Aritmetik Dizi Soruları

9₂6=2·9₂2-90
10. Genel terimi a olan bir gerçel sayı dizisinin sıfırdan farklı
terimleri arasında
an+4= 2. an+2-an
indirgeme bağıntısı veriliyor.
Bu dizinin ilk n teriminin toplamı Sn olduğuna göre,
20+ 197 98 tran
S20-Sg
a15
n = 4₂²
ag=2.a
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 2
B) 5
C) 7
2-95
@20
D) 9
a
9/10
%₂0+9=295
a
E) 11
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
9₂6=2·9₂2-90 10. Genel terimi a olan bir gerçel sayı dizisinin sıfırdan farklı terimleri arasında an+4= 2. an+2-an indirgeme bağıntısı veriliyor. Bu dizinin ilk n teriminin toplamı Sn olduğuna göre, 20+ 197 98 tran S20-Sg a15 n = 4₂² ag=2.a ifadesinin değeri kaçtır? A) 2 B) 5 C) 7 2-95 @20 D) 9 a 9/10 %₂0+9=295 a E) 11
22.
Bir aritmetik dizide beşinci terim ile onbeşinci te-
rimlerin toplami a ise bu dizinin ikinci, onuncu ve
onsekizinci terimleri toplamının a cinsinden eşiti
a2 + a1 + a18
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 21/12
B) a
C)
3a
2
D) 2a
E)
5a
2
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
22. Bir aritmetik dizide beşinci terim ile onbeşinci te- rimlerin toplami a ise bu dizinin ikinci, onuncu ve onsekizinci terimleri toplamının a cinsinden eşiti a2 + a1 + a18 aşağıdakilerden hangisidir? A) 21/12 B) a C) 3a 2 D) 2a E) 5a 2
1.
4.
Test
1) = (log₂ (n+¹))
(an) =
Pekiştiriyorum
dizisinin ilk yedi teriminin toplamı kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
041
E) 6
2. İlk iki terimi -4 ve 1 olan aritmetik dizinin baştan
10 teriminin toplamı kaçtır?
5. Bir (a) dizisinde her n E
an+2=an+1-an
a₁ = 3
a₂ = 6
olduğuna göre, a de
A)-6
B)-5
93
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
1. 4. Test 1) = (log₂ (n+¹)) (an) = Pekiştiriyorum dizisinin ilk yedi teriminin toplamı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 041 E) 6 2. İlk iki terimi -4 ve 1 olan aritmetik dizinin baştan 10 teriminin toplamı kaçtır? 5. Bir (a) dizisinde her n E an+2=an+1-an a₁ = 3 a₂ = 6 olduğuna göre, a de A)-6 B)-5 93
7 tane somun ekmek 12 kişiye eşit olarak paylaştırılacaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir?
A) 5 ekmeğin her biri 4'e
2 ekmeğin her biri 3'e bölünür.
B) 3 ekmeğin her biri 3'e
4 ekmeğin her biri 4'e bölünür.
C) 5 ekmeğin her biri 3'e
2 ekmeğin her biri 4'e bölünür.
D) 3 ekmeğin her biri 4'e
4 ekmeğin her biri 3'e bölünür.
ineretvez 201
34
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
7 tane somun ekmek 12 kişiye eşit olarak paylaştırılacaktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir? A) 5 ekmeğin her biri 4'e 2 ekmeğin her biri 3'e bölünür. B) 3 ekmeğin her biri 3'e 4 ekmeğin her biri 4'e bölünür. C) 5 ekmeğin her biri 3'e 2 ekmeğin her biri 4'e bölünür. D) 3 ekmeğin her biri 4'e 4 ekmeğin her biri 3'e bölünür. ineretvez 201 34
n
14. Bir aritmetik dizide 7. terim 5, 12. terim 20 olduğuna
göre; ilk 10 terimin toplamı aşağıdakilerden hangisi-
ne eşit olur?
M₁2 >
A) 8. terim
D) 10. terim
B) 6. terim
4-15-
E) 12. terim
X₂
C) 7. terim
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
n 14. Bir aritmetik dizide 7. terim 5, 12. terim 20 olduğuna göre; ilk 10 terimin toplamı aşağıdakilerden hangisi- ne eşit olur? M₁2 > A) 8. terim D) 10. terim B) 6. terim 4-15- E) 12. terim X₂ C) 7. terim
32
55
E) 33
197
Pozitif terimli bir (a) aritmetik dizisinde
(a₁) + (an) = (a + 3)
olduğuna göre,
(a)
(2₂)
3
A) 2/1/20
ifadesinin değeri kaçtır?
91+93
92
B) 3
C) 2
G₁ = 9₁ +96
D) + E) -/-/-
4.A 5.A 6.C
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
32 55 E) 33 197 Pozitif terimli bir (a) aritmetik dizisinde (a₁) + (an) = (a + 3) olduğuna göre, (a) (2₂) 3 A) 2/1/20 ifadesinin değeri kaçtır? 91+93 92 B) 3 C) 2 G₁ = 9₁ +96 D) + E) -/-/- 4.A 5.A 6.C
26. Porn tam saylardan oluşan bir (a) dias, her
pezitt sam says için
4+2
On 2
esitini nadiyor
g
tadesinin değeri kaçtır?
A) 188
0110
R=11
226
B; 196 C) 204 D) 276 E 224
9-90=20
912-9 = 22
SO
50
partiz
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
26. Porn tam saylardan oluşan bir (a) dias, her pezitt sam says için 4+2 On 2 esitini nadiyor g tadesinin değeri kaçtır? A) 188 0110 R=11 226 B; 196 C) 204 D) 276 E 224 9-90=20 912-9 = 22 SO 50 partiz
1097/2
25. Fabrikadaki bir elektrik motorunun şalter 5
apamaldir. Her aşamada motorun dakikadaki
devir sayisi sonlu bir aritmetik dizinin ard gik b
Minidr
Salterin birinci aşamasında motorun devir
saya dakikada 400 ve son aşamada motorun
devir sayısı dakikads 1000 olduğuna göre,
WAPE
dördüncü aşamada motorun dakikadaki devir
sayısı kaçtır?
A) 750 B) 800 C) 825
D) 850 E) 900
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
1097/2 25. Fabrikadaki bir elektrik motorunun şalter 5 apamaldir. Her aşamada motorun dakikadaki devir sayisi sonlu bir aritmetik dizinin ard gik b Minidr Salterin birinci aşamasında motorun devir saya dakikada 400 ve son aşamada motorun devir sayısı dakikads 1000 olduğuna göre, WAPE dördüncü aşamada motorun dakikadaki devir sayısı kaçtır? A) 750 B) 800 C) 825 D) 850 E) 900
58
20. Farklı pozitif tam sayılardan oluşan bir dizinin terimleri;
a1, az a3,...,a6, a7 sırasıyla artan biçimdedir.
Bu dizinin a₁, az, aç vе as, a6, a7 terimleri bir geometrik dizi;
a3, a4, as terimleri bir aritmetik dizi belirtmektedir.
a₁ = 5 ve a7 = 228
olduğuna göre, a4 kaçtır?
A) 51
B) 53
C) 55
D) 57
E) 59
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
58 20. Farklı pozitif tam sayılardan oluşan bir dizinin terimleri; a1, az a3,...,a6, a7 sırasıyla artan biçimdedir. Bu dizinin a₁, az, aç vе as, a6, a7 terimleri bir geometrik dizi; a3, a4, as terimleri bir aritmetik dizi belirtmektedir. a₁ = 5 ve a7 = 228 olduğuna göre, a4 kaçtır? A) 51 B) 53 C) 55 D) 57 E) 59
plami
ir?
+ 1)
►/benimhocam
L
4.
TEST 4
a bir aritmetik dizi olmak üzere,
a6 = 12
a₁ + a5 = X
a + a₁ = y
olduğu biliniyor.
Buna göre, x + y toplamı kaçtır?
A) 24
B) 36
+42
2₁+ a₁ +4d=x
22₁ tud=x
22₁ +16d=y
42₁+
+ 20 d= x+y
4(2₁+52) = x+y
5. a bir aritmetik dizi olmak üzere,
a₂ + a3 = x
â₁ + ₂ + ³ + â = y
olduğu biliniyor.
y
X
6. a, bir aritmetik
Buna göre, oranı kaçtır?
A) 1
B) 2
2₁+5d=12
= 11 ve S₂ = 64
a6 =
olduğu biliniyor.
Buna göre a, kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
2₁+ 6d +2₁+lod=y
22₁ +16d=y
D) 48
12
ad
(C) 3
40
i olmak üzere, bu dizinin ilk n teriminin toplamı S
2₁+52=11
D) 4
E) 60
D) 4
2481
E) 8
E) 5
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
plami ir? + 1) ►/benimhocam L 4. TEST 4 a bir aritmetik dizi olmak üzere, a6 = 12 a₁ + a5 = X a + a₁ = y olduğu biliniyor. Buna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 24 B) 36 +42 2₁+ a₁ +4d=x 22₁ tud=x 22₁ +16d=y 42₁+ + 20 d= x+y 4(2₁+52) = x+y 5. a bir aritmetik dizi olmak üzere, a₂ + a3 = x â₁ + ₂ + ³ + â = y olduğu biliniyor. y X 6. a, bir aritmetik Buna göre, oranı kaçtır? A) 1 B) 2 2₁+5d=12 = 11 ve S₂ = 64 a6 = olduğu biliniyor. Buna göre a, kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 2₁+ 6d +2₁+lod=y 22₁ +16d=y D) 48 12 ad (C) 3 40 i olmak üzere, bu dizinin ilk n teriminin toplamı S 2₁+52=11 D) 4 E) 60 D) 4 2481 E) 8 E) 5
ometrik di-
4
(a) pozitif terimli bir geometrik dizidir.
a₁ = 2
ap+5=16 a
●
●
P + 1
ap-1-
pla
dir.
B) 219
Bu dizinin ilk 20 teriminin toplamı T olduğuna göre,
T + 2 kaçtır?
A) 218
C) 220 D) 221
ap+5=16
6+1=6
E) 222
got Olacak biçimde 54 b
liyor. Bu şekilde her seferinde
biçimde bir önceki dairenin ya
uzunluğuna sahip daireler ç
Buna göre, elde edilen ilk
toplamı kaçtır?
A) 396
D) 438
81 54
66512
36
24
B) 405
11. Aşağıda bir kenar
verilmiştir.
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
ometrik di- 4 (a) pozitif terimli bir geometrik dizidir. a₁ = 2 ap+5=16 a ● ● P + 1 ap-1- pla dir. B) 219 Bu dizinin ilk 20 teriminin toplamı T olduğuna göre, T + 2 kaçtır? A) 218 C) 220 D) 221 ap+5=16 6+1=6 E) 222 got Olacak biçimde 54 b liyor. Bu şekilde her seferinde biçimde bir önceki dairenin ya uzunluğuna sahip daireler ç Buna göre, elde edilen ilk toplamı kaçtır? A) 396 D) 438 81 54 66512 36 24 B) 405 11. Aşağıda bir kenar verilmiştir.
16.
n pozitif tam sayı olmak üzere n nin en küçük asal böleni
(n) ile gösteriliyor.
(a) dizisinin terimleri
an
***
20
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre
-5, n=3
1, (n)#3
an
toplamı kaçtır?
A) -8
B) 0
d₁ =
C) 2
D) 6
E) 10
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
16. n pozitif tam sayı olmak üzere n nin en küçük asal böleni (n) ile gösteriliyor. (a) dizisinin terimleri an *** 20 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre -5, n=3 1, (n)#3 an toplamı kaçtır? A) -8 B) 0 d₁ = C) 2 D) 6 E) 10
) 0
HIN
V
E
R
E
N
K
5. (a) ve (bn) aritmetik diziler olsun.
a₁ = -3, b₁ = -10 ve ortak farklar sırasıyla 2 ve 5 dir.
Buna göre, (3an + b) dizisinin genel terimi aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) 11n-30
B) 11n - 19
D)-19n-30
C) -19n+11
E) -30n - 11
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
) 0 HIN V E R E N K 5. (a) ve (bn) aritmetik diziler olsun. a₁ = -3, b₁ = -10 ve ortak farklar sırasıyla 2 ve 5 dir. Buna göre, (3an + b) dizisinin genel terimi aşağıda- kilerden hangisidir? A) 11n-30 B) 11n - 19 D)-19n-30 C) -19n+11 E) -30n - 11
27. Can okuduğu bir kitabın ardışık üç sayfasına renkli etiket
yapıştırıyor. Sayfalara yapıştırdığı etiket sayısı, her biri bir
önceki sayfaya yapıştırılan etiket sayısının sabit bir tam
katı olacak şekilde bu üç sayfaya toplam 312 tane etiket
yapıştırıyor.
Buna göre, Can'ın etiket yapıştırdığı sayfaların ortan-
casında kaç etiket vardır?
A 72
B) 96
C) 108
D) 216
E) 240
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
27. Can okuduğu bir kitabın ardışık üç sayfasına renkli etiket yapıştırıyor. Sayfalara yapıştırdığı etiket sayısı, her biri bir önceki sayfaya yapıştırılan etiket sayısının sabit bir tam katı olacak şekilde bu üç sayfaya toplam 312 tane etiket yapıştırıyor. Buna göre, Can'ın etiket yapıştırdığı sayfaların ortan- casında kaç etiket vardır? A 72 B) 96 C) 108 D) 216 E) 240
1.
(an) (13 + 23 +33 + + ³)
04 AZ + b +425
dizisi veriliyor.
Buna göre, bu dizinin ilk dört terim toplamı kaçtır?
A) 132
C) 146
18
B) 138
D) 156
24-9
24-2 -
235414
anti
012-3
9251⁹19
944= 303=64
R
E) 164
37₂
17
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
1. (an) (13 + 23 +33 + + ³) 04 AZ + b +425 dizisi veriliyor. Buna göre, bu dizinin ilk dört terim toplamı kaçtır? A) 132 C) 146 18 B) 138 D) 156 24-9 24-2 - 235414 anti 012-3 9251⁹19 944= 303=64 R E) 164 37₂ 17
Reaksiyon / Deneme 13
7. Aşağıdaki tabloda x ile f(x) arasındaki ilişki gösterilmiştir.
1
5
X
f(x)
Örneğin; f(1) = 5 tir.
Buna göre,
(fofofo...of) (3)
2021 tane
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1
(B)
3,2 1,5.
2
1
C) 3
3
2
M
4
3
5
4
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
Reaksiyon / Deneme 13 7. Aşağıdaki tabloda x ile f(x) arasındaki ilişki gösterilmiştir. 1 5 X f(x) Örneğin; f(1) = 5 tir. Buna göre, (fofofo...of) (3) 2021 tane ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 (B) 3,2 1,5. 2 1 C) 3 3 2 M 4 3 5 4 D) 4 E) 5