Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

EBOB-EKOK Soruları

Elif kalemlerini dörderli veya beşerli gruplara ayırmak iste-
diğinde her defasında son grupta 3 kalem eksik kalıyor.
Kalem sayısı 80'den fazla ise Elifin en az kaç kaleml
vardır?
A) 87
B) 97
C) 103
D) 117
Lise Matematik
EBOB-EKOK
Elif kalemlerini dörderli veya beşerli gruplara ayırmak iste- diğinde her defasında son grupta 3 kalem eksik kalıyor. Kalem sayısı 80'den fazla ise Elifin en az kaç kaleml vardır? A) 87 B) 97 C) 103 D) 117
4. Aşağıda planı verilen doğrusal bir hat boyunca ilerle-
yen otobüs, A durağından başlayıp E durağına kadar
gitmektedir.
1140/2
14
●
●
1140 m, 855 m
1330 m
665 m
Şekilde verilen A, B, C, D ve E durakları merkezi
duraklar olup aralarındaki mesafeler gösterilmiştir.
Merkezi duraklar haricinde ara durakların da bulun-
duğu bu güzergahta bütün duraklar arası mesafeler
eşittir.
355
Buna göre, bütün duraklarda durması gereken bu oto-
büs, en az kaç durakta durmuş olabilir?
A) 5
B) 14
C) 21
D) 35
E) 43
1333
Lise Matematik
EBOB-EKOK
4. Aşağıda planı verilen doğrusal bir hat boyunca ilerle- yen otobüs, A durağından başlayıp E durağına kadar gitmektedir. 1140/2 14 ● ● 1140 m, 855 m 1330 m 665 m Şekilde verilen A, B, C, D ve E durakları merkezi duraklar olup aralarındaki mesafeler gösterilmiştir. Merkezi duraklar haricinde ara durakların da bulun- duğu bu güzergahta bütün duraklar arası mesafeler eşittir. 355 Buna göre, bütün duraklarda durması gereken bu oto- büs, en az kaç durakta durmuş olabilir? A) 5 B) 14 C) 21 D) 35 E) 43 1333
8. Aşağıda üç aracın bir durağa kaçar dakika arayla geldik-
leri verilmiştir.
17.5=5271=
• Otobüs 30 dk,
O
Minibüs 20 dk, 6.
D
Halk Otobüsü 40 dk, -
• Araçlar ilk kez saat 6.00 da birlikte durağa gelmişler-
dir.
> 20
Buna göre, gün içinde saat 12.30'a kadar bu üç araç
toplam kaç kez durağa gelmiştir?
A) 44
B) 56
C) 62
1.2
ES
2
D) 81 E) 8
Lise Matematik
EBOB-EKOK
8. Aşağıda üç aracın bir durağa kaçar dakika arayla geldik- leri verilmiştir. 17.5=5271= • Otobüs 30 dk, O Minibüs 20 dk, 6. D Halk Otobüsü 40 dk, - • Araçlar ilk kez saat 6.00 da birlikte durağa gelmişler- dir. > 20 Buna göre, gün içinde saat 12.30'a kadar bu üç araç toplam kaç kez durağa gelmiştir? A) 44 B) 56 C) 62 1.2 ES 2 D) 81 E) 8
5
36/4
18. A = 23.32.5.7
B=22/3.52
Yukarıdaki üslü biçimde verilen A ve B sayı-
larının en küçük ortak katı, en büyük ortak
böleninin kaç katıdır?
A) 30
B) 150
27.1.8.7
7.1.5
C)210
St
23
D) 420
-23.5.7
= 30.7
m/Liselere Geçis Deneme Sınavi/Sayısal Bolüm-841012
Lise Matematik
EBOB-EKOK
5 36/4 18. A = 23.32.5.7 B=22/3.52 Yukarıdaki üslü biçimde verilen A ve B sayı- larının en küçük ortak katı, en büyük ortak böleninin kaç katıdır? A) 30 B) 150 27.1.8.7 7.1.5 C)210 St 23 D) 420 -23.5.7 = 30.7 m/Liselere Geçis Deneme Sınavi/Sayısal Bolüm-841012
A
Melda ve Emre bir bisiklete birlikte binmişlerdir. Bu bisikleti yolun ilk yarısında Melda, kalan kısmında ise
Emre kullanacaktır. Melda yolculuğa başladıktan sonra her 120 metrede bir mola vermiş ve yolun tam
ortasına gelince verilen molada bisiklete Emre geçmiştir. Emre ise her 150 metrede bir mola vererek yolu
tamamlamıştır.
Buna göre yolculuk bitene kadar en az kaç kez mola verilmiştir?
A) 7
B) 8
120 150//12
12
153
4²/2
ll
MATEMATIK
C) 9
Sty
=9
5 20/600 de'de
D) 10
Sir berase
eb
Lise Matematik
EBOB-EKOK
A Melda ve Emre bir bisiklete birlikte binmişlerdir. Bu bisikleti yolun ilk yarısında Melda, kalan kısmında ise Emre kullanacaktır. Melda yolculuğa başladıktan sonra her 120 metrede bir mola vermiş ve yolun tam ortasına gelince verilen molada bisiklete Emre geçmiştir. Emre ise her 150 metrede bir mola vererek yolu tamamlamıştır. Buna göre yolculuk bitene kadar en az kaç kez mola verilmiştir? A) 7 B) 8 120 150//12 12 153 4²/2 ll MATEMATIK C) 9 Sty =9 5 20/600 de'de D) 10 Sir berase eb
5. Aşağıda görülen iki farklı kantar kullanılarak A ve B cisiml
PRAnin ağırlıkları ölçülüyor.
in c
160 teame
2844175
A
85
Whaleledelsbelpl
I. kantar
II. kantar
I. kantar ayarı bozuk olduğundan her 4 kg'lık ağırlığı 250
fazla tartmaktadır. II. kantar ise her 7 kg'lık ağırlığı 200 g eksi
tartmaktadır.
4:
42/5px=68009
B
Örnek:
I. kantar 8 kg'lik bir ağırlığı 2.250 = 500 g fazla tartarak 8,5 k
göstermektedir.
7.
Ağırlıkları tam sayı olan A ve B cisimleri şekildeki gibi tar
tıldığında her iki kantar da aynı değeri gösterdiğine göre
bu iki cismin ağırlıkları toplamı en az kaç kg'dır?
A) 84
B) 81
C) 75
D) 72
111364
E) 61
Kar
A) 105
SS
wh
16
En fa
fazla
mak
E
H
Lise Matematik
EBOB-EKOK
5. Aşağıda görülen iki farklı kantar kullanılarak A ve B cisiml PRAnin ağırlıkları ölçülüyor. in c 160 teame 2844175 A 85 Whaleledelsbelpl I. kantar II. kantar I. kantar ayarı bozuk olduğundan her 4 kg'lık ağırlığı 250 fazla tartmaktadır. II. kantar ise her 7 kg'lık ağırlığı 200 g eksi tartmaktadır. 4: 42/5px=68009 B Örnek: I. kantar 8 kg'lik bir ağırlığı 2.250 = 500 g fazla tartarak 8,5 k göstermektedir. 7. Ağırlıkları tam sayı olan A ve B cisimleri şekildeki gibi tar tıldığında her iki kantar da aynı değeri gösterdiğine göre bu iki cismin ağırlıkları toplamı en az kaç kg'dır? A) 84 B) 81 C) 75 D) 72 111364 E) 61 Kar A) 105 SS wh 16 En fa fazla mak E H
alara Ayırma
a ve b birer pozitif tam sayıdır.me
a²=54-b3
winconn
mat titiso
163
olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en kü
değer kaçtır?
A) 100 B) 114
100-(MyS=
201ATH
Fascib
2.17
20² 54
1
2.17
(
$5
6
324 324
- 216
C) 120
eigi levéa
D) 152 E) 198
Siplic2ab) 6
SC₁.6³ = 162
3
S4/223
27)
93
22
3
2
27213²6
6:0₂
5. Aşağıdaki şekilde verilen satırlardaki her bir hücrey
numarasının katları olan ardışık pozitif tam
nowler ya
Lise Matematik
EBOB-EKOK
alara Ayırma a ve b birer pozitif tam sayıdır.me a²=54-b3 winconn mat titiso 163 olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en kü değer kaçtır? A) 100 B) 114 100-(MyS= 201ATH Fascib 2.17 20² 54 1 2.17 ( $5 6 324 324 - 216 C) 120 eigi levéa D) 152 E) 198 Siplic2ab) 6 SC₁.6³ = 162 3 S4/223 27) 93 22 3 2 27213²6 6:0₂ 5. Aşağıdaki şekilde verilen satırlardaki her bir hücrey numarasının katları olan ardışık pozitif tam nowler ya
Fullmatematik
10. Aşağıda iki katlı bir binanın dikdörtgen şeklindeki yan yű-
zeyi üzerine her bir kata yerleştirilen pencereler gösteril-
miştir.
20
12
3 m
0-0
2 m
1.m
3 m
1m
2 m
5
3 m
3 m
1m
Sent
Binanın şekilde verilen yüzeyinin genişliği metre türünden
bir tam sayıdır.
limtl
5M
Duvarın genişliği 50 metreden fazla olduğuna göre,
duvarda en az kaç pencere vardır?
A) 21
B) 22
C) 23
D) 24
4
of 16 2
E) 25
260
Lise Matematik
EBOB-EKOK
Fullmatematik 10. Aşağıda iki katlı bir binanın dikdörtgen şeklindeki yan yű- zeyi üzerine her bir kata yerleştirilen pencereler gösteril- miştir. 20 12 3 m 0-0 2 m 1.m 3 m 1m 2 m 5 3 m 3 m 1m Sent Binanın şekilde verilen yüzeyinin genişliği metre türünden bir tam sayıdır. limtl 5M Duvarın genişliği 50 metreden fazla olduğuna göre, duvarda en az kaç pencere vardır? A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 4 of 16 2 E) 25 260
ere,
değeri kaçtır?
rdır.
(2)
6. x > y olmak üzere, x ve y pozitif tam sayılardır.
• x+y=56
• EBOB(x, y) = 7
65 olduğuna göre, x - y farkı en az kaçtır?
7x7y = 56
bx
7 (x+y) = 56
8
x+y=8
5
35-21
21
14
doğru mu?
Lise Matematik
EBOB-EKOK
ere, değeri kaçtır? rdır. (2) 6. x > y olmak üzere, x ve y pozitif tam sayılardır. • x+y=56 • EBOB(x, y) = 7 65 olduğuna göre, x - y farkı en az kaçtır? 7x7y = 56 bx 7 (x+y) = 56 8 x+y=8 5 35-21 21 14 doğru mu?
2.
Boyutları 8 cm, 15 cm ve 24 cm olan dikdörtgen-
ler prizması biçimindeki tuğlalarla, içi dolu bir küp
yapılacaktır.
Bu iş için en az kaç tuğla gerekir?
A) 120
B) 240 C) 360
D) 450
15, 24) =
3
2.3
3.5
EBOB( 8.
23
E) 600
Raunt
5.
Lise Matematik
EBOB-EKOK
2. Boyutları 8 cm, 15 cm ve 24 cm olan dikdörtgen- ler prizması biçimindeki tuğlalarla, içi dolu bir küp yapılacaktır. Bu iş için en az kaç tuğla gerekir? A) 120 B) 240 C) 360 D) 450 15, 24) = 3 2.3 3.5 EBOB( 8. 23 E) 600 Raunt 5.
12
3. Ayrıt uzunlukları 2 cm, 3 cm ve 4 cm olan özdeş dik-
dörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar kullanılarak içi
dolu bir küp oluşturabilmek için en az kaç tuğlaya ih-
tiyaç vardır?
A) 48
B) 60
C) 72
D) 84
E) 96
YAYINLARI
ORIJINA
7. Boyutları
kumaş ka
gelerin k
Bu düğr
melerin
A) 20
Lise Matematik
EBOB-EKOK
12 3. Ayrıt uzunlukları 2 cm, 3 cm ve 4 cm olan özdeş dik- dörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar kullanılarak içi dolu bir küp oluşturabilmek için en az kaç tuğlaya ih- tiyaç vardır? A) 48 B) 60 C) 72 D) 84 E) 96 YAYINLARI ORIJINA 7. Boyutları kumaş ka gelerin k Bu düğr melerin A) 20
17.
Hakan, Mert, Emir ve Serdar kamp yapmak için iki
tane çadır almışlardır. Hakan ile Mert bir çadırda,
Emir ile Serdar ise diğer çadırda kalacaklardır.
Aldıkları çadırların en üst noktasının yerden yük-
sekliği, içinde kalacak olan iki arkadaşın boylarının
en büyük ortak bölenlerinin 10 katı uzunluğundadır.
Tablo: Arkadaşların Boy Uzunluları
Hakan
Mert
Emir
Serdar
144 cm
156 cm
168 cm
182 cm
Emir İle Serdarın kaldığı çadırın yüksekliği, Ha-
kan ile Mert'in kaldığı çadırın yüksekliğinden
kaç santimetre fazladır?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
Lise Matematik
EBOB-EKOK
17. Hakan, Mert, Emir ve Serdar kamp yapmak için iki tane çadır almışlardır. Hakan ile Mert bir çadırda, Emir ile Serdar ise diğer çadırda kalacaklardır. Aldıkları çadırların en üst noktasının yerden yük- sekliği, içinde kalacak olan iki arkadaşın boylarının en büyük ortak bölenlerinin 10 katı uzunluğundadır. Tablo: Arkadaşların Boy Uzunluları Hakan Mert Emir Serdar 144 cm 156 cm 168 cm 182 cm Emir İle Serdarın kaldığı çadırın yüksekliği, Ha- kan ile Mert'in kaldığı çadırın yüksekliğinden kaç santimetre fazladır? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50
8.
1
11
21
31
41
4567
51
61
71
81
91
2
12
22
A) 3
32
42
52
62
72
82
92
3
13
23
33
43
53
63
73
83
93
4
14
24
34
44
54
64
74
84
94
B) 4
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
6
16
26
36
46
56
66
76
86
96
7
C) 5
17
27
37
47
57
67
77
87
97
8
18
28
38
48
58
68
78
88
98
9
Aysun Öğretmen, öğrencilerine çarpanlar ve katlar konusunu anlatmak için yukarıda gösterilen 100 tane çekmece-
yi 1'den 100'e kadar numaralandırmıştır. Aysun Öğretmen, ilk olarak öğrencisi Kağan'dan 8'in katları olan çekme-
celeri açmasını istemiştir. Daha sonra Osman isimli öğrencisinden 12'nin katları olan çekmecelerden açık olanları
kapatmasını, kapalı olanları ise açmasını istemiştir.
19
29
39
49
59
69
79
89
99
Başlangıçta bütün çekmeceler kapalı olduğuna göre kaç tane çekmece Kağan tarafından açılıp Osman ta-
rafından kapatılmıştır?
D) 6
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Lise Matematik
EBOB-EKOK
8. 1 11 21 31 41 4567 51 61 71 81 91 2 12 22 A) 3 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 B) 4 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 C) 5 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 Aysun Öğretmen, öğrencilerine çarpanlar ve katlar konusunu anlatmak için yukarıda gösterilen 100 tane çekmece- yi 1'den 100'e kadar numaralandırmıştır. Aysun Öğretmen, ilk olarak öğrencisi Kağan'dan 8'in katları olan çekme- celeri açmasını istemiştir. Daha sonra Osman isimli öğrencisinden 12'nin katları olan çekmecelerden açık olanları kapatmasını, kapalı olanları ise açmasını istemiştir. 19 29 39 49 59 69 79 89 99 Başlangıçta bütün çekmeceler kapalı olduğuna göre kaç tane çekmece Kağan tarafından açılıp Osman ta- rafından kapatılmıştır? D) 6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Boyutları 360 cm, 170 cm, 50 cm olan dikdörtgen-
ler prizması biçimindeki bir kutu içine eşit hacimli
ve hacmi en büyük olacak şekilde küp biçimindeki
kutucuklardan kaç tane yerleştirilirse kutu tamamen
dolar?
Lise Matematik
EBOB-EKOK
Boyutları 360 cm, 170 cm, 50 cm olan dikdörtgen- ler prizması biçimindeki bir kutu içine eşit hacimli ve hacmi en büyük olacak şekilde küp biçimindeki kutucuklardan kaç tane yerleştirilirse kutu tamamen dolar?
Bir sepetteki yumurtalar; her birinin içinde 4 yu-
murta olacak biçimde kutulara konursa 2 yumur-
ta, her birinin içinde 15 yumurta olacak biçimde
kutulara konursa 4 yumurta artıyor.
Buna göre, sepette en az kaç yumurta vardır?
B) 26 C) 30 D) 34
A) 22
E) 38
Lise Matematik
EBOB-EKOK
Bir sepetteki yumurtalar; her birinin içinde 4 yu- murta olacak biçimde kutulara konursa 2 yumur- ta, her birinin içinde 15 yumurta olacak biçimde kutulara konursa 4 yumurta artıyor. Buna göre, sepette en az kaç yumurta vardır? B) 26 C) 30 D) 34 A) 22 E) 38
WANTASYON TESTI - 3
180
5. 99, 148 ve 161 sayılarını ayrı ayrı böldüğünde sırasıyla
3, 4 ve 5 kalanlarını veren en büyük doğal sayı kaçtır?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 15
99k +3=148k+4 = 161k +5
120 24
28
169
gothing is
41
6
26
6. Bir kaptaki şekerler dörder, altışar ve sekizer sayıldığında
Lise Matematik
EBOB-EKOK
WANTASYON TESTI - 3 180 5. 99, 148 ve 161 sayılarını ayrı ayrı böldüğünde sırasıyla 3, 4 ve 5 kalanlarını veren en büyük doğal sayı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15 99k +3=148k+4 = 161k +5 120 24 28 169 gothing is 41 6 26 6. Bir kaptaki şekerler dörder, altışar ve sekizer sayıldığında