Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Belirli İntegralde Değişken Değiştirme Soruları

dir?
E) 15
-4
dir?
+
E) 7
(X-5) X-10
Y-X > O
14. Bir mağaza x tye aldığı bir ürünü y't ye satıyor. x ile y ara-
-x² + 11x 16 bağıntısı vardır.
sında y
is
Mağazanın bu ürün satışından kâr elde edebilmesi için alış
fiyatını hangi aralıkta belirlemelidir?
A) (1,5)
B) (2,8)
D) (0,4)
10/16
E) (4, 12)
C) (6, 12)
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
dir? E) 15 -4 dir? + E) 7 (X-5) X-10 Y-X > O 14. Bir mağaza x tye aldığı bir ürünü y't ye satıyor. x ile y ara- -x² + 11x 16 bağıntısı vardır. sında y is Mağazanın bu ürün satışından kâr elde edebilmesi için alış fiyatını hangi aralıkta belirlemelidir? A) (1,5) B) (2,8) D) (0,4) 10/16 E) (4, 12) C) (6, 12)
Şekildeki sporcunun attığı ciritin t saniye sonra çık-
tiği metre cinsinden yükseklik (h) arasındaki ilişki
h(t) = -3t² + 12t +. 1
fonksiyonuyla veriliyor.
Buna göre, ciritin çıkacağı yükseklik en fazla kaç
metredir?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
Şekildeki sporcunun attığı ciritin t saniye sonra çık- tiği metre cinsinden yükseklik (h) arasındaki ilişki h(t) = -3t² + 12t +. 1 fonksiyonuyla veriliyor. Buna göre, ciritin çıkacağı yükseklik en fazla kaç metredir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13
toplam 3a tane hayvan vardır.
hayvanların ayak sayıları toplam 8a dir.
Bu hayvanat bahçesindeki deve kuşlarının sayı
si 30 dan fazla olduğuna göre, en az kaç tane
deve vardır?
39. 300 öğrencisi olan bir okulun sınıfları 20 ya da 16
kişiliktir.
Okulda toplam 16 sınıf bulunduğuna ve sınıflar
tam kapasite dolu olduğuna göre, 20 kişilik kaç
sınıf vardır?
40. Ali, bir bilet kuyruğunda baştan (n + 1)., sondan
(2n-1). sıradadır. Bilet kuyruğunun başından 1
kişi çıkıp, sonuna bir kişi eklendiğinde; Ali baştan
(a-2). sondan (a + 6). sırada bulunmaktadır.
din toplam kaç kişi
H
M
S
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
toplam 3a tane hayvan vardır. hayvanların ayak sayıları toplam 8a dir. Bu hayvanat bahçesindeki deve kuşlarının sayı si 30 dan fazla olduğuna göre, en az kaç tane deve vardır? 39. 300 öğrencisi olan bir okulun sınıfları 20 ya da 16 kişiliktir. Okulda toplam 16 sınıf bulunduğuna ve sınıflar tam kapasite dolu olduğuna göre, 20 kişilik kaç sınıf vardır? 40. Ali, bir bilet kuyruğunda baştan (n + 1)., sondan (2n-1). sıradadır. Bilet kuyruğunun başından 1 kişi çıkıp, sonuna bir kişi eklendiğinde; Ali baştan (a-2). sondan (a + 6). sırada bulunmaktadır. din toplam kaç kişi H M S
26. 19 gram MgCl₂ ve 300 gram su ile hazırlanan bir
çözeltinin kaynama noktası 98,04°C'dir.
Buna göre, çözeltinin hazırlandığı ortamda su-
yun kaynama noktası kaç°C'dir?
(Mg = 24 g/mol, Cl = 35,5 g/mol, K = 0,52°C/m)
A) 96
B) 97
C) 98
D) 99
E) 100
28. B
m
F
V
1
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
26. 19 gram MgCl₂ ve 300 gram su ile hazırlanan bir çözeltinin kaynama noktası 98,04°C'dir. Buna göre, çözeltinin hazırlandığı ortamda su- yun kaynama noktası kaç°C'dir? (Mg = 24 g/mol, Cl = 35,5 g/mol, K = 0,52°C/m) A) 96 B) 97 C) 98 D) 99 E) 100 28. B m F V 1
8.
A)
Yukarıda orijine göre simetrik ve R \ {0} aralığında
tanımlı olan f fonksiyonunun grafiğinin bir kısmı veril-
miştir.
C)
Buna göre, f(x) + 1 fonksiyonunun grafiği aşağıda-
kilerden hangisidir?
29
0
10
07/0
0
AY
20
f
6-2
E)
B)
D)
f
$2
-20
AY
20
0
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
8. A) Yukarıda orijine göre simetrik ve R \ {0} aralığında tanımlı olan f fonksiyonunun grafiğinin bir kısmı veril- miştir. C) Buna göre, f(x) + 1 fonksiyonunun grafiği aşağıda- kilerden hangisidir? 29 0 10 07/0 0 AY 20 f 6-2 E) B) D) f $2 -20 AY 20 0
2
3.
186
2,-2)
x + y = 0
x(2-y) + y(2-x) = x² + y²
6x²
Orijinal Yayınları
x=2
-2
6.
y
x² +
denklen
dır?
A) 1
olduğuna göre, x+y aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
2x-yx + 2y -yx
-2yx +2y-x²
2x
2(x-yx+y l
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
2 3. 186 2,-2) x + y = 0 x(2-y) + y(2-x) = x² + y² 6x² Orijinal Yayınları x=2 -2 6. y x² + denklen dır? A) 1 olduğuna göre, x+y aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2x-yx + 2y -yx -2yx +2y-x² 2x 2(x-yx+y l
LİMİT YAYINLARI
33.
Temel Matematik
Şekilde verilen A, B ve C lokasyonlarına x birim
uzaklıkta olan bir sağlık ocağı inşa edilecektir. A
noktasının B ve C lokasyonlarına uzaklıkları eşit ve
4√5 birim, B ile C lokasyonlarının arasındaki uzaklık 8
birimdir,
Buna göre x kaç birimdir?
A) 3
B) 4
167 226 21
215 = £
C
-2
E) 5√5
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
LİMİT YAYINLARI 33. Temel Matematik Şekilde verilen A, B ve C lokasyonlarına x birim uzaklıkta olan bir sağlık ocağı inşa edilecektir. A noktasının B ve C lokasyonlarına uzaklıkları eşit ve 4√5 birim, B ile C lokasyonlarının arasındaki uzaklık 8 birimdir, Buna göre x kaç birimdir? A) 3 B) 4 167 226 21 215 = £ C -2 E) 5√5
21. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi
üzerinde sürekli olan bir f fonksiyonu
-4x-4,
x²
12x-36,
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, a b çarpımı kaçtır?
A) -12
C) -8
f(x) =
B)-10
3
x≤ a
a<x<b
x > b
-110-4=0
00.0717
D) 6
ACIL MATEMATIK
E) 12
20
Des
23. Dik
eğri
Bur
9
A)
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
21. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olan bir f fonksiyonu -4x-4, x² 12x-36, biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, a b çarpımı kaçtır? A) -12 C) -8 f(x) = B)-10 3 x≤ a a<x<b x > b -110-4=0 00.0717 D) 6 ACIL MATEMATIK E) 12 20 Des 23. Dik eğri Bur 9 A)
27. Ata Bey, 6, 12 ve 24 paketlik kolilere her pakette 30
yumurta olacak şekilde yumurtaları yerleştirecektir.
Her koliden eşit sayıda kullanacağına göre, 5100
yumurtayı bu paketlere yerleştirdiğinde kaç yumurta
artar?
A) 60 B) 70
C) 80
D) 90 E) 100
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
27. Ata Bey, 6, 12 ve 24 paketlik kolilere her pakette 30 yumurta olacak şekilde yumurtaları yerleştirecektir. Her koliden eşit sayıda kullanacağına göre, 5100 yumurtayı bu paketlere yerleştirdiğinde kaç yumurta artar? A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100
72
7/1₁
a₁ = 1 + ₁₂ = 1 +
6. a
1
1 +
a3 = 1 +
1
1+1
1 +
-
1
şeklinde verilen n. teriminde n tane kesir çizgisi bulu-
nan dizinin ilk 11 terim çarpımı kaçtır?
A) 89
B) 100 C) 121 D) 144 E) 233
AYT/ Extra Matematik
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
72 7/1₁ a₁ = 1 + ₁₂ = 1 + 6. a 1 1 + a3 = 1 + 1 1+1 1 + - 1 şeklinde verilen n. teriminde n tane kesir çizgisi bulu- nan dizinin ilk 11 terim çarpımı kaçtır? A) 89 B) 100 C) 121 D) 144 E) 233 AYT/ Extra Matematik
34. L
Qraanist
DENEME-12
5
Aşağıda, tuglu bir telefon modell verilmiştir. Bu te-
lefonda mesaj yazarken hangi tuşla hangi harfin
yazıldığı gösterilmiştir. Bir harf yazdıktan sonra di-
Qor harli-yazmak için bir müddol beklemek gerek
mektedir
Örnek
Bu telefonda; 2 tuşuna arka arkaya 3 kez ba-
sıldığında C harfi, 4 tuşuna arka arkaya 5 kez
basıldığında I harfi, 3 tuşuna arka arkaya 2 kez
basıldığında E harfi yazılmaktadır.
Buna göre,
EĞİTİM
1#-
2 abc
4 gġhil 5 jkl
7 pqrs 8 tuv
**Ame
O +
kelimesini yazabilmek için 4 tuşuna kaç kez ba-
sılmadır?
A) 9
B) 10
C) 11
3 def
6 mno
9wxyz
x²y-
D) 12 E) 13
a ve b birer p
tanımlar
Bu tans
□ IZIN
eşit
için
A)
X
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
34. L Qraanist DENEME-12 5 Aşağıda, tuglu bir telefon modell verilmiştir. Bu te- lefonda mesaj yazarken hangi tuşla hangi harfin yazıldığı gösterilmiştir. Bir harf yazdıktan sonra di- Qor harli-yazmak için bir müddol beklemek gerek mektedir Örnek Bu telefonda; 2 tuşuna arka arkaya 3 kez ba- sıldığında C harfi, 4 tuşuna arka arkaya 5 kez basıldığında I harfi, 3 tuşuna arka arkaya 2 kez basıldığında E harfi yazılmaktadır. Buna göre, EĞİTİM 1#- 2 abc 4 gġhil 5 jkl 7 pqrs 8 tuv **Ame O + kelimesini yazabilmek için 4 tuşuna kaç kez ba- sılmadır? A) 9 B) 10 C) 11 3 def 6 mno 9wxyz x²y- D) 12 E) 13 a ve b birer p tanımlar Bu tans □ IZIN eşit için A) X
3. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, f(x) fonksiyonunun grafiği
ve A noktasında teğeti olan d doğrusu verilmiştir.
y
f(x)
A) 2
-2
3
-2
4
B) 3
2:
O
Buna göre, ff"(x).f'(x) dx ifadesi kaça eşittir?
3
C) 4
A
4
D) 5
X
E) 6
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
3. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, f(x) fonksiyonunun grafiği ve A noktasında teğeti olan d doğrusu verilmiştir. y f(x) A) 2 -2 3 -2 4 B) 3 2: O Buna göre, ff"(x).f'(x) dx ifadesi kaça eşittir? 3 C) 4 A 4 D) 5 X E) 6
102 www.sadikuygun.com.tr
3. der[P(x)] = 3
der[Q(x)] = 2
olduğuna göre, der[xP(x).Q²(x)] kaç-
M 03.12
tır?
A) 2
B) 3
C) 4
3/w
E) 8
(Spot 3'e göre)
D) 5
YAYINLARI S
SADIK UYGUN YAYINLAR
2x²+x+5
6. P(x)=x²-x+1
Q(x) = x + 1
olduğuna göre, P(x)
ğıdakilerden hangis
A) x3-4
3
D) SO₂
B) x
D) x³ +1
t
SCHA
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
102 www.sadikuygun.com.tr 3. der[P(x)] = 3 der[Q(x)] = 2 olduğuna göre, der[xP(x).Q²(x)] kaç- M 03.12 tır? A) 2 B) 3 C) 4 3/w E) 8 (Spot 3'e göre) D) 5 YAYINLARI S SADIK UYGUN YAYINLAR 2x²+x+5 6. P(x)=x²-x+1 Q(x) = x + 1 olduğuna göre, P(x) ğıdakilerden hangis A) x3-4 3 D) SO₂ B) x D) x³ +1 t SCHA
polima
28
32. Uzunlukları 3 cm, 4 cm ve 5 cm olan kırmızı, mavi ve
siyah renkli çubuklar ilk olarak Şekil 1'deki gibi
yerleştiriliyor. Bu durumda mavi ve siyah çubuk
arasındaki açı a ile gösteriliyor. Daha sonra bu
çubuklardan siyah çubuk, kırmızı çubukla doğrusal
olarak yerleştirilip B açısı gösteriliyor.
oy
3 cm
A) 1/12
3
4 cm
5 cm
B
2/3
Şekil 1
Buna göre, cota tanß çarpımının değeri kaçtır?
C) 1/1/12
D) 2/2
B) //
Şekil 2
a
43
Diğer sayfaya pepinde
34. Dik ko
köşe koc
verilmişti
Buna g
birima
A) √3
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
polima 28 32. Uzunlukları 3 cm, 4 cm ve 5 cm olan kırmızı, mavi ve siyah renkli çubuklar ilk olarak Şekil 1'deki gibi yerleştiriliyor. Bu durumda mavi ve siyah çubuk arasındaki açı a ile gösteriliyor. Daha sonra bu çubuklardan siyah çubuk, kırmızı çubukla doğrusal olarak yerleştirilip B açısı gösteriliyor. oy 3 cm A) 1/12 3 4 cm 5 cm B 2/3 Şekil 1 Buna göre, cota tanß çarpımının değeri kaçtır? C) 1/1/12 D) 2/2 B) // Şekil 2 a 43 Diğer sayfaya pepinde 34. Dik ko köşe koc verilmişti Buna g birima A) √3
0
8. Bir çokgen içine yazılan iki basamaklı bir doğal sayı, çok-
genin kenar sayısından çokgenin içine yazılan sayıya kadar
olan ardışık doğal sayıların toplamı olarak tanımlanmıştır.
C
Örneğin;
X= 5+6+7+8+9+ 10 + 11 = 56
Buna göre,
eşitliğinde x + y toplamı kaçtır?
B) 25
C) 27
A) 23
=
lit
D) 29 ) 31
C
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
0 8. Bir çokgen içine yazılan iki basamaklı bir doğal sayı, çok- genin kenar sayısından çokgenin içine yazılan sayıya kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı olarak tanımlanmıştır. C Örneğin; X= 5+6+7+8+9+ 10 + 11 = 56 Buna göre, eşitliğinde x + y toplamı kaçtır? B) 25 C) 27 A) 23 = lit D) 29 ) 31 C
1
2
-st blebriblag smshq Hib nslo es yesüy taŭ ebliblə2
enimés nolhev sbioses bebrilleą nephöblib slensy
noviliideshey oblixse xisoslob mist nimes
[x+2, 3≤x ise
20. f(x) =
x-4, x<3 ise
şeklinde tanımlanan f(x) fonksiyonu veriliyor.
2
S-461
Buna göre, x²f'(x) dx integralinin değeri kaçtır?
X =U
-1
*A) 6 mugut B) 5obs. C) 362 D) 21 na E) 1
Tuto
$13
8 (0
2 (8
8(
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
1 2 -st blebriblag smshq Hib nslo es yesüy taŭ ebliblə2 enimés nolhev sbioses bebrilleą nephöblib slensy noviliideshey oblixse xisoslob mist nimes [x+2, 3≤x ise 20. f(x) = x-4, x<3 ise şeklinde tanımlanan f(x) fonksiyonu veriliyor. 2 S-461 Buna göre, x²f'(x) dx integralinin değeri kaçtır? X =U -1 *A) 6 mugut B) 5obs. C) 362 D) 21 na E) 1 Tuto $13 8 (0 2 (8 8( Diğer sayfaya geçiniz.