Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler Soruları

6.
P(x) = (3x
3n+1
18
2.
P(x)=x2n+1 + x4
+xn
polinomunun x3
A) -8
B) -7
ifadesinin bir polinom olması için n nin alabile-
ceği değerler toplamı kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 15
7.
(5x3-ax2
çarpımında x 1c
göre, a kaçtır?
10
3.
P(x) = xm-4 + x2 - X m+4 + 7
A) 10
B) 9
ifadesi bir polinom olduğuna göre, m kaçtır?
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
6. P(x) = (3x 3n+1 18 2. P(x)=x2n+1 + x4 +xn polinomunun x3 A) -8 B) -7 ifadesinin bir polinom olması için n nin alabile- ceği değerler toplamı kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 15 7. (5x3-ax2 çarpımında x 1c göre, a kaçtır? 10 3. P(x) = xm-4 + x2 - X m+4 + 7 A) 10 B) 9 ifadesi bir polinom olduğuna göre, m kaçtır?
14. Bas katsayisı pozitif tam sayı olan tam sayı katsayılı
P(x) polinomu için
P(V2-/3) = 0
olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayılar topla-
mi en çok kaçtır?
A)-4
B) -6
C) -8
D) -10
E) -12
+sA
plat=(S2-50)(2ro)
D 12 E 13 C 14 C
Analitik Matematik
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
14. Bas katsayisı pozitif tam sayı olan tam sayı katsayılı P(x) polinomu için P(V2-/3) = 0 olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayılar topla- mi en çok kaçtır? A)-4 B) -6 C) -8 D) -10 E) -12 +sA plat=(S2-50)(2ro) D 12 E 13 C 14 C Analitik Matematik
11.
9.
Gerçek katsayılı ve 4. dereceden P(x) polinomu her x
gerçek katsayısı için P(x) > 2x eşitliğini sağlamaktadır.
P(1) = 2
P(-1) = -2
P(2) = 5 olduğuna göre, P(0) kaçtır?
=
E)-2
A) O
B) -1
D) 2
C) 1
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
11. 9. Gerçek katsayılı ve 4. dereceden P(x) polinomu her x gerçek katsayısı için P(x) > 2x eşitliğini sağlamaktadır. P(1) = 2 P(-1) = -2 P(2) = 5 olduğuna göre, P(0) kaçtır? = E)-2 A) O B) -1 D) 2 C) 1
67.
POLIN
P(-2)=6 Q (-2)
PC-
P(x) ve Q(x) polinomlarının x + 2 ile bölümünden kalan-
lar sırasıyla 6 ve 9 dur. PL-2)=6 0(-2)=9
Buna göre, a nın hangi değeri için a P(x) - 2Q(x)
polinomu x + 2 ile tam bölünür?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
67. POLIN P(-2)=6 Q (-2) PC- P(x) ve Q(x) polinomlarının x + 2 ile bölümünden kalan- lar sırasıyla 6 ve 9 dur. PL-2)=6 0(-2)=9 Buna göre, a nın hangi değeri için a P(x) - 2Q(x) polinomu x + 2 ile tam bölünür? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
20. İkinci dereceden P(x) polinomunun bir çarpanı x-2
ve sabit terimi 4'tür.
P(x)
X + 1
=
Q(x - 1)
eşitliğinde Q(x) polinom olduğuna göre, Q(x) poli-
nomunun x + 3 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 8
1
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
20. İkinci dereceden P(x) polinomunun bir çarpanı x-2 ve sabit terimi 4'tür. P(x) X + 1 = Q(x - 1) eşitliğinde Q(x) polinom olduğuna göre, Q(x) poli- nomunun x + 3 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 8 1
APOIEMI
0 17 Aus 6 7 8.3
21. Katsayıları {0, 1, 2, ..., 9} kümesinin elemanlarından
-2
ve bir kökü
3
sayısı kaçtır?
A) 5
B) 7
R6
olan
olan ik
(3x+2).
F
2
ÖSYM POLÍNOMLAR ÇIKI
ikinci dereceden polinomların
kinci dereceden po
Olinomlar
C) 8
D) 10
22. P(x) bir polinom olmak üzere, P(a) = 0 eşitliğini
sağlayan a sayısına bu polinomun bir kökü denir.
P(x) ve R(x) polinomları için
4-0²-14
E) 11
2017 LYS
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
APOIEMI 0 17 Aus 6 7 8.3 21. Katsayıları {0, 1, 2, ..., 9} kümesinin elemanlarından -2 ve bir kökü 3 sayısı kaçtır? A) 5 B) 7 R6 olan olan ik (3x+2). F 2 ÖSYM POLÍNOMLAR ÇIKI ikinci dereceden polinomların kinci dereceden po Olinomlar C) 8 D) 10 22. P(x) bir polinom olmak üzere, P(a) = 0 eşitliğini sağlayan a sayısına bu polinomun bir kökü denir. P(x) ve R(x) polinomları için 4-0²-14 E) 11 2017 LYS
ARI
5. P(x + 1) polinomunun çift dereceli terimlerin
katsayılar toplamı 6 ve tek dereceli terimlerin
katsayılar toplamı -1 ise P(x) polinomunun x²
- 2x ile bölümünden kalan nedir?
B) x-7
A) -x + 7
20)
D) x-5
17
E) x + 7
C) -x + 5
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
ARI 5. P(x + 1) polinomunun çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı 6 ve tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı -1 ise P(x) polinomunun x² - 2x ile bölümünden kalan nedir? B) x-7 A) -x + 7 20) D) x-5 17 E) x + 7 C) -x + 5
41.
Bir P(x) polinomu x² + 2x ile bölündüğünde bölüm Q(x)
ve kalan 2x'tir.
P(x) polinomu x + 2 ile bölündüğünde bölüm aşağı-
dakilerden hangisi olur?
A) X.Q(x)
B) X-Q(x) + 2
D) X.Q(x) + 2x
C) X.Q(x + 2)
E) Q(x) + 2x
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
41. Bir P(x) polinomu x² + 2x ile bölündüğünde bölüm Q(x) ve kalan 2x'tir. P(x) polinomu x + 2 ile bölündüğünde bölüm aşağı- dakilerden hangisi olur? A) X.Q(x) B) X-Q(x) + 2 D) X.Q(x) + 2x C) X.Q(x + 2) E) Q(x) + 2x
. Bir P(x) polinomu için,
P(4) = 15 ve P(10) = k
olduğu verilmektedir.
P(x) polinomunun
katsayılarının birer tam sayı
olduğu bilindiğine göre, k aşağıdakilerden hangi-
si olabilir?
A) 5
B) 13 C) 17
D) 27
E) 32
1=k
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
. Bir P(x) polinomu için, P(4) = 15 ve P(10) = k olduğu verilmektedir. P(x) polinomunun katsayılarının birer tam sayı olduğu bilindiğine göre, k aşağıdakilerden hangi- si olabilir? A) 5 B) 13 C) 17 D) 27 E) 32 1=k
7.
P(x) üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonu ol-
mak üzere,
P(-1)=P(1) = P(3) = 0
P(0) = 3
olduğuna göre, P(4) kaçtır?
A) 5
B) 10
C) 15
ax³ + bx² +Cx+3
D) 20 E) 25
10) P(x) = a)
_a+b = c = a+b+c= 270+
a +6-% +2c = 9+2 c
269 +9b+C =0
a to
a=1
-2+
202
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
7. P(x) üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonu ol- mak üzere, P(-1)=P(1) = P(3) = 0 P(0) = 3 olduğuna göre, P(4) kaçtır? A) 5 B) 10 C) 15 ax³ + bx² +Cx+3 D) 20 E) 25 10) P(x) = a) _a+b = c = a+b+c= 270+ a +6-% +2c = 9+2 c 269 +9b+C =0 a to a=1 -2+ 202
P(x)=3x³-4x2+5x-2
polinomu (x-1) ile bölündüğünde elde edilen bölüm polino-
munun katsayılar toplamı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
3x³-4x² + 5x = 2
-3x+3x²
-x²+x-2
-X²2² + x 6x-2
3. P(x) bir polinom olmak üzere,
3
X-
2
3x²+x+6
P(x)=(x+1)m-(x+1)^+X
D) 8
9-1+4
E) 9
6.
eis
Yayınlan
P(x) polina
(-2)'dir. Be
3'tür.
Buna gör
lan aşağı
A) 3x-8
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
P(x)=3x³-4x2+5x-2 polinomu (x-1) ile bölündüğünde elde edilen bölüm polino- munun katsayılar toplamı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 3x³-4x² + 5x = 2 -3x+3x² -x²+x-2 -X²2² + x 6x-2 3. P(x) bir polinom olmak üzere, 3 X- 2 3x²+x+6 P(x)=(x+1)m-(x+1)^+X D) 8 9-1+4 E) 9 6. eis Yayınlan P(x) polina (-2)'dir. Be 3'tür. Buna gör lan aşağı A) 3x-8
4+1x
Bc.
3. P(x) bir polinom olmak üzere,
+x6x-1
I 9-1+4
P(x)=(x+1)m-(x+1)^+x
polinomu x+2 ile kalansız bölünebildiğine göre, aşa-
ğıdakilerden hangisi doğrudur?
A) m+n çifttir.
C) m tek, n çifttir.
ML
E) m.n tektir.
B) m çift, n çifttir.
D) m çift, n tektir.
Feis
Yayınlan
P(x) polinomu (x²-4) ile bölündüğünde bölüm Q(x), kalan
2x-3'tür.
91 (3)
7.
P(x) ve Q(x) ge
P(x+2)-Q(x) pol
linomunun x+2
Buna göre, P(x
kalan kaçtır?
A) 7
P(u)-90
P(4) + X
WAR
8. Üçüncü der
tam bölüne
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
4+1x Bc. 3. P(x) bir polinom olmak üzere, +x6x-1 I 9-1+4 P(x)=(x+1)m-(x+1)^+x polinomu x+2 ile kalansız bölünebildiğine göre, aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur? A) m+n çifttir. C) m tek, n çifttir. ML E) m.n tektir. B) m çift, n çifttir. D) m çift, n tektir. Feis Yayınlan P(x) polinomu (x²-4) ile bölündüğünde bölüm Q(x), kalan 2x-3'tür. 91 (3) 7. P(x) ve Q(x) ge P(x+2)-Q(x) pol linomunun x+2 Buna göre, P(x kalan kaçtır? A) 7 P(u)-90 P(4) + X WAR 8. Üçüncü der tam bölüne
3.
2
Bir P(x) polinomunun x² - 2x ile bölümünden kalan
3x + 1 ve x² - 2x - 3 ile bölümünden kalan 2x + 6
x²-x
x
hangisidir?
B) 3x + 1
olduğuna göre, x
aşağıdakilerden
A) x + 3
D) x + 5
-
2 ile bölümünden kalan
E) 5x + 7
C) 5x + 1
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
3. 2 Bir P(x) polinomunun x² - 2x ile bölümünden kalan 3x + 1 ve x² - 2x - 3 ile bölümünden kalan 2x + 6 x²-x x hangisidir? B) 3x + 1 olduğuna göre, x aşağıdakilerden A) x + 3 D) x + 5 - 2 ile bölümünden kalan E) 5x + 7 C) 5x + 1
23. n doğal sayı olmak üzere,
P(x) =
=
n
-n
x2+x5.
√n-3
ifadesi bir polinom belirttiğine göre, P(x) polinomu-
nun x +
2
A) 2
ile bölümünden kalan kaçtır?
B)-2
C) 4 D) -4
A
sis ell felld neb2iA hitenis teld opal höb rebrümül
E) 6
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
23. n doğal sayı olmak üzere, P(x) = = n -n x2+x5. √n-3 ifadesi bir polinom belirttiğine göre, P(x) polinomu- nun x + 2 A) 2 ile bölümünden kalan kaçtır? B)-2 C) 4 D) -4 A sis ell felld neb2iA hitenis teld opal höb rebrümül E) 6
üzey
kalan 3 olduğu-
10
3
E)-11
5.
x².P(x)=3x³-ax² + (a-2)x
olduğuna göre, P(x) polinomunun (-x) ile bölümünden ka-
lan kaçtır?
A) 1
a=2
Ödev
B)
C) -1
D)-2
P(x) = 3 x ²2 x ²
plo)
6. k gerçek sayı olmak üzere,
P(x)=x²-3x+4
P(K) = K
E) -3
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
üzey kalan 3 olduğu- 10 3 E)-11 5. x².P(x)=3x³-ax² + (a-2)x olduğuna göre, P(x) polinomunun (-x) ile bölümünden ka- lan kaçtır? A) 1 a=2 Ödev B) C) -1 D)-2 P(x) = 3 x ²2 x ² plo) 6. k gerçek sayı olmak üzere, P(x)=x²-3x+4 P(K) = K E) -3
3.
F(1)=13
9(4)= ?
6=39
a=2
P(x) polinomunun (x²-3x+2) ile bölümünden kalan (3x+1) dir.
Buna göre, P(x) polinomunun (x-2) ile bölümünden kalan
kaçtır?
P(2)
A) 1
B) 3
X
P(1) = 3.9 (4) + 7
13
3a+*
5+1
2)
C) 5
D) 7
2.-J.
eis
Taynton
E) 9
12²-3k +4 =
K2
*²_uk
Y+x+x
7.
Baş katsayısı 2 a
tam bölünebilm
P(x) polinom
P(x) polinom
A)-3
20
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
3. F(1)=13 9(4)= ? 6=39 a=2 P(x) polinomunun (x²-3x+2) ile bölümünden kalan (3x+1) dir. Buna göre, P(x) polinomunun (x-2) ile bölümünden kalan kaçtır? P(2) A) 1 B) 3 X P(1) = 3.9 (4) + 7 13 3a+* 5+1 2) C) 5 D) 7 2.-J. eis Taynton E) 9 12²-3k +4 = K2 *²_uk Y+x+x 7. Baş katsayısı 2 a tam bölünebilm P(x) polinom P(x) polinom A)-3 20