Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kartezyen Çarpım Soruları

ama Testi
naklı do-
haklı do-
ww
7. Aşağıdaki koordinat düzleminde (AxB) U (BxA) ifade-
sinin grafiği gösterilmiştir.
aklı do-
Buna göre,
51
st
toplamı kaçtır?
A) 6
B) 8
3
2
T
O
•
2345
s(ANB) + s(B) + s(A)
C) 10
D) 12
E) 14
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
ama Testi naklı do- haklı do- ww 7. Aşağıdaki koordinat düzleminde (AxB) U (BxA) ifade- sinin grafiği gösterilmiştir. aklı do- Buna göre, 51 st toplamı kaçtır? A) 6 B) 8 3 2 T O • 2345 s(ANB) + s(B) + s(A) C) 10 D) 12 E) 14
m)
en
www.sinavyayin.com
A = (2, 3, 5, 8) kümesi veriliyor.
Buna göre, A x A kümesinin elemanlarını dışarıda
bırakmayan en küçük çemberin yarıçapı kaç
birimdir?
A) 2√2
D) 5√2
B) 3√2
E) 6√2
C) 4√2
83E8SO .r
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
m) en www.sinavyayin.com A = (2, 3, 5, 8) kümesi veriliyor. Buna göre, A x A kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük çemberin yarıçapı kaç birimdir? A) 2√2 D) 5√2 B) 3√2 E) 6√2 C) 4√2 83E8SO .r
14
a, b, 4, 5) kümeleri
una göre, s(B)
6.4=14₁
BUC
35
9) ve
1. A=(-2,-1, 2, 3)
B=(-1,0, 1, 2, 3}
KAZANIM 45
kümeleri veriliyor. Buna göre;
a) A x B kümesini grafik ile gösteriniz.
(23) (15)-(3-(2,3)-(3,3)
(-22)-(-1,0) 2 (2/2)
(3,2)
(-260-61,01- (20-(3,1)
(2, 2) (1,2-
3
1-1-1 2-1 (2-4) (3,-1)
b) A2 grafiğini çiziniz.
-(2, 2) (2,3)
(-4,1) 4/0 1 - 12/18) - (3,7)
2
-2
3
(11 (2181)
(22) 12,2 (2,-2)
A
A
c) A x B nin elemanlarını açıkta bırakmayan en
küçük dikdörtgenin alanı kaç birimkaredir?
I h=20
X = √√41
d) B x A kümesinin grafiğini açıkta bırakma-
yan en küçük çaplı çemberin çapı kaç bi-
rimdir?
olduğ
1
A) 2
14
2. (32,
old
A)
O
A
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
14 a, b, 4, 5) kümeleri una göre, s(B) 6.4=14₁ BUC 35 9) ve 1. A=(-2,-1, 2, 3) B=(-1,0, 1, 2, 3} KAZANIM 45 kümeleri veriliyor. Buna göre; a) A x B kümesini grafik ile gösteriniz. (23) (15)-(3-(2,3)-(3,3) (-22)-(-1,0) 2 (2/2) (3,2) (-260-61,01- (20-(3,1) (2, 2) (1,2- 3 1-1-1 2-1 (2-4) (3,-1) b) A2 grafiğini çiziniz. -(2, 2) (2,3) (-4,1) 4/0 1 - 12/18) - (3,7) 2 -2 3 (11 (2181) (22) 12,2 (2,-2) A A c) A x B nin elemanlarını açıkta bırakmayan en küçük dikdörtgenin alanı kaç birimkaredir? I h=20 X = √√41 d) B x A kümesinin grafiğini açıkta bırakma- yan en küçük çaplı çemberin çapı kaç bi- rimdir? olduğ 1 A) 2 14 2. (32, old A) O A
11. X
nemil
RYA
4+
3+
2-
1+
177.30
III
2
3
4
X
Yukarıdaki koordinat düzleminde (A x B) U (B x A) ifadesi-
nin grafiği gösterilmiştir.
Buna göre, s(A) + s(B) + s(An B) toplamı kaçtır?
A) 5
B) 6
D) 8
E) 9
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
11. X nemil RYA 4+ 3+ 2- 1+ 177.30 III 2 3 4 X Yukarıdaki koordinat düzleminde (A x B) U (B x A) ifadesi- nin grafiği gösterilmiştir. Buna göre, s(A) + s(B) + s(An B) toplamı kaçtır? A) 5 B) 6 D) 8 E) 9
3.
(A x B) n (AXC) = {(0, a), (0, b), (0, c), (b, a), (b, b), (b, c)}
olduğuna göre aşağıdaki sıralı ikililerden hangisi
A x A kümesinin bir elemanıdır?
A) (a, b)
D) (0, c)
B) (b, 0)
E) (c, c)
C) (b, c)
6.
Ax B= {(1, 1), (1,
BxC={(1, 1), (2
kümeleri veriliyor
Buna göre Ax
sidir?
A) {1, 2}
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
3. (A x B) n (AXC) = {(0, a), (0, b), (0, c), (b, a), (b, b), (b, c)} olduğuna göre aşağıdaki sıralı ikililerden hangisi A x A kümesinin bir elemanıdır? A) (a, b) D) (0, c) B) (b, 0) E) (c, c) C) (b, c) 6. Ax B= {(1, 1), (1, BxC={(1, 1), (2 kümeleri veriliyor Buna göre Ax sidir? A) {1, 2}
17.
y
D
C
12
y = 2*+2
E
A
B
-X
OABC ve BCDE dikdörtgendir.
Şekildeki dik koordinat düzleminde y = 2*+2
eğrisinin grafiği verilmiştir.
Mavi bölgenin alanı 12 br2 olduğuna göre, sarı
bölgenin alanı kaç br²dir?
A) 48 B) 50
C) 54 D) 56 E) 60
SINAV
21.
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
17. y D C 12 y = 2*+2 E A B -X OABC ve BCDE dikdörtgendir. Şekildeki dik koordinat düzleminde y = 2*+2 eğrisinin grafiği verilmiştir. Mavi bölgenin alanı 12 br2 olduğuna göre, sarı bölgenin alanı kaç br²dir? A) 48 B) 50 C) 54 D) 56 E) 60 SINAV 21.
A = {-2, -1, 0, 1, 2}
B = {-3, -2, -1, 0, 1}
kümeleri veriliyor. A x B kümesinin elemanlarını dışarıda
bırakmayan en küçük dörtgen çiziliyor.
Bu dörtgenin içerisine yerleştirilebilecek en büyük dai-
renin alanı kaç
A) 16
B) 10
birimkaredir?
C) 8
D) 6
E) 4
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
A = {-2, -1, 0, 1, 2} B = {-3, -2, -1, 0, 1} kümeleri veriliyor. A x B kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük dörtgen çiziliyor. Bu dörtgenin içerisine yerleştirilebilecek en büyük dai- renin alanı kaç A) 16 B) 10 birimkaredir? C) 8 D) 6 E) 4
A) 5
30.34
2
B) 10
+3.210
2
C) 16
11. A = {1, 2, 3, 4) kümesi veriliyor.
0
10
9-
Dik koordinat düzleminde A x A kartezyen kümesi-
nin her bir elemanı aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.
C
D) 24
1 2
E) 32
Buna göre, dik koordinat düzlemine yerleştirilen
bu onaltı noktadan dördünü köşe kabul eden en
fazla kaç tane kare oluşturulabilir?
A) 12 B) 14
C) 16
D) 18
E) 20
13
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
A) 5 30.34 2 B) 10 +3.210 2 C) 16 11. A = {1, 2, 3, 4) kümesi veriliyor. 0 10 9- Dik koordinat düzleminde A x A kartezyen kümesi- nin her bir elemanı aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. C D) 24 1 2 E) 32 Buna göre, dik koordinat düzlemine yerleştirilen bu onaltı noktadan dördünü köşe kabul eden en fazla kaç tane kare oluşturulabilir? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 13
19.
A = (a. beddie.f.
= {ed ef.g, h}
B
C = {a, b, c, 1, 2}
4 (4₁9) (d, s
kümeleri veriliyor. U
Deneme - 8 / Mat
An
(AMB) ↑
Buna göre,
s[(AXC) n(BxC)]-s[(AxC) n(CxB)]
ifadesinin değeri kaçtır? 20-
A) O
B) 6
C) 14
AMBXC
4
70 = 20
-
D 17
E) 20
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
19. A = (a. beddie.f. = {ed ef.g, h} B C = {a, b, c, 1, 2} 4 (4₁9) (d, s kümeleri veriliyor. U Deneme - 8 / Mat An (AMB) ↑ Buna göre, s[(AXC) n(BxC)]-s[(AxC) n(CxB)] ifadesinin değeri kaçtır? 20- A) O B) 6 C) 14 AMBXC 4 70 = 20 - D 17 E) 20
4. N doğal sayılar kümesi olmak üzere,
?
A = {2n +1: ne N}
B = {n³:n € N}
14
kümeleri veriliyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
(A\B) x (N\A}
kartezyen çarpım kümesinin bir elemanıdır?
A) (1,8)
B) (2, 5)
C) (3, 7)
D) (9, 16)
E) (27, 8)
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
4. N doğal sayılar kümesi olmak üzere, ? A = {2n +1: ne N} B = {n³:n € N} 14 kümeleri veriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi (A\B) x (N\A} kartezyen çarpım kümesinin bir elemanıdır? A) (1,8) B) (2, 5) C) (3, 7) D) (9, 16) E) (27, 8)
13. A = {0, 1, 2, 3) ve B = {-2, -1, 0, 1, 2}
olduğuna göre,
A x B kümesinin elemanlarını dışarıda
bırakmayan en küçük çemberin çevresi
kaç birimdir?
A) 3л
D) 8r
B) 5
E) 10
C) 7
10
A=
Ax
(a,
ça
SA
{(a
9
m
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
13. A = {0, 1, 2, 3) ve B = {-2, -1, 0, 1, 2} olduğuna göre, A x B kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük çemberin çevresi kaç birimdir? A) 3л D) 8r B) 5 E) 10 C) 7 10 A= Ax (a, ça SA {(a 9 m
A
angisidir?
1, 2, 3)
2,3}
283
7.
A= (a, b, c, (d, e}}
B={c, b, e, f, g}
kümeleri veriliyor.
2
Buna göre, A x B kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde
(x,x) biçimde eleman bulunmaz?
A) 2¹2
B) 214
C) 216
D) 218
E) 220
HAMLEDE
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
A angisidir? 1, 2, 3) 2,3} 283 7. A= (a, b, c, (d, e}} B={c, b, e, f, g} kümeleri veriliyor. 2 Buna göre, A x B kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde (x,x) biçimde eleman bulunmaz? A) 2¹2 B) 214 C) 216 D) 218 E) 220 HAMLEDE
9. A = {-1, 0, 1} ve B = {1, 2, 3, 4} küme-
leri veriliyor.
A x B kartezyen çarpım kümesinin eleman-
larını dışarıda bırakmayan en küçük çem-
berin yarıçapı kaç birimdir?
√3
√13
A) √2 B) √3 C)
D) 2 E)
2
2
412
²
30
e,
36
enl
9
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
9. A = {-1, 0, 1} ve B = {1, 2, 3, 4} küme- leri veriliyor. A x B kartezyen çarpım kümesinin eleman- larını dışarıda bırakmayan en küçük çem- berin yarıçapı kaç birimdir? √3 √13 A) √2 B) √3 C) D) 2 E) 2 2 412 ² 30 e, 36 enl 9
2.
Z tam sayılar kümesi olmak üzere,
A = {x²: -3 < x≤ 2, x² € Z}
B = {3*: −1<x$2, XeZ}
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) S(A) = 9
B) s(An B) = 2
D) s(A x B) = 27
C) s(B-A) = 1
E) s(B'A) = 6
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
2. Z tam sayılar kümesi olmak üzere, A = {x²: -3 < x≤ 2, x² € Z} B = {3*: −1<x$2, XeZ} olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) S(A) = 9 B) s(An B) = 2 D) s(A x B) = 27 C) s(B-A) = 1 E) s(B'A) = 6
AYT
Kolay
Orta
Zor
Bu testte Matematik alanına ait 40 adet soru vardır.
1. ² = -1 olmak üzere,
(1+i) 24
a+b.i
(1 - i)25
eşitliğini sağlayan a ve b gerçek sayıları için a . b çar-
pımının değeri kaçtır?
3
A) 2
B)
C) 1
D)
E)
-
2
MATEMATİK TE
3.
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
AYT Kolay Orta Zor Bu testte Matematik alanına ait 40 adet soru vardır. 1. ² = -1 olmak üzere, (1+i) 24 a+b.i (1 - i)25 eşitliğini sağlayan a ve b gerçek sayıları için a . b çar- pımının değeri kaçtır? 3 A) 2 B) C) 1 D) E) - 2 MATEMATİK TE 3.
Boş olmayan A, B ve C kümeleri için,
A&C, C&A, ve An C#Ø olmak üzere,
s(AUC) > s(B)
Cs[(A x B) U (C x B)] = 80
ifadeleri veriliyor.
Buna göre s(A) + s(B) toplamı en az kaçtır?
A) 3
B) 8
C) 10
D) 12
E) 18
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
Boş olmayan A, B ve C kümeleri için, A&C, C&A, ve An C#Ø olmak üzere, s(AUC) > s(B) Cs[(A x B) U (C x B)] = 80 ifadeleri veriliyor. Buna göre s(A) + s(B) toplamı en az kaçtır? A) 3 B) 8 C) 10 D) 12 E) 18