Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Basamak Kavramı Soruları

11. Suna, hesap makinesine iki basamaklı bir doğal sayı yazı-
yor. Daha sonra hesap makinesine girdiği sayının 27 ek-
siğini girince, çıkan sonucun rakamları yer değiştirilmiş
olarak yine iki basamaklı sayı olduğunu görüyor.
0801
Buna göre, Suna aynı sonucu elde etmek için hesap
makinesine kaç farklı değer girebilir?
B) 5
C) 6
A) 4
al
ba
imsiqni nohter oy nako,nellexe sobnimelal
D) 7
em or
E) 8
ile iki basa-
www.
O
Lise Matematik
Basamak Kavramı
11. Suna, hesap makinesine iki basamaklı bir doğal sayı yazı- yor. Daha sonra hesap makinesine girdiği sayının 27 ek- siğini girince, çıkan sonucun rakamları yer değiştirilmiş olarak yine iki basamaklı sayı olduğunu görüyor. 0801 Buna göre, Suna aynı sonucu elde etmek için hesap makinesine kaç farklı değer girebilir? B) 5 C) 6 A) 4 al ba imsiqni nohter oy nako,nellexe sobnimelal D) 7 em or E) 8 ile iki basa- www. O
6
7. (xx) iki basamaklı ve (xxx) üç basamaklı sayılardır.
(x) + (XX) + (XXX)
toplamının daima bölünebileceği en büyük asal sayı
kaçtır?
A) 11
B) 23
222
2.2
C) 37
Y
249 4
21
D) 41
E) 53
246 +23
221
16
10. a v
B
A)
2a
ZK
Lise Matematik
Basamak Kavramı
6 7. (xx) iki basamaklı ve (xxx) üç basamaklı sayılardır. (x) + (XX) + (XXX) toplamının daima bölünebileceği en büyük asal sayı kaçtır? A) 11 B) 23 222 2.2 C) 37 Y 249 4 21 D) 41 E) 53 246 +23 221 16 10. a v B A) 2a ZK
6.
A ve C sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere,
x= 10³ A + 10².2 +10 C+ 6
●
y = 2.10² +3
olduğuna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden
hangisine eşittir? d
nua
hib A) A2C9 obrolis B) A4C6 mited XC) A4C9
E) A9C4 M38 (A
HAJB2 D) A6C4 AMB
JAZİM (0
Lise Matematik
Basamak Kavramı
6. A ve C sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere, x= 10³ A + 10².2 +10 C+ 6 ● y = 2.10² +3 olduğuna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? d nua hib A) A2C9 obrolis B) A4C6 mited XC) A4C9 E) A9C4 M38 (A HAJB2 D) A6C4 AMB JAZİM (0
20 Eyl
ğeri
E) 350
6=16
Adım Tarama Testi
10.
10. Bir A pozitif tam sayısının 12 katı olan sayı aynı
rakamlardan oluşmaktadır.
O
2. ADIM
Buna göre, en küçük A sayısının rakamlarının
çarpımı kaçtır?
A) 18
B) 21
A.12 =
C) 24
D) 32
E) 35
Lise Matematik
Basamak Kavramı
20 Eyl ğeri E) 350 6=16 Adım Tarama Testi 10. 10. Bir A pozitif tam sayısının 12 katı olan sayı aynı rakamlardan oluşmaktadır. O 2. ADIM Buna göre, en küçük A sayısının rakamlarının çarpımı kaçtır? A) 18 B) 21 A.12 = C) 24 D) 32 E) 35
HIZ VE RENK YAYINLARI
4. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılar olmak üzere
abc nin alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 594
B) 693 C) 792
5. 6ab üç basamaklı doğal sayıdır.
L
||
E
D) 891
E) 990
506-69b=297
995-596-19
12-245
X 2
Lise Matematik
Basamak Kavramı
HIZ VE RENK YAYINLARI 4. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılar olmak üzere abc nin alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir? A) 594 B) 693 C) 792 5. 6ab üç basamaklı doğal sayıdır. L || E D) 891 E) 990 506-69b=297 995-596-19 12-245 X 2
7. Beş arkadaş SAYIMATİK adını verdikleri iki basamaklı
doğal sayılarla oynanan aşağıdaki oyun programını yazı-
yor.
a>b
KOMUT
Rakamların
yerini
değiştir.
SAYIMATIK
ab iki basamaklı
doğal sayısı yazınız.
a = b
KOMUT
Rakamların
sayı değerlerinin
karelerini
topla.
D) 77
Oyuna başlayan öğrenciler en büyük sonuca ulaşan kişi-
nin oyunu kazanmasına karar veriyorlar.
a<b
KOMUT
Rakamların
basamak
değerlerini
çarp.
Buna göre, oyunu kazanan oyuncunun programa yaz-
dığı sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15
B) 98
E) 19
C) 87
Mater
larınc
Örne
Üç
Lise Matematik
Basamak Kavramı
7. Beş arkadaş SAYIMATİK adını verdikleri iki basamaklı doğal sayılarla oynanan aşağıdaki oyun programını yazı- yor. a>b KOMUT Rakamların yerini değiştir. SAYIMATIK ab iki basamaklı doğal sayısı yazınız. a = b KOMUT Rakamların sayı değerlerinin karelerini topla. D) 77 Oyuna başlayan öğrenciler en büyük sonuca ulaşan kişi- nin oyunu kazanmasına karar veriyorlar. a<b KOMUT Rakamların basamak değerlerini çarp. Buna göre, oyunu kazanan oyuncunun programa yaz- dığı sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 B) 98 E) 19 C) 87 Mater larınc Örne Üç
13. a, b ve c birer rakam olmak üzere,
42.
a = b²
93
c=a+b
c = b (b+l)
1 3
D) 538
B) 554
1
4
3.4
eşitliklerini sağlayan abc üç basamaklı sayılarının
toplamı kaçtır?
A) 562
E) 520
b
1
C) 540
c
2
2 6
11 2
121
21.1
426 624
642 462
264 246
c=6²b
C = b (b+1)
14. Rakamları farklı, üç basamaklı en küçük pozitif tam
08
Lise Matematik
Basamak Kavramı
13. a, b ve c birer rakam olmak üzere, 42. a = b² 93 c=a+b c = b (b+l) 1 3 D) 538 B) 554 1 4 3.4 eşitliklerini sağlayan abc üç basamaklı sayılarının toplamı kaçtır? A) 562 E) 520 b 1 C) 540 c 2 2 6 11 2 121 21.1 426 624 642 462 264 246 c=6²b C = b (b+1) 14. Rakamları farklı, üç basamaklı en küçük pozitif tam 08
Ezgi ve iki arkadaşının bir restoranda yedikleri
yemek için 2AB TL hesap gelmiştir. Bu miktarı
üçü eşit olarak (TL cinsinden tam sayı olacak bi-
çimde) paylaşabilirken hesapta bir hata olduğunu
fark eden Ezgi, hesabı 2BA TL olarak düzelttir-
miştir.
Böylece bu üç arkadaş, hesabı eşit paylaşıp her
biri ilk duruma göre 18 TL daha az ödemiştir.
Buna göre, Ezgi kaç TL ödemiştir?
A) 76
B) 82
C) 86 D) 89 E) 93
Lise Matematik
Basamak Kavramı
Ezgi ve iki arkadaşının bir restoranda yedikleri yemek için 2AB TL hesap gelmiştir. Bu miktarı üçü eşit olarak (TL cinsinden tam sayı olacak bi- çimde) paylaşabilirken hesapta bir hata olduğunu fark eden Ezgi, hesabı 2BA TL olarak düzelttir- miştir. Böylece bu üç arkadaş, hesabı eşit paylaşıp her biri ilk duruma göre 18 TL daha az ödemiştir. Buna göre, Ezgi kaç TL ödemiştir? A) 76 B) 82 C) 86 D) 89 E) 93
Orphan
3.
a, b ve c birer rakamdır.
a>b>c ve abc + cab + bca
1554
olduğuna göre, c'nin en büyük değeri kaçtır?
A) 1
TYT
B) 2
C) 3
H
D) 4
E) 5
A+B
6. Üç basamakl
samağındaki
sayının değe
Buna göre,
en büyük de
A) 699
Lise Matematik
Basamak Kavramı
Orphan 3. a, b ve c birer rakamdır. a>b>c ve abc + cab + bca 1554 olduğuna göre, c'nin en büyük değeri kaçtır? A) 1 TYT B) 2 C) 3 H D) 4 E) 5 A+B 6. Üç basamakl samağındaki sayının değe Buna göre, en büyük de A) 699
11. a ve b gerçel sayıları için,
a +3
2
= b
olduğuna göre,
I. a tam sayı ise b tam sayıdır.
II. a> 3 ise b > 3 tür.
III. a tektir. X
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Basamak Kavramı
11. a ve b gerçel sayıları için, a +3 2 = b olduğuna göre, I. a tam sayı ise b tam sayıdır. II. a> 3 ise b > 3 tür. III. a tektir. X ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
u bili-
HIN
oblaba)
6. 9ab üç basamaklı, ab iki basamaklı doğal sayılardır.
Bir çiçek yetiştiricisi, 9ab tane gülü her birinde ab
pintane gül olan ab + 1 tane demet yaparak satıyor.
nelmeloof se
ameaed tehid ov sino
Buna göre, toplam kaç demet gül satılmıştır?
A) 28
(B) 30
C) 31
D) 32
E) 41
18+T (3
Thee (a
120=
=
Lise Matematik
Basamak Kavramı
u bili- HIN oblaba) 6. 9ab üç basamaklı, ab iki basamaklı doğal sayılardır. Bir çiçek yetiştiricisi, 9ab tane gülü her birinde ab pintane gül olan ab + 1 tane demet yaparak satıyor. nelmeloof se ameaed tehid ov sino Buna göre, toplam kaç demet gül satılmıştır? A) 28 (B) 30 C) 31 D) 32 E) 41 18+T (3 Thee (a 120= =
7. İki basamaklı ab doğal sayısı rakamları toplamının
2x-2 katına, iki basamaklı ba doğal sayısı rakamları
toplamının x + 1 katına eşittir.
livre
Ismisand bil
anleipneri nabral
D) 6
E) 7
sbig
Buna göre, x kaçtır?
B) 4
as A) 3
0 C) 5
Lise Matematik
Basamak Kavramı
7. İki basamaklı ab doğal sayısı rakamları toplamının 2x-2 katına, iki basamaklı ba doğal sayısı rakamları toplamının x + 1 katına eşittir. livre Ismisand bil anleipneri nabral D) 6 E) 7 sbig Buna göre, x kaçtır? B) 4 as A) 3 0 C) 5
ab ve cd iki basamaklı sayılar olmak üzere; a nın 4 azaltılıp
c nin 4 artırılmasıyla oluşan sayıların çarpımı, ab ile cd nin
çarpımından 400 küçük olduğuna göre, ab - cd farkı kaç-
tır?
A) 20
B) 24
C) 30
D) 32
E) 40
Lise Matematik
Basamak Kavramı
ab ve cd iki basamaklı sayılar olmak üzere; a nın 4 azaltılıp c nin 4 artırılmasıyla oluşan sayıların çarpımı, ab ile cd nin çarpımından 400 küçük olduğuna göre, ab - cd farkı kaç- tır? A) 20 B) 24 C) 30 D) 32 E) 40
xy ve yx iki basamaklı sayıdır.
xy-yx = 54
olduğuna göre, xy + yx toplamı en çok kaçtır?
B) 120
C) 124
D) 128 E) 132
10x+y - 10-X
9
-9y = 50
b
X-1 = 6
xyz sayısı iki basamaki xy sayısından 111
* x-y-z carpini kaçtır?
Lise Matematik
Basamak Kavramı
xy ve yx iki basamaklı sayıdır. xy-yx = 54 olduğuna göre, xy + yx toplamı en çok kaçtır? B) 120 C) 124 D) 128 E) 132 10x+y - 10-X 9 -9y = 50 b X-1 = 6 xyz sayısı iki basamaki xy sayısından 111 * x-y-z carpini kaçtır?
7.
Ahmet, Yusuf, Burak, Oğuz, Hamza ve Fatih' in ka-
tıldığı bir yarışta her sporcuya verilen sırt numaraları
ardışık sayma sayılarıdır. Yarışta Hamza ve Oğuz ele-
nip kalan yarışmacıların sırt numaraları sıralandığın-
da, ardışık sırt numaraları arasındaki fark Burak ile
Fatih arasında en fazla olmaktadır.
Elenmeyen yarışmacıların sırt numaraları toplamı
83 olduğuna göre, başlangıçta sporculara verlen
en büyük sırt numarası aşağıdakilerden hangisi
olabilir ?
A) 19
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23
Lise Matematik
Basamak Kavramı
7. Ahmet, Yusuf, Burak, Oğuz, Hamza ve Fatih' in ka- tıldığı bir yarışta her sporcuya verilen sırt numaraları ardışık sayma sayılarıdır. Yarışta Hamza ve Oğuz ele- nip kalan yarışmacıların sırt numaraları sıralandığın- da, ardışık sırt numaraları arasındaki fark Burak ile Fatih arasında en fazla olmaktadır. Elenmeyen yarışmacıların sırt numaraları toplamı 83 olduğuna göre, başlangıçta sporculara verlen en büyük sırt numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir ? A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23
mağı
ayı-
✓DC SORU
Üç basamaklı ABC doğal sayısında A rakamı 2, C
rakamı 3 azaltılır ve B rakamı 4 arttırılırsa,
12. (ABC)
çarpımının sonucu için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) 1936 artar.
1200
360
36
B) 1936 azalır.
D) 1956 artar. E) 1960 azalır.
C) 1956 azalır.
Lise Matematik
Basamak Kavramı
mağı ayı- ✓DC SORU Üç basamaklı ABC doğal sayısında A rakamı 2, C rakamı 3 azaltılır ve B rakamı 4 arttırılırsa, 12. (ABC) çarpımının sonucu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1936 artar. 1200 360 36 B) 1936 azalır. D) 1956 artar. E) 1960 azalır. C) 1956 azalır.