Sayma Soruları

14.
Belediyeye ait bir hayvan barınağına giden Ömer,
barınakta bulunan 17 kedi ve 13 köpek arasından
bir hayvan sahiplenmek istiyor.
Buna göre, Ömer bu seçimi kaç farklı biçimde
yapabilir?
A) 30
B) 91 C) 130 D) 170 E) 221
Lise Matematik
Sayma
14. Belediyeye ait bir hayvan barınağına giden Ömer, barınakta bulunan 17 kedi ve 13 köpek arasından bir hayvan sahiplenmek istiyor. Buna göre, Ömer bu seçimi kaç farklı biçimde yapabilir? A) 30 B) 91 C) 130 D) 170 E) 221
13.
A= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
kümesinin elemanlarının tamamı aşağıda gösterilen 2x4'lük
dikdörtgenin içine yerleştirilecektir.
. Üst satırda bulunan sayılar, hemen altında bulunan sayı-
dan daha büyüktür.
. Alt satırda bulunan sayıların çarpımının sonucu bir tek sa-
yıdır.
Buna göre, bu dikdörtgenin içi kaç farklı şekilde dolduru-
labilir?
Lise Matematik
Sayma
13. A= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) kümesinin elemanlarının tamamı aşağıda gösterilen 2x4'lük dikdörtgenin içine yerleştirilecektir. . Üst satırda bulunan sayılar, hemen altında bulunan sayı- dan daha büyüktür. . Alt satırda bulunan sayıların çarpımının sonucu bir tek sa- yıdır. Buna göre, bu dikdörtgenin içi kaç farklı şekilde dolduru- labilir?
5.
Birbirinden farklı 4 matematik, 3 fizik ve 2 Türkçe kitabı bir rafa,
a) Kaç farklı şekilde sıralanır?
b) Matematik kitapları yan yana olmak şartıyla kaç farklı şe-
kilde sıralanır?
c) Aynı branş kitaplar bir arada olmak şartıyla kaç farklı şe-
kilde sıralanır?
d) Uçlarda Türkçe kitapları olmak şartıyla kaç farklı şekilde
sıralanır?
Lise Matematik
Sayma
5. Birbirinden farklı 4 matematik, 3 fizik ve 2 Türkçe kitabı bir rafa, a) Kaç farklı şekilde sıralanır? b) Matematik kitapları yan yana olmak şartıyla kaç farklı şe- kilde sıralanır? c) Aynı branş kitaplar bir arada olmak şartıyla kaç farklı şe- kilde sıralanır? d) Uçlarda Türkçe kitapları olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanır?
11. Bir okuldaki öğrenci numaraları, üç basamaklı ra-
kamları birbirinden ve sıfırdan farklı doğal sayılar-
dan oluşmakta ve her öğrenci istediği numarayı
seçebilmektedir.
Her öğrencinin farklı numarası olduğuna göre,
bu okula kayıt olan onuncu öğrencinin numa-
rasını seçmesi için kaç farklı seçeneği vardır?
A) 494 B) 495 C) 496 D) 497 E) 498
8
Lise Matematik
Sayma
11. Bir okuldaki öğrenci numaraları, üç basamaklı ra- kamları birbirinden ve sıfırdan farklı doğal sayılar- dan oluşmakta ve her öğrenci istediği numarayı seçebilmektedir. Her öğrencinin farklı numarası olduğuna göre, bu okula kayıt olan onuncu öğrencinin numa- rasını seçmesi için kaç farklı seçeneği vardır? A) 494 B) 495 C) 496 D) 497 E) 498 8
Şekildeki karınca A noktasından C noktasına verilen çizgiler
üzerinden sağa veya yukarı hareket ederek en kısa yoldan git-
mektedir.
B)
B
A
Buna göre, bu karıncanın B noktasına uğramış olma
olasılığı kaçtır?
A) 7
10
21
C
5
D)-9/
30
31
Lise Matematik
Sayma
Şekildeki karınca A noktasından C noktasına verilen çizgiler üzerinden sağa veya yukarı hareket ederek en kısa yoldan git- mektedir. B) B A Buna göre, bu karıncanın B noktasına uğramış olma olasılığı kaçtır? A) 7 10 21 C 5 D)-9/ 30 31
21. Aşağıdaki yapı 27 adet birim küpten oluşmaktadır.
B
Bu yapının A noktasından harekete geçen bir karınça, çizgi-
ler üzerinden ve görünen yüzlerdeki en kısa yolları kullana-
rak B noktasına gidecektir.
Buna göre, karınca kaç farklı yol üzerinden A'dan B'ye
gidebilir?
23
Lise Matematik
Sayma
21. Aşağıdaki yapı 27 adet birim küpten oluşmaktadır. B Bu yapının A noktasından harekete geçen bir karınça, çizgi- ler üzerinden ve görünen yüzlerdeki en kısa yolları kullana- rak B noktasına gidecektir. Buna göre, karınca kaç farklı yol üzerinden A'dan B'ye gidebilir? 23
36.
241
od shufde te!
Bir matematik öğretmeni tahtaya birbirinden farklı 2
adet üçgen, 3 adet dörtgen, 4 adet beşgen çizmiş-
tir. Öğrencilerden Selim, bu 9 adet çokgenden 3'ünü
seçmiştir.
Selim'in seçmiş olduğu 3 adet çokgenin kenar
sayıları toplamının 12'den küçük olma olasılığı
kaçtır?
A)
1
28
B) -4
14
13
84
D)
3
28
E)
5
84
9
37.
17
Lise Matematik
Sayma
36. 241 od shufde te! Bir matematik öğretmeni tahtaya birbirinden farklı 2 adet üçgen, 3 adet dörtgen, 4 adet beşgen çizmiş- tir. Öğrencilerden Selim, bu 9 adet çokgenden 3'ünü seçmiştir. Selim'in seçmiş olduğu 3 adet çokgenin kenar sayıları toplamının 12'den küçük olma olasılığı kaçtır? A) 1 28 B) -4 14 13 84 D) 3 28 E) 5 84 9 37. 17
rak
4.
Şekilde verildiği gibi çember üzerinde 7 ve doğru
üzerinde 5 nokta bulunmaktadır. Bu noktalardan
herhangi üçünü köşe kabul eden en fazla kaç tane
üçgen çizilebilir?
A) 72 B) 110 C) 84
Re
D) 120 E) 96
8.
Köş
farl
A)
Lise Matematik
Sayma
rak 4. Şekilde verildiği gibi çember üzerinde 7 ve doğru üzerinde 5 nokta bulunmaktadır. Bu noktalardan herhangi üçünü köşe kabul eden en fazla kaç tane üçgen çizilebilir? A) 72 B) 110 C) 84 Re D) 120 E) 96 8. Köş farl A)
5. Sekiz katlı bir iş hanının birinci katında dört dükkan, ikinci
katında sekiz dükkân ve diğer katlarında da altışar dük-
kân bulunmaktadır.
• Bu dükkânlara 1 den başlanarak numara verilecektir.
Numaralandırma işlemine birinci kattan başlanıp üst
katlara doğru devam edilecektir.
●
Buna göre, aşağıdaki sayı ikililerinden hangisi aynı
katta bulunan iki dükkânın numarası olabilir?
A) (3,5)
B) (17, 19)
D) (25, 29)
C) (23, 25)
E) (47,50)
Lise Matematik
Sayma
5. Sekiz katlı bir iş hanının birinci katında dört dükkan, ikinci katında sekiz dükkân ve diğer katlarında da altışar dük- kân bulunmaktadır. • Bu dükkânlara 1 den başlanarak numara verilecektir. Numaralandırma işlemine birinci kattan başlanıp üst katlara doğru devam edilecektir. ● Buna göre, aşağıdaki sayı ikililerinden hangisi aynı katta bulunan iki dükkânın numarası olabilir? A) (3,5) B) (17, 19) D) (25, 29) C) (23, 25) E) (47,50)
X
TES
MATEMATIK
S
Yukarıdaki şekil dört farklı dikdörtgene ayrılmıştır. Bu dik-
dörtgenlerin her biri sarı, lacivert ve beyaz renklerden biriyle
aşağıdaki kuralara göre boyanarak desenler elde edilecektir.
. Her desende renklerin üçü de kullanılacaktır.
Bir kenarları ortak olan dikdörtgenler farklı renkte ola-
.
caktır.
Buna göre, kaç farklı desen elde edilebilir?
A) 8
B) 10
à 12
D) 14
3.2.1
2
E) 18
Lise Matematik
Sayma
X TES MATEMATIK S Yukarıdaki şekil dört farklı dikdörtgene ayrılmıştır. Bu dik- dörtgenlerin her biri sarı, lacivert ve beyaz renklerden biriyle aşağıdaki kuralara göre boyanarak desenler elde edilecektir. . Her desende renklerin üçü de kullanılacaktır. Bir kenarları ortak olan dikdörtgenler farklı renkte ola- . caktır. Buna göre, kaç farklı desen elde edilebilir? A) 8 B) 10 à 12 D) 14 3.2.1 2 E) 18
eli-
eki
$
$
HIZ VE RENK YAYINLARI
9. Bir küpün yüzlerine 1, 3, 5, 7, 9 ve 11 sayıları yazılıdır. Bu
küp yüzlerinden birinin üstünde dururken yan yüzlerinde
sayıların toplamı 30 olmaktadır. Aynı küp başka bir yüze
yi üzerinde dururken yan yüzlerindeki sayıların toplam 22
olmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki küp açılımlarından hangisi bu
küpe ait olamaz?
A)
3
7
1 11 5
9
D)
B)
7
3
5 9 1
11
1
739
5
E)
C)
5
11
937
1
9
1
11 7 3
5
Lise Matematik
Sayma
eli- eki $ $ HIZ VE RENK YAYINLARI 9. Bir küpün yüzlerine 1, 3, 5, 7, 9 ve 11 sayıları yazılıdır. Bu küp yüzlerinden birinin üstünde dururken yan yüzlerinde sayıların toplamı 30 olmaktadır. Aynı küp başka bir yüze yi üzerinde dururken yan yüzlerindeki sayıların toplam 22 olmaktadır. Buna göre, aşağıdaki küp açılımlarından hangisi bu küpe ait olamaz? A) 3 7 1 11 5 9 D) B) 7 3 5 9 1 11 1 739 5 E) C) 5 11 937 1 9 1 11 7 3 5
ÖSYM
Örnek: (11)
Bir anaokulunda; sarı renkli küplerden oluşan dört basamaklı bir
oyuncağın en üst basamağında bulunan bir çocuk, şekilde göste-
rilen mavi renkli minderlerden herhangi birine ulaşmak istemektedir.
Bu çocuk ilk üç adımda, bulunduğu küple ortak ayrıta sahip olan bir
basamak aşağıdaki küplerden herhangi birine, son adımda ise bu-
lunduğu küple ortak ayrıta sahip olan minderlerden herhangi birine
zıplayacaktır.
Buna göre, bu çocuk minderlere kaç farklı yoldan ulaşabilir?
AVB
A
12
C) 16
D) 18
E 20
(2018/TYT)
Lise Matematik
Sayma
ÖSYM Örnek: (11) Bir anaokulunda; sarı renkli küplerden oluşan dört basamaklı bir oyuncağın en üst basamağında bulunan bir çocuk, şekilde göste- rilen mavi renkli minderlerden herhangi birine ulaşmak istemektedir. Bu çocuk ilk üç adımda, bulunduğu küple ortak ayrıta sahip olan bir basamak aşağıdaki küplerden herhangi birine, son adımda ise bu- lunduğu küple ortak ayrıta sahip olan minderlerden herhangi birine zıplayacaktır. Buna göre, bu çocuk minderlere kaç farklı yoldan ulaşabilir? AVB A 12 C) 16 D) 18 E 20 (2018/TYT)
0
A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonları A
kümesinin birer permütasyonudur.
n
n
Beş harfli bir kelimenin f deki görüntüsünün elde edilmesi
örnekte gösterilmiştir.
Örnek:
X
fn(x)
1 2
3 4 5
2 1 4 5 3
(ASUDE) = SADEU
n
(ASUDE){₁
(ASUDE), 01₂
ASUDE kelimesinin x. harfi f (x). harfe dönüşüyor.
n pozitif tam sayı olmak üzere n'nin ardışık değerleriyle bir-
birinden farklı tüm f fonksiyonları f₁, f..., f
f olarak tanım-
lanıyor.
S=2
A-1
D=4
C) 72
E = S
U = 3
SIYO
(ASUDE), 0f20...0 fm
kelimelerinden ikisi birbirine eşit olduğuna göre n, en
çok kaç olabilir?
A) 23
B) 25
D) 96
3.
E) 121
arekök
Lise Matematik
Sayma
0 A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonları A kümesinin birer permütasyonudur. n n Beş harfli bir kelimenin f deki görüntüsünün elde edilmesi örnekte gösterilmiştir. Örnek: X fn(x) 1 2 3 4 5 2 1 4 5 3 (ASUDE) = SADEU n (ASUDE){₁ (ASUDE), 01₂ ASUDE kelimesinin x. harfi f (x). harfe dönüşüyor. n pozitif tam sayı olmak üzere n'nin ardışık değerleriyle bir- birinden farklı tüm f fonksiyonları f₁, f..., f f olarak tanım- lanıyor. S=2 A-1 D=4 C) 72 E = S U = 3 SIYO (ASUDE), 0f20...0 fm kelimelerinden ikisi birbirine eşit olduğuna göre n, en çok kaç olabilir? A) 23 B) 25 D) 96 3. E) 121 arekök
d
A) 13
B) 12
gix) (+(x) -3)
(tex)-1) 30
A) 1
1.4.
17. Yalnızca birer uçları yanıcı olan 3 özdeş kibrit çöpü alınıyor.
Bu kibrit çöpleri, uçları birbirine temas edecek biçimde, ke-
narı bir kibrit çöpü ile aynı uzunlukta olan eşkenar üçgenin
tüm kenarlarına rastgele diziliyor.
(B)
380
kaçtır?
Bu dizilimde birbiriyle temas eden yanıcı uç bulunma
olasılığı kaçtır?
8
DY9
912
0
E)5
+
34
53
19.
25
Lise Matematik
Sayma
d A) 13 B) 12 gix) (+(x) -3) (tex)-1) 30 A) 1 1.4. 17. Yalnızca birer uçları yanıcı olan 3 özdeş kibrit çöpü alınıyor. Bu kibrit çöpleri, uçları birbirine temas edecek biçimde, ke- narı bir kibrit çöpü ile aynı uzunlukta olan eşkenar üçgenin tüm kenarlarına rastgele diziliyor. (B) 380 kaçtır? Bu dizilimde birbiriyle temas eden yanıcı uç bulunma olasılığı kaçtır? 8 DY9 912 0 E)5 + 34 53 19. 25
TYT/ Temel Matematik
28.
Aşağıda üç katlı ve altı bölmeli bir dolap gösterilmiştir.
İki farklı renk kullanılarak bu dolabın her katında en az
bir dolap kapağı boyanacak şekilde bu kapaklara kaç
farklı boyama işlemi yapılabilir? (Boyanan kapaklar sa-
dece bir renk ile boyanacaktır.)
A) 256
B) 323
C) 416 D) 512 E) 648
30.
Lise Matematik
Sayma
TYT/ Temel Matematik 28. Aşağıda üç katlı ve altı bölmeli bir dolap gösterilmiştir. İki farklı renk kullanılarak bu dolabın her katında en az bir dolap kapağı boyanacak şekilde bu kapaklara kaç farklı boyama işlemi yapılabilir? (Boyanan kapaklar sa- dece bir renk ile boyanacaktır.) A) 256 B) 323 C) 416 D) 512 E) 648 30.
14.
6bmeden oluşan pekadeni kuruyem
pekirdek, finds hatk, hurma ve ka
yerlestriec
Çekirdek ugtaki bolmelenn birinde olmad
Hurma ve kaju yan yana mamad
Buna göre, kuruyemişleri her bölmeye farks
cins kuruyemiş yerleştirmek üzere kaç fark
yerleştirme yapılabilir?
Dj 48
24
6144 C) 96
A) 1808) 144
CH
GHS
Lise Matematik
Sayma
14. 6bmeden oluşan pekadeni kuruyem pekirdek, finds hatk, hurma ve ka yerlestriec Çekirdek ugtaki bolmelenn birinde olmad Hurma ve kaju yan yana mamad Buna göre, kuruyemişleri her bölmeye farks cins kuruyemiş yerleştirmek üzere kaç fark yerleştirme yapılabilir? Dj 48 24 6144 C) 96 A) 1808) 144 CH GHS