Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üslü İfadeler ve Denklemler Soruları

10.
D
A) 3A
1-7
-4.7(5-1)
A=1+3+3² +3³ + ... + 36
olduğuna göre, 34 + 35 + ... + 310 ifadesinin eşiti
aşağıdakilerden
hangisidir?
B
+1.3=m
B) 9A C) 27A
A-49
D
5 (²2
21
3+
5:0+5:0
5.2+5.
D) 81A E) 120A
27
Çözümler www.tasariegit
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
10. D A) 3A 1-7 -4.7(5-1) A=1+3+3² +3³ + ... + 36 olduğuna göre, 34 + 35 + ... + 310 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? B +1.3=m B) 9A C) 27A A-49 D 5 (²2 21 3+ 5:0+5:0 5.2+5. D) 81A E) 120A 27 Çözümler www.tasariegit
10. 1'den başka ortak böleni olmayan sayılara "aralarında asal sayılar" denir.
AB üslü ifadesi; taban ve üs değiştirilip, değeri değiştirilmeden farklı şekillerde üslü ifade olarak yazılıyor.
Tablo: Değeri Aynı Olan Üslü İfadelerin Farklı İfade Edilişi
Taban
3
9
27
81
8. SINIF/LGS 3
Üs
84
6
587815
D
TAMS
per
E
Buna göre yazılacak üslü ifadelerden hangilerinde taban ve üs aralarında asal olur?
A) Yalnız 9C
B) Yalnız 27D
C) 9C ve 27D
D) 27D ve 81E
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
10. 1'den başka ortak böleni olmayan sayılara "aralarında asal sayılar" denir. AB üslü ifadesi; taban ve üs değiştirilip, değeri değiştirilmeden farklı şekillerde üslü ifade olarak yazılıyor. Tablo: Değeri Aynı Olan Üslü İfadelerin Farklı İfade Edilişi Taban 3 9 27 81 8. SINIF/LGS 3 Üs 84 6 587815 D TAMS per E Buna göre yazılacak üslü ifadelerden hangilerinde taban ve üs aralarında asal olur? A) Yalnız 9C B) Yalnız 27D C) 9C ve 27D D) 27D ve 81E
24. C, C₁, C₂, C₁0 tam sayılar olmak üzere,
A(x) = (1 + x + x² + x³ + x4 + x5) ²
B(x) = Co + C₁x + C₂x² + ... + C₁0x¹0
CX
eşitlikleri veriliyor.
A(x) = B(x)
olduğuna göre, c, kaçtır?
B) 3
C) 4
A) 2
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
24. C, C₁, C₂, C₁0 tam sayılar olmak üzere, A(x) = (1 + x + x² + x³ + x4 + x5) ² B(x) = Co + C₁x + C₂x² + ... + C₁0x¹0 CX eşitlikleri veriliyor. A(x) = B(x) olduğuna göre, c, kaçtır? B) 3 C) 4 A) 2 D) 5 E) 6
20
15. Ü, S ve T birbirinden farklı rakamlar olmak üzere,
ÜST = SÜT > TÜS
veriliyor.
Buna göre, Ü + S + T toplamının alabileceği en büyük
değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır?
A) 10
B) 14
C) 16
D) 19 E) 24
4
5
1-X
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
20 15. Ü, S ve T birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, ÜST = SÜT > TÜS veriliyor. Buna göre, Ü + S + T toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır? A) 10 B) 14 C) 16 D) 19 E) 24 4 5 1-X
n ka-
sa-
ayı-
66
li
j
8. Oyun tahtasında 1'den 9'a kadar numaralandırılmış çukur-
lar ve bu çukurlara atış yapmak için üzerinde 2, 3, 5, 7, 11,
13 sayılarının yazılı olduğu altı bilye vardır.
Bu çukurlara, başlangıç çizgisinden yapılmak şartı ile her
oyuncunun 3 atış hakkı vardır.
●
4
●
IN
7
Oyun üçer kişiden oluşan iki takım ile oynanır.
Her takımın puanı, tüm oyuncuların aldığı puanların çar-
pımı ile bulunur. Puan = Tim oyune. X
oldgi po
Bir oyuncu, üzerinde sayılar yazan tüm bilyelerini oyun
tahtasına atar. Bulunduğu bölgedeki numara, bilyenin
üzerindeki sayıya kuvvet olarak verilir ve tüm sonuçlar
çarpılır. Takım puanı da tüm oyuncuların puanlarının çar-
pimi ile bulunur.
17
3
4
1
13
8
5
01
5
2
Bu oyunu oynayan bir takımın tüm oyuncularının atış tahtaları
aşağıda verilmiştir.
3
7 5
6
la
9
8 9
6
3
11
Yanda atışları biten bir oyuncunun
oyun tahtası verilmiştir. Bu oyuncunun
puanı 29 134 11³ tür.
13' 3² 26 25 11 32
7
4
19
7 15
13
8 12
5 19
Buna göre, bu takımın puanı
A) 13!
B) 14!
6
3
2
C) 15!
3
3
18
2
1 2
11
6
aşağıdakilerden
D) 16!
4
3
hangisidir?
E) 17!
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
n ka- sa- ayı- 66 li j 8. Oyun tahtasında 1'den 9'a kadar numaralandırılmış çukur- lar ve bu çukurlara atış yapmak için üzerinde 2, 3, 5, 7, 11, 13 sayılarının yazılı olduğu altı bilye vardır. Bu çukurlara, başlangıç çizgisinden yapılmak şartı ile her oyuncunun 3 atış hakkı vardır. ● 4 ● IN 7 Oyun üçer kişiden oluşan iki takım ile oynanır. Her takımın puanı, tüm oyuncuların aldığı puanların çar- pımı ile bulunur. Puan = Tim oyune. X oldgi po Bir oyuncu, üzerinde sayılar yazan tüm bilyelerini oyun tahtasına atar. Bulunduğu bölgedeki numara, bilyenin üzerindeki sayıya kuvvet olarak verilir ve tüm sonuçlar çarpılır. Takım puanı da tüm oyuncuların puanlarının çar- pimi ile bulunur. 17 3 4 1 13 8 5 01 5 2 Bu oyunu oynayan bir takımın tüm oyuncularının atış tahtaları aşağıda verilmiştir. 3 7 5 6 la 9 8 9 6 3 11 Yanda atışları biten bir oyuncunun oyun tahtası verilmiştir. Bu oyuncunun puanı 29 134 11³ tür. 13' 3² 26 25 11 32 7 4 19 7 15 13 8 12 5 19 Buna göre, bu takımın puanı A) 13! B) 14! 6 3 2 C) 15! 3 3 18 2 1 2 11 6 aşağıdakilerden D) 16! 4 3 hangisidir? E) 17!
3
En. 5'm.
Çiftçilik yapan Ekrem ile komşusu Burak boyu 54
m, eni 57 m olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlaya
zeytin, badem ve ceviz fidanları dikeceklerdir. Fi-
danları dikecekleri yerlerin alanlarını aşağıdaki gibi
belirlemişlerdir.
Boy: 5¹ m
• Zeytin fidanlarına ayrılan alanın dört katı kadar
alan badem fidanlarına,
• Badem fidanlarına ayrılan alanın beş katı kadar
alan ceviz fidanlarına ayrılmıştır.
A) 4.59
C) 4.5¹0
Buna göre Ekrem ve Burak tarlanın kaç metre-
karesine badem fidanı dikmiştir?
B) 5.5⁰
D) 5.5¹⁰
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
3 En. 5'm. Çiftçilik yapan Ekrem ile komşusu Burak boyu 54 m, eni 57 m olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlaya zeytin, badem ve ceviz fidanları dikeceklerdir. Fi- danları dikecekleri yerlerin alanlarını aşağıdaki gibi belirlemişlerdir. Boy: 5¹ m • Zeytin fidanlarına ayrılan alanın dört katı kadar alan badem fidanlarına, • Badem fidanlarına ayrılan alanın beş katı kadar alan ceviz fidanlarına ayrılmıştır. A) 4.59 C) 4.5¹0 Buna göre Ekrem ve Burak tarlanın kaç metre- karesine badem fidanı dikmiştir? B) 5.5⁰ D) 5.5¹⁰
5.
Cep telefonundan Süper Mario oyunu oynayan Kâzım'ın her
bölümün sonunda telefonun şarjının kaçta kaçını tükettiği,
bölüm fotoğrafının altına yazılmıştır.
½
1. Bölüm
3. Bölüm
4
5
5. Bölüm
1
5
2. Bölüm
1
5
4. Bölüm
5
6. Bölüm
Kâzım 1. bölümü oynamaya başladığında telefonunun
şarjı 1 000 000 nanoamper olduğuna göre 6. bölümün
sonunda telefonun kalan şarjı kaç nanoamperdir?
A) 212
B) 214
C) 216
D) 218
E) 220
95
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
5. Cep telefonundan Süper Mario oyunu oynayan Kâzım'ın her bölümün sonunda telefonun şarjının kaçta kaçını tükettiği, bölüm fotoğrafının altına yazılmıştır. ½ 1. Bölüm 3. Bölüm 4 5 5. Bölüm 1 5 2. Bölüm 1 5 4. Bölüm 5 6. Bölüm Kâzım 1. bölümü oynamaya başladığında telefonunun şarjı 1 000 000 nanoamper olduğuna göre 6. bölümün sonunda telefonun kalan şarjı kaç nanoamperdir? A) 212 B) 214 C) 216 D) 218 E) 220 95
12. x #0 olmak üzere,
X =x-1
X
-X
=X
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
A) X
= X
-X
-X
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
D) -X
B) x
NOT : (-2) 4 = +|+
-24 =-16
gibi //
Not
E) -X
nin Tek
kuvveti
(-) dir.
C) -X
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
12. x #0 olmak üzere, X =x-1 X -X =X biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, A) X = X -X -X ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? D) -X B) x NOT : (-2) 4 = +|+ -24 =-16 gibi // Not E) -X nin Tek kuvveti (-) dir. C) -X
1. Aşağıdaki tabloda gezegenlerin güneşe olan uzaklık-
larının yaklaşık değeri kilometre cinsinden verilmiştir.
Gezegen Adi
Güneşe Uzaklığı
Buna göre,
Neptün
II.
Satürn
Uranüs
Pluton
Mars
Dünya
VU<N<P
S
D
+
UN
= 1'dir.
N = 0,45-1010
S = 0,144-10¹0
U = 28,8-108
P = 0,591-10¹0
M = 22,8-10²
D = 0,15-109
Hi. Bu tabloya göre Güneş'e en uzak gezegen
plütondur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yamız I
Yalnız II
BY Yal
DVI ve III
ado
Cve Il
E) I, II ve III
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
1. Aşağıdaki tabloda gezegenlerin güneşe olan uzaklık- larının yaklaşık değeri kilometre cinsinden verilmiştir. Gezegen Adi Güneşe Uzaklığı Buna göre, Neptün II. Satürn Uranüs Pluton Mars Dünya VU<N<P S D + UN = 1'dir. N = 0,45-1010 S = 0,144-10¹0 U = 28,8-108 P = 0,591-10¹0 M = 22,8-10² D = 0,15-109 Hi. Bu tabloya göre Güneş'e en uzak gezegen plütondur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yamız I Yalnız II BY Yal DVI ve III ado Cve Il E) I, II ve III
-
3.
2.
Melis başlangıçtan itibaren her adımda, elindeki
bir oyun hamurunu 2 yerine 3 parçaya ayırsayd
adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde eden
A) 12
B) 36
C) 51 x
60².3
153
A) 2,4
işleminin sonucu kaçtır?
B) 2,6
64-44
5.24
12
2
C) 2,8
işleminin sonucu katun
21
2.3
*-8282-8
u
D) 3
$(8
4
D) 72 ubio E
(upppt nogob
novinivee met x bhet oni nevaljea initsiatips
Tub
(A
E
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
- 3. 2. Melis başlangıçtan itibaren her adımda, elindeki bir oyun hamurunu 2 yerine 3 parçaya ayırsayd adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde eden A) 12 B) 36 C) 51 x 60².3 153 A) 2,4 işleminin sonucu kaçtır? B) 2,6 64-44 5.24 12 2 C) 2,8 işleminin sonucu katun 21 2.3 *-8282-8 u D) 3 $(8 4 D) 72 ubio E (upppt nogob novinivee met x bhet oni nevaljea initsiatips Tub (A E
M = (0,06-21)
L = (0,06-2-1)
(0,3)
K= (0,06-21)
(0,3)
sayılarının sıralaması K> L > M olarak veriliyor.
A) +, ., +
(0,3)
Buna göre AO işlemleri sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
O
D) +, +
~|NM=
the off
B) +, +, .
E),
C), +, +
Diğer sayfaya geçini
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
M = (0,06-21) L = (0,06-2-1) (0,3) K= (0,06-21) (0,3) sayılarının sıralaması K> L > M olarak veriliyor. A) +, ., + (0,3) Buna göre AO işlemleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? O D) +, + ~|NM= the off B) +, +, . E), C), +, + Diğer sayfaya geçini
Yanıt
112
C
7-E
521. 22
12.5-3 olduğuna göre,
20=40
A) 1 B) 2
15 a +1 ifadesinin değeri kaçtır?
8-B
36+3=39
15 11/201
Tips x még anupublo
9-D
C) 3
15 +1 3.9th
(5-9) 2+1 = (31/2+1
3+2+1 = 3
10-C
(8)
D) 5 E) 15/
11-D
a batt
sayfa:15
a=
12-C
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
Yanıt 112 C 7-E 521. 22 12.5-3 olduğuna göre, 20=40 A) 1 B) 2 15 a +1 ifadesinin değeri kaçtır? 8-B 36+3=39 15 11/201 Tips x még anupublo 9-D C) 3 15 +1 3.9th (5-9) 2+1 = (31/2+1 3+2+1 = 3 10-C (8) D) 5 E) 15/ 11-D a batt sayfa:15 a= 12-C
E) ab
9.
10
olduğuna göre, a kaçtır?
A) ²/1/2
1-C
B)-
29-229-329=1.2
A) 6
2
ÜNİTE-4
62a-2b = 64
olduğuna göre,
tır?
2-B
2
B)
B) 8
©) 1/1
49,329 = 12
ga - b +1
2b-a+1
3-A
32
C) 9
20=1
a=1/2
E) 2
a D) 12
ifadesinin değeri kaç-
4-A 5-C
112
E) 24
6-D
Yanıt Yayınları
7
112
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
E) ab 9. 10 olduğuna göre, a kaçtır? A) ²/1/2 1-C B)- 29-229-329=1.2 A) 6 2 ÜNİTE-4 62a-2b = 64 olduğuna göre, tır? 2-B 2 B) B) 8 ©) 1/1 49,329 = 12 ga - b +1 2b-a+1 3-A 32 C) 9 20=1 a=1/2 E) 2 a D) 12 ifadesinin değeri kaç- 4-A 5-C 112 E) 24 6-D Yanıt Yayınları 7 112
9.
1+3*
= A
olduğuna göre,
A) 1/12
1+3-*
D) A + 1
ifadesinin A cinsinden nedir?
B) A-1
X+3* = L-A
A
4
E) 2+ A
3-* = A
7-A
64.1
2.6
, 3
812
10. K ve M birer tam sayı olmak üzere,
KM = 64
olduğuna göre, kaç farklı (K, M) ikilisi yazılabilir?
A) 3
B) 4
C) 5
3t+t
D) 6
S (8
11. 9-1 = 3*+5 olduğuna göre, x değeri kaçtır?
A)-4
B) 4
C) 6
D) 7
2x-2=x+5
X=7
A
1-A
E) 8
S (A
#+1-1
1-A
E) 8
13.
12. 3* - M = 0 olduğuna göre, 9+¹ ifadesinin M türünden
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
YAYINLARI
nin
ATIVNI
ORIJINA
14
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
9. 1+3* = A olduğuna göre, A) 1/12 1+3-* D) A + 1 ifadesinin A cinsinden nedir? B) A-1 X+3* = L-A A 4 E) 2+ A 3-* = A 7-A 64.1 2.6 , 3 812 10. K ve M birer tam sayı olmak üzere, KM = 64 olduğuna göre, kaç farklı (K, M) ikilisi yazılabilir? A) 3 B) 4 C) 5 3t+t D) 6 S (8 11. 9-1 = 3*+5 olduğuna göre, x değeri kaçtır? A)-4 B) 4 C) 6 D) 7 2x-2=x+5 X=7 A 1-A E) 8 S (A #+1-1 1-A E) 8 13. 12. 3* - M = 0 olduğuna göre, 9+¹ ifadesinin M türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? YAYINLARI nin ATIVNI ORIJINA 14
4.
45+445
85+885
ÜSLÜ İFADELER 2
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2-10 B) 2
•C
C) 2-1 D) 25 E) 210
5. a sayısı n basamaklı bir doğal sayı ve m pozitif tam
sayı olmak üzere tem uvedom
a 10m
sayısının basamak sayısı((n + m) dir.
plo bu
Buna göre, 85.1254
4 sayısı kaç basamaklıdır?
(D) 13
E) 14
1012.23
A) 10 B) 11 C) 12
12.2
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
4. 45+445 85+885 ÜSLÜ İFADELER 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-10 B) 2 •C C) 2-1 D) 25 E) 210 5. a sayısı n basamaklı bir doğal sayı ve m pozitif tam sayı olmak üzere tem uvedom a 10m sayısının basamak sayısı((n + m) dir. plo bu Buna göre, 85.1254 4 sayısı kaç basamaklıdır? (D) 13 E) 14 1012.23 A) 10 B) 11 C) 12 12.2
8.
Venüs Mars Merkür Jüpiter Satürn Uranüs Neptün
38
55
77 591
1
2
4
Dünya milyon milyon milyon milyon milyar milyar milyar
Yukarıdaki tabloda Dünya'nın diğer gezegenlere
olan yaklaşık uzaklıkları kilometre cinsinden veril-
miştir.
Buna göre, Dünya'nın Mars'a ve Merkür'e olan
uzaklıklarının farkının mutlak değeri aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) 2,2. 10¹0 metre
C) 22. 10° metre
B) 22. 10¹0 metre
D) 2,2.10⁹ metre
E) 2,2. 100 kilometre
9
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
8. Venüs Mars Merkür Jüpiter Satürn Uranüs Neptün 38 55 77 591 1 2 4 Dünya milyon milyon milyon milyon milyar milyar milyar Yukarıdaki tabloda Dünya'nın diğer gezegenlere olan yaklaşık uzaklıkları kilometre cinsinden veril- miştir. Buna göre, Dünya'nın Mars'a ve Merkür'e olan uzaklıklarının farkının mutlak değeri aşağıdaki- lerden hangisidir? A) 2,2. 10¹0 metre C) 22. 10° metre B) 22. 10¹0 metre D) 2,2.10⁹ metre E) 2,2. 100 kilometre 9