Gerçek Sayı Dizileri Soruları

E
7. a, b ve c gerçel sayılar olmak üzere, aşağıdaki sayı doğ-
rusu üzerinde işaretlenmiş 5 sayıdan art arda bulunan her
iki sayı arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir.
OLMI
+
a
Buna göre, a b c çarpımı kaçtır?
A)--
3
-2 a c
4
B) 0
C)
+
b
D) 3
4
E)
15
4
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
E 7. a, b ve c gerçel sayılar olmak üzere, aşağıdaki sayı doğ- rusu üzerinde işaretlenmiş 5 sayıdan art arda bulunan her iki sayı arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir. OLMI + a Buna göre, a b c çarpımı kaçtır? A)-- 3 -2 a c 4 B) 0 C) + b D) 3 4 E) 15 4
17.
FÖY
.
W
W WA
W/1
Şekildeki cetvelle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir.
Cetvelin sol uç noktası a, ve sağ uç noktası
rak belirtilmiştir.
D) a 15
eli à ivda nelo ilise
ile
an+1
arasındaki uzaklık n birim ola-
Her n için an
cak biçimde soldan sağa a, a, a, ..., a20 noktaları
işaretlenmiştir.
MATEMATİK - 1
E
B) a 13
21370
Buna göre, cetvelin orta noktası aşağıdakilerden
hangisidir?
A) a
E) a 16
jaz
192021
m
C) a 14
J
Xemni8
a21
19.2=38 +2=45
Vse nato lisy obidal migiboler Nenic
2
nünülöd mst
18. Aşağıda, bir aracın eşit aralıklara bölünmüş yakıt gös-
tergesi verilmiştir. Kırmızı ibre, deponun doluluk oranını
göstermektedir.
ola-
$75
obnuellungob habisial scleich empobl 20x1
1
2
3
3x4
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
17. FÖY . W W WA W/1 Şekildeki cetvelle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Cetvelin sol uç noktası a, ve sağ uç noktası rak belirtilmiştir. D) a 15 eli à ivda nelo ilise ile an+1 arasındaki uzaklık n birim ola- Her n için an cak biçimde soldan sağa a, a, a, ..., a20 noktaları işaretlenmiştir. MATEMATİK - 1 E B) a 13 21370 Buna göre, cetvelin orta noktası aşağıdakilerden hangisidir? A) a E) a 16 jaz 192021 m C) a 14 J Xemni8 a21 19.2=38 +2=45 Vse nato lisy obidal migiboler Nenic 2 nünülöd mst 18. Aşağıda, bir aracın eşit aralıklara bölünmüş yakıt gös- tergesi verilmiştir. Kırmızı ibre, deponun doluluk oranını göstermektedir. ola- $75 obnuellungob habisial scleich empobl 20x1 1 2 3 3x4
1
1094
16. (a) dizisi sıfırdan farklı sabit bir dizi olduğuna
göre, al
49
a₂ + a +a+ag
a₁ +a+a5
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1
aH
8
C)
3329 D) 2
E)
20
8. B 9. B 10. D 11. C 12. C 13. E 14. A 15. A 16. B
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
1 1094 16. (a) dizisi sıfırdan farklı sabit bir dizi olduğuna göre, al 49 a₂ + a +a+ag a₁ +a+a5 ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 aH 8 C) 3329 D) 2 E) 20 8. B 9. B 10. D 11. C 12. C 13. E 14. A 15. A 16. B
10. C(n,r) n'nin r'li kombinasyonunu ifade etmektedir.
k=N+ ve Ak = {1, 2, 3,, k} olmak üzere,
f: A → R
f(n) = C(k, n) dir.
(an) = f(n) şeklinde tanımlanan (an) sonlu dizisi için,
1. Her bir terimi bir önceki terimden büyüktür.
II. Dizinin terimleri toplamı 2k - 1dir.
III. Baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimler birbirine eşit-
tir.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız II
Chugg
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
10. C(n,r) n'nin r'li kombinasyonunu ifade etmektedir. k=N+ ve Ak = {1, 2, 3,, k} olmak üzere, f: A → R f(n) = C(k, n) dir. (an) = f(n) şeklinde tanımlanan (an) sonlu dizisi için, 1. Her bir terimi bir önceki terimden büyüktür. II. Dizinin terimleri toplamı 2k - 1dir. III. Baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimler birbirine eşit- tir. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız II Chugg D) I ve III B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
2.
X
f(x)
2
3
A) 2
3
4
an+1 = f(an) + 1
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, a1082 kaçtır?
B) 3
47
4
7
Tabloda bazı x değerlerinin f fonksiyonu altındaki görüntü-
sü verilmiştir.
(an) bir dizi,
a₁ = 3
5
1
C) 4
82
D) 5
E) 8
ACIL MATEMATIK
?
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
2. X f(x) 2 3 A) 2 3 4 an+1 = f(an) + 1 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, a1082 kaçtır? B) 3 47 4 7 Tabloda bazı x değerlerinin f fonksiyonu altındaki görüntü- sü verilmiştir. (an) bir dizi, a₁ = 3 5 1 C) 4 82 D) 5 E) 8 ACIL MATEMATIK ?
10. Doğal sayılardan oluşan bir (an) dizisinde, n = N+ için,
a₁ = 3,
an+1 =
an +1
2
01₁-3
A2=10
93=6
9
an çift ise
a tek ise
3.an+1,
şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, a117 değeri kaçtır?
A) 3
C) 6
B) 4
96= 65/2
07= 6914
ag=
D) 10
E) 12
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
10. Doğal sayılardan oluşan bir (an) dizisinde, n = N+ için, a₁ = 3, an+1 = an +1 2 01₁-3 A2=10 93=6 9 an çift ise a tek ise 3.an+1, şeklinde tanımlanıyor. Buna göre, a117 değeri kaçtır? A) 3 C) 6 B) 4 96= 65/2 07= 6914 ag= D) 10 E) 12
14.
ty
po
B
12
t
66
8. SINIETANO QuUC
S.
42
Yukarıda koordinat sisteminde verilen OABC
dörtgeninin köşeleri O(0, 0), A(10, 0), B(6, 5)
ve C(0, 2) dir.
LER İCİN STS
X
Buna göre boyalybölgenin alanı kaç br² gir?
A) 31
B) 30
C/29 0) 28
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
14. ty po B 12 t 66 8. SINIETANO QuUC S. 42 Yukarıda koordinat sisteminde verilen OABC dörtgeninin köşeleri O(0, 0), A(10, 0), B(6, 5) ve C(0, 2) dir. LER İCİN STS X Buna göre boyalybölgenin alanı kaç br² gir? A) 31 B) 30 C/29 0) 28
6.
n
(n+1)!
TS
1
n! (n+1)!
= n²-
6 (3
@ninimelgot nelmaxsı javee len
işleminin sonucu kaçtır?
A) - 31
B)-1
iyse ispob id lelpner nebrall
D) 1-81
9!
olmak üzere,
+2+3+4+ + 5 + 1 + 371
1
4
5! 6!
sbioner
E)
alw
1+8!
E
emseed Ix
9
C) 8!
htt
91 Sibliğsb
og snus
BB
n
hibsslived lacobiblemoend il, de ev es
ds
7. Üç basamaklı bir abc doğal sayısı bir doğal sayır
karesine eşittir. abc sayısının onlar basamağı 3 ar
rılıp birler basamağı 1 azaltılırsa farklı bir doğal sa
nın karesine eşit olmaktadır.
SI (0
Buna göre, a + b + c toplamının sonucu kaçtır?
00
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
6. n (n+1)! TS 1 n! (n+1)! = n²- 6 (3 @ninimelgot nelmaxsı javee len işleminin sonucu kaçtır? A) - 31 B)-1 iyse ispob id lelpner nebrall D) 1-81 9! olmak üzere, +2+3+4+ + 5 + 1 + 371 1 4 5! 6! sbioner E) alw 1+8! E emseed Ix 9 C) 8! htt 91 Sibliğsb og snus BB n hibsslived lacobiblemoend il, de ev es ds 7. Üç basamaklı bir abc doğal sayısı bir doğal sayır karesine eşittir. abc sayısının onlar basamağı 3 ar rılıp birler basamağı 1 azaltılırsa farklı bir doğal sa nın karesine eşit olmaktadır. SI (0 Buna göre, a + b + c toplamının sonucu kaçtır? 00
1
165
5.) Birol boş olan kumbarasına ilk olarak cuma günü 1 TL, ikinci
gün 2 TL ve bu şekilde devam ederek onuncu gün 10 TL
atıyor.
Birol her gün kumbarasına bir önceki günden 1 TL faz-
la attığına göre, kumbaradaki para kaçıncı gün ilk kez
500 TL'yi geçer?
A) 29
B) 30
C) 31
D) 32
1+2+31 4+5+6+7+81917
E) 33
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
1 165 5.) Birol boş olan kumbarasına ilk olarak cuma günü 1 TL, ikinci gün 2 TL ve bu şekilde devam ederek onuncu gün 10 TL atıyor. Birol her gün kumbarasına bir önceki günden 1 TL faz- la attığına göre, kumbaradaki para kaçıncı gün ilk kez 500 TL'yi geçer? A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 1+2+31 4+5+6+7+81917 E) 33
3.
1 den n ye kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı olan sa-
yılara üçgensel sayı denir.
Buna göre aşağıda verilen sayılardan hangisi ardışık iki
üçgensel sayının toplamı olabilir?
A) 90
B) 92
(C) 95
D) 98
E) 100
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
3. 1 den n ye kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı olan sa- yılara üçgensel sayı denir. Buna göre aşağıda verilen sayılardan hangisi ardışık iki üçgensel sayının toplamı olabilir? A) 90 B) 92 (C) 95 D) 98 E) 100
10.
4n+ 1 tane ardışık çift sayının toplamı, bu sayılardan en
küçüğünün 4n katına eşittir.
Buna göre ortanca sayının n cinsinden değeri aşağı-
a dakilerden hangisidir?
A) 4n
B) 4n²
2
C) 16n
IE: 35
D) 16n²
21169
E)-16n²
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
10. 4n+ 1 tane ardışık çift sayının toplamı, bu sayılardan en küçüğünün 4n katına eşittir. Buna göre ortanca sayının n cinsinden değeri aşağı- a dakilerden hangisidir? A) 4n B) 4n² 2 C) 16n IE: 35 D) 16n² 21169 E)-16n²
3. Ortak farkı 2 olan bir aritmetik dizinin ilk altı teriminin toplamı 54 olduğuna göre 4. terimi kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
4. İlk terimi 108 olan ve ortak çarpanı olan geometrik dizinin 6. terimi kaçtır?
10
A) 1
B) 10
C) 100
D) 1000
E) 10 000
Yu
olu
B
F
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
3. Ortak farkı 2 olan bir aritmetik dizinin ilk altı teriminin toplamı 54 olduğuna göre 4. terimi kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 4. İlk terimi 108 olan ve ortak çarpanı olan geometrik dizinin 6. terimi kaçtır? 10 A) 1 B) 10 C) 100 D) 1000 E) 10 000 Yu olu B F
Aydın Yayınları
6.
13=1+4₁3
-TILL
1+14.30=121
4.0-1
(a) ve (b) aritmetik dizileri için, (a) dizisinin ilk
n terim toplamı S(n) ve (b) dizisinin ilk n terim
toplamı S' (n) olmak üzere,
S(n)
S'(n)
Buna göre,
A)
7
3n+5
2n
a₁ + a10
1
b₁ + b.
B)
dir.
10
ifadesinin eşiti kaçtır?
4
19/7/2
C)
4
D) 1 E)
4
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
Aydın Yayınları 6. 13=1+4₁3 -TILL 1+14.30=121 4.0-1 (a) ve (b) aritmetik dizileri için, (a) dizisinin ilk n terim toplamı S(n) ve (b) dizisinin ilk n terim toplamı S' (n) olmak üzere, S(n) S'(n) Buna göre, A) 7 3n+5 2n a₁ + a10 1 b₁ + b. B) dir. 10 ifadesinin eşiti kaçtır? 4 19/7/2 C) 4 D) 1 E) 4
7.
O
10
1. Şekil 2. Şekil
3. Şekil
Yukarıdaki semboller her üçgenin köşelerine bir
nokta gelecek şekilde oluşturulmuştur.
İlk üç adımı verilen şekilde 10. adım tamamlan-
dığında toplam kaç tane nokta kullanılmış olur?
A) 285 B) 235 C) 185 D) 149
E) 121
5'in katı ardışık dört sayının toplamı x'tir.
10.
Yu
sü
sa
da
Bu
nu
A)
s 11. a,
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
7. O 10 1. Şekil 2. Şekil 3. Şekil Yukarıdaki semboller her üçgenin köşelerine bir nokta gelecek şekilde oluşturulmuştur. İlk üç adımı verilen şekilde 10. adım tamamlan- dığında toplam kaç tane nokta kullanılmış olur? A) 285 B) 235 C) 185 D) 149 E) 121 5'in katı ardışık dört sayının toplamı x'tir. 10. Yu sü sa da Bu nu A) s 11. a,
dışık Sayılar-1
üste 3. Şekilde bir depo ve boyutları verilmiştir.
ta-
50
ati
8
2179
18
6 tame
Dikdörtgenler prizması şeklinde bu depoya bir kenarı 3 bi-
rim olan küp şeklinde kolilerden depoda hiç boşluk kalma-
yacak şekilde konuluyor. Koliler 1'den başlayarak ardışık tek
sayılarla numaralandırılmıştır.
Buna göre, depodaki tüm kolilerin numaraları toplamı
kaçtır?
A) 2⁹
B) 210
12
4 tom
C) 38
14.6.2 = 48 tame say,
95
+3+
x +1 +1 = 48
D) 3⁹
E) 2¹2
45-2-1
n =48
T= 48² = (14.3)
+12= 4=23
x-1=47.2594
x = 95
4. Özdeş zarlar aynı şekilde konularak aşağıdaki şekil oluştu-
alde
don bokon biri podogo kondicin
13 an
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
dışık Sayılar-1 üste 3. Şekilde bir depo ve boyutları verilmiştir. ta- 50 ati 8 2179 18 6 tame Dikdörtgenler prizması şeklinde bu depoya bir kenarı 3 bi- rim olan küp şeklinde kolilerden depoda hiç boşluk kalma- yacak şekilde konuluyor. Koliler 1'den başlayarak ardışık tek sayılarla numaralandırılmıştır. Buna göre, depodaki tüm kolilerin numaraları toplamı kaçtır? A) 2⁹ B) 210 12 4 tom C) 38 14.6.2 = 48 tame say, 95 +3+ x +1 +1 = 48 D) 3⁹ E) 2¹2 45-2-1 n =48 T= 48² = (14.3) +12= 4=23 x-1=47.2594 x = 95 4. Özdeş zarlar aynı şekilde konularak aşağıdaki şekil oluştu- alde don bokon biri podogo kondicin 13 an
14
or (3
10. Genel terimi a = n² biçiminde olan dizilerin terim-
lerine kare sayılar denir.
Buna göre, kare sayı dizisinin 12. terimi, 6. teri-
minden kaç fazladır?
A) 72
B) 84
C) 96
n.(n+1)
D) 108 E) 120
14. a dizisinin ger
4+
a =
n
a₁ + a₂
olduğuna g
A) 12
E
4-
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
14 or (3 10. Genel terimi a = n² biçiminde olan dizilerin terim- lerine kare sayılar denir. Buna göre, kare sayı dizisinin 12. terimi, 6. teri- minden kaç fazladır? A) 72 B) 84 C) 96 n.(n+1) D) 108 E) 120 14. a dizisinin ger 4+ a = n a₁ + a₂ olduğuna g A) 12 E 4-