Fonksiyonların Dönüşümleri Soruları

. P(x), ikinci dereceden bir polinomdur.
P(x), x-1 ve x-3 ile tam bölünebilmektedir.
P(2) = -2 olduğuna göre, P(x + 3) polinomunun katsa-
yılar toplamı kaçtır?
A) -12
B) -9
C) -6
25=8
G
P(X) = (x-1)(x-1) +
D) 3
Ply) = ?
E) 6
-1 + 2a
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
. P(x), ikinci dereceden bir polinomdur. P(x), x-1 ve x-3 ile tam bölünebilmektedir. P(2) = -2 olduğuna göre, P(x + 3) polinomunun katsa- yılar toplamı kaçtır? A) -12 B) -9 C) -6 25=8 G P(X) = (x-1)(x-1) + D) 3 Ply) = ? E) 6 -1 + 2a
7. Beş basamaklı 78A4B doğal sayısının 30 ile bölümün-
den kalan 2 dir.
5.G
Buna göre, A nın alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) 9
B) 8
D) 6
C) 7
oll yea
E) 5
08 31
novinil
bibhat nobahichid naimbley rriva
Yeah
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
7. Beş basamaklı 78A4B doğal sayısının 30 ile bölümün- den kalan 2 dir. 5.G Buna göre, A nın alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 9 B) 8 D) 6 C) 7 oll yea E) 5 08 31 novinil bibhat nobahichid naimbley rriva Yeah
6.
C)
A) 10
f(x) = (x - 2)²
fonksiyonunun grafiği a birim sola, b birim yukarı öte-
lenerek
g(x) = x² + 2x + 6
fonksiyonunun grafiği elde ediliyor.
Buna göre la bl kaçtır?
X
t
B) 12
tonguç kampüs ...
C) 15
D) 20
E) 30
8.
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
6. C) A) 10 f(x) = (x - 2)² fonksiyonunun grafiği a birim sola, b birim yukarı öte- lenerek g(x) = x² + 2x + 6 fonksiyonunun grafiği elde ediliyor. Buna göre la bl kaçtır? X t B) 12 tonguç kampüs ... C) 15 D) 20 E) 30 8.
tonguç kampi
) = 13
2=13
O
D) (6-3)
-2
2
B) (3,00)
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre y = -f(x) fonksiyonu aşağıdaki aralıklar-
dan hangisinde artandır?
A), 4)
FOR
y = f(x)
E) (5,00)
5
X
C) (0, 3)
... tonguç kampüs ...
6.
f(=
fonk
lene
9
fonl
Bur
A)
. tong
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
tonguç kampi ) = 13 2=13 O D) (6-3) -2 2 B) (3,00) Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y = -f(x) fonksiyonu aşağıdaki aralıklar- dan hangisinde artandır? A), 4) FOR y = f(x) E) (5,00) 5 X C) (0, 3) ... tonguç kampüs ... 6. f(= fonk lene 9 fonl Bur A) . tong
21. A = (a, b, c, d kümesinde tanımlanan f ve g
fonksiyonları için;
f= (ab 8 d) ve fog= b da
c
a b c
d)
b
olduğuna göre, g fonksiyonu nedir?
a
Alb
b c
ac d
d)
b c
C)
ala d a
cd)
E) (abad)
c
b
B)(a 2
DI (a
a d
a b c d
ca b
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
21. A = (a, b, c, d kümesinde tanımlanan f ve g fonksiyonları için; f= (ab 8 d) ve fog= b da c a b c d) b olduğuna göre, g fonksiyonu nedir? a Alb b c ac d d) b c C) ala d a cd) E) (abad) c b B)(a 2 DI (a a d a b c d ca b
12. Aşağıdaki şekilde 1'den 5'e kadar numaralandırılmış
5 adet kumbara verilmiştir. Ahmet, elindeki 375 TL'yi her bir
kumbaraya üzerlerinde bulunan numaralarla doğru oran-
tılı olacak şekilde paylaştırıyor. Mehmet ise kumbaraların
4 tanesine üzerindeki numaralarla doğru orantılı, 1 tanesi-
ne üzerindeki numarayla ters orantılı olacak şekilde aynı
miktarda parayı paylaştırıyor.
1800
1208
(00
Her iki durumda da aynı numaralı kumbaralara aynı
miktarda para girişi olduğuna göre, Mehmet'in ters
orantılı olacak şekilde para koyduğu kumbaranın nu-
marası kaçtır?
A) 1
B) 2
Feff
B
600 Sto
375/15
-30 125
sly
20
C) 3
600
k=25
19v
36
D) 4
B
380
5
tedir
19
E) 5
HO
3G
22
13. Bir fabrikada paketleme işi için kullanılan hızları birbirinden
farklı ve sabit olan A, B, C marka üç tane makine vardır.
Her bir makine 600 parça ürün paketlediğinde o günkü ya-
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
12. Aşağıdaki şekilde 1'den 5'e kadar numaralandırılmış 5 adet kumbara verilmiştir. Ahmet, elindeki 375 TL'yi her bir kumbaraya üzerlerinde bulunan numaralarla doğru oran- tılı olacak şekilde paylaştırıyor. Mehmet ise kumbaraların 4 tanesine üzerindeki numaralarla doğru orantılı, 1 tanesi- ne üzerindeki numarayla ters orantılı olacak şekilde aynı miktarda parayı paylaştırıyor. 1800 1208 (00 Her iki durumda da aynı numaralı kumbaralara aynı miktarda para girişi olduğuna göre, Mehmet'in ters orantılı olacak şekilde para koyduğu kumbaranın nu- marası kaçtır? A) 1 B) 2 Feff B 600 Sto 375/15 -30 125 sly 20 C) 3 600 k=25 19v 36 D) 4 B 380 5 tedir 19 E) 5 HO 3G 22 13. Bir fabrikada paketleme işi için kullanılan hızları birbirinden farklı ve sabit olan A, B, C marka üç tane makine vardır. Her bir makine 600 parça ürün paketlediğinde o günkü ya-
5
Uygun koşullarda tanımlı y = f(x) fonksiyo
nu bire bir ve örtendir.
f(x) =
3-f-¹(x) +2
2-f-¹(x)-4
olduğuna göre, (fof)(3) kaçtır?
A) 3
3) 11/1
2
D) 5
B)
E)
13
2
C) 4
Soru 12
f(x₁ + x2
şeklind
için f(1)
sayısal
A) 5
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
5 Uygun koşullarda tanımlı y = f(x) fonksiyo nu bire bir ve örtendir. f(x) = 3-f-¹(x) +2 2-f-¹(x)-4 olduğuna göre, (fof)(3) kaçtır? A) 3 3) 11/1 2 D) 5 B) E) 13 2 C) 4 Soru 12 f(x₁ + x2 şeklind için f(1) sayısal A) 5
üggen big-
zerine yer-
ile
karekök
8.
Yüksekliği 24 cm ve genişliği 60 cm olan dikdörtgenler
prizması şeklindeki küçük bir sandığın kapağı negatif
yönde x derece açıldığında A noktasına karşılık gelen
A' noktasının sandığın tabanına olan uzaklığı 60 cm
oluyor.
24
D
A
B)
Buna göre, tan(x + x) değeri kaçtır?
A)
C)/3
60
Tm
D) -3/10
B
B
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
üggen big- zerine yer- ile karekök 8. Yüksekliği 24 cm ve genişliği 60 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki küçük bir sandığın kapağı negatif yönde x derece açıldığında A noktasına karşılık gelen A' noktasının sandığın tabanına olan uzaklığı 60 cm oluyor. 24 D A B) Buna göre, tan(x + x) değeri kaçtır? A) C)/3 60 Tm D) -3/10 B B
2.
1: R→R, f(x) ve g: R → R, g(x)
fonksiyon olmak üzrere,
f(2x + 1) = -2x + 1
1) = -2x +
g(x) = 4-x
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
1. (fog)(-3) = -5
11. (gof)(3) = 5 (
III. f '(-11) = 9
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
2. 1: R→R, f(x) ve g: R → R, g(x) fonksiyon olmak üzrere, f(2x + 1) = -2x + 1 1) = -2x + g(x) = 4-x biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, 1. (fog)(-3) = -5 11. (gof)(3) = 5 ( III. f '(-11) = 9 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
12.
1
C
f(x) = 3-2 ln(x+1¹)
4
olduğuna göre, ters fonksiyonu belirten f(x)
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
3-x
A) 4 e 2 - 1
C) 2e³-x+1
3-2 loge (1)
2
C
E) 4 e²-3
3
4
5
B) e³-x +1
D) 4. e³-x-1
6
7
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
12. 1 C f(x) = 3-2 ln(x+1¹) 4 olduğuna göre, ters fonksiyonu belirten f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 3-x A) 4 e 2 - 1 C) 2e³-x+1 3-2 loge (1) 2 C E) 4 e²-3 3 4 5 B) e³-x +1 D) 4. e³-x-1 6 7
BİLGİ NOTU
a ER-(1) olmak üzere f: R-R, f(x)= a fonksiyonuna
tabanı "a" olan üstel fonksiyon denir.
2.
)
1(x)= (-3)***
olduğuna göre, f(-1) +1¹ (1) toplamı kaçtır?
A) -1
B) 0
C) 1
D) 2
1
1(x)-()***
Üstel
olduğuna göre,
f(x)
f(x-1)
S
E) 3
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
BİLGİ NOTU a ER-(1) olmak üzere f: R-R, f(x)= a fonksiyonuna tabanı "a" olan üstel fonksiyon denir. 2. ) 1(x)= (-3)*** olduğuna göre, f(-1) +1¹ (1) toplamı kaçtır? A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 1 1(x)-()*** Üstel olduğuna göre, f(x) f(x-1) S E) 3
er
PALME
YAYINEVİ
PALME
YAYINEVİ
22.
A)
A
Şekil 1
18
Şekil 2
Yüksekliği h birim olan Şekil 1'deki koni yüksekliğinin
yarısına kadar su ile doludur. Bu koni ters çevrilerek
Şekil 2'deki konuma getiriliyor.
Buna göre,
|AB|
|AH|
DBS/12. SINIF
B)
oranı aşağıdakilerden hangisidir?
3/7
8
B
HA
3/2
8
E)
3/7
2
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
er PALME YAYINEVİ PALME YAYINEVİ 22. A) A Şekil 1 18 Şekil 2 Yüksekliği h birim olan Şekil 1'deki koni yüksekliğinin yarısına kadar su ile doludur. Bu koni ters çevrilerek Şekil 2'deki konuma getiriliyor. Buna göre, |AB| |AH| DBS/12. SINIF B) oranı aşağıdakilerden hangisidir? 3/7 8 B HA 3/2 8 E) 3/7 2
2.
Tanımlı olduğu aralıkta) =
f(x) =
36 ip ingob
x² + 3x + 2
360s
(x+1)(x+2)
1xinley (A.
olduğuna göre, f(1) + f(2) + f(3) + ... + f(10) toplamının değe-
ri kaçtır?
178.
A) 15
B) 12
36+
2,3
C) 10
36
3.4
D) 8
36
11.12
E) 5
6.
19
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
2. Tanımlı olduğu aralıkta) = f(x) = 36 ip ingob x² + 3x + 2 360s (x+1)(x+2) 1xinley (A. olduğuna göre, f(1) + f(2) + f(3) + ... + f(10) toplamının değe- ri kaçtır? 178. A) 15 B) 12 36+ 2,3 C) 10 36 3.4 D) 8 36 11.12 E) 5 6. 19
Tanımlı olduğu yerlerde f ve g birer fonksiyon, a ve b birer
gerçel sayı olmak üzere,
f(x)=2x-a
b
g(x) =
fonksiyonları veriliyor.
f(x)
5
-5
X
3
X
g(x)
2
d
(f- g)(x) (f-g)(x)
k
Buna göre, e-k-c-d işleminin sonucu kaçtır?
A) -21
B) -15
C) 21
D) 39
E) 51
3.
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
Tanımlı olduğu yerlerde f ve g birer fonksiyon, a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, f(x)=2x-a b g(x) = fonksiyonları veriliyor. f(x) 5 -5 X 3 X g(x) 2 d (f- g)(x) (f-g)(x) k Buna göre, e-k-c-d işleminin sonucu kaçtır? A) -21 B) -15 C) 21 D) 39 E) 51 3.
2. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonla-
ri birebir ve örtendir.
f ve g fonksiyonları için
g¹(x) = f(2x + 3)
eşitliği veriliyor.
Buna göre, g fonksiyonunun eşiti aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) 2f(x) + 3
D)
f(x)-3
2
Matematik
B) 3f¹(x) + 2
E)
C) 3f-¹(x) - 2
f¹(x) - 3
2
10g snud
4. Ge
VE
33
E
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
2. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonla- ri birebir ve örtendir. f ve g fonksiyonları için g¹(x) = f(2x + 3) eşitliği veriliyor. Buna göre, g fonksiyonunun eşiti aşağıdakilerden han- gisidir? A) 2f(x) + 3 D) f(x)-3 2 Matematik B) 3f¹(x) + 2 E) C) 3f-¹(x) - 2 f¹(x) - 3 2 10g snud 4. Ge VE 33 E
1
ra-
ve-
- b)
etli-
Ta-
de
03
PO
6. f(x) = x² - 2x + 1 fonksiyonu
• m birim sağa
• n birim yukarı
ötelendiğinde
g(x) = x² - 8x + 18
fonksiyonu elde ediliyor.
Buna göre, m + n toplamı kaçtır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
1 ra- ve- - b) etli- Ta- de 03 PO 6. f(x) = x² - 2x + 1 fonksiyonu • m birim sağa • n birim yukarı ötelendiğinde g(x) = x² - 8x + 18 fonksiyonu elde ediliyor. Buna göre, m + n toplamı kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2