Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler Soruları

6.
P(x) = (3x
3n+1
18
2.
P(x)=x2n+1 + x4
+xn
polinomunun x3
A) -8
B) -7
ifadesinin bir polinom olması için n nin alabile-
ceği değerler toplamı kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 15
7.
(5x3-ax2
çarpımında x 1c
göre, a kaçtır?
10
3.
P(x) = xm-4 + x2 - X m+4 + 7
A) 10
B) 9
ifadesi bir polinom olduğuna göre, m kaçtır?
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
6. P(x) = (3x 3n+1 18 2. P(x)=x2n+1 + x4 +xn polinomunun x3 A) -8 B) -7 ifadesinin bir polinom olması için n nin alabile- ceği değerler toplamı kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 15 7. (5x3-ax2 çarpımında x 1c göre, a kaçtır? 10 3. P(x) = xm-4 + x2 - X m+4 + 7 A) 10 B) 9 ifadesi bir polinom olduğuna göre, m kaçtır?
14. Bas katsayisı pozitif tam sayı olan tam sayı katsayılı
P(x) polinomu için
P(V2-/3) = 0
olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayılar topla-
mi en çok kaçtır?
A)-4
B) -6
C) -8
D) -10
E) -12
+sA
plat=(S2-50)(2ro)
D 12 E 13 C 14 C
Analitik Matematik
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
14. Bas katsayisı pozitif tam sayı olan tam sayı katsayılı P(x) polinomu için P(V2-/3) = 0 olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayılar topla- mi en çok kaçtır? A)-4 B) -6 C) -8 D) -10 E) -12 +sA plat=(S2-50)(2ro) D 12 E 13 C 14 C Analitik Matematik
11.
9.
Gerçek katsayılı ve 4. dereceden P(x) polinomu her x
gerçek katsayısı için P(x) > 2x eşitliğini sağlamaktadır.
P(1) = 2
P(-1) = -2
P(2) = 5 olduğuna göre, P(0) kaçtır?
=
E)-2
A) O
B) -1
D) 2
C) 1
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
11. 9. Gerçek katsayılı ve 4. dereceden P(x) polinomu her x gerçek katsayısı için P(x) > 2x eşitliğini sağlamaktadır. P(1) = 2 P(-1) = -2 P(2) = 5 olduğuna göre, P(0) kaçtır? = E)-2 A) O B) -1 D) 2 C) 1
67.
POLIN
P(-2)=6 Q (-2)
PC-
P(x) ve Q(x) polinomlarının x + 2 ile bölümünden kalan-
lar sırasıyla 6 ve 9 dur. PL-2)=6 0(-2)=9
Buna göre, a nın hangi değeri için a P(x) - 2Q(x)
polinomu x + 2 ile tam bölünür?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
67. POLIN P(-2)=6 Q (-2) PC- P(x) ve Q(x) polinomlarının x + 2 ile bölümünden kalan- lar sırasıyla 6 ve 9 dur. PL-2)=6 0(-2)=9 Buna göre, a nın hangi değeri için a P(x) - 2Q(x) polinomu x + 2 ile tam bölünür? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
ARI
5. P(x + 1) polinomunun çift dereceli terimlerin
katsayılar toplamı 6 ve tek dereceli terimlerin
katsayılar toplamı -1 ise P(x) polinomunun x²
- 2x ile bölümünden kalan nedir?
B) x-7
A) -x + 7
20)
D) x-5
17
E) x + 7
C) -x + 5
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
ARI 5. P(x + 1) polinomunun çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı 6 ve tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı -1 ise P(x) polinomunun x² - 2x ile bölümünden kalan nedir? B) x-7 A) -x + 7 20) D) x-5 17 E) x + 7 C) -x + 5
P(x)=3x³-4x2+5x-2
polinomu (x-1) ile bölündüğünde elde edilen bölüm polino-
munun katsayılar toplamı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
3x³-4x² + 5x = 2
-3x+3x²
-x²+x-2
-X²2² + x 6x-2
3. P(x) bir polinom olmak üzere,
3
X-
2
3x²+x+6
P(x)=(x+1)m-(x+1)^+X
D) 8
9-1+4
E) 9
6.
eis
Yayınlan
P(x) polina
(-2)'dir. Be
3'tür.
Buna gör
lan aşağı
A) 3x-8
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
P(x)=3x³-4x2+5x-2 polinomu (x-1) ile bölündüğünde elde edilen bölüm polino- munun katsayılar toplamı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 3x³-4x² + 5x = 2 -3x+3x² -x²+x-2 -X²2² + x 6x-2 3. P(x) bir polinom olmak üzere, 3 X- 2 3x²+x+6 P(x)=(x+1)m-(x+1)^+X D) 8 9-1+4 E) 9 6. eis Yayınlan P(x) polina (-2)'dir. Be 3'tür. Buna gör lan aşağı A) 3x-8
üzey
kalan 3 olduğu-
10
3
E)-11
5.
x².P(x)=3x³-ax² + (a-2)x
olduğuna göre, P(x) polinomunun (-x) ile bölümünden ka-
lan kaçtır?
A) 1
a=2
Ödev
B)
C) -1
D)-2
P(x) = 3 x ²2 x ²
plo)
6. k gerçek sayı olmak üzere,
P(x)=x²-3x+4
P(K) = K
E) -3
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
üzey kalan 3 olduğu- 10 3 E)-11 5. x².P(x)=3x³-ax² + (a-2)x olduğuna göre, P(x) polinomunun (-x) ile bölümünden ka- lan kaçtır? A) 1 a=2 Ödev B) C) -1 D)-2 P(x) = 3 x ²2 x ² plo) 6. k gerçek sayı olmak üzere, P(x)=x²-3x+4 P(K) = K E) -3
3.
F(1)=13
9(4)= ?
6=39
a=2
P(x) polinomunun (x²-3x+2) ile bölümünden kalan (3x+1) dir.
Buna göre, P(x) polinomunun (x-2) ile bölümünden kalan
kaçtır?
P(2)
A) 1
B) 3
X
P(1) = 3.9 (4) + 7
13
3a+*
5+1
2)
C) 5
D) 7
2.-J.
eis
Taynton
E) 9
12²-3k +4 =
K2
*²_uk
Y+x+x
7.
Baş katsayısı 2 a
tam bölünebilm
P(x) polinom
P(x) polinom
A)-3
20
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
3. F(1)=13 9(4)= ? 6=39 a=2 P(x) polinomunun (x²-3x+2) ile bölümünden kalan (3x+1) dir. Buna göre, P(x) polinomunun (x-2) ile bölümünden kalan kaçtır? P(2) A) 1 B) 3 X P(1) = 3.9 (4) + 7 13 3a+* 5+1 2) C) 5 D) 7 2.-J. eis Taynton E) 9 12²-3k +4 = K2 *²_uk Y+x+x 7. Baş katsayısı 2 a tam bölünebilm P(x) polinom P(x) polinom A)-3 20
11. En büyük dereceli teriminin katsayısı 4 olan, dördüncü de-
receden P(x) polinomunun 2x³ - 4 ile bölümünden kalan
O'dır.
P(0) = -12 olduğuna göre, P(x + 1) polinomunun x - 2
ile bölümünden kalan kaçtır?
A)- 240 B) 360
C) 450
Ply
D) 720
E) 900
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
11. En büyük dereceli teriminin katsayısı 4 olan, dördüncü de- receden P(x) polinomunun 2x³ - 4 ile bölümünden kalan O'dır. P(0) = -12 olduğuna göre, P(x + 1) polinomunun x - 2 ile bölümünden kalan kaçtır? A)- 240 B) 360 C) 450 Ply D) 720 E) 900
5. Katsayıları
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
X
bislivse ms: isoa o ey
kümesinin elemanlarından ve bir kökü -3 olan
ikinci dereceden polinomların sayısı kaçtır?
D) 6
A) 3
(x-3)(x-2)
2_4X-3x+3x
B) 4 001
C) 5
/x+3)(x-b²
X
E) 8
(2-ab)x
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
5. Katsayıları A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} X bislivse ms: isoa o ey kümesinin elemanlarından ve bir kökü -3 olan ikinci dereceden polinomların sayısı kaçtır? D) 6 A) 3 (x-3)(x-2) 2_4X-3x+3x B) 4 001 C) 5 /x+3)(x-b² X E) 8 (2-ab)x
2.
polinomlanı veriliyor.
Buna göre, Q(P(x)) polinomunun sıfırları aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) {-3,-1)
D) {1,2}
3.
B) (-1,3
Buna göre, P(4) değeri kaçtır?
A) 10
B) 12
C) 13
Baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden gerçel katsayılı
bir P(x) polinomunun iki farklı kökü, sıfırdan farklı P(0)
ve P(-2)'dir.
$(x+₁)x
E) {-1,2}
- P(1) - 1
6₁4=24
P(x), ikinci dereceden bir polinomdur.
P(-2)=P(2)=4
10 Günde TYT Matematik
D) 17 E) 20
C) (1,3)
Xux-Y
olduğuna göre, P(3) değeri kaçtır?
A)-8
B)-6
C) 6
2x^²+bx+c
D) 9
na
E) 12
5. P(x) poli
bir polir
942
K
BE
P(x) pol
eşittir.
MATEME
42-26x0=
olduğu
den ha
A)-6
u
P(2
+0=1
2019x+
6. Üçünc
kökler
PO
olduğ
sayısı
A)-2
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
2. polinomlanı veriliyor. Buna göre, Q(P(x)) polinomunun sıfırları aşağıdaki- lerden hangisidir? A) {-3,-1) D) {1,2} 3. B) (-1,3 Buna göre, P(4) değeri kaçtır? A) 10 B) 12 C) 13 Baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden gerçel katsayılı bir P(x) polinomunun iki farklı kökü, sıfırdan farklı P(0) ve P(-2)'dir. $(x+₁)x E) {-1,2} - P(1) - 1 6₁4=24 P(x), ikinci dereceden bir polinomdur. P(-2)=P(2)=4 10 Günde TYT Matematik D) 17 E) 20 C) (1,3) Xux-Y olduğuna göre, P(3) değeri kaçtır? A)-8 B)-6 C) 6 2x^²+bx+c D) 9 na E) 12 5. P(x) poli bir polir 942 K BE P(x) pol eşittir. MATEME 42-26x0= olduğu den ha A)-6 u P(2 +0=1 2019x+ 6. Üçünc kökler PO olduğ sayısı A)-2
11. P(x) polinomu, başkatsayısı 2 olan üçüncü dereceden
bir polinomdur.
P(1) = P(4)=P(-4)= 6
olduğuna göre, P(3) değeri kaçtır?
A) -24
B)-22
C) -20
D)-18
2(x-a)/x-bXx-c)
axy
12.
2.
E)-15
P(x) polinomu baskatsayısı 1 olan dördüncü dereceden
A)
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
11. P(x) polinomu, başkatsayısı 2 olan üçüncü dereceden bir polinomdur. P(1) = P(4)=P(-4)= 6 olduğuna göre, P(3) değeri kaçtır? A) -24 B)-22 C) -20 D)-18 2(x-a)/x-bXx-c) axy 12. 2. E)-15 P(x) polinomu baskatsayısı 1 olan dördüncü dereceden A)
10.
11.
P(x) polinomu 3. dereceden bir polinomdur.
P(2x - 3) ün P(x + 2) ile bölümünden kalan
4x-3 ve P(x) polinomunun x + 5 ile bölümün- P(-s)
den elde edilen kalan 9 olduğuna göre, P(x)
polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?
C) D) 3
A)
3/2
skats
B) 2
E) 17/12
31
üçüncü dereceden bir P(x)
41
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
10. 11. P(x) polinomu 3. dereceden bir polinomdur. P(2x - 3) ün P(x + 2) ile bölümünden kalan 4x-3 ve P(x) polinomunun x + 5 ile bölümün- P(-s) den elde edilen kalan 9 olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? C) D) 3 A) 3/2 skats B) 2 E) 17/12 31 üçüncü dereceden bir P(x) 41
P(2)=3
9(-2)=5
11. P(x) polinomunun (x - 2) ile bölümünden kalan 3, bölüm Q(x)
tir. Q(x) polinomunun (x + 2) ile bölümünden kalan ise 5 tir.
Buna göre, P(x) polinomunun (x² - 4) ile bölümünden
kalan kaçtır?
A) 5x - 7
D) 8
B) 5x + 3
E) 2
C) 3x - 5
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
P(2)=3 9(-2)=5 11. P(x) polinomunun (x - 2) ile bölümünden kalan 3, bölüm Q(x) tir. Q(x) polinomunun (x + 2) ile bölümünden kalan ise 5 tir. Buna göre, P(x) polinomunun (x² - 4) ile bölümünden kalan kaçtır? A) 5x - 7 D) 8 B) 5x + 3 E) 2 C) 3x - 5
10. Bir P(x) polinomunun x² - 2x + 5 ile bölümünden kalan
(2x + 1)'dir.
Buna göre, P²(x) polinomunun x² - 2x + 5 ile bölümünden
kalan kaçtır?
A) 12x + 20
PRAK
D) 8x - 1
B) 12x-19
E) 6x + 8
C) 8x + 5
P(x) = (x²-2x+5). Q(x) + 2x +1
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
10. Bir P(x) polinomunun x² - 2x + 5 ile bölümünden kalan (2x + 1)'dir. Buna göre, P²(x) polinomunun x² - 2x + 5 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 12x + 20 PRAK D) 8x - 1 B) 12x-19 E) 6x + 8 C) 8x + 5 P(x) = (x²-2x+5). Q(x) + 2x +1
y² +U
24m+m²+mn-191
+12)
6.
14u-2484
184122
3
E) 20
378
426 19
A
-CO +243 Am - Amn -long 20.
x³ + x + m
x² + mx + n
C) 21
B
Bir marangoz boyutları yukarıdaki şekilde verilen ABCD dik-
dörtgeni biçimindeki bir tahta bloğu, bir kenarı (x + 2) birim olan
karesel parçalara ayıracaktır.x = -2
Dikdörtgen şeklindeki bloktan hiç parça artmaması için
m+n değeri kaç olmalıdır?
A) 26
B) 25
D) 18
E) 17
9
Lise Matematik
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
y² +U 24m+m²+mn-191 +12) 6. 14u-2484 184122 3 E) 20 378 426 19 A -CO +243 Am - Amn -long 20. x³ + x + m x² + mx + n C) 21 B Bir marangoz boyutları yukarıdaki şekilde verilen ABCD dik- dörtgeni biçimindeki bir tahta bloğu, bir kenarı (x + 2) birim olan karesel parçalara ayıracaktır.x = -2 Dikdörtgen şeklindeki bloktan hiç parça artmaması için m+n değeri kaç olmalıdır? A) 26 B) 25 D) 18 E) 17 9