Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler Soruları

19. Akın'ın misketlerinin sayısı Burak'ın misketlerinin sayı-
sinin 3 katı, Burak'ın misketlerinin sayısı Can'ın misket-
lerinin sayısının 2 katı kadardır.
Akin, Burak ve Can misketlerinin sayısı ile orantılı ola-
cak şekilde toplam 36 misketi Deniz'e veriyor.
Son durumda Akin, Burak ve Can'ın 108 misketi kal-
dığına göre, Akın'ın kaç misketi kalmıştır?
A) 72 B) 80
C) 84
D) 90 E) 96
U
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
19. Akın'ın misketlerinin sayısı Burak'ın misketlerinin sayı- sinin 3 katı, Burak'ın misketlerinin sayısı Can'ın misket- lerinin sayısının 2 katı kadardır. Akin, Burak ve Can misketlerinin sayısı ile orantılı ola- cak şekilde toplam 36 misketi Deniz'e veriyor. Son durumda Akin, Burak ve Can'ın 108 misketi kal- dığına göre, Akın'ın kaç misketi kalmıştır? A) 72 B) 80 C) 84 D) 90 E) 96 U
a da b
anıyors
ir.
n basa
çizilere
(ab)
1. Bölüm: Temel Kavramlar ve Işlemler
TEST 1
1. (-3/) 210
Des
5
30
işleminin sonucu kaçtır?
4
9
D) - -1/3
A)
Tuto paal uounos ninimolal
B)
E)
29
2
5
Shoko Temel
S (8
2
C) --/7/17
1072
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
a da b anıyors ir. n basa çizilere (ab) 1. Bölüm: Temel Kavramlar ve Işlemler TEST 1 1. (-3/) 210 Des 5 30 işleminin sonucu kaçtır? 4 9 D) - -1/3 A) Tuto paal uounos ninimolal B) E) 29 2 5 Shoko Temel S (8 2 C) --/7/17 1072
03
8. Orta çağda bir krallıkta halka yapılacak duyurular
her beldede buluna görevli bir ulak aracılığı ile
gerçekleştiriliyormuş. Kral bir konuda bir ferman
yazdırıp, fermanı alan ulağın bir sonraki gün bu-
nu kendine komşu iki beldenin ulaklarına ulaştır-
ması gerektiğini belirtmiş. Kral fermanı yazdırdığı
1. gün bunu özel hizmetçilerine iletmiş. Fermanın
alan özel hizmetçilerinin her biri bunu bir sonraki
gün iki ulağa ulaştırmış. 6. gün sonunda bu fer-
man ülkedeki tüm ulaklara ulaşmış.
Bu krallıkta 945 belde
Kral'ın özel hizmetçilerinin
A) 13
B) 15
C) 17
bulunduğuna göre
sayısı en az kaçtır?
D) 19
E) 21
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
03 8. Orta çağda bir krallıkta halka yapılacak duyurular her beldede buluna görevli bir ulak aracılığı ile gerçekleştiriliyormuş. Kral bir konuda bir ferman yazdırıp, fermanı alan ulağın bir sonraki gün bu- nu kendine komşu iki beldenin ulaklarına ulaştır- ması gerektiğini belirtmiş. Kral fermanı yazdırdığı 1. gün bunu özel hizmetçilerine iletmiş. Fermanın alan özel hizmetçilerinin her biri bunu bir sonraki gün iki ulağa ulaştırmış. 6. gün sonunda bu fer- man ülkedeki tüm ulaklara ulaşmış. Bu krallıkta 945 belde Kral'ın özel hizmetçilerinin A) 13 B) 15 C) 17 bulunduğuna göre sayısı en az kaçtır? D) 19 E) 21
Örnek-16
27%-1
9x+3x+1
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x
B) 3+1
C) 3* - 2
D) 3-1
Çözüm-16
E) 3K-3
Tam Küp Açılm
(x+y=x+3y + 3xy + y
x-y=x²-3x²y+3y² -
(x+10=x²-3x+3x+1
(x-1)=x²-3x²+3x-1
Örnek-19
x²³ + 3xy² = 19
y²³ +3x²³y=8
olduğuna göre, x+y
A) 3
Cozum-19
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Örnek-16 27%-1 9x+3x+1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x B) 3+1 C) 3* - 2 D) 3-1 Çözüm-16 E) 3K-3 Tam Küp Açılm (x+y=x+3y + 3xy + y x-y=x²-3x²y+3y² - (x+10=x²-3x+3x+1 (x-1)=x²-3x²+3x-1 Örnek-19 x²³ + 3xy² = 19 y²³ +3x²³y=8 olduğuna göre, x+y A) 3 Cozum-19
Bir fabrikada görevli 4 personele,9 saatlik bir zaman diliminde her personele 3 er saat olmak üzere nöbet çizelgesi
aşağıdaki şartlara göre yazılacaktır.
Her nöbette sadece bir personel bulunacak
●
• Nöbet tutan bir personel, sonraki nöbeti için 3 saat dinlendirilecek.
Buna göre, nöbet çizelgesi kaç farklı biçimde oluşturulabilir? Bulunuz.
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Bir fabrikada görevli 4 personele,9 saatlik bir zaman diliminde her personele 3 er saat olmak üzere nöbet çizelgesi aşağıdaki şartlara göre yazılacaktır. Her nöbette sadece bir personel bulunacak ● • Nöbet tutan bir personel, sonraki nöbeti için 3 saat dinlendirilecek. Buna göre, nöbet çizelgesi kaç farklı biçimde oluşturulabilir? Bulunuz.
1.
a ve b birer gerçek sayı ve c bir tam sayı olmak
üzere,
-2<a<5
-3<b≤3
-5≤c<6
5
olduğuna göre, a - 2b + 5c ifadesinin alabileceği
en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) 35
B) 36
C) 37
D) 38
bilgileri foorm
E) 40
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
1. a ve b birer gerçek sayı ve c bir tam sayı olmak üzere, -2<a<5 -3<b≤3 -5≤c<6 5 olduğuna göre, a - 2b + 5c ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 35 B) 36 C) 37 D) 38 bilgileri foorm E) 40
8.
Bir otomobile aynı anda takılan özdeş dört lastikten;
• öne takılan iki lastiğin her biriyle 100 bin km,
• arkaya takılan iki lastiğin her biriyle 150 bin km
yol gidilebilmektedir.
Buna göre, bu lastiklerle birlikte özdeş 1 tane de yedek
lastiği bulunan bir kişi otomobiliyle en fazla kaç bin km
yol gidebilir?
A) 120 B) 125 C) 130 D) 140 E) 150
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
8. Bir otomobile aynı anda takılan özdeş dört lastikten; • öne takılan iki lastiğin her biriyle 100 bin km, • arkaya takılan iki lastiğin her biriyle 150 bin km yol gidilebilmektedir. Buna göre, bu lastiklerle birlikte özdeş 1 tane de yedek lastiği bulunan bir kişi otomobiliyle en fazla kaç bin km yol gidebilir? A) 120 B) 125 C) 130 D) 140 E) 150
10. a, b, c gerçel sayıları için,
a>b ve b-c> a²
1-2
eşitsizlikleri veriliyor.
Buna göre,
N
a= ise 0> b> c dir.
tu
H. aise abcdir.
Wa<0 ise a-b-c>'0 dir.
D) Ive Ill
KO
+/+
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
-b-
E) I, II ve III
C) Ive II
12. Eşit kollu bir terazinin sc
sağ kefesine ise 2 tane
sol kolu Şekil-l'de görül
razinin sol kefesine X
2 tane Z cismi konduč
ğü gibi yatay denged
·2+
YZ
Şekil-
X, Y ve Z cisi
kilogram old
hangisi doğ
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
10. a, b, c gerçel sayıları için, a>b ve b-c> a² 1-2 eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre, N a= ise 0> b> c dir. tu H. aise abcdir. Wa<0 ise a-b-c>'0 dir. D) Ive Ill KO +/+ ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II -b- E) I, II ve III C) Ive II 12. Eşit kollu bir terazinin sc sağ kefesine ise 2 tane sol kolu Şekil-l'de görül razinin sol kefesine X 2 tane Z cismi konduč ğü gibi yatay denged ·2+ YZ Şekil- X, Y ve Z cisi kilogram old hangisi doğ
X. 2.
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ve 256 sayıları aşağıdaki kutu-
ların her birine farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor.
256
40
524
B56
2
512
19940
Or
366
Bu yerleştirmede tüm satırlardaki ve tüm sütunlardaki
sayıların çarpımı eşit olduğuna göre, herhangi bir
sütunda bulunan sayıların çarpımı kaçtır?
B) 2048 C) 1024
A) 4096
D) 512
E) 256
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
X. 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ve 256 sayıları aşağıdaki kutu- ların her birine farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor. 256 40 524 B56 2 512 19940 Or 366 Bu yerleştirmede tüm satırlardaki ve tüm sütunlardaki sayıların çarpımı eşit olduğuna göre, herhangi bir sütunda bulunan sayıların çarpımı kaçtır? B) 2048 C) 1024 A) 4096 D) 512 E) 256
8.
Başkatsayısı 1 olan f(x) ikinci dereceden fonksiyonuyla ilgili aşa-
ğıdakiler bilinmektedir.
• f(2)=0
• f(x) = 0 denkleminin kökleri toplamı x₁ + x = -3 tür.
Buna göre,
f(x) = -3x - 19
denkleminin kökleri çarpımı kaçtır?
B) 8
C) 7
A) 9
D) 6
E) 5
*******
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
8. Başkatsayısı 1 olan f(x) ikinci dereceden fonksiyonuyla ilgili aşa- ğıdakiler bilinmektedir. • f(2)=0 • f(x) = 0 denkleminin kökleri toplamı x₁ + x = -3 tür. Buna göre, f(x) = -3x - 19 denkleminin kökleri çarpımı kaçtır? B) 8 C) 7 A) 9 D) 6 E) 5 *******
18. Aşağıda bir buzdolabı ve bir araç klimasının çalışma sıcaklı-
ğıyla ilgili bilgiler verilmiştir.
●
●
Buzdolabın çalışması için, belirlenen çalışma sıcaklığı
ile ortam sıcaklığı farkının en çok 20°C olması gerek-
mektedir.
Araç klimasının çalışması için belirlenen çalışma
sıcaklığı ile ortam sıcaklığı farkının en çok 10°C olması
gerekmektedir.
Buzdolabın belirlenen çalışma sıcaklığı x, aracın kli-
masının belirlenen çalışma sıcaklığı y'dir.
Buzdolabının bulunduğu ortam ile aracın bulunduğu or-
tam arasındaki sıcaklık fark: 10°C'den az olduğuna göre
x ve y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A) lx - yi ≤ 40
B) Ix-yl< 40
D) |x-yl < 50
C) Ix-yl ≤ 50
E) |x-yl < 45
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
18. Aşağıda bir buzdolabı ve bir araç klimasının çalışma sıcaklı- ğıyla ilgili bilgiler verilmiştir. ● ● Buzdolabın çalışması için, belirlenen çalışma sıcaklığı ile ortam sıcaklığı farkının en çok 20°C olması gerek- mektedir. Araç klimasının çalışması için belirlenen çalışma sıcaklığı ile ortam sıcaklığı farkının en çok 10°C olması gerekmektedir. Buzdolabın belirlenen çalışma sıcaklığı x, aracın kli- masının belirlenen çalışma sıcaklığı y'dir. Buzdolabının bulunduğu ortam ile aracın bulunduğu or- tam arasındaki sıcaklık fark: 10°C'den az olduğuna göre x ve y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) lx - yi ≤ 40 B) Ix-yl< 40 D) |x-yl < 50 C) Ix-yl ≤ 50 E) |x-yl < 45
8.
x gerçek sayı olmak üzere,
x² > x³ > x-0,5
eşitsizliği veriliyor.
0,5
a=x
b=-xª
1
X
C=
olduğuna göre, a, b ve c arasındaki sıralama aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) c < a <b
B) b < a < c
Da<b<c
C) b<c<a
E) a<c<b
IS (8
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
8. x gerçek sayı olmak üzere, x² > x³ > x-0,5 eşitsizliği veriliyor. 0,5 a=x b=-xª 1 X C= olduğuna göre, a, b ve c arasındaki sıralama aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) c < a <b B) b < a < c Da<b<c C) b<c<a E) a<c<b IS (8
3
+4
2001
4. A, B ve C ilçeleri ile bu ilçeler arasındaki kara yolları aşağıdaki
şekilde gösterilmiştir.
C... 48 km
B... 102 km
A
D
201
201
B) 6
(1
DEXEX
C) 8
the
C... 66 km
A... 106 km
E
B
Yor
Bu yollar üzerinde bulunan D ve E noktalarının bazı ilçelerine
olan kara yolu uzaklıkları şekildeki tabelalarda verilmiştir.
D) 10
Buna göre, Cilçesinin B ilçesine olan kara yolu uzaklığı
ile A ilçesine olan kara yolu uzaklığı arasındaki fark kaç
km'dir?
A) 4
d
E) 14
Sn=3=0
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
3 +4 2001 4. A, B ve C ilçeleri ile bu ilçeler arasındaki kara yolları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. C... 48 km B... 102 km A D 201 201 B) 6 (1 DEXEX C) 8 the C... 66 km A... 106 km E B Yor Bu yollar üzerinde bulunan D ve E noktalarının bazı ilçelerine olan kara yolu uzaklıkları şekildeki tabelalarda verilmiştir. D) 10 Buna göre, Cilçesinin B ilçesine olan kara yolu uzaklığı ile A ilçesine olan kara yolu uzaklığı arasındaki fark kaç km'dir? A) 4 d E) 14 Sn=3=0
B B
TYT DENEME SINAVI 01
24. Bir grup öğrenci yurt dışı değişim programına
(ERASMUS) katılacaktır. Her öğrenci aileshile iletişimi
sağlamak amacıyla gruptaki öğrenci sayısı kadar telefon
kartı satın almıştır.
ERASMUS boyunca bu gruptaki dört öğrencinin her biri
8 telefon kartı, kalan öğrencilerin her biri 11 telefon kartı
kullanmıştır.
Gruptaki öğrencilerin kullanmadıkları toplam telefon
kartı sayısı 192 olduğuna göre, bu gruptaki öğrenci
sayısı kaçtır?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 22 E) 24
48
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
B B TYT DENEME SINAVI 01 24. Bir grup öğrenci yurt dışı değişim programına (ERASMUS) katılacaktır. Her öğrenci aileshile iletişimi sağlamak amacıyla gruptaki öğrenci sayısı kadar telefon kartı satın almıştır. ERASMUS boyunca bu gruptaki dört öğrencinin her biri 8 telefon kartı, kalan öğrencilerin her biri 11 telefon kartı kullanmıştır. Gruptaki öğrencilerin kullanmadıkları toplam telefon kartı sayısı 192 olduğuna göre, bu gruptaki öğrenci sayısı kaçtır? A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 48
7
m bölünen sayılará "neşeli" sayı-
2, 18, 3614, 2
e pozitif tam böleni vardır ve 36
-n "neşeli sayı" dır.
n sayılardan hangisi "neşeli
70
2
40
5,
10,12
80
112
4,5
18.10
E) 105
The
27
17.
X
A)
4
y
6
X+2
2
n=2
m=1₁47₁
Yukarıda verilenlere göre z nin x türünden değeri aşağı
dakilerden hangisidir?
0=7
m = 2₁5₁8₂ y
3
+4
4
-4
B) X=2 C) X + 4 D) X=4 E) X+
2
2
2
2
diri
22
oy kul
kimlik
B
la
A
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
7 m bölünen sayılará "neşeli" sayı- 2, 18, 3614, 2 e pozitif tam böleni vardır ve 36 -n "neşeli sayı" dır. n sayılardan hangisi "neşeli 70 2 40 5, 10,12 80 112 4,5 18.10 E) 105 The 27 17. X A) 4 y 6 X+2 2 n=2 m=1₁47₁ Yukarıda verilenlere göre z nin x türünden değeri aşağı dakilerden hangisidir? 0=7 m = 2₁5₁8₂ y 3 +4 4 -4 B) X=2 C) X + 4 D) X=4 E) X+ 2 2 2 2 diri 22 oy kul kimlik B la A
n pozitif tam sayı olmak üzere
1+ 3 + 5 +......
işlemindeki her terim 2 azaltılırsa yeni işlemin sonus
öncekine göre toplam kaç azalır?
BY4n
C)
AT2n²
+ (2n-1)
20-1-1
2
B) 220
+1
C) 10
K*12+23+34 +
Din²
A = 1.1 +2.2 + 3.3 +
sayısındaki her bir terimin 1. çarpanı 1 artırılırsa
A sayısı kaç artar?
A) 110
2.1 +3.2 +437
+ 10.10
201
€12
D) 100
- 11/0
+ 19.20
olduğu
ifades
A)A
E) 55
sayısındaki her bir terimin hem 1. çarpanı hem de
2. çarpanı 1 artırılırsa K sayısı kaç artar?
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
n pozitif tam sayı olmak üzere 1+ 3 + 5 +...... işlemindeki her terim 2 azaltılırsa yeni işlemin sonus öncekine göre toplam kaç azalır? BY4n C) AT2n² + (2n-1) 20-1-1 2 B) 220 +1 C) 10 K*12+23+34 + Din² A = 1.1 +2.2 + 3.3 + sayısındaki her bir terimin 1. çarpanı 1 artırılırsa A sayısı kaç artar? A) 110 2.1 +3.2 +437 + 10.10 201 €12 D) 100 - 11/0 + 19.20 olduğu ifades A)A E) 55 sayısındaki her bir terimin hem 1. çarpanı hem de 2. çarpanı 1 artırılırsa K sayısı kaç artar?