Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler Soruları

19. Akın'ın misketlerinin sayısı Burak'ın misketlerinin sayı-
sinin 3 katı, Burak'ın misketlerinin sayısı Can'ın misket-
lerinin sayısının 2 katı kadardır.
Akin, Burak ve Can misketlerinin sayısı ile orantılı ola-
cak şekilde toplam 36 misketi Deniz'e veriyor.
Son durumda Akin, Burak ve Can'ın 108 misketi kal-
dığına göre, Akın'ın kaç misketi kalmıştır?
A) 72 B) 80
C) 84
D) 90 E) 96
U
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
19. Akın'ın misketlerinin sayısı Burak'ın misketlerinin sayı- sinin 3 katı, Burak'ın misketlerinin sayısı Can'ın misket- lerinin sayısının 2 katı kadardır. Akin, Burak ve Can misketlerinin sayısı ile orantılı ola- cak şekilde toplam 36 misketi Deniz'e veriyor. Son durumda Akin, Burak ve Can'ın 108 misketi kal- dığına göre, Akın'ın kaç misketi kalmıştır? A) 72 B) 80 C) 84 D) 90 E) 96 U
a da b
anıyors
ir.
n basa
çizilere
(ab)
1. Bölüm: Temel Kavramlar ve Işlemler
TEST 1
1. (-3/) 210
Des
5
30
işleminin sonucu kaçtır?
4
9
D) - -1/3
A)
Tuto paal uounos ninimolal
B)
E)
29
2
5
Shoko Temel
S (8
2
C) --/7/17
1072
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
a da b anıyors ir. n basa çizilere (ab) 1. Bölüm: Temel Kavramlar ve Işlemler TEST 1 1. (-3/) 210 Des 5 30 işleminin sonucu kaçtır? 4 9 D) - -1/3 A) Tuto paal uounos ninimolal B) E) 29 2 5 Shoko Temel S (8 2 C) --/7/17 1072
03
8. Orta çağda bir krallıkta halka yapılacak duyurular
her beldede buluna görevli bir ulak aracılığı ile
gerçekleştiriliyormuş. Kral bir konuda bir ferman
yazdırıp, fermanı alan ulağın bir sonraki gün bu-
nu kendine komşu iki beldenin ulaklarına ulaştır-
ması gerektiğini belirtmiş. Kral fermanı yazdırdığı
1. gün bunu özel hizmetçilerine iletmiş. Fermanın
alan özel hizmetçilerinin her biri bunu bir sonraki
gün iki ulağa ulaştırmış. 6. gün sonunda bu fer-
man ülkedeki tüm ulaklara ulaşmış.
Bu krallıkta 945 belde
Kral'ın özel hizmetçilerinin
A) 13
B) 15
C) 17
bulunduğuna göre
sayısı en az kaçtır?
D) 19
E) 21
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
03 8. Orta çağda bir krallıkta halka yapılacak duyurular her beldede buluna görevli bir ulak aracılığı ile gerçekleştiriliyormuş. Kral bir konuda bir ferman yazdırıp, fermanı alan ulağın bir sonraki gün bu- nu kendine komşu iki beldenin ulaklarına ulaştır- ması gerektiğini belirtmiş. Kral fermanı yazdırdığı 1. gün bunu özel hizmetçilerine iletmiş. Fermanın alan özel hizmetçilerinin her biri bunu bir sonraki gün iki ulağa ulaştırmış. 6. gün sonunda bu fer- man ülkedeki tüm ulaklara ulaşmış. Bu krallıkta 945 belde Kral'ın özel hizmetçilerinin A) 13 B) 15 C) 17 bulunduğuna göre sayısı en az kaçtır? D) 19 E) 21
Örnek-16
27%-1
9x+3x+1
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x
B) 3+1
C) 3* - 2
D) 3-1
Çözüm-16
E) 3K-3
Tam Küp Açılm
(x+y=x+3y + 3xy + y
x-y=x²-3x²y+3y² -
(x+10=x²-3x+3x+1
(x-1)=x²-3x²+3x-1
Örnek-19
x²³ + 3xy² = 19
y²³ +3x²³y=8
olduğuna göre, x+y
A) 3
Cozum-19
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Örnek-16 27%-1 9x+3x+1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x B) 3+1 C) 3* - 2 D) 3-1 Çözüm-16 E) 3K-3 Tam Küp Açılm (x+y=x+3y + 3xy + y x-y=x²-3x²y+3y² - (x+10=x²-3x+3x+1 (x-1)=x²-3x²+3x-1 Örnek-19 x²³ + 3xy² = 19 y²³ +3x²³y=8 olduğuna göre, x+y A) 3 Cozum-19
Bir fabrikada görevli 4 personele,9 saatlik bir zaman diliminde her personele 3 er saat olmak üzere nöbet çizelgesi
aşağıdaki şartlara göre yazılacaktır.
Her nöbette sadece bir personel bulunacak
●
• Nöbet tutan bir personel, sonraki nöbeti için 3 saat dinlendirilecek.
Buna göre, nöbet çizelgesi kaç farklı biçimde oluşturulabilir? Bulunuz.
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Bir fabrikada görevli 4 personele,9 saatlik bir zaman diliminde her personele 3 er saat olmak üzere nöbet çizelgesi aşağıdaki şartlara göre yazılacaktır. Her nöbette sadece bir personel bulunacak ● • Nöbet tutan bir personel, sonraki nöbeti için 3 saat dinlendirilecek. Buna göre, nöbet çizelgesi kaç farklı biçimde oluşturulabilir? Bulunuz.
1.
a ve b birer gerçek sayı ve c bir tam sayı olmak
üzere,
-2<a<5
-3<b≤3
-5≤c<6
5
olduğuna göre, a - 2b + 5c ifadesinin alabileceği
en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) 35
B) 36
C) 37
D) 38
bilgileri foorm
E) 40
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
1. a ve b birer gerçek sayı ve c bir tam sayı olmak üzere, -2<a<5 -3<b≤3 -5≤c<6 5 olduğuna göre, a - 2b + 5c ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 35 B) 36 C) 37 D) 38 bilgileri foorm E) 40
t
2
x ve y birer tam sayı olmak üzere,
-17 ≤ x³ <39
2x=30
6 < y² < 57
olduğuna göre, 3y - x ifadesinin alabileceği en
küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) -4
B)-12 C) -16 D) -20 E) -24
for 06 kök bilgilari icarmektedir
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
t 2 x ve y birer tam sayı olmak üzere, -17 ≤ x³ <39 2x=30 6 < y² < 57 olduğuna göre, 3y - x ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? A) -4 B)-12 C) -16 D) -20 E) -24 for 06 kök bilgilari icarmektedir
8.
Bir otomobile aynı anda takılan özdeş dört lastikten;
• öne takılan iki lastiğin her biriyle 100 bin km,
• arkaya takılan iki lastiğin her biriyle 150 bin km
yol gidilebilmektedir.
Buna göre, bu lastiklerle birlikte özdeş 1 tane de yedek
lastiği bulunan bir kişi otomobiliyle en fazla kaç bin km
yol gidebilir?
A) 120 B) 125 C) 130 D) 140 E) 150
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
8. Bir otomobile aynı anda takılan özdeş dört lastikten; • öne takılan iki lastiğin her biriyle 100 bin km, • arkaya takılan iki lastiğin her biriyle 150 bin km yol gidilebilmektedir. Buna göre, bu lastiklerle birlikte özdeş 1 tane de yedek lastiği bulunan bir kişi otomobiliyle en fazla kaç bin km yol gidebilir? A) 120 B) 125 C) 130 D) 140 E) 150
10. a, b, c gerçel sayıları için,
a>b ve b-c> a²
1-2
eşitsizlikleri veriliyor.
Buna göre,
N
a= ise 0> b> c dir.
tu
H. aise abcdir.
Wa<0 ise a-b-c>'0 dir.
D) Ive Ill
KO
+/+
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
-b-
E) I, II ve III
C) Ive II
12. Eşit kollu bir terazinin sc
sağ kefesine ise 2 tane
sol kolu Şekil-l'de görül
razinin sol kefesine X
2 tane Z cismi konduč
ğü gibi yatay denged
·2+
YZ
Şekil-
X, Y ve Z cisi
kilogram old
hangisi doğ
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
10. a, b, c gerçel sayıları için, a>b ve b-c> a² 1-2 eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre, N a= ise 0> b> c dir. tu H. aise abcdir. Wa<0 ise a-b-c>'0 dir. D) Ive Ill KO +/+ ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II -b- E) I, II ve III C) Ive II 12. Eşit kollu bir terazinin sc sağ kefesine ise 2 tane sol kolu Şekil-l'de görül razinin sol kefesine X 2 tane Z cismi konduč ğü gibi yatay denged ·2+ YZ Şekil- X, Y ve Z cisi kilogram old hangisi doğ
Şekil 1
64
A) 252
4
16
Şekil 2
Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'teki pozitif tam sayılar belirtilen bir
kurala göre yazılmıştır.
Buna göre, Şekil 3'te a ve b yerine yazılacak sayıların top
lamı kaç olabilir?
B) 248
C) 244
D) 242
E) 238
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Şekil 1 64 A) 252 4 16 Şekil 2 Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'teki pozitif tam sayılar belirtilen bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre, Şekil 3'te a ve b yerine yazılacak sayıların top lamı kaç olabilir? B) 248 C) 244 D) 242 E) 238
G+G
G. G
X=T
1 ST
2=4
ET HOCA
12. a, b ve c birer tam sayı olmak üzere,
a+2c=b²-b
eşitliği veriyor.
Buna göre,
1.
a b çarpımı çift sayıdır.
II. b + c toplamı tek sayıdır.
III. 2c-a ifadesi çift sayıdır.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
G+G G. G X=T 1 ST 2=4 ET HOCA 12. a, b ve c birer tam sayı olmak üzere, a+2c=b²-b eşitliği veriyor. Buna göre, 1. a b çarpımı çift sayıdır. II. b + c toplamı tek sayıdır. III. 2c-a ifadesi çift sayıdır. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
X. 2.
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ve 256 sayıları aşağıdaki kutu-
ların her birine farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor.
256
40
524
B56
2
512
19940
Or
366
Bu yerleştirmede tüm satırlardaki ve tüm sütunlardaki
sayıların çarpımı eşit olduğuna göre, herhangi bir
sütunda bulunan sayıların çarpımı kaçtır?
B) 2048 C) 1024
A) 4096
D) 512
E) 256
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
X. 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ve 256 sayıları aşağıdaki kutu- ların her birine farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor. 256 40 524 B56 2 512 19940 Or 366 Bu yerleştirmede tüm satırlardaki ve tüm sütunlardaki sayıların çarpımı eşit olduğuna göre, herhangi bir sütunda bulunan sayıların çarpımı kaçtır? B) 2048 C) 1024 A) 4096 D) 512 E) 256
8.
Başkatsayısı 1 olan f(x) ikinci dereceden fonksiyonuyla ilgili aşa-
ğıdakiler bilinmektedir.
• f(2)=0
• f(x) = 0 denkleminin kökleri toplamı x₁ + x = -3 tür.
Buna göre,
f(x) = -3x - 19
denkleminin kökleri çarpımı kaçtır?
B) 8
C) 7
A) 9
D) 6
E) 5
*******
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
8. Başkatsayısı 1 olan f(x) ikinci dereceden fonksiyonuyla ilgili aşa- ğıdakiler bilinmektedir. • f(2)=0 • f(x) = 0 denkleminin kökleri toplamı x₁ + x = -3 tür. Buna göre, f(x) = -3x - 19 denkleminin kökleri çarpımı kaçtır? B) 8 C) 7 A) 9 D) 6 E) 5 *******
1. Yıldız Teknik Üniversitesi yönetimi 2020 - 2021 bahar
yarıyılında tabloda programları verilen sosyal seçmeli
dersleri açmıştır.
·
●
●
Çağdaş Türk Edebiyatı
Çevre ve Ekoloji
Fuzzy Logic
Yakın Tarih
Almanca
Pazartesi: 09.00 - 12.00
Cumartesi: 09.00 - 12.00
Salı: 09.00-12.00
Cumartesi: 09.00 - 12.00
Çarşamba: 09.00 - 12.00
Cumartesi: 09.00 - 12.00
Perşembe: 09.00 - 12.00
Cumartesi: 09.00-12
Cuma: 09.00 - 12.00
Cumartesi: 09.00 - 12.00
Sosyal seçmeli ders seçen öğrenci sayısı 1880'dir.
Programları çakışan herhangi iki dersten sadece biri
seçilebilmektedir.
Çağdaş Türk Edebiyatı dersini seçen öğrenci sayısı;
Almanca dersini seçen öğrenci sayısından 200, Çevre
ve Ekoloji dersini seçen öğrenci sayısından 50 fazla
ve Fuzzy Logic dersini seçen öğrenci sayısından 30,
Yakın Tarih dersini seçen öğrenci sayısından 100 ek-
siktir.
B) 350
2021
Buna göre, Yıldız Teknik Üniversitesi 2020
bahar yarıyılında Fuzzy Logic dersini kaç öğrenci
seçmiştir?
A) 200
C) 400 D) 430
E) 500
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
1. Yıldız Teknik Üniversitesi yönetimi 2020 - 2021 bahar yarıyılında tabloda programları verilen sosyal seçmeli dersleri açmıştır. · ● ● Çağdaş Türk Edebiyatı Çevre ve Ekoloji Fuzzy Logic Yakın Tarih Almanca Pazartesi: 09.00 - 12.00 Cumartesi: 09.00 - 12.00 Salı: 09.00-12.00 Cumartesi: 09.00 - 12.00 Çarşamba: 09.00 - 12.00 Cumartesi: 09.00 - 12.00 Perşembe: 09.00 - 12.00 Cumartesi: 09.00-12 Cuma: 09.00 - 12.00 Cumartesi: 09.00 - 12.00 Sosyal seçmeli ders seçen öğrenci sayısı 1880'dir. Programları çakışan herhangi iki dersten sadece biri seçilebilmektedir. Çağdaş Türk Edebiyatı dersini seçen öğrenci sayısı; Almanca dersini seçen öğrenci sayısından 200, Çevre ve Ekoloji dersini seçen öğrenci sayısından 50 fazla ve Fuzzy Logic dersini seçen öğrenci sayısından 30, Yakın Tarih dersini seçen öğrenci sayısından 100 ek- siktir. B) 350 2021 Buna göre, Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 bahar yarıyılında Fuzzy Logic dersini kaç öğrenci seçmiştir? A) 200 C) 400 D) 430 E) 500
Üç basamaklı bir sayının 999 ile çarpımından elde edilen
sonucu kısa yoldan bulmak için şunlar yapılır:
Sayının 1 eksiği olan sayı bulunur.
• Bulunan bu sayı 999'dan çıkarılarak yeni sayı elde edi-
lir.
• Bu iki sayı yan yana yazılır.
Örneğin;
112 x 999
112-1=111999-111-888
111 ve 888'in yan yana yazılmasıyla sonuç elde edilir.
112 x 999 = 111888'dir.
Üç basamaklı XXX sayısının 999 ile çarpımı XXYYYX
olduğuna göre, X-Y çarpımı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) 12
B) 16
- C) 20
D) 24
E) 28
5
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Üç basamaklı bir sayının 999 ile çarpımından elde edilen sonucu kısa yoldan bulmak için şunlar yapılır: Sayının 1 eksiği olan sayı bulunur. • Bulunan bu sayı 999'dan çıkarılarak yeni sayı elde edi- lir. • Bu iki sayı yan yana yazılır. Örneğin; 112 x 999 112-1=111999-111-888 111 ve 888'in yan yana yazılmasıyla sonuç elde edilir. 112 x 999 = 111888'dir. Üç basamaklı XXX sayısının 999 ile çarpımı XXYYYX olduğuna göre, X-Y çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 12 B) 16 - C) 20 D) 24 E) 28 5
18. Aşağıda bir buzdolabı ve bir araç klimasının çalışma sıcaklı-
ğıyla ilgili bilgiler verilmiştir.
●
●
Buzdolabın çalışması için, belirlenen çalışma sıcaklığı
ile ortam sıcaklığı farkının en çok 20°C olması gerek-
mektedir.
Araç klimasının çalışması için belirlenen çalışma
sıcaklığı ile ortam sıcaklığı farkının en çok 10°C olması
gerekmektedir.
Buzdolabın belirlenen çalışma sıcaklığı x, aracın kli-
masının belirlenen çalışma sıcaklığı y'dir.
Buzdolabının bulunduğu ortam ile aracın bulunduğu or-
tam arasındaki sıcaklık fark: 10°C'den az olduğuna göre
x ve y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A) lx - yi ≤ 40
B) Ix-yl< 40
D) |x-yl < 50
C) Ix-yl ≤ 50
E) |x-yl < 45
Lise Matematik
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
18. Aşağıda bir buzdolabı ve bir araç klimasının çalışma sıcaklı- ğıyla ilgili bilgiler verilmiştir. ● ● Buzdolabın çalışması için, belirlenen çalışma sıcaklığı ile ortam sıcaklığı farkının en çok 20°C olması gerek- mektedir. Araç klimasının çalışması için belirlenen çalışma sıcaklığı ile ortam sıcaklığı farkının en çok 10°C olması gerekmektedir. Buzdolabın belirlenen çalışma sıcaklığı x, aracın kli- masının belirlenen çalışma sıcaklığı y'dir. Buzdolabının bulunduğu ortam ile aracın bulunduğu or- tam arasındaki sıcaklık fark: 10°C'den az olduğuna göre x ve y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) lx - yi ≤ 40 B) Ix-yl< 40 D) |x-yl < 50 C) Ix-yl ≤ 50 E) |x-yl < 45