%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sayma Soruları

d
24
4-
16+4 +1
Elinde bir zar ve bir madeni para bulunan Zehra, parayı attığın-
da yazı gelirse zarı bir defa, tura gelirse zarı iki defa atıyor.
Bu atışlar sonucunda zarın üst yüzeyinde görünen sayılar-
dan en az birinin asal sayı olma olasılığı yüzde kaçtır?
A) 25
B) 37,5
C) 45
D) 62,5
#
E) 75
Lise Matematik
Sayma
d 24 4- 16+4 +1 Elinde bir zar ve bir madeni para bulunan Zehra, parayı attığın- da yazı gelirse zarı bir defa, tura gelirse zarı iki defa atıyor. Bu atışlar sonucunda zarın üst yüzeyinde görünen sayılar- dan en az birinin asal sayı olma olasılığı yüzde kaçtır? A) 25 B) 37,5 C) 45 D) 62,5 # E) 75
:
3.
8.
45 kişilik bir sınıfta A veya B kitaplarını okuyan 38 kişi
vardır.
A kitabını okumayan 18, B kitabını okumayan 22 kişi var-
dır.
1
A) 15
Bu sınıftan rastgele bir öğrenci seçildiğinde bu öğ-
rencinin her iki kitabı da okuyor olma olasılığı kaçtır?
1
B) 5 C) //
15
20
ve Sınav Hizm
4
D) 15 ) 1/3
E)
16
Ölçme, Değerlendirme
18
11. Bir
22
MEB 2018 - 2019
yas
TU
ģ
b
Lise Matematik
Sayma
: 3. 8. 45 kişilik bir sınıfta A veya B kitaplarını okuyan 38 kişi vardır. A kitabını okumayan 18, B kitabını okumayan 22 kişi var- dır. 1 A) 15 Bu sınıftan rastgele bir öğrenci seçildiğinde bu öğ- rencinin her iki kitabı da okuyor olma olasılığı kaçtır? 1 B) 5 C) // 15 20 ve Sınav Hizm 4 D) 15 ) 1/3 E) 16 Ölçme, Değerlendirme 18 11. Bir 22 MEB 2018 - 2019 yas TU ģ b
17. Sevtap, Ela ve Kübra aralarında her biri birer defa
zar atmak koşuluyla bir oyun oynayacaktır.
Zarın üst yüzüne çift sayı gelirse Sevtap; tek sayı
gelirse Ela, Sevtap ve Ela'nın attığı zarların üst
yüzüne gelen sayıların farklı gelirse oyunu Kübra
kazanacaktır.
Buna göre, oyunu sadece Kübra'nın kazanma
olasılığı kaçtır?
A) 1/2
4
BENIM HOCAM
B)
C) 3/
8
D) 2 E) 24
12
Lise Matematik
Sayma
17. Sevtap, Ela ve Kübra aralarında her biri birer defa zar atmak koşuluyla bir oyun oynayacaktır. Zarın üst yüzüne çift sayı gelirse Sevtap; tek sayı gelirse Ela, Sevtap ve Ela'nın attığı zarların üst yüzüne gelen sayıların farklı gelirse oyunu Kübra kazanacaktır. Buna göre, oyunu sadece Kübra'nın kazanma olasılığı kaçtır? A) 1/2 4 BENIM HOCAM B) C) 3/ 8 D) 2 E) 24 12
5.
A)
Yukarıda verilen A, B ve C küplerinin sırasıyla 3, 4 ve 2
yüzeyleri turuncu renk ile kalan yüzeyleri beyaz renk ile
boyalıdır. Bu küpler aşağıda verilen örnekte olduğu gibi yan
yana rastgele sıralanıyor.
Örneğin,
2/3
3
Buna göre, bu sıralamada üstlerine gelen yüzeylerin
turuncu renkli olma olasılığı kaçtır?
D) 1/14
B)
A
8
B
1
C) /
6
E)
1/3
Lise Matematik
Sayma
5. A) Yukarıda verilen A, B ve C küplerinin sırasıyla 3, 4 ve 2 yüzeyleri turuncu renk ile kalan yüzeyleri beyaz renk ile boyalıdır. Bu küpler aşağıda verilen örnekte olduğu gibi yan yana rastgele sıralanıyor. Örneğin, 2/3 3 Buna göre, bu sıralamada üstlerine gelen yüzeylerin turuncu renkli olma olasılığı kaçtır? D) 1/14 B) A 8 B 1 C) / 6 E) 1/3
14. 2, 3, 14, 16, 128, 315 sayıları yan yana getirilerek 4 ba-
samaklı sayılar oluşturuluyor. Tüm sayılar bir sayıyı oluş-
tururken bir kez kullanılıyor.
Örneğin; 2314, 3128 sayıları oluşturulabilecek dört ba-
samaklı sayılardır.
Buna göre, kaç farklı sayı
A) 12
B) 14
C) 20
oluşturulabilir?
D) 22 E) 24
Lise Matematik
Sayma
14. 2, 3, 14, 16, 128, 315 sayıları yan yana getirilerek 4 ba- samaklı sayılar oluşturuluyor. Tüm sayılar bir sayıyı oluş- tururken bir kez kullanılıyor. Örneğin; 2314, 3128 sayıları oluşturulabilecek dört ba- samaklı sayılardır. Buna göre, kaç farklı sayı A) 12 B) 14 C) 20 oluşturulabilir? D) 22 E) 24
30. Bir televizyon programındaki yarışmaya üç grup katılmıştır.
Yarışmada bu gruplar A, B ve C takımı olarak adlandırıl-
mıştır. İki bölümden oluşan yarışmada herhangi bir bölümü
A, B, C takımlarının başarıyla tamamlama olasılıkları sıra-
sıyla
1
A)
-
9
1 1
"
2 3 6
Yarışma kurallarına göre, ilk bölümde başarısız olan takım
ikinci bölüme geçememektedir.
Buna göre, yarışmanın her iki bölümünde sadece 1
takımın başarılı olması olasılığı kaçtır?
dır.
B)
TEMEL MATEMATİK
C).
11
36
D)
18
36
Lise Matematik
Sayma
30. Bir televizyon programındaki yarışmaya üç grup katılmıştır. Yarışmada bu gruplar A, B ve C takımı olarak adlandırıl- mıştır. İki bölümden oluşan yarışmada herhangi bir bölümü A, B, C takımlarının başarıyla tamamlama olasılıkları sıra- sıyla 1 A) - 9 1 1 " 2 3 6 Yarışma kurallarına göre, ilk bölümde başarısız olan takım ikinci bölüme geçememektedir. Buna göre, yarışmanın her iki bölümünde sadece 1 takımın başarılı olması olasılığı kaçtır? dır. B) TEMEL MATEMATİK C). 11 36 D) 18 36
k
12. Bir kutuda 20 mavi ve 15 sarı boncuk vardır. Bu kutu-
dan toplam 10 tane boncuk alınıyor. Geri kalan bon-
cuklar arasından her iki renkten en az bir tane almayı
garantilemek için 12 tane boncuk çekmek gerekmek-
tedir.
Buna göre, ilk durumda kutudan alınan boncuk-
lardan mavi renkli olanların sayısı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6 E) 8
Lise Matematik
Sayma
k 12. Bir kutuda 20 mavi ve 15 sarı boncuk vardır. Bu kutu- dan toplam 10 tane boncuk alınıyor. Geri kalan bon- cuklar arasından her iki renkten en az bir tane almayı garantilemek için 12 tane boncuk çekmek gerekmek- tedir. Buna göre, ilk durumda kutudan alınan boncuk- lardan mavi renkli olanların sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
A) 90
7
2
Kemal elindeki 5 farklı oyuncağı, 3 çocuğa her çocuk en az
bir oyuncak almak koşuluyla kaç farklı şekilde dağıtabilir?
B) 110
E) 170
1
1.4
(5)
(2)
1
24
(9)
(1)
C) 130
(3)
212~3!
21
D) 150
1
(2) 10
=
=
r
L Z-
34
(²)=60=60
B3) (1) - 10.3
(1
10.3=30. 3 =
10₂3=30
Lise Matematik
Sayma
A) 90 7 2 Kemal elindeki 5 farklı oyuncağı, 3 çocuğa her çocuk en az bir oyuncak almak koşuluyla kaç farklı şekilde dağıtabilir? B) 110 E) 170 1 1.4 (5) (2) 1 24 (9) (1) C) 130 (3) 212~3! 21 D) 150 1 (2) 10 = = r L Z- 34 (²)=60=60 B3) (1) - 10.3 (1 10.3=30. 3 = 10₂3=30
Yüzde ve Karışım Problemleri
Soru
15
% 40
Çözüm
Şekerli su
.% 20
Tuzlu su
Yukarıdaki iki kapta şeker oranı % 40 olan 2 kg şekerli su ve tuz ora-
ni % 20 olan 3 kg tuzlu su vardır. Bu iki kaptaki karışımlar daha bü-
yük bir kapta karıştırılıyor.
Soru
Bir ku
30 TL
Buna göre, oluşan karışımın tuz oranının yüzde kaç olduğunu bu-
lunuz.
Bun
log
Soru 16
Bir aktar ihlamur, melisa, adaçayı ve kuşburnu kullanarak bi
hazırlamaktadır. Aşağıdaki tabloda bir geket kone
Lise Matematik
Sayma
Yüzde ve Karışım Problemleri Soru 15 % 40 Çözüm Şekerli su .% 20 Tuzlu su Yukarıdaki iki kapta şeker oranı % 40 olan 2 kg şekerli su ve tuz ora- ni % 20 olan 3 kg tuzlu su vardır. Bu iki kaptaki karışımlar daha bü- yük bir kapta karıştırılıyor. Soru Bir ku 30 TL Buna göre, oluşan karışımın tuz oranının yüzde kaç olduğunu bu- lunuz. Bun log Soru 16 Bir aktar ihlamur, melisa, adaçayı ve kuşburnu kullanarak bi hazırlamaktadır. Aşağıdaki tabloda bir geket kone
Dipart
29. Birbirine teğet olan 7 daire aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Her bir dairenin içi kırmızı, sarı ve mavi renklerden her-
hangi biriyle boyanacaktır.
Birbirine teğet olan iki daire farklı renkte olmak şartıy-
la boyama yapıldığında kaç farklı görüntü oluşur?
A) 3
B) 6
C) 9
D) 12
E) 15
Lise Matematik
Sayma
Dipart 29. Birbirine teğet olan 7 daire aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Her bir dairenin içi kırmızı, sarı ve mavi renklerden her- hangi biriyle boyanacaktır. Birbirine teğet olan iki daire farklı renkte olmak şartıy- la boyama yapıldığında kaç farklı görüntü oluşur? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15
30.
KON
ONY
NYA
ESEN YAYINLARI
Yukarıdaki şekilde ok yönünde gösterilen K
karfinden başlayıp sadece aşağı veya sağa giderek
"KONYA" kelimesi kaç farklı şekilde oluşturulabilir?
A) 4
B) 6
C) 10
D) 16 E) 24
Lise Matematik
Sayma
30. KON ONY NYA ESEN YAYINLARI Yukarıdaki şekilde ok yönünde gösterilen K karfinden başlayıp sadece aşağı veya sağa giderek "KONYA" kelimesi kaç farklı şekilde oluşturulabilir? A) 4 B) 6 C) 10 D) 16 E) 24
8. Ali ve Burak, bir oyun için 1'den 20'ye kadar nu-
maralanmış 20 topu bir torbaya atıyor. Her se-
ferinde torbaya geri atmak koşuluyla her ikisi de
torbadan rastgele dört top çekiyor.
Ali ve Burak'ın torbadan çektikleri toplarla ilgili
aşağıdakiler bilinmektedir.
Her ikisi de 7 numaralı topu çekmiştir.
Ali'nin çektiği dört toptan herhangi ikisinin
numaraları farkı birbirinden farklıdır ve topla-
rının numaraları toplamı a'dır.
Burak'ın çektiği dört toptan herhangi ikisinin
numaraları farkı birbirinden farklıdır ve topla-
rinin numaraları toplamı b'dir.
Buna göre, a - b farkı en fazla kaçtır?
A) 48
B) 49
C) 50
D) 51
E) 52
Lise Matematik
Sayma
8. Ali ve Burak, bir oyun için 1'den 20'ye kadar nu- maralanmış 20 topu bir torbaya atıyor. Her se- ferinde torbaya geri atmak koşuluyla her ikisi de torbadan rastgele dört top çekiyor. Ali ve Burak'ın torbadan çektikleri toplarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her ikisi de 7 numaralı topu çekmiştir. Ali'nin çektiği dört toptan herhangi ikisinin numaraları farkı birbirinden farklıdır ve topla- rının numaraları toplamı a'dır. Burak'ın çektiği dört toptan herhangi ikisinin numaraları farkı birbirinden farklıdır ve topla- rinin numaraları toplamı b'dir. Buna göre, a - b farkı en fazla kaçtır? A) 48 B) 49 C) 50 D) 51 E) 52
13. İki basamaklı AB doğal sayısı, {10, 11, 12) kümesindeki
sayılarının istenilen kadarının toplamı olarak
yazılabiliyorsa bu sayıya ortaklı sayı denir.
Örneğin,
10 = 10
22 = 10 +12
56 = 10 + 11 + 11 + 12 + 12
olduğundan 10, 22 ve 56 sayıları ortaklı sayıdır.
Buna göre, iki basamaklı kaç ortaklı sayı vardır?
A) 66
B) 68
C) 70
D) 72
E) 74
Lise Matematik
Sayma
13. İki basamaklı AB doğal sayısı, {10, 11, 12) kümesindeki sayılarının istenilen kadarının toplamı olarak yazılabiliyorsa bu sayıya ortaklı sayı denir. Örneğin, 10 = 10 22 = 10 +12 56 = 10 + 11 + 11 + 12 + 12 olduğundan 10, 22 ve 56 sayıları ortaklı sayıdır. Buna göre, iki basamaklı kaç ortaklı sayı vardır? A) 66 B) 68 C) 70 D) 72 E) 74
der
30.
A
2 br
3 br
B
A) 1/1/2 B)
3
2
E
3
TYT | TEMEL MATEMATİK TESTİ
2 br
6 br
FL
2 br
C)
K
|AB| = |EF| = |FK| = 2 br, |DE| = 3 br, |BC| = 6 br
d, ve d, doğruları arasındaki uzaklık 6 br olduğuna göre,
köşeleri bu 7 noktadan herhangi üçü olan tüm üçgenler-
den rastgele biri seçildiğinde bu üçgenin alanının 6 br²
olma olasılığı kaçtır?
1/1/2
6 br
D)
d₁
d₁ //d2
d2
E)
6
Lise Matematik
Sayma
der 30. A 2 br 3 br B A) 1/1/2 B) 3 2 E 3 TYT | TEMEL MATEMATİK TESTİ 2 br 6 br FL 2 br C) K |AB| = |EF| = |FK| = 2 br, |DE| = 3 br, |BC| = 6 br d, ve d, doğruları arasındaki uzaklık 6 br olduğuna göre, köşeleri bu 7 noktadan herhangi üçü olan tüm üçgenler- den rastgele biri seçildiğinde bu üçgenin alanının 6 br² olma olasılığı kaçtır? 1/1/2 6 br D) d₁ d₁ //d2 d2 E) 6
2.
Bir çiçekçide 5 farklı renkten çok sayıda gül ve 2 çe-
şit vazo vardır. Bir müşteri, 2 farklı renkten toplam 3
gül ve 1 vazo satın almak istiyor.
Bu müşteri alışverişini kaç farklı şekilde yapabi-
lir?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 40 E) 50
PODS
Lise Matematik
Sayma
2. Bir çiçekçide 5 farklı renkten çok sayıda gül ve 2 çe- şit vazo vardır. Bir müşteri, 2 farklı renkten toplam 3 gül ve 1 vazo satın almak istiyor. Bu müşteri alışverişini kaç farklı şekilde yapabi- lir? A) 15 B) 20 C) 25 D) 40 E) 50 PODS
15 p(x) ve q(x) açık önermelerinin doğruluk kümeleri A ve
B olmak üzere, U kümesinin elemanlarının % 60 i Ave
% 25 i B kümesinin elemanıdır.
Buna göre U kümesinden rastgele seçilecek bir
eleman için,
p⇒ q
önermesinin doğru olma olasılığı yüzde kaçtır?
A) 45
B) 55
C) 60
D) 65
E) 85
Lise Matematik
Sayma
15 p(x) ve q(x) açık önermelerinin doğruluk kümeleri A ve B olmak üzere, U kümesinin elemanlarının % 60 i Ave % 25 i B kümesinin elemanıdır. Buna göre U kümesinden rastgele seçilecek bir eleman için, p⇒ q önermesinin doğru olma olasılığı yüzde kaçtır? A) 45 B) 55 C) 60 D) 65 E) 85