Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üstel Fonksiyon Soruları

1.
Aşağıda dalış dersi alan Leyla ile Meriç'in dalacakları suyun de-
rinliğinin metre türünden değerleri gösterilmiştir.
Dalan Kişi Suyun Derinliği
Leyla
Meriç
28+7
16ª
1,
Leyla dalabileceği suyun derinliğinin-'ne, Meriç ise dalabilece-
ği suyun derinliğinin 'sine dalabilmiştir.
1
8
32
Buna göre Leyla ile Meriç'in daldığı derinlikler birbirine eşit
olduğuna göre a kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
1. Aşağıda dalış dersi alan Leyla ile Meriç'in dalacakları suyun de- rinliğinin metre türünden değerleri gösterilmiştir. Dalan Kişi Suyun Derinliği Leyla Meriç 28+7 16ª 1, Leyla dalabileceği suyun derinliğinin-'ne, Meriç ise dalabilece- ği suyun derinliğinin 'sine dalabilmiştir. 1 8 32 Buna göre Leyla ile Meriç'in daldığı derinlikler birbirine eşit olduğuna göre a kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
25.
f(x) = x² + 4x
g(x) = 3x + 2
1560c
fonksiyonlarının kesim noktalarını uç noktalar ola-
rak kabul eden doğru parçasının uzunluğu kaç bi-
rimdir?
A) 1
B) 3
C) 5 D) √82 E) 3√10
CAP-
27. a, b, c sıfırdan ve birbirinden
olmak üzere
f(x) = ax² + bx+c
S
parabolü ile
g(x) = bx² + cx + a
parabolünün simetri eksenle
1. a ile b ters işaretlidir.-
II. a ile c aynı işaretlidir.
Ilk b² = a.c dir.
L
ifadelerinden hangileri her
A) Yalnız
BYalnız
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
25. f(x) = x² + 4x g(x) = 3x + 2 1560c fonksiyonlarının kesim noktalarını uç noktalar ola- rak kabul eden doğru parçasının uzunluğu kaç bi- rimdir? A) 1 B) 3 C) 5 D) √82 E) 3√10 CAP- 27. a, b, c sıfırdan ve birbirinden olmak üzere f(x) = ax² + bx+c S parabolü ile g(x) = bx² + cx + a parabolünün simetri eksenle 1. a ile b ters işaretlidir.- II. a ile c aynı işaretlidir. Ilk b² = a.c dir. L ifadelerinden hangileri her A) Yalnız BYalnız
SUPARA
12.
5
D
K
log16 cm
A) (1, 2)
ologio
M
log4 cm
Yukandaki şekilde K, L, M ve N rulolarının uzunlukları
verilmiştir. Bu rulolar kullanılarak aşağıda kenar uzunlu-
ğu a cm olarak verilmiş ABCD karesi şeklinde bir duvar
boyanacaktır.
Şekil 1
C
D) (4, 5)
log8 cm
Şekil 1'deki duvar Şekil 2'deki gibi boyaları taşırma-
dan ve üst üste gelmeden boyanmıştır. Boyanmayan
bölgenin çevresi 16log2 cm olduğuna göre, karenin
bir kenar uzunluğu aşağıdaki aralıkların hangisinde
yer alır?
N
log2 cm
B) (23)
Şekil 2
E) (5, 6)
C) (3, 4)
nezue
an ülkele
petrol cu
1 petrolü
uşturulm
8)
ran ve
ttülarap
tur.
argoya
itmasin
TÜRK
LAR V
ren K
is hay
gütü k
Türki
kurm
ondra
aşkar
atirildi
1 Akr
arak
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
SUPARA 12. 5 D K log16 cm A) (1, 2) ologio M log4 cm Yukandaki şekilde K, L, M ve N rulolarının uzunlukları verilmiştir. Bu rulolar kullanılarak aşağıda kenar uzunlu- ğu a cm olarak verilmiş ABCD karesi şeklinde bir duvar boyanacaktır. Şekil 1 C D) (4, 5) log8 cm Şekil 1'deki duvar Şekil 2'deki gibi boyaları taşırma- dan ve üst üste gelmeden boyanmıştır. Boyanmayan bölgenin çevresi 16log2 cm olduğuna göre, karenin bir kenar uzunluğu aşağıdaki aralıkların hangisinde yer alır? N log2 cm B) (23) Şekil 2 E) (5, 6) C) (3, 4) nezue an ülkele petrol cu 1 petrolü uşturulm 8) ran ve ttülarap tur. argoya itmasin TÜRK LAR V ren K is hay gütü k Türki kurm ondra aşkar atirildi 1 Akr arak
23. f(x) = log 9
g(x) = 3*
109
D) In(2e)
² = 102
a. ln₂ 2
fonksiyonları tanımlanıyor.
a/n2=2
(fog)(a) = In2
D
olduğuna göre, a gerçel sayısı kaçtır?
A) logge
B) 2.loge
E) In3
C) In (2e)
10%
In 2
841 = 6
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
23. f(x) = log 9 g(x) = 3* 109 D) In(2e) ² = 102 a. ln₂ 2 fonksiyonları tanımlanıyor. a/n2=2 (fog)(a) = In2 D olduğuna göre, a gerçel sayısı kaçtır? A) logge B) 2.loge E) In3 C) In (2e) 10% In 2 841 = 6
ORİJİNAL MATEMATİK
f(x) = 2x-1
g(x) = 3x - 2
Buna göre, f(g(2)) değeri kaçtır?
A) 4
B) 8
C) 16
5. f: R→ R+
f(x) =
6.
5
n-2
f: R → R
X
D) 32
E) 128
fonksiyonunun artan bir üstel fonksiyon olması için
n nin alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
5
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
ORİJİNAL MATEMATİK f(x) = 2x-1 g(x) = 3x - 2 Buna göre, f(g(2)) değeri kaçtır? A) 4 B) 8 C) 16 5. f: R→ R+ f(x) = 6. 5 n-2 f: R → R X D) 32 E) 128 fonksiyonunun artan bir üstel fonksiyon olması için n nin alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5
16. x, y ve z birer sayma sayısı, M üç basamaklı doğal
sayıdır.
73
M = 4x+1=7y+4=10z+7 70
olduğuna göre, M'nin en büyük değeri kaçtır?
A) 837
B) 858
C) 977
D) 980
M+3 =
4₁7110=79₁
12/2 20
172+1
12
E) 995
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
16. x, y ve z birer sayma sayısı, M üç basamaklı doğal sayıdır. 73 M = 4x+1=7y+4=10z+7 70 olduğuna göre, M'nin en büyük değeri kaçtır? A) 837 B) 858 C) 977 D) 980 M+3 = 4₁7110=79₁ 12/2 20 172+1 12 E) 995
+1
re-
3x²)
5
X-21
(nx³ + 2x-2) - n
2-m=n
f'(1²) = 2-m
f' (1-) =3n+2
2-m= 3n+2
h=-1
m = 3
min=-3
9. log2 = x, log675 = y olduğuna göre,
log225'in x ve y türünden eşitini bulunuz.
10. (an) bir aritmetik dizidir. a₂ = 1 ve d = -2
olduğuna göre, bu dizinin kaçıncı terim -39 dur?
C₂ = ₁₁ -2
1=0₁-2
an= 3-2
-3y=3-2^
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
+1 re- 3x²) 5 X-21 (nx³ + 2x-2) - n 2-m=n f'(1²) = 2-m f' (1-) =3n+2 2-m= 3n+2 h=-1 m = 3 min=-3 9. log2 = x, log675 = y olduğuna göre, log225'in x ve y türünden eşitini bulunuz. 10. (an) bir aritmetik dizidir. a₂ = 1 ve d = -2 olduğuna göre, bu dizinin kaçıncı terim -39 dur? C₂ = ₁₁ -2 1=0₁-2 an= 3-2 -3y=3-2^
5. a ve k birer pozitif gerçel sayı olmak üzere, gerçel
sayılar kümesinde bir f fonksiyonu
f(x) = kax
biçiminde tanımlanıyor.
f(0) =
ve f(4) = 9 olduğuna göre, ka çarpımı kaçtır?
9
C) 1
D) 3
E) 9
A) 1/12
9
B)
3
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
5. a ve k birer pozitif gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesinde bir f fonksiyonu f(x) = kax biçiminde tanımlanıyor. f(0) = ve f(4) = 9 olduğuna göre, ka çarpımı kaçtır? 9 C) 1 D) 3 E) 9 A) 1/12 9 B) 3
20.
O
doğrusu, x =
x = x₂
ölçüsü, k.In
X₁
X₂
=
Yukarıdaki şekilde k > 0 olmak üzere y
X₂
X
AY
O
¡Sortlanedm
B)
y =
II
Yukarıdaki şekilde y =
k
X
3
2
eğrisi, x = x₁
doğrusu ve x ekseninin sınırladığı alanın
kuralı ile bulunur.
-1
2
y =
2
X
X
b
C) 2
2
eğrisi, x = e
doğrusu, x = b
X
doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 4
birimkaredir.
k
Buna göre; y = 2 eğrisi, x = b doğrusu, x = e
X
doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı
kaç birimkaredir?
A) 1
X
5
D) 12/2
E) 3
C
AXI
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
20. O doğrusu, x = x = x₂ ölçüsü, k.In X₁ X₂ = Yukarıdaki şekilde k > 0 olmak üzere y X₂ X AY O ¡Sortlanedm B) y = II Yukarıdaki şekilde y = k X 3 2 eğrisi, x = x₁ doğrusu ve x ekseninin sınırladığı alanın kuralı ile bulunur. -1 2 y = 2 X X b C) 2 2 eğrisi, x = e doğrusu, x = b X doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 4 birimkaredir. k Buna göre; y = 2 eğrisi, x = b doğrusu, x = e X doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir? A) 1 X 5 D) 12/2 E) 3 C AXI
duof
Uç parçadan oluşan doğa tablosu aşağıdaki gibi du-
vara asılmıştır. Bu tablonun I, II ve ili nolu parçalanının
duvarda kapladığı alanlar milimetrekare türünden, tab-
loyu oluşturan parçaların üzerine yazılmıştır.
12
1
40
Buna göre, I, II ve III nolu parçaların alanlarının
cebirsel sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) | < || << III
B) || < | < III
C) III < | < ||
D) III < | < |
E
E) | < | < II
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
duof Uç parçadan oluşan doğa tablosu aşağıdaki gibi du- vara asılmıştır. Bu tablonun I, II ve ili nolu parçalanının duvarda kapladığı alanlar milimetrekare türünden, tab- loyu oluşturan parçaların üzerine yazılmıştır. 12 1 40 Buna göre, I, II ve III nolu parçaların alanlarının cebirsel sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) | < || << III B) || < | < III C) III < | < || D) III < | < | E E) | < | < II
sayılarından hangilerine eşit olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
aj tr
x (t) =
D) I ve III
y (t) =
26. e doğal logaritma tabanı olmak üzere, t gerçel sayısı
için
Inte- In et
DENEME-3
e¹ - e-t
2
e¹+e-t
2
C) Yalnız III
E) I, II ve III
et e
eat
hetit
e-t
2
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman
doğrudur?
A) x² + y² = 1
C) 4x² + 4y² = 1
E) 4x² - 4y² = 1
B) x² - y² = 1
D) y² - x² = 1
e2t
In et e-t
ee
Paylaşım Yayınları
Inetret
Be
ala
27
A)
28. D
I
+
C&C
a
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
sayılarından hangilerine eşit olabilir? A) Yalnız I B) I ve II aj tr x (t) = D) I ve III y (t) = 26. e doğal logaritma tabanı olmak üzere, t gerçel sayısı için Inte- In et DENEME-3 e¹ - e-t 2 e¹+e-t 2 C) Yalnız III E) I, II ve III et e eat hetit e-t 2 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? A) x² + y² = 1 C) 4x² + 4y² = 1 E) 4x² - 4y² = 1 B) x² - y² = 1 D) y² - x² = 1 e2t In et e-t ee Paylaşım Yayınları Inetret Be ala 27 A) 28. D I + C&C a
20.
a
b
C
600
a
9
8,400
b
12
C
6
g
280
Yandaki çarpma tablosunda a, b ve c pozitif sayılarıyla yapılan çarpma işlem-
lerinden bazılarının sonuçları verilmiştir.
işleminin sonucu kaçtır?
B) 5
Buna göre
A) 7
a+b
C
C) 3
D) 2
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
20. a b C 600 a 9 8,400 b 12 C 6 g 280 Yandaki çarpma tablosunda a, b ve c pozitif sayılarıyla yapılan çarpma işlem- lerinden bazılarının sonuçları verilmiştir. işleminin sonucu kaçtır? B) 5 Buna göre A) 7 a+b C C) 3 D) 2
14:04
Bu levhanın alanı 28(1 + log,2) br² olduğuna göre,
kaçtır?
A) 4
27
A) 3
B) 2
3
isignant nelibi
10. Şekilde f(x) = 3* ve g(x) = log3x fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
y
f(x) = 3x
C) 1
B
B) 9
1
uvod mnodi
D) 1/2
C) 27
/=X
81
oranı
g(x) = log₂x
D) 81
X
62
en küçük
A) 57
SVA (0
846 (0
A noktasının y = x doğrusuna göre simetriği B noktası oldu-
ğuna göre, sarı ve mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç
birimkaredir?
104 22
12. T
E) 243
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
14:04 Bu levhanın alanı 28(1 + log,2) br² olduğuna göre, kaçtır? A) 4 27 A) 3 B) 2 3 isignant nelibi 10. Şekilde f(x) = 3* ve g(x) = log3x fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. y f(x) = 3x C) 1 B B) 9 1 uvod mnodi D) 1/2 C) 27 /=X 81 oranı g(x) = log₂x D) 81 X 62 en küçük A) 57 SVA (0 846 (0 A noktasının y = x doğrusuna göre simetriği B noktası oldu- ğuna göre, sarı ve mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birimkaredir? 104 22 12. T E) 243
15. 1. f(x) = 2x
11.
f(x) = 2x
III.
f(x) = x²
fonksiyonlarından hangileri, her a ve b gerçel sayısı için
f(a + b) = f(a) f(b)
eşitliğini sağlar?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
15. 1. f(x) = 2x 11. f(x) = 2x III. f(x) = x² fonksiyonlarından hangileri, her a ve b gerçel sayısı için f(a + b) = f(a) f(b) eşitliğini sağlar? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
un
?
2
M
E
29. a ve b birer gerçek sayı olmak üzere,
26
f(x) = log₂ (x - b)
fonksiyonunun grafiği dik koordinat düzleminde ve-
rilmiştir.
J
1
O 2
A) 12
+ = 6
6
B) 16
C) 18
10
y = log₂ (x - b)
b=2
Kırmızı dikdörtgenin alanı 12 birimkare olduğu-
na göre, yeşil dikdörtgenin alanı kaç birimkare-
dir?
loga 4
X
a = √2
= C
D) 20
E) 24
Diğer Sayfaya Geçiniz.
d
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
un ? 2 M E 29. a ve b birer gerçek sayı olmak üzere, 26 f(x) = log₂ (x - b) fonksiyonunun grafiği dik koordinat düzleminde ve- rilmiştir. J 1 O 2 A) 12 + = 6 6 B) 16 C) 18 10 y = log₂ (x - b) b=2 Kırmızı dikdörtgenin alanı 12 birimkare olduğu- na göre, yeşil dikdörtgenin alanı kaç birimkare- dir? loga 4 X a = √2 = C D) 20 E) 24 Diğer Sayfaya Geçiniz. d
MATEMATİK - II
C
xln2
1. e
2.5xlne
= 64 096410003
x değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
X
lloge
2
loge
C) 6
olduğuna göre,
D) 9
169 64
64
LOGARITMA - III
E) 12
71/3
2
5.
fina
Mikron
remin
R = loc
24 Oc
8100
göre
(log3
A)
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
MATEMATİK - II C xln2 1. e 2.5xlne = 64 096410003 x değeri kaçtır? A) 2 B) 3 X lloge 2 loge C) 6 olduğuna göre, D) 9 169 64 64 LOGARITMA - III E) 12 71/3 2 5. fina Mikron remin R = loc 24 Oc 8100 göre (log3 A)