Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Belirli İntegral Soruları

b=1+₂²
A) log₂ (²)
2
C) In (²)
AY,
2 Hey
3
R
Şekilde f(x) = 2x + 1 fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç br² dir?
37/70 B) log₂ (²)
D) In (²)
f(x) = 2* + 1
E) 2°.log2 (-)
Lise Matematik
Belirli İntegral
b=1+₂² A) log₂ (²) 2 C) In (²) AY, 2 Hey 3 R Şekilde f(x) = 2x + 1 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç br² dir? 37/70 B) log₂ (²) D) In (²) f(x) = 2* + 1 E) 2°.log2 (-)
x), 20.
AY
Nyse MESSY
X+
Yukarıdaki şekilde k> 0 olmak üzere y
=
k
eğrisi, x = x₁
doğrusu, x = x₂ doğrusu ve x ekseninin sınırladığı alanın
ölçüsü, k.ln
X₂
X
1Sextleredm
y=k
X
AY
A) 1 B)
kuralı ile bulunur.
3
2
1905
y= 2
X
1
e-1
Yukarıdaki şekilde y = eğrisi, x = e¹1 doğrusu, x = b
2
be²
X
doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 4
birimkaredir.
X
2
2
Buna göre; y = ² eğrisi, x = b doğrusu, x = e
X
doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı
kaç birimkaredir?
5
C) 2 D) E) 3
2
Lise Matematik
Belirli İntegral
x), 20. AY Nyse MESSY X+ Yukarıdaki şekilde k> 0 olmak üzere y = k eğrisi, x = x₁ doğrusu, x = x₂ doğrusu ve x ekseninin sınırladığı alanın ölçüsü, k.ln X₂ X 1Sextleredm y=k X AY A) 1 B) kuralı ile bulunur. 3 2 1905 y= 2 X 1 e-1 Yukarıdaki şekilde y = eğrisi, x = e¹1 doğrusu, x = b 2 be² X doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 4 birimkaredir. X 2 2 Buna göre; y = ² eğrisi, x = b doğrusu, x = e X doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir? 5 C) 2 D) E) 3 2
26.
3d=61
2-2
A)
-1
34
3
Yukarıdaki şekilde y = -x² + 2x + 3 parabolü,
y = 4x doğrusu ve x ekseni arasında kalan alan
taranmıştır.
Buna göre, taralı alan kaç birimkaredir?
B)
98=2
10
3
45√32 +95 = 10
95=2
C)
3
3
D)
3
E) 2
Lise Matematik
Belirli İntegral
26. 3d=61 2-2 A) -1 34 3 Yukarıdaki şekilde y = -x² + 2x + 3 parabolü, y = 4x doğrusu ve x ekseni arasında kalan alan taranmıştır. Buna göre, taralı alan kaç birimkaredir? B) 98=2 10 3 45√32 +95 = 10 95=2 C) 3 3 D) 3 E) 2
YAYINLARI
L
13.
2
(a) = (3n² - 2n + b-3)
(b) = ((m-1).n²+n•p+5)
L-44 2pit
12/4+3/
7+2+b-s
-2462 m+p+4
b2 map +6
5+624me lot!
1242
Strx+ g/+622
am
dizileri veriliyor.
11+p+5
(a) = (b) olduğuna göre, b + m + p toplamı kaçtır?
A) -2
B) 2
C) 4
D) 8
E) 10
m+p+b
102
1923348
2m x 2p+6
Lise Matematik
Belirli İntegral
YAYINLARI L 13. 2 (a) = (3n² - 2n + b-3) (b) = ((m-1).n²+n•p+5) L-44 2pit 12/4+3/ 7+2+b-s -2462 m+p+4 b2 map +6 5+624me lot! 1242 Strx+ g/+622 am dizileri veriliyor. 11+p+5 (a) = (b) olduğuna göre, b + m + p toplamı kaçtır? A) -2 B) 2 C) 4 D) 8 E) 10 m+p+b 102 1923348 2m x 2p+6
12. Aşağıda f(x) = 2* ile g(x)=22* fonksiyonlarının galeri b
çizilmiştir.
7-7
1+7x=7x7
f(x) = 2*₁
res
sof
3-2-1 0 22
A)
129
64
KIMIAI
g(x) = 2²x
B)
128
64
6
27)
Şekilde, kırmızı ve sarı dikdörtgenlerin bir köşesi sırasıyla
g(x) ve f(x) fonksiyonları üzerindedir.
Buna göre, [2, 18] aralığında oluşan sarı renkli_dik-
dörtgenlerin alanları toplamının, 40, 41 aralığında olu-
şan kırmızı renkli dikdörtgenlerin alanları toplamına
oranı kaçtır?
C)
7-x
255
128
257
D) -
Soft
16
18
128
-X
E)
257
256
760241
Lise Matematik
Belirli İntegral
12. Aşağıda f(x) = 2* ile g(x)=22* fonksiyonlarının galeri b çizilmiştir. 7-7 1+7x=7x7 f(x) = 2*₁ res sof 3-2-1 0 22 A) 129 64 KIMIAI g(x) = 2²x B) 128 64 6 27) Şekilde, kırmızı ve sarı dikdörtgenlerin bir köşesi sırasıyla g(x) ve f(x) fonksiyonları üzerindedir. Buna göre, [2, 18] aralığında oluşan sarı renkli_dik- dörtgenlerin alanları toplamının, 40, 41 aralığında olu- şan kırmızı renkli dikdörtgenlerin alanları toplamına oranı kaçtır? C) 7-x 255 128 257 D) - Soft 16 18 128 -X E) 257 256 760241
sağlama olasılığı kaçtır?
A) 1
8
b
0128
1 0123
1@23
0
2
64
2
B)
D) 4E)
Dikdörtgen şeklindeki beyaz bir karton üzerine tepe nok-
tası ikdörtgenin uzun kenarının orda noktasına teğet
olacak biçimde bir parabol çiziliyor. Daha sonra çizilen bu
parabolün iç kısmı şekildeki gibi mavi renk ile boyanıyor.
5
Bu şekilde hazırlanan karton duvara asılarak kartona ok-
larla rastgele atışlar yapılıyor.
B)
Atılan bir ok kartonun üzerine geldiğine göre, bu
okun mavi boyalı bölgeye isabet etme olasılığı kaçtır?
(A) 12/1/2
C) /
3
(X-2)
16
D) 5/0
60
E)
7
Lise Matematik
Belirli İntegral
sağlama olasılığı kaçtır? A) 1 8 b 0128 1 0123 1@23 0 2 64 2 B) D) 4E) Dikdörtgen şeklindeki beyaz bir karton üzerine tepe nok- tası ikdörtgenin uzun kenarının orda noktasına teğet olacak biçimde bir parabol çiziliyor. Daha sonra çizilen bu parabolün iç kısmı şekildeki gibi mavi renk ile boyanıyor. 5 Bu şekilde hazırlanan karton duvara asılarak kartona ok- larla rastgele atışlar yapılıyor. B) Atılan bir ok kartonun üzerine geldiğine göre, bu okun mavi boyalı bölgeye isabet etme olasılığı kaçtır? (A) 12/1/2 C) / 3 (X-2) 16 D) 5/0 60 E) 7
p
Or(-2)
0400
UNİVERSİTESİ
Örnek Sorular / Sample Questions
14. Taral bölgenin alanı integral kullanılarak
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
with which one of the following integrals can the area
of the grey colored region above be defined?
6
Ave
• f₁√4=2²+x+210x
o
2
Ne
21dx
fra
2
Ix+2-√4-x²1 dx
21dx
x²1 dx
SOR
O
+++²) - (x+²)
W
Lise Matematik
Belirli İntegral
p Or(-2) 0400 UNİVERSİTESİ Örnek Sorular / Sample Questions 14. Taral bölgenin alanı integral kullanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? with which one of the following integrals can the area of the grey colored region above be defined? 6 Ave • f₁√4=2²+x+210x o 2 Ne 21dx fra 2 Ix+2-√4-x²1 dx 21dx x²1 dx SOR O +++²) - (x+²) W
En geniş tanım kümelerinde tanımlanmış f(x) = 2x
ve g(x) = log2 (x-2) fonksiyonlarının grafikleri ve-
riliyor.
0
B) 6
=2*
y=log₂ (x-2)
Eksenler, x = -4 ve y = -4 doğrularıyla sınırlan-
mış boyalı bölgelerin alanlarının pozitif farkı kaç
br² dir?
A) 4
8
X
D) 9
E) 10
Lise Matematik
Belirli İntegral
En geniş tanım kümelerinde tanımlanmış f(x) = 2x ve g(x) = log2 (x-2) fonksiyonlarının grafikleri ve- riliyor. 0 B) 6 =2* y=log₂ (x-2) Eksenler, x = -4 ve y = -4 doğrularıyla sınırlan- mış boyalı bölgelerin alanlarının pozitif farkı kaç br² dir? A) 4 8 X D) 9 E) 10
4.
P(x) = 10x³ - 7x² + x - 2
polinomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştı?
A Derecesi 4'tür.
B) Sabit terimi -2'dir. (x-2) dir
C) Katsayıları 10, -7, 1 ve -2 dir.
D) Baş katsayısı 10'dur.
E) Dört terimden oluşmaktadır.
Lise Matematik
Belirli İntegral
4. P(x) = 10x³ - 7x² + x - 2 polinomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştı? A Derecesi 4'tür. B) Sabit terimi -2'dir. (x-2) dir C) Katsayıları 10, -7, 1 ve -2 dir. D) Baş katsayısı 10'dur. E) Dört terimden oluşmaktadır.
8.
√b br
√a br
Yukarıda kenar uzunlukları verilen özdeş dört dikdört-
gen verilmiştir.
Bu dikdörtgenler birleştirilip şekildeki gibi bir dikdörtgen
elde ediliyor.
√a + √b=3√72 br
olduğuna göre, b değeri kaçtır?
75
2
A)
B) 811 C) 42
2
87
D) -32
E) 45
Lise Matematik
Belirli İntegral
8. √b br √a br Yukarıda kenar uzunlukları verilen özdeş dört dikdört- gen verilmiştir. Bu dikdörtgenler birleştirilip şekildeki gibi bir dikdörtgen elde ediliyor. √a + √b=3√72 br olduğuna göre, b değeri kaçtır? 75 2 A) B) 811 C) 42 2 87 D) -32 E) 45
sin3x.
galata yös sat galata
8.
P.S.
galatayos sate galata yös sat galata y
TT
8
galata yös4jat galata yosat galata yös sat
3.3 yos
√3-1
D)
Cos dar du
B)
galata yös sat galata yös sat galata yös sat galata yös sat
galataat
√3
galata yös at galatassat galata yös sat galatay
galata
galata yosso
499
galata yös sat galata y
Lise Matematik
Belirli İntegral
sin3x. galata yös sat galata 8. P.S. galatayos sate galata yös sat galata y TT 8 galata yös4jat galata yosat galata yös sat 3.3 yos √3-1 D) Cos dar du B) galata yös sat galata yös sat galata yös sat galata yös sat galataat √3 galata yös at galatassat galata yös sat galatay galata galata yosso 499 galata yös sat galata y
erine tanımlı
3
ww
oktada
A
23. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y =
verilmiştir. d doğrusu, f fonksiyonunun grafiğine x = 2 ve x=-2
apsisli noktalarda teğettir.
Buna göre,
2
(f(x) + f(x)) dx
-2
integralinin değeri kaçtır?
B) 12
th A) 18
C
45%
O
-1
MATEMATİK
f(x) fonksiyonunun grafi
2
y = f(x)
C) 9 D) 6
d
E) 4
2
Lise Matematik
Belirli İntegral
erine tanımlı 3 ww oktada A 23. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y = verilmiştir. d doğrusu, f fonksiyonunun grafiğine x = 2 ve x=-2 apsisli noktalarda teğettir. Buna göre, 2 (f(x) + f(x)) dx -2 integralinin değeri kaçtır? B) 12 th A) 18 C 45% O -1 MATEMATİK f(x) fonksiyonunun grafi 2 y = f(x) C) 9 D) 6 d E) 4 2
64
18481
*/2
Jan
Le
sin 4;
4x.cos
olarak veriliyor.
os ²x dx = v
sex.
√ Foxidx = 100
x. (hetsua)
f(x) = sin²x ve h(x) = sin³x
fonksiyonları arasında kalan bölgenin x ekseni et-
rafında 360° döndürülmesi ile elde edilen cismin
hacmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4xv B) 2TV
C) TV
sma, sud
and cost
7C
E)
2x
272/27
3x
+
Lise Matematik
Belirli İntegral
64 18481 */2 Jan Le sin 4; 4x.cos olarak veriliyor. os ²x dx = v sex. √ Foxidx = 100 x. (hetsua) f(x) = sin²x ve h(x) = sin³x fonksiyonları arasında kalan bölgenin x ekseni et- rafında 360° döndürülmesi ile elde edilen cismin hacmi aşağıdakilerden hangisidir? A) 4xv B) 2TV C) TV sma, sud and cost 7C E) 2x 272/27 3x +
29. 1:[1,5]-[4, 12]
y=f(x) örten fonksiyonuna öteleme dönüşümleri uy-
gulanarak y-g(x) fonksiyonu elde ediliyor.
Bu durumda,
(x-1)2=y-4
2x-2=4-k
9:1-1,3]-[1.9] oluyor.
(2x+2=4
y=f(x) fonksiyonunun Ox eksenlyle arasında ka-
lan bölgenin alanı 20 br olduğuna göre, y = g(x)
fonksiyonunun QX ekseniyle arasında kalan böl-
genin alanı kaç br dir? 2(x+1)=(9-1
B) 5
C) 6
E) 8
D) 7
Lise Matematik
Belirli İntegral
29. 1:[1,5]-[4, 12] y=f(x) örten fonksiyonuna öteleme dönüşümleri uy- gulanarak y-g(x) fonksiyonu elde ediliyor. Bu durumda, (x-1)2=y-4 2x-2=4-k 9:1-1,3]-[1.9] oluyor. (2x+2=4 y=f(x) fonksiyonunun Ox eksenlyle arasında ka- lan bölgenin alanı 20 br olduğuna göre, y = g(x) fonksiyonunun QX ekseniyle arasında kalan böl- genin alanı kaç br dir? 2(x+1)=(9-1 B) 5 C) 6 E) 8 D) 7
2x + 1 ve
g(x)
6
==^
b = 5X
46. f: RR. f(2x+a)=8-5x olmak üzere f(1) = -2
olduğuna göre f(5) değeri kaçtır?
1/3²/²² +9 = 1
12+5a = 5
A)-12
B)-8
C) -2
E) 8
MILO
8-5.9
2
7=59
a I
==
2x+7
3/3 = 5
10x+7= 25
10x = 18
X = 18
álá
8
Lise Matematik
Belirli İntegral
2x + 1 ve g(x) 6 ==^ b = 5X 46. f: RR. f(2x+a)=8-5x olmak üzere f(1) = -2 olduğuna göre f(5) değeri kaçtır? 1/3²/²² +9 = 1 12+5a = 5 A)-12 B)-8 C) -2 E) 8 MILO 8-5.9 2 7=59 a I == 2x+7 3/3 = 5 10x+7= 25 10x = 18 X = 18 álá 8
A
k
3A
K
C) 45.
y = sinx
Şekilde y = sinx fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Oluşan bölgelerin alanları A ve 3A olduğuna göre,
k kaç derecedir?
A) 15
B) 30
X
D) 60
E) 75
10.
C
d
Şekilde y = ax² para
olan d doğrusunun g
Buna göre, taralı b-
Lise Matematik
Belirli İntegral
A k 3A K C) 45. y = sinx Şekilde y = sinx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Oluşan bölgelerin alanları A ve 3A olduğuna göre, k kaç derecedir? A) 15 B) 30 X D) 60 E) 75 10. C d Şekilde y = ax² para olan d doğrusunun g Buna göre, taralı b-