Ekstremum Noktalar Soruları

●
ÖRNEK
189
Bir matematik öğretmeni öğrencileri ile grafik çizme etkinliği
yapacaktır. Grafiği çizilecek f(x) fonksiyonu ile ilgili olarak
aşağıdakiler bilinmektedir.
TÜREV
f(x) her x reel sayısı için sürekli ve x = 0 hariç tüm reel
sayılarla türevlidir.
Negatif reel sayılarda, hem f(x) hem de f(x) in 1. türevi
negatif değerlidir.
f(x) in grafiği x eksenini 3 noktada keserken, y eksenini x
ekseninin altında kesmektedir.
Buna göre, öğrencilerin bu koşullar altında çizecekleri
bu f(x) fonksiyonunun grafiği için aşağıdakilerden han-
gisi doğru olabilir?
ONBAST
A) Fonksiyon y eksenine göre simetrikti
B) f(x) = 0 denkleminin köklerinden ikisi pozitif biri negatiftir.
C) Ekstremum noktaların apsisler çarpımı sıfıra eşit- tir.
D) fi(x) = 0 denkleminin kökler çarpımı negatiftir.
E) f(x) = 0 denkleminin reel kökü yoktur.
P1120
f(x) 20
+
HAKAN GNBASI
ÖRNEK
190
HATEMATITK
Cevap: C
#
HAKAN O
lim
InC
sinc
limitini
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
● ÖRNEK 189 Bir matematik öğretmeni öğrencileri ile grafik çizme etkinliği yapacaktır. Grafiği çizilecek f(x) fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. TÜREV f(x) her x reel sayısı için sürekli ve x = 0 hariç tüm reel sayılarla türevlidir. Negatif reel sayılarda, hem f(x) hem de f(x) in 1. türevi negatif değerlidir. f(x) in grafiği x eksenini 3 noktada keserken, y eksenini x ekseninin altında kesmektedir. Buna göre, öğrencilerin bu koşullar altında çizecekleri bu f(x) fonksiyonunun grafiği için aşağıdakilerden han- gisi doğru olabilir? ONBAST A) Fonksiyon y eksenine göre simetrikti B) f(x) = 0 denkleminin köklerinden ikisi pozitif biri negatiftir. C) Ekstremum noktaların apsisler çarpımı sıfıra eşit- tir. D) fi(x) = 0 denkleminin kökler çarpımı negatiftir. E) f(x) = 0 denkleminin reel kökü yoktur. P1120 f(x) 20 + HAKAN GNBASI ÖRNEK 190 HATEMATITK Cevap: C # HAKAN O lim InC sinc limitini
t(2) > f(1)
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
Ille IV
#D
HAKAN ONBAŞI
Qitürey
ÖRNEK
180
f(x) = (m-2)x³ + 4x² + nx, g(x) = 4x³ - 3x + 1,
¹2
fonksiyonları veriliyor. 91(x) = 12x²-3=0
f'(x) = 3(M-2) x² +8X+0
1. türey
f fonksiyonunun dönüm (büküm) noktası ile g fonksiyo-
nunun yerel minimum noktası aynı olduğuna göre, m
kaçtır?
✓12x²=3
x²=
+"(x) = 6 (m=2)X + 8 = 0
3/₁
6. (m-2). 3/3+8=0
HAKAN ONAY
MATEMA şek
üze
ONBASH
ENATLIK
22=-2
Cevap: I ve IV
3
12
Cevap:
263
813
85
2|3
188
bi
di
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
t(2) > f(1) ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Ille IV #D HAKAN ONBAŞI Qitürey ÖRNEK 180 f(x) = (m-2)x³ + 4x² + nx, g(x) = 4x³ - 3x + 1, ¹2 fonksiyonları veriliyor. 91(x) = 12x²-3=0 f'(x) = 3(M-2) x² +8X+0 1. türey f fonksiyonunun dönüm (büküm) noktası ile g fonksiyo- nunun yerel minimum noktası aynı olduğuna göre, m kaçtır? ✓12x²=3 x²= +"(x) = 6 (m=2)X + 8 = 0 3/₁ 6. (m-2). 3/3+8=0 HAKAN ONAY MATEMA şek üze ONBASH ENATLIK 22=-2 Cevap: I ve IV 3 12 Cevap: 263 813 85 2|3 188 bi di
O
+N
M
FL
K
d₂
A B C
DE
2
Şekilde d, 1 d₂ olmak üzere d, ve d₂ doğruları üze-
rinde eşit aralıklarla dizilmiş 13 nokta verilmiştir.
üçgenlerden kaç
Bu noktalarla oluşturulacak
tanesi dik üçgendir?
A) 30
+
F G H
B) 35 C) 36 D) 38
D)
ir
+20
38 E) 39
Bir
inşa
nu
Da
ma
A
B
A
32.
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
O +N M FL K d₂ A B C DE 2 Şekilde d, 1 d₂ olmak üzere d, ve d₂ doğruları üze- rinde eşit aralıklarla dizilmiş 13 nokta verilmiştir. üçgenlerden kaç Bu noktalarla oluşturulacak tanesi dik üçgendir? A) 30 + F G H B) 35 C) 36 D) 38 D) ir +20 38 E) 39 Bir inşa nu Da ma A B A 32.
4.
3. 2
3.2
A)
7/²1/22² = 11/1/20
-6
To 22 -3.2 +4
[-1, 3] kapalı aralığında tanımlı
f(x) = 2x - 3x² + 4
-I'
fonksiyonunun en küçük değeri kaçtır?
13
C) 0
3
+2x-u
B)-1
-3x²
½
D) -17
-1
E)-25
11/21/17--04
Y
B
A
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
4. 3. 2 3.2 A) 7/²1/22² = 11/1/20 -6 To 22 -3.2 +4 [-1, 3] kapalı aralığında tanımlı f(x) = 2x - 3x² + 4 -I' fonksiyonunun en küçük değeri kaçtır? 13 C) 0 3 +2x-u B)-1 -3x² ½ D) -17 -1 E)-25 11/21/17--04 Y B A
Soru 6
X
J
B
A
J
3x
3x
2x
N
6
Şekilde verilen dik-
dörtgen şeklindeki
bir arsa modelinin
çevresi 136 cm dir.
Bu arsada A ve B alanlarının toplamının en
büyük değeri için x kaç cm dir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
Soru 6 X J B A J 3x 3x 2x N 6 Şekilde verilen dik- dörtgen şeklindeki bir arsa modelinin çevresi 136 cm dir. Bu arsada A ve B alanlarının toplamının en büyük değeri için x kaç cm dir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
ÖRNEK:
500 m
A/60
60 m/da
80 m/da
Hızı 60 m/da olan bir kişi A dan B ye doğru, hızı
80 m/da olan bir başka kişi de B den C ye doğru aynı
anda yürümeye başlıyor.
IABI= 500 m olduğuna göre, yürümeye başla-
dıktan kaç dakika sonra kişilerin aralarındaki
mesafe en az olur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
ÖRNEK: 500 m A/60 60 m/da 80 m/da Hızı 60 m/da olan bir kişi A dan B ye doğru, hızı 80 m/da olan bir başka kişi de B den C ye doğru aynı anda yürümeye başlıyor. IABI= 500 m olduğuna göre, yürümeye başla- dıktan kaç dakika sonra kişilerin aralarındaki mesafe en az olur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
20. Aşağıda 2 tane 10 cm'lik cetvel birbiriyle bazı kısım-
ları çakışacak şekilde alt ata yerleştirilmiştir.
0
1 2
sol
A) | x-3
3
lo
2
4
5
27 9
≤
2
7 8
27
2
Üstteki cetvel sabit kalmak şartıyla alttaki cetvel;
sola doğru en fazla 3 br
sağa doğru en fazla 5 br
olacak şekilde kaydırılmaktadır.
Buna göre A ile B noktaları arası uzaklığı veren
eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
9
6
9
B) |×- ²2/1
D)
<
7
8
S
sağ
27
9
cx+²25 22 0)x+25²27
27
2
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
20. Aşağıda 2 tane 10 cm'lik cetvel birbiriyle bazı kısım- ları çakışacak şekilde alt ata yerleştirilmiştir. 0 1 2 sol A) | x-3 3 lo 2 4 5 27 9 ≤ 2 7 8 27 2 Üstteki cetvel sabit kalmak şartıyla alttaki cetvel; sola doğru en fazla 3 br sağa doğru en fazla 5 br olacak şekilde kaydırılmaktadır. Buna göre A ile B noktaları arası uzaklığı veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? 9 6 9 B) |×- ²2/1 D) < 7 8 S sağ 27 9 cx+²25 22 0)x+25²27 27 2
13. Boşluk kalmaksızın iç içe konmuş eşit ağır-
lıklı iki kovadan içte olanın içi su ile dolu iken
ağırlığı 40 kg. geliyor. Suyun si boşaltıl-
dığında ağırlığı 35 kg. oluyor.
Buna göre, kovalardan birinin boşken
ağırlığı kaç kilogramdır?
A) 2,5 B) 3
C) 3,5
D) 4
E) 5
1
M
A
T
M
A
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
13. Boşluk kalmaksızın iç içe konmuş eşit ağır- lıklı iki kovadan içte olanın içi su ile dolu iken ağırlığı 40 kg. geliyor. Suyun si boşaltıl- dığında ağırlığı 35 kg. oluyor. Buna göre, kovalardan birinin boşken ağırlığı kaç kilogramdır? A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4 E) 5 1 M A T M A
VİP Yayınları
A VIPUYARI
f fonksiyonunun birden fazla maksimum veya minimum
noktası olabilir.
nokta da azalan
tanlığa geçtiği noktadır.
f nin maksimum noktaları arasında ordinatı en büyük olan
değer f(x) in en büyük değeridir.
f nin minimum noktaları arasında ordinati en küçük olan de-
ğer f(x) in en küçük değeri olur.
Her fonksiyonun maksimum veya minimumu olmak zorun-
da değildir.
f, [a, b] aralığında tanımlı ise f(a) ve f(b) maksimum ya da mi-
nimum nokta olabilir.
Örnek 14
-2
y = f(x)
2
X
Yukarıda, [-1, ∞) aralığında tanımlı iki farklı doğrusal fonksiyondan
oluşan y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun maksimum veya minimum
değerini bulalım.
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
VİP Yayınları A VIPUYARI f fonksiyonunun birden fazla maksimum veya minimum noktası olabilir. nokta da azalan tanlığa geçtiği noktadır. f nin maksimum noktaları arasında ordinatı en büyük olan değer f(x) in en büyük değeridir. f nin minimum noktaları arasında ordinati en küçük olan de- ğer f(x) in en küçük değeri olur. Her fonksiyonun maksimum veya minimumu olmak zorun- da değildir. f, [a, b] aralığında tanımlı ise f(a) ve f(b) maksimum ya da mi- nimum nokta olabilir. Örnek 14 -2 y = f(x) 2 X Yukarıda, [-1, ∞) aralığında tanımlı iki farklı doğrusal fonksiyondan oluşan y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun maksimum veya minimum değerini bulalım.
Fonksiyonlar ve Grafikleri,
-nların Dönüşümleri
a-
ir.
S
8. Dik koordinat düzleminde f(x) = -x² + 2x + 3 parabolü ve
y = mx + n doğrusu aşağıda verilmiştir.
y=-x+^AY
A)
13
4
0
y = f(x)
B)
x ekseni ile pozitif yönde 135° açı yapanx = mx + n doğrusu
parabole A noktasında teğettir.
Buna göre, n değeri kaçtır?
15
4
Test 27
C)
19
135°
D) 5
y = mx + n
E)
21
4
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
Fonksiyonlar ve Grafikleri, -nların Dönüşümleri a- ir. S 8. Dik koordinat düzleminde f(x) = -x² + 2x + 3 parabolü ve y = mx + n doğrusu aşağıda verilmiştir. y=-x+^AY A) 13 4 0 y = f(x) B) x ekseni ile pozitif yönde 135° açı yapanx = mx + n doğrusu parabole A noktasında teğettir. Buna göre, n değeri kaçtır? 15 4 Test 27 C) 19 135° D) 5 y = mx + n E) 21 4
2.
a O
A) f(x) + g(x)
f(x)
g(x)
D) f(x) : g(x)
(a, b) aralığında türevlenebilir f(x) ve g(x) fonksiyonları-
nın grafikleri yukarıda verilmiştir.
b
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta daima
azalandır?
B) f(x) g(x)
X
-C) f(x) - g(x)
E) 1²(x) - g²(x)
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
2. a O A) f(x) + g(x) f(x) g(x) D) f(x) : g(x) (a, b) aralığında türevlenebilir f(x) ve g(x) fonksiyonları- nın grafikleri yukarıda verilmiştir. b Buna göre, aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta daima azalandır? B) f(x) g(x) X -C) f(x) - g(x) E) 1²(x) - g²(x)
umm
Matematik
C(12, a)
B
A (3,-4)
Dik koordinat düzleminde OABC dikdörtgeni ve
DEFB karesi ile O ve F noktalarından geçen d doğru-
su şekilde verilmiştir.
A) y-4x=0
A(3,-4) ve C(12, a) olduğuna göre, d doğrusunun
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
C) 4y + x = 0
B) y + 4x = 0
D) y-4x=0 E) 4y-x=0
X
y = 2x
Seviye Yayınlan
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
umm Matematik C(12, a) B A (3,-4) Dik koordinat düzleminde OABC dikdörtgeni ve DEFB karesi ile O ve F noktalarından geçen d doğru- su şekilde verilmiştir. A) y-4x=0 A(3,-4) ve C(12, a) olduğuna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? C) 4y + x = 0 B) y + 4x = 0 D) y-4x=0 E) 4y-x=0 X y = 2x Seviye Yayınlan
5.
A
#
B(-2, 1)
den hangisidir?
A) (-3, 3)
C
B(-2, 1), D(2, -3) noktaları verilmiştir.
3|AB| = 3|BC| = |CD| olduğuna göre, A
noktasının koordinatları aşağıdakiler-
B) (-3, 2)
D) (3, 2)
D(2, -3)
C) (-3, 1)
E) (3, 1)
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
5. A # B(-2, 1) den hangisidir? A) (-3, 3) C B(-2, 1), D(2, -3) noktaları verilmiştir. 3|AB| = 3|BC| = |CD| olduğuna göre, A noktasının koordinatları aşağıdakiler- B) (-3, 2) D) (3, 2) D(2, -3) C) (-3, 1) E) (3, 1)
4
6. XE R-{0} için tanımlı f fonksiyonu
x+1
X
f(x) = −1+-
biçiminde veriliyor.
Buna göre,
I. f in x = -1 apsisli noktada yerel maksimumu
vardır.
II. f fonksiyonu (-1, 0) aralığında azalandır.
III. y = -2, f in yatay asimptot doğrusudur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
4 6. XE R-{0} için tanımlı f fonksiyonu x+1 X f(x) = −1+- biçiminde veriliyor. Buna göre, I. f in x = -1 apsisli noktada yerel maksimumu vardır. II. f fonksiyonu (-1, 0) aralığında azalandır. III. y = -2, f in yatay asimptot doğrusudur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III
17 f(x) 3. dereceden bir fonksiyondur.
f(x) =
= ax³ + bx² + cx + d,
f(-4)=2 ve f(-4)= 0
f(2)=-2 ve f(2)= 0
●
●
olmak üzere
1. f(x) fonksiyonu birbirinden farklı 3 noktada x - ekseni-
ni keser.
mibs
II.
f(x) = 2 denkleminin 2 tane çözümü vardır.
III. f(x) = -3 denkleminin 1 tane özümü vardır.
IV. A(-1,0) noktası f(x) fonksiyonun dönüm noktasıdır.
V. (-4, 2) aralığında f(x) fonksiyonun azalandır.
ifadelerin kaç tanesi daima doğrudur?
A) 1 B) 2
C) 3
DLA
E) 5
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
17 f(x) 3. dereceden bir fonksiyondur. f(x) = = ax³ + bx² + cx + d, f(-4)=2 ve f(-4)= 0 f(2)=-2 ve f(2)= 0 ● ● olmak üzere 1. f(x) fonksiyonu birbirinden farklı 3 noktada x - ekseni- ni keser. mibs II. f(x) = 2 denkleminin 2 tane çözümü vardır. III. f(x) = -3 denkleminin 1 tane özümü vardır. IV. A(-1,0) noktası f(x) fonksiyonun dönüm noktasıdır. V. (-4, 2) aralığında f(x) fonksiyonun azalandır. ifadelerin kaç tanesi daima doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 DLA E) 5
89. f(x) fonksiyonu reel sayılarda sürekli bir fonksiyon
olmak üzere, f(x) fonksiyonunun türevinin grafiği
aşağıda verilmiştir.
Buna göre,
1. x = 0 noktasında f(x) fonksiyonunun yerel mak-
simumu vardır.
1. (2) -f(-1) = 8
f(x) fonksiyonunun grafiği olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
f(x)
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Ill
E) I, II ve III
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
89. f(x) fonksiyonu reel sayılarda sürekli bir fonksiyon olmak üzere, f(x) fonksiyonunun türevinin grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre, 1. x = 0 noktasında f(x) fonksiyonunun yerel mak- simumu vardır. 1. (2) -f(-1) = 8 f(x) fonksiyonunun grafiği olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 f(x) B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Ill E) I, II ve III