Üstel Fonksiyon Soruları

1.
Aşağıda dalış dersi alan Leyla ile Meriç'in dalacakları suyun de-
rinliğinin metre türünden değerleri gösterilmiştir.
Dalan Kişi Suyun Derinliği
Leyla
Meriç
28+7
16ª
1,
Leyla dalabileceği suyun derinliğinin-'ne, Meriç ise dalabilece-
ği suyun derinliğinin 'sine dalabilmiştir.
1
8
32
Buna göre Leyla ile Meriç'in daldığı derinlikler birbirine eşit
olduğuna göre a kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
1. Aşağıda dalış dersi alan Leyla ile Meriç'in dalacakları suyun de- rinliğinin metre türünden değerleri gösterilmiştir. Dalan Kişi Suyun Derinliği Leyla Meriç 28+7 16ª 1, Leyla dalabileceği suyun derinliğinin-'ne, Meriç ise dalabilece- ği suyun derinliğinin 'sine dalabilmiştir. 1 8 32 Buna göre Leyla ile Meriç'in daldığı derinlikler birbirine eşit olduğuna göre a kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
25.
f(x) = x² + 4x
g(x) = 3x + 2
1560c
fonksiyonlarının kesim noktalarını uç noktalar ola-
rak kabul eden doğru parçasının uzunluğu kaç bi-
rimdir?
A) 1
B) 3
C) 5 D) √82 E) 3√10
CAP-
27. a, b, c sıfırdan ve birbirinden
olmak üzere
f(x) = ax² + bx+c
S
parabolü ile
g(x) = bx² + cx + a
parabolünün simetri eksenle
1. a ile b ters işaretlidir.-
II. a ile c aynı işaretlidir.
Ilk b² = a.c dir.
L
ifadelerinden hangileri her
A) Yalnız
BYalnız
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
25. f(x) = x² + 4x g(x) = 3x + 2 1560c fonksiyonlarının kesim noktalarını uç noktalar ola- rak kabul eden doğru parçasının uzunluğu kaç bi- rimdir? A) 1 B) 3 C) 5 D) √82 E) 3√10 CAP- 27. a, b, c sıfırdan ve birbirinden olmak üzere f(x) = ax² + bx+c S parabolü ile g(x) = bx² + cx + a parabolünün simetri eksenle 1. a ile b ters işaretlidir.- II. a ile c aynı işaretlidir. Ilk b² = a.c dir. L ifadelerinden hangileri her A) Yalnız BYalnız
SUPARA
12.
5
D
K
log16 cm
A) (1, 2)
ologio
M
log4 cm
Yukandaki şekilde K, L, M ve N rulolarının uzunlukları
verilmiştir. Bu rulolar kullanılarak aşağıda kenar uzunlu-
ğu a cm olarak verilmiş ABCD karesi şeklinde bir duvar
boyanacaktır.
Şekil 1
C
D) (4, 5)
log8 cm
Şekil 1'deki duvar Şekil 2'deki gibi boyaları taşırma-
dan ve üst üste gelmeden boyanmıştır. Boyanmayan
bölgenin çevresi 16log2 cm olduğuna göre, karenin
bir kenar uzunluğu aşağıdaki aralıkların hangisinde
yer alır?
N
log2 cm
B) (23)
Şekil 2
E) (5, 6)
C) (3, 4)
nezue
an ülkele
petrol cu
1 petrolü
uşturulm
8)
ran ve
ttülarap
tur.
argoya
itmasin
TÜRK
LAR V
ren K
is hay
gütü k
Türki
kurm
ondra
aşkar
atirildi
1 Akr
arak
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
SUPARA 12. 5 D K log16 cm A) (1, 2) ologio M log4 cm Yukandaki şekilde K, L, M ve N rulolarının uzunlukları verilmiştir. Bu rulolar kullanılarak aşağıda kenar uzunlu- ğu a cm olarak verilmiş ABCD karesi şeklinde bir duvar boyanacaktır. Şekil 1 C D) (4, 5) log8 cm Şekil 1'deki duvar Şekil 2'deki gibi boyaları taşırma- dan ve üst üste gelmeden boyanmıştır. Boyanmayan bölgenin çevresi 16log2 cm olduğuna göre, karenin bir kenar uzunluğu aşağıdaki aralıkların hangisinde yer alır? N log2 cm B) (23) Şekil 2 E) (5, 6) C) (3, 4) nezue an ülkele petrol cu 1 petrolü uşturulm 8) ran ve ttülarap tur. argoya itmasin TÜRK LAR V ren K is hay gütü k Türki kurm ondra aşkar atirildi 1 Akr arak
23. f(x) = log 9
g(x) = 3*
109
D) In(2e)
² = 102
a. ln₂ 2
fonksiyonları tanımlanıyor.
a/n2=2
(fog)(a) = In2
D
olduğuna göre, a gerçel sayısı kaçtır?
A) logge
B) 2.loge
E) In3
C) In (2e)
10%
In 2
841 = 6
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
23. f(x) = log 9 g(x) = 3* 109 D) In(2e) ² = 102 a. ln₂ 2 fonksiyonları tanımlanıyor. a/n2=2 (fog)(a) = In2 D olduğuna göre, a gerçel sayısı kaçtır? A) logge B) 2.loge E) In3 C) In (2e) 10% In 2 841 = 6
ORİJİNAL MATEMATİK
f(x) = 2x-1
g(x) = 3x - 2
Buna göre, f(g(2)) değeri kaçtır?
A) 4
B) 8
C) 16
5. f: R→ R+
f(x) =
6.
5
n-2
f: R → R
X
D) 32
E) 128
fonksiyonunun artan bir üstel fonksiyon olması için
n nin alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
5
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
ORİJİNAL MATEMATİK f(x) = 2x-1 g(x) = 3x - 2 Buna göre, f(g(2)) değeri kaçtır? A) 4 B) 8 C) 16 5. f: R→ R+ f(x) = 6. 5 n-2 f: R → R X D) 32 E) 128 fonksiyonunun artan bir üstel fonksiyon olması için n nin alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5
16. x, y ve z birer sayma sayısı, M üç basamaklı doğal
sayıdır.
73
M = 4x+1=7y+4=10z+7 70
olduğuna göre, M'nin en büyük değeri kaçtır?
A) 837
B) 858
C) 977
D) 980
M+3 =
4₁7110=79₁
12/2 20
172+1
12
E) 995
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
16. x, y ve z birer sayma sayısı, M üç basamaklı doğal sayıdır. 73 M = 4x+1=7y+4=10z+7 70 olduğuna göre, M'nin en büyük değeri kaçtır? A) 837 B) 858 C) 977 D) 980 M+3 = 4₁7110=79₁ 12/2 20 172+1 12 E) 995
+1
re-
3x²)
5
X-21
(nx³ + 2x-2) - n
2-m=n
f'(1²) = 2-m
f' (1-) =3n+2
2-m= 3n+2
h=-1
m = 3
min=-3
9. log2 = x, log675 = y olduğuna göre,
log225'in x ve y türünden eşitini bulunuz.
10. (an) bir aritmetik dizidir. a₂ = 1 ve d = -2
olduğuna göre, bu dizinin kaçıncı terim -39 dur?
C₂ = ₁₁ -2
1=0₁-2
an= 3-2
-3y=3-2^
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
+1 re- 3x²) 5 X-21 (nx³ + 2x-2) - n 2-m=n f'(1²) = 2-m f' (1-) =3n+2 2-m= 3n+2 h=-1 m = 3 min=-3 9. log2 = x, log675 = y olduğuna göre, log225'in x ve y türünden eşitini bulunuz. 10. (an) bir aritmetik dizidir. a₂ = 1 ve d = -2 olduğuna göre, bu dizinin kaçıncı terim -39 dur? C₂ = ₁₁ -2 1=0₁-2 an= 3-2 -3y=3-2^
5. a ve k birer pozitif gerçel sayı olmak üzere, gerçel
sayılar kümesinde bir f fonksiyonu
f(x) = kax
biçiminde tanımlanıyor.
f(0) =
ve f(4) = 9 olduğuna göre, ka çarpımı kaçtır?
9
C) 1
D) 3
E) 9
A) 1/12
9
B)
3
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
5. a ve k birer pozitif gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesinde bir f fonksiyonu f(x) = kax biçiminde tanımlanıyor. f(0) = ve f(4) = 9 olduğuna göre, ka çarpımı kaçtır? 9 C) 1 D) 3 E) 9 A) 1/12 9 B) 3
20.
O
doğrusu, x =
x = x₂
ölçüsü, k.In
X₁
X₂
=
Yukarıdaki şekilde k > 0 olmak üzere y
X₂
X
AY
O
¡Sortlanedm
B)
y =
II
Yukarıdaki şekilde y =
k
X
3
2
eğrisi, x = x₁
doğrusu ve x ekseninin sınırladığı alanın
kuralı ile bulunur.
-1
2
y =
2
X
X
b
C) 2
2
eğrisi, x = e
doğrusu, x = b
X
doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 4
birimkaredir.
k
Buna göre; y = 2 eğrisi, x = b doğrusu, x = e
X
doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı
kaç birimkaredir?
A) 1
X
5
D) 12/2
E) 3
C
AXI
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
20. O doğrusu, x = x = x₂ ölçüsü, k.In X₁ X₂ = Yukarıdaki şekilde k > 0 olmak üzere y X₂ X AY O ¡Sortlanedm B) y = II Yukarıdaki şekilde y = k X 3 2 eğrisi, x = x₁ doğrusu ve x ekseninin sınırladığı alanın kuralı ile bulunur. -1 2 y = 2 X X b C) 2 2 eğrisi, x = e doğrusu, x = b X doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 4 birimkaredir. k Buna göre; y = 2 eğrisi, x = b doğrusu, x = e X doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir? A) 1 X 5 D) 12/2 E) 3 C AXI
duof
Uç parçadan oluşan doğa tablosu aşağıdaki gibi du-
vara asılmıştır. Bu tablonun I, II ve ili nolu parçalanının
duvarda kapladığı alanlar milimetrekare türünden, tab-
loyu oluşturan parçaların üzerine yazılmıştır.
12
1
40
Buna göre, I, II ve III nolu parçaların alanlarının
cebirsel sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) | < || << III
B) || < | < III
C) III < | < ||
D) III < | < |
E
E) | < | < II
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
duof Uç parçadan oluşan doğa tablosu aşağıdaki gibi du- vara asılmıştır. Bu tablonun I, II ve ili nolu parçalanının duvarda kapladığı alanlar milimetrekare türünden, tab- loyu oluşturan parçaların üzerine yazılmıştır. 12 1 40 Buna göre, I, II ve III nolu parçaların alanlarının cebirsel sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) | < || << III B) || < | < III C) III < | < || D) III < | < | E E) | < | < II
sayılarından hangilerine eşit olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
aj tr
x (t) =
D) I ve III
y (t) =
26. e doğal logaritma tabanı olmak üzere, t gerçel sayısı
için
Inte- In et
DENEME-3
e¹ - e-t
2
e¹+e-t
2
C) Yalnız III
E) I, II ve III
et e
eat
hetit
e-t
2
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman
doğrudur?
A) x² + y² = 1
C) 4x² + 4y² = 1
E) 4x² - 4y² = 1
B) x² - y² = 1
D) y² - x² = 1
e2t
In et e-t
ee
Paylaşım Yayınları
Inetret
Be
ala
27
A)
28. D
I
+
C&C
a
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
sayılarından hangilerine eşit olabilir? A) Yalnız I B) I ve II aj tr x (t) = D) I ve III y (t) = 26. e doğal logaritma tabanı olmak üzere, t gerçel sayısı için Inte- In et DENEME-3 e¹ - e-t 2 e¹+e-t 2 C) Yalnız III E) I, II ve III et e eat hetit e-t 2 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? A) x² + y² = 1 C) 4x² + 4y² = 1 E) 4x² - 4y² = 1 B) x² - y² = 1 D) y² - x² = 1 e2t In et e-t ee Paylaşım Yayınları Inetret Be ala 27 A) 28. D I + C&C a
20.
a
b
C
600
a
9
8,400
b
12
C
6
g
280
Yandaki çarpma tablosunda a, b ve c pozitif sayılarıyla yapılan çarpma işlem-
lerinden bazılarının sonuçları verilmiştir.
işleminin sonucu kaçtır?
B) 5
Buna göre
A) 7
a+b
C
C) 3
D) 2
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
20. a b C 600 a 9 8,400 b 12 C 6 g 280 Yandaki çarpma tablosunda a, b ve c pozitif sayılarıyla yapılan çarpma işlem- lerinden bazılarının sonuçları verilmiştir. işleminin sonucu kaçtır? B) 5 Buna göre A) 7 a+b C C) 3 D) 2
14:04
Bu levhanın alanı 28(1 + log,2) br² olduğuna göre,
kaçtır?
A) 4
27
A) 3
B) 2
3
isignant nelibi
10. Şekilde f(x) = 3* ve g(x) = log3x fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
y
f(x) = 3x
C) 1
B
B) 9
1
uvod mnodi
D) 1/2
C) 27
/=X
81
oranı
g(x) = log₂x
D) 81
X
62
en küçük
A) 57
SVA (0
846 (0
A noktasının y = x doğrusuna göre simetriği B noktası oldu-
ğuna göre, sarı ve mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç
birimkaredir?
104 22
12. T
E) 243
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
14:04 Bu levhanın alanı 28(1 + log,2) br² olduğuna göre, kaçtır? A) 4 27 A) 3 B) 2 3 isignant nelibi 10. Şekilde f(x) = 3* ve g(x) = log3x fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. y f(x) = 3x C) 1 B B) 9 1 uvod mnodi D) 1/2 C) 27 /=X 81 oranı g(x) = log₂x D) 81 X 62 en küçük A) 57 SVA (0 846 (0 A noktasının y = x doğrusuna göre simetriği B noktası oldu- ğuna göre, sarı ve mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birimkaredir? 104 22 12. T E) 243
15. 1. f(x) = 2x
11.
f(x) = 2x
III.
f(x) = x²
fonksiyonlarından hangileri, her a ve b gerçel sayısı için
f(a + b) = f(a) f(b)
eşitliğini sağlar?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
15. 1. f(x) = 2x 11. f(x) = 2x III. f(x) = x² fonksiyonlarından hangileri, her a ve b gerçel sayısı için f(a + b) = f(a) f(b) eşitliğini sağlar? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
un
?
2
M
E
29. a ve b birer gerçek sayı olmak üzere,
26
f(x) = log₂ (x - b)
fonksiyonunun grafiği dik koordinat düzleminde ve-
rilmiştir.
J
1
O 2
A) 12
+ = 6
6
B) 16
C) 18
10
y = log₂ (x - b)
b=2
Kırmızı dikdörtgenin alanı 12 birimkare olduğu-
na göre, yeşil dikdörtgenin alanı kaç birimkare-
dir?
loga 4
X
a = √2
= C
D) 20
E) 24
Diğer Sayfaya Geçiniz.
d
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
un ? 2 M E 29. a ve b birer gerçek sayı olmak üzere, 26 f(x) = log₂ (x - b) fonksiyonunun grafiği dik koordinat düzleminde ve- rilmiştir. J 1 O 2 A) 12 + = 6 6 B) 16 C) 18 10 y = log₂ (x - b) b=2 Kırmızı dikdörtgenin alanı 12 birimkare olduğu- na göre, yeşil dikdörtgenin alanı kaç birimkare- dir? loga 4 X a = √2 = C D) 20 E) 24 Diğer Sayfaya Geçiniz. d
MATEMATİK - II
C
xln2
1. e
2.5xlne
= 64 096410003
x değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
X
lloge
2
loge
C) 6
olduğuna göre,
D) 9
169 64
64
LOGARITMA - III
E) 12
71/3
2
5.
fina
Mikron
remin
R = loc
24 Oc
8100
göre
(log3
A)
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
MATEMATİK - II C xln2 1. e 2.5xlne = 64 096410003 x değeri kaçtır? A) 2 B) 3 X lloge 2 loge C) 6 olduğuna göre, D) 9 169 64 64 LOGARITMA - III E) 12 71/3 2 5. fina Mikron remin R = loc 24 Oc 8100 göre (log3 A)