%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Polinom Kavramı Soruları

sibiheğeb titisoq ev
17. Üçüncü dereceden P(x) polinomunun x ile
bölümünden kalan -12 dir. 21096 Bm
P(1) P(2)=P(3) = 0unulugox 0 (0)
IEV
olduğuna göre, P(x) polinomunun x + 1 ile
bölümünden kalan kaçtır?
A) -48
*(-0 = ?
=
B) -40 C) -36
P(0) = -12
D) -32
G
IGY
E) -24
Lise Matematik
Polinom Kavramı
sibiheğeb titisoq ev 17. Üçüncü dereceden P(x) polinomunun x ile bölümünden kalan -12 dir. 21096 Bm P(1) P(2)=P(3) = 0unulugox 0 (0) IEV olduğuna göre, P(x) polinomunun x + 1 ile bölümünden kalan kaçtır? A) -48 *(-0 = ? = B) -40 C) -36 P(0) = -12 D) -32 G IGY E) -24
Deneme Sınavı 03
15. Aşağıda x eksenini A ve B noktalarında kesen
y=x²-4x+a+1 parabolü çizilmiştir.
A
AY
O
P
led desc
D) -103
B
B
₁y=x²-4x2+1
3|OA|-2|OB| olduğuna göre, a kaçtır?
A) -73
B)-87
C)-97
E)-121
Lise Matematik
Polinom Kavramı
Deneme Sınavı 03 15. Aşağıda x eksenini A ve B noktalarında kesen y=x²-4x+a+1 parabolü çizilmiştir. A AY O P led desc D) -103 B B ₁y=x²-4x2+1 3|OA|-2|OB| olduğuna göre, a kaçtır? A) -73 B)-87 C)-97 E)-121
(-)
11
D)-¹1
6
b
5x+b
6--1/72
El-3
28.
P(x) = (x² + 3x)²
1
Q(x) = ² + +
X
R(x)=x²-2x³
ifadelerinden hangileri, x değişkenine bağlı bir polinom
belirtir?
A) Yalnız P
732x+36=4x+8
2= = b =
colm
D) P ve R
B) Yalnız Q
E) Q ve R
C) Yalnız R
Lise Matematik
Polinom Kavramı
(-) 11 D)-¹1 6 b 5x+b 6--1/72 El-3 28. P(x) = (x² + 3x)² 1 Q(x) = ² + + X R(x)=x²-2x³ ifadelerinden hangileri, x değişkenine bağlı bir polinom belirtir? A) Yalnız P 732x+36=4x+8 2= = b = colm D) P ve R B) Yalnız Q E) Q ve R C) Yalnız R
der[P(x)] = 4
der[P(x) - Q(x)] = 6
olduğuna göre, der[Q(x)] kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 5
3. P(x) bir polinomdur.
4.
der[(x2 +1) P(x)] = 6
olduğuna göre, [x² - P(x)] kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
der
1. B
P(x) ve Q(x) birer polinom ve Q(x), P(x) in bir çarpa-
nıdır.
P(x)]
Q(x)
D) 6
= 8
der[P(x) Q(x)] = 20
olduğuna göre, der[P(x) - Q(x)] kaçtır?
A) 6
B) 9
C) 12
D) 14
2. D
E) 10
3. B
E) 7
E) 15
4. D
6. F
7.
r
8.
Lise Matematik
Polinom Kavramı
der[P(x)] = 4 der[P(x) - Q(x)] = 6 olduğuna göre, der[Q(x)] kaçtır? A) 2 B) 4 C) 5 3. P(x) bir polinomdur. 4. der[(x2 +1) P(x)] = 6 olduğuna göre, [x² - P(x)] kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 der 1. B P(x) ve Q(x) birer polinom ve Q(x), P(x) in bir çarpa- nıdır. P(x)] Q(x) D) 6 = 8 der[P(x) Q(x)] = 20 olduğuna göre, der[P(x) - Q(x)] kaçtır? A) 6 B) 9 C) 12 D) 14 2. D E) 10 3. B E) 7 E) 15 4. D 6. F 7. r 8.
24. P(x) ikinci dereceden katsayıları ardışık tek tam sayılar
olan bir polinom olmak üzere, P(x) polinomunun
katsayılar toplamı, sabit terimine eşittir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi P(x)
polinomunun katsayılarından biri olabilir?
A) / B) 3
PL
ax² +by+L
a+²
C) 11
FPC
D) 5
of
3x² + 5x + a
SX
9
Lise Matematik
Polinom Kavramı
24. P(x) ikinci dereceden katsayıları ardışık tek tam sayılar olan bir polinom olmak üzere, P(x) polinomunun katsayılar toplamı, sabit terimine eşittir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi P(x) polinomunun katsayılarından biri olabilir? A) / B) 3 PL ax² +by+L a+² C) 11 FPC D) 5 of 3x² + 5x + a SX 9
15. Başkatsayıları aynı olan ikinci dereceden P(x) ve Q(x)
polinomları veriliyor.
P(x) polinomunun Q(x) polinomu ile
bölümünden kalan 5x,
3
P(x) + Q(x) = 2x
- X
MUS
olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayıları toplamı
kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E
Lise Matematik
Polinom Kavramı
15. Başkatsayıları aynı olan ikinci dereceden P(x) ve Q(x) polinomları veriliyor. P(x) polinomunun Q(x) polinomu ile bölümünden kalan 5x, 3 P(x) + Q(x) = 2x - X MUS olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayıları toplamı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E
İkinci dereceden başkatsayısı 2 olan P(x) polinomunun 2x - 6
ile bölümünden kalan 10 dur.
X=3
P(x) polinomunun x ile bölümünden kalan -2 olduğuna
göre, katsayılar toplamı kaçtır?
X=Q
A) -4
B) -2
C) -1
P(3)=10
P(0) = -2
SORU 29
D) 1
P(x) = 2. (x-a) - (x-b)
P(B) = 2.13-a). (3-b) = 10
E) 4
y
(3-0).(3-b) = 5.
Plo) = 2.-a.-b=-2
a.ba -t
-1 1
BIYIKLE
Lise Matematik
Polinom Kavramı
İkinci dereceden başkatsayısı 2 olan P(x) polinomunun 2x - 6 ile bölümünden kalan 10 dur. X=3 P(x) polinomunun x ile bölümünden kalan -2 olduğuna göre, katsayılar toplamı kaçtır? X=Q A) -4 B) -2 C) -1 P(3)=10 P(0) = -2 SORU 29 D) 1 P(x) = 2. (x-a) - (x-b) P(B) = 2.13-a). (3-b) = 10 E) 4 y (3-0).(3-b) = 5. Plo) = 2.-a.-b=-2 a.ba -t -1 1 BIYIKLE
15. Aşağıda bir programa yazılan P(x)= x³-2x²-11x+k polinomunun grafiğinin bir bölümü ekranda gözük-
mektedir.
12
X
4
-3
YA
11
X
X
7
4
1
0
2
Aşağıda P(x) polinomuna ait olabilecek bazı grafikler veriliyor.
YA
X²
8
5
2
||
xn
9
6 X
3
·.1.
|||
Grafiği Göster
+
X
Il ve IV
I
y
PL) = 61-1-
y
-8
IV
E) Il ve IV
D) I ve III
Buna göre, yukarıda verilen numaralı grafiklerden hangileri kesinlikle P(x) polinomuna ait olamaz?
E) ILY
B) II ve III
qa
A) I ve 11
Lise Matematik
Polinom Kavramı
15. Aşağıda bir programa yazılan P(x)= x³-2x²-11x+k polinomunun grafiğinin bir bölümü ekranda gözük- mektedir. 12 X 4 -3 YA 11 X X 7 4 1 0 2 Aşağıda P(x) polinomuna ait olabilecek bazı grafikler veriliyor. YA X² 8 5 2 || xn 9 6 X 3 ·.1. ||| Grafiği Göster + X Il ve IV I y PL) = 61-1- y -8 IV E) Il ve IV D) I ve III Buna göre, yukarıda verilen numaralı grafiklerden hangileri kesinlikle P(x) polinomuna ait olamaz? E) ILY B) II ve III qa A) I ve 11
a en yakın
açtır?
3
kesme dig.
göre
14 y=3x2 - 2x + a parabolü ile y = 4x + 6 doğrusu A ve B
noktalarında kesişmektedir.
Buna göre, A ve B noktalarını birleştiren doğru par-
çasının orta noktasının apsisi kaçtır?
A) 1 B) 1
C) 2
D) 3
y = 3x² 2x+a
y = 4x+6
E4
-3
-3
17. Gerçel sa
g(x) fonks
Buna gö
Lise Matematik
Polinom Kavramı
a en yakın açtır? 3 kesme dig. göre 14 y=3x2 - 2x + a parabolü ile y = 4x + 6 doğrusu A ve B noktalarında kesişmektedir. Buna göre, A ve B noktalarını birleştiren doğru par- çasının orta noktasının apsisi kaçtır? A) 1 B) 1 C) 2 D) 3 y = 3x² 2x+a y = 4x+6 E4 -3 -3 17. Gerçel sa g(x) fonks Buna gö
15.
P = 8
Anladim
A(x), B(x) ve C(x) gerçel katsayılı polinomlardır.
B(x) polinomunun sabit terimi O'dan farklıdır.
A(x) polinomunun sabit terimi, B(x) polinomunun
sabit teriminin 6 katıdır.
x + 4x=-6
A (x) + B(x) = B(x) C(x) + x
olduğuna göre, C(x-1) polinomunun katsayıları
toplamı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
'3.
Lise Matematik
Polinom Kavramı
15. P = 8 Anladim A(x), B(x) ve C(x) gerçel katsayılı polinomlardır. B(x) polinomunun sabit terimi O'dan farklıdır. A(x) polinomunun sabit terimi, B(x) polinomunun sabit teriminin 6 katıdır. x + 4x=-6 A (x) + B(x) = B(x) C(x) + x olduğuna göre, C(x-1) polinomunun katsayıları toplamı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 '3.
YENİ NESİL KAF MATEMATİK SERİSİ
>> Polinomlar-2
9. En yüksek dereceli teriminin katsayısı 2 olan ikinci dereceden
gerçel katsayılı bir P(x) polinomunun iki farklı kökü P(0) ve
P(-1) değerleridir.
Buna göre, P(2) kaçtır?
A) 7
B) 7,5
C) 8
D) 8,5
E) 9
13
Lise Matematik
Polinom Kavramı
YENİ NESİL KAF MATEMATİK SERİSİ >> Polinomlar-2 9. En yüksek dereceli teriminin katsayısı 2 olan ikinci dereceden gerçel katsayılı bir P(x) polinomunun iki farklı kökü P(0) ve P(-1) değerleridir. Buna göre, P(2) kaçtır? A) 7 B) 7,5 C) 8 D) 8,5 E) 9 13
12.
(x³+4) açılımında sabit terim vardır.
Buna göre, açılımdaki terim sayısı aşağıdakilerden.
hangisi olabilir?
A) 21
(1)
B) 22
20
4
C) 23
n-f
·(x ³)^. (x-r
+
D) 24
3
E) 25
25
14. H
(x
m
38-3
13. Bir kampanyanın koşulları şu şekilde verilmiştir.
ir miktarının % 1'i oranında indirim yapılaca
200 TL'Vi
Lise Matematik
Polinom Kavramı
12. (x³+4) açılımında sabit terim vardır. Buna göre, açılımdaki terim sayısı aşağıdakilerden. hangisi olabilir? A) 21 (1) B) 22 20 4 C) 23 n-f ·(x ³)^. (x-r + D) 24 3 E) 25 25 14. H (x m 38-3 13. Bir kampanyanın koşulları şu şekilde verilmiştir. ir miktarının % 1'i oranında indirim yapılaca 200 TL'Vi
11.
6
olarak modelleniyor.
a
ABC
x²+mx-2) ile x³-nx-m
ifadeleri birer polinom olduğuna göre,
n
A) 16
10/0
b
m
neghö
ifadesinin değeri kaçtır? dir?
B) 12 C) 8
DD) 6
MASAA ov 1831 = EA
X-2 mo gax als nimeglód
x³_n
TEST-6
ineglód layod
EE) 4
X-m
de cue
Lise Matematik
Polinom Kavramı
11. 6 olarak modelleniyor. a ABC x²+mx-2) ile x³-nx-m ifadeleri birer polinom olduğuna göre, n A) 16 10/0 b m neghö ifadesinin değeri kaçtır? dir? B) 12 C) 8 DD) 6 MASAA ov 1831 = EA X-2 mo gax als nimeglód x³_n TEST-6 ineglód layod EE) 4 X-m de cue
8.
0-040-4
P(x) = (x³ - 2x² + mx-4)²
polinomu düzenlendiğinde x lü teriminin katsayısı
P(x) polinomunun sabit terimine eşit olduğuna göre,
m değeri kaçtır?
A)-4
B) -1 C) 1 D) 6
@
G
E) 10
ORİJİNAL MATEMATİK
11. P(x) + Q(x) birer p
P(x) = P(1) -
Q(x) = x²-7
olarak tanımlanıy
Buna göre, P(2)
kaçtır?
B) 10
A) 4
P(3) =
Lise Matematik
Polinom Kavramı
8. 0-040-4 P(x) = (x³ - 2x² + mx-4)² polinomu düzenlendiğinde x lü teriminin katsayısı P(x) polinomunun sabit terimine eşit olduğuna göre, m değeri kaçtır? A)-4 B) -1 C) 1 D) 6 @ G E) 10 ORİJİNAL MATEMATİK 11. P(x) + Q(x) birer p P(x) = P(1) - Q(x) = x²-7 olarak tanımlanıy Buna göre, P(2) kaçtır? B) 10 A) 4 P(3) =
7. P(x) ve Q(x) polinom,
P(x) = Q(x) + x² +3.
olmak üzere,
1. Q(x) polinomunun derecesi 4'ün katıdır.
II. der[P(x)]> der[Q(x)]
III. P(x) polinomunun derecesi en az 2'dir.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Polinom Kavramı
7. P(x) ve Q(x) polinom, P(x) = Q(x) + x² +3. olmak üzere, 1. Q(x) polinomunun derecesi 4'ün katıdır. II. der[P(x)]> der[Q(x)] III. P(x) polinomunun derecesi en az 2'dir. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? C) Yalnız III A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III
inde
nek
afını
blu-
3.
P(x) üçüncü dereceden üç terimli bir polinom ol-
mak üzere, bu polinomun her bir teriminin katsa
yısı P(0) dır.
P(2) = 143 olduğuna göre, P(x) polinomunun
başkatsayısının alabileceği değerlerin toplamı
kaçtır?
A) 12
B) 16
C) 20
D) 24
E) 28
Lise Matematik
Polinom Kavramı
inde nek afını blu- 3. P(x) üçüncü dereceden üç terimli bir polinom ol- mak üzere, bu polinomun her bir teriminin katsa yısı P(0) dır. P(2) = 143 olduğuna göre, P(x) polinomunun başkatsayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28