Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon Soruları

x=y
SORU:(x) = (a+3)x³ + (b-1)x+c-2 fonksiyonu birim fonks
olduğuna göre, a.b.c kaçtır?
x = (@+3)x³ + (6-¹) x + c-2
X
1
SORU: f birim fonksiyon olmak üzere,
3
2
f(x² + 4x) = ax³ - x³ + bx² + cx + 4x-a+c+s
s kaçtır?
D
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
x=y SORU:(x) = (a+3)x³ + (b-1)x+c-2 fonksiyonu birim fonks olduğuna göre, a.b.c kaçtır? x = (@+3)x³ + (6-¹) x + c-2 X 1 SORU: f birim fonksiyon olmak üzere, 3 2 f(x² + 4x) = ax³ - x³ + bx² + cx + 4x-a+c+s s kaçtır? D
25
}"
12.
+ g(2)
h (1)
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1 B) 2
hofix)
h ( f(7))
B) ² = 7 15 2³ (1P19(21)
C) 3
D) 4
PC
A) -8 -2 B)-7
m.xmx
N
q=your
f(x) = m.xm+2+xn-²+m.n
sabit fonksiyon olduğuna göre, f(1905) ifadesinin
alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?
C) -5
D) -3
n=2 isin
m=0
flex) = 1 +
(h(11) = 15
h(f(A1) = 70
E) 5
+2
xx
1
E) 1
+3.7
0=2 işin
M=-2
f(1) = -2 +1 -4
2-5
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
25 }" 12. + g(2) h (1) ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 B) 2 hofix) h ( f(7)) B) ² = 7 15 2³ (1P19(21) C) 3 D) 4 PC A) -8 -2 B)-7 m.xmx N q=your f(x) = m.xm+2+xn-²+m.n sabit fonksiyon olduğuna göre, f(1905) ifadesinin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? C) -5 D) -3 n=2 isin m=0 flex) = 1 + (h(11) = 15 h(f(A1) = 70 E) 5 +2 xx 1 E) 1 +3.7 0=2 işin M=-2 f(1) = -2 +1 -4 2-5 Diğer sayfaya geçiniz.
3x² + x +4
3x
t
25:
16
916
4
14. f sabit fonksiyon olmak üzere,
f(2023) = 4x² + y² 25
f(4x² + y²) = 20x - 8y - 41
olduğuna göre, f(2024) değeri kaçtır?
A) 25
B) 31
C) 36
48
36 64
4
116
48
3.000
4
32
36
56
D) 41
3
12
E) 45
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
3x² + x +4 3x t 25: 16 916 4 14. f sabit fonksiyon olmak üzere, f(2023) = 4x² + y² 25 f(4x² + y²) = 20x - 8y - 41 olduğuna göre, f(2024) değeri kaçtır? A) 25 B) 31 C) 36 48 36 64 4 116 48 3.000 4 32 36 56 D) 41 3 12 E) 45
Fonksiyonlar
MATEMATİK
5. A = (a, b, c), B = {1, 2, 3) olmak üzere,
A'dan B'ye tanımlanabilecek
• Fonksiyon sayısı: x tane
. Bire bir fonksiyon sayısı: y tane
• Içine fonksiyon sayısı: z tane
• Örten fonksiyon sayısı: t tanedir.
Buna göre, x+y+z+t toplamı kaçtır?
A) 48
B) 54
C) 57
D) 60
E) 63
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
Fonksiyonlar MATEMATİK 5. A = (a, b, c), B = {1, 2, 3) olmak üzere, A'dan B'ye tanımlanabilecek • Fonksiyon sayısı: x tane . Bire bir fonksiyon sayısı: y tane • Içine fonksiyon sayısı: z tane • Örten fonksiyon sayısı: t tanedir. Buna göre, x+y+z+t toplamı kaçtır? A) 48 B) 54 C) 57 D) 60 E) 63
do
D) 8
D) 1
4
E) 1
E) 4
E) 2
382
h(3x)-gx-1
olduğuna göre, h(9) kaçtır?
A) +
B) =
C) 1
h(g) = 9'
ve
f(x)=|lx|+21
olduğuna göre, f[g(-1)] kaçtır?
A) 6
B) 4
C) 3
A) 6
D) 3
g(x)=-1X-11
C) 2
8. sabit, g birim fonksiyondur.
f(2)=-2
olduğuna göre, f(-2)+g(4) kaçtır?
B) 4
D) 1
D) 0
E) 9
E) 0
E)-2
5.B 6.E 7.B 8.C
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
do D) 8 D) 1 4 E) 1 E) 4 E) 2 382 h(3x)-gx-1 olduğuna göre, h(9) kaçtır? A) + B) = C) 1 h(g) = 9' ve f(x)=|lx|+21 olduğuna göre, f[g(-1)] kaçtır? A) 6 B) 4 C) 3 A) 6 D) 3 g(x)=-1X-11 C) 2 8. sabit, g birim fonksiyondur. f(2)=-2 olduğuna göre, f(-2)+g(4) kaçtır? B) 4 D) 1 D) 0 E) 9 E) 0 E)-2 5.B 6.E 7.B 8.C
3
B) 24
A) 25
C) 23
B) 26
2. Ali bilet kuyruğunda 21. Oya ise sondan 12. dir. Ali ile
Oya arasında 4 kişi bulunduğuna göre kuyrukta en az
kaç kişi vardır?
D) 22
C) 27
E) 20
D) 28
REDU 199
E) 29
A) 54
B) 48
6. Murat oku
yemeğini
tinden se
bir yeme
lira ödü
Mura
bu 10
A)
7
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
3 B) 24 A) 25 C) 23 B) 26 2. Ali bilet kuyruğunda 21. Oya ise sondan 12. dir. Ali ile Oya arasında 4 kişi bulunduğuna göre kuyrukta en az kaç kişi vardır? D) 22 C) 27 E) 20 D) 28 REDU 199 E) 29 A) 54 B) 48 6. Murat oku yemeğini tinden se bir yeme lira ödü Mura bu 10 A) 7
Örnek 16:
Aşağıda verilen ifadelerin eşitini özdeşlikle
zınız.
1)
2)
2
5
+
3
5
7 9
3) (-/-/-
3
8)
=
4
4) (√3-1)² =
5) (2√5-√3)² =
6) (√2+1)* = [(√2+1²³²
7) 9x - 169 =
1
9
25% 36%
9) (4x - 2)²-(3x - 1)² =
2
10) (a + b -c)²-(a - b + c)² =
11) (x+y+z)²-(x-y-z)² =
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
Örnek 16: Aşağıda verilen ifadelerin eşitini özdeşlikle zınız. 1) 2) 2 5 + 3 5 7 9 3) (-/-/- 3 8) = 4 4) (√3-1)² = 5) (2√5-√3)² = 6) (√2+1)* = [(√2+1²³² 7) 9x - 169 = 1 9 25% 36% 9) (4x - 2)²-(3x - 1)² = 2 10) (a + b -c)²-(a - b + c)² = 11) (x+y+z)²-(x-y-z)² =
R -R olmak üzere,
3x-6
f(x) =
a-5x
fonksiyonu sabit fonksiyondur.
g: R R olmak üzere,
-
38-30
2-10
g(x) = 2x² + 7x-bx- cx²-d+1
fonksiyonu sıfır fonksiyonudur.
Buna göre, a + b +c+d toplamı kaçtır?
A) 20
B) 19
C) 18
D) 17
E) 16
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
R -R olmak üzere, 3x-6 f(x) = a-5x fonksiyonu sabit fonksiyondur. g: R R olmak üzere, - 38-30 2-10 g(x) = 2x² + 7x-bx- cx²-d+1 fonksiyonu sıfır fonksiyonudur. Buna göre, a + b +c+d toplamı kaçtır? A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16
inde köşe-
rine 1'den
min
R$
7.
9
8
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23
27 28
6 7
MATEMATİK TESTİ
f(x)
a +1
Buna göre,
29 30 31 Song
TELLO NO
a² + a-3
f(2)-f(-4)-2-f(-3) + 1
x < 0
işleminin sonucu kaçtır?
A) -5
B) -2
24 25 26
24
x≥0
şeklinde tanımlanan f(x) fonksiyonu sabit fonksiyondur.
C) 1
songon
Antik Suhted!
order t
DENEME-9
D) 4
P=-10
E) 7
ya
a[a² +9_-4)-
ifade
A)
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
inde köşe- rine 1'den min R$ 7. 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 6 7 MATEMATİK TESTİ f(x) a +1 Buna göre, 29 30 31 Song TELLO NO a² + a-3 f(2)-f(-4)-2-f(-3) + 1 x < 0 işleminin sonucu kaçtır? A) -5 B) -2 24 25 26 24 x≥0 şeklinde tanımlanan f(x) fonksiyonu sabit fonksiyondur. C) 1 songon Antik Suhted! order t DENEME-9 D) 4 P=-10 E) 7 ya a[a² +9_-4)- ifade A)
ÖRNEK 14
O
D=0
4= a.1 +0
(an
Gerçek sayılarda tanımlı f(x) = 2 ve g(x) = k sabit fonksiyonlarının
grafiği aşağıda verilmiştir.
f(x)
f
4 (²2) = (²
d=0
A(97)
▶X
B&B (1,-1)
96-2
k toplamı kaçtır?
k
A(0, n) ve B(1, -1) olduğuna göre n + k top
ÇÖZÜM
-1=4
ORNEK 17
fonksiyonun
çasının azur
çözüm
-1 +
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
ÖRNEK 14 O D=0 4= a.1 +0 (an Gerçek sayılarda tanımlı f(x) = 2 ve g(x) = k sabit fonksiyonlarının grafiği aşağıda verilmiştir. f(x) f 4 (²2) = (² d=0 A(97) ▶X B&B (1,-1) 96-2 k toplamı kaçtır? k A(0, n) ve B(1, -1) olduğuna göre n + k top ÇÖZÜM -1=4 ORNEK 17 fonksiyonun çasının azur çözüm -1 +
72
19:31
201
Gerçel sayılarda tanımlı f(x) = (a²-1) x + (b²-4)
fonksiyonunun görüntü kümesi tek elemanlıdır.
f(1) f(-1) = 25
olduğuna göre, aşağıda verilenlerden hangileri
kesinlikle doğrudur?
1.
II.
a+b = 4 ise a
b = 3'tür.
a + b = 2 ise a b = -3'tür.
4
III.
a + b = -4 ise a b = 3'tür.
IV. a. b = -3 ise a + b = 2'dir.
A) I, II ve III
B) II ve III
2
C) I ve V
D) I, II, III ve IV
E) Il ve IV
(2²+5²-5) (-346²-6²9)
4D 5D 6.A
= 25
: x
0
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
72 19:31 201 Gerçel sayılarda tanımlı f(x) = (a²-1) x + (b²-4) fonksiyonunun görüntü kümesi tek elemanlıdır. f(1) f(-1) = 25 olduğuna göre, aşağıda verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? 1. II. a+b = 4 ise a b = 3'tür. a + b = 2 ise a b = -3'tür. 4 III. a + b = -4 ise a b = 3'tür. IV. a. b = -3 ise a + b = 2'dir. A) I, II ve III B) II ve III 2 C) I ve V D) I, II, III ve IV E) Il ve IV (2²+5²-5) (-346²-6²9) 4D 5D 6.A = 25 : x 0
f: R→ R, f(x) = (2a - b)x3+ (6 + a)x2² + (c-a)x + c
kuralı ile verilen fonksiyon sabit fonksiyondur.
Buna göre,
+6)=-1
1.
f(b) = 6'dır.
11. f(b)-f(a) = f(c)
II. a-b+c = 0'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
2a=b
Q==b
=-6
C=-6
E) Il ve
C)Yalnız III
-12
-12
C
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
f: R→ R, f(x) = (2a - b)x3+ (6 + a)x2² + (c-a)x + c kuralı ile verilen fonksiyon sabit fonksiyondur. Buna göre, +6)=-1 1. f(b) = 6'dır. 11. f(b)-f(a) = f(c) II. a-b+c = 0'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II 2a=b Q==b =-6 C=-6 E) Il ve C)Yalnız III -12 -12 C
4. Tanımlı olduğu aralıkta y = f(x) fonksiyonunun orijine göre
simetriği kendisine eşittir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi y = f(x) fonksiyonu
olabilir?
A)
~~
x² - 1
D)
X
B)-
1
X + 1
E)
x² - 1
X + 2
C)
x² + 1
X + 1
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
4. Tanımlı olduğu aralıkta y = f(x) fonksiyonunun orijine göre simetriği kendisine eşittir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi y = f(x) fonksiyonu olabilir? A) ~~ x² - 1 D) X B)- 1 X + 1 E) x² - 1 X + 2 C) x² + 1 X + 1
-4
5.
6.
|1|x|| = 2
eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?
A)-2
-9
-3
(1-1x1|=-2
11-1×11=2
B)-6
Bas katcou
+7.8/1
1+2.57
2₂
-4 + 7i
1 + 2i
karmaşık sayısının sanal kısmı kaçtır?
B)--=/2
e-4
TAD
D)-1
C)
D) 3
w/w
E) 0
E) -/1/2
✔FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
9
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
-4 5. 6. |1|x|| = 2 eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? A)-2 -9 -3 (1-1x1|=-2 11-1×11=2 B)-6 Bas katcou +7.8/1 1+2.57 2₂ -4 + 7i 1 + 2i karmaşık sayısının sanal kısmı kaçtır? B)--=/2 e-4 TAD D)-1 C) D) 3 w/w E) 0 E) -/1/2 ✔FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 9
2. f fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir birim
fonksiyondur.
a gerçel sayı olmak üzere,
f(2x - 3) = f(x + 1). a
sağlanmaktadır.
eşitliği
Buna göre, a aşağıdakilerden hangisi olamaz?
2
B) 1
D) 2
A)
3
C)
3
2
E) 4
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
2. f fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir birim fonksiyondur. a gerçel sayı olmak üzere, f(2x - 3) = f(x + 1). a sağlanmaktadır. eşitliği Buna göre, a aşağıdakilerden hangisi olamaz? 2 B) 1 D) 2 A) 3 C) 3 2 E) 4
E)-240
em bu-
kısmı
az bi-
sının,
satış
20
SINAV
5. a, b ve c tam sayı olmak üzere
f(x) sabit fonksiyon,
·
g(x) birim fonksiyon,
• (fog)(2x + 1) = (a - 4)x² + (b-1)x+ a +b
olduğuna göre,
g(a) + g(b) + f(a + b)
toplamının değeri kaçtır?
A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
E)-240 em bu- kısmı az bi- sının, satış 20 SINAV 5. a, b ve c tam sayı olmak üzere f(x) sabit fonksiyon, · g(x) birim fonksiyon, • (fog)(2x + 1) = (a - 4)x² + (b-1)x+ a +b olduğuna göre, g(a) + g(b) + f(a + b) toplamının değeri kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 Diğer sayfaya geçiniz.