Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fonksiyonların Dönüşümleri Soruları

. P(x), ikinci dereceden bir polinomdur.
P(x), x-1 ve x-3 ile tam bölünebilmektedir.
P(2) = -2 olduğuna göre, P(x + 3) polinomunun katsa-
yılar toplamı kaçtır?
A) -12
B) -9
C) -6
25=8
G
P(X) = (x-1)(x-1) +
D) 3
Ply) = ?
E) 6
-1 + 2a
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
. P(x), ikinci dereceden bir polinomdur. P(x), x-1 ve x-3 ile tam bölünebilmektedir. P(2) = -2 olduğuna göre, P(x + 3) polinomunun katsa- yılar toplamı kaçtır? A) -12 B) -9 C) -6 25=8 G P(X) = (x-1)(x-1) + D) 3 Ply) = ? E) 6 -1 + 2a
12. Aşağıdaki şekilde 1'den 5'e kadar numaralandırılmış
5 adet kumbara verilmiştir. Ahmet, elindeki 375 TL'yi her bir
kumbaraya üzerlerinde bulunan numaralarla doğru oran-
tılı olacak şekilde paylaştırıyor. Mehmet ise kumbaraların
4 tanesine üzerindeki numaralarla doğru orantılı, 1 tanesi-
ne üzerindeki numarayla ters orantılı olacak şekilde aynı
miktarda parayı paylaştırıyor.
1800
1208
(00
Her iki durumda da aynı numaralı kumbaralara aynı
miktarda para girişi olduğuna göre, Mehmet'in ters
orantılı olacak şekilde para koyduğu kumbaranın nu-
marası kaçtır?
A) 1
B) 2
Feff
B
600 Sto
375/15
-30 125
sly
20
C) 3
600
k=25
19v
36
D) 4
B
380
5
tedir
19
E) 5
HO
3G
22
13. Bir fabrikada paketleme işi için kullanılan hızları birbirinden
farklı ve sabit olan A, B, C marka üç tane makine vardır.
Her bir makine 600 parça ürün paketlediğinde o günkü ya-
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
12. Aşağıdaki şekilde 1'den 5'e kadar numaralandırılmış 5 adet kumbara verilmiştir. Ahmet, elindeki 375 TL'yi her bir kumbaraya üzerlerinde bulunan numaralarla doğru oran- tılı olacak şekilde paylaştırıyor. Mehmet ise kumbaraların 4 tanesine üzerindeki numaralarla doğru orantılı, 1 tanesi- ne üzerindeki numarayla ters orantılı olacak şekilde aynı miktarda parayı paylaştırıyor. 1800 1208 (00 Her iki durumda da aynı numaralı kumbaralara aynı miktarda para girişi olduğuna göre, Mehmet'in ters orantılı olacak şekilde para koyduğu kumbaranın nu- marası kaçtır? A) 1 B) 2 Feff B 600 Sto 375/15 -30 125 sly 20 C) 3 600 k=25 19v 36 D) 4 B 380 5 tedir 19 E) 5 HO 3G 22 13. Bir fabrikada paketleme işi için kullanılan hızları birbirinden farklı ve sabit olan A, B, C marka üç tane makine vardır. Her bir makine 600 parça ürün paketlediğinde o günkü ya-
2.
1: R→R, f(x) ve g: R → R, g(x)
fonksiyon olmak üzrere,
f(2x + 1) = -2x + 1
1) = -2x +
g(x) = 4-x
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
1. (fog)(-3) = -5
11. (gof)(3) = 5 (
III. f '(-11) = 9
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
2. 1: R→R, f(x) ve g: R → R, g(x) fonksiyon olmak üzrere, f(2x + 1) = -2x + 1 1) = -2x + g(x) = 4-x biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, 1. (fog)(-3) = -5 11. (gof)(3) = 5 ( III. f '(-11) = 9 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
12.
1
C
f(x) = 3-2 ln(x+1¹)
4
olduğuna göre, ters fonksiyonu belirten f(x)
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
3-x
A) 4 e 2 - 1
C) 2e³-x+1
3-2 loge (1)
2
C
E) 4 e²-3
3
4
5
B) e³-x +1
D) 4. e³-x-1
6
7
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
12. 1 C f(x) = 3-2 ln(x+1¹) 4 olduğuna göre, ters fonksiyonu belirten f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 3-x A) 4 e 2 - 1 C) 2e³-x+1 3-2 loge (1) 2 C E) 4 e²-3 3 4 5 B) e³-x +1 D) 4. e³-x-1 6 7
For
6. Dik koordinat düzleminde, y = 3x + 4 fonksiyonunun
grafiği x ekseni boyunca sağa doğru 1 birim, y ekseni
boyunca aşağı doğru 2 birim ötelenmiştir.
Buna göre, yeni grafiğin denklemi aşağıdakilerden
hangisi olur?
A) y = 3x - 1
C) y = 3x-2
E) y = 3x + 5
B) y = 3x + 3
D) y = 3x - 5
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
For 6. Dik koordinat düzleminde, y = 3x + 4 fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca sağa doğru 1 birim, y ekseni boyunca aşağı doğru 2 birim ötelenmiştir. Buna göre, yeni grafiğin denklemi aşağıdakilerden hangisi olur? A) y = 3x - 1 C) y = 3x-2 E) y = 3x + 5 B) y = 3x + 3 D) y = 3x - 5
ucunda çıktı
kaçtır?
1
27 ²7/3
11. Tanımlı oldukları aralıklarda,
ax + b
cx + d
f(x) =
h(x) =
4x + 1
X-3
(foh)(x) = x
olduğuna göre, f(5) değeri kaçtır?
A) 18
B) 16 -
C) 14
D) 12
E) 10
C 11 B
en bir
2 C
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
ucunda çıktı kaçtır? 1 27 ²7/3 11. Tanımlı oldukları aralıklarda, ax + b cx + d f(x) = h(x) = 4x + 1 X-3 (foh)(x) = x olduğuna göre, f(5) değeri kaçtır? A) 18 B) 16 - C) 14 D) 12 E) 10 C 11 B en bir 2 C
5 kırmızı, 4 beyaz, 6 yeşil top bulunan bir
torbadan çekilen top torbaya konmadan art
arda toplar çekiliyor.
a) En az kaç top çekilmelidir ki kesinlikle 1
beyaz top gelsin?
b) En az kaç top çekilmelidir ki kesinlikle
aynı renkten 4 top gelsin?
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
5 kırmızı, 4 beyaz, 6 yeşil top bulunan bir torbadan çekilen top torbaya konmadan art arda toplar çekiliyor. a) En az kaç top çekilmelidir ki kesinlikle 1 beyaz top gelsin? b) En az kaç top çekilmelidir ki kesinlikle aynı renkten 4 top gelsin?
a yös sa
4.
Parabolünün orijine göre
simetriği
kilerden
Parabolünün orijine göre
gisidir?
ayos sat gai x-5
yös sa
ayos sa
+
Which one of the
one of the
according to the origin?
yos sat alata yothollowing is symmetric of parabola
= -x² - 6x - 5
galata
ollalata yorig galata you
O`-x²x
galata you
+ 6x + 5
sat galata yös metric galata yordent galata
+ 6x - 5
E) ya yo D) y = -x² - 6x + 5
plata yösalata yös sat galata y
+ 6x - 5
at galatasat galata
sat galata w
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
a yös sa 4. Parabolünün orijine göre simetriği kilerden Parabolünün orijine göre gisidir? ayos sat gai x-5 yös sa ayos sa + Which one of the one of the according to the origin? yos sat alata yothollowing is symmetric of parabola = -x² - 6x - 5 galata ollalata yorig galata you O`-x²x galata you + 6x + 5 sat galata yös metric galata yordent galata + 6x - 5 E) ya yo D) y = -x² - 6x + 5 plata yösalata yös sat galata y + 6x - 5 at galatasat galata sat galata w
10.
-6-4
Buna göre,
A)
32
65
-2
B)-
y
A
8
6
3
2
0
-3
X+6
y = f(x + 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
f(5) + f¹(2)
f(1) - f¹(0)
4
= 444)
1
2
y = f(x + 1)
6
➤X
işleminin sonucu kaçtır?
23
4:01 06 49 89-91.
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
10. -6-4 Buna göre, A) 32 65 -2 B)- y A 8 6 3 2 0 -3 X+6 y = f(x + 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f(5) + f¹(2) f(1) - f¹(0) 4 = 444) 1 2 y = f(x + 1) 6 ➤X işleminin sonucu kaçtır? 23 4:01 06 49 89-91.
It
5. a, b ve c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere,
2a + 3b-5c
●
ifadesinin alabileceği
En büyük değer x
En küçük değer y
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
B) -1 C) 0
60
(29
A)-2
D) 1 E) 2
9. x ve y
X
olduğ
AX 15
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
It 5. a, b ve c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, 2a + 3b-5c ● ifadesinin alabileceği En büyük değer x En küçük değer y olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? B) -1 C) 0 60 (29 A)-2 D) 1 E) 2 9. x ve y X olduğ AX 15
2x - 1
3
II. g: R→ R, g(x) = x + 4x+1
14. I. f: N→ R, f(x) =
III. h: (-∞, -2] → [-3,), h(x) = X + 4x+1
IV. f: N→ N, f(x) = x + 1
Yukarıda verilen fonksiyonlardan hangilerinin tersi
vardır?
A) Yalnız III
D) I, II ve IV
B) I ve II
C) II ve
E) I, II ve III
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
2x - 1 3 II. g: R→ R, g(x) = x + 4x+1 14. I. f: N→ R, f(x) = III. h: (-∞, -2] → [-3,), h(x) = X + 4x+1 IV. f: N→ N, f(x) = x + 1 Yukarıda verilen fonksiyonlardan hangilerinin tersi vardır? A) Yalnız III D) I, II ve IV B) I ve II C) II ve E) I, II ve III
21. Doğal sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu,
f(x) =
A)-60
20x+40, 0≤x<8
f(x-8), x≥8
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, f(41)-f(30)+f(29)-f(15) ifadesinin değeri
kaçtır?
60-160 +140-180
B)-100
C) -140
D)-200
E)-220
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
21. Doğal sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu, f(x) = A)-60 20x+40, 0≤x<8 f(x-8), x≥8 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, f(41)-f(30)+f(29)-f(15) ifadesinin değeri kaçtır? 60-160 +140-180 B)-100 C) -140 D)-200 E)-220
Temel Matematik
19. Rifat Bey, cep telefonuna x ve y uygulamalarını yük-
lemek istemektedir. Uygulamalar için istenen ücretler
aşağıdaki gibidir.
•
x uygulaması ilk ay ücretsiz, sonraki aylar sabit
50 liradır.
y uygulaması ilk 2 ay ücretsiz, sonraki aylar sabit
45 liradır.
Rifat Bey telefonuna önce x uygulamasını yüklemiş, bir
süre sonra x uygulamasını silip hemen ardından y uy-
gulamasını yüklemiştir. 12 aylık bu süreçte uygulamalar
için toplam 425 lira ödeme yapmıştır.
Buna göre, Rifat Bey x uygulamasını yükledikten
kaç ay sonra y uygulamasını yüklemiştir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
Temel Matematik 19. Rifat Bey, cep telefonuna x ve y uygulamalarını yük- lemek istemektedir. Uygulamalar için istenen ücretler aşağıdaki gibidir. • x uygulaması ilk ay ücretsiz, sonraki aylar sabit 50 liradır. y uygulaması ilk 2 ay ücretsiz, sonraki aylar sabit 45 liradır. Rifat Bey telefonuna önce x uygulamasını yüklemiş, bir süre sonra x uygulamasını silip hemen ardından y uy- gulamasını yüklemiştir. 12 aylık bu süreçte uygulamalar için toplam 425 lira ödeme yapmıştır. Buna göre, Rifat Bey x uygulamasını yükledikten kaç ay sonra y uygulamasını yüklemiştir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
PLM/011/21
17. Aşağıda f(x) = cosx fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
-2л
0
B
Periyodu 2¹dür.
3
DI ve II
T
1
f(x) = cosx
a ER sayısının f(ax) ve a-f(x) fonksiyonlarında grafiği na-
sıl değiştirdiğini öğreten Irmak Öğretmen bunun uygula-
masını yaptırmak için öğrencilerinden aynı fonksiyondan
yararlanarak, 2f(3x) fonksiyonunun grafiğini çizmesini is-
temiştir.
2л
B) II e III
20
II. f(A)=[-2,2]dir.
III. Tanım kümesi değişmemiştir.
Buna göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru-
dur?
A) Yalnız I
C) I ve III
E, II ve III
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
PLM/011/21 17. Aşağıda f(x) = cosx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. -2л 0 B Periyodu 2¹dür. 3 DI ve II T 1 f(x) = cosx a ER sayısının f(ax) ve a-f(x) fonksiyonlarında grafiği na- sıl değiştirdiğini öğreten Irmak Öğretmen bunun uygula- masını yaptırmak için öğrencilerinden aynı fonksiyondan yararlanarak, 2f(3x) fonksiyonunun grafiğini çizmesini is- temiştir. 2л B) II e III 20 II. f(A)=[-2,2]dir. III. Tanım kümesi değişmemiştir. Buna göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru- dur? A) Yalnız I C) I ve III E, II ve III
ASAL SAYILAR, ARALARINDA ASAL SAYILAR
1. 24'ten küçük ve 24 ile aralarında asal kaç doğal
sayı vardır?
AYB
dasik
83
8)7
842=4
2+1=3
Segler aralarında
(-3)
242328
2. n pozitif bir tam sayı olmak üzere,
n'yi tam bölen en küçük p asal sayısı için p + 1'de
n'yi tam bölüyorsa n'ye yıldız sayı denir.
Örnek: 6'yı tam bölen en küçük asal sayı 2'dir.
2+1=3'te 6'yı tam böldüğü için 6 yıldız sayıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yıldız
sayıdır?
A) 8
8) 9
9÷3=3 124256
3+1=4
2+1=3
2 15
5456-79.106
10ab ta
olduğuna göre, a - b farkı kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
asal
oralarinda escr
B) 5
3. a ile a + b aralarında asal sayılar olmak üzere,
a+by7
a 75
C) 6
E) 10
3
D) 7
E) 21
x
4. x ve y doğal sayıları için
(x + 3)-(y-5)
çarpımı asal sayı olduğuna göre, x'in en küçük
değeri için (x + y) toplamının en küçük değeri
kaçtır?
A) 4
E) 6
E) 8
SINAV
5. a ve b birer doğal sayı olmak üzere,
(a + b) (a - b) 37
olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?
A) 308
B) 324 C) 340 D) 342
6. a +1 ve b-2 sayıları aralarında asal sayılardır.
(a + 1) (b-2) = 18
olduğuna göre, a kaç farklı değer alır?
A) 3
B) 4
C) 5
B)
7. 5a + bile a - b aralarında asal sayılar olmak
üzere;
27.(5a + b) = 45.(a - b)
olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
5
A)-33
TEST 6
C)
2a + b 14
a-2b
12
D) 6 E) 7
E) 380
D
olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?
A)-7
B) -4
C) -1 D) 3
E)
8. 2a + b ve a-2b aralarında asal sayılar olmak
üzere,
7
E) 8
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
ASAL SAYILAR, ARALARINDA ASAL SAYILAR 1. 24'ten küçük ve 24 ile aralarında asal kaç doğal sayı vardır? AYB dasik 83 8)7 842=4 2+1=3 Segler aralarında (-3) 242328 2. n pozitif bir tam sayı olmak üzere, n'yi tam bölen en küçük p asal sayısı için p + 1'de n'yi tam bölüyorsa n'ye yıldız sayı denir. Örnek: 6'yı tam bölen en küçük asal sayı 2'dir. 2+1=3'te 6'yı tam böldüğü için 6 yıldız sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yıldız sayıdır? A) 8 8) 9 9÷3=3 124256 3+1=4 2+1=3 2 15 5456-79.106 10ab ta olduğuna göre, a - b farkı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 asal oralarinda escr B) 5 3. a ile a + b aralarında asal sayılar olmak üzere, a+by7 a 75 C) 6 E) 10 3 D) 7 E) 21 x 4. x ve y doğal sayıları için (x + 3)-(y-5) çarpımı asal sayı olduğuna göre, x'in en küçük değeri için (x + y) toplamının en küçük değeri kaçtır? A) 4 E) 6 E) 8 SINAV 5. a ve b birer doğal sayı olmak üzere, (a + b) (a - b) 37 olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? A) 308 B) 324 C) 340 D) 342 6. a +1 ve b-2 sayıları aralarında asal sayılardır. (a + 1) (b-2) = 18 olduğuna göre, a kaç farklı değer alır? A) 3 B) 4 C) 5 B) 7. 5a + bile a - b aralarında asal sayılar olmak üzere; 27.(5a + b) = 45.(a - b) olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 5 A)-33 TEST 6 C) 2a + b 14 a-2b 12 D) 6 E) 7 E) 380 D olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? A)-7 B) -4 C) -1 D) 3 E) 8. 2a + b ve a-2b aralarında asal sayılar olmak üzere, 7 E) 8
TEMATİK Konu Anlatımı
kaçtır?
E) 27
şeklinde
m uzunlu-
b
aren ifade
- 2ab + b²
TIP 33
=4
olduğuna göre, x++ in pozitif değeri kaçtır?
A) √5
B) 2√5
C) 2
TIP 34
/benimhocam FOY 16
D) √10
GTIP 35
E) 2/10
*- = 2√/2
olduğuna göre, (x + ¹)² nin değeri kaçtır?
A) 2
B) 8
C) 12
D) 24
x²-3x+1=0
olduğuna göre, x²+2 değeri kaçtır?
A) 3
B) 7
C) 9
D) 27
E) 32
E) 33
¹o.
COL
O
if
8
A
Lise Matematik
Fonksiyonların Dönüşümleri
TEMATİK Konu Anlatımı kaçtır? E) 27 şeklinde m uzunlu- b aren ifade - 2ab + b² TIP 33 =4 olduğuna göre, x++ in pozitif değeri kaçtır? A) √5 B) 2√5 C) 2 TIP 34 /benimhocam FOY 16 D) √10 GTIP 35 E) 2/10 *- = 2√/2 olduğuna göre, (x + ¹)² nin değeri kaçtır? A) 2 B) 8 C) 12 D) 24 x²-3x+1=0 olduğuna göre, x²+2 değeri kaçtır? A) 3 B) 7 C) 9 D) 27 E) 32 E) 33 ¹o. COL O if 8 A