Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Birebir Örten Fonksiyon Soruları

ATİK TESTİ
ilan kısmına işaretleyiniz.
2
mes
3. Çevresi 36 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kartonun
köşelerinden şekildeki gibi her birinin bir kenarı 2 cm olan
kare parçalar kesilerek atılıyor. Sonra elde edilen parça
kesikli çizgiler boyunca katlanarak üstü açık bir kutu elde
ediliyor.
2
2
2
12D, 34
B) 4,5
=11,25 Net
C) 5
2. Deneme
2
2
3
Bu kutunun hacmi 48 cm³ olduğuna göre, tabanının
kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir?
A) 4
2
2
D) 5,5
E) 6
eraöp
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
ATİK TESTİ ilan kısmına işaretleyiniz. 2 mes 3. Çevresi 36 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kartonun köşelerinden şekildeki gibi her birinin bir kenarı 2 cm olan kare parçalar kesilerek atılıyor. Sonra elde edilen parça kesikli çizgiler boyunca katlanarak üstü açık bir kutu elde ediliyor. 2 2 2 12D, 34 B) 4,5 =11,25 Net C) 5 2. Deneme 2 2 3 Bu kutunun hacmi 48 cm³ olduğuna göre, tabanının kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir? A) 4 2 2 D) 5,5 E) 6 eraöp
V₁
13. Suat ile Fuat'ın aralarında oynadıkları 20 masa tenisi karşı-
laşmasının 8' ini Suat kazanmıştır ve hiçbir karşılaşma bera-
bere bitmemiştir.
12 'sini Fuct kezermiş.
PORNISAGS
Bundan sonra yaptıkları 15 karşılaşmada Suat'ın gali-
biyet yüzdesi değişmediğine göre bu 15 karşılaşmanın
kaçını Fuat kazanmıştır?
A) 6
Suot
B) 7
x51
Svet in
20+15=135
40
C) 8
40
X
2eten & tone
kazanmıştı 14-8=6
may
20
D) 9
1x5
100
Solibiyet yüzdesi 1040'tır.
35
Bu işlemler doğru mu?
E) 10
ÇOZ KAZAN
box = 40.35
X=14
tone dohe kotermis.
15-6 = 9 tone Fuot kozenmiş.
KAZAN
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
V₁ 13. Suat ile Fuat'ın aralarında oynadıkları 20 masa tenisi karşı- laşmasının 8' ini Suat kazanmıştır ve hiçbir karşılaşma bera- bere bitmemiştir. 12 'sini Fuct kezermiş. PORNISAGS Bundan sonra yaptıkları 15 karşılaşmada Suat'ın gali- biyet yüzdesi değişmediğine göre bu 15 karşılaşmanın kaçını Fuat kazanmıştır? A) 6 Suot B) 7 x51 Svet in 20+15=135 40 C) 8 40 X 2eten & tone kazanmıştı 14-8=6 may 20 D) 9 1x5 100 Solibiyet yüzdesi 1040'tır. 35 Bu işlemler doğru mu? E) 10 ÇOZ KAZAN box = 40.35 X=14 tone dohe kotermis. 15-6 = 9 tone Fuot kozenmiş. KAZAN
1. Tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu,
f(x) =
-x+3, x≤-1
x+5, x>-1
olarak veriliyor.
Buna göre,
I. f bire birdir.
II. f'nin görüntü kümesindeki en küçük eleman 4'tür.
III. f çift fonksiyondur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
D) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I ve II
C) I ve III
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
1. Tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu, f(x) = -x+3, x≤-1 x+5, x>-1 olarak veriliyor. Buna göre, I. f bire birdir. II. f'nin görüntü kümesindeki en küçük eleman 4'tür. III. f çift fonksiyondur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız III D) Yalnız I B) Yalnız II E) I ve II C) I ve III
nu
Test
2
E) 5
9. Tanımlı olduğu aralıkta
x-f(x) + (x-1)-f(x-1)=x²+x+3
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, f(-1) + f(1) toplamı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
x=2 içir
13. Pozitif gerçek sayılarda tanım
f(x+1)=x-f(x) ve f(1
olduğuna göre, f(1) kaçtır"
A) 10
B) 11
C
14. R-{0}→ R
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
nu Test 2 E) 5 9. Tanımlı olduğu aralıkta x-f(x) + (x-1)-f(x-1)=x²+x+3 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, f(-1) + f(1) toplamı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 x=2 içir 13. Pozitif gerçek sayılarda tanım f(x+1)=x-f(x) ve f(1 olduğuna göre, f(1) kaçtır" A) 10 B) 11 C 14. R-{0}→ R
er
ens Yayınları
Buna
aşağıdakilerden hangisidir?
A) {1, 2, 3, 4
C) (3, 4, 5, 6}
41/5,6,7
E) (5, 6, 7, 8
A)
B)
C)
D)
E)
Bir fonksiyon örten fonksiyon değilse içine
fonksiyondur.
Tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine
tanımlı aşağıdaki fonksiyonlar için verilen bilgi-
lerden hangisi doğrudur?
1-24
f(x) = x + 2
Örten
İçine
Örten
Örten
İçine
ZUZ
B) (2, 3, 4, 5)
D) (4, 5, 6, 7)
f(x) = x(x − 3) −
- -
g(x) = 2x + 1
İçine
İçine
Örten
B)-3
İçine
Örten
Am
mx² − nx
sabit fonksiyon olduğuna göre, m + n toplamı
kaçtır?
A) -4
h(x) = 3x - 1
İçine
İçine
İçine
Örten
Örten
C) -2
D) 2
E) 3
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
er ens Yayınları Buna aşağıdakilerden hangisidir? A) {1, 2, 3, 4 C) (3, 4, 5, 6} 41/5,6,7 E) (5, 6, 7, 8 A) B) C) D) E) Bir fonksiyon örten fonksiyon değilse içine fonksiyondur. Tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine tanımlı aşağıdaki fonksiyonlar için verilen bilgi- lerden hangisi doğrudur? 1-24 f(x) = x + 2 Örten İçine Örten Örten İçine ZUZ B) (2, 3, 4, 5) D) (4, 5, 6, 7) f(x) = x(x − 3) − - - g(x) = 2x + 1 İçine İçine Örten B)-3 İçine Örten Am mx² − nx sabit fonksiyon olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır? A) -4 h(x) = 3x - 1 İçine İçine İçine Örten Örten C) -2 D) 2 E) 3
4. a bir gerçel sayı olmak üzere, sabit terimi -a olan P(x) polino-
mu için P(2a)=0'dır.
Buna göre, P(a-P(x+2a)) polinomu aşağıdakilerden han-
gisi ile kalansız bölünebilir?
A) a-x
D) x-2a
B) ax
E) x+2a
C) x+a
(KA
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
4. a bir gerçel sayı olmak üzere, sabit terimi -a olan P(x) polino- mu için P(2a)=0'dır. Buna göre, P(a-P(x+2a)) polinomu aşağıdakilerden han- gisi ile kalansız bölünebilir? A) a-x D) x-2a B) ax E) x+2a C) x+a (KA
4'lü
23x tane yumurta 4'lü kutulara konulduğunda 2 yumurta ar-
tarken, 6'lı kutulara konulduğunda hiç yumurta artmamak-
tadır.
….
6'lı
Buna göre, x kaçtır?
(23x üç basamaklı sayı olup, yeterli miktarda kutu vardır.)
A) O
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8
lamello
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
4'lü 23x tane yumurta 4'lü kutulara konulduğunda 2 yumurta ar- tarken, 6'lı kutulara konulduğunda hiç yumurta artmamak- tadır. …. 6'lı Buna göre, x kaçtır? (23x üç basamaklı sayı olup, yeterli miktarda kutu vardır.) A) O B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 lamello
/1-
10.
6. A
A) 89
A
B) 88
7. B
C
C) 87
A) (ANB) UC
B) (ANB) U [C\(AUB)]
C) [(An B)-A] U [C\(AUB)]
D) [(An B)\C] U [C\(AUB)]
E) C\(AUB)
8. D
9. E
D) 84
Yandaki taralı bölge aşağı-
daki gösterimlerden hangi-
si ile ifade edilebilir?
E) 83
10. D
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
/1- 10. 6. A A) 89 A B) 88 7. B C C) 87 A) (ANB) UC B) (ANB) U [C\(AUB)] C) [(An B)-A] U [C\(AUB)] D) [(An B)\C] U [C\(AUB)] E) C\(AUB) 8. D 9. E D) 84 Yandaki taralı bölge aşağı- daki gösterimlerden hangi- si ile ifade edilebilir? E) 83 10. D
2. Aşağıda A = (a, b, c) ve B = {d, e, f, g, h} kümeleri veril-
miştir.
A
CDC
b
u
f
6C46C
C) 16
B
g
●h
A'dan B'ye f(b) = g olacak biçimde kaç tane birebir f
fonksiyonu tanımlanabilir?
A) 24
B) 18
5. f, A'dan A'ya fonksiyon olmak üze
yorsa f'ye birim fonksiyon denir.
f(2x+5)= (a +1)x² + (b-4
fonksiyonu birim fonksiyo
toplamı kaçtır?
A) 5
B) 8
D) 12
E) 10
6. f:R R-olmak ü
3x-6
a,-
f(x) =
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
2. Aşağıda A = (a, b, c) ve B = {d, e, f, g, h} kümeleri veril- miştir. A CDC b u f 6C46C C) 16 B g ●h A'dan B'ye f(b) = g olacak biçimde kaç tane birebir f fonksiyonu tanımlanabilir? A) 24 B) 18 5. f, A'dan A'ya fonksiyon olmak üze yorsa f'ye birim fonksiyon denir. f(2x+5)= (a +1)x² + (b-4 fonksiyonu birim fonksiyo toplamı kaçtır? A) 5 B) 8 D) 12 E) 10 6. f:R R-olmak ü 3x-6 a,- f(x) =
11. f: A-B
3+4+4+3+33 Matematik
1,-1
tanımlı bir fonksiyon
2
3
A = {1, 2, 3, 4)
B = {-1, 0, 1, 2,5})
kümeleri veriliyor.
Buna göre, f(x) = x şeklinde kaç farklı bire bir fonksiyon
yazılabilir?
A) 72
B) 76
2
5
C) 78
B
·44
D) 84
41
E) 96
51
2.2
12049 2050
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
11. f: A-B 3+4+4+3+33 Matematik 1,-1 tanımlı bir fonksiyon 2 3 A = {1, 2, 3, 4) B = {-1, 0, 1, 2,5}) kümeleri veriliyor. Buna göre, f(x) = x şeklinde kaç farklı bire bir fonksiyon yazılabilir? A) 72 B) 76 2 5 C) 78 B ·44 D) 84 41 E) 96 51 2.2 12049 2050
1.
Çocuk
Ali
. Beril
• Ceyda
ned nally
Anne
• Rabia
Serap
I.
II. g, örten fonksiyondur.
f fonksiyonunun tersi vardır.
Perihan
CCDCAE
un ORYANTASYON T
Çocuk ve Anne kümeleri şekilde verilmiştir. Çocuk kü-
mesinden Anne kümesine tanımlanan,
f = {(Ali, Perihan), (Beril, Serap), (Ceyda, Rabia)}
g = {(Ali, Serap), (Ceyda, Perihan), (Beril, Serap)}
h = {(Ali, Perihan), (Beril, Perihan), (Ceyda, Perihan)}
fonksiyonları ile ilgili olarak,
III. h, sabit fonksiyondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III-1,9) E) I, II ve III (29)
-R:SI
móg anuğublo
-STAV A
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
1. Çocuk Ali . Beril • Ceyda ned nally Anne • Rabia Serap I. II. g, örten fonksiyondur. f fonksiyonunun tersi vardır. Perihan CCDCAE un ORYANTASYON T Çocuk ve Anne kümeleri şekilde verilmiştir. Çocuk kü- mesinden Anne kümesine tanımlanan, f = {(Ali, Perihan), (Beril, Serap), (Ceyda, Rabia)} g = {(Ali, Serap), (Ceyda, Perihan), (Beril, Serap)} h = {(Ali, Perihan), (Beril, Perihan), (Ceyda, Perihan)} fonksiyonları ile ilgili olarak, III. h, sabit fonksiyondur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III-1,9) E) I, II ve III (29) -R:SI móg anuğublo -STAV A
= Şekilde ABCD
bir kağıt verilmiştir.
B
B
Bu kağıt [DE] boyunca katlanarak
C noktası [BE] üzerindeki c' nok-
tasına getiriliyor.
of
C'
yamuğu biciminde
FC
E
T
Daha sonra bu kağıt [C'D] boyunca
kesilip bir dik yamuk ve DC'E cageri
oluşturuluyor.
7
[AD] [AB]
[AD] // [BC]
E € [BC]
Oluεon dik yamuk ve
oranı olduğuna göre
kaçtır?
Sagenin alonları
IBCI oroni
IBEI
A) B) C) D) ² E) 4
¾
¾/147
= 3.
N
TAP
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
= Şekilde ABCD bir kağıt verilmiştir. B B Bu kağıt [DE] boyunca katlanarak C noktası [BE] üzerindeki c' nok- tasına getiriliyor. of C' yamuğu biciminde FC E T Daha sonra bu kağıt [C'D] boyunca kesilip bir dik yamuk ve DC'E cageri oluşturuluyor. 7 [AD] [AB] [AD] // [BC] E € [BC] Oluεon dik yamuk ve oranı olduğuna göre kaçtır? Sagenin alonları IBCI oroni IBEI A) B) C) D) ² E) 4 ¾ ¾/147 = 3. N TAP
20=14
Dilara elindeki para ile a tane simit ve 4 tost veya (a + 3)
tane simit ve 3 tane tost alabiliyor.
Buna göre, Dilara sadece simit alsaydı kaç tane alırdı?
A) 12
B) a + 6
C) 6a
D) a + 12
1+5 ats
E) a + 18
3
>
or: "d"
C
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
20=14 Dilara elindeki para ile a tane simit ve 4 tost veya (a + 3) tane simit ve 3 tane tost alabiliyor. Buna göre, Dilara sadece simit alsaydı kaç tane alırdı? A) 12 B) a + 6 C) 6a D) a + 12 1+5 ats E) a + 18 3 > or: "d" C
BIRE BIR OSYM 10
Z tam sayılar kümesi olmak üzere, f: Z → Z fonksiyonu
x < 0 ise
x ≥ 0 ise
[x-2,
f(x) = {
= { ²x + ²₁
2,
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
I. f birebirdir.
II. f örtendir.
III. f'nin görüntü kümesi Z - {0}'dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C
C) Yalnız III
3D YA
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
BIRE BIR OSYM 10 Z tam sayılar kümesi olmak üzere, f: Z → Z fonksiyonu x < 0 ise x ≥ 0 ise [x-2, f(x) = { = { ²x + ²₁ 2, biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, I. f birebirdir. II. f örtendir. III. f'nin görüntü kümesi Z - {0}'dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C C) Yalnız III 3D YA
Test
olmak üzere
tane bire bi
E) 18
7. Aşağıdaki grafiklerden hangisi bire bir fonksiyon gra-
fiği belirtir?
y'ye dit
8.
A)
A
AY
*
D)
AY
A
Loy
*
X
1.
O
A
-X
Taky
gy
II.
X
X
9.
(Getey
Yukarıc
fonksiy
A) Yalr
10.
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
Test olmak üzere tane bire bi E) 18 7. Aşağıdaki grafiklerden hangisi bire bir fonksiyon gra- fiği belirtir? y'ye dit 8. A) A AY * D) AY A Loy * X 1. O A -X Taky gy II. X X 9. (Getey Yukarıc fonksiy A) Yalr 10.
ni O
rile
rin-
6.
A
O
7-Jul A) 4
39
33
2C3 85
B
Yukarıda verilenlere göre, çemberin yarıçapı kaç bi-
rimdir?
B) 2√5
Yandaki O merkezli çem-
berde A, C ve B noktala-
ri doğrusal
|AC| = 2 birim
|BC| = 8 birim
m(OCB) = 30° dir.
C) 5
D) 2√7
E) 4√2
SORU
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
ni O rile rin- 6. A O 7-Jul A) 4 39 33 2C3 85 B Yukarıda verilenlere göre, çemberin yarıçapı kaç bi- rimdir? B) 2√5 Yandaki O merkezli çem- berde A, C ve B noktala- ri doğrusal |AC| = 2 birim |BC| = 8 birim m(OCB) = 30° dir. C) 5 D) 2√7 E) 4√2 SORU