İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fonksiyonun Grafiği Soruları

AYT/ Matematik
13. Dik koordinat düzleminde [-4, ∞)→ R tanımlı y =h(x) fonksi-
yonunun grafiği verilmiştir.
III.
A) Yalnız I
6
M
1
5
-5
-4
Buna göre,
1. h(x) tanımlı olduğu aralıkta bire birdir.
II.
h(x) tanımlı olduğu aralıkta örtendir.
h(7) +h(-4)
✓
h(5) +h(-1)
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalniz II
AY
D) I've Il
=-5'tir.
E) II ve III
y = h(x)
C) Yalnız III
15.
>BAK
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
AYT/ Matematik 13. Dik koordinat düzleminde [-4, ∞)→ R tanımlı y =h(x) fonksi- yonunun grafiği verilmiştir. III. A) Yalnız I 6 M 1 5 -5 -4 Buna göre, 1. h(x) tanımlı olduğu aralıkta bire birdir. II. h(x) tanımlı olduğu aralıkta örtendir. h(7) +h(-4) ✓ h(5) +h(-1) ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalniz II AY D) I've Il =-5'tir. E) II ve III y = h(x) C) Yalnız III 15. >BAK
10. Aşağıda y-f(x) doğrusal fonksiyonunun grafi
miştir.
4
3
AY
O 1
y=f(x)
-X
Buna göre, f(x)=0 denkleminin gerçek sayılardak
çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {-4}
D) {-1} E) {0}
B) {-3}
B) {-3} C) {-2}
1.
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
10. Aşağıda y-f(x) doğrusal fonksiyonunun grafi miştir. 4 3 AY O 1 y=f(x) -X Buna göre, f(x)=0 denkleminin gerçek sayılardak çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {-4} D) {-1} E) {0} B) {-3} B) {-3} C) {-2} 1.
23.
f: R→ R olmak üzere,
[2x-3,
x<2 ise
x+1, x>2 ise
biçiminde f(x) parçalı fonksiyonu tanımlanıyor.
f(x) parçalı fonksiyonu ile ilgili olarak verilen,
1. Görüntü kümesi R-(1,3] tür.
II. Bire bir fonksiyondur.
III. İçine fonksiyondur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
f(x) =
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yaln
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
23. f: R→ R olmak üzere, [2x-3, x<2 ise x+1, x>2 ise biçiminde f(x) parçalı fonksiyonu tanımlanıyor. f(x) parçalı fonksiyonu ile ilgili olarak verilen, 1. Görüntü kümesi R-(1,3] tür. II. Bire bir fonksiyondur. III. İçine fonksiyondur. ifadelerinden hangileri doğrudur? f(x) = A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yaln
28.
-4
5
0
A L
2422,24,22.28,29,30
-3
3
y = f(x)
y = g(x)
S
3
Yukarıda f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafikleri
verilmiştir.
Buna göre, -3 ≤ (fog)(x) < 5 eşitsizliğini sağlayan
tam sayıların toplamı kaçtır?
A) -4
B) -7
C) 2
D) -3
30.
E) 0
C
(3210)
A
Ahmet
örüntü
düzen
23
Bu ör
altınd
AYA
141
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
28. -4 5 0 A L 2422,24,22.28,29,30 -3 3 y = f(x) y = g(x) S 3 Yukarıda f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre, -3 ≤ (fog)(x) < 5 eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır? A) -4 B) -7 C) 2 D) -3 30. E) 0 C (3210) A Ahmet örüntü düzen 23 Bu ör altınd AYA 141
9. Bir öğretmen yaş problemlerini anlattık-
tan sonra öğrencilerine aşağıdaki soru-
yu sormuştur:
"Ben, eşimin üniversiteye başlamasın-
dan 2 yıl önce üniversiteden mezun ol-
dum. Eşim ise ben üniversiteye başla-
op dıktan 12 yıl sonra üniversiteden mezun
oldu. Ayrıca eşim ve benim üniversiteye
başlamamız ile mezun olmamız arasın-
da geçen süre eşittir. Buna göre, eşimin
üniversiteye başlaması ile mezun olma-
sında geçen süre kaç yıldır?”
010
Buna göre, öğrencilerin soruya ceva-
bi kaç olmuştur?
A) 3
B) 4
A5
5 D) 6
E) 7
49
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
9. Bir öğretmen yaş problemlerini anlattık- tan sonra öğrencilerine aşağıdaki soru- yu sormuştur: "Ben, eşimin üniversiteye başlamasın- dan 2 yıl önce üniversiteden mezun ol- dum. Eşim ise ben üniversiteye başla- op dıktan 12 yıl sonra üniversiteden mezun oldu. Ayrıca eşim ve benim üniversiteye başlamamız ile mezun olmamız arasın- da geçen süre eşittir. Buna göre, eşimin üniversiteye başlaması ile mezun olma- sında geçen süre kaç yıldır?” 010 Buna göre, öğrencilerin soruya ceva- bi kaç olmuştur? A) 3 B) 4 A5 5 D) 6 E) 7 49
Dik koordinat düzleminde ikinci dereceden f(x) polinom
fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir.
y = f(x)
V
-2
2
Buna göre,
X. f(-1) <f(2) <f(-3) tür.
XE (0, 2) için f(x) <x tir.
A) Yalnız I
✓
II.
III. f(x + 1) < f(x) + 1 dir.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
al
DY II ve I
3r
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
Dik koordinat düzleminde ikinci dereceden f(x) polinom fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir. y = f(x) V -2 2 Buna göre, X. f(-1) <f(2) <f(-3) tür. XE (0, 2) için f(x) <x tir. A) Yalnız I ✓ II. III. f(x + 1) < f(x) + 1 dir. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? al DY II ve I 3r B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
15. Aşağıdaki birim kareli koordinat düzleminde
y = (fog)(x) ve y = g(x)
fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir.
A) III
y = g_¹(x)
M
B) I
|||
IV
(g-¹og)(x) = x
eşitliği tanımlı aralıkta her x değeri için doğru
olduğuna göre, f fonksiyonunun grafiği
aşağıdakilerden hangisidir?
(fog)(x) = y
C) II
D) IV
E) V
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
15. Aşağıdaki birim kareli koordinat düzleminde y = (fog)(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir. A) III y = g_¹(x) M B) I ||| IV (g-¹og)(x) = x eşitliği tanımlı aralıkta her x değeri için doğru olduğuna göre, f fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? (fog)(x) = y C) II D) IV E) V
296
(X-D (X-))
XD!
(^_-))
V
14. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksi-
yonu,
6a+18=9-2
EX
t
8
= 2a +6
1
B)-4
69+18=a-2
Sa=-1
eşitliğini sağlıyor.
Buna göre, f(x) = x eşitliğini sağlayan x değeri
kaçtır?
A)-2
9-2
-X
X
C)-6
32-5
a=-9
D)-8
E) -10
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
296 (X-D (X-)) XD! (^_-)) V 14. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksi- yonu, 6a+18=9-2 EX t 8 = 2a +6 1 B)-4 69+18=a-2 Sa=-1 eşitliğini sağlıyor. Buna göre, f(x) = x eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? A)-2 9-2 -X X C)-6 32-5 a=-9 D)-8 E) -10
27.
Aşağıda y = f(x+1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
-4 -3
y
O
-1
4
y = f(x+1)
4
C) 4
2
Ha
3/L
X
-4,4
Buna göre, f(x-2) = 1 denklemini sağlayan x değerle-
rinin toplamı kaç olur?
A) 2
B) 3
D) 5
(-3) f(5)
E) 6
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
27. Aşağıda y = f(x+1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. -4 -3 y O -1 4 y = f(x+1) 4 C) 4 2 Ha 3/L X -4,4 Buna göre, f(x-2) = 1 denklemini sağlayan x değerle- rinin toplamı kaç olur? A) 2 B) 3 D) 5 (-3) f(5) E) 6
2)
1)
Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir.
y=1(x)
Buna göre,
a) y=f(x) fonksiyonunun x eksenini kestiği nokta-
ların apsislerini bulalım.
b) y=f(x) fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın
ordinatını bulalım.
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
2) 1) Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. y=1(x) Buna göre, a) y=f(x) fonksiyonunun x eksenini kestiği nokta- ların apsislerini bulalım. b) y=f(x) fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatını bulalım.
1)
Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir.
-2 0
Buna göre,
a) y=f(x) fonksiyonunun x eksenini kestiği nokta-
ların apsislerini bulalım.
b) y=f(x) fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın
ordinatını bulalım.
2)
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
1) Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. -2 0 Buna göre, a) y=f(x) fonksiyonunun x eksenini kestiği nokta- ların apsislerini bulalım. b) y=f(x) fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatını bulalım. 2)
Bir f(x) fonksiyonu her x reel sayısı için,
2f(-x)-f(x) = -3f(x)
şartını sağladığına göre, y = f(x) fonksiyonunun grafi-
ği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
O
y
y
-1
2
E) y
X
D)
-2
-2
N
4
y
O
y
X
2
X
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
Bir f(x) fonksiyonu her x reel sayısı için, 2f(-x)-f(x) = -3f(x) şartını sağladığına göre, y = f(x) fonksiyonunun grafi- ği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) O y y -1 2 E) y X D) -2 -2 N 4 y O y X 2 X
2)
Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir.
-10
Besked
2.3
a) y=f(x) fonksiyonunun pozitif olduğu aralıkları bu-
lalım.
b) y=f(x) fonksiyonunun negatif olduğu aralıkları
bulalım.
c) y=f(x) fonksiyonunun artan olduğu aralıkları bu-
lalım.
d) y=f(x) fonksiyonunun azalan olduğu aralıları bu-
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
2) Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. -10 Besked 2.3 a) y=f(x) fonksiyonunun pozitif olduğu aralıkları bu- lalım. b) y=f(x) fonksiyonunun negatif olduğu aralıkları bulalım. c) y=f(x) fonksiyonunun artan olduğu aralıkları bu- lalım. d) y=f(x) fonksiyonunun azalan olduğu aralıları bu-
"?
3
A) [-5, 11]
2
Yukarıda [-3, 5] → [0, 3] tanımlı y = f(x) fonksiyonunun
grafiği verilmiştir.
Buna göre, f(2x + 1) fonksiyonunun tanım kümesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
D) [-5, 6]
5
B) [-2,5]
E) [-2, 2]
C) [3, 5]
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
"? 3 A) [-5, 11] 2 Yukarıda [-3, 5] → [0, 3] tanımlı y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, f(2x + 1) fonksiyonunun tanım kümesi aşa- ğıdakilerden hangisidir? D) [-5, 6] 5 B) [-2,5] E) [-2, 2] C) [3, 5]
9.
y
2
O
1
4
X
y
5
A) 10
B) 1 C) 3
En büyük= 207+5 = 19
En ugaük = 2.2 + 1 = 5
1
1
g
4
Yukarıdaki şekilde [1, 4] aralığında tanımlıf ve g fonksi-
yonlarının grafikleri verilmiştir.
X
Buna göre, aynı aralıkta 2-f(a) + g(b) toplamının alaca-
ğı en büyük değerlen küçük değerden kaç fazladır?
EXTT
D 14
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
9. y 2 O 1 4 X y 5 A) 10 B) 1 C) 3 En büyük= 207+5 = 19 En ugaük = 2.2 + 1 = 5 1 1 g 4 Yukarıdaki şekilde [1, 4] aralığında tanımlıf ve g fonksi- yonlarının grafikleri verilmiştir. X Buna göre, aynı aralıkta 2-f(a) + g(b) toplamının alaca- ğı en büyük değerlen küçük değerden kaç fazladır? EXTT D 14
19. Aşağıdaki koordinat düzleminde f(x) = 3x, g(x) = 2x ve
h(x) = x doğrularının grafikleri verilmiştir.
4
AY
O
(3, k)
Turuncu renkli doğru üzerindeki (3, k) noktasından x ve
y eksenlerine paralel pembe doğrular çizilmiştir.
Buna göre, bu pembe doğruların uzunluklarının topla-
mı kaç birimdir?
A) 21
B) 24
C) 27
D) 30
E) 33
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
19. Aşağıdaki koordinat düzleminde f(x) = 3x, g(x) = 2x ve h(x) = x doğrularının grafikleri verilmiştir. 4 AY O (3, k) Turuncu renkli doğru üzerindeki (3, k) noktasından x ve y eksenlerine paralel pembe doğrular çizilmiştir. Buna göre, bu pembe doğruların uzunluklarının topla- mı kaç birimdir? A) 21 B) 24 C) 27 D) 30 E) 33