Polinom Kavramı Soruları

)*?
29
a+b+c=9
25. f baş katsayısı 1 olan III. dereceden bir polinom fonksiyo-
nudur.
f(1) = 10
f(2)= 20
f(3) = 30
olduğuna göre f(4)'ün değeri kaçtır?
A) 46
B) 60
C) 72
D) 76
E) 80
Diğer sayfaya geçiniz.
222300-5 (ÖZEL)
Lise Matematik
Polinom Kavramı
)*? 29 a+b+c=9 25. f baş katsayısı 1 olan III. dereceden bir polinom fonksiyo- nudur. f(1) = 10 f(2)= 20 f(3) = 30 olduğuna göre f(4)'ün değeri kaçtır? A) 46 B) 60 C) 72 D) 76 E) 80 Diğer sayfaya geçiniz. 222300-5 (ÖZEL)
tir.
16.
P(x) = 3x³ + + 2x - 4
polinomunun (x-2) ile bölümünden elde edilen
bölüm polinomu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x² + 6x + 14
C) 3x² +
Pl) = S
+14
E) 3x² - 8x
B) 3x² + 8x
D) 3x² + 8x + 12
12
Lise Matematik
Polinom Kavramı
tir. 16. P(x) = 3x³ + + 2x - 4 polinomunun (x-2) ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x² + 6x + 14 C) 3x² + Pl) = S +14 E) 3x² - 8x B) 3x² + 8x D) 3x² + 8x + 12 12
7.
P(x) = (x² - 1). Q(x) + 2x + 3
olduğuna göre, P(x) polinomunun (x-1) ile bölümünden
elde edilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x + 1). Q(x).
B) (x - 1). Q(x)
C) (x + 1). Q(x) + 1
D) (x + 1). Q(x) + 2
E) (x - 1). Q(x) + 2
11.
Lise Matematik
Polinom Kavramı
7. P(x) = (x² - 1). Q(x) + 2x + 3 olduğuna göre, P(x) polinomunun (x-1) ile bölümünden elde edilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A) (x + 1). Q(x). B) (x - 1). Q(x) C) (x + 1). Q(x) + 1 D) (x + 1). Q(x) + 2 E) (x - 1). Q(x) + 2 11.
2
P(x) bir polinom olmak üzere,
P(x+3) →
x² - 4x-5
ifadesi de bir polinom olduğuna göre P(x) polinomu,
1. x-2,
II. x + 1
III. x-8
polinomlarından hangilerine kesinlikle tam bölünür?
B) I ve II
C) II ve III
A) Yalnız
D) I ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Polinom Kavramı
2 P(x) bir polinom olmak üzere, P(x+3) → x² - 4x-5 ifadesi de bir polinom olduğuna göre P(x) polinomu, 1. x-2, II. x + 1 III. x-8 polinomlarından hangilerine kesinlikle tam bölünür? B) I ve II C) II ve III A) Yalnız D) I ve III E) I, II ve III
20. P(x) polinomunun x - 2 ile bölümünden bölüm Q(x)
kalan 4 ve Q(x) polinomunun x + 1 ile bölümünden ka-
lan x + 3 olduğuna göre, P(x) polinomunun x²-x-2
ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?
A) x + 7
(C) 2x
B) x + 8
D) 2x + 12
E) 2x - 1
B6₁)(x-2)(x+1). Q(x) + MX
m²
Lise Matematik
Polinom Kavramı
20. P(x) polinomunun x - 2 ile bölümünden bölüm Q(x) kalan 4 ve Q(x) polinomunun x + 1 ile bölümünden ka- lan x + 3 olduğuna göre, P(x) polinomunun x²-x-2 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? A) x + 7 (C) 2x B) x + 8 D) 2x + 12 E) 2x - 1 B6₁)(x-2)(x+1). Q(x) + MX m²
metin yayıları
B
16. Birbirinden ve sıfırdan farklı a ve b gerçel sayıları için
P(x) = ax² + ax + 4b
polinomunun kökleri a ve b'dir.
Buna göre, P(x) polinomunun sabit teriminin alacağı
değerler toplamı kaçtır?
A) 5
B) 2
C) -4
D) -6
MATEMATİK
E) -8
Lise Matematik
Polinom Kavramı
metin yayıları B 16. Birbirinden ve sıfırdan farklı a ve b gerçel sayıları için P(x) = ax² + ax + 4b polinomunun kökleri a ve b'dir. Buna göre, P(x) polinomunun sabit teriminin alacağı değerler toplamı kaçtır? A) 5 B) 2 C) -4 D) -6 MATEMATİK E) -8
ST
UE
25. P(3x-2) polinomunun bir çarpanı (3x + 1)
A olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle P(2x - 1) polinomunun bir
çarpanıdır? Pli) =
A) x + 1
P(-2) = 11
B) x - 1
D) X + 3
X+
C) x - 3
E) x + 2
2
X43
2
A)
Lise Matematik
Polinom Kavramı
ST UE 25. P(3x-2) polinomunun bir çarpanı (3x + 1) A olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle P(2x - 1) polinomunun bir çarpanıdır? Pli) = A) x + 1 P(-2) = 11 B) x - 1 D) X + 3 X+ C) x - 3 E) x + 2 2 X43 2 A)
5)
3)
P(x)=x²+5x-2
P(x+4) polinomunun x+1 ile bölümünden kalan
kaçtır?
P(x) polinomunun x-1 ile bölümünden kalan 5,
Q(x) polinomunun x-4 ile bölümünden kalan 2,
P(x-2).Q(x+1)+x+7] ifadesinin x-3 ile bölü-
münden kalan kaçtır?
(4)
P(x)
P(x)
Verilen 6 sorudan herhangi 5 tanesi çözülecekti
Not Baremi: her sorunun doğru cevabı 20 puan
Lise Matematik
Polinom Kavramı
5) 3) P(x)=x²+5x-2 P(x+4) polinomunun x+1 ile bölümünden kalan kaçtır? P(x) polinomunun x-1 ile bölümünden kalan 5, Q(x) polinomunun x-4 ile bölümünden kalan 2, P(x-2).Q(x+1)+x+7] ifadesinin x-3 ile bölü- münden kalan kaçtır? (4) P(x) P(x) Verilen 6 sorudan herhangi 5 tanesi çözülecekti Not Baremi: her sorunun doğru cevabı 20 puan
11.
P(x)=x-1
Q(x) = 1 + x + x² + x³ + ... +X^
(X).
ifadeleri veriliyor.
P(x) . Q(x)
5.6
(uk)
çarpımının açılımında terimlerden bir tanesi 36x7 oldu-
ğuna göre, n değeri kaçtır?
A) 7
B) 8
(x-1) ₁ X ² + (x-1), (^^
on GM 21 Plus
D)
C)930) 10
22.15
Pas
= 135
Trotx
12
***
E) 11
^*^-+
141
1
X
2²4²11411) Callends
- 2x
27
x^x
92
Lise Matematik
Polinom Kavramı
11. P(x)=x-1 Q(x) = 1 + x + x² + x³ + ... +X^ (X). ifadeleri veriliyor. P(x) . Q(x) 5.6 (uk) çarpımının açılımında terimlerden bir tanesi 36x7 oldu- ğuna göre, n değeri kaçtır? A) 7 B) 8 (x-1) ₁ X ² + (x-1), (^^ on GM 21 Plus D) C)930) 10 22.15 Pas = 135 Trotx 12 *** E) 11 ^*^-+ 141 1 X 2²4²11411) Callends - 2x 27 x^x 92
25.
a M
575 P(x) bir polinomdur.
MD7
BMD
SY
SYR
den kalan aşağıdakilerden hangisidir?
olduğuna göre, P(x) in x +X ilhalà -SYR
SYR @MD7 S
(x²-x + 1).P(x) = x² + x
REMPO SYN
MD7
@
B) 2x - 1
D) 3x
E) x + 2 R
SYR EMP7_5YR @MD7 S
MD7
MD7 SYR
C) 2x+27.
SYR BMD
Lise Matematik
Polinom Kavramı
25. a M 575 P(x) bir polinomdur. MD7 BMD SY SYR den kalan aşağıdakilerden hangisidir? olduğuna göre, P(x) in x +X ilhalà -SYR SYR @MD7 S (x²-x + 1).P(x) = x² + x REMPO SYN MD7 @ B) 2x - 1 D) 3x E) x + 2 R SYR EMP7_5YR @MD7 S MD7 MD7 SYR C) 2x+27. SYR BMD
6.
P(x) ve Q(x) birer polinom,
a ve b birer pozitif gerçel sayı olmak üzere,
P(x) = x (x-a)n
Q(x) = xm- (x - b)m
der[P(x) Q(x)] = 18
olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır?
A) 9
B) 11
D) 19
C) 13
2x9
MATEMATİK
(C=1)
b=0
an
bm
E) 20
Lise Matematik
Polinom Kavramı
6. P(x) ve Q(x) birer polinom, a ve b birer pozitif gerçel sayı olmak üzere, P(x) = x (x-a)n Q(x) = xm- (x - b)m der[P(x) Q(x)] = 18 olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır? A) 9 B) 11 D) 19 C) 13 2x9 MATEMATİK (C=1) b=0 an bm E) 20
28. BİLGİ
P(x) bir polinom olmak üzere, P(x) polinomu-
nun x-a ile bölümünden kalan P(a)'dır.
P(x) polinomu için,
P(P(1)) = 0
eşitliği veriliyor.
Buna göre,
J. P(x) = x (x - 1) olabilir.
II. P(x) = x² - 1 olabilir.
III. P(x) = x (x + 1) olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Polinom Kavramı
28. BİLGİ P(x) bir polinom olmak üzere, P(x) polinomu- nun x-a ile bölümünden kalan P(a)'dır. P(x) polinomu için, P(P(1)) = 0 eşitliği veriliyor. Buna göre, J. P(x) = x (x - 1) olabilir. II. P(x) = x² - 1 olabilir. III. P(x) = x (x + 1) olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
d009
nun derecesi
E) 3
(A
5. P(x) ve Q(x) derecesi 2 olan polinomlardır.
Buna göre,
II.
I. P(x).Q(x) polinomunun derecesi 4'tür.
P(x) + Q(x) polinomunun derecesi 2'dir.
P(x) - Q(x) polinomunun derecesi 2'dir.
III.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Polinom Kavramı
d009 nun derecesi E) 3 (A 5. P(x) ve Q(x) derecesi 2 olan polinomlardır. Buna göre, II. I. P(x).Q(x) polinomunun derecesi 4'tür. P(x) + Q(x) polinomunun derecesi 2'dir. P(x) - Q(x) polinomunun derecesi 2'dir. III. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
14. P(x), üçüncü dereceden gerçel katsayılı bir polinom olmak
üzere,
• P(x + 1) polinomunun P(6-x) polinomuna bölümün-
den kalan 5'tir.
P(2x − 1) + P(x + 2) - x-a polinomunun x-2 ile
bölümden kalan 6'dır.ENTUM
2
Buna göre, a kaçtır?
A) 4
B) 2
C) - 1
D) - 2
E) -3
Lise Matematik
Polinom Kavramı
14. P(x), üçüncü dereceden gerçel katsayılı bir polinom olmak üzere, • P(x + 1) polinomunun P(6-x) polinomuna bölümün- den kalan 5'tir. P(2x − 1) + P(x + 2) - x-a polinomunun x-2 ile bölümden kalan 6'dır.ENTUM 2 Buna göre, a kaçtır? A) 4 B) 2 C) - 1 D) - 2 E) -3
E)
C
916
8x1
2. P(x) polinomu için,
P(2x-1) +
3
A) Yalnız I
X²+1 - /X4-2X²+₂)
X+1-X4+2X²2
x + ²) = P(x) - X4+3X²-1
1. P(1/1)
2
II. P(1)
III. P(2)
değerlerinden hangileri hesaplanabilir?
D), I ve II
#38551
54 12
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
olmak üze
P(x-1)-
polinom
A) 4
P(x)
10
6
2 X
PCX
21-
5.
Lise Matematik
Polinom Kavramı
E) C 916 8x1 2. P(x) polinomu için, P(2x-1) + 3 A) Yalnız I X²+1 - /X4-2X²+₂) X+1-X4+2X²2 x + ²) = P(x) - X4+3X²-1 1. P(1/1) 2 II. P(1) III. P(2) değerlerinden hangileri hesaplanabilir? D), I ve II #38551 54 12 B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III olmak üze P(x-1)- polinom A) 4 P(x) 10 6 2 X PCX 21- 5.
n
A) 14
3-7=3
3-16
blinom olduğuna göre, P(2) kaçtır?
B)
C) 16
D) 17
ph) 2³+7
8+7=
P(x) bir sabit polinomdur.
2P(3x + 1) + P(x) = 12
olduğuna göre, P³(10) kaçtır?
A) 4
B) 16
C) 27
2P
E) 18
D) 64 E) 125
327
Lise Matematik
Polinom Kavramı
n A) 14 3-7=3 3-16 blinom olduğuna göre, P(2) kaçtır? B) C) 16 D) 17 ph) 2³+7 8+7= P(x) bir sabit polinomdur. 2P(3x + 1) + P(x) = 12 olduğuna göre, P³(10) kaçtır? A) 4 B) 16 C) 27 2P E) 18 D) 64 E) 125 327