Ekstremum Noktalar Soruları

19.
-5
-2
A) Yalnız I
y = f(x)
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre,
1 3
D) Il ve III
6
1. f(x) | fonksiyonu (-00,-5) aralığında azalandır.
II. f(-x) fonksiyonu (2, 5) aralığında azalandır
metres
III. f(x) fonksiyonunun 3 tane ekstremum noktası vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
X
E) II ve III
C) I ve III
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
19. -5 -2 A) Yalnız I y = f(x) Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, 1 3 D) Il ve III 6 1. f(x) | fonksiyonu (-00,-5) aralığında azalandır. II. f(-x) fonksiyonu (2, 5) aralığında azalandır metres III. f(x) fonksiyonunun 3 tane ekstremum noktası vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II X E) II ve III C) I ve III
f(x) = x²-x-6
fonksiyonu ile ilgili,
1.
II. İki tane dönüm noktası vardır.
III. Bütün reel sayılarda türevlidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Üç tane ekstremum noktası vardır.
A) Yalnız I
X-J
D) Il ve III
BI ve II
202
C) I ve III
E) I, II ve III
4022
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
f(x) = x²-x-6 fonksiyonu ile ilgili, 1. II. İki tane dönüm noktası vardır. III. Bütün reel sayılarda türevlidir. yargılarından hangileri doğrudur? Üç tane ekstremum noktası vardır. A) Yalnız I X-J D) Il ve III BI ve II 202 C) I ve III E) I, II ve III 4022
9.
*B
a
:0 b
AV....
ab
C
A) m₁ > m4m3 > M₂
C) m₂ > m₁m₂ > M4
D
d
Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği ve grafik üzerindeki
A, B, C, D noktaları gösterilmiştir.
f(x) fonksiyonunun; [a, b], [a, d], [b, d], [c, d]
aralıklarındaki ortalama değişim hızları sırası ile m₁, m₂,
m3, m4 olmak üzere; m₁, M₂, M3, m4 değerlerinin
büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
y = f(x)
B) m4 > m₁ > m₂ > M3
D) m₁ > M₂ > m3 > M4
Em₁ > m₂ > M4 > m3
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
9. *B a :0 b AV.... ab C A) m₁ > m4m3 > M₂ C) m₂ > m₁m₂ > M4 D d Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği ve grafik üzerindeki A, B, C, D noktaları gösterilmiştir. f(x) fonksiyonunun; [a, b], [a, d], [b, d], [c, d] aralıklarındaki ortalama değişim hızları sırası ile m₁, m₂, m3, m4 olmak üzere; m₁, M₂, M3, m4 değerlerinin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? y = f(x) B) m4 > m₁ > m₂ > M3 D) m₁ > M₂ > m3 > M4 Em₁ > m₂ > M4 > m3
12.) Bir atölyede bir günde üretilen x birim malin, maliyet
(6-2x3²-4(164-4²) = 0
değeri (x²+4x+7) TL dir.
Bu malın birim satış değeri (64-2x) TL olduğuna
göre, günlük üretim kârının en fazla olması için, g
günde kaç birim mal üretilmelidir?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
Coq q
E) 11
hry bry bry
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
12.) Bir atölyede bir günde üretilen x birim malin, maliyet (6-2x3²-4(164-4²) = 0 değeri (x²+4x+7) TL dir. Bu malın birim satış değeri (64-2x) TL olduğuna göre, günlük üretim kârının en fazla olması için, g günde kaç birim mal üretilmelidir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 Coq q E) 11 hry bry bry
5.
f(x) = x² + 4
g(x) = -x² + 6x - 9
. fonksiyonları veriliyor.
3-9 +18-9
f fonksiyonunun minimum noktası A ve g fonksiyonu-
nun maksimum noktası B dir.
E
Buna göre, A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç
birimdir?
A) 5
B) 10
peng
C) 13 D) 15
E) 17
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
5. f(x) = x² + 4 g(x) = -x² + 6x - 9 . fonksiyonları veriliyor. 3-9 +18-9 f fonksiyonunun minimum noktası A ve g fonksiyonu- nun maksimum noktası B dir. E Buna göre, A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 5 B) 10 peng C) 13 D) 15 E) 17
HAKAN ONBAŞI
ÖRNEK
341
3 cm eninde dikdörtgen
şeklindeki bir kağıt şerit,
şekildeki gibi D köşesi
kıvrılarak, [AB] kenari
üzerine getiriliyor.
EAD' üçgeninin alanı en fazla kaç cm² olabilir?
x=1844 (
212-17
3
14.6
fla2 =
ÖRNEK
342
X
E
+
HAKAN ONBASI
Yandaki grafik f fonk-
siyonunun türevinin
grafiğidir.
X
Buna göre, aşağıda-
kilerden hangisi ya
da hangileri daima
doğrudur?
ABD
*27**ATEK
Cevap:
L
-1
3
B
√√3
H
ORNI
34
Yandaki tabloda
y=x
1. x eksenini kestiği noktadaki teğeti 1.açıortay doğrusuna
paraleldir.
fonksiyonunun
su verilmiştir.
Buna göre, fi
hangisi olabil
A) v
11 A
f'lx)
istenirse
bokori
AN ONBAŞI
2
D
(ost=f
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
HAKAN ONBAŞI ÖRNEK 341 3 cm eninde dikdörtgen şeklindeki bir kağıt şerit, şekildeki gibi D köşesi kıvrılarak, [AB] kenari üzerine getiriliyor. EAD' üçgeninin alanı en fazla kaç cm² olabilir? x=1844 ( 212-17 3 14.6 fla2 = ÖRNEK 342 X E + HAKAN ONBASI Yandaki grafik f fonk- siyonunun türevinin grafiğidir. X Buna göre, aşağıda- kilerden hangisi ya da hangileri daima doğrudur? ABD *27**ATEK Cevap: L -1 3 B √√3 H ORNI 34 Yandaki tabloda y=x 1. x eksenini kestiği noktadaki teğeti 1.açıortay doğrusuna paraleldir. fonksiyonunun su verilmiştir. Buna göre, fi hangisi olabil A) v 11 A f'lx) istenirse bokori AN ONBAŞI 2 D (ost=f
-2 0
E)
G
ÖRNEK
334
0
X
4
f'(x)=8x²³²-bax +2
f'(x) = bx - 62 =
-4
+
HAKAN ONBASH
X
f(x) = x³ - 3ax² + 2x - 1 olmak üzere,
f'(x) fonksiyonunun yerel minimum değeri -1 olduğuna
göre, a nin pozitif değeri kaçtır?
MATEMATIK
X
+
HAKAN ONBAS
MATEMATI
Cevap: B
Cevan
Şeki
tası
topl
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
-2 0 E) G ÖRNEK 334 0 X 4 f'(x)=8x²³²-bax +2 f'(x) = bx - 62 = -4 + HAKAN ONBASH X f(x) = x³ - 3ax² + 2x - 1 olmak üzere, f'(x) fonksiyonunun yerel minimum değeri -1 olduğuna göre, a nin pozitif değeri kaçtır? MATEMATIK X + HAKAN ONBAS MATEMATI Cevap: B Cevan Şeki tası topl
1.
A)
B)
f(x) =
fonksiyonunun tanım kümesi ve görüntü kümesi aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
√4x-x²
D)
E)
Tanım kümesi
[0, 2]
[0, 2]
[0, 4]
[0, 4]
[0, 4]
Fonksiyo
Görüntü kümesi
[0, 2]
[0, 4]
[0, 2]
[0, 4]
[2, 4]
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
1. A) B) f(x) = fonksiyonunun tanım kümesi ve görüntü kümesi aşa- ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? √4x-x² D) E) Tanım kümesi [0, 2] [0, 2] [0, 4] [0, 4] [0, 4] Fonksiyo Görüntü kümesi [0, 2] [0, 4] [0, 2] [0, 4] [2, 4]
K
-
ÖRNEK
323
+
NAI
0/1
3
Yukarıdaki şekilde f(x) fonksiyonunun türevinin grafiği veril-
miştir.
L
Buna göre, f(x) fonksiyonunun maksimum olduğu
noktanın apsisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -4
B)-1
C) 1
D) 3
E) Yoktur
u
N ONBAŞI
TÜREV
+
1
ÖRNEK
324
$
HAHAN GNBASI
21
ATIK
f'(x) = v
3
X
+
+
Cevap: E
+(1)=2
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
K - ÖRNEK 323 + NAI 0/1 3 Yukarıdaki şekilde f(x) fonksiyonunun türevinin grafiği veril- miştir. L Buna göre, f(x) fonksiyonunun maksimum olduğu noktanın apsisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) -4 B)-1 C) 1 D) 3 E) Yoktur u N ONBAŞI TÜREV + 1 ÖRNEK 324 $ HAHAN GNBASI 21 ATIK f'(x) = v 3 X + + Cevap: E +(1)=2
2.
Gerçel sayılar kümesinde,
f(x) = -x² + 4x + a +1
fonksiyonunun en büyük değeri 5'tir.
Buna göre, a değeri kaçtır?
C) 0
B)-1
A) -2
D) 1
viexnol-4+8 +a+1=5
+-s=-9
- 4 = 2
E) 2
Buna göre,
A) 2
6. Aşağıç
grafik
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
2. Gerçel sayılar kümesinde, f(x) = -x² + 4x + a +1 fonksiyonunun en büyük değeri 5'tir. Buna göre, a değeri kaçtır? C) 0 B)-1 A) -2 D) 1 viexnol-4+8 +a+1=5 +-s=-9 - 4 = 2 E) 2 Buna göre, A) 2 6. Aşağıç grafik
11.
-3-2
leb)
-1
-3
2.
-
-4
B)-3 C) -2
2
3
*X
Yukarıdaki şekilde grafiği verilen ve [-4, 4] aralığın-
da tanımlı olan f(x) fonksiyonunun yerel minimum
ve yerel maksimum noktalarının ordinatlarının top-
lamı kaçtır?
A) -5
D) 2
y = f(x)
E) 3
Kafa Dengi
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
11. -3-2 leb) -1 -3 2. - -4 B)-3 C) -2 2 3 *X Yukarıdaki şekilde grafiği verilen ve [-4, 4] aralığın- da tanımlı olan f(x) fonksiyonunun yerel minimum ve yerel maksimum noktalarının ordinatlarının top- lamı kaçtır? A) -5 D) 2 y = f(x) E) 3 Kafa Dengi
CAP
11
f, 2. dereceden bir fonksiyon olmak üzere, y = f(x) - p| fonk
siyonu Ipl ≤ 2 değerleri için türevlenebilir olduğuna göre,
1. f(x) = 0 denkleminin gerçel kökü yoktur.
II.
If(x) 22
III. f'(0) > 0 ise f(x)'in maksimum değeri vardır.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
3
fonk
Bun
A) -
fo
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
CAP 11 f, 2. dereceden bir fonksiyon olmak üzere, y = f(x) - p| fonk siyonu Ipl ≤ 2 değerleri için türevlenebilir olduğuna göre, 1. f(x) = 0 denkleminin gerçel kökü yoktur. II. If(x) 22 III. f'(0) > 0 ise f(x)'in maksimum değeri vardır. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III 3 fonk Bun A) - fo
0
17
8'
f
2
0
+
4
Buna göre,
. 1. 1 fonksiyonunun x = 2 noktasında yerel maksi-
mumu vardır. Doğru
-2
+
-
#
y = f'(x)
II. 1(3) > (4) Dopru
II. 1 fonksiyonu (-∞, 2) aralığında artandır Jos
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2
2
I
Not: Her sorunun tam ve doğru cevabı 10 puandır. Başar
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
0 17 8' f 2 0 + 4 Buna göre, . 1. 1 fonksiyonunun x = 2 noktasında yerel maksi- mumu vardır. Doğru -2 + - # y = f'(x) II. 1(3) > (4) Dopru II. 1 fonksiyonu (-∞, 2) aralığında artandır Jos ifadelerinden hangileri doğrudur? 2 2 I Not: Her sorunun tam ve doğru cevabı 10 puandır. Başar
x=4
(²) = -2-9 +2470
f(x) = 10x-(2- Inx)
8 (-1) = -21-24
&(-1)=3/1
fonksiyonunun yerel ekstremum noktasının koor-
dinatları toplamı kaçtır?
f(-1=0
A) 1 B) 10
C) 11
D) 10e
E) 11e
(-) = 10 (2-³1nx) + 10X. - 20
10 (2-1nx) = 10
2-1nx = 0)
6.
arekök
16x)-ax²-8mx² + 4x +
fonksiyonunun ekstremum
nin toplamı kaçtır?
A) 1
B) 2
C
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
x=4 (²) = -2-9 +2470 f(x) = 10x-(2- Inx) 8 (-1) = -21-24 &(-1)=3/1 fonksiyonunun yerel ekstremum noktasının koor- dinatları toplamı kaçtır? f(-1=0 A) 1 B) 10 C) 11 D) 10e E) 11e (-) = 10 (2-³1nx) + 10X. - 20 10 (2-1nx) = 10 2-1nx = 0) 6. arekök 16x)-ax²-8mx² + 4x + fonksiyonunun ekstremum nin toplamı kaçtır? A) 1 B) 2 C
3.
Hakan <
Ali
-
001 riebig sisirl.mol 08
2
Belirtilen yönlerde Ali 5 ileri 2 geri, Hakan 6
ileri 3 geri olacak şekilde eşit uzunlukta adım-
lar atmaktadırlar.
pilia
alignal
Ali ile Hakan 40 ar adım attıklarında arala-
rındaki uzaklık kaç adım olur?
A) 80 B) 42
C) 38
D) 36 E) 32
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
3. Hakan < Ali - 001 riebig sisirl.mol 08 2 Belirtilen yönlerde Ali 5 ileri 2 geri, Hakan 6 ileri 3 geri olacak şekilde eşit uzunlukta adım- lar atmaktadırlar. pilia alignal Ali ile Hakan 40 ar adım attıklarında arala- rındaki uzaklık kaç adım olur? A) 80 B) 42 C) 38 D) 36 E) 32
f(x) = -x² + 2x - 4
g(x) = 3x² - 12x + 4
parabolleri veriliyor.
A)-11
B)-9
C) -7
22
-2
21
12
6
=2
Buna göre, f(x) fonksiyonunun alabileceği en büyük de-
ğer ile g(x) fonksiyonunun alabileceği en küçük değerin
toplamrkaçtır?
-3
D) -5
-
E) -3
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
f(x) = -x² + 2x - 4 g(x) = 3x² - 12x + 4 parabolleri veriliyor. A)-11 B)-9 C) -7 22 -2 21 12 6 =2 Buna göre, f(x) fonksiyonunun alabileceği en büyük de- ğer ile g(x) fonksiyonunun alabileceği en küçük değerin toplamrkaçtır? -3 D) -5 - E) -3