Birebir Örten Fonksiyon Soruları

ATİK TESTİ
ilan kısmına işaretleyiniz.
2
mes
3. Çevresi 36 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kartonun
köşelerinden şekildeki gibi her birinin bir kenarı 2 cm olan
kare parçalar kesilerek atılıyor. Sonra elde edilen parça
kesikli çizgiler boyunca katlanarak üstü açık bir kutu elde
ediliyor.
2
2
2
12D, 34
B) 4,5
=11,25 Net
C) 5
2. Deneme
2
2
3
Bu kutunun hacmi 48 cm³ olduğuna göre, tabanının
kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir?
A) 4
2
2
D) 5,5
E) 6
eraöp
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
ATİK TESTİ ilan kısmına işaretleyiniz. 2 mes 3. Çevresi 36 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kartonun köşelerinden şekildeki gibi her birinin bir kenarı 2 cm olan kare parçalar kesilerek atılıyor. Sonra elde edilen parça kesikli çizgiler boyunca katlanarak üstü açık bir kutu elde ediliyor. 2 2 2 12D, 34 B) 4,5 =11,25 Net C) 5 2. Deneme 2 2 3 Bu kutunun hacmi 48 cm³ olduğuna göre, tabanının kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir? A) 4 2 2 D) 5,5 E) 6 eraöp
V₁
13. Suat ile Fuat'ın aralarında oynadıkları 20 masa tenisi karşı-
laşmasının 8' ini Suat kazanmıştır ve hiçbir karşılaşma bera-
bere bitmemiştir.
12 'sini Fuct kezermiş.
PORNISAGS
Bundan sonra yaptıkları 15 karşılaşmada Suat'ın gali-
biyet yüzdesi değişmediğine göre bu 15 karşılaşmanın
kaçını Fuat kazanmıştır?
A) 6
Suot
B) 7
x51
Svet in
20+15=135
40
C) 8
40
X
2eten & tone
kazanmıştı 14-8=6
may
20
D) 9
1x5
100
Solibiyet yüzdesi 1040'tır.
35
Bu işlemler doğru mu?
E) 10
ÇOZ KAZAN
box = 40.35
X=14
tone dohe kotermis.
15-6 = 9 tone Fuot kozenmiş.
KAZAN
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
V₁ 13. Suat ile Fuat'ın aralarında oynadıkları 20 masa tenisi karşı- laşmasının 8' ini Suat kazanmıştır ve hiçbir karşılaşma bera- bere bitmemiştir. 12 'sini Fuct kezermiş. PORNISAGS Bundan sonra yaptıkları 15 karşılaşmada Suat'ın gali- biyet yüzdesi değişmediğine göre bu 15 karşılaşmanın kaçını Fuat kazanmıştır? A) 6 Suot B) 7 x51 Svet in 20+15=135 40 C) 8 40 X 2eten & tone kazanmıştı 14-8=6 may 20 D) 9 1x5 100 Solibiyet yüzdesi 1040'tır. 35 Bu işlemler doğru mu? E) 10 ÇOZ KAZAN box = 40.35 X=14 tone dohe kotermis. 15-6 = 9 tone Fuot kozenmiş. KAZAN
1. Tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu,
f(x) =
-x+3, x≤-1
x+5, x>-1
olarak veriliyor.
Buna göre,
I. f bire birdir.
II. f'nin görüntü kümesindeki en küçük eleman 4'tür.
III. f çift fonksiyondur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
D) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I ve II
C) I ve III
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
1. Tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu, f(x) = -x+3, x≤-1 x+5, x>-1 olarak veriliyor. Buna göre, I. f bire birdir. II. f'nin görüntü kümesindeki en küçük eleman 4'tür. III. f çift fonksiyondur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız III D) Yalnız I B) Yalnız II E) I ve II C) I ve III
nu
Test
2
E) 5
9. Tanımlı olduğu aralıkta
x-f(x) + (x-1)-f(x-1)=x²+x+3
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, f(-1) + f(1) toplamı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
x=2 içir
13. Pozitif gerçek sayılarda tanım
f(x+1)=x-f(x) ve f(1
olduğuna göre, f(1) kaçtır"
A) 10
B) 11
C
14. R-{0}→ R
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
nu Test 2 E) 5 9. Tanımlı olduğu aralıkta x-f(x) + (x-1)-f(x-1)=x²+x+3 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, f(-1) + f(1) toplamı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 x=2 içir 13. Pozitif gerçek sayılarda tanım f(x+1)=x-f(x) ve f(1 olduğuna göre, f(1) kaçtır" A) 10 B) 11 C 14. R-{0}→ R
er
ens Yayınları
Buna
aşağıdakilerden hangisidir?
A) {1, 2, 3, 4
C) (3, 4, 5, 6}
41/5,6,7
E) (5, 6, 7, 8
A)
B)
C)
D)
E)
Bir fonksiyon örten fonksiyon değilse içine
fonksiyondur.
Tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine
tanımlı aşağıdaki fonksiyonlar için verilen bilgi-
lerden hangisi doğrudur?
1-24
f(x) = x + 2
Örten
İçine
Örten
Örten
İçine
ZUZ
B) (2, 3, 4, 5)
D) (4, 5, 6, 7)
f(x) = x(x − 3) −
- -
g(x) = 2x + 1
İçine
İçine
Örten
B)-3
İçine
Örten
Am
mx² − nx
sabit fonksiyon olduğuna göre, m + n toplamı
kaçtır?
A) -4
h(x) = 3x - 1
İçine
İçine
İçine
Örten
Örten
C) -2
D) 2
E) 3
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
er ens Yayınları Buna aşağıdakilerden hangisidir? A) {1, 2, 3, 4 C) (3, 4, 5, 6} 41/5,6,7 E) (5, 6, 7, 8 A) B) C) D) E) Bir fonksiyon örten fonksiyon değilse içine fonksiyondur. Tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine tanımlı aşağıdaki fonksiyonlar için verilen bilgi- lerden hangisi doğrudur? 1-24 f(x) = x + 2 Örten İçine Örten Örten İçine ZUZ B) (2, 3, 4, 5) D) (4, 5, 6, 7) f(x) = x(x − 3) − - - g(x) = 2x + 1 İçine İçine Örten B)-3 İçine Örten Am mx² − nx sabit fonksiyon olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır? A) -4 h(x) = 3x - 1 İçine İçine İçine Örten Örten C) -2 D) 2 E) 3
4. a bir gerçel sayı olmak üzere, sabit terimi -a olan P(x) polino-
mu için P(2a)=0'dır.
Buna göre, P(a-P(x+2a)) polinomu aşağıdakilerden han-
gisi ile kalansız bölünebilir?
A) a-x
D) x-2a
B) ax
E) x+2a
C) x+a
(KA
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
4. a bir gerçel sayı olmak üzere, sabit terimi -a olan P(x) polino- mu için P(2a)=0'dır. Buna göre, P(a-P(x+2a)) polinomu aşağıdakilerden han- gisi ile kalansız bölünebilir? A) a-x D) x-2a B) ax E) x+2a C) x+a (KA
4'lü
23x tane yumurta 4'lü kutulara konulduğunda 2 yumurta ar-
tarken, 6'lı kutulara konulduğunda hiç yumurta artmamak-
tadır.
….
6'lı
Buna göre, x kaçtır?
(23x üç basamaklı sayı olup, yeterli miktarda kutu vardır.)
A) O
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8
lamello
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
4'lü 23x tane yumurta 4'lü kutulara konulduğunda 2 yumurta ar- tarken, 6'lı kutulara konulduğunda hiç yumurta artmamak- tadır. …. 6'lı Buna göre, x kaçtır? (23x üç basamaklı sayı olup, yeterli miktarda kutu vardır.) A) O B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 lamello
/1-
10.
6. A
A) 89
A
B) 88
7. B
C
C) 87
A) (ANB) UC
B) (ANB) U [C\(AUB)]
C) [(An B)-A] U [C\(AUB)]
D) [(An B)\C] U [C\(AUB)]
E) C\(AUB)
8. D
9. E
D) 84
Yandaki taralı bölge aşağı-
daki gösterimlerden hangi-
si ile ifade edilebilir?
E) 83
10. D
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
/1- 10. 6. A A) 89 A B) 88 7. B C C) 87 A) (ANB) UC B) (ANB) U [C\(AUB)] C) [(An B)-A] U [C\(AUB)] D) [(An B)\C] U [C\(AUB)] E) C\(AUB) 8. D 9. E D) 84 Yandaki taralı bölge aşağı- daki gösterimlerden hangi- si ile ifade edilebilir? E) 83 10. D
2. Aşağıda A = (a, b, c) ve B = {d, e, f, g, h} kümeleri veril-
miştir.
A
CDC
b
u
f
6C46C
C) 16
B
g
●h
A'dan B'ye f(b) = g olacak biçimde kaç tane birebir f
fonksiyonu tanımlanabilir?
A) 24
B) 18
5. f, A'dan A'ya fonksiyon olmak üze
yorsa f'ye birim fonksiyon denir.
f(2x+5)= (a +1)x² + (b-4
fonksiyonu birim fonksiyo
toplamı kaçtır?
A) 5
B) 8
D) 12
E) 10
6. f:R R-olmak ü
3x-6
a,-
f(x) =
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
2. Aşağıda A = (a, b, c) ve B = {d, e, f, g, h} kümeleri veril- miştir. A CDC b u f 6C46C C) 16 B g ●h A'dan B'ye f(b) = g olacak biçimde kaç tane birebir f fonksiyonu tanımlanabilir? A) 24 B) 18 5. f, A'dan A'ya fonksiyon olmak üze yorsa f'ye birim fonksiyon denir. f(2x+5)= (a +1)x² + (b-4 fonksiyonu birim fonksiyo toplamı kaçtır? A) 5 B) 8 D) 12 E) 10 6. f:R R-olmak ü 3x-6 a,- f(x) =
11. f: A-B
3+4+4+3+33 Matematik
1,-1
tanımlı bir fonksiyon
2
3
A = {1, 2, 3, 4)
B = {-1, 0, 1, 2,5})
kümeleri veriliyor.
Buna göre, f(x) = x şeklinde kaç farklı bire bir fonksiyon
yazılabilir?
A) 72
B) 76
2
5
C) 78
B
·44
D) 84
41
E) 96
51
2.2
12049 2050
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
11. f: A-B 3+4+4+3+33 Matematik 1,-1 tanımlı bir fonksiyon 2 3 A = {1, 2, 3, 4) B = {-1, 0, 1, 2,5}) kümeleri veriliyor. Buna göre, f(x) = x şeklinde kaç farklı bire bir fonksiyon yazılabilir? A) 72 B) 76 2 5 C) 78 B ·44 D) 84 41 E) 96 51 2.2 12049 2050
1.
Çocuk
Ali
. Beril
• Ceyda
ned nally
Anne
• Rabia
Serap
I.
II. g, örten fonksiyondur.
f fonksiyonunun tersi vardır.
Perihan
CCDCAE
un ORYANTASYON T
Çocuk ve Anne kümeleri şekilde verilmiştir. Çocuk kü-
mesinden Anne kümesine tanımlanan,
f = {(Ali, Perihan), (Beril, Serap), (Ceyda, Rabia)}
g = {(Ali, Serap), (Ceyda, Perihan), (Beril, Serap)}
h = {(Ali, Perihan), (Beril, Perihan), (Ceyda, Perihan)}
fonksiyonları ile ilgili olarak,
III. h, sabit fonksiyondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III-1,9) E) I, II ve III (29)
-R:SI
móg anuğublo
-STAV A
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
1. Çocuk Ali . Beril • Ceyda ned nally Anne • Rabia Serap I. II. g, örten fonksiyondur. f fonksiyonunun tersi vardır. Perihan CCDCAE un ORYANTASYON T Çocuk ve Anne kümeleri şekilde verilmiştir. Çocuk kü- mesinden Anne kümesine tanımlanan, f = {(Ali, Perihan), (Beril, Serap), (Ceyda, Rabia)} g = {(Ali, Serap), (Ceyda, Perihan), (Beril, Serap)} h = {(Ali, Perihan), (Beril, Perihan), (Ceyda, Perihan)} fonksiyonları ile ilgili olarak, III. h, sabit fonksiyondur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III-1,9) E) I, II ve III (29) -R:SI móg anuğublo -STAV A
= Şekilde ABCD
bir kağıt verilmiştir.
B
B
Bu kağıt [DE] boyunca katlanarak
C noktası [BE] üzerindeki c' nok-
tasına getiriliyor.
of
C'
yamuğu biciminde
FC
E
T
Daha sonra bu kağıt [C'D] boyunca
kesilip bir dik yamuk ve DC'E cageri
oluşturuluyor.
7
[AD] [AB]
[AD] // [BC]
E € [BC]
Oluεon dik yamuk ve
oranı olduğuna göre
kaçtır?
Sagenin alonları
IBCI oroni
IBEI
A) B) C) D) ² E) 4
¾
¾/147
= 3.
N
TAP
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
= Şekilde ABCD bir kağıt verilmiştir. B B Bu kağıt [DE] boyunca katlanarak C noktası [BE] üzerindeki c' nok- tasına getiriliyor. of C' yamuğu biciminde FC E T Daha sonra bu kağıt [C'D] boyunca kesilip bir dik yamuk ve DC'E cageri oluşturuluyor. 7 [AD] [AB] [AD] // [BC] E € [BC] Oluεon dik yamuk ve oranı olduğuna göre kaçtır? Sagenin alonları IBCI oroni IBEI A) B) C) D) ² E) 4 ¾ ¾/147 = 3. N TAP
20=14
Dilara elindeki para ile a tane simit ve 4 tost veya (a + 3)
tane simit ve 3 tane tost alabiliyor.
Buna göre, Dilara sadece simit alsaydı kaç tane alırdı?
A) 12
B) a + 6
C) 6a
D) a + 12
1+5 ats
E) a + 18
3
>
or: "d"
C
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
20=14 Dilara elindeki para ile a tane simit ve 4 tost veya (a + 3) tane simit ve 3 tane tost alabiliyor. Buna göre, Dilara sadece simit alsaydı kaç tane alırdı? A) 12 B) a + 6 C) 6a D) a + 12 1+5 ats E) a + 18 3 > or: "d" C
BIRE BIR OSYM 10
Z tam sayılar kümesi olmak üzere, f: Z → Z fonksiyonu
x < 0 ise
x ≥ 0 ise
[x-2,
f(x) = {
= { ²x + ²₁
2,
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
I. f birebirdir.
II. f örtendir.
III. f'nin görüntü kümesi Z - {0}'dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C
C) Yalnız III
3D YA
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
BIRE BIR OSYM 10 Z tam sayılar kümesi olmak üzere, f: Z → Z fonksiyonu x < 0 ise x ≥ 0 ise [x-2, f(x) = { = { ²x + ²₁ 2, biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, I. f birebirdir. II. f örtendir. III. f'nin görüntü kümesi Z - {0}'dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C C) Yalnız III 3D YA
Test
olmak üzere
tane bire bi
E) 18
7. Aşağıdaki grafiklerden hangisi bire bir fonksiyon gra-
fiği belirtir?
y'ye dit
8.
A)
A
AY
*
D)
AY
A
Loy
*
X
1.
O
A
-X
Taky
gy
II.
X
X
9.
(Getey
Yukarıc
fonksiy
A) Yalr
10.
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
Test olmak üzere tane bire bi E) 18 7. Aşağıdaki grafiklerden hangisi bire bir fonksiyon gra- fiği belirtir? y'ye dit 8. A) A AY * D) AY A Loy * X 1. O A -X Taky gy II. X X 9. (Getey Yukarıc fonksiy A) Yalr 10.
ni O
rile
rin-
6.
A
O
7-Jul A) 4
39
33
2C3 85
B
Yukarıda verilenlere göre, çemberin yarıçapı kaç bi-
rimdir?
B) 2√5
Yandaki O merkezli çem-
berde A, C ve B noktala-
ri doğrusal
|AC| = 2 birim
|BC| = 8 birim
m(OCB) = 30° dir.
C) 5
D) 2√7
E) 4√2
SORU
Lise Matematik
Birebir Örten Fonksiyon
ni O rile rin- 6. A O 7-Jul A) 4 39 33 2C3 85 B Yukarıda verilenlere göre, çemberin yarıçapı kaç bi- rimdir? B) 2√5 Yandaki O merkezli çem- berde A, C ve B noktala- ri doğrusal |AC| = 2 birim |BC| = 8 birim m(OCB) = 30° dir. C) 5 D) 2√7 E) 4√2 SORU