Aritmetik Dizi Soruları

98=3
#
37+9+93 +100+86
A) 286
37
15. Bir aritmetik dizinin ardışık ilk üç terimi a+1, 3a-1 ve
4a+2 dir.
Buna göre, bu dizinin ilk 11 teriminin toplamı kaçtır?
16 -
C) 364
B) 324
2
tart
D) 492
12
2013-2014
E) 506
1-3
HICO
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
98=3 # 37+9+93 +100+86 A) 286 37 15. Bir aritmetik dizinin ardışık ilk üç terimi a+1, 3a-1 ve 4a+2 dir. Buna göre, bu dizinin ilk 11 teriminin toplamı kaçtır? 16 - C) 364 B) 324 2 tart D) 492 12 2013-2014 E) 506 1-3 HICO
A
FEN LİSESİ
A
lyse legien tispendi
11. (a) aritmetik dizisinde,
• a3 + a5 + a7 = 12
• ag + a10 + a12 + a14 = 72
A) 133
olduğuna göre, aç kaçtır?
14
seed
B) 5
(0
EN 162
C) 6
18
D)
195/puble
E) 7
3
A
218
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
A FEN LİSESİ A lyse legien tispendi 11. (a) aritmetik dizisinde, • a3 + a5 + a7 = 12 • ag + a10 + a12 + a14 = 72 A) 133 olduğuna göre, aç kaçtır? 14 seed B) 5 (0 EN 162 C) 6 18 D) 195/puble E) 7 3 A 218
2
S
To
7. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, f(x) = sinx ve
132
T
g(x) =
= cosx fonksiyonlarının [0, aralığındaki grafikleri
verilmiştir.
y
A)
A
√2.
8
D)
I
f fonksiyon grafiği ile g fonksiyon grafiği [0,] arasında
A noktasında kesişmektedir.
√√2.
4
B
Buna göre, köşe noktaları A, O ve B olan üçgeninin
alanı kaç birimkaredir?
B)
X
√2.π
6
E)
√2.π
2
Lice
C)
ORI
cet
√2.
5
ORİJİNAL
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
2 S To 7. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, f(x) = sinx ve 132 T g(x) = = cosx fonksiyonlarının [0, aralığındaki grafikleri verilmiştir. y A) A √2. 8 D) I f fonksiyon grafiği ile g fonksiyon grafiği [0,] arasında A noktasında kesişmektedir. √√2. 4 B Buna göre, köşe noktaları A, O ve B olan üçgeninin alanı kaç birimkaredir? B) X √2.π 6 E) √2.π 2 Lice C) ORI cet √2. 5 ORİJİNAL
= 3n-2 aritmetik dizisi veriliyor. Bu dizinin te-
rimleri a,, a, a, ... a olmak üzere,
I. a, a, a, bir geometrik dizinin ardışık üç terimidir.
7. (a)
II. a, a, a, terimleri ortak çarpanı 4 olan bir geomet-
rik dizinin ardışık üç terimidir.
III.a-a,, a, a, a, a, terimleri bir geometrik
dizinin ardışık üç terimidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
476
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
S
C) I ve ll
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
= 3n-2 aritmetik dizisi veriliyor. Bu dizinin te- rimleri a,, a, a, ... a olmak üzere, I. a, a, a, bir geometrik dizinin ardışık üç terimidir. 7. (a) II. a, a, a, terimleri ortak çarpanı 4 olan bir geomet- rik dizinin ardışık üç terimidir. III.a-a,, a, a, a, a, terimleri bir geometrik dizinin ardışık üç terimidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I 476 D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III S C) I ve ll
23. (an) bir aritmetik dizi olmak üzere,
a₂ = 3a₁ - 1
a4 + a18 = 43
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, a değeri kaçtır?
B) g
A)
17
9₁7d=301-1²
aj +31 +²9₁ +372 = 43
2a1 + 20d=43
21d=42
1d=2₁
(C)
19
2
d+1=201
13
√12=91
M/N
8) 21
al+4d
1/2 + 8)
8.
19
E)
23
2
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
23. (an) bir aritmetik dizi olmak üzere, a₂ = 3a₁ - 1 a4 + a18 = 43 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, a değeri kaçtır? B) g A) 17 9₁7d=301-1² aj +31 +²9₁ +372 = 43 2a1 + 20d=43 21d=42 1d=2₁ (C) 19 2 d+1=201 13 √12=91 M/N 8) 21 al+4d 1/2 + 8) 8. 19 E) 23 2
10.
E
A) 1
9
www
B) 2
O
D
Yaz mevsiminin gelmesiyle bahçesindeki kiraz ağa-
cına çıkmak isteyen Ali'nin kullandığı merdiven basa-
maklan yukarıda verilmiştir.
5
a € [AB]. [DC), [EF], alınarak (a) aritmetik dizisi
elde ediliyor.
B
Zeminden yukarı doğru oluşan artan aritmetik di-
zide 3. terimin alanı 49 br², 4. terimin alanı 100 br²
olduğuna göre, bu dizinin ortak farkı kaçtır?
C) 3
D) 4 E) 5
Kitapadisi
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
10. E A) 1 9 www B) 2 O D Yaz mevsiminin gelmesiyle bahçesindeki kiraz ağa- cına çıkmak isteyen Ali'nin kullandığı merdiven basa- maklan yukarıda verilmiştir. 5 a € [AB]. [DC), [EF], alınarak (a) aritmetik dizisi elde ediliyor. B Zeminden yukarı doğru oluşan artan aritmetik di- zide 3. terimin alanı 49 br², 4. terimin alanı 100 br² olduğuna göre, bu dizinin ortak farkı kaçtır? C) 3 D) 4 E) 5 Kitapadisi
4. a <b olmak üzere, a ile b sayıları arasına aritmetik
dizi oluşturacak şekilde 6 terim yerleştiriliyor.
b
Bu dizinin birinci terimi
ni kaçtır?
A) 8
B) 6 C) 4
EMATIK SORU BANKASI
olduğuna göre,
b
a
ora-
D) 2 E) 1
243
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
4. a <b olmak üzere, a ile b sayıları arasına aritmetik dizi oluşturacak şekilde 6 terim yerleştiriliyor. b Bu dizinin birinci terimi ni kaçtır? A) 8 B) 6 C) 4 EMATIK SORU BANKASI olduğuna göre, b a ora- D) 2 E) 1 243
6.
(a-6!
(-9+6)
x²-6x+3=0
denkleminin kökleri a ve b'dir.
a².b + 3b
2
Buna göre,
A) 8
ifadesinin değeri kaçtır?
D) 11
C) 10
-1
B) 9
a+b = 6
0₁6 = 3
2 2
a ²+0=161
E) 12
0²6+36
36
6+6; 1² (6-6)
§ 64
16+16 26136
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
6. (a-6! (-9+6) x²-6x+3=0 denkleminin kökleri a ve b'dir. a².b + 3b 2 Buna göre, A) 8 ifadesinin değeri kaçtır? D) 11 C) 10 -1 B) 9 a+b = 6 0₁6 = 3 2 2 a ²+0=161 E) 12 0²6+36 36 6+6; 1² (6-6) § 64 16+16 26136
T
2
d 2d 3d d
1991+655=47
bo₁tad- &
12. (an) geometrik dizisinae
●
a3
23 24 25 26 27 = 243
S+ olduğuna göre, a,
A) 13
B) 6
25. 20:34
afdex
97.18
ap.
a, çarpımı kaçtır?
●
C) 9
98
Z
201 + ad
dobgol ev a
d
2
91.84
9₁5²-/3-²/3/²
81²
P
+8
D) 18
9₁ ² 50 = 3²
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
T 2 d 2d 3d d 1991+655=47 bo₁tad- & 12. (an) geometrik dizisinae ● a3 23 24 25 26 27 = 243 S+ olduğuna göre, a, A) 13 B) 6 25. 20:34 afdex 97.18 ap. a, çarpımı kaçtır? ● C) 9 98 Z 201 + ad dobgol ev a d 2 91.84 9₁5²-/3-²/3/² 81² P +8 D) 18 9₁ ² 50 = 3²
10. (a) aritmetik dizisinin ilk n terim toplamı,
114,9
2
S = n²
n
olduğuna göre, (an) dizisinin genel terimi aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 2n+1
D) 2n-1
2022-2023 Öğretim Yılı
B) -2n+3
E) -2n+2
C) 2n-3
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
10. (a) aritmetik dizisinin ilk n terim toplamı, 114,9 2 S = n² n olduğuna göre, (an) dizisinin genel terimi aşağıdakiler- den hangisidir? A) 2n+1 D) 2n-1 2022-2023 Öğretim Yılı B) -2n+3 E) -2n+2 C) 2n-3
192 olduğuna
29 E) 31
16. Ardışık n tane sayının toplamı 43 ise n en çok
8
kaçtır?
A) 84
www.evizekurs.com
B) 85
C) 86
D) 87 E) 88
www.evizekurs.com
1. AB sayısı rakamları toplamının 8 kati
sayısı rakamları toplamının kaç katır
A) 5
B) 4
AB=8 LAST
C) 3
10A+B=8A18B
20=7B
7
2
2. AB ve BA iki basamaklı doğal siy
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
192 olduğuna 29 E) 31 16. Ardışık n tane sayının toplamı 43 ise n en çok 8 kaçtır? A) 84 www.evizekurs.com B) 85 C) 86 D) 87 E) 88 www.evizekurs.com 1. AB sayısı rakamları toplamının 8 kati sayısı rakamları toplamının kaç katır A) 5 B) 4 AB=8 LAST C) 3 10A+B=8A18B 20=7B 7 2 2. AB ve BA iki basamaklı doğal siy
ir-
BC
r.
48-51. soruları aşağıdaki bilgilere göre bir-
birinden bağımsız olarak cevaplayınız.
ABCDE
2
1
6
11
4
9
14
7
12
5
10
15
3
8
DENEME-9
13
Yandaki tabloda A, B, C,
sütunlarında
D ve E
1'den başlayarak ardışık
doğal sayılar sırasıyla
soldan sağa doğru artan
bir sıra ile yazılmıştır.
48. 121 sayısı hangi sütunda bulunur?
ÁSA
B) B
C) C D) D
E) E
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
ir- BC r. 48-51. soruları aşağıdaki bilgilere göre bir- birinden bağımsız olarak cevaplayınız. ABCDE 2 1 6 11 4 9 14 7 12 5 10 15 3 8 DENEME-9 13 Yandaki tabloda A, B, C, sütunlarında D ve E 1'den başlayarak ardışık doğal sayılar sırasıyla soldan sağa doğru artan bir sıra ile yazılmıştır. 48. 121 sayısı hangi sütunda bulunur? ÁSA B) B C) C D) D E) E
J
AYT/Matematik
****
23. Aşağıda alanlan sırasıyla 1, 4, 9, 16, n² birimkare
olan kareler ardışık olarak çizilmiştir.
A₁
2
an
A) 8
Her bir karenin A noktasına en uzak köşesi ile A nok-
tası birleştirilerek şekildeki gibi doğrular oluşturulmuştur.
3
Her bir doğrunun [AB] ile yaptığı açının tanjantı bir di-
zinin terimleri olarak yazılacaktır. Bu dizinin genel terimi;
an
= "n. karenin köşesiyle oluşturulmuş doğrunun [AB]
ile yaptığı açının tanjantı" biçiminde tanımlanmıştır.
2
a2 = 3
8
Örneğin; 2. karenin köşesiyle oluşturulmuş [AC] nın
[AB] ile yaptığı açının tanjantı
olduğundan
tür.
n br
B
2
23
25.
olduğuna göre, bu dizinin terim sayısı kaçtır?
B) 9
C) 12
D) 15
E) 16
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
J AYT/Matematik **** 23. Aşağıda alanlan sırasıyla 1, 4, 9, 16, n² birimkare olan kareler ardışık olarak çizilmiştir. A₁ 2 an A) 8 Her bir karenin A noktasına en uzak köşesi ile A nok- tası birleştirilerek şekildeki gibi doğrular oluşturulmuştur. 3 Her bir doğrunun [AB] ile yaptığı açının tanjantı bir di- zinin terimleri olarak yazılacaktır. Bu dizinin genel terimi; an = "n. karenin köşesiyle oluşturulmuş doğrunun [AB] ile yaptığı açının tanjantı" biçiminde tanımlanmıştır. 2 a2 = 3 8 Örneğin; 2. karenin köşesiyle oluşturulmuş [AC] nın [AB] ile yaptığı açının tanjantı olduğundan tür. n br B 2 23 25. olduğuna göre, bu dizinin terim sayısı kaçtır? B) 9 C) 12 D) 15 E) 16
iler ve Seriler / Sequences and Series
os sat
yös sat
sat gas
13. (a) aritmetik dizi (arithmetical sequence)ata yös sat
+26+ a₁1 + a16ta vat galata yös sat
eticayös sat
a₁ + a₁ +
t
A) 36
20
+
+ a16
=
sat g 4/3
D) 98
galata y
galataat galata yös
galata yös sat galatayös sat galata yör
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
iler ve Seriler / Sequences and Series os sat yös sat sat gas 13. (a) aritmetik dizi (arithmetical sequence)ata yös sat +26+ a₁1 + a16ta vat galata yös sat eticayös sat a₁ + a₁ + t A) 36 20 + + a16 = sat g 4/3 D) 98 galata y galataat galata yös galata yös sat galatayös sat galata yör
Örnek:
Şekil - I
00
A) 1920
Şekil - 11
8 16
D) 2112
Yukarıda ilk üç adımı verilen örüntüye göre, ilk
otuz şeklin köşelerinde bulunan noktaların top-
lam sayısı kaçtır?
B) 2010
91=8
d=6
30=19 g
Şekil - III
C
E) 2850
+6
8+182
C) 2056
S30
f
=9+29-8
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
Örnek: Şekil - I 00 A) 1920 Şekil - 11 8 16 D) 2112 Yukarıda ilk üç adımı verilen örüntüye göre, ilk otuz şeklin köşelerinde bulunan noktaların top- lam sayısı kaçtır? B) 2010 91=8 d=6 30=19 g Şekil - III C E) 2850 +6 8+182 C) 2056 S30 f =9+29-8
Örnek. 10 terimli bir aritmetik dizinin terimlerinin top-
lamı 20, son ve ilk terimlerinin fark: 8 ise bu aritmetik
dizinin genel terimini bulunuz.
A)
8m-24
9
S
B)
Sn-30
9
22-0
D) -
8n-26
9
E)
()
8n-32
9
Sn-28
9
Lise Matematik
Aritmetik Dizi
Örnek. 10 terimli bir aritmetik dizinin terimlerinin top- lamı 20, son ve ilk terimlerinin fark: 8 ise bu aritmetik dizinin genel terimini bulunuz. A) 8m-24 9 S B) Sn-30 9 22-0 D) - 8n-26 9 E) () 8n-32 9 Sn-28 9