet
A) Yal
59
9=5-x
4= -X
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
2. 3. m> 0 olmak üzere, f(x) = |2x|- m fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasında kalan böl- genin alanı 72 br² olduğuna göre, m kaçtır? A) 12 B) 9 C) 8 D) 6 A) (3, 1) (x = 35 f(x) = 3+√5-x fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangi- sidir? D) (-∞0, 1] B) [-3,00) y=3+√5-x E) [1,00) E) 4 (-34655-x) kare €) 13,00) 6. Şekildel verilmişt fonksiyo Buna g A) 45 f(x g( h( Yukar simet A) Yal 59 9=5-x 4= -X
Bu testte toplam 40 adet soru vardır.
1.
TYT
.
a ve b sıfırdan farklı doğal sayılar olmak üzere yu-
karıdaki boyasız dairelere aşağıdaki kurala göre de-
ğerleri birbirinden farklı üslü sayılar yazılacaktır.
TEMEL MATER
Pembe boyalı dairenin sağındaki dairelere taba-
ni a olan üssü b den büyük doğal sayılar yazı-
lacaktır.
2/2
Pembe boyalı dairenin solundaki dairelere üssü
b olan fakat tabanı a dan büyük doğal sayılar
yazılacaktır.
A) 51
Buna göre, a = 2 ve b = 2 için boyasız dairelere
yazılabilecek sayıların toplamı en az kaçtır?
B) 55
C) 58
D) 62
E) 65
9/+16+/6 +32
17
32 36
16
48
12
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
Bu testte toplam 40 adet soru vardır. 1. TYT . a ve b sıfırdan farklı doğal sayılar olmak üzere yu- karıdaki boyasız dairelere aşağıdaki kurala göre de- ğerleri birbirinden farklı üslü sayılar yazılacaktır. TEMEL MATER Pembe boyalı dairenin sağındaki dairelere taba- ni a olan üssü b den büyük doğal sayılar yazı- lacaktır. 2/2 Pembe boyalı dairenin solundaki dairelere üssü b olan fakat tabanı a dan büyük doğal sayılar yazılacaktır. A) 51 Buna göre, a = 2 ve b = 2 için boyasız dairelere yazılabilecek sayıların toplamı en az kaçtır? B) 55 C) 58 D) 62 E) 65 9/+16+/6 +32 17 32 36 16 48 12
20
15. Ü, S ve T birbirinden farklı rakamlar olmak üzere,
ÜST = SÜT > TÜS
veriliyor.
Buna göre, Ü + S + T toplamının alabileceği en büyük
değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır?
A) 10
B) 14
C) 16
D) 19 E) 24
4
5
1-X
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
20 15. Ü, S ve T birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, ÜST = SÜT > TÜS veriliyor. Buna göre, Ü + S + T toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır? A) 10 B) 14 C) 16 D) 19 E) 24 4 5 1-X
2
24
10
2. şekil
Sonra elde edilen
2. 1. şekildeki ağırlığı
66
gr. olan dikdörtgen prizma biçimindeki
mermer, önce 2. şekildeki iki eş parçaya ayrılıyor.
b
1. şekil
üçüncü şekildeki
3. şekil
1. parça, A isimli 2 eş parçaya
2. parça, B isimli 3 eş parçaya
2
2. parça
gibi, ayrılıyor.
gibi, ayni
27.3
A
D) 21.63
6
96
102500
A
X
B
lov
O
13
Buna göre, 1 tane A parçasının ağırlığı ile 1 tane
B parçasının ağırlığının toplamı kaç gr'dır?
A) 15.64
B) 4.64
6
2.3
25-36
2. parça
E) 3.65
22.3
2
es
2.2
C) 9.64
§.
5
3
S/M
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
2 24 10 2. şekil Sonra elde edilen 2. 1. şekildeki ağırlığı 66 gr. olan dikdörtgen prizma biçimindeki mermer, önce 2. şekildeki iki eş parçaya ayrılıyor. b 1. şekil üçüncü şekildeki 3. şekil 1. parça, A isimli 2 eş parçaya 2. parça, B isimli 3 eş parçaya 2 2. parça gibi, ayrılıyor. gibi, ayni 27.3 A D) 21.63 6 96 102500 A X B lov O 13 Buna göre, 1 tane A parçasının ağırlığı ile 1 tane B parçasının ağırlığının toplamı kaç gr'dır? A) 15.64 B) 4.64 6 2.3 25-36 2. parça E) 3.65 22.3 2 es 2.2 C) 9.64 §. 5 3 S/M
0
5ª = 3b
40290 olduğuna göre,
34
2
E) 25
GÜRAY KÜÇÜK YAYINCILIK İ
13.
a+b
a
14.
Kazanım TESTUERI
a+b
b
5 +3
toplamının değeri kaçtır?
A) 12
B) 18
C) 24
D) 30
arop amugubio
2x+1-3Y+1-31
2x+3y+2 = 19
olduğuna göre, x + y kaçtır?
A) 3
B) 2
38
C) 0
D)-1
34.3=31 09
E) 36
(A
21.5²
E)-2
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
0 5ª = 3b 40290 olduğuna göre, 34 2 E) 25 GÜRAY KÜÇÜK YAYINCILIK İ 13. a+b a 14. Kazanım TESTUERI a+b b 5 +3 toplamının değeri kaçtır? A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 arop amugubio 2x+1-3Y+1-31 2x+3y+2 = 19 olduğuna göre, x + y kaçtır? A) 3 B) 2 38 C) 0 D)-1 34.3=31 09 E) 36 (A 21.5² E)-2
EMATİK
Üslü Denklemler
4.
Bir öğretmen öğrencilerine üslü ifadeleri anlatmak için.
bir oyun tasarlıyor. Tasarlanan bu oyunda siyah tuşa ba-
sıldığında her iki tabletten de birer sayının ışığı yanıyor.
Bu oyundaki tabletler ve tabletlerdeki sayılar aşağıda
verilmiştir.
-9
●
-3
İki tablette ışığı yanan sayılar:
A) 3 10
5
-5
Test
21
3
-3
Aynı olduğunda o sayının karesi,
• Farklı olduğunda küçük olan sayı taban, büyük olan
sayı üs olacak şekilde elde edilen üslü ifadenin de-
ğeri hesaplanıyor.
Siyah tuşa iki kez basılıyor.
İlk basıldığında aynı sayıların, ikinci basıldığında
farklı sayıların ışığı yandığına göre hesaplanan de-
ğerlerin çarpımı en çok kaçtır?
B) 3⁹
C) 38
2
-9
D) 37
E) 36
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
EMATİK Üslü Denklemler 4. Bir öğretmen öğrencilerine üslü ifadeleri anlatmak için. bir oyun tasarlıyor. Tasarlanan bu oyunda siyah tuşa ba- sıldığında her iki tabletten de birer sayının ışığı yanıyor. Bu oyundaki tabletler ve tabletlerdeki sayılar aşağıda verilmiştir. -9 ● -3 İki tablette ışığı yanan sayılar: A) 3 10 5 -5 Test 21 3 -3 Aynı olduğunda o sayının karesi, • Farklı olduğunda küçük olan sayı taban, büyük olan sayı üs olacak şekilde elde edilen üslü ifadenin de- ğeri hesaplanıyor. Siyah tuşa iki kez basılıyor. İlk basıldığında aynı sayıların, ikinci basıldığında farklı sayıların ışığı yandığına göre hesaplanan de- ğerlerin çarpımı en çok kaçtır? B) 3⁹ C) 38 2 -9 D) 37 E) 36
Unite
6
1.
A, B, C, D, E mikroorganizmaları mikroskop altında bü-
yütülerek ayrı ayrı incelenmektedir. Aşağıdaki tabloda
bu mikroorganizmaların gerçek büyüklükleri ile mikros-
kopta görülen büyüklükleri verilmiştir.
A
B
C
A) A
D
E
Üslü Sayılar / Üslü Denklemler
Gerçek Büyüklük Mikroskopta Görülen
(mm)
Büyüklük (mm)
3.10-²
10-5
1,5.10-¹
4.10³
2.10 3
B) B
C) C
MATEMATİK
30
0,01
3,75
6,4
Bu inceleme sırasında hangi canlı için kullanılan
büyütme oranı en küçüktür?
24
D) D
E) E
4.
Bir öğretmen öğrencilerine
bir oyun tasarlıyor. Tasarlan
sıldığında her iki tabletten c
Bu oyundaki tabletler ve
verilmiştir.
-9
●
-3
5
-5
İki tablette ışığı yanam
Aynı olduğunda o s
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
Unite 6 1. A, B, C, D, E mikroorganizmaları mikroskop altında bü- yütülerek ayrı ayrı incelenmektedir. Aşağıdaki tabloda bu mikroorganizmaların gerçek büyüklükleri ile mikros- kopta görülen büyüklükleri verilmiştir. A B C A) A D E Üslü Sayılar / Üslü Denklemler Gerçek Büyüklük Mikroskopta Görülen (mm) Büyüklük (mm) 3.10-² 10-5 1,5.10-¹ 4.10³ 2.10 3 B) B C) C MATEMATİK 30 0,01 3,75 6,4 Bu inceleme sırasında hangi canlı için kullanılan büyütme oranı en küçüktür? 24 D) D E) E 4. Bir öğretmen öğrencilerine bir oyun tasarlıyor. Tasarlan sıldığında her iki tabletten c Bu oyundaki tabletler ve verilmiştir. -9 ● -3 5 -5 İki tablette ışığı yanam Aynı olduğunda o s
-1
a
nden eşiti aşağıdakiler-
E)
X-1
4-C
C)
X+ 1
X
5-D
6-D
12.
Laboratuvar ortamındaki boş iki farklı deney tüpünden
birine 218, diğerine 87 tane bakteri yerleştiriliyor. Bir
saat sonunda 1. tüpteki bakteri sayısı 8 katına, II. tüpte-
ki bakteri sayısı 16 katına çıkıyor.
Bir saatin sonunda 1. tüpteki bakterinin yarısı, II.
A)
tüpteki bakterinin
nan bakteri sayısı 1. tüpten alınan bakteri sayısının
en az kaç katıdır?
7-A
1
4
8-B
B)
1
8
1
'ü alındığına göre II. tüpten alı-
9-C
C)
11
1
16
10-D
D)
1
32
11-A
E)
1
64
12-B
idir?
C) a*.b-y
ima testi
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
-1 a nden eşiti aşağıdakiler- E) X-1 4-C C) X+ 1 X 5-D 6-D 12. Laboratuvar ortamındaki boş iki farklı deney tüpünden birine 218, diğerine 87 tane bakteri yerleştiriliyor. Bir saat sonunda 1. tüpteki bakteri sayısı 8 katına, II. tüpte- ki bakteri sayısı 16 katına çıkıyor. Bir saatin sonunda 1. tüpteki bakterinin yarısı, II. A) tüpteki bakterinin nan bakteri sayısı 1. tüpten alınan bakteri sayısının en az kaç katıdır? 7-A 1 4 8-B B) 1 8 1 'ü alındığına göre II. tüpten alı- 9-C C) 11 1 16 10-D D) 1 32 11-A E) 1 64 12-B idir? C) a*.b-y ima testi
5.5!
240
= 16
(5.6+7-6-5)
5. Aşağıdaki bir ucu yanıcı madde ile kaplı 6 kibrit çöpü
ile bir dikdörtgen oluşturulmuştur.
SPEK
B-12-MAT-SB-219
Buna göre, dikdörtgen kibrit çöplerinin durumuna
göre kaç farklı şekilde oluşturulabilir?
A) 4
B) 8
61
C) 16
D) 32
61=
E) 64
360
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
5.5! 240 = 16 (5.6+7-6-5) 5. Aşağıdaki bir ucu yanıcı madde ile kaplı 6 kibrit çöpü ile bir dikdörtgen oluşturulmuştur. SPEK B-12-MAT-SB-219 Buna göre, dikdörtgen kibrit çöplerinin durumuna göre kaç farklı şekilde oluşturulabilir? A) 4 B) 8 61 C) 16 D) 32 61= E) 64 360
8.
} (x-1) birim
Şekildeki Kare 12 eş dikdörtgensel bölge ve bir karesel bölgeye
ayrılmıştır.
Dikdörtgensel bölgelerden birinin kısa kenarı x-1 birim oldu-
ğuna göre, taralı alana karşılıklı gelen cebirsel ifade aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) 20x² 40x+ 20
B) 20x² + 40x + 20
C) 10x²20x+10
D) 20x² 20x + 20
E) 10x² + 20x + 10
-
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
8. } (x-1) birim Şekildeki Kare 12 eş dikdörtgensel bölge ve bir karesel bölgeye ayrılmıştır. Dikdörtgensel bölgelerden birinin kısa kenarı x-1 birim oldu- ğuna göre, taralı alana karşılıklı gelen cebirsel ifade aşağıda- kilerden hangisidir? A) 20x² 40x+ 20 B) 20x² + 40x + 20 C) 10x²20x+10 D) 20x² 20x + 20 E) 10x² + 20x + 10 -