Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Binom Açılımı Soruları

r=2
2
21. n bir pozitif tam sayı olmak üzere,
(2x² + 3y5)n ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımı ya-
piliyor.
Buna göre, x'in ve y'nin kuvvetlerinin eşit olduğu terim
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Baştan 3. terim
B) Baştan 4. terim
C) Baştan 6. terim
D) Baştan 8. terim
E) Baştan 10. terim
n-r
(f) (2x².) (2y5)
√²+1 3
↓
20-25
yer
20-25=55
2n=7r
2xn=7
FF2
TO
ya
5.24
(2) - 12x²) 51y5) ²
7.
(7-2)1 21
3
- 7.4.51
81.21
2
Lise Matematik
Binom Açılımı
r=2 2 21. n bir pozitif tam sayı olmak üzere, (2x² + 3y5)n ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımı ya- piliyor. Buna göre, x'in ve y'nin kuvvetlerinin eşit olduğu terim aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Baştan 3. terim B) Baştan 4. terim C) Baştan 6. terim D) Baştan 8. terim E) Baştan 10. terim n-r (f) (2x².) (2y5) √²+1 3 ↓ 20-25 yer 20-25=55 2n=7r 2xn=7 FF2 TO ya 5.24 (2) - 12x²) 51y5) ² 7. (7-2)1 21 3 - 7.4.51 81.21 2
24. a tam sayı ve n pozitif tam sayı olmak üzere,
(ax - 3)n
ifadesinin x in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan
ikinci ve üçüncü terimlerin katsayıları toplamı 0'dır.
Buna göre, 3n - 2a ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
AT
te by G
TL) (9
(08) (0
E
Lise Matematik
Binom Açılımı
24. a tam sayı ve n pozitif tam sayı olmak üzere, (ax - 3)n ifadesinin x in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan ikinci ve üçüncü terimlerin katsayıları toplamı 0'dır. Buna göre, 3n - 2a ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 AT te by G TL) (9 (08) (0 E
aç-
9
11. P(x) = (2x - 1)5+ (1-x)* polinomu tanımlanmıştır.
Buna göre, P(x) polinomunda x³'lü terimin kat-
sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 68
B) 72
C) 74 D) 76
E) 80
(²5²) (2×1² (11²³² + ( 4 ) ^ (x)³
1
10.4.-1.x² + 4.1. -*³
284
8
35
Lise Matematik
Binom Açılımı
aç- 9 11. P(x) = (2x - 1)5+ (1-x)* polinomu tanımlanmıştır. Buna göre, P(x) polinomunda x³'lü terimin kat- sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 68 B) 72 C) 74 D) 76 E) 80 (²5²) (2×1² (11²³² + ( 4 ) ^ (x)³ 1 10.4.-1.x² + 4.1. -*³ 284 8 35
7. (2x - y)³n-1 açılımında 9 terim vardır.
Bu açılım x in azalan kuvvetlerine göre düzenlediğinde,
•
.
baştan n. terimin katsayısı A,
en büyük katsayı B
oluyor.
Buna göre, oranı kaçtır?
1
1
8
32
A)
1
16
B)
A
B
C)
D)
2
E) 1
8. P(x) bir polinom olmak üzere, Pn(x) ifadesinin açılımındaki
sabit terim haricindeki her bir terimin sadece x kullanarak
en az sayıda toplamı, farkı ve çarpımı ile ifade edildiğinde
kullanılan x sayısına polinomun xsel sayısı denir.
Örneğin; P(x) = x + 1 ve n = 2 için
(x + 1)² = x-x+x+x+1
10.
Lise Matematik
Binom Açılımı
7. (2x - y)³n-1 açılımında 9 terim vardır. Bu açılım x in azalan kuvvetlerine göre düzenlediğinde, • . baştan n. terimin katsayısı A, en büyük katsayı B oluyor. Buna göre, oranı kaçtır? 1 1 8 32 A) 1 16 B) A B C) D) 2 E) 1 8. P(x) bir polinom olmak üzere, Pn(x) ifadesinin açılımındaki sabit terim haricindeki her bir terimin sadece x kullanarak en az sayıda toplamı, farkı ve çarpımı ile ifade edildiğinde kullanılan x sayısına polinomun xsel sayısı denir. Örneğin; P(x) = x + 1 ve n = 2 için (x + 1)² = x-x+x+x+1 10.
n bir tanesi k.xy³
"² k=-448
) 456
E) 457
1-3
448
alerin toplamı
=126
126
karekök
(us)
K=2.6=12
8. n bir doğal sayıdır.
(a + b + c)"
ifadesinin açılımında elde edilecek terim sayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) n²+1
2
B) n(n+1)
2
D) n(n-1)
2
c) (n+1)(n+2)
E) n²+n+1
2
44410*****
Lise Matematik
Binom Açılımı
n bir tanesi k.xy³ "² k=-448 ) 456 E) 457 1-3 448 alerin toplamı =126 126 karekök (us) K=2.6=12 8. n bir doğal sayıdır. (a + b + c)" ifadesinin açılımında elde edilecek terim sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) n²+1 2 B) n(n+1) 2 D) n(n-1) 2 c) (n+1)(n+2) E) n²+n+1 2 44410*****
Oc]
cl
DD
22
4
+|5
18 pozitif bir tam sayı olmak üzere,
(x + 1) 13 = x¹3 + 13x
13
n
açılımında x ve xn-3
olduğuna göre, n kaçtır?
A) 11
24
12
B) 10
+ ....
C) 9
7
lü terimlerin katsayıları eşit
D) 8
5
E) 7
Lise Matematik
Binom Açılımı
Oc] cl DD 22 4 +|5 18 pozitif bir tam sayı olmak üzere, (x + 1) 13 = x¹3 + 13x 13 n açılımında x ve xn-3 olduğuna göre, n kaçtır? A) 11 24 12 B) 10 + .... C) 9 7 lü terimlerin katsayıları eşit D) 8 5 E) 7
x5
x4
x3
x¹
x²
1
Yukarıda verilen abaküse (ax+1)5 ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında katsayılan kadar sıra-
sıyla boncuk yerleştirilecektir.
Soldan 4. çubuğa takılan boncuk sayısı sağdan 2. çubuğa takılan boncuk sayısının 4 katıdır.
Buna göre abaküse toplam kaç boncuk takılmıştır?
A) 25
BY 35
C) 45
4
19
C
D) 55
3,2
S
E) 65
Lise Matematik
Binom Açılımı
x5 x4 x3 x¹ x² 1 Yukarıda verilen abaküse (ax+1)5 ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında katsayılan kadar sıra- sıyla boncuk yerleştirilecektir. Soldan 4. çubuğa takılan boncuk sayısı sağdan 2. çubuğa takılan boncuk sayısının 4 katıdır. Buna göre abaküse toplam kaç boncuk takılmıştır? A) 25 BY 35 C) 45 4 19 C D) 55 3,2 S E) 65
51
6
tonguç kampüs
5.
6.
16
(3x - 1)^
açılımında katsayılar toplamı 64 olduğuna göre or-
tanca terim nedir?
A)-270x
2²=64
D 360
(§) (3x)²³ (-1) ²³
A) 24
53 35
B) 360x³
B) 28
426
(x³ - 2y2)n =... + A.x.y + ...
eşitliğinde A.xy" ortanca terimi bastan 3. terim
olduğuna göre A + m + n toplamı kaçtır?
E) 540
C) 32
C)-540x3
( ^) (+²³) 4-²³² (24²)
+6
34
E) 36
Permütasyon-Kombinasyon 75
Binom-Olasılık-Veri
2.
Yuk
riv
tir.
1.
2
3
75
Lise Matematik
Binom Açılımı
51 6 tonguç kampüs 5. 6. 16 (3x - 1)^ açılımında katsayılar toplamı 64 olduğuna göre or- tanca terim nedir? A)-270x 2²=64 D 360 (§) (3x)²³ (-1) ²³ A) 24 53 35 B) 360x³ B) 28 426 (x³ - 2y2)n =... + A.x.y + ... eşitliğinde A.xy" ortanca terimi bastan 3. terim olduğuna göre A + m + n toplamı kaçtır? E) 540 C) 32 C)-540x3 ( ^) (+²³) 4-²³² (24²) +6 34 E) 36 Permütasyon-Kombinasyon 75 Binom-Olasılık-Veri 2. Yuk riv tir. 1. 2 3 75
MATEMATİK TESTİ
24. a bir tam sayı olmak üzere,
a 16
ifadesinin açılımında x li terimin katsayısı sabit terimin 4
katına eşittir.
Buna göre, a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -3
B)-2
C) -1
D) 1
E) 4
#vip
#lov! (0
Lise Matematik
Binom Açılımı
MATEMATİK TESTİ 24. a bir tam sayı olmak üzere, a 16 ifadesinin açılımında x li terimin katsayısı sabit terimin 4 katına eşittir. Buna göre, a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) -3 B)-2 C) -1 D) 1 E) 4 #vip #lov! (0
Y
So
Sc
logo
27.
100
Sint
COSY
10
Diğer sayfaya geçiniz.
Slideia hellgrad nebaholafteng
11 spalis (8.
(tanx - 2cotx)4
ifadesinin açılımındaki sabit terim kaçtır?
A) 12
B) 16
€24
D) 64
11 ov 1 (0
E) -96
52x
L-cos2x2.cos
SIMA
1-cos³x (1-2)
1+ cos²x
= 50
2x
10
C
CO
S
Sin
2
Lise Matematik
Binom Açılımı
Y So Sc logo 27. 100 Sint COSY 10 Diğer sayfaya geçiniz. Slideia hellgrad nebaholafteng 11 spalis (8. (tanx - 2cotx)4 ifadesinin açılımındaki sabit terim kaçtır? A) 12 B) 16 €24 D) 64 11 ov 1 (0 E) -96 52x L-cos2x2.cos SIMA 1-cos³x (1-2) 1+ cos²x = 50 2x 10 C CO S Sin 2
a ve
elde
ATEMATIK
11. Dik koordinat düzleminde bir R noktasına aşağıdaki ötele-
meler sırasıyla uygulanarak R' noktası elde ediliyor.
1.3 birim sağa
estion
II. 4 birim yukarı
III. 1 birim sola
IV. 1 birim aşağı
Buna göre, IRR'I uzunluğu kaç birimdir?
A) √13
B)√15
C) √17
D) √19
E)√21
2.
Lise Matematik
Binom Açılımı
a ve elde ATEMATIK 11. Dik koordinat düzleminde bir R noktasına aşağıdaki ötele- meler sırasıyla uygulanarak R' noktası elde ediliyor. 1.3 birim sağa estion II. 4 birim yukarı III. 1 birim sola IV. 1 birim aşağı Buna göre, IRR'I uzunluğu kaç birimdir? A) √13 B)√15 C) √17 D) √19 E)√21 2.
7. Aşağıda ABCD dikdörtgeninin kenar uzunlukları birim cinsinden
verilmiştir.
D
A) 21
A
(x² + 1)6 birim
ABCD dikdörtgeninin çevresi T(x) polinomu ile ifade ediliyor.
Buna göre, T(x) polinomunda x³ li terimin katsayısı kaçtır?
B) 42
(x4 + 1)4 birim
C) 48
B
D) 52
E) 60
A
55
Paylaşım Yayınları
Lise Matematik
Binom Açılımı
7. Aşağıda ABCD dikdörtgeninin kenar uzunlukları birim cinsinden verilmiştir. D A) 21 A (x² + 1)6 birim ABCD dikdörtgeninin çevresi T(x) polinomu ile ifade ediliyor. Buna göre, T(x) polinomunda x³ li terimin katsayısı kaçtır? B) 42 (x4 + 1)4 birim C) 48 B D) 52 E) 60 A 55 Paylaşım Yayınları
mektedir.
Bu durum, herkes 3 projede görev alırsa sağlana-
mamakta fakat herkes 4 projede görev alırsa sağla-
nabilmektedir.
Buna göre, ekibin elindeki proje sayıskaçtır?
8A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
25
jelerin tamamen aynı olmaması isten-
se lepiep titisoq enes0 Hemlo alise
16. n bir doğal sayı olmak üzere,
n
2
(x³²-3)
legis
A) 12 B) 16
n
(x³) (=^)^
E) 10
TOVI
mal ebnimigid
ifadesinin açılımındaki tüm katsayıların aritmetik
ortalaması 0,2 olduğuna göre, bu açılımdaki x² li
terimin katsayısı kaçtır?
08-1771
C) 24
D) 32
aliy
E) 40
AP (A
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Binom Açılımı
mektedir. Bu durum, herkes 3 projede görev alırsa sağlana- mamakta fakat herkes 4 projede görev alırsa sağla- nabilmektedir. Buna göre, ekibin elindeki proje sayıskaçtır? 8A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 25 jelerin tamamen aynı olmaması isten- se lepiep titisoq enes0 Hemlo alise 16. n bir doğal sayı olmak üzere, n 2 (x³²-3) legis A) 12 B) 16 n (x³) (=^)^ E) 10 TOVI mal ebnimigid ifadesinin açılımındaki tüm katsayıların aritmetik ortalaması 0,2 olduğuna göre, bu açılımdaki x² li terimin katsayısı kaçtır? 08-1771 C) 24 D) 32 aliy E) 40 AP (A Diğer sayfaya geçiniz.
HEDEF
7.
ADIM
SORULAR
10
31-⁰
ifadesinin açılımında x8 teriminin katsayısı kaçtır?
A) 90
C) 150
B) 120
D) 160
E) 180
7
1+1 = 8
Binom-I
4.
1
1
1
(2x² + 229
ifadesinin açılımında
re a aşağıdakilerde
A) 1
B) √2
Lise Matematik
Binom Açılımı
HEDEF 7. ADIM SORULAR 10 31-⁰ ifadesinin açılımında x8 teriminin katsayısı kaçtır? A) 90 C) 150 B) 120 D) 160 E) 180 7 1+1 = 8 Binom-I 4. 1 1 1 (2x² + 229 ifadesinin açılımında re a aşağıdakilerde A) 1 B) √2
√2
A) 2
7
ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açılırsa
Supoxersate nimhet Il
13. Oluşan terimlerin kaçı rasyoneldir? (8
obnimligs piniesbeli
B) 3
14. Sabit terimi kaçtır?
C) 4
D) 5
A) -128 B)-64 C) 0
Signalisatsal nimhet il
SE (A
at-18
D) 64
88-0
E) 6
E) 128
min
Lise Matematik
Binom Açılımı
√2 A) 2 7 ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açılırsa Supoxersate nimhet Il 13. Oluşan terimlerin kaçı rasyoneldir? (8 obnimligs piniesbeli B) 3 14. Sabit terimi kaçtır? C) 4 D) 5 A) -128 B)-64 C) 0 Signalisatsal nimhet il SE (A at-18 D) 64 88-0 E) 6 E) 128 min
abnimilige ninieebet! (1-x)
(m-2n) ifadesinin m'nin azalan kuvvetlerine göre açılırsa
13. Baştan 4. terimi aşağıdakilerden
Subiey mh DAX
hangisidir?
A) -280.m4.n³
C) 280.m³.n4
E) 105.m³.n4
B)-210.m4.n³
D) 210.m³.n4
Tuga mhot dn2
14. Sondan 3. terimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 216.m².n5
B)-216.m².n5
C) 480.m³.n4
D) -360.m².n5
E) -672 m².n5
Lise Matematik
Binom Açılımı
abnimilige ninieebet! (1-x) (m-2n) ifadesinin m'nin azalan kuvvetlerine göre açılırsa 13. Baştan 4. terimi aşağıdakilerden Subiey mh DAX hangisidir? A) -280.m4.n³ C) 280.m³.n4 E) 105.m³.n4 B)-210.m4.n³ D) 210.m³.n4 Tuga mhot dn2 14. Sondan 3. terimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 216.m².n5 B)-216.m².n5 C) 480.m³.n4 D) -360.m².n5 E) -672 m².n5