Fonksiyonun Grafiği Soruları

AYT/ Matematik
13. Dik koordinat düzleminde [-4, ∞)→ R tanımlı y =h(x) fonksi-
yonunun grafiği verilmiştir.
III.
A) Yalnız I
6
M
1
5
-5
-4
Buna göre,
1. h(x) tanımlı olduğu aralıkta bire birdir.
II.
h(x) tanımlı olduğu aralıkta örtendir.
h(7) +h(-4)
✓
h(5) +h(-1)
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalniz II
AY
D) I've Il
=-5'tir.
E) II ve III
y = h(x)
C) Yalnız III
15.
>BAK
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
AYT/ Matematik 13. Dik koordinat düzleminde [-4, ∞)→ R tanımlı y =h(x) fonksi- yonunun grafiği verilmiştir. III. A) Yalnız I 6 M 1 5 -5 -4 Buna göre, 1. h(x) tanımlı olduğu aralıkta bire birdir. II. h(x) tanımlı olduğu aralıkta örtendir. h(7) +h(-4) ✓ h(5) +h(-1) ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalniz II AY D) I've Il =-5'tir. E) II ve III y = h(x) C) Yalnız III 15. >BAK
10. Aşağıda y-f(x) doğrusal fonksiyonunun grafi
miştir.
4
3
AY
O 1
y=f(x)
-X
Buna göre, f(x)=0 denkleminin gerçek sayılardak
çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {-4}
D) {-1} E) {0}
B) {-3}
B) {-3} C) {-2}
1.
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
10. Aşağıda y-f(x) doğrusal fonksiyonunun grafi miştir. 4 3 AY O 1 y=f(x) -X Buna göre, f(x)=0 denkleminin gerçek sayılardak çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {-4} D) {-1} E) {0} B) {-3} B) {-3} C) {-2} 1.
23.
f: R→ R olmak üzere,
[2x-3,
x<2 ise
x+1, x>2 ise
biçiminde f(x) parçalı fonksiyonu tanımlanıyor.
f(x) parçalı fonksiyonu ile ilgili olarak verilen,
1. Görüntü kümesi R-(1,3] tür.
II. Bire bir fonksiyondur.
III. İçine fonksiyondur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
f(x) =
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yaln
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
23. f: R→ R olmak üzere, [2x-3, x<2 ise x+1, x>2 ise biçiminde f(x) parçalı fonksiyonu tanımlanıyor. f(x) parçalı fonksiyonu ile ilgili olarak verilen, 1. Görüntü kümesi R-(1,3] tür. II. Bire bir fonksiyondur. III. İçine fonksiyondur. ifadelerinden hangileri doğrudur? f(x) = A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yaln
28.
-4
5
0
A L
2422,24,22.28,29,30
-3
3
y = f(x)
y = g(x)
S
3
Yukarıda f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafikleri
verilmiştir.
Buna göre, -3 ≤ (fog)(x) < 5 eşitsizliğini sağlayan
tam sayıların toplamı kaçtır?
A) -4
B) -7
C) 2
D) -3
30.
E) 0
C
(3210)
A
Ahmet
örüntü
düzen
23
Bu ör
altınd
AYA
141
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
28. -4 5 0 A L 2422,24,22.28,29,30 -3 3 y = f(x) y = g(x) S 3 Yukarıda f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre, -3 ≤ (fog)(x) < 5 eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır? A) -4 B) -7 C) 2 D) -3 30. E) 0 C (3210) A Ahmet örüntü düzen 23 Bu ör altınd AYA 141
9. Bir öğretmen yaş problemlerini anlattık-
tan sonra öğrencilerine aşağıdaki soru-
yu sormuştur:
"Ben, eşimin üniversiteye başlamasın-
dan 2 yıl önce üniversiteden mezun ol-
dum. Eşim ise ben üniversiteye başla-
op dıktan 12 yıl sonra üniversiteden mezun
oldu. Ayrıca eşim ve benim üniversiteye
başlamamız ile mezun olmamız arasın-
da geçen süre eşittir. Buna göre, eşimin
üniversiteye başlaması ile mezun olma-
sında geçen süre kaç yıldır?”
010
Buna göre, öğrencilerin soruya ceva-
bi kaç olmuştur?
A) 3
B) 4
A5
5 D) 6
E) 7
49
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
9. Bir öğretmen yaş problemlerini anlattık- tan sonra öğrencilerine aşağıdaki soru- yu sormuştur: "Ben, eşimin üniversiteye başlamasın- dan 2 yıl önce üniversiteden mezun ol- dum. Eşim ise ben üniversiteye başla- op dıktan 12 yıl sonra üniversiteden mezun oldu. Ayrıca eşim ve benim üniversiteye başlamamız ile mezun olmamız arasın- da geçen süre eşittir. Buna göre, eşimin üniversiteye başlaması ile mezun olma- sında geçen süre kaç yıldır?” 010 Buna göre, öğrencilerin soruya ceva- bi kaç olmuştur? A) 3 B) 4 A5 5 D) 6 E) 7 49
Dik koordinat düzleminde ikinci dereceden f(x) polinom
fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir.
y = f(x)
V
-2
2
Buna göre,
X. f(-1) <f(2) <f(-3) tür.
XE (0, 2) için f(x) <x tir.
A) Yalnız I
✓
II.
III. f(x + 1) < f(x) + 1 dir.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
al
DY II ve I
3r
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
Dik koordinat düzleminde ikinci dereceden f(x) polinom fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir. y = f(x) V -2 2 Buna göre, X. f(-1) <f(2) <f(-3) tür. XE (0, 2) için f(x) <x tir. A) Yalnız I ✓ II. III. f(x + 1) < f(x) + 1 dir. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? al DY II ve I 3r B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
15. Aşağıdaki birim kareli koordinat düzleminde
y = (fog)(x) ve y = g(x)
fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir.
A) III
y = g_¹(x)
M
B) I
|||
IV
(g-¹og)(x) = x
eşitliği tanımlı aralıkta her x değeri için doğru
olduğuna göre, f fonksiyonunun grafiği
aşağıdakilerden hangisidir?
(fog)(x) = y
C) II
D) IV
E) V
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
15. Aşağıdaki birim kareli koordinat düzleminde y = (fog)(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir. A) III y = g_¹(x) M B) I ||| IV (g-¹og)(x) = x eşitliği tanımlı aralıkta her x değeri için doğru olduğuna göre, f fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? (fog)(x) = y C) II D) IV E) V
296
(X-D (X-))
XD!
(^_-))
V
14. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksi-
yonu,
6a+18=9-2
EX
t
8
= 2a +6
1
B)-4
69+18=a-2
Sa=-1
eşitliğini sağlıyor.
Buna göre, f(x) = x eşitliğini sağlayan x değeri
kaçtır?
A)-2
9-2
-X
X
C)-6
32-5
a=-9
D)-8
E) -10
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
296 (X-D (X-)) XD! (^_-)) V 14. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksi- yonu, 6a+18=9-2 EX t 8 = 2a +6 1 B)-4 69+18=a-2 Sa=-1 eşitliğini sağlıyor. Buna göre, f(x) = x eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? A)-2 9-2 -X X C)-6 32-5 a=-9 D)-8 E) -10
27.
Aşağıda y = f(x+1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
-4 -3
y
O
-1
4
y = f(x+1)
4
C) 4
2
Ha
3/L
X
-4,4
Buna göre, f(x-2) = 1 denklemini sağlayan x değerle-
rinin toplamı kaç olur?
A) 2
B) 3
D) 5
(-3) f(5)
E) 6
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
27. Aşağıda y = f(x+1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. -4 -3 y O -1 4 y = f(x+1) 4 C) 4 2 Ha 3/L X -4,4 Buna göre, f(x-2) = 1 denklemini sağlayan x değerle- rinin toplamı kaç olur? A) 2 B) 3 D) 5 (-3) f(5) E) 6
2)
1)
Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir.
y=1(x)
Buna göre,
a) y=f(x) fonksiyonunun x eksenini kestiği nokta-
ların apsislerini bulalım.
b) y=f(x) fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın
ordinatını bulalım.
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
2) 1) Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. y=1(x) Buna göre, a) y=f(x) fonksiyonunun x eksenini kestiği nokta- ların apsislerini bulalım. b) y=f(x) fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatını bulalım.
1)
Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir.
-2 0
Buna göre,
a) y=f(x) fonksiyonunun x eksenini kestiği nokta-
ların apsislerini bulalım.
b) y=f(x) fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın
ordinatını bulalım.
2)
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
1) Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. -2 0 Buna göre, a) y=f(x) fonksiyonunun x eksenini kestiği nokta- ların apsislerini bulalım. b) y=f(x) fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatını bulalım. 2)
Bir f(x) fonksiyonu her x reel sayısı için,
2f(-x)-f(x) = -3f(x)
şartını sağladığına göre, y = f(x) fonksiyonunun grafi-
ği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
O
y
y
-1
2
E) y
X
D)
-2
-2
N
4
y
O
y
X
2
X
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
Bir f(x) fonksiyonu her x reel sayısı için, 2f(-x)-f(x) = -3f(x) şartını sağladığına göre, y = f(x) fonksiyonunun grafi- ği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) O y y -1 2 E) y X D) -2 -2 N 4 y O y X 2 X
2)
Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir.
-10
Besked
2.3
a) y=f(x) fonksiyonunun pozitif olduğu aralıkları bu-
lalım.
b) y=f(x) fonksiyonunun negatif olduğu aralıkları
bulalım.
c) y=f(x) fonksiyonunun artan olduğu aralıkları bu-
lalım.
d) y=f(x) fonksiyonunun azalan olduğu aralıları bu-
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
2) Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. -10 Besked 2.3 a) y=f(x) fonksiyonunun pozitif olduğu aralıkları bu- lalım. b) y=f(x) fonksiyonunun negatif olduğu aralıkları bulalım. c) y=f(x) fonksiyonunun artan olduğu aralıkları bu- lalım. d) y=f(x) fonksiyonunun azalan olduğu aralıları bu-
"?
3
A) [-5, 11]
2
Yukarıda [-3, 5] → [0, 3] tanımlı y = f(x) fonksiyonunun
grafiği verilmiştir.
Buna göre, f(2x + 1) fonksiyonunun tanım kümesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
D) [-5, 6]
5
B) [-2,5]
E) [-2, 2]
C) [3, 5]
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
"? 3 A) [-5, 11] 2 Yukarıda [-3, 5] → [0, 3] tanımlı y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, f(2x + 1) fonksiyonunun tanım kümesi aşa- ğıdakilerden hangisidir? D) [-5, 6] 5 B) [-2,5] E) [-2, 2] C) [3, 5]
9.
y
2
O
1
4
X
y
5
A) 10
B) 1 C) 3
En büyük= 207+5 = 19
En ugaük = 2.2 + 1 = 5
1
1
g
4
Yukarıdaki şekilde [1, 4] aralığında tanımlıf ve g fonksi-
yonlarının grafikleri verilmiştir.
X
Buna göre, aynı aralıkta 2-f(a) + g(b) toplamının alaca-
ğı en büyük değerlen küçük değerden kaç fazladır?
EXTT
D 14
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
9. y 2 O 1 4 X y 5 A) 10 B) 1 C) 3 En büyük= 207+5 = 19 En ugaük = 2.2 + 1 = 5 1 1 g 4 Yukarıdaki şekilde [1, 4] aralığında tanımlıf ve g fonksi- yonlarının grafikleri verilmiştir. X Buna göre, aynı aralıkta 2-f(a) + g(b) toplamının alaca- ğı en büyük değerlen küçük değerden kaç fazladır? EXTT D 14
19. Aşağıdaki koordinat düzleminde f(x) = 3x, g(x) = 2x ve
h(x) = x doğrularının grafikleri verilmiştir.
4
AY
O
(3, k)
Turuncu renkli doğru üzerindeki (3, k) noktasından x ve
y eksenlerine paralel pembe doğrular çizilmiştir.
Buna göre, bu pembe doğruların uzunluklarının topla-
mı kaç birimdir?
A) 21
B) 24
C) 27
D) 30
E) 33
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
19. Aşağıdaki koordinat düzleminde f(x) = 3x, g(x) = 2x ve h(x) = x doğrularının grafikleri verilmiştir. 4 AY O (3, k) Turuncu renkli doğru üzerindeki (3, k) noktasından x ve y eksenlerine paralel pembe doğrular çizilmiştir. Buna göre, bu pembe doğruların uzunluklarının topla- mı kaç birimdir? A) 21 B) 24 C) 27 D) 30 E) 33