Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gerçek Sayı Dizileri Soruları

E
7. a, b ve c gerçel sayılar olmak üzere, aşağıdaki sayı doğ-
rusu üzerinde işaretlenmiş 5 sayıdan art arda bulunan her
iki sayı arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir.
OLMI
+
a
Buna göre, a b c çarpımı kaçtır?
A)--
3
-2 a c
4
B) 0
C)
+
b
D) 3
4
E)
15
4
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
E 7. a, b ve c gerçel sayılar olmak üzere, aşağıdaki sayı doğ- rusu üzerinde işaretlenmiş 5 sayıdan art arda bulunan her iki sayı arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir. OLMI + a Buna göre, a b c çarpımı kaçtır? A)-- 3 -2 a c 4 B) 0 C) + b D) 3 4 E) 15 4
17.
FÖY
.
W
W WA
W/1
Şekildeki cetvelle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir.
Cetvelin sol uç noktası a, ve sağ uç noktası
rak belirtilmiştir.
D) a 15
eli à ivda nelo ilise
ile
an+1
arasındaki uzaklık n birim ola-
Her n için an
cak biçimde soldan sağa a, a, a, ..., a20 noktaları
işaretlenmiştir.
MATEMATİK - 1
E
B) a 13
21370
Buna göre, cetvelin orta noktası aşağıdakilerden
hangisidir?
A) a
E) a 16
jaz
192021
m
C) a 14
J
Xemni8
a21
19.2=38 +2=45
Vse nato lisy obidal migiboler Nenic
2
nünülöd mst
18. Aşağıda, bir aracın eşit aralıklara bölünmüş yakıt gös-
tergesi verilmiştir. Kırmızı ibre, deponun doluluk oranını
göstermektedir.
ola-
$75
obnuellungob habisial scleich empobl 20x1
1
2
3
3x4
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
17. FÖY . W W WA W/1 Şekildeki cetvelle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Cetvelin sol uç noktası a, ve sağ uç noktası rak belirtilmiştir. D) a 15 eli à ivda nelo ilise ile an+1 arasındaki uzaklık n birim ola- Her n için an cak biçimde soldan sağa a, a, a, ..., a20 noktaları işaretlenmiştir. MATEMATİK - 1 E B) a 13 21370 Buna göre, cetvelin orta noktası aşağıdakilerden hangisidir? A) a E) a 16 jaz 192021 m C) a 14 J Xemni8 a21 19.2=38 +2=45 Vse nato lisy obidal migiboler Nenic 2 nünülöd mst 18. Aşağıda, bir aracın eşit aralıklara bölünmüş yakıt gös- tergesi verilmiştir. Kırmızı ibre, deponun doluluk oranını göstermektedir. ola- $75 obnuellungob habisial scleich empobl 20x1 1 2 3 3x4
14.
ty
po
B
12
t
66
8. SINIETANO QuUC
S.
42
Yukarıda koordinat sisteminde verilen OABC
dörtgeninin köşeleri O(0, 0), A(10, 0), B(6, 5)
ve C(0, 2) dir.
LER İCİN STS
X
Buna göre boyalybölgenin alanı kaç br² gir?
A) 31
B) 30
C/29 0) 28
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
14. ty po B 12 t 66 8. SINIETANO QuUC S. 42 Yukarıda koordinat sisteminde verilen OABC dörtgeninin köşeleri O(0, 0), A(10, 0), B(6, 5) ve C(0, 2) dir. LER İCİN STS X Buna göre boyalybölgenin alanı kaç br² gir? A) 31 B) 30 C/29 0) 28
6.
n
(n+1)!
TS
1
n! (n+1)!
= n²-
6 (3
@ninimelgot nelmaxsı javee len
işleminin sonucu kaçtır?
A) - 31
B)-1
iyse ispob id lelpner nebrall
D) 1-81
9!
olmak üzere,
+2+3+4+ + 5 + 1 + 371
1
4
5! 6!
sbioner
E)
alw
1+8!
E
emseed Ix
9
C) 8!
htt
91 Sibliğsb
og snus
BB
n
hibsslived lacobiblemoend il, de ev es
ds
7. Üç basamaklı bir abc doğal sayısı bir doğal sayır
karesine eşittir. abc sayısının onlar basamağı 3 ar
rılıp birler basamağı 1 azaltılırsa farklı bir doğal sa
nın karesine eşit olmaktadır.
SI (0
Buna göre, a + b + c toplamının sonucu kaçtır?
00
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
6. n (n+1)! TS 1 n! (n+1)! = n²- 6 (3 @ninimelgot nelmaxsı javee len işleminin sonucu kaçtır? A) - 31 B)-1 iyse ispob id lelpner nebrall D) 1-81 9! olmak üzere, +2+3+4+ + 5 + 1 + 371 1 4 5! 6! sbioner E) alw 1+8! E emseed Ix 9 C) 8! htt 91 Sibliğsb og snus BB n hibsslived lacobiblemoend il, de ev es ds 7. Üç basamaklı bir abc doğal sayısı bir doğal sayır karesine eşittir. abc sayısının onlar basamağı 3 ar rılıp birler basamağı 1 azaltılırsa farklı bir doğal sa nın karesine eşit olmaktadır. SI (0 Buna göre, a + b + c toplamının sonucu kaçtır? 00
10.
4n+ 1 tane ardışık çift sayının toplamı, bu sayılardan en
küçüğünün 4n katına eşittir.
Buna göre ortanca sayının n cinsinden değeri aşağı-
a dakilerden hangisidir?
A) 4n
B) 4n²
2
C) 16n
IE: 35
D) 16n²
21169
E)-16n²
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
10. 4n+ 1 tane ardışık çift sayının toplamı, bu sayılardan en küçüğünün 4n katına eşittir. Buna göre ortanca sayının n cinsinden değeri aşağı- a dakilerden hangisidir? A) 4n B) 4n² 2 C) 16n IE: 35 D) 16n² 21169 E)-16n²
3. Ortak farkı 2 olan bir aritmetik dizinin ilk altı teriminin toplamı 54 olduğuna göre 4. terimi kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
4. İlk terimi 108 olan ve ortak çarpanı olan geometrik dizinin 6. terimi kaçtır?
10
A) 1
B) 10
C) 100
D) 1000
E) 10 000
Yu
olu
B
F
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
3. Ortak farkı 2 olan bir aritmetik dizinin ilk altı teriminin toplamı 54 olduğuna göre 4. terimi kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 4. İlk terimi 108 olan ve ortak çarpanı olan geometrik dizinin 6. terimi kaçtır? 10 A) 1 B) 10 C) 100 D) 1000 E) 10 000 Yu olu B F
ra
darricin
7
KYE 50 oldugu
D 69
(0=f
www**
1325
üzerinde içerisindeki
Visindeki topların sa-
deki topların ağırlığı
artmaktadır.
29
E)
34 gr
36 Top
35 gr
35 lop
mavi torbaların
46
Bu iki kişi fişerini aldıkları zaman aralığında 2 kişi gişede is
Jemlerin tamamlayıp gişeden ayrılmıştır.
Giga lgemiert:
Sira numarası:
Bekleyen kişi sayısı: 5
Bung Go
14
Roesn.
L
de bulunan kitaplara A-BCD-EF biçiminde tasnif numa-
A, B, C, D, E ve F birer rakam olmak üzere, bir kütüphane.
raları veriliyor.
Bu numaralardaki
Bolüm sira
numarası
01
Gord, x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
C) 8
Wig
DYTO
E) 16
A rakamı, kitapların bulunduğu bölümlerin numaralarını
göstermekte ve 1, 2, 3 değerlerinden birini almaktadır.
BCD sayısı, kitabın kütüphanedeki kitap kodunu göster.
mektedir.
EF sayısı, kitabın bölümdeki sıra numarasını göster-
mektedir.
02
Bu kütüphanedeki kitapların 1, 2 ve 3. bölümlerinde, bölüm
sırası ile kitap kodu arasındaki bağıntı sırasıyla Tablo-1,
Tablo-2 ve Tablo-3'te gösterilmiştir.
03
1
99
Kitap kodu
001
003
005
1
197
Gişe işlem
Sıra numarası:
Bekleyen kişi sayısı: 5
Bölüm sira
numarası
01
02
03
1
99
I ve II
Kitap kodu
199
202
205
#
493
Tablo-2
kpop
B) Yalnız II
Tablo-1
Buna
göre,
1. Tasnif numarası 1-KLM-43 plan kitapter K+L+M=15'tir.
Tasnif numarası 2-KLM-73 olan kitapta KLM tek sayı-
dır.
Bölüm sıra
numarası
01
02
03
99
E) I, II ve III
Kitap kodu
493
497
501
III. Tasnif numarası 3-KLM-28 olan kitapta KLM-601'dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
deeq ua
A) Yalpiz
A
885
C) I ve II
Tablo-3
1-B2-D 3-E 4-B 5-C6-C7-DB9-D
2.
3.
olduğuna
A) 13
1. Adım
Yukarıda
lunarynolo
AV160
Basamakla
maralar ve
Ahmet ve
çıkmaya b
Ahmet, M
ikisi de ba
yıp A ve B
A+B=1
mıştır?
A) 1
01 205
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
ra darricin 7 KYE 50 oldugu D 69 (0=f www** 1325 üzerinde içerisindeki Visindeki topların sa- deki topların ağırlığı artmaktadır. 29 E) 34 gr 36 Top 35 gr 35 lop mavi torbaların 46 Bu iki kişi fişerini aldıkları zaman aralığında 2 kişi gişede is Jemlerin tamamlayıp gişeden ayrılmıştır. Giga lgemiert: Sira numarası: Bekleyen kişi sayısı: 5 Bung Go 14 Roesn. L de bulunan kitaplara A-BCD-EF biçiminde tasnif numa- A, B, C, D, E ve F birer rakam olmak üzere, bir kütüphane. raları veriliyor. Bu numaralardaki Bolüm sira numarası 01 Gord, x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? C) 8 Wig DYTO E) 16 A rakamı, kitapların bulunduğu bölümlerin numaralarını göstermekte ve 1, 2, 3 değerlerinden birini almaktadır. BCD sayısı, kitabın kütüphanedeki kitap kodunu göster. mektedir. EF sayısı, kitabın bölümdeki sıra numarasını göster- mektedir. 02 Bu kütüphanedeki kitapların 1, 2 ve 3. bölümlerinde, bölüm sırası ile kitap kodu arasındaki bağıntı sırasıyla Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'te gösterilmiştir. 03 1 99 Kitap kodu 001 003 005 1 197 Gişe işlem Sıra numarası: Bekleyen kişi sayısı: 5 Bölüm sira numarası 01 02 03 1 99 I ve II Kitap kodu 199 202 205 # 493 Tablo-2 kpop B) Yalnız II Tablo-1 Buna göre, 1. Tasnif numarası 1-KLM-43 plan kitapter K+L+M=15'tir. Tasnif numarası 2-KLM-73 olan kitapta KLM tek sayı- dır. Bölüm sıra numarası 01 02 03 99 E) I, II ve III Kitap kodu 493 497 501 III. Tasnif numarası 3-KLM-28 olan kitapta KLM-601'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? deeq ua A) Yalpiz A 885 C) I ve II Tablo-3 1-B2-D 3-E 4-B 5-C6-C7-DB9-D 2. 3. olduğuna A) 13 1. Adım Yukarıda lunarynolo AV160 Basamakla maralar ve Ahmet ve çıkmaya b Ahmet, M ikisi de ba yıp A ve B A+B=1 mıştır? A) 1 01 205
Oya ilk terimi 2 olan bir sayı dizisi yazacaktır.
• İlk terimden sonraki yirmi terimin her birini, hemen ön-
ceki terimi 2 ile çarparak yazacaktır.
. Sonraki her terimi ise hemen önceki terimi 3 ile çarpa-
rak yazacaktır.
Buna göre, Oya'nın yazacağı dizide baştan kaçıncı
terim 6 sayısının bir kuvvetidir?
A40
C) 42
B) 41
2 2 27
20
23
2.2
2°2/2²
32 30
us
24
2
2²0
.20, 20
13
2
D) 43
E) 44
3:2 20 3² 2 20
3.1.20
3220
to 20
2010
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
Oya ilk terimi 2 olan bir sayı dizisi yazacaktır. • İlk terimden sonraki yirmi terimin her birini, hemen ön- ceki terimi 2 ile çarparak yazacaktır. . Sonraki her terimi ise hemen önceki terimi 3 ile çarpa- rak yazacaktır. Buna göre, Oya'nın yazacağı dizide baştan kaçıncı terim 6 sayısının bir kuvvetidir? A40 C) 42 B) 41 2 2 27 20 23 2.2 2°2/2² 32 30 us 24 2 2²0 .20, 20 13 2 D) 43 E) 44 3:2 20 3² 2 20 3.1.20 3220 to 20 2010
tır?
11
els 7.
Yayınlanı
(an) dizisinin genel terimi,
an =
A) 5
12
n
24
n
n=1,3₁
, n tek
B) 6
, n çift
sa olduğuna göre, (an) dizisinin kaç terimi tam sayıdır?
Imhel lone
C) 7
Donübrób ninisib nslo
D) 8
E) 10
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
tır? 11 els 7. Yayınlanı (an) dizisinin genel terimi, an = A) 5 12 n 24 n n=1,3₁ , n tek B) 6 , n çift sa olduğuna göre, (an) dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Imhel lone C) 7 Donübrób ninisib nslo D) 8 E) 10
ardışık sayı-
minin en kü-
7
E) 6
5.
A = 3.7 +48 + 5.9 + ... + n(n + 4)
ifadesinde n = 20 için, her bir terimin ikinci çar
pani 4 azaltıldığında A sayısı kaç azalır?
828 D) 838
A) 800 B) 818
D 2 D 16 DX
E) 840
S
A
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
ardışık sayı- minin en kü- 7 E) 6 5. A = 3.7 +48 + 5.9 + ... + n(n + 4) ifadesinde n = 20 için, her bir terimin ikinci çar pani 4 azaltıldığında A sayısı kaç azalır? 828 D) 838 A) 800 B) 818 D 2 D 16 DX E) 840 S A
11. ile 27 sayıları arasına bu sayılar ile birlikte geometrik di-
zi oluşturacak şekilde 13 terim yerleştiriliyor.
81
Buna göre, oluşan geometrik dizinin yedinci terimi
kaçtır?
A) 1/12
B)
1323
C) 1
D) √3
E) 3
MATIK
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
11. ile 27 sayıları arasına bu sayılar ile birlikte geometrik di- zi oluşturacak şekilde 13 terim yerleştiriliyor. 81 Buna göre, oluşan geometrik dizinin yedinci terimi kaçtır? A) 1/12 B) 1323 C) 1 D) √3 E) 3 MATIK
ÖSYM TADINDA 3
1. Bir (a) dizisinin terimleri arasında
bağıntısı vardır.
Bu dizinin ilk 6 teriminin toplamı 24'tür.
Buna göre; dizinin 8. terimi, 2.teriminden kaç fazladır?
A) 36
B) 64
C) 54
E) 48
5
2
D) 52
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
ÖSYM TADINDA 3 1. Bir (a) dizisinin terimleri arasında bağıntısı vardır. Bu dizinin ilk 6 teriminin toplamı 24'tür. Buna göre; dizinin 8. terimi, 2.teriminden kaç fazladır? A) 36 B) 64 C) 54 E) 48 5 2 D) 52
sekil
50
Aşağıdaki kutular içerisine yazılan ardışık sayıların görünü-
mü verilmiştir.
10
5
11
2
6
12
3
7
13
HAZIRIM Testi
*********
4
8
14
9
15
20=0.
4
as
16
Bu şeklin 10. sırasının ortasındaki kutunun içerisinde
yazılı olan sayı kaçtır?
B) 75
A) 61
C) 87
D) 91
E) 101
2 +4 +6+-+20) = 2₁ (n+₁)
(n+1)
S
4.
AM-
Aşağıda Na
yaptırdığı k
tir.
Nazlı'nı
190 tar
Buna g
A) 15
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
sekil 50 Aşağıdaki kutular içerisine yazılan ardışık sayıların görünü- mü verilmiştir. 10 5 11 2 6 12 3 7 13 HAZIRIM Testi ********* 4 8 14 9 15 20=0. 4 as 16 Bu şeklin 10. sırasının ortasındaki kutunun içerisinde yazılı olan sayı kaçtır? B) 75 A) 61 C) 87 D) 91 E) 101 2 +4 +6+-+20) = 2₁ (n+₁) (n+1) S 4. AM- Aşağıda Na yaptırdığı k tir. Nazlı'nı 190 tar Buna g A) 15
23.
8 terimli (an) aritmetik dizisinde ilk dört terim toplamı-
nin 3 katı, son dört terim toplamına eşittir.
Buna göre,
oranı kaçtır?
a₂+a+a₁
a8
2
03/12
A) // B) //
E) 2
C) 1 D)
(0+0+², +9₂) = 05+06+0₁108
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
23. 8 terimli (an) aritmetik dizisinde ilk dört terim toplamı- nin 3 katı, son dört terim toplamına eşittir. Buna göre, oranı kaçtır? a₂+a+a₁ a8 2 03/12 A) // B) // E) 2 C) 1 D) (0+0+², +9₂) = 05+06+0₁108
Test 07
7. (an) bir aritmetik dizi olmak üzere,
4
●
a10-a6 = 8
a2 a3 = 48
•
olduğuna göre, a5 + aç toplamının alabileceği değerlerin
toplamı kaçtır?
A)-12
B) 0
C) 12
D) 24
(a₁ + 1) (9₁+2) = 48
6
E) 26
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
Test 07 7. (an) bir aritmetik dizi olmak üzere, 4 ● a10-a6 = 8 a2 a3 = 48 • olduğuna göre, a5 + aç toplamının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? A)-12 B) 0 C) 12 D) 24 (a₁ + 1) (9₁+2) = 48 6 E) 26
RI
2.
11. (an) aritmetik, (bn) geometrik dizi olmak üzere,
5a₁ = 15b₁ = 5b₂ = a4
a7 = 135 a
olduğuna göre, (an) dizisinin ortak farkı (bn) dizisinin
ortak çarpanının kaç katıdır?
Sale
A)
3
20
B)
1|5
C)/1/2
3
6
)
8
D) 3
30
E)
20
3
Lise Matematik
Gerçek Sayı Dizileri
RI 2. 11. (an) aritmetik, (bn) geometrik dizi olmak üzere, 5a₁ = 15b₁ = 5b₂ = a4 a7 = 135 a olduğuna göre, (an) dizisinin ortak farkı (bn) dizisinin ortak çarpanının kaç katıdır? Sale A) 3 20 B) 1|5 C)/1/2 3 6 ) 8 D) 3 30 E) 20 3