Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üslü İfadelerde İşlemler Soruları

Deneme - 3
7. A<B<C<D olmak üzere A, B, C ve D rakamları ile
aşağıdaki bölme işlemi yapılıyor.
27
ABCD AB
102
0
Buna göre, B'nin alabileceği en küçük değer kaçtır?
4) 2
B) 3
C) 1
D) Q
E4
8. Sedat ve Cihan iki boyacı ustasıdır. Sedat saatte 24 m²
alan boyayabilirken, Cihan saatte 36 m² alan
boyayabilmektedir. Sedat ve Cihan birlikte bir iş
almışlardır. Bu işle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
●
Sedat ve Cihan'ın boyayacakları alanlar eşit
olacaktır.
300
Sedat ve Cihan'ın toplam işçiliği 10 saat
sürecektir.
am
Runa göre, Cihan boyamasını bitirdiğinde Sedat'ın
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
Deneme - 3 7. A<B<C<D olmak üzere A, B, C ve D rakamları ile aşağıdaki bölme işlemi yapılıyor. 27 ABCD AB 102 0 Buna göre, B'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? 4) 2 B) 3 C) 1 D) Q E4 8. Sedat ve Cihan iki boyacı ustasıdır. Sedat saatte 24 m² alan boyayabilirken, Cihan saatte 36 m² alan boyayabilmektedir. Sedat ve Cihan birlikte bir iş almışlardır. Bu işle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. ● Sedat ve Cihan'ın boyayacakları alanlar eşit olacaktır. 300 Sedat ve Cihan'ın toplam işçiliği 10 saat sürecektir. am Runa göre, Cihan boyamasını bitirdiğinde Sedat'ın
30. ABCD karesi biçimindeki bir kağıt aşağıdaki gibi [AE]
boyunca kesilerek alanları oranı 35 olan iki parçaya ayrı-
lıyor.
1.
A
E CD
A) 1/3
11.
B AA
B) 4/7
1.
C)
EE C
Buna göre, I. parçanın çevresinin II. parçanın çevresi-
ne oranı kaçtır?
11.
B
D) //3
E)
26|N
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
30. ABCD karesi biçimindeki bir kağıt aşağıdaki gibi [AE] boyunca kesilerek alanları oranı 35 olan iki parçaya ayrı- lıyor. 1. A E CD A) 1/3 11. B AA B) 4/7 1. C) EE C Buna göre, I. parçanın çevresinin II. parçanın çevresi- ne oranı kaçtır? 11. B D) //3 E) 26|N
A
B) 26
Deneme -
Sude 2'nin tüm rakam kuvvetlerini bir kâğıda yazıyor. Dar
sonra yazdığı bütün sayıları birer kez kullanarak çarptığınd
sonucu 8 hesaplıyor. Sonra işlemini kontrol ettiğinde bir sayıy
yanlışlıkla iki defa yazdığını fark ediyor.
Buna göre, Sude'nin iki defa yazdığı sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
C) 27 D) 28
E) 29
A) 24
ndaki yakıt miktarı aşağıdaki yakıt gösterge-
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
A B) 26 Deneme - Sude 2'nin tüm rakam kuvvetlerini bir kâğıda yazıyor. Dar sonra yazdığı bütün sayıları birer kez kullanarak çarptığınd sonucu 8 hesaplıyor. Sonra işlemini kontrol ettiğinde bir sayıy yanlışlıkla iki defa yazdığını fark ediyor. Buna göre, Sude'nin iki defa yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisidir? C) 27 D) 28 E) 29 A) 24 ndaki yakıt miktarı aşağıdaki yakıt gösterge-
2.
n pozitif bir tam sayı olmak üzere,
4³, 83, 162 ve 64² sayıları aşağıdaki kutuların içine birer
kez yazıldığında işlemin sonucu 2 olmaktadır.
X 2
Buna göre, n kaçtır?
A) 17
B) 16
1(
2.2.2
C) 15
7
X 2
D) 14
E) 13
4.
Ral
AB
deg
say
Ör
say
Üc
ara
ala
faz
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
2. n pozitif bir tam sayı olmak üzere, 4³, 83, 162 ve 64² sayıları aşağıdaki kutuların içine birer kez yazıldığında işlemin sonucu 2 olmaktadır. X 2 Buna göre, n kaçtır? A) 17 B) 16 1( 2.2.2 C) 15 7 X 2 D) 14 E) 13 4. Ral AB deg say Ör say Üc ara ala faz
89%
13:09
kom LTE
10 Yandaki yapıları oluşturan küçük kutuların her birinin
içine, kendisiyle aynı renkte olan küçük kutu sayısı
kadar bilye konulmuştur.
A)
B)
0
4. yapı
1. yapı
2. yapı
Buna göre; kırmızı, mavi, yeşil ve mor renkli bilye sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru ola-
rak gösterilmiştir?
Kırmızı
2⁰
5355
3⁰
5⁰
Mavi
2³
26
4³
8²
88
28
Yeşil
3³
36
Z
93
2³
27=3 64=4
3. yapı
Mor
4³
16³
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
89% 13:09 kom LTE 10 Yandaki yapıları oluşturan küçük kutuların her birinin içine, kendisiyle aynı renkte olan küçük kutu sayısı kadar bilye konulmuştur. A) B) 0 4. yapı 1. yapı 2. yapı Buna göre; kırmızı, mavi, yeşil ve mor renkli bilye sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru ola- rak gösterilmiştir? Kırmızı 2⁰ 5355 3⁰ 5⁰ Mavi 2³ 26 4³ 8² 88 28 Yeşil 3³ 36 Z 93 2³ 27=3 64=4 3. yapı Mor 4³ 16³
Tasarı Eğitim Yayın
1
Örnek:
213 x 999 = 212787 ay bralce
Ines nsy si vse les e
moonid rysa isa6 rey 10H
Ablastosool
999-212787
213-1=212
213 sayısının 999 ile çarpımından elde edilen sonucu bulmak
için 213 sayısının 1 eksiği olan 212 sayısı alınır.
Bu sayı 999'dan çıkarılarak 787 bulunur. Son olarak da bu iki
sayı yan yana yazılarak 213'le 999'un çarpımı 212787 bulunur.
SENA
hob
8. Üç basamaklı AAA sayısının 999 ile çarpımı AABBBA oldu-
ğuna göre, A + B toplamı kaçtır?
AsmA) 7 miq B) 8
11-1
C) 90 (D) 10
q E) 11 ev A
Astroy id nelinellux nig
ebruinudde Allonten
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
Tasarı Eğitim Yayın 1 Örnek: 213 x 999 = 212787 ay bralce Ines nsy si vse les e moonid rysa isa6 rey 10H Ablastosool 999-212787 213-1=212 213 sayısının 999 ile çarpımından elde edilen sonucu bulmak için 213 sayısının 1 eksiği olan 212 sayısı alınır. Bu sayı 999'dan çıkarılarak 787 bulunur. Son olarak da bu iki sayı yan yana yazılarak 213'le 999'un çarpımı 212787 bulunur. SENA hob 8. Üç basamaklı AAA sayısının 999 ile çarpımı AABBBA oldu- ğuna göre, A + B toplamı kaçtır? AsmA) 7 miq B) 8 11-1 C) 90 (D) 10 q E) 11 ev A Astroy id nelinellux nig ebruinudde Allonten
.....
..
1000
B
9.SINIF
DENEME
SINAVI
1. A ve B tam sayıları
A = 2.2.... 2
16 tane
Do
1. Bu testte Matematik ile ilgili 30 soru vard
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matemat
MATER
B=2+2+...+2
16 tane
eşitlikleriyle veriliyor.
A
=2²x-1
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
√(-2)² + √(-2)³+√32
işleminin sonucu kaçtır?
D) 11
aysa ti-
E) 12
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
..... .. 1000 B 9.SINIF DENEME SINAVI 1. A ve B tam sayıları A = 2.2.... 2 16 tane Do 1. Bu testte Matematik ile ilgili 30 soru vard 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matemat MATER B=2+2+...+2 16 tane eşitlikleriyle veriliyor. A =2²x-1 olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 √(-2)² + √(-2)³+√32 işleminin sonucu kaçtır? D) 11 aysa ti- E) 12
2. Bir çay kaşığına uygun 128 pirinç tanesi koyulabilir. Bir
ab yemek kaşığı, çay kaşığının aldığı pirinç sayısının 8 katı,
bir bardak ise 16 yemek kaşığı ile dolmaktadır. Bir ten-
cere pilav 4 bardak pirinç ile yapılmıştır. Bir tencere pi-
lavın yarısını sekiz arkadaş paylaşmış ve bu arkadaşlar-
dan birisi kendi payına düşenin yarısını yemiştir.
Buna göre, bu kişinin yediği pirinç sayısı kaçtır?
A) 210
B) 211
C) 212
D) 213
E) 214
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
2. Bir çay kaşığına uygun 128 pirinç tanesi koyulabilir. Bir ab yemek kaşığı, çay kaşığının aldığı pirinç sayısının 8 katı, bir bardak ise 16 yemek kaşığı ile dolmaktadır. Bir ten- cere pilav 4 bardak pirinç ile yapılmıştır. Bir tencere pi- lavın yarısını sekiz arkadaş paylaşmış ve bu arkadaşlar- dan birisi kendi payına düşenin yarısını yemiştir. Buna göre, bu kişinin yediği pirinç sayısı kaçtır? A) 210 B) 211 C) 212 D) 213 E) 214
A
18.
1 1
+
3 3² 3³
Ĵ
20
3+3² +3³ +...
1
-|N
+
VTYT22
+
+32019
1
32019
+
B) 3
D) 32019
3(1+3+32
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
C) 32018
1541
| 1 + 2/3 + 1/ /
91-10
A
E) 32020
I A
4-1 <
2.115
32018)
2018
DA
9 A
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
A 18. 1 1 + 3 3² 3³ Ĵ 20 3+3² +3³ +... 1 -|N + VTYT22 + +32019 1 32019 + B) 3 D) 32019 3(1+3+32 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 C) 32018 1541 | 1 + 2/3 + 1/ / 91-10 A E) 32020 I A 4-1 < 2.115 32018) 2018 DA 9 A
14. Murat her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının
iki katı kadar soru çözmektedir.
23. gün çözdüğü soru sayısı ile 6. gün çözdüğü
soru sayısının çarpımı 28. gün çözdüğü soru sa-
yısına eşitse 12. gün Murat kaç soru çözmüştür?
A) 256
D) 2048
B) 512
C) 1024
E) 4096
6
X, 2x, 4x, 16x132x1 66x, 128
isemkitap.com
16.
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
14. Murat her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının iki katı kadar soru çözmektedir. 23. gün çözdüğü soru sayısı ile 6. gün çözdüğü soru sayısının çarpımı 28. gün çözdüğü soru sa- yısına eşitse 12. gün Murat kaç soru çözmüştür? A) 256 D) 2048 B) 512 C) 1024 E) 4096 6 X, 2x, 4x, 16x132x1 66x, 128 isemkitap.com 16.
10.
Saturn Güneş sisteminin Güneş'e yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir. Aşağıda Satürn gezegeninin bazı özellikleri verilmiştir.
L Satürn gezegeni, 120.000 km çapa sahiptir.
IL Satüm gezegeninin halkasının çapı 270.000 km'dir.
IL Yer - ay uzaklığı 384.400 km'dir.
IV. Ana ekseni yaklaşık 1,4 milyon km'dir.
Saturn gezegeninin özelliklerinde verilen uzaklıkları gösteren doğal sayıları 10'un kuvvetlerinden yararlanarak yazan Berkay
aşağıdaki afişleri hazırlamıştır.
12.10 km
A) I
II
2,7.105 km
B) II
III
Berkay'ın hazırladığı bu afişlerden hangisinde verilen bilgide hata yapılmıştır?
384,44.104 km
Matematik
C) III
würde
IV
veits
1,4.106 km
D) IV
SOA
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
10. Saturn Güneş sisteminin Güneş'e yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir. Aşağıda Satürn gezegeninin bazı özellikleri verilmiştir. L Satürn gezegeni, 120.000 km çapa sahiptir. IL Satüm gezegeninin halkasının çapı 270.000 km'dir. IL Yer - ay uzaklığı 384.400 km'dir. IV. Ana ekseni yaklaşık 1,4 milyon km'dir. Saturn gezegeninin özelliklerinde verilen uzaklıkları gösteren doğal sayıları 10'un kuvvetlerinden yararlanarak yazan Berkay aşağıdaki afişleri hazırlamıştır. 12.10 km A) I II 2,7.105 km B) II III Berkay'ın hazırladığı bu afişlerden hangisinde verilen bilgide hata yapılmıştır? 384,44.104 km Matematik C) III würde IV veits 1,4.106 km D) IV SOA
yılar
RAJIYA2 ÜJ
63 br
Test 2
38 br
Yukarıdaki dikdörtgen biçimindeki şekil, yatay olarak 9
hüc-
ve düşey olarak 8 eş parçaya bölünerek dikdörtgen
reler oluşturulmuştur.
Bu hücrelerden boyalı olanların alanı kaç br² dir?
A) 3⁹
B) 3¹1
C) 3¹2
D) 313
E) 315
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
yılar RAJIYA2 ÜJ 63 br Test 2 38 br Yukarıdaki dikdörtgen biçimindeki şekil, yatay olarak 9 hüc- ve düşey olarak 8 eş parçaya bölünerek dikdörtgen reler oluşturulmuştur. Bu hücrelerden boyalı olanların alanı kaç br² dir? A) 3⁹ B) 3¹1 C) 3¹2 D) 313 E) 315
O
11
(3*) ²
9
(6)
9
22x
↓
2.2 +2 +2
5.5 +5+2
25+7 = 32
81
olur.
1. 2* = 5 olduğuna göre,
2 -4x+2x+1
ifadesinin değeri kaçtır?
<<->3.3-a
1
5x-1= a olduğuna göre,
252x-1
ifadesinin a türünden eşitini bulunuz.
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
O 11 (3*) ² 9 (6) 9 22x ↓ 2.2 +2 +2 5.5 +5+2 25+7 = 32 81 olur. 1. 2* = 5 olduğuna göre, 2 -4x+2x+1 ifadesinin değeri kaçtır? <<->3.3-a 1 5x-1= a olduğuna göre, 252x-1 ifadesinin a türünden eşitini bulunuz.
5.
20
21
22
23
C) 64
24
Yukarıdaki her kutunun içine (+) ya da (-) sembollerinden
biri yazılıp bu sayılar arasında gereken işlemler
yapılacaktır.
25
Yapılan işlemlerin sonucunda elde edilen sayı kaç
farklı değer alabilir?
A) 32
B) 63
D) 127
E) 128
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
5. 20 21 22 23 C) 64 24 Yukarıdaki her kutunun içine (+) ya da (-) sembollerinden biri yazılıp bu sayılar arasında gereken işlemler yapılacaktır. 25 Yapılan işlemlerin sonucunda elde edilen sayı kaç farklı değer alabilir? A) 32 B) 63 D) 127 E) 128
eg?
5. 1055
lezz
log20=2
12. a E R olmak üzere
3
les
log 20 -103 5
4x-1 + 2x = 4a² - 1
eşitliğini sağlaya 2* in a cinsinden değeri aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) 2a - 1
B) 2a
D) 4a - 2
E) 4a
C) 4a - 1
M
D
0
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
eg? 5. 1055 lezz log20=2 12. a E R olmak üzere 3 les log 20 -103 5 4x-1 + 2x = 4a² - 1 eşitliğini sağlaya 2* in a cinsinden değeri aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) 2a - 1 B) 2a D) 4a - 2 E) 4a C) 4a - 1 M D 0
1-
2-
olduğuna göre,
2X+1 3X-1 = 10
6x+1 in değeri kaçtır?
A) 45 B) 60
C) 72
5
(-2) ³-1³
(-2)4-20
işleminin sonucu kaçtır?
3
D) 84
E) 90
E)
A) B)-12/9/2D) D
3-
41
9
A) -2 B) -1 C) 0
HOCAM TEK SORU HAKKIM VAR 4 SORU
ÇÖZEMEDİM BİLİYORUM SİZE YÜK OLUYORUM
HAKKINIZI HELAL EDİN EN GÜZEL ŞEKİLDE
DEĞERLENDİRİRİM.
4-
2.3x+2 4.3x - 3x-1 =
-
eşitliğinde x kaçtır?
D) 1
E) 2
x+y
4 3 = 1
3x-y_ 1
81
olduğuna göre, y* kaçtır?
A) -4
B) - 0) 1
y x = ?
D) 0 E) 4
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
1- 2- olduğuna göre, 2X+1 3X-1 = 10 6x+1 in değeri kaçtır? A) 45 B) 60 C) 72 5 (-2) ³-1³ (-2)4-20 işleminin sonucu kaçtır? 3 D) 84 E) 90 E) A) B)-12/9/2D) D 3- 41 9 A) -2 B) -1 C) 0 HOCAM TEK SORU HAKKIM VAR 4 SORU ÇÖZEMEDİM BİLİYORUM SİZE YÜK OLUYORUM HAKKINIZI HELAL EDİN EN GÜZEL ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİRİM. 4- 2.3x+2 4.3x - 3x-1 = - eşitliğinde x kaçtır? D) 1 E) 2 x+y 4 3 = 1 3x-y_ 1 81 olduğuna göre, y* kaçtır? A) -4 B) - 0) 1 y x = ? D) 0 E) 4