Basamak Kavramı Soruları

11. Suna, hesap makinesine iki basamaklı bir doğal sayı yazı-
yor. Daha sonra hesap makinesine girdiği sayının 27 ek-
siğini girince, çıkan sonucun rakamları yer değiştirilmiş
olarak yine iki basamaklı sayı olduğunu görüyor.
0801
Buna göre, Suna aynı sonucu elde etmek için hesap
makinesine kaç farklı değer girebilir?
B) 5
C) 6
A) 4
al
ba
imsiqni nohter oy nako,nellexe sobnimelal
D) 7
em or
E) 8
ile iki basa-
www.
O
Lise Matematik
Basamak Kavramı
11. Suna, hesap makinesine iki basamaklı bir doğal sayı yazı- yor. Daha sonra hesap makinesine girdiği sayının 27 ek- siğini girince, çıkan sonucun rakamları yer değiştirilmiş olarak yine iki basamaklı sayı olduğunu görüyor. 0801 Buna göre, Suna aynı sonucu elde etmek için hesap makinesine kaç farklı değer girebilir? B) 5 C) 6 A) 4 al ba imsiqni nohter oy nako,nellexe sobnimelal D) 7 em or E) 8 ile iki basa- www. O
6
7. (xx) iki basamaklı ve (xxx) üç basamaklı sayılardır.
(x) + (XX) + (XXX)
toplamının daima bölünebileceği en büyük asal sayı
kaçtır?
A) 11
B) 23
222
2.2
C) 37
Y
249 4
21
D) 41
E) 53
246 +23
221
16
10. a v
B
A)
2a
ZK
Lise Matematik
Basamak Kavramı
6 7. (xx) iki basamaklı ve (xxx) üç basamaklı sayılardır. (x) + (XX) + (XXX) toplamının daima bölünebileceği en büyük asal sayı kaçtır? A) 11 B) 23 222 2.2 C) 37 Y 249 4 21 D) 41 E) 53 246 +23 221 16 10. a v B A) 2a ZK
6.
A ve C sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere,
x= 10³ A + 10².2 +10 C+ 6
●
y = 2.10² +3
olduğuna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden
hangisine eşittir? d
nua
hib A) A2C9 obrolis B) A4C6 mited XC) A4C9
E) A9C4 M38 (A
HAJB2 D) A6C4 AMB
JAZİM (0
Lise Matematik
Basamak Kavramı
6. A ve C sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere, x= 10³ A + 10².2 +10 C+ 6 ● y = 2.10² +3 olduğuna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? d nua hib A) A2C9 obrolis B) A4C6 mited XC) A4C9 E) A9C4 M38 (A HAJB2 D) A6C4 AMB JAZİM (0
20 Eyl
ğeri
E) 350
6=16
Adım Tarama Testi
10.
10. Bir A pozitif tam sayısının 12 katı olan sayı aynı
rakamlardan oluşmaktadır.
O
2. ADIM
Buna göre, en küçük A sayısının rakamlarının
çarpımı kaçtır?
A) 18
B) 21
A.12 =
C) 24
D) 32
E) 35
Lise Matematik
Basamak Kavramı
20 Eyl ğeri E) 350 6=16 Adım Tarama Testi 10. 10. Bir A pozitif tam sayısının 12 katı olan sayı aynı rakamlardan oluşmaktadır. O 2. ADIM Buna göre, en küçük A sayısının rakamlarının çarpımı kaçtır? A) 18 B) 21 A.12 = C) 24 D) 32 E) 35
HIZ VE RENK YAYINLARI
4. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılar olmak üzere
abc nin alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 594
B) 693 C) 792
5. 6ab üç basamaklı doğal sayıdır.
L
||
E
D) 891
E) 990
506-69b=297
995-596-19
12-245
X 2
Lise Matematik
Basamak Kavramı
HIZ VE RENK YAYINLARI 4. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılar olmak üzere abc nin alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir? A) 594 B) 693 C) 792 5. 6ab üç basamaklı doğal sayıdır. L || E D) 891 E) 990 506-69b=297 995-596-19 12-245 X 2
ynamal
aber
3. Pozitif tam sayılarda tanımlanan
işlemleri için
8
n
n
>= 1.2.3... n
>=1+2+3+...+n
2
11
eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır?
A) 3
B) 4
1
C) 5 D) 6
E) 7
11. 4a
klı en bü
O
TOPRA
yaying
A
12. A
a
ra
Lise Matematik
Basamak Kavramı
ynamal aber 3. Pozitif tam sayılarda tanımlanan işlemleri için 8 n n >= 1.2.3... n >=1+2+3+...+n 2 11 eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır? A) 3 B) 4 1 C) 5 D) 6 E) 7 11. 4a klı en bü O TOPRA yaying A 12. A a ra
log se ne snoded miners id ev negçünl8
5. Oya, aklından iki basamaklı bir sayı tutuyor.
Bu sayıdan onlar basamağındaki rakamı çıkartıyor.
Sonuçta elde ettiği sayı, birler basamağındaki rakamın
7 katı olur.
Buna göre, Oya'nın tuttuğu sayının onlar basamağı-
nın birler basamağına oranı kaçtır?
1
A)
ab
2
2/3
B) -/-/
C)
3
4
D)
4|5
E)
op anus
56
Lise Matematik
Basamak Kavramı
log se ne snoded miners id ev negçünl8 5. Oya, aklından iki basamaklı bir sayı tutuyor. Bu sayıdan onlar basamağındaki rakamı çıkartıyor. Sonuçta elde ettiği sayı, birler basamağındaki rakamın 7 katı olur. Buna göre, Oya'nın tuttuğu sayının onlar basamağı- nın birler basamağına oranı kaçtır? 1 A) ab 2 2/3 B) -/-/ C) 3 4 D) 4|5 E) op anus 56
2.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının "Matematik Testi" için ayrılan kısmına işar
1. AB ve BA iki basamaklı sayılardır.
AB-BA = A² - B²
olduğuna göre, AB iki basamaklı sayının alabileceği
en küçük değer ile en büyük değerin toplamı kaçtır?
C) 110 D) 112 E) 120
A) 99
B) 108
3.
Lise Matematik
Basamak Kavramı
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının "Matematik Testi" için ayrılan kısmına işar 1. AB ve BA iki basamaklı sayılardır. AB-BA = A² - B² olduğuna göre, AB iki basamaklı sayının alabileceği en küçük değer ile en büyük değerin toplamı kaçtır? C) 110 D) 112 E) 120 A) 99 B) 108 3.
HIZ VE RENK YAYINLARI
6. İki basamaklı ab doğal sayısı rakamları toplamının
2x - 2 katına, iki basamaklı ba doğal sayısı rakamları
toplamının x + 1 katına eşittir.
Buna göre, x kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
1.D
2.A
D) 6 E) 7
3.A
4.D
5.C
6.B
27
MATEMATIK - ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
Lise Matematik
Basamak Kavramı
HIZ VE RENK YAYINLARI 6. İki basamaklı ab doğal sayısı rakamları toplamının 2x - 2 katına, iki basamaklı ba doğal sayısı rakamları toplamının x + 1 katına eşittir. Buna göre, x kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 1.D 2.A D) 6 E) 7 3.A 4.D 5.C 6.B 27 MATEMATIK - ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
11. Rakamları farki, üç basamaklı bir doğal sayının,
birler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer deği
tirdiğinde sayının değeri 693 artıyor.
Bu koşulu sağlayan kaç farklı üç basamaklı sayı
yazılabilir?
A) 2
B) 7 C) 9 D) 16 E) 20
Lise Matematik
Basamak Kavramı
11. Rakamları farki, üç basamaklı bir doğal sayının, birler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer deği tirdiğinde sayının değeri 693 artıyor. Bu koşulu sağlayan kaç farklı üç basamaklı sayı yazılabilir? A) 2 B) 7 C) 9 D) 16 E) 20
7. Beş arkadaş SAYIMATİK adını verdikleri iki basamaklı
doğal sayılarla oynanan aşağıdaki oyun programını yazı-
yor.
a>b
KOMUT
Rakamların
yerini
değiştir.
SAYIMATIK
ab iki basamaklı
doğal sayısı yazınız.
a = b
KOMUT
Rakamların
sayı değerlerinin
karelerini
topla.
D) 77
Oyuna başlayan öğrenciler en büyük sonuca ulaşan kişi-
nin oyunu kazanmasına karar veriyorlar.
a<b
KOMUT
Rakamların
basamak
değerlerini
çarp.
Buna göre, oyunu kazanan oyuncunun programa yaz-
dığı sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15
B) 98
E) 19
C) 87
Mater
larınc
Örne
Üç
Lise Matematik
Basamak Kavramı
7. Beş arkadaş SAYIMATİK adını verdikleri iki basamaklı doğal sayılarla oynanan aşağıdaki oyun programını yazı- yor. a>b KOMUT Rakamların yerini değiştir. SAYIMATIK ab iki basamaklı doğal sayısı yazınız. a = b KOMUT Rakamların sayı değerlerinin karelerini topla. D) 77 Oyuna başlayan öğrenciler en büyük sonuca ulaşan kişi- nin oyunu kazanmasına karar veriyorlar. a<b KOMUT Rakamların basamak değerlerini çarp. Buna göre, oyunu kazanan oyuncunun programa yaz- dığı sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 B) 98 E) 19 C) 87 Mater larınc Örne Üç
13. a, b ve c birer rakam olmak üzere,
42.
a = b²
93
c=a+b
c = b (b+l)
1 3
D) 538
B) 554
1
4
3.4
eşitliklerini sağlayan abc üç basamaklı sayılarının
toplamı kaçtır?
A) 562
E) 520
b
1
C) 540
c
2
2 6
11 2
121
21.1
426 624
642 462
264 246
c=6²b
C = b (b+1)
14. Rakamları farklı, üç basamaklı en küçük pozitif tam
08
Lise Matematik
Basamak Kavramı
13. a, b ve c birer rakam olmak üzere, 42. a = b² 93 c=a+b c = b (b+l) 1 3 D) 538 B) 554 1 4 3.4 eşitliklerini sağlayan abc üç basamaklı sayılarının toplamı kaçtır? A) 562 E) 520 b 1 C) 540 c 2 2 6 11 2 121 21.1 426 624 642 462 264 246 c=6²b C = b (b+1) 14. Rakamları farklı, üç basamaklı en küçük pozitif tam 08
bredt + 16cd - 776
16cd = +336
16 cd = 21
21
21
4. a ve b iki basamaklı sayılar ve a-b-50 dir.
a.b çarpımında a sayısının onlar basamağı 4
azaltılıp, b sayısının onlar basamağı 4 arttırılır-
sa. a.b çarpımı kaç artar?
A) 100
B) 200 C) 300
(9-10). (h
D) 400
the
E) 500
Lise Matematik
Basamak Kavramı
bredt + 16cd - 776 16cd = +336 16 cd = 21 21 21 4. a ve b iki basamaklı sayılar ve a-b-50 dir. a.b çarpımında a sayısının onlar basamağı 4 azaltılıp, b sayısının onlar basamağı 4 arttırılır- sa. a.b çarpımı kaç artar? A) 100 B) 200 C) 300 (9-10). (h D) 400 the E) 500
Ezgi ve iki arkadaşının bir restoranda yedikleri
yemek için 2AB TL hesap gelmiştir. Bu miktarı
üçü eşit olarak (TL cinsinden tam sayı olacak bi-
çimde) paylaşabilirken hesapta bir hata olduğunu
fark eden Ezgi, hesabı 2BA TL olarak düzelttir-
miştir.
Böylece bu üç arkadaş, hesabı eşit paylaşıp her
biri ilk duruma göre 18 TL daha az ödemiştir.
Buna göre, Ezgi kaç TL ödemiştir?
A) 76
B) 82
C) 86 D) 89 E) 93
Lise Matematik
Basamak Kavramı
Ezgi ve iki arkadaşının bir restoranda yedikleri yemek için 2AB TL hesap gelmiştir. Bu miktarı üçü eşit olarak (TL cinsinden tam sayı olacak bi- çimde) paylaşabilirken hesapta bir hata olduğunu fark eden Ezgi, hesabı 2BA TL olarak düzelttir- miştir. Böylece bu üç arkadaş, hesabı eşit paylaşıp her biri ilk duruma göre 18 TL daha az ödemiştir. Buna göre, Ezgi kaç TL ödemiştir? A) 76 B) 82 C) 86 D) 89 E) 93
Orphan
3.
a, b ve c birer rakamdır.
a>b>c ve abc + cab + bca
1554
olduğuna göre, c'nin en büyük değeri kaçtır?
A) 1
TYT
B) 2
C) 3
H
D) 4
E) 5
A+B
6. Üç basamakl
samağındaki
sayının değe
Buna göre,
en büyük de
A) 699
Lise Matematik
Basamak Kavramı
Orphan 3. a, b ve c birer rakamdır. a>b>c ve abc + cab + bca 1554 olduğuna göre, c'nin en büyük değeri kaçtır? A) 1 TYT B) 2 C) 3 H D) 4 E) 5 A+B 6. Üç basamakl samağındaki sayının değe Buna göre, en büyük de A) 699
6. 019 ile bölünebilme kuralı aşağıdaki gibi tanımlanı-
yor:
* a ve b birer doğal sayı olsun.
Verilen sayı 10a + b biçiminde yazılır.
• Elde edilen a ve b doğal sayıları için a + 2b
toplamı 19 un katı ise verilen sayı 19 ile ka-
-sli lansız olarak bölünür.
Sünlod mat all 8 syev 2 leenst osol neb
Üç basamaklı x12 sayısının 19 ile bölümünden
OAZ3 ASICOS (OFF (8 001 (A
elde edilen kalan 4 olduğuna göre x kaçtır?
A) 3
B) 4
C)6
D) 7
E) 8
Xov X
Lise Matematik
Basamak Kavramı
6. 019 ile bölünebilme kuralı aşağıdaki gibi tanımlanı- yor: * a ve b birer doğal sayı olsun. Verilen sayı 10a + b biçiminde yazılır. • Elde edilen a ve b doğal sayıları için a + 2b toplamı 19 un katı ise verilen sayı 19 ile ka- -sli lansız olarak bölünür. Sünlod mat all 8 syev 2 leenst osol neb Üç basamaklı x12 sayısının 19 ile bölümünden OAZ3 ASICOS (OFF (8 001 (A elde edilen kalan 4 olduğuna göre x kaçtır? A) 3 B) 4 C)6 D) 7 E) 8 Xov X